Tisková zpráva o

Komentáře

Transkript

Tisková zpráva o
Tisková zpráva o.s. Brno na kole
Brňané opět vyrazí na cyklojízdu
Co: Oslavná cyklojízda středem města Brna
Kde: začíná na Moravském náměstí před Místodržitelským palácem
Kdy: sobota 16. dubna od 14:00, odjezd v 14:30 hod.
Kdo: Brno na kole, BicyBo, Food not bombs a stovky cyklistů
U příležitosti mezinárodního Dne Země se uskuteční velké setkání všech, kteří se po
jihomoravské metropoli dopravují rychle, moderně a bez motoru. Setkání se koná v sobotu
16. dubna od 14:00 na Moravském náměstí před Místodržitelským palácem. Akci
organizuje, v rámci programu oslav Dne Země, občanské sdružení Brno na kole.
Cyklojízd se pravidelně účastní mnoho Brňanů, kteří mají stále hodně důvodů k
nespokojenosti. Vedení města i přes řadu slibů chápe cyklistickou dopravu ve městě
pouze jako rekreační vyžití a věnuje malou pozornost budování systémové cyklistické
infrastruktury pro bezpečné denní dojíždění do práce, školy či za nákupy. Akce si klade
za cíl přilákat Brňany, kteří kolo pro dopravu normálně nevyužívají.
Letošní zajímavostí bude pojízdný cyklostánek s občerstvením od sdružení Food
not bombs (Jídlo místo zbraní).
Občanské sdružení Brno na kole hájí zájmy Brňanů, kteří si zvolili jako dopravní
prostředek kolo a navrhuje řadu jednoduchých opatření k podpoře cyklistické dopravy.
Má-li se politiky schválený „Generel cyklodopravy Brna“ stát běžnou realitou jako např.
v Břeclavi, kde je 25% podíl cyklodopravy, je nutné vyčlenit adekvátní peníze pro její
rozvoj. Jedna složka šetrné dopravy v Brně – MHD, kterou užívá 65% občanů, získává
ročně dotace z rozpočtu Brna ve výši 1 556 milionů Kč. Analogicky se pak podpora
šetrné dopravy pro 2 % lidí dojíždějících na kole musí zvýšit na 50 milionů Kč.
Doposud existuje v rozpočtu pouze samostatná kapitola cyklo-rekreační a na skutečnou
cyklo-dopravu je vynakládána z různých míst sotva desetina potřebné částky.
Jedním z nejdůležitějších, přitom finančně i organizačně méně náročných, opatření je
zřizování cyklopruhů na rušných dopravních tepnách a křižovatkách společně se
zklidněním motorové dopravy. Opět asi nepřekvapí, že evropská města jsou protkána
stovkami kilometrů cyklopruhů, zatímco v centru Brna je cyklista z ulic vytlačován
množstvím aut. Například starověká španělská Sevilla zvládla za 4 roky (2004-2008)
zrealizovat 130 km cyklotras. V Brně po 20 letech existuje jen 38 km tras, z toho většina
rekreačních.
Dalším z opatření je celodenní vjezd cyklistů do pěší zóny. V Brně mohou cyklisté do
hlavní části pěší zóny pouze od 17. do 9. hodiny ranní, přes den jim hrozí pokuta. Tento
stav trvá i přesto, že byla v září radou města schválena změna organizace dopravy v pěší
zóně v souladu s Generelem cyklistické dopravy města Brna. Ten počítá s volným vjezdem
do pěší zóny jako je to běžné v městech západní Evropy (u nás např. v Praze, Olomouci
nebo Pardubicích).
V neposlední řadě jde o opatření pro zavedení obousměrného průjezdu vybraných
jednosměrných ulic pro cyklisty. Jinde v Evropě samozřejmě běžné řešení; také v
Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci, Opavě a dalších českých městech se jejich
počet stále rozšiřuje. V Brně jsou jen čtyři takto průjezdné ulice, což je nedostačující pro
běžný pohyb ve městě. Naopak jen za letošní rok vznikly ve dvou ulicích nové
neprůjezdné jednosměrky.
Koncem března navštívil Českou republiku světově uznávaný dánský architekt Jan Gehl.
Na konferenci Veřejné prostory položil mimo jiné otázku „Proč plánujeme města pro auta a
nestaráme se o lidi, kteří tam žijí?“ Jedním z kroků pro lepší a zdravější města je
vybudování cyklistické infrastruktury.
Kontakty na organizátory akce:
Lukáš Kala, [email protected], 603 101 899
Kontakty na pořádající organizace:
Brno na kole: Darek Galle, [email protected], 775 984 253, www.brnonakole.cz
BicyBo: Jiří Jedlička, [email protected], 608 271 369, www.bicybo.cz

Podobné dokumenty

Fórum Věda žije

Fórum Věda žije Diskuse se zaměřila na otázky, které byly vyvolány konfliktními vztahy mezi klíčovými stakeholdery národního inovačního systému. Zatímco ve vyspělejších zemích je všeobecně akceptována nezbytnost p...

Více

Výroční zpráva Nadace Veronica za rok 2009

Výroční zpráva Nadace Veronica za rok 2009 Už jedenáctým rokem nabízí ochránci přírody z Veroniky v Brně lidem alternativu oproti řezanému nebo umělému vánočnímu stromečku kterou je jedlička v květináči. Kromě toho, že není třeba zbytečně ř...

Více

Auto*Mat Výroční zpráva 2008

Auto*Mat Výroční zpráva 2008 komunikací. Během roku jsme absolvovali desítky schůzek s pracovníky úřadů i s politiky zodpovědnými za oblast dopravy. K textu výzvy se během roku připojilo 3.413 lidí. V září jsme vyhodnotili cel...

Více

Nepřiměřená volba exekutora

Nepřiměřená volba exekutora hospodárnosti řízení v souvislosti s volbou exekutora legitimní, neměl zabývat otázkou hospodárnosti řízení již při jmenování soudního exekutora. Údaj o tom, že sídlo exekutora se nachází v značné ...

Více

Na kole dětem – nadační fond Výroční zpráva 2011

Na kole dětem – nadační fond Výroční zpráva 2011 Aš-osmý červen, osm hodin, osm minut a osm sekund, takové bylo přesné místo, datum a čas startu druhého ročníku cyklojízdy Na kole dětem- Na bicykli deťom. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým...

Více

NAVTEQ Maps

NAVTEQ Maps neexistuje moc velký rozdíl oproti mapovým podkladům od Tele Atlasu (TomTom) mapové pokrytí Navteq zahrnuje více než 80 států na šesti kontinentech Více než 1.100 geografických analytiků

Více

Garmin Info: Aktualizace Atlas Czech 7

Garmin Info: Aktualizace Atlas Czech 7 (E-mail byl rozesílán 7.3.2008)

Více