Britská a americká literatura - Gymnázium, Lipník nad Bečvou

Komentáře

Transkript

Britská a americká literatura - Gymnázium, Lipník nad Bečvou
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Kód sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk - anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
SEZNAM DUM
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_01
William Shakespeare
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_02
Daniel Defoe
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_03
Jonathan Swift
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_04
Oscar Wilde
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_05
Lake Poets
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_06
Brontë sisters
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_07
Jane Austen
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_08
Charles Dickens
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_09
Rudyard Kipling
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_10
George Orwell
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_11
William Golding
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_12
Britská literatura: opakování
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_13
Jack London
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_14
Mark Twain
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_15
Edgar Allan Poe
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_16
Ernest Hemingway
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_17
John Steinbeck
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_18
Jack Kerouac
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_19
John Irving
VY_32_INOVACE_ SADA.05.HR.ANG_20
Americká literatura: opakování
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk - anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_01
Název DUM
William Shakespeare
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
září 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Studenti jsou seznámeni s životem a dílem slavného anglického dramatika a básníka. V druhé části prezentace
pracují s básní z úvodu hry Jak se vám líbí?
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti aplikují své dříve získané vědomosti a ověří si
jejich správnost. Analyzují text a diskutují o zadaných
úkolech, uvádějí vztahy mezi jednotlivými částmi textu a
reálným světem a shrnují závěry ze svých diskuzí.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Divadelní hra, báseň, rozbor
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Tato prezentace je interaktivní. V části o životě autora
jsou kurzívou uvedené otázky, na které studenti odpovídají, ať už v rámci celé třídy nebo ve dvojích. Kliknutím
na modře podbarvené anter se zobrazí správná odpověď.
K návratu zpět na stránku s otázkami je potřeba kliknout
na červenou šipku v dolní části stránky. Rozboru textu
All the World´s a Stage předchází obrázek, o kterém studenti diskutují. Poté pracují se samotným textem, odpovědi jsou na následujících stránkách. V samotném závěru
práce je odkaz video představující Letní shakespearovské
slavnosti. Kliknutím na zvýrazněné heslo se video spustí.
Zdroje informací
1.
PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
2. Wikipedia.org. Seven Ages of Man [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_ages_of_man>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Hw-shakespeare.png [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hw-shakespeare.png>.
Obrázek 2: Shottery - Anne Hathaway's Cottage - geograph.org.uk - 136440.jpg. [onli
ne]. [cit. 2012-09-17]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shottery_-_Anne_Hathaway%27s_Cottage__geograph.org.uk_-_136440.jpg?uselang=cs>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: Lafayette Photo. Bernhardt Hamlet2.jpg [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernhardt_Hamlet2.jpg>.
Obrázek 4: Orbis Pictus 1672 Seven Ages.jpg [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orbis_Pictus_1672_Seven_Ages.jpg>.
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_02
Název DUM
Daniel Defoe
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
září 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace seznamuje studenty s obdobím vzniku anglického románu a jeho představitelem, Danielem Defoem.
Zaměřuje se na charakteristiku období, vliv na autora, a
jeho nejznámější dílo, Robinson Crusoe.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti popíší obrázek a použijí své znalosti a zkušenosti při uvedení vztahu mezi obrázkem a příběhem. Interpretují název knihy a řeší zadané úkoly. Na základě prezentace vytvoří obecný závěr a charakterizují hrdinu románu uvedeného období.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Novel, religion, industrious, shipwreck, political pamphlets
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Román, náboženství, pracovitý, trosečník, politický pamflet
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Na 4. slidu studenti diskutují o obrázku. Vzhledem k tomu, že znají jméno autora, je pravděpodobné, že poznají i
knihu. V tomto případě mohou vyprávět o tomto díle. Na
následujícím slidu jsou pak mají za úkol přeložit celý
název knihy. Pro zjednodušení je přepis názvu uveden na
dalším slidu. Na slidu č. 8 je aktivita True / False, kdy
kliknutím na jednotlivé odpovědi lze provést kontrolu
správnosti odpovědi. Kliknutím na modrou šipku v pravé
dolní části stránky se pak lze posunovat vpřed či zpět na
správné místo v prezentaci. Na slidu 14 je otázka, o které
studenti diskutují a její správnost je pak ověřena kliknutím na modře označené answer.
Zdroje informací
1.
PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
2.
Wikipedia.org.Daniel Defoe [online]. [cit. 2012-09-24]. Dostupné z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: DanielDefoe.jpg [online]. [cit. 2012-09-24]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DanielDefoe.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 2: Robinson crusoe rescues friday-1868.jpg [online]. [cit 2012-09-24]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinson_crusoe_rescues_friday-1868.jpg>.
Obrázek 3: Robinson Cruose 1719 1st edition.jpg [online]. [cit. 2012-09-24]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robinson_Cruose_1719_1st_edition.jpg>.
Obrázek 4: Thatcher. Helen's Reef, Palauб 1971.jpg [online]. [cit. 2012-09-24]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helen%27s_Reef,_Palau%D0%B1_1971.jpg>.
Obrázek 5: LampiFranciszekKsawery.1840.RozbitkowieUBrzegowMorza.jpg [online]. [cit. 2012-09-24].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LampiFranciszekKsawery.1840.RozbitkowieUBrzegowMorza.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_03
Název DUM
Jonathan Swift
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
říjen 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace se zaměřuje na irsko-anglickou problematiku
a její dopad na dílo jednoho z nejvýznamnějších autorů
této doby, Jonathana Swifta. Jsou uvedena jeho díla, která kritizují společnost.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti reprodukují informace, které si vyslechli v prezentaci, interpretují obsah díla spisovatele a shrnují nabyté poznatky ve vlastním projevu.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Political satire, religion, the Irish
Politická satira, náboženství, Irové
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Tato prezentace je spíše výkladová. Na slidu 4 je otázka,
kterou studenti prodiskutují a kontrola je provedena kliknutím na červeně označené answer. Po kontrole odpovědi je nutné vrátit se zpět kliknutím na modrou šipku
v pravém dolním rohu. Po prezentaci následují otázky,
které kontrolují pochopení výkladu. Všechny odpovědi
jsou uvedené v prezentaci.
Zdroje informací
1.
PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
2. Wikipedia.org.A Modest Proposal [online]. [cit. 2012-10-01]. Dostupné z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: FinnBjo. Jonathan swift.jpg [online]. [cit. 2012-10-01]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonathan_swift.jpg>.
Obrázek 2: A Modest Proposal 1729 Cover.jpg [online]. [cit. 2012-10-01]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Rotting_earth_(large).gif&filetimestamp=20041218213600>.
Obrázek 3: Gulliver in Liliput, Bremen.jpg [online]. [cit. 2012-10-01]. Dostupné pod licencí: Creative Commons Attribution ShareAlike 3,0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulliver_in_Liliput,_Bremen.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: Gulliver-taking-his-final-leave-of-the-land-of-the-houyhnhnms-sawreygilpin.jpg [online]. [cit. 2012-10-01]. Dostupný pod licencí: Public Domain na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulliver-taking-his-final-leave-of-the-land-ofthe-houyhnhnms-sawrey-gilpin.jpg>.
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_04
Název DUM
Oscar Wilde
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
říjen 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace studenty seznamuje se životem a dílem irského spisovatele Oscara Wilda. V jejím průběhu pracují se
slovní zásobou, která popisuje osobnost autora. V závěru
prezentace shlédnou krátkou ukázku z filmu Zločin Lorda Savilla, po němž následuje několik otázek na porozumění.
Jazyk
Angličtina, čeština
Očekávaný výstup
Studenti definují pojmy z textu a přiřazují k sobě jednotlivá slova a vysvětlení. Poté si zkontrolují správné odpovědi. Diskutují o zadaných otázkách a obhajují vlastní
názor. Vytvoří závěr o konkrétním díle autora.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Aesthetic, witty, conversation, homosexual, prison.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Prezentace je založena na výkladu. Po uvedení charakteristiky autora následuje cvičení na slovní zásobu, při které studenti mohou použít výkladový slovník. Kliknutím
na Solution se objeví stránka s řešením. Klikáním na
šipky vpravo dole se učitel pohybuje v prezentaci správným směrem. Po kliknutí na slovo Film na slidu 8 se
spustí ukázka z filmu, která je v češtině. Otázky na tuto
ukázku jsou již vedeny v angličtině a nevyžadují klíč.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 6. vyd. Oxford: OUP, 2002. 1540 s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Ausir. Oscar Wilde.jpeg [online]. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí: Pu
blic Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Wilde.jpeg>.
Obrázek 2: PaulK. Shamrock-drawing.svg [online]. [cit. 2012-10-09]. Do
stupný pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Shamrock-drawing.svg&page=1>.
Obrázek 3: Schorle. Happy prince.jpg [online]. [cit. 2012-10-09]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Happy_prince.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_05
Název DUM
Lake Poets
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace výkladového charakteru seznamuje studenty
s básníky v období romantismu. Je doplněna pracovním
listem s básní, se kterou studenti pracují po stránce jazykové i obsahové.
Jazyk
anglický
Očekávaný výstup
Studenti definují období romantismu a vyjmenují jeho
nejvýznamnější představitele v oblasti poezie. Řeší zadané úkoly, odhadují, která slova v básni chybí a poté si
své odpovědi zkontrolují. Analyzují báseň a interpretují
autorův záměr. Obhajují své názory.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Romanticism, poetry, nature, solitude, focus.
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Prezentace je výkladového charakteru, učitel ale může
studentům v jejím průběhu klást otázky, např. Kde se
nachází Lake District? Co měli oba básníci společného,
apod. Po ukončení prezentace studenti obdrží pracovní
list a vypracují jej. Řešení je součástí pracovního listu.
Některé otázky jsou kladeny tak, aby studenti mohli využít svou fantazii, odpovědi pak nejsou uvedeny.
Zdroje informací
1.
PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246s.
2. Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
3. Wikipedia.org. William Wordsworth [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostupný na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth#Major_works>.
4. Wikipedia.org. I Wandered Lonely as a Cloud [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostupné z
WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/I_Wandered_Lonely_as_a_Cloud>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Snapshots Of The Past. Grasmere Lake District England.jpg [online]. [cit.
2012-10-17]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution ShareAlike2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grasmere_Lake_District_England.jpg>.
Obrázek 2: Coleridge.jpeg [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostupný pod licencí: Public Do
main na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coleridge.jpeg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: Red devil 666. The rime of the ancient Mariner - Coleridge.jpg [online]. [cit.
2012-10-17]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_rime_of_the_ancient_Mariner__Coleridge.jpg>.
Obrázek 4: "Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at
Austin." Williamwordsworth.jpg [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_wordsworth.jpg>.
Obrázek 5: Hisgett, Tony. Daffodils (3357436358).jpg [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostup
ný pod licencí: Creative Commons Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daffodils_(3357436358).jpg>.
Obrázek 6: University of Leeds. Lyrical Ballads.jpg [online]. [cit. 2012-11-1]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lyrical_Ballads.jpg>.
Seznam příloh
• Prezentace
• Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_06.
Název DUM
Brontë sisters
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace se zaměřuje na život a dílo tří sester, které
zaujímají významné místo v anglické literatuře. Studenti
postupně zhlédnou části filmu Jane Eyre, které jsou následovány otázkami. Na závěr prezentace jsou uvedeny
další otázky na kontrolu pochopení učiva.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti reprodukují děj filmu Jane Eyre. Ze zhlédnutých částí vytváří závěry a odhadují následující děj. O
svých závěrech diskutují a obhajují je.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
gloomy, plain, moor, love
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Tato prezentace je interaktivní. Studenti sledují jednotllivé části filmu Jane Eyre, které se spouští kliknutím na
název filmu. Poté odpovídají na otázky, které jsou uvedeny na jednotlivých slidech. Na závěr jsou uvedeny
finální otázky k celkovému pochopení učiva.
Zdroje informací
1. PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Mr. Absurd. Painting of Brontë sisters.png [online]. [cit. 2012-11-23].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painting_of_Bront%C3%AB_sisters.png>.
Obrázek 2: Scott Rimmer. North Yorkshire Moors - geograph.org.uk - 191970.jpg
[online]. [cit. 2012-11-23]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Yorkshire_Moors_-_geograph.org.uk__191970.jpg>.
Obrázek 3: lunity. Emilybronte retouche.jpg [online]. [cit. 2012-11-23]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emilybronte_retouche.jpg>.
Obrázek 4: Seebacher. Anne Bronte.jpg [online]. [cit. 2012-11-23]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne_Bronte.jpg>.
Obrázek 5: Bensin. P422b.jpg [online]. [cit. 2012-11-23]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P422b.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 6: J147. North Lees Hall, near Hathersage - geograph.org.uk - 591175.jpg
[online]. [cit. 2012-11-23]. Dostupný pod licencí: Creative Commons
Atribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Lees_Hall,_near_Hathersage__geograph.org.uk_-_591175.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR_07
Název DUM
Jane Austen
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace nejdříve studenty seznamuje se životem a
dílem anglické spisovatelky a poté si v pracovním listu
přečtou úryvek z knihy Pride and Prejudice, se kterým
pracují po stránce obsahové i jazykové.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti přiřadí správné definice k zadaným výrazům,
použijí nově vytvořené výrazy ve větách, aplikují nově
nabyté poznatky v diskuzi, obhájí svůj názor na zadané
téma a na základě diskuze vytvoří obecné závěry.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Upper-class society, marry, proud, handsome, wealthy,
behaviour
Druh učebního materiálu
Prezentace, pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Prezentace nemá pouze výkladový charakter. Na slidu 5
je vložena otázka, proč Jane Austen publikovala pod
jiným jménem. Odpověď na ni je, že ženy v té době se
směly pouze vdát a starat se o rodinu, proto by jí jako
ženě nebylo umožněno vydávat své knihy. Kliknutím na
obrázek na slidu 6 se přehraje trailer z filmu a studenti
odpoví na otázky uvedené na slidu. Po zhlédnuté prezentace jim učitel rozdá vytisknutý pracovní list, kde je
krátký úryvek z knihy a studenti vypracují jednotlivé
úkoly.
Zdroje informací
1. Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. Wikipedia.org. Jane Austen [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupný na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen>.
3. Gutenberg. org. Pride and Prejudice by Jane Austen. [online]. [cit. 2012-11-22].
Dostupný na WWW:
<http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=2960205&pageno=7>.
4. Newbrook, N. Timesaver Extracts 2. London: Mary Glasgow Magazines, rok vydání
neuveden. ISBN 1-900702-22-3. 88 s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at
Austin. Jane Austen.jpg [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Austen.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 2: Merchbow. Broadlands Morris edited.jpg [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Broadlands_Morris_edited.jpg>.
Obrázek 3: Brook, C. E. Bingley&Jane CH 55.jpg [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bingley%26Jane_CH_55.jpg>.
Obrázek 4: Thomson, Hugh. Benethom.gif [online]. [cit. 2012-11-22]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benethom.gif>.
Obrázek 5: Lilly Library, Indiana University. Hammond-SS05.jpg [online]. [cit. 2012-1122]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammond-SS05.jpg?uselang=cs>.
Seznam příloh
• Prezentace
• Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_08
Název DUM
Charles Dickens
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
prosinec 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace stručně představuje významného představitele realismu v anglické literatuře, Charlese Dickense. Zaměřuje se především na jeho dílo Oliver Twist, se kterým
studenti interaktivně pracují.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti definují pojem workhouse a poté charakterizují
období, ve kterém autor žil a tvořil. Tyto pojmy pak
aplikují v rozhovorech a řeší zadané problémy. Po přečtení textu zhodnotí své myšlenky a obhájí své názory
uvedené v předchozích zadáních.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Workhouse, hungry, poor, write, famous
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Prezentace je v první polovině výkladová, v druhé jsou
pak úkoly, které vyžadují interakci mezi studenty. V této
fázi není potřeba upřesňovat správné odpovědi. Jejich
kontrola následuje až po přečtení textu na slidu 7. Text je
rovněž možné vytisknout.
Zdroje informací
1. Online-literature.com. Oliver Twist, chapter 2. [online]. [cit. 2012-12-3]. Dostupné z
WWW: <http://www.online-literature.com/dickens/olivertwist/3/>.
2. BRENDLOVÁ, S., NOVY, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus,
1998. ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Charles Dickens 3.jpg [online]. [cit. 2012-12-3]. Dostupné pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Dickens_3.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
•
pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_09
Název DUM
Rudyard Kipling
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Prosinec 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
V prezentaci se studenti seznámí s významným anglickým spisovatelem z období britského kolonialismu a
jeho dílem Jungle Books. V pracovním listu pak pracují
s básní If.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti doplní verše, přiřadí jména jednotlivých postav
ke zvířatům, uspořádají verše do správného pořadí a analyzují báseň jako celek.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
India, jungle, man, if, moral lesson
Druh učebního materiálu
Prezentace, pracovní list
Druh interaktivity
(kombinované)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
16–19 let
Metodické pokyny
První polovina prezentace je výkladová. Poté, co jsou
studenti seznámeni s knihou The Jungle Books, následuje
cvičení, ve kterém mají za úkol přiřadit jednotlivé postavy ke zvířatům. Kliknutím na obrázek se pak zobrazí
odpovědi. V pracovním listu je několik cvičení k básni If,
odpovědi jsou uvedeny za cvičeními.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. Wikipedia.org. The Jungle Book [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupné na WWW:
<://en.wikipedia.org/wiki/The_Jungle_Book>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Kiplingcropped.jpg [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kiplingcropped.jpg>.
Obrázek 2: Sanjay Tiwari. Kiplingsindia.jpg [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiplingsindia.jpg>.
Obrázek 3: Kipling, R. Illustration at Cover of Just So Stories (c1912).jpg [online].
[cit. 2012-12-04]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_at_Cover_of_Just_So_Stories_(c1912).jpg>.
Obrázek 4: Obrázek 4: W.H. Drake or John Lockwood Kipling. T2JB529 - Little Toomai laid himself down close to the great neck,
lest a swinging bough should sweep him to the ground.jpg [online]. [cit. 2012-12-04]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T2JB529__Little_Toomai_laid_himself_down_close_to_the_great_neck,_lest_a_swinging_bough_should_sweep_him_to_the_ground.jpg>.
Obrázek 5: Obrázek 5: Kipling, J. L. The Two Jungle Books 1895 Akela, the Lone Wolf.jpg [online].
[cit. 2012-12-04]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Two_Jungle_Books_1895_Akela,_the_Lone_Wolf.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Seznam příloh
• Prezentace
• Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_10
Název DUM
George Orwell
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Leden 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Studenti se seznámí se životem a dílem významného
britského spisovatele. Zhlédnou trailer z filmu natočeného podle jeho knihy a formou pracovního listu se dozví
informace o jeho dalším románu.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti reprodukují zhlédnutou ukázku, aplikují své
znalosti při přiřazování postav a reálného života a odhadnou další děj. Chronologicky seřadí děje a diskutují o
svých názorech.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Party, communism, oppression, tyranny, leader, worker.
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
V prezentaci postupujete vpřed pomocí šipek v dolní
části. Na slidu 3 je otázka, na kterou studenti odpoví a
správnost odpovědi si ověří kliknutím na červené políčko
answer. Kliknutím na obrázek 3 na slidu 7 se spustí trailer filmu Animal Farm, po jehož zhlédnutí studenti odpoví na uvedené otázky. Odpovědi na ně jsou na následujícím slidu. S dalším dílem autora se studento seznámí
v pracovním listu, kde studenti mají vypracovat zadané
úkoly. Odpovědi jsou uvedeny dále.
Zdroje informací
1. PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
2. Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
3. Wikipedia.org. 1984 (román) [online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/1984_(rom%C3%A1n)>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Branch of the National Union of Journalists. George Orwell press photo.jpg
[online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Orwell_press_photo.jpg>.
Obrázek 2: Jordan L'Hôte. 1984JLH1.jpg [online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution 3.0 Unported na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1984JLH1.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 3: AnimalFarm 1stEd.jpg [online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnimalFarm_1stEd.jpg>.
Seznam příloh
• Prezentace
• Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_11
Název DUM
William Golding
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Leden 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Studenti se dozví o významném britském autorovi a jeho
díle a pracují s jeho nejdůležitějším románem.
Jazyk
anglický
Očekávaný výstup
Studenti uvedou vztah mezi autorovým životem a dílem.
Interpretují zhlédnutou ukázku z filmu, diskutují o zadaných otázkách, navrhnou závěr a obhájí svůj názor.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Morals, ethics, human, anxiety, evil, degeneration, war
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
První část prezentace je výkladová. Učitel postupuje prezentací kliknutím na šipky dole. Na slidu 6 je několik
otázek, týkajících se ukázky z filmu The Lord of the
Flies, jenž se spustí kliknutím na jméno Piggy. Otázka 6
je kreativní a studenti ji mohou zpracovávat ve dvojicích
nebo v menších skupinkách a poté přednést své názory
před třídou. Krátké shrnutí děje je uvedeno v odpovědích
na následujících slidech.
Zdroje informací
1. Golding, W. Pán much. Praha: MAŤA, 2003. ISBN 80-7287-061-0. 267 s.
2. Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
3. Golding, W. Věž. Praha: Vyšehrad, 1989. ISBN 80-7021-000-1. 247 s.
4. PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: William Golding 1983.jpg [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupný pod licencí:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Netherlands na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Golding_1983.jpg>.
Obrázek 2: Keith, J. William Golding medal.jpg [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupný pod
licencí: Creative Commons Attribution 2.0 Generic na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Golding_medal.jpg>.
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_12
Název DUM
Britská literatura: opakování
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Únor 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Tento materiál slouží k zopakování učiva o britských
autorech, jejich životech a tvorbě.
Jazyk
anglický
Očekávaný výstup
Studenti si zopakují informace o probraných autorech,
objasní zadané pojmy a přiřadí je ke správným autorům,
odpoví na otázky a definují tvorbu jednotlivých autorů.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Writer, work, poem, novelist, drama
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Tato aktivita je založena na hře Piškvorky. Studenti jsou
rozděleni do dvou skupin, z nich jedna hraje za kolečka a
druhá za křížky. Student jedné skupiny si vybere číslo.
Kliknutím na číslo se zobrazí otázka. Pokud student odpoví správně, kliknutím na číslo otázky v příslušném
barevném políčku se toto přemístí do tabulky. Cílem je
získat alespoň tři políčka vedle sebe, umístěná vertikálně,
horizontálně nebo diagonálně. Klikáním na šipky vpravo
dole se lze přemisťovat z otázek na odpovědi a zpět na
tabulku na slidu 3.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. PÍŠA, J. Selected Chapters from English History and Literature. Pardubice: FINISH,
1991. ISBN 80-85340-11-9. 246 s.
3. Wikipedia.org. Animal Farm [online]. [2013-02-05]. Dostupné na WWW:
<http://simple.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm>.
4. Wikipedia.org. I Wandered Lonely as a Cloud [online]. [cit. 2013-02-05]. Dostupné na
WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/I_Wandered_Lonely_as_a_Cloud>.
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_13
Název DUM
Jack London
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Prezentace studentům podává informace o
významném představiteli americké literatury. Představuje jim historické období, ve
kterém žil a tvořil, objasňuje souvislosti
mezi jeho zážitky a zkušenostmi a jeho dílem.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Student vlastními slovy vyjádří názor na
život ve městě a v divočině, pojmenuje a
vysvětlí aspekty těchto dvou způsobů života.
Uvede vztah mezi nimi a svou vlastní zkušeností a představou. Student doplní text a
následně zkontroluje správnost svých odpovědí.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Experience, health, rich, poor, wilderness
Zážitek, zdraví, bohatý, chudý, divočina
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Po úvodní fotografii následují dva obrázky,
které uvádějí studenty do období, ve kterém
London žil a psal. Jejich úkolem je odpovědět na otázky uvedené u obrázků. Odpovědi
se budou lišit, jedná se o vyjádření názor.
V další aktivitě už se jedná o fakta. Studenti
si přečtou zadání a potom, v průběhu prezentace, doplňují odpovědi. V závěru prezentace je uvedeno správné řešení.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998. ISBN
80-85784-31-9. 144 s.
Zdroje obrázků
1.
Jack and Charmian London 1911.jpg [online]. [cit. 2012-11-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<ttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack_and_Charmian_London_1911.jpg>.
2.
Desolation wilderness.jpg [online]. [cit. 2012-11-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
3.
Zeffiro Ciuffoletti. Graben vienna 1870.png [online]. [cit. 2012-11-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
4.
Canis lupus in snow.jpg [online]. [cit. 2012-11-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desolation_wilderness.jpg>.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graben_vienna_1870.png>.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_lupus_in_snow.jpg>.
5.
Daintree, Richard. StateLibQld 1 102208 Gold miners outside a bark hut, Queensland, ca. 1870.jpg [online]. [cit. 2012-11-08].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StateLibQld_1_102208_Gold_miners_outside_a_bark_hut,_Queensland,_ca._1870.jpg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
6.
W.J.Aylward. Sea-wolf cover.jpg [online]. [cit. 2012-11-08]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea-wolf_cover.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_14
Název DUM
Mark Twain
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
oktáva
Anotace
Prezentace představuje studentům život a dílo Marka
Twaina a je následována testem, který kontroluje pochopení výkladu.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti reprodukují poznatky obsažené ve výkladu a
prokáží, že dané téma pochopili. Porovnají své odpovědi a zdůvodní jejich správnost či nesprávnost.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
River, satire, poor, adventure
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Tato prezentace je založena na výkladu. Studenti po
jejím ukončení vypracují test, a to na počítači, písemně nebo pouze ústní formou.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998. ISBN
80-85784-31-9. 144s.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Abdullah Freres. Mark Twain by Abdullah Frères, 1867.jpg [online]. [cit. 2012-11-09].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain_by_Abdullah_Fr%C3%A8res,_1867.jpg>.
Obrázek 2: Andrew Balet. Mark Twain's Boyhood Home; Hannibal, MO.jpg [online]. [cit. 2012-0923]. Dostupný pod licencí: Creative Commons Attribution 2.5 Generic, na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain%27s_Boyhood_Home;_Hannibal,_MO.jpg>.
Obrázek 3: NASA. C 1975 V1 (West) 1976-03-09 6h UTC.jpg [online]. [cit.2012-11-09].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C_1975_V1_(West)_1976-03-09_6h_UTC.jpg>.
Obrázek 4: Gutemberg.org. Tom Sawyer - 01-023.jpg [online]. [cit.2012-11-09]. Dostupný pod licen
cí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tom_Sawyer_-_01-023.jpg>.
Obrázek 5: Hennuyer. Mark Twain Les Aventures de Huck Finn illustration p056.jpg [online].
[cit.2012-11-09]. Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain_Les_Aventures_de_Huck_Finn_illustration_p056.jpg>.
Seznam příloh
•
Prezentace
•
Test
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_15
Název DUM
Edgar Allan Poe
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Prezentace představuje život a dílo významného amerického spisovatele. Pracovní list poskytuje práci
s povídkou.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Student reprodukuje zadaný text, uvádí vztah s dalšími
ukázkami a uspořádává text do správného pořadí. Zdůvodňuje své rozhodnutí a argumentuje s ostatními studenty. Prokazuje pochopení textu správnými odpověďmi
na zadané otázky.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Terrifying, mystery, horror, detective story, darkness
Druh učebního materiálu
Prezentace, pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
18–19 let
Metodické pokyny
Prezentace je výkladová a je doplněná pracovním listem.
Učitel text rozstříhá na připravené odstavce a poté je
rozdá studentům. Po přečtení textu studenti ostatním
reprodukují svůj odstavec a snaží se najít správné pořadí
textu. Toto pořadí odůvodní. Učitel může do této diskuze
zasahovat, pokud je to nutné. V druhé části, po zkompletování příběhu, studenti odpovídají na otázky týkající se
textu. Správné odpovědi jsou všechny v textu.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. Scribd.com. Red Death [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupné z WWW:
<http://www.scribd.com/doc/52028453/4/The-Red-Death>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Edgar Allan Poe 2.jpg [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný pod licencí: Public
Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edgar_Allan_Poe_2.jpg>.
Obrázek 2: Richter, K. Edgar allan poes grave.jpg [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edgar_allan_poes_grave.jpg>.
Obrázek 3: Poecorbeau2.PNG [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný pod licencí: Public Do
main na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poecorbeau2.PNG>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Obrázek 4: Edouard Manet - Le Corbeau.jpeg [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-_Le_Corbeau.jpeg>.
Obrázek 5: Aubrey Beardsley - Edgar Poe 1.jpg [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupný pod
licencí: Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aubrey_Beardsley_-_Edgar_Poe_1.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
•
pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_16
Název DUM
Ernest Hemingway
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
listopad 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Tato prezentace představuje interaktivní formou studentům
jednoho z amerických spisovatelů 20. století, Ernesta Hemingwaye. Studenti si zopakují své znalosti období 1. poloviny 20.
století a zasadí je do díla spisovatele.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti určují, které výroky jsou pravdivé a poté si své výsledky srovnají s prezentací. Diskutují o shlédnutém videu,
objasňují a obhajují své přiřazení slovní zásoby k určité situaci.
Dále pak aplikují svou slovní zásobu na tvorbu vlastního textu.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Writer, Lost Generation, fighting.
Spisovatel, Ztracená generace, boj.
Druh učebního materiálu
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
V úvodu prezentace studenti diskutují o tom, které informace o
životě a díle spisovatele jsou pravdivé, a které nepravdivé.
Kliknutím na zvýrazněný odkaz Check your answers je možné
okamžitě výsledky zkontrolovat. Následuje výklad o díle autora, který je ukončen několika úkoly. Nejdříve studenti diskutují
o významu citátu z knihy For Whom the Bell Tolls, zde není
potřeba klíč, důležitý je pokus interpretovat uvedený citát. Další aktivita procvičuje přídavná jména a zde také, kliknutím na
Check your answers, si studenti mohou své odpovědi zkontrolovat. Poslední úkol je tvorba vlastního textu, kde se cení kreativita a nejsou správné či špatné odpovědi.
Zdroje informací
1. Brendlová, S., Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zem. Plzeň: Fraus, 1998. ISBN 8085784-31-9. 144 s.
2. Wikipedia. Org. Devotions upon Emergent Occasions [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupné z
WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Meditation_XVII>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1 Ernest Hemingway 1950 w.jpg [online]. [cit. 2012-11-13 ]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Hemingway_1950_w.jpg>.
Seznam příloh
•
prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_17
Název DUM
John Steinbeck
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Prosinec 2012
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Prezentace interaktivní formou seznamuje studenty
s dílem tohoto významného amerického spisovatele.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti přiřadí názvy děl k jejich popisu a poté si v dalších aktivitách ověří, co se naučili.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Great Depression, poor, prices, unemployment
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Typická věková skupina
16–19 let
Metodické pokyny
Prezentace začíná výkladem o spisovatelově životě.
Kliknutím na název Pulitzer Prize na slidu 5 se studentům otevře aktivita s flashcards, kde si nejprve přečtou
názvy děl autora a jejich popis a poté, kliknutím na Nobel Prize na slidu 6 se otevře aktivita, ve které si vyzkouší nabyté znalosti. V pracovním listu si učitel může vytisknout správné odpovědi, případně je nastříhat a využít
k dalším aktivitám.
Zdroje informací
1. Brendlová, S. a Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144s.
2.
Wikipedia.org. Great Depression [online]. [cit. 2012-12-03]. Dostupné z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Nobel Foundation. John Steinbeck 1962.jpg [online]. [cit. 2012-12-03].
Dostupný pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Steinbeck_1962.jpg>.
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Brtiská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_18
Název DUM
Jack Kerouac
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Leden 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Studenti získají interaktivní formou informace o významném americkém spisovateli.
Jazyk
angličtina
Očekávaný výstup
Studenti napíší odpovědi na otázky a poté si ověří správnost svých odpovědí. Diskutují o daném období a analyzují jej.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Beat, protest, drugs, sex, jazz.
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Učitel může zahájit výklad otázkou, jak by studenti charakterizovali 50. léta v americké společnosti. Na slidu 3
v prezentaci jsou uvedeny otázky k videoposlechu. Otázky lze vytisknout z pracovního listu. Kliknutím na podpis
autora se spustí video. Po jeho dokončení se kliknutím na
šipku dole otevře slide s odpověďmi. Následuje výklad,
v němž se klikáním na šipky lze posouvat v prezentaci
dál.
Zdroje informací
1. Wikipedia.org. Jack Kerouac [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupné na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Works>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Palumbo, T. Kerouac by Palumbo.jpg [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kerouac_by_Palumbo.jpg>.
Obrázek 2: Scewing. Jack Kerouac signature.svg [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupný
pod licencí: Public Domain na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jack_Kerouac_signature.svg>.
Seznam příloh
•
Prezentace
•
Pracovní list
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk – anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_19
Název DUM
John Irving
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Leden 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Prezentace seznamuje studenty se současným americkým
autorem, jeho dílem a způsobem tvorby.
Jazyk
anglický
Očekávaný výstup
Studenti přiřadí popis děl k názvům, interpretují zhlédnutou ukázku z filmu a řeší zadané úkoly.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Family, marriage, abortion, humanity, sex
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
První část prezentace je výkladová. Na slidu 5 mají studenti přiřadit k názvům děl jejich stručný popis. Učitel je
nechá diskutovat ve dvojicích nebo menších skupinkách.
Po kliknutí na slide e zobrazí správné odpovědi. Na slidu
6 se po kliknutí na Movie trailer spustí krátké video. Může být použito pouze na doplnění výkladu o knize Cider
House Rules nebo si vyučující může připravit otázky. Na
slidu 7 lze spustit další video, tentokrát rozhovor s autorem. Studenti odpovídají na zadané otázky. Odpovědi
jsou uvedeny na následujícím slidu. Učitel zde může také
položit doplňující otázku: Za co získal spisovatel Oscara? Odpověď: za scénář k filmu Cider House Rules.
Zdroje informací
1. Wikipedia.org. John Irving [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/John_Irving>.
2.
Academy of Achievement.org. John Irving [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné na
WWW: <http://www.achievement.org/autodoc/page/irv0bio-1>.
Zdroje obrázků
Obrázek 1: Kubik, M. John Irving by Kubik 01.JPG [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupný
pod licencí: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na
WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Irving_by_Kubik_01.JPG>.
Obrázek 2: DarkEvil. Film Oscar.svg [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupný pod licencí:
Public Domain na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Film_Oscar.svg>.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Seznam příloh
• prezentace
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Název projektu
Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0099
Název sady DUM
VY_32_INOVACE_SADA.HR.ANG
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
Cizí jazyk - anglický jazyk
Tematická oblast
Britská a americká literatura
Kód DUM
VY_32_INOVACE_SADA.05.HR.ANG_20
Název DUM
Americká literatura: opakování
Autor
Mgr. Svatava Hrdá
Vytvořeno
Únor 2013
Učivo v návaznosti na ŠVP
Britská a americká literatura
Ročník
septima
Anotace
Tento materiál slouží k zopakování učiva o amerických
spisovatelích, jejich životech a tvorbě.
Jazyk
anglický
Očekávaný výstup
Studenti si zopakují informace o probraných autorech,
definují zadané pojmy a přiřadí je ke správným autorům.
Speciální vzdělávací potřeby
-žádné-
Klíčová slova
Alkohol, abortion, bullfighting, Beatnics, California,
depression, Gold Rush, humanity, horror, Lost Generation, Nobel Prize, war
Druh učebního materiálu
prezentace
Druh interaktivity
(kombinované)
Cílová skupina
Žák
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Stupeň a typ vzdělávání
gymnaziální vzdělávání
Typická věková skupina
17–19 let
Metodické pokyny
Tato prezentace je interaktivní. Na slidu 2 je seznam
písmen v abecedě. Student si vybere písmeno a vymyslí
termín z americké literatury, který na toto písmeno začíná. Po kliknutí na toto písmeno se objeví jeden nebo dva
termíny a student si ověří správnost své odpovědi. Pojem
vysvětlí a přiřadí jej ke správnému autorovi. Po kliknutí
na pojem se opět zobrazí správná odpověď. Jako poslední část úkolu je správný název díla daného autora. Po
kliknutí na jméno autora se zobrazí správná odpověď.
K návratu do seznamu písmen lze použít šipku vpravo
dole. Tato aktivita může sloužit k soutěži, záleží na vyučujícím, jakým způsobem ji v hodině využije.
Zdroje informací
1.
Brendlová, S. a Novy, J. L. Literatura anglicky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1998.
ISBN 80-85784-31-9. 144 s.
2. Wikipedia.org. Jack Kerouac [online]. [cit. 2013-01-08]. Dostupné na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac#Works>.
3. Wikipedia.org. John Irving [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/John_Irving>.
Seznam příloh
• prezentace

Podobné dokumenty

česká beletrie podle autora - Střední průmyslová škola stavební

česká beletrie podle autora - Střední průmyslová škola stavební Výbor z díla. Jakub Arbes Zrození Venuše Jan Cimbura Na srdci p írody Jsme tady. P íb h v deseti povídkách Kudy šel and l Možná, že odcházíme Osam lý v z na východní trase Krásy a bohatství eské ze...

Více

Fulltext

Fulltext Paraoxonáza 1 (PON1) hraje důležitou roli ve vzniku a rozvoji aterosklerotického postižení, diabetes mellitus a jeho komplikací. Bylo prokázáno, že u patologických stavů spojených s vystupňovanou t...

Více

Czechs, Slovaks and the Jews, 1938–48

Czechs, Slovaks and the Jews, 1938–48 Sachar, Howard M. (gen. ed.) (1987), The Rise of Israel: A Documentary Record from the Nineteenth Century to 1948. A Facsimile Series Reproducing over 1,900 Documents in 39 Volumes (New York and Lo...

Více