zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
číslo
2 2016
Modlitba za děti
Otče náš,
jsou venku a já je nemůžu chránit.
Čím jsou větší, tím méně můžu být s nimi.
Jdou si svými vlastními cestami
a mně nezůstává než je svěřit Tobě
a snažit se jim rozumět a radit.
Dej jim dobré kamarády a přátele
a také dobré dospělé kolem nich,
kterým by na nich záleželo.
Chraň je, aby se jim nestalo nic zlého,
a samy aby nezavinily neštěstí.
Ochraňuj je, aby nedělaly nic nesprávného,
když jsou samy mezi sebou.
Především dej jedno: aby se rády vracely domů,
aby se těšily na domov rodičů a aby ho milovaly.
Dej, aby se mi dařilo vytvořit tento domov
a náš rodinný krb milým
a takový ho zachovat co nejdéle.
Jim dej, aby nemyslely na své rodiče se strachem ani tehdy, když udělaly něco špatného.
Zachovej jim důvěru, že tento dům je pro ně stále otevřený i přes všechny hlouposti, které udělaly.
Dej nám všem, aby jim náš domov ukazoval, co znamená být doma, být u Tebe tam, kde Ty jsi doma,
u stolu v tvém věčném království.
Děkuji ti za podporu a opatrování našich dětí.
Amen
Zpravodaj najdete i na webových stránkách: http://www.obec-pasinka.cz/urad-obce/zpravodaj/
Své náměty posílejte na email: [email protected] nebo předejte písemně v úředních hodinách na OÚ
nebo do úřední schránky.
OZNÁMENÍ A INFORMACE Obecního Úřadu
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: Vytváření černých skládek bio odpadu
Počínaje dnem 14. dubna 2016 je nutné veškerý bio odpad ukládat výhradně do hnědých
nádob, které jste bezplatně obdrželi od obecního úřadu. Tyto nádoby jsou pak 1 x za 14 dní
vyváženy firmou NyKOS. V případě ukládání bio odpadu mimo kompostéry - na prostranství v obci a jejím okolí - je tato činnost pokládána za vytváření černých skládek a hrozí za
to dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů finanční postih ve správním řízení.
Pokud Vám nestačí jedna nádoba na bio odpad, řešte tuto situaci s vedením obce.
Termín úhrady alespoň poloviny poplatku za svoz odpadu byl k 31.3.2016. Žádáme proto
občany, kteří poplatek neuhradili v řádném termínu, ať tak neprodleně učiní.
Žádáme obyvatele, aby do WC nesplachovali zbytky jídel a vlhčené ubrousky, toto se nerozloží
a hromadí se v ČOV.
Úřední hodiny
Obecního úřadu PAŠINKA
Pondělí
Středa
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00, 17:00 - 19:00
Provozní doba
sběrného místa na Pašince
Sobota 13:00 - 14:00
Chcete se podílet na přípravě Zpravodaje?
Máte námět na článek, dobrý recept, pozvánku na nějakou pěknou akci anebo chcete
třeba někomu ve Zpravodaji pogratulovat či na někoho vzpomenout? Můžete to udělat.
Své příspěvky/náměty můžete poslat buď na e-mail: [email protected]
anebo je vhoďte do schránky č.p. 153 (Moravcův statek). Budu velice ráda.
A připojuji jednu výzvu. Máte nějakou fotku, která ukazuje krásu naší Pašinky?
Pokud jí poskytnete, vyberu několik pěkných do některého z příštích čísel Zpravodaje
k otištění a pokud jich bude více, vymyslíme způsob, jak je odprezentovat všechny.
Děkuji moc a hezký den. Veronika Rišianová
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Kdy: Od:
Pondělí
Úterý
18:00
17:00
str. 2 | květen 2016
Co:Kde:
Cvičení žen
Fotbalová přípravka
OÚ
hřiště Pašinka S kým:
Zdena Válová
Vilém Löve
ZVEME VÁS ... Divadelní představení: I kat má rád
Dne 4. 6. 2016 od 19:00 Vás chceme pozvat na divadelní představení táborského divadla Kapota.
Hra má název „I kat má rád.“ Divadlo se bude hrát na zahradě staré školy. V případě nepřízně počasí
postavíme stan.
Dětské rybářské závody
4. 6. 2016 pořádá Rybářský spolek Pašinka na Obecním rybníku Dětské rybářské závody.
Start je naplánován na 8 hodinu ranní. Zvány jsou všechny děti a rodiče!
Dětský den
Dne 11. 6. 2016 od 13:00 hodin se uskuteční na Pašince na fotbalovém hřišti
Dětský den. Těšit se můžete tradičně na kolotoč, skákací hrad i soutěže a hry
pro malé i velké děti.
Bude také aquazorbing. Děti, přijďte si ho vyzkoušet! Všichni jste srdečně zváni.
STALO SE ...
MASOPUST
V únoru se na Pašince slavil Masopust. Počasí se nám vydařilo, začalo pršet až v okamžiku, kdy jsme
popravovali medvěda. Masky se sešly v hojném počtu, nechyběly ty tradiční, letos se k nám přidala
celá medvědí rodinka, lišák i s hajným, žid, který prodával vše, co měl a opice.
Děkujeme všem zúčastněným, že pomohli vytvořit báječnou atmosféru. Děkujeme za občerstvení
u jednotlivých stavení, vše bylo moc dobré a díky tomu jsme vydrželi tancovat přes celou vesnici.
Omlouváme se za drobné nedostatky, které se snažíme odstraňovat, ale zatím se nám to po celé čtyři
roky
nedaří. Jen škoda, že na masopustní zábavu dorazilo málo místních, určitě by se Vám líbila. Hana Žaludová
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. 4. 2016 proběhlo v naší vsi několik akcí spojených s pálením čarodějnic.
Pro malé děti zorganizoval obecní úřad dílničky. Děti si vyrobily čarodějnici či vybarvily obrázek. Jako
občerstvení pro ně byl připraven opečený špekáček a nápoj. Později odpoledne se přesunuly k pálení
čarodějnic na sběrném místě. Čarodějnici na oheň nám udělala paní Hrbková, za což jí moc děkujeme.
I na fotbalovém hřišti a v hospůdce u Wildy probíhala akce spojená s pálením ohně a ve večerních
hodinách u bývalé školy zvali Pašiňáci na opékané selátko.
str. 4 | květen 2016
Jana Truhlářová
LINE DANCE NA PAŠINCE – ohlédnutí za ukončeným kurzem 2015/2016
Kurz Line dance trval od září 2015 do konce dubna 2016. Byl to již druhý ročník. Pravidelně každou středu od šesti hodin večer se scházely dívky a ženy z Pašinky i vzdálenějších vesnic, aby si zatančily na rozmanité druhy hudby, nejenom americké country. Novinkou byl opravený parket a to jsme
všechny s povděkem přivítaly!
Pro ty z Vás, kteří si neumíte tento styl tance představit, se pokusím vysvětlit, o co se jedná.
K tomuto druhu tance není třeba partner, protože se tančí v řadách za sebou (od toho název LINE =
řada). Učíte se určitou sestavu kroků (kroky i navazování je podobné aerobiku), kterou postupně tančíte proti všem stěnám, tzn. pootočíte se po ukončené sadě kroků buď o ¼ nebo o ½. Tento styl se tančí
stejně nadšeně v Americe jako na blízkém Východě nebo v Koreji či Japonsku. Je vhodný pro všechny
věkové kategorie, muže i ženy. U nás to byla letos výhradně dámská záležitost.
Sestav již umíme pěknou řádku, od pomalých a odpočinkových až po velmi náročné co do tempa
i složitosti kroků.
Hodnocení kurzu nechám na samotných účastnicích; já bych za svou osobu chtěla hlavně děkovat
– zejména obecnímu úřadu, že nám dovoluje se scházet v příjemném prostoru staré školy, sdružení
Pašiňáci, kteří loni v létě báječně opravili parket, Jardovi Válovi bych chtěla poděkovat, že se staral
o vytápění sálu a v neposlední řadě všem tanečnicím za milou atmosféru, kterou svou přítomností
vytvářely. Byly to moc pěkné večery, kdy jsme se „vyřádily“ a kdy jsme si „dobíjely baterky“ na další
dny. Ještě jednou velké poděkování všem a tanci ZDAR!
Jitka Matoušková
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 23. 4. 2016 se na rybníku Varhánky konaly rybářské závody.
Startovalo 31 rybářů.
1. místo obsadil Smitka Radek z Bolina u Vlašimi
2. místo Turský Jindřich z Krchleb
3. místo Mareš Vladimír z Prahy
Počasí přálo, závody se vydařily. str. 5 | květen 2016
PŘEMÝŠLÍTE, KAM S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH?
Nabízím inspiraci na příměstské tábory v okolí.
UMĚNÍ
GASK
Party time GASK 2016 / čtyřdenní letní výtvarná dílna
http://www.gask.cz/cs/doprovodne-programy/party-time-gask-2016-ctyrdenni-letni-vytvarna-dilna
ZVÍŘÁTKA
Farma Dolní Mlýn a ArenA Kolín
Letní příměstský tábor s koňmi a jógou v přírodě
http://www.dolni-mlyn.cz/primestsky-tabor-leto-2016-2-terminy/
Dítě a kůň
Prázdniny koňmo v Miskovicích 2016
http://www.diteakun.cz/oxibD1qMSZyPTUma2Fsb2Q9JmthbGRvPSZlPSZ0eXB6b2I9MiZ6PTI2NSZpZHBhcmVudD0xJmlkcG9sb3o9MiZyYXo9JnM9MA--
HISTORIE
Regionální muzeum v Kolíně
Za časů stařičké monarchie aneb krásné 19. Století
nebo
Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině…
http://www.muzeumdetem.cz/primestske-tabory/2016-ii/
SPORT
Příměstský tábor Vodní svět Kolín
http://www.vodnisvetkolin.cz/Aquapark/Sluzby.aspx
ZÁŽITKOVÝ
Prostor plus o.p.s.
Putování časem
nebo
Tajemství Olympu
http://www.prostor-plus.cz/primestske-tabory-2016-na-kolarce/
TRADIČNÍ
DDM Kolín
Pobytové tábory/příměstské tábory
http://www.ddmkolin.cz
Pozvánka na výstavu:
ADOLF LISÝ
OBRAZY
Zámek Rataje nad Sázavou
od 7. května do 30. září 2016
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 - 12 a 13 - 16 hodin
str. 6 | květen 2016
Prepress
Výtvarné studio ŠVARC
ZAČÍNÁ DOBA SBĚRU LÉČIVEK
Říká se, že v přírodě je lék na každý neduh a bylinkaření,
pokud ho provozujete, je pro nás přínosné hned dvakrát.
Poprvé, když bylinky sbíráte, při procházce, na čerstvém vzduchu,
na sluníčku a podruhé, když nasbírané bylinky užíváte.
Pokud léčivé rostliny sbíráte a zužitkováváte již léta, asi pro Vás
nebude obsah tohoto příspěvku nijak objevný, pokud byste ale
s bylinkařením rádi začali, potom pro Vás mám několik tipů, takové desatero bylinkáře sepsané paní Lenkou Martanovou, která založila Bylinkovou školu, pořádá bylinkové kurzy a provozuje webové
stránky www.bylinkyproradost.cz.
Desatero bylinkářky Lenky Martanové:
1. Ke sběru volte místa, která jsou dle uvážení co nejméně znečištěna civilizací (prach, blízkost komunikací, skládek, v průmyslových oblastech, parcích,…..). 2. Na bylinky si připravte nůžky, nůž, motyku, proutěný košík, event. papírovou tašku.
3. Bylinky sbírejte za slunného počasí (cca 10 – 16h). Mějte na paměti, že slunce „vytahuje sílu bylinky“ směrem nahoru, při západu se obsah účinných látek stahuje zpět do kořene.
4. Rostlinky sbírejte opatrně, některé nelze utrhnout, aniž bychom je vytrhli ze země. Používejte proto
nůžky či nůž. Nesklízejte celou úrodu, myslete nejen na včelky a další obyvatele louky, ale i na příští
roky. 5. Kořeny sbírejte vždy na jaře, nežli se síla rostlinky vydá do zelené části nebo na podzim, kdy rostlina odkvetla a zase se ukládá k odpočinku. Pokud si nejste jisti druhem, pozorujte rostlinu, jak bude
vypadat a počkejte si na podzim nebo na příští rok.
6. Tam, kde se sklízejí listy – myslete na to, že největší sílu mají před tím, než si rostlina utvoří květy.
U některých druhů se sklízí celá kvetoucí nať – tam seřezávejte rostlinky cca 20 cm dlouhé. Květy sbírejte čerstvě nakvetlé.
7. Kořeny řádně omyjte, nakrájejte a sušte nejlépe při umělém teple do 45°C. Natě a květy se nemyjí,
suší se v tenkých svazcích, nebo nízkých vrstvách na papírech či sítech ve stínu při teplotách do 40°C.
8. Usušené bylinky rozemněte mezi prsty, (správně usušené šustí a drolí se) a uložte nejlépe do skleněných nádob s uzávěrem. Papírové či plátěné sáčky nedoporučuji, některé bylinky v nich vlhnou
a plesniví, jiné vám mohou znehodnotit moli. Plody sbírejte zralé, nepoškozené, např. šípek k sušení se
sbírá tvrdý, k dalšímu zpracování – do marmelád, likéru, vín je kvalitnější po prvním mrazíku, stejně
tak jako trnka.
9. Rozmyslete si, jak budete bylinky zpracovávat. Lze je zamrazit, naložit do lihu jako tinkturu, proložit cukrem na sirupy, zpracovat do bylinkových cukrových medů či marmelád, vyrobit z nich mazání,
oleje, ale i výborné likéry či bylinková vína.
10.Vše si popisujte, není nic horšího, než hromada sušených bylin, které vypadají a nakonec i voní
stejně…
Pokud Vás toto téma zaujalo, na výše uvedených webových stránkách můžete najít mnoho užitečných
informací jako třeba sběrový kalendář, bylinář, ale také receptář. Tak se nechte inspirovat, vyrazte do
přírody a v zimě si uvařte čaj z vlastních zásob.
Mnoho hezkých chvil strávených v přírodě Vám přeji.
str. 7 | květen 2016
Z HISTORIE
ŠKOLSTVÍ A ŠKOLA NA PAŠINCE
ŠKOLA A UDÁLOSTI NA PAŠINCE OD ROKU 1940
Vážený čtenáři, přeneseme se nyní do dění na Pašince v roce 1940.
Pašinecká škola je při počtu 47 dětí od září 1940 dvoutřídní. Spolu s panem učitelem Kondrysem
zde spolupůsobí mladý pan učitel Jaroslav Málek ze Ždánic, narozený r. 1914. Ten však už v lednu
1941 odchází vyučovat na školu do Veltrub a na jeho místo nastupuje paní učitelka Marie Polednová,
narozena r. 1918.
Na začátku školního roku navštívilo 41 žáků se svými učiteli cirkus BUSCH, který hostoval v Kolíně. Pro učitele probíhají, taktéž v Kolíně, kurzy německého jazyka. Účastní se oba učitelé. Ve škole jsou
všechny dveře označeny tabulkami s německo-českými nápisy.
Významným dnem v historii nejen školy, ale i celé obce, se stal 2. říjen 1940, kdy je po kolaudaci
elektrické sítě poprvé do vsi přiveden elektrický proud. Ve škole je instalováno 7 světel a zakoupen radiopřijímač Philips za 2.025,- K. Pro srovnání, Kbel je elektrifikován v roce 1925 a Ratboř v roce 1927.
Jak uvádí kronika, čtyřicátá léta byla svědkem několika předčasných úmrtí v obci:
15. 3. 1940 zemřel 2letý Vráťa Bylina. Šatečky se mu zapletly do soukolí ve strojovně mlýna a chlapeček byl usmýkán pohybem otáčejícího se kola. 14. 6. 1940 zemřela pak na tuberkulózu 19tiletá
Mařenka Bálková.
Pohřeb M. Bálkové. (Střecha kovárny zbourané v 50. letech)
V roce 1940 odcházeli nedobrovolně mladí lidé na práci do německé říše. S nimi odešel i 21letý Alois
Buňka z Pašinky. Jak vyprávěl jeho kamarád, Lojzík odmítl splnit nesmyslný příkaz dozorce. Dostalo
se mu bití a za to byl svržen do kotle s vařící se vodou. Zahynul mučednickou smrtí. Jeho rodičům
přišlo vyrozumění, že zemřel na zápal plic.
Za uveřejnění fotografií děkujeme paní Vinduškové a paní Zhánělové.
str. 8 | květen 2016
10. 3. 1941 zemřela na tuberkulózu Anička Lázničková – dcera starosty hasičů.
Pohřeb A. Lázničkové 1941, průvod mládenců a družiček na hřbitov do Ratboře
Ve škole se od 1. 1. 1941 začalo povinně vyučovat německému jazyku od 3. ročníku. Od září 1941
je zapsáno 38 žáků. Škola je znovu jednotřídní. Zároveň vyšlo nové nařízení: Dítě, které má z hlavního
předmětu – češtiny, němčiny a počtů, horší známku než 3 (dobrou), nemůže přejít na 2. stupeň a musí
zůstat v obecné škole, tedy na Pašince.
27. 5. 1942 je v Praze spáchán atentát na Reinharda Heydricha a 10. 6. 1942 jsou vyhlazeny Lidice.
V nastalé hrůze a teroru jsou v kronice uváděny informace převážně statistické, týkající se zdravotního
stavu a docházky dětí. V prosinci 1942 a v lednu 1943 vypukla epidemie tyfu. Onemocnělo 13 dospělých a 3 děti. Zemřela 19tiletá Anička Kubátová a 32letá paní Anna Štillová.
V roce 1943 vyšlo nařízení, že na školní zahradě musí být osázena sebemenší plocha zeleninou.
Pěstování květin musí být omezeno. Mimo zeleniny bylo na školní zahradě vysázeno několik stromů
holandských švestek.
V květnu 1944 byla v kolínském divadle otevřena výstava „ODPADKY JSOU SUROVINY“. Výstavu navštívilo denně přes 800 dětí z celého okresu. Mezi nimi i děti z Pašinky.
V červnu 1944 se konalo ve škole promítání krátkých filmů – Dobývání Himalájí, O vodních sportech a Kamenná pohádka.
V září 1944 je ve škole 57 žáků a tak spolu s panem řídícím Josefem Kondrysem vyučuje paní učitelka Marie Němečková z Ratboře, narozena r. 1894. Náboženství stále vyučuje ratbořský farář Josef
Kratochvíl.
Foto: Josef Kratochvíl - farář, 2. zleva nahoře - Jana Zárubová - Vindušková, 5. zprava nahoře - Míla Mokrý
Od 27. 1. 1945 byla školní budova okupována německým oddílem čítajícím asi 80 mužů. Tito vojáci patřili k armádě, která ustupovala od polského Krakova. Zabrali obě třídy i ostatní školní místnosti.
Všude se válely zbraně a bedny s ručními granáty. Němci poslouchali zahraniční rozhlas. V důsledku
událostí je situace velice napjatá. Mezi němci vzrůstá nervozita. 5. 5. 1945 volá o pomoc Český rozhlas
v Praze. Tentýž den večer se skupina pašineckých občanů shlukla před školou. S holýma rukama chtěli
němce odzbrojit. Bylo to předčasné a nerozvážné. Nakonec ke střetu nedošlo. Němci hrozili, že použijí
připravené granáty.
V pondělí 7. 5. hlásí londýnský rozhlas kapitulaci Německa.
Citát z kroniky:
„Ani svému sluchu nevěříme. Konečně ve středu 9. května vnikají do Prahy tanky generála Rybalkova
a Rudá armáda. Po urputných bojích děla utichla. Němci ustupují. Všude vlají prapory československé, ruské, anglické a americké. JSME VOLNI A SVOBODNI“
Podle zápisů Josefa Kondryse připravila Daniela Lisá
Co nového v knihovně
Tentokrát nic zvláštního, ráda bych ale znovu
připomněla některé věci, o kterých jsem vás informovala už dříve. Jak víte, odebíráme nějakou
dobu Čtyřlístek – pěkný obrázkový časopis pro
děti. Je v něm pokaždé několik zábavných komiksů o příhodách prasátka, zajíčka a kocoura, popřípadě veverky a myšky a dalších zvířátek nebo
dětí. Bohužel, většina čísel leží na stole zbytečně,
nikdo si je nepůjčí. Proto bych ráda apelovala
především na rodiče (těm menším většinou dělají doprovod), aby si je s dětmi doma prohlíželi
a četli jim. Samozřejmě kromě knížek. Nechci se
opakovat, ale poslech čteného slova rozvíjí dětskou představivost a obohacuje slovník.
Další věc, kterou bych ráda připomněla, jsou
knížky, které nám darovali někteří spoluobčané.
Protože některé z nich máme, popřípadě se nám
nehodí pro nedostatek místa, nabízíme vám je
už delší dobu při různých příležitostech. Pořád
jich ale ještě dost zbývá a čekají na vás ve dvou
přepravkách v knihovně. Jen namátkou uvádím
některé tituly – nejprve pro ženy: Moderní stu-
dená kuchyně, Nová domácí kuchařka, Obrazová
kuchařka – čínská kuchyně, velká obrazová kniha
Slavnostní příležitosti (o pohoštění při rodinných
slavnostech, svatbách aj.), Malý lexikon společenského chování, Etiketa stolování, Pohoštění na
chatě aj.
Pro milovnice ručních prací je tu Ruční pletení
a rady pro mladé začátečnice - Od klubíčka k modelu. Pro mladé – ale i starší čtenářky zamilovaných příběhů je tu plná taška románků, jako třeba
Štěstí na dosah, Tři kroky od lásky, Hořká chuť
lásky, Medový čas…
Abych to nepřesladila, nabízím pro změnu pár
detektivek – od Agathy Christie, Dorothy Sayersové a některých dalších autorů. Kromě toho je tu
i několik románů od známých spisovatelů, z naučných knih pak připomenu aspoň zajímavou
knihu Adolfa Branalda – My od divadla (Životy
herců). Knihy si ovšem můžete vzít zdarma, jak
už jistě víte. No a samozřejmě na vás čekají i plné
regály knih, které nejsou na rozdání - a nemohou
se dočkat, až si je přečtete.
KNIHOVNA NA VÁS ČEKÁ ZASE KAŽDÝ TÝDEN.
Vaše knihovnice Soňa Antošová
str. 10 | květen 2016
NEZAPOMEŇTE NA DEN DĚTÍ
Tradičně 1. června slaví svůj svátek všechny děti. Tak jim nezapomeňte připravit nějaké překvapení.
Třeba něco sladkého, … Tiramisu? Anebo výlet?
SVÍČKÁRNA RODAS KUTNÁ HORA
Můžete si zde vytvořit svíčky, mýdla, koupelové soli, voskové pastelky a spoustu dalšího dle vaší
fantazie. Kontakt: http://www.rodas-kutnahora.cz/
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM - ČÁSLAV
Výstava: Klukovský sen. Holčičkám vstup povolen.
Kontakt: http://nzm.cz/nzm-caslav/klukovsky-sen-holcickam-vstup-povolen/
FILM LEGENDS MUZEUM – Muzeum filmových legend, Poděbrady
Kontakt: http://filmlegendsmuseum.com/
FAJNPARK Chlumec nad Cidlinou
Dinoprales, Zvířátkov, Hopsálkov, JOGGI JUMPING, Plážové sporty, Bosov, Autodrom
GPS:50.1714089N, 15.4609900E, sjezd 62 z D11 směr Nový Bydžov
TIRAMISU S JAHODAMI
sladký dezert třeba pro děti k jejich svátku
2 pomazánková másla, 2 kelímky mascarpone,
2 kelímky šlehačky (po 250ml), 120g curku krupice, ½ lahvičky
mandlové tresti, piškoty, mandlový likér, 400g čerstvých jahod
Pomazánkové máslo smícháme s mascarpone, cukrem a mandlovou
trestí. Vmícháme ušlehané šlehačky. 2/3 jahod rozmačkáme.
Připravíme si mističky a začneme klást vrstvy. První vrstvíme
piškoty, které pokapeme mandlovým likérem. Na vrstvu piškotů
dáme vymíchanou směs, potom navrstvíme polovinu rozmačkaných
jahůdek a opakujeme ... piškoty, směs, rozmačkané jahody. Poslední
vrstvu vytvoříme z jahod nakrájených na plátky.
Přejeme dobrou chuť.
DEN PRO TATÍNKY
I tatínkové mají svůj den a to vždy třetí neděli v červnu,
letos tedy 19. června. Děti naučte se pro tatínka básničku.
Co třeba tuhle?
Nejmilejší táto,
děkuji Ti za to,
že se o mě s láskou staráš,
spravedlivě někdy káráš.
Jednou chci být jako Ty,
projdu Tvoje šlápoty.
Velkou pusu, obětí,
moc se nebraň dojetí!
str. 11 | květen 2016
TJ PAŠINKA - oddíl kopané informuje:
Přípravka
Každé úterý od 17 hodin má trénink fotbalová přípravka. Jedná se o děti ve věku od 5 do 10 let,
zde na pašineckém pažitu. Zda se přípravka přihlásí od příští sezóny do soutěže se rozhodne
do 30. 6. 2016 podle účasti dětí a finanční podpory OÚ Pašinka.
„A“ tým Pašinky hraje III. třídu skupiny „A“ a v současné době se nachází na 4. místě
s bilancí 9334, skóre 57:35 a 36 bodů.
„B“ tým Pašinky hraje IV. třídu skupiny C a nachází se též na 4. místě s bilancí 6214,
skóre 55:43 a 23 bodů.
Obě družstva si vedou výborně. Nemají problém se sestupem jako v předchozích ročnících.
Dne 4. 5. 2016 jsem se zúčastnil zasedání obecního zastupitelstva zde na Pašince, kde mi bylo
sděleno, že k 30. 6. 2016 končí OÚ se sekáním hrací plochy na hřišti z důvodu vysokých nákladů,
které zatěžují obecní rozpočet (jedno sekání stojí 3.000,- Kč). Při počtu 15 sekání se jedná o částku
45.000,- Kč za rok a toto některým občanům Pašinky vadí. Nárok na roční sezónu bude 12.000,- Kč
jako všem organizacím, což je pro fotbal málo.
Děkujeme OÚ Pašinka za dosavadní podporu a s ohledem na situaci ve fotbalovém kruhu
se TJ Pašinka rozhodne, zda bude od příští sezóny pokračovat ve fotbalovém klání. Byla by to škoda!
HLEDÁME SPONZORY NA ROK 2016 - 2017.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHOU S FINANČNÍ TÍSNÍ.
předseda Vilém Löwe
VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ OBCE PAŠINKA
Dne 04. 5. 2016 se dostavil na zasedání OZ pan Vilém Löwe ve věci žádosti o příspěvek
pro TJ Pašinka. S příspěvkem bylo počítáno již v rozpočtu obce na rok 2016 v částce 12.000,- Kč.
Všem spolkům obce byla přidělena stejná částka, aby nedošlo ke zvýhodnění jednoho ze spolků.
Vzhledem k tomu, že fotbal se na pašineckém hřišti nehraje, rozhodlo se OZ Pašinka, že
k 30. 6. 2016 zanechá sekání hřiště z obecních prostředků. Zároveň se OZ dohodlo s panem
Vilémem Lövem, že se za měsíc uskuteční další schůzka, kde se projedná znovu situace kolem
TJ Pašinka.
Sváte�ní slovo pro v�ední den
Jiří Žáček – O lásce
str. 12 | květen 2016
„ Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.“

Podobné dokumenty