Vyhodnocení změn v oblasti Uhříněvsi

Komentáře

Transkript

Vyhodnocení změn v oblasti Uhříněvsi
Vyhodnocení změn v oblasti Uhříněvsi
Vyhodnocení změn v prosinci 2008
•
Ke 14.12.2008 byly provedeny úpravy autobusových linek PID
– linky 381, 382, 387 byly odkloněny na Háje
– linka 382 byla ponechána na původní konečnou Depo Hostivař
z důvodu porovnání situace na původní a nové trase
– byly zavedeny posilové spoje v trase Uhříněves – Depo Hostivař
JAK TO
FUNGUJE?
Vyhodnocení provozu
Z výsledků sledování provozu linek PID 381, 382, 383, 387
vyplývají následující poznatky:
•
•
•
•
•
•
•
85% cestujících od Říčan pokračuje příměstskými linkami na Háje,
pouze 15% přestupuje ve směru na Depo Hostivař
zpoždění linky 382 od Depa Hostivař je více než 2× vyšší než
u ostatních linek na Háje (výsledky dle GPS ze sledování v prosinci
2008 a lednu 2009)
příměstské linky vedené na Háje jsou spolehlivější, lépe dodržují
návaznosti a odjezdy z konečných zastávek
mimořádné posilové spoje linky 264 v úseku Uhříněves - Depo Hostivař
jezdí nevyužité (max. 15%) a bude možné je zásadně zredukovat
kapacitní problémy na lince 267 z důvodu chybějící linky 382 v úseku
Uhříněves - Háje
více cestujících využívá posílených vlaků na trati 221 (linky S9, S29)
ponechání linky 382 na Depo Hostivař vyvolalo velké množství
negativních reakcí ze strany měst a obcí (Sázava), městských částí
(Uhříněves) i cestujících
Vyhodnocení v prosinci 2008
Průměrné zpoždění příměstských linek PID v pracovní dny
před / po 14. 12. 2008 (data dle GPS v minutách)
25
23
20
20
15
10
8
5
0
381, 382, 383, 387, 393 - před změnou
381, 383, 387 - směr Háje
382 - směr Depo Hostivař
S m ě r jíz d y c e s tu jíc íc h p řím ě s ts ký m i a u to b u s y o d Říč a n
p o 1 4 .1 2 .2 0 0 8
15%
Há je
D e p o Ho s tiva ř
85%
Vyhodnocení v lednu 2009
Výsledky sledování polohy vozidel v lednu 2009
• vybrány 3 reprezentativní pracovní dny:
• středa 21.1.2009
• čtvrtek 22.1.2009
• úterý 27.1.2009
• vždy období ráno a dopoledne ve směru do Prahy
a odpoledne ve směru z Prahy
• celková míra zpoždění je nižší než v prosinci (leden je
měsíc s nejnižší hustotou dopravy v roce)
• i nadále však zpoždění linek trasovaných na Háje je
cca o 60% nižší než u linek vedených na Depo Hostivař
Vyhodnocení v lednu 2009
průměrné zpoždění (min.)
odpoledne směr z centra
průměrné zpoždění (min.)
ráno a dopoledne směr do centra
10
12
9
10
9
10
8
8
6
382
5
381+383+387
4
3
3
2
minuty
minuty
7
382
6
4
4
2
1
0
0
382
381+383+387
linky
382
381+383+387
linky
381+383+387
Závěr
• od 8.3.2009 bude linka 382 odkloněna na Háje
• dojde tak ke sjednocení nástupu ve směru Uhříněves,
Říčany a Mukařov
• zkrátí se souhrnný interval v úseku Háje - Uhříněves
© ROPID, leden 2009

Podobné dokumenty

norimberk, 16.– 19.3.2016

norimberk, 16.– 19.3.2016 Pohodlný příjezd bez dopravních zácp: Seznamte se s našimi atraktivními a cenově příznivými nabídkami na cestu do města a na veletrh!

Více

Pasport FT100 - Ametic group

Pasport FT100 - Ametic group B ez peč nos t Vn i tř n í č á st f il tr u j e ro zd ě le n a p ře p á žko u - fi lt ra č n í stě n o u n a vs tu p n í ko m o ru , t.j . p ro sto r s fi lt ro va n o u vzd u š in o u s p ra c h e...

Více

Objížďka Nové Město a Raspenava

Objížďka Nové Město a Raspenava S výjimkou níže uvedených budou všechny spoje ukončeny v zastávce „Ludvíkovská“ v Novém Městě, která bude přesunuta do provizorního obratiště u dopravního hřiště. Vybrané spoje budou z technologick...

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy (dle § 40 odst. 1 stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Politika územníh...

Více