ČSN EN ISO 11683 Oprava 1

Komentáře

Transkript

ČSN EN ISO 11683 Oprava 1
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Říjen 2000
ICS 11.180; 55.020
Obaly – Hmatatelné výstrahy –
Požadavky
ČSN
EN ISO 11683
OPRAVA 1
77 4001
Corrigendum
ČSN EN ISO 11683 z října 1998 se opravuje takto:
1) V článku 6.2 třetí odstavec se ±2 mm opravuje na ±0,2 mm.
2) V článku 6.3.2 druhý odstavec se slovo Obvod opravuje na Průměr.
© Český normalizační institut, 2000
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
60208
U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
ČSN EN ISO 11683 OPRAVA 1
60208
Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2000, 2 strany
Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10
Cenová skupina 403
+!5J0JG3-gacaia!

Podobné dokumenty

čsn en iso 11683 oprava 2

čsn en iso 11683 oprava 2 U nádob na plyny, jejichž obsah může být spotřebován až po napojení ke konkrétním spojkám nebo zařízením, musí být hmatatelné vlastnosti těchto spojek nebo zařízení považovány za hmatatelné výstrah...

Více

čsn en 50436-2 oprava 1

čsn en 50436-2 oprava 1 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technicko...

Více

ČSN EN 60909-3 ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN 60909-3 ed. 2 OPRAVA 1 Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metro...

Více

ČSN EN 13108

ČSN EN 13108 meze uvedené v tabulce 16. Maximální teplota platí pro kterékoliv místo obalovny. Minimální teplota asfaltové

Více

ČSN EN ISO 10211-1 Oprava 1

ČSN EN ISO 10211-1 Oprava 1 Tabulka B.1 se nahrazuje tabulkou: Tabulka B.1 – Tepelný odpor vzduchových vrstev a válcovitých dutin

Více