CZ 230-66 Slepičí farma

Komentáře

Transkript

CZ 230-66 Slepičí farma
CZ
230-66 Slepičí farma
Pozor! Hra obsahuje malé částice, které může dítě lehce spolknout, proto ji nedávejte dětem do 3 let!
Nevhodné pro děti do 4 let! Hru mohou hrát 2-4 osoby.
Obsah: 1 ks dřevěná tabule, 9 slepic a 45 vajíček
Průběh hry:
1. možnost hry: „Tipování vajíček“
Rozdělte vajíčka do hnízd takovým způsobem, aby v prvním hvízdě bylo 1 vajíčko, v druhém 2, v 3...
a v posledním 9 vajíček, potom posaďte slepice na hnízda! Nejmladší hráč si vybere jedno hnízdo, tipne si,
kolik vajíček v něm může být, zdvihne slepici, aby zjistil, jestli uhodl! Když tipoval správně, tak si jedno
vajíčko může vybrat. Je třeba být pozorný a sledovat, když druhý hráč odkryje hnízdo, aby jsme věděli kolik
v něm bylo vajíček. V následujících šesti kolech zjistíme, kdo jak sledoval! Hru vyhrává ten, kdo v průběhu
šesti kol nasbírá co nejvíc vajíček.
2. možnost hry: „Lov na vajíčka“
Pravidla a průběh hry jsou stejné jako při Tipování vajíček.
Konec hry je tehdy, když...
a)
v případě 2 hráčů se jednomu podaří nasbírat víc než 23 vajíček
b)
v případě 3 hráčů se jednomu podaří nasbírat víc než 15 vajíček
c)
v případě 4 hráčů se jednomu podaří nasbírat víc než 12 vajíček
3. možnost hry: „Nezbedné 4 vajíčka“
Na začátku hry si mezi sebou rozdělte 4-4 vajíčka, ostatní rozdělte libovolně do hnízd tak, aby v každém byli
minimálně 2! Cílem hry je, aby jste se co nejdříve zbavili všech 4 vajíček. První hráč zdvihne jednu slepici!
Do hnízda může vložit tolik vajíček ze svého, kolik našel v hnízdě, ale jen tehdy, když jich tam je méně
než 4. Pokud je ve vybraném hnízdě víc než 4 vajíčka, nemůže dát do hnízda ani jedno, ale musí vrátit slepici
na hnízdo. Hra trvá tak dlouho, dokud se některému hráči nepodaří všechny vajíčka vložit do hnízda.
Cíl hry: rozvíjení paměti, matematické a taktické myšlení.
Návod na použití:
Obal hračky a návod na použití uschovejte, protože informace, které se nachází na těchto dokumentech můžete
ještě v budoucnosti potřebovat!
Rádi bychom Vás upozornili, že hračka je vyrobená ze dřeva, proto ji skladujte na středně vlhkém místě,
aby se nevysušila, ani nenavlhla!
Přejeme Vám, aby radost z této hry splnila Vaše očekávání a všechny obohatila o mnoho dobrých zkušeností
i krásných zážitků!
HU
230-66 Tojásfarm
Figyelem! A játék apró, könnyen lenyelhető részeket tartalmaz, így kérjük, ne adja 3 évnél fiatalabb gyermekek
kezébe!
Játék 2-4 személynek 4 éves kortól.
Tartalma: 1 fatábla, 9 tyúk és 45 tojás
A játék menete:
1. játéklehetőség: „Tojástippelés”
Osszátok el a tojásokat a fészkekben oly módon, hogy az egyikbe 1, a következőbe 2, aztán 3… az utolsóba 9
kerüljön, majd ültessétek a tyúkokat a fészkekre! A legfiatalabb játékos válasszon ki egy fészket, tippelje meg,
mennyi tojás van benne és emelje fel a tyúkot, hogy megtudja, eltalálta-e! Ha a tipp helyes volt, egy tojást
kivehet. Érdemes mindenkinek figyelni, amikor a másik játékos felfed egy fészket, és megjegyezni, mennyi
tojás volt benne. A következő 6 körben kiderül, ki mennyire figyelmes. A játékot az nyeri meg, aki a legtöbb
tojást gyűjtötte össze a 6 kör alatt.
2. játéklehetőség: „Tojásvadászat”
A szabályok és a játék menete ugyanaz, mint a Tojástippelésnél.
A játéknak akkor van vége, ha…
a)
2 játékos esetén az egyik több mint 23 tojást gyűjtött össze
b)
3 játékos esetén az egyik több mint 15 tojást gyűjtött össze
c)
4 játékos esetén az egyik több mint 12 tojást gyűjtött össze
3. játéklehetőség: „Az a fránya 4. tojás”
A játék kezdetén osszatok szét egymás között 4-4 tojást, a többit pedig tetszőlegesen rakjátok a fészkekbe úgy,
hogy mindegyikben legyen minimum 2 tojás! A cél az, hogy minél előbb megszabaduljatok mind a 4 tojástól.
Az első játékos emeljen fel egy tyúkot! Annyi tojást rakhat a fészekbe a sajátjai közül, amennyit a fészekben
talált, de csak akkor, ha az kevesebb, mint 4. Ha 4-nél több tojás van a kiválasztott fészekben, nem tehet bele
egyetlen tojást sem, hanem vissza kell tennie a tyúkot és a következő játékos jön. A játék addig tart, amíg
az egyikőtök mind a 4 tojást bele nem rakta a fészkekbe.
A játék célja: az emlékező képesség, a számoláskészség és a taktikus gondolkodás fejlesztése.
Használati utasítás:
Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert a rajtuk szereplő információkra a jövőben
még szüksége lehet!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a játék alapanyaga fa, ami a környezeti hatásokra reagálva
megváltozhat, ezért tárolása egyenletes hőmérsékleten történjen, ne túl száraz vagy nedves helyen!
Kívánjuk, hogy játékunk sok szép közös élménnyel gazdagítson kicsiket és nagyokat egyaránt!
RO
230-66 Ferma găinuşelor
Atenţie! A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani, deoarece conţine piese mici ce pot fi înghiţite!
Joc pentru 2-4 persoane cu vârsta peste 4 ani.
Conţinut: 1 tablă din lemn, 9 găinuşe şi 45 de ouă
Jocul:
1. prima variantă de joc: „Ghicitul ouălor”
Împărţiţi ouăle în cuiburi astfel încât în primul să se pună doar 1 ou, în următorul 2, apoi 3... şi în ultimul
9 bucăţi de ouă, după care aşezaţi găinuşele pe cuib! Jucătorul cel mai tânăr alege un cuib şi ghiceşte câte
ouă sunt în el, după care ridică găinuşa să vadă dacă a ghicit numărul ouălor! Dacă a ghicit, atunci poate
să scoată un ou. Merită să fiţi atenţi şi să reţineţi, când celălalt jucător descoperă un cuib, câte ouă au fost în el.
În următoarele 6 runde se va dovedi care jucător a fost cel mai atent. Câştigătorul va fi cel care va aduna cele
mai multe ouă în cele 6 runde.
2. a doua variantă de joc: „Goana după ouă”
Regulile şi descrierea jocului sunt aceleaşi ca şi la „Ghicitul ouălor”
Jocul se termină atunci când:
a)
în cazul a 2 jucători unul a adunat mai mult de 23 ouă;
b)
în cazul a 3 jucători unul a adunat mai mult de 15 ouă;
c)
în cazul a 4 jucători unul a adunat mai mult de 12 ouă;
3. a treia variantă de joc: „Cele 4 ouă afurisite”
Împărţiţi între voi câte 4-4 ouă, iar restul le puneţi de preferinţă în cuib astfel încât în fiecare să fie minim 2 ouă!
Scopul este să scăpaţi cât mai repede de cele 4 ouă. Primul jucător ridică o găinuşă! Jucătorul poate pune
în cuib atâtea ouă dintre ouăle proprii, câte se găsesc în cuib, dar numai în cazul în care în cuib sunt mai puţin
de 4 ouă. În cazul în care sunt mai mult de 4 ouă în cuib, aşezaţi găinuşa la loc şi urmează următorul jucător.
Jocul continuă până când unul dintre jucători aşează toate cele 4 ouă în cuib.
Scopul jocului: dezvoltă memoria, aptitudinile de numărare şi spiritul competitiv.
Instrucţiuni de utilizare:
Vă rugăm păstraţi ambalajul şi instrucţiunile de utilizare, deoarece vă pot fi utile pe viitor!
Vă atragem atenţia că materialul de bază este din lemn care într-un anumit mediu reacţionează, de aceea trebuie
păstrat la o temperatură constantă!
Distracţie plăcută!
SK
230-66 Slepačia farma
Pozor! Hra obsahuje malé častice, ktoré môže dieťa ľahko prehltnúť, preto ich nedávajte deťom do 3 rokov!
Nevhodné pre deti do 4 rokov! Hru môžu hrať 2-4 osoby.
Obsah: 1 ks drevenej tabule, 9 sliepok a 45 vajíčok
Priebeh hry:
1. možnosť hry: „Tipovanie vajíčok“
Rozdeľte vajíčka do hniezd takým spôsobom, aby v prvom hviezde bolo 1 vajíčko, v druhom 2, v 3...
a v poslednom 9 vajíčok, potom posaďte sliepky na hniezda! Najmladší hráč si vyberie jedno hniezdo, tipne si,
koľko vajíčok v ňom môže byť a zdvihne sliepku, aby zistil, či uhádol! Ak tipoval správne, tak si jedno vajíčko
môže vybrať. Treba byť pozorný a sledovať, keď druhý hráč odkryje hniezdo, aby sme vedeli koľko v ňom bolo
vajíčok. V nasledujúcich šiestich kolách zistíme, kto ako sledoval! Hru vyhráva ten, kto počas šiestich
kôl nazbiera čo najviac vajíčok.
2. možnosť hry: „Lov na vajíčka“
Pravidlá a priebeh hry sú rovnaké ako pri Tipovaní vajíčok.
Koniec hry je vtedy, ak...
a)
v prípade 2 hráčov sa jednému podarí pozbierať viac ako 23 vajíčok
b)
v prípade 3 hráčov sa jednému podarí pozbierať viac ako 15 vajíčok
c)
v prípade 4 hráčov sa jednému podarí pozbierať viac ako 12 vajíčok
3. možnosť hry: „Nezbedné 4 vajíčka“
Na začiatku hry si medzi sebou rozdeľte 4-4 vajíčka, ostatné rozdeľte ľubovoľne do hniezd tak, aby v každom
boli minimálne 2! Cieľom hry je, aby ste sa čím skôr zbavili všetkých 4 vajíčok. Prvý hráč zdvihne jednu
sliepku! Do hniezda môže vložiť toľko vajíčok zo svojich, koľko našiel v hniezde, ale len vtedy, keď ich je
tam menej ako 4. Ak sú vo vybranom hniezde viac ako 4 vajíčka, nemôže dať do hniezda ani jedno, ale musí
vrátiť sliepku na hniezdo. A nasleduje ďalší hráč. Hra trvá dovtedy, kým sa niektorému hráčovi nepodarí všetky
vajíčka vložiť do hniezda.
Cieľ hry: rozvíjanie pamäte, matematického a taktického myslenia.
Návod na použitie:
Obal hračky a návod na použitie uschovajte, pretože informácie nachádzajúce sa na týchto dokumentoch
môžete ešte v budúcnosti potrebovať!
Radi by sme Vás upozornili, že hračka je vyrobená z dreva, preto ju skladujte na stredne vlhkom mieste,
aby sa nezosušila, ani nenavlhla!
Prajeme Vám, aby radosť z tejto hry splnila Vaše očakávania a obohatila všetkých o veľa dobrých skúseností
ako i krásnych zážitkov!
SLO
230-66 Farma jajc
Pozor! Igrača vsebuje majhne delce, zato ni primerna za otroke mlajše od 3 let!
Igra za 2-4 osebe od 4. Leta starosti.
Vsebina: 1 lesena tabla, 9 kokošk in 45 jajc
Opis igre:
1. način igranja: „Ugani koliko jajc“
Razdelite jajca v gnezda tako, da v prvo gnezdo položite eno jajce, v drugo dve, tretje tri...itd., v zadnje gnezdo
pa devet jajc in postavite kokoške na gnezda, prekrijte jajčka. Najmlajši igralec začne z igro. Izabere eno
gnezdo in ugotavlja koliko jajc je v gnezdu pod kokoško. Če ugotovi, lahko vzame eno jace. Ostali pozorno
spremljajo igro in preštevajo jajca v gnezdih. V približno 6 krogih se bo izkazalo, kdo je bil najbolj pozoren.
Zmagovalec igre je tisti, ki v 6 krogih zbere največ jajc.
2. način igranje: „Lov na jajca“
Pravila igre so ista kot pri prvem načinu igranja, potek igre pa je naslednji:
a)
igrata dva in eden igralec zbere več kot 23 jajc
b)
igrajo trije in eden od njih zbere več kot 15 jajc
c)
igrajo štirje in eden zbere več kot 12 jajc
3. način igranja: „Joj, ta čtrto!“
Na začetku igre razdelite vsakemu po 4 jajca, a ostale razdelite v gnezda tako, da bo v vsakem najmanj 2 jajci.
Cilj igre, čim prej se znebiti 4 jajc. Prvi igralec eno kokoško z gnezda! V gnezdo lahko položi toliko jajc,
kolikor jih je našel v gnezdu, vendar samo, če je v gnezdu manj kot 4 jajca. Če je več kot 4 jajca, potem
ne more odložiti nobenega jajca, nadaljuje naslednji igralec. Igra se konča ko se nekdo znebi vseh svojih 4 jajc.
Cilj igre: pomnenje, štetje in taktičo razmišljanje.
Navodila:
Prosimo, da shranite originalna navodila in embalažo!
Bodite pozorni na to, da je igrača narejena iz lesa, ki je naravni material. Igro hranite pri sobni temperaturi
in v suhem prostoru!
Upamo, da bo igra v zadovoljstvo in veselje tako malim kot velikim!
SRB
230-66 Farma jaja
Pažnja! Igračka je sastavljena od sitnih komada, molimo ne davati deci mlađoj od 3 godine!
Igra za 2-4 osobe od 4 godine.
Sadržaj: 1 drvena tabla, 9 kokošaka i 45 jaja
Opis igre:
1. varijanta: „Tipovanje jaja“
Podelite jaja u gnezdo tako da u prvoj ima jedan, u drugoj dva, trećoj tri… itd., u zadnjoj devet komada,
i stavite kokoške da sednu na gnezdo, tj. prekriti jaja. Najmlađi igrač počinje igru. Izabere jedno gnezdo i tipuje
koliko jaja ima ispod. Ako pogodi, izvadi jedno jaje. Ostali treba da prate pažljivo gnezda i da broje jaja.
U narednih 6 kruga će se odati ko je najviše bio pažljiv. Igru dobije taj ko je skupio najviše jaja u 6 krugova.
2. varijanta: „Lovac na jaja“
Pravila igre su iste kao kod tipovanja jaja, igra onda gotova ako:
a)
igraju dvoje i jedan igrač skupi više od 23 jaja
b)
igraju troje i jedan od njih skupi više od 15 jaja
c)
igraju četvoro i jedan je skupio više od 12 jaja
3. varijanta: „Jao, onaj četvrti!“
Na početku igre podelite svakom po 4 jaja, a ostalo razdeliti u gnezda tako da u svakom ima minimum
2 komada. Cilj igre, što pre osloboditi se od 4 jajeta. Prvi igrač nek podigne jednu kokošku! Može da stavi
u gnezdo od svojih jaja toliko, koliko je pronašao, ali samo ako ima manje od 4 komada. Ako ima više od 4,
onda ne može da stavi nijednu, na redu je sledeći igrač. Igra se završava kad se neko oslobodi od svih 4 jajeta.
Cilj igre: moć memorije, brojanja i taktičkog razmišljanja.
Uputstvo:
Molimo zadržite uputstvo i pakovanje, jer sadrže za Vas korisne informacije, koje će vam zatrebati u buduće!
Igračke su od drveta, treba obraćati pažnju prilikom odlaganja da ne bude na jako suvom ili vlažnom mestu!
Želimo vam da naše igračke pružaju Vam puno zadovoljstvo i zajednički doživljaj sa malima i velikima takođe!

Podobné dokumenty