číslo 1/2013

Komentáře

Transkript

číslo 1/2013
1/2013 Iročník 4.
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
PŘEDSLAVICKÝ
Vychází každé 4 měsíce/ zdarma
Infomace obecního úřadu
Návštěva amerických veteránů
Výlet do roku 1945
Předslavice – Úlehle – Kakovice – Marčovice - Všechlapy
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Milé čtenářky a čtenáři,
po příchodu nového roku se Vám do
rukou
dostává
nové
číslo
Předslavického zpravodaje. Jedná se
03-04
Informace obecního úřadu
již o čtvrtý ročník, a proto budu
velmi rád, pokud se na jeho tvorbě,
formou Vašich příspěvků, budete
05-09 Ze života obce
nadále podílet.
V tomto čísle se dozvíte nejen o
08-09
Knihovna, spolky
09-11 Historie
důležitých informacích od obecního
úřadu,
ale
také
o
kulturních
událostech, které nedávno proběhly.
Jednou
takovou
je
například
návštěva amerických veteránů ze 2
11
Fotogalerie
sv. války. A proto o tom, co se dělo
v Předslavicích v roce 1945, Vám
poreferujeme
PŘEDSLAVICKÝ
PŘEDSLAVICKÝ
zpravodaj
v přepisu
z
obecní
kroniky.
Těším mne, že jste si vybrali chvilku
Čtyřměsíčník
vydávaný
Čtyřměsíčník
vydávaný
Obcí
Předslavice
Obcí Předslavice
(zdarma)
(zdarma)
Šéfredaktor:
Petr
Vittek
Šéfredaktor:
Petr
Vittek
Foto:
Petr
Vittek
Foto: Petr Vittek
Redakční
rada:
Redakční
rada:
zastupitelstvo
obce
zastupitelstvo
obce
Adresa:
Adresa:
Obec
Předslavice,
Obec
Předslavice,
Předslavice
17,
387
0101
Předslavice
17,
387
Volyně,IČO:251
691
tel.
Volyně,IČO:251
691
tel.
383
372
032,
383 372 032,
e-mail
OÚ:
e-mail
OÚ:
[email protected]
[email protected]
úřední
hodiny
oú:
úřední
hodiny
oú:
pondělí
– 20:00
pondělí19:00
19:00
– 20:00
Povoleno
MK
ČRČR
E 20367
Povoleno
MK
E 20367
Nákladem
140ks
Nákladem 140ks
Vydáno
dne:
27.
9.5.
2012
Vydáno
dne:
17.
2013
Neprošlo jazykovou
korekturou.
Uzávěrka
dalšího
čísla:
Uzávěrka
dalšího
čísla:
20.
12.2012
25. 8. 2013
na přečtení Vašeho zpravodaje, a
pevně věřím, že se z něho dozvíte, to
co Vás zajímá.
S pozdravem
Nadcházející kulturní akce v obci
červen: výročí 200let od narození Jakuba Bursy
(obec+Liva)
červenec: maňáskové divadlo (Pepíno)
Dětský den na hřišti v Předslavicích (SDH)
červenec-srpen: obecní zájezd (obec)
září: výherci Předslavicko v květinách (obec)
-dále fotbalové zápasy a hasičské soutěže- informujte
se u členů těchto sdružení
(změna termínů vyhrazena!)
Petr Vittek, šéfredaktor
Ceník služeb 2013
Trvale hlášení občané
Odběr vody 15 Kč/m3
Paušální poplatek za odběrné místo vody
100 Kč/rok
Stočné na osobu 100 Kč/rok
Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok
Poplatek za psa 60 Kč/rok
Rekreační chalupa
Odběr vody 15Kč/m3
SPaušální
pozdravem
poplatek za odběrné místo vody
100 Kč/rok
Vittek
Stočné za objekt Petr
200 Kč/rok
Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok
Poplatek za psa 60 Kč/rok
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Poplatky za odpady, stočné a psa
Upozorňujeme občany, aby nezapomněli zaplatit
poplatky za odpady, stočné a psa na rok 2013
dle platného ceníku služeb.
Pokud nedojde k jejich zaplacení bude vystaven
platební výměr, kterým se začne dlužná částku
vymáhat, což samozřejmě zbytečně navýší
náklady.
Proto žádáme poplatníky, aby tak učinilia
nemuselo k tomuto řízení dojít.
Platba možná jako minulý rok a to: složenkou,
na bankovní účet nebo přímo na OÚ
v Předslavicích.
 Platba daně z nemovitosti
Finanční úřad ve Strakonicích informuje občany
o platbě daně z nemovitosti na rok 2013.
Složenky s předpisem platby dostane plátce
poštou na svoji adresu nejpozději do 25. května
2013.
Toto byly pouze velmi stručné informace
z informačních letáků a veřejné vyhlášky FÚ
Strakonice. Celé znění veřejné vyhlášky s
informačními letáky je na úřední desce u
obecního úřadu nebo na webu obce – úřední
deska.
Zapojení do systému Ekolamp
Po zapojení do systému EKOKOM a ASEKOL byla v dubnu
tohoto
roku
obec
také
zaregistrována ke společnosti
Ekolamp.
To rozšíří možnosti v oblasti
sběru odpadů a umožní tak
občanům
zbavovat
se
vysloužilých
zářivek
ekologickou
cestou.
Tato
společnost navíc napomůže
nejen v informační, ale také ve
finanční podpoře.
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných
nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto
ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé
množství toxické rtuti. Ročně tak na skládkách
zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti.
Pokud by se toto množství dostalo do přírody,
mohlo by znečistit vodu v objemu 238
Máchových jezer.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka,
obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné
zdroje: zejména malé kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství
toxické rtuti. Vydrží mnoho let a spotřebují o
25–90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Když ale doslouží, nesmí se vyhodit do koše, ale
odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
nezisková společnost EKOLAMP. Ta zpětně
odebírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i
průmyslová svítidla .
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost
dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do
sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných
světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat
do
obzvláště
nebezpečné
organické formy, která je nebezpečná především
pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do
sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či
takzvaných malých sběrných nádob, kterých je
nyní k dispozici více než více než 1500.
„Nacházejí v obchodních centrech, úřadech a
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
3
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
v řadě firem. Každoročně se jejich počet
zvyšuje o další stovky.
Více informací o
rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
úsporných žárovek je na www.ekolamp.cz.
Takováto sběrná nádoba na vysloužilé zářivky je
k dispozici rovněž v budově Obecního úřadu v
Předslavicích vedle sběrné nádoby na
vysloužilý elektroodpad. Zpřístupněna je takto:
Jihočeská lidová architektura
Liva Předslavice a obec Předslavice Vás srdečně
zvou na výstavu s přednáškou o jubilujícím
Jakubovi Bursovi (1813-1884), zednickém
mistrovi doby tzv. selského baroka, která se
uskuteční během června.
Pondělí: 17:00-18:30 a 19:00-20:00
Čtvrtek: 17:00 – 18:30
Nový čas zpřístupnění E+B boxu
E-box: nádoba určená pro sběr drobného
elektrozařízení (kalkulačky, klávesnice, mp3
přehrávače, telefony, DVD přehrávače,…). Na
tomto boxu je umístěn tzv. B-box – do něj se
vhazují baterie a akumulátory
o
o
Umístění:
v přízemí
Obecního
úřadu
v Předslavicích naproti knihovně (ihned za
vstupními dveřmi)
Zpřístupněno:
Pondělí: 17:00-18:30 a 19:00-20:00
Čtvrtek: 17:00 – 18:30
Tento muž se nesmazatelně zapsal
v Předslavicích dvěma stavbami: čp.18,čp,4.
 Soutěž pro děti
Pro děti byla ku příležitosti Dne Země v sobotu
20.4. na přednášce o třídění odpadu vyhlášena
soutěž.

Zapojit se mohou tím, že odevzdají
vlastní obrázek s tématikou ochrany
životního prostředí, například třídění
odpadů.

Obrázky odevzdávejte do konce června,
buďto do obecní knihovny nebo v obálce
označené soutěž Den Země, do poštovní
schránky obecního úřadu.

Všechny obdržené obrázky budou
oceněny a posléze vystaveny.
Návrhy na obecní zájezd
Obec Předslavice plánuje na velké prázdniny pro
rok 2013 již III. obecní zájezd. Prosím případné
účastníky o zaslání názoru, kam bychom tento
rok vyrazili a kdy. Samozřejmě výlet je primárně
určen opět hlavně pro děti (nejen).
Již nyní se objevil návrh na návštěvu stezky
v korunách stromů v Národním parku Bavorský
les.
Rozhodnutí je na Vás
Své názory zasílejte na [email protected] nebo
volejte na 725 468 609 (Petr Vittek).
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
4
i
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Masopust
Ze života obce…
Aneb jak žijeme na Předslavicku
 Vyhodnocení čtenářů
2. května v počtu okolo 25 masek prošel naší
obcí masopustní průvod, který byl doprovázen
kapelou.
Od roku 2010 knihovna z iniciativy paní Renaty
Jůzkové (knihovnice) oceňuje nejlepší čtenáře za
každý rok. Za rok 2012 byli počátkem tohoto
roku oceněni dárkovým poukazem na nákup knih
v hodnotě 200, 300 a 400 Kč, tito čtenáři:
1.
místo
O.Březinová
192 knih
2.
místo
Š. Hynková
144 knih a 84 časopisů
3.
místo
I. Oláhová
129 knih a 24 časopisů
 Možná přijde i Pepíno
Na Den dětí se připravuje i soubor maňáskového
divadla Pepíno. V nové pohádce opět ožijí
známé i neznámé pohádkové postavy.
Hasičský ples
Dne 12. ledna 2013 uspořádal Sbor
dobrovolných
hasičů
Předslavice
v KD
Čepřovice již IX. hasičský ples. Celým večerem
prováděla známá dvojice ve složení Hana
Maroušková a Václav Boška. K tanci a poslechu
hrála opět kapela FATIMA. V hlavní tombole
bylo celkem 40 cen (autíčko, sele, vepřová kýta,
jehně,…). Tento ples navštívilo téměř 250 lidí.
V příběhu ČERVÍ ZEMĚ se návštěvníci divadla
setkají s ustaraným panem králem, jeho
doktorem, rádcem i krásnou princeznou. Tu
bude muset zachránit statečný rytíř. Ale najde se
v našem divadelním království ten, který se vydá
do neznámé a velmi nebezpečné Červí země? A
pokud ano, dokáže se ubránit strašlivým,
masožravým červům?
Tak to se dozví jenom Ti, kteří za námi do
divadla přijdou...
členové souboru Pepíno
Velká jarní výstava
Ve dnech 6.-8. března probíhala v areálu
společnosti LIVA Předslavice Velká jarní
výstava zemědělské techniky a technologie .
První březnovou středu odstartovala tradiční
Velká jarní výstava zemědělské techniky a
technologie v areálu firmy LIVA Předslavice,
spol. s r.o. Zájemci z řad odborné i laické
foto: archiv kapely Fatima
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
5
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
zemědělské veřejnosti s nadšením přijali fakt, že
venkovní plocha skýtala pohled na několik
desítek strojů z oblasti traktorů, techniky pro
sklizeň píce, zpracování půdy a setí a nechybí
zástupci manipulační a dopravní zemědělské
techniky. Své místo měla rovněž technika
komunální, a to od malé zahradní mechanizace
až po profesionální komunální techniku. Až do
pátku, tedy 8. března 2013 bylo možné shlédnout
průřez výrobním programem traktorů a
sklízecích mlátiček Case IH, pícninářské
techniky Krone od nesených žacích strojů až po
samochodné sklízecí řezačky, firmy Lemken pro
zpracování půdy, setí a ochranu rostlin, přičemž
nechyběly mulčovače Cabe – Euroclass21,
teleskopické nakladače Merlo, kompaktní
nakladače Weidemann, ovíječky balíků McHale
nebo zástupce dalších renomovaných výrobců.
(zdroj: www.liva.cz )
koledníci v Úlehli , foto : Tomáš Michajlovič
Den Země
V rámci osvětové akce k
ochraně přírody se v sobotu 20.
dubna v Předslavicích uskutečnil
Den Země. Této ekologicky
motivované události se zúčastnila témeř
dvacítka návštěvníků, z níž více než polovina
byly děti. Účastníkům patří velký dík nejen za
účast, ale také za dobrovolný úklid obce.
Den Země je v moderním pojetí ekologicky
motivovaný svátek, který se každoročně slaví 22.
dubna. My jsme se rozhodli pro sobotu , neboť
lidé nejsou v práci nebo ve škole.
foto: archiv společnosti Liva Předslavice
 Velikonoce
K Velikonocům neodmyslitelně patří tradice
jako je řehtání, pomlázka a koledy.Tyto tradice
se stále udržují i na Předslavicku. Děti začínají
řehtat na Zelený čtvrtek , kdy zvony ,,odlétly do
Říma“ až do Bílé soboty, než se zvony vrátily.
V těchto dnech se přestávalo zvonit zvony, a tak
byli v minulosti lidé svoláváni na bohoslužby
prostřednictví různých nástrojů vydávajících
hluk.
Program začal po čtrnácté hodině v
přednáškovém
sále
společnosti
LIVA
Předslavice, kde zastupitel Petr Vittek připravil
přednášku s besedou na téma třídění odpadů.
Během ní proběhlo několik soutěží, které do
přednášky vtáhly i účastníky.
Akce pak končila společným úklidem obce, kdy
se účastníci přednášky rozdělili do skupin, které
vedli také zastupitelé Jana Chvostová či
Stanislav Šrot.
Úklid proběhl v místech,
účastníkům nejbližším, jednalo se tak o
Kakovice, Předslavice a Úlehli.
Za bezplatné zapůjčení sálu obec děkuje panu
Jungwirtovi,
další
poděkování
patří
společnostem Ekokom a Asekol, kteří díky
našemu členství zaslaly ceny a informační
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
6
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
materiály. Rovněž děkujeme panu Janu Jurášovi
z ekoporadny ve Strakonicích za poskytnutí
informačních materialů.
Návštěva amerických veteránů
Stavba Máje
Tuto vzácnou návštěvu přivítala plná náves
občanů v čele se starostou obce Vojtěchem
Limpouchem. U pomníku padlých byla uctěna
památka obětem obou světových válek. Poté
vystoupil s krátkým vzpomínkovým proslovem,
již zmíněný pan Sebesta, který se mimo jiné
zmínil o svém českém původu. Druhá část
programu byla velice osobní, kdy se všichni
přítomní bavili, někteří i za zpěvu tancovali.
Také místí pamětníci společně zavzpomínali
jako například pan Mašek, jehož otec byl při
příjezdu
amerických
vojáků
majitelem
zmíněného hostince či paní Komrsková, která
sebou přinesla staré fotografie z konce války.
Tradice stavění májky je oslavou jara a života.
Tento zvyk pochází už z dob keltských. Vztyčení
májky, která původně bývala z kmene břízy,
bylo spojením mocností nebe a země. Aby se
tato tradice zachovala, tak se konec dubna na
Předslavicku nesl v duchu příprav stavby Máje,
kterých se ujali také členové SDH Předslavice,
ale i mnoho dalších dobrovolníků.
Dne 8. května navštívili obec
Předslavice američtí veteráni
(divize Yankee) z 2. světové
války se svými rodinami a
přáteli. Stalo se tak ku příležitosti výročí 68. let
od osvobození nad německou nadvládou. Byli to
právě oni, kteří projevili přání setkat se občany
naší obce. Nejen proto, že se této delegace
účastnil také veterán pan Jack Sebesta, který naši
obec osvobodil v roce 1945, a několik dní zde
pobýval a přespával v tehdejším hostinci.
Tato událost zanechala jistě ve všech příjemné
vzpomínky na přátele z Ameriky a snad se brzy
alespoň s některými z nich opět setkáme.
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
7
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Knihovna
Společenská kronika
Zpráva za rok 2012
Celkový počet návštěv 588 návštěvníků, kteří si
vypůjčili knihy.
Na veřejném internetu bylo 123 návštěvníků.
Celkem bylo půjčeno za celý rok 2121 knih.
Z toho naučné literatury pro dospělé 265 knih,
krásné literatury pro dospělé 642 knih,
naučné literatury pro děti 90 knih,
krásné literatury pro děti 368 knih.
časopisů 756.
Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden
v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas,
buďto osobně, některému zastupiteli nebo
pomocí emailu: [email protected] Takovýto
nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání
respektovat.
leden
Hynková Vlasta 85 let Úlehle-Kalce
únor
Ribij Josef 70 let Předslavice
Knihovna odebírá časopis – Vlasta.
březen
Heřmanová Miluše 65 let Marčovice
! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA !
duben
Krakovičová Renata 60 let Předslavice
Oláhová Magdaléna 65 let Předslavice
Nová otevírací doba
Pondělí 17:00 – 18:30
Čtvrtek 17:00-18:30
Oznámení
Paní Renata Jůzková se rozhodla k 30. červnu
ukončit svoji činnost jako knihovnice. Z tohoto
důvodu hledá obec Předslavice nové zájemce na
toto místo.
květen
Bošková Marie 60 let Kakovice
Tesařová Bohumila 75 Předslavice
Obec Předslavice přeje všem jubilantům
pevné zdraví!
FC Předslavice
Svoji žádost pište prosím do konce května na
[email protected] nebo ji umístěte do poštovní
schránky
na
budově
Obecního
úřadu
v Předslavicích (tato informace byla počátkem
dubna zveřejněna na webu knihovny, obce a na
úřední desce).
Paní Renatě Jůzkové mnohokrát děkujeme za její
skvělé vedení knihovny a přejeme, aby se jí
úspěšně nadále dařilo i v osobním životě.
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
8
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Průběžné výsledky jarní části sezony 2012/2013
( IV. třída)
Něco z historie…
Oproti minulým číslům výjimečně přerušujeme
navazující článek a přesouváme se do roku
1945.
z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl
ROK 1945
Tento rok je již znáti, jak se fronty přibližují.
Němci stále ustupují, východní fronta již je na
Slovensku. Nálety angloamerických letadel se
množí, rovněž denní přelety angloamerických
leteckých svazů. Byla to na ně krásná podívaná,
ovšem jen pokud nic neshazovaly.
Jeví se velký nedostatek paliva. Němci zakázali
zásobovati palivem školy, takže vánoční
prázdniny z nedostatku paliva byly prodlouženy
a potom nařízeny dávati dětem dvakrát týdně
domácí úkoly ze všech předmětů. Je viděti, že
Němci melou již z posledního. Ale přesto stále
věří Hitlerovi a doufají, že až zasáhnou nové
tajné německé zbraně, nastane obrat. Zatím jsou
německá města v Říši letecky bombardována,
německé letectvo je vyřazováno z boje, letecké
průmyslové závody německé jsou ničeny, takže
se jeví již naprostá převaha letectva
angloamerického. Přilétají hloubkoví letci, kteří
vyřazují naše lokomotivy a vlaky. Dostaly se jim
za to jméno ,,kotláři“. Tak o Velikonocích
(březen) podnikli tito ,,kotláři“ útok na
maďarský vlak ve Volyni. Při něm byly
poškozeny střelami asi 2 sousední domy u
nádraží a několik osob ve vlaku bylo zabito. Poté
letěli po trati ke Čkyni, kde provrtali lokomotivu
a v takovéto práci pokračovali dále na Vimperk,
Volary a Pasov. Dějí se růžné sabotáže – na
drahách vykolejování vlaků, zavalování tratě
kameny a k tomu oni ,,kotláři“, takže vlaky již
jezdí ne dle jízdního řádu, ale se značným
zpožděním.
I
telefonní
spoje
bývají
přestřihovány.
Dne 23. dubna přijeli do obce a sousedních obcí
němečtí uprchlíci. Rolníci museli pro ně dojeti
s vozy na nádraží do Volyně. Ubytováni byli
jednak ve třídě ve staré škole a jednak v sále
hostince U Hrašů (pozn. bývalý hostinec na
návsi). Někteří z uprchlíků si vařili sami, ale
většina jich se stavovala ze společné kuchyně,
umístěné u p. Vojt. Šrámka. rolníka čp. 19.
Okres. úřadem bylo nařízeno říd. uč. Kroupovi,
že se musí o tyto uprchlíky starat a ustanoven byl
velitelem tohoto uprchlického tábora. Němci tito
se sami od sebe rozdělovali. Ve škole byli
,,praví“ Němc, kdežto v hostinci byli polští
odrodilci z Horního Slezska. Uprchlíci si museli
sami všechno po sebe udělati, třebaže zpočátku
měli různé a znační požadavky. Ale říd. učitel K.
Kroupa krotil jejich přání tím, že je informoval o
situaci na frontách dle londýnského rozhlasu.
V této době – koncem dubna- bylo veliké
nebezpečí na silnicích od hloubkových letců.
V té době 30. dubna 1945, přijíždělo od Tvrzic
několik uprchlických vozů s ukrajinskými
uprchlíky. Hloubkový letec je spatřil a učinil na
jeden vůz nálet. Vozy přední ujely do zdejší vsia výsledek náletu byli: zabita těhotná žena
Leontine Ihnatiwitz, rozená Pukschyn z Baszyna,
kraj Drahobytsch se 4 letým synem Orestem
Ihnatowytzem a jeden kůň zabit. Žena s dětskem
je pochována na zdejším hřbitově. Tato
ukrajinská kolona uprchlíků pak zůstala v obci
několik dní a odjela pak k večeru do Libotynědo lesů. Kdež byla skryta do převratu.
Deserce německých vojínů se množí. Ujíždějí
z fronty v nákladních autech a směřují do Bavor.
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
9
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
Přes zdejší obec tak přijelo několik nákladních
aut s dedertery.
Do obce pak asi 2/5 přišli němečtí polní četníci,
aby stíhali desertery , ale hlavně aby zajištovali
klid. V hostinci ,, Na Hořejší“ (pozn. dnešní
jídelna) bylo tak ubytováno 6 polních četníků –
po zuby ozbrojených (pistole, pušky, ruč.
granáty, automaty a pancéřové pěstě) Jejich
velitel, štábní šikovatel, byl zuřivý Němeczoufalec- který říkal že poslední ránu si dá do
sebe. Nedošlo však k žádnému incidentu a tak
díky rozvaze lidu poslední dny německé
nadvlády uplynuly klidně.
Dne 5. května ohlásilo naše rádio z Prahy, že
v Praze vypukla revoluce. Každý toto slovo
očekával. Odstraňovaly se německé nápisy a na
škole se vyvěsily československé prapory. Rádio
však od 5.-9. května vysílalo naléhavé prosby
v jazyce českém, anglickém, francouzském a
ruském o pomoc letectva a tanků a vybízelo ke
stavění barikád a hájení jich. Úporně se v Praze
bojovalo. Mnohý měl v Praze známé nebo
příbuzné a tnul v úzkostech o jejich život. Toto
napětí trvalo do 9. května, kdy se objevily na
obvodu Prahy ruské tanky. Němci pak rychle
skládali, neb odhazovali zbraně a vytráceli se,
kteří nebyli zajati, směrem na jz, do Bavorova.
Ve dne přespávali v lesích a v noci přecházeli
dále. Také zdejší krajinu se stahávali směrem
k Vojtěchu a k Boubínu.
Poslední dny před 5. květnem bylo slyšeti
střelbu z tanků a kanonů na Šumavě a podíl
bavorských hranic. Den před příjezdem
amerických tanků bylo slyšeti v noci na Zlešické
silnici střelbu z pušek, pancéřových pěstí a
lehkých kulometů. To již zasahovali naši
partyzáni. 5. května se sunuly německé tanky
z Volyně do Prachatic. Přeprchalo, vítr fičel, tma
a tyto tanky, poháněné většinou dřevoplynem, se
každou chvíli zastavily. Mnohým lidem ze zdejší
obce, zvláště z chalup při sinici nahnaly hrůzu a
raději z domova utekli a skryli se do rána
v Marčovicích. V neděli nato odpoledne 6/5
1945 bylo slyšeti veliký hukot na silnici od
Čkyně k Volyni. To se valily americké tanky
směrem od Čkyně do Volyně a dále Strakonic.
Jiné odbočovaly ze silnice Zlešické na Elčovice
a Malenic a obsadily Zálezly, Bušanovice,
Malenice a z Malenic přes Úlehli do Předslavic.
Zastavili u východu do vsi: Měli stanoviště: před
Miklasů, před Pojslů, a před Neužilů. Toho dne –
6.května - v neděli odpoledne přijeli do zdejší
obce. Lidé je vítali jako osvoboditele a častovali
je koláči, buchtami, kávou a kořalkou. Při
vjíždění do vsi od Úlehle se jednomu tankystovi
zdálo, že je na ně vystřeleno z Nováků stodoly
(poslední chalupa v Předslavicích směrem na
Úlehle). Namířil na ni těžkým kulometem a
pustil dávku ran. Proděravěl střechu, rovněž
vrata i zeď, rozbil mlýnek řezačku, ale nikdo tam
nebyl. Jen odraz slunečních paprsků zapadajícího
slunce od skleněné tašky ve střeše jej patrně
vylekal. Ale svědčilo to, jak ostřežitě přijížděli.
Konečně jsme opět svobodni, volali! Jak se již
volněj dýchalo, prosti německých pout, německé
nadvlády.
Američtí tankisté zde pobyli v nejlepší shodě
s místními obyvateli až do 20. května. Německé
uprchlíky se podařilo odsunout ve středu 9.
května 1945. Sjednány byly povozy rolníků, a
na ně se naložily svršky uprchlíků. Mladí šli při
fůře, staří a nemocní se vezli. Vyvezeni byli za
Vlachovo Březí. Tam jim ,,partyzání“ jejich
svršky sházeli z vozů a poslali je pěšky do
Prachatic. Co kdo mohl unésti nesl, ostatní
nechal ležet. Vozy se vrátily domů. Sluší se
poznamenati, že uprchlíci si výlohy spojené
s ubytováním, stravováním, odvozem, za úklid
po nich a od sálu, sami uhradili, takže účty u
zdejších obchodníků: Pojslové, Neužilové,
hostinského Fleischmanna, za upotřebení
kuchyně u p. Vojt. Šrámka a obci za dříví, byly
jimi zaplaceny, takže obci z nich nevzešly žádné
výdaje. O to měl zásluhu říd. uč. Karel Kroupa,
jako správce tábora.
Dne 21. května přišla do obce sanitní rota asi
100 mužů, Červeného kříže americké armády a
ubytovala se v obou třídách školy. Důstojníci
byli ubytováni u Pojslů. Tato rota však musela
vykliditi ubikace po 3 dnech a namísto nich
přišla rota pěchoty 96 divise (Yankee), kteráž se
stahovala z bojů od Lince přes Kaplici,
Vodňany, Bavorov, až sem. Rota tato o 240
mužích se ubytovala v obou třídách, i v patře
staré školy, odkudž se narychlo muselo vykliditi
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
10
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
divadelní jeviště, lavice a kabinet. Kabinet a
lavice se vyklidily na půdu v nové školní
budově, jeviště a lavice ze II. třídy do stodoly
Láchů. Kromě toho byli ubytováni v sálech obou
hostinců. Pobyli zde v nejlepší shodě od 24/5 do
12/6 1945.
Dne 13. června přijela auty z Dusseldorfu nová
americká pěchota – opět rota. Ubytoval se ve
staré škole v přízemí i v patře, v obou hostincích
a v soukromí. Prvou třídu ponechali volnou, aby
se v ní mohlo učiti. Tato pěchota se odstěhovala
do Kunžvardu a dne 17/7 přišla baterie
dělostřelectva- asi 70 mužů. Zabrali obě třídy i
pato staré školy, oba sály a ještě někteří byli
v soukromí. Ve staré škole v přízemí si udělali
pivnici. Odstěhovali se 29. srpna do Vacova.
Oslava 28. října v osvobozené republice za
účasti občanstva, hasičstva, školních dětí a čety
americké pěchoty posledně zde ubytované, jako
delegace s důstojníky se konal průvodem po
návsi od Racochů k pomníku padlých, kdež o
tomto památném dni promluvil říd. uč. K.
Kroupa. Zhodnotil přitom význam pomoci
spojenců, zvláště Ameriky a v anglickém
proslovu poděkoval americkým vojínům a
Americe za pomoc v této válce, a za naše
osvobození. Žáci přednesli úvodem vhodné
vlastenecké básně a slavnost ukončena zahráním
československé a americké hymny, Pak svaz
mládeže zatančil na návsi Českou besedu a
slavnostní tento den ukončen taneční zábavou.
Staročeská konopická
Obchodní centrum LIVA nabízí
ve své prodejně v Předslavicích:

farmářský program (sekačky,pily,…)

nářadí

krmné směsi

hračky a dárky
OTEVÍRACÍ DOBA
každý pracovní den od 7:00 do 16:00
vchod bránou poblíž vodní nádrže (směr Tvrzice)
LIVA Předslavice, spol. s r.o., Předslavice 19, 387 01
Volyně tel.: 383 372 437, e-mail: [email protected]
Farma u lištičky

Výroba kozího a kravského sýra
čerstvý sýr 160 Kč/ Kg
uzený sýr 190 Kč/Kg

Fotografie ,,Včera a dnes“
Prodej mléka a jejich výrobků
žinica sladká i kyselá- 30 Kč/l
www.farma-u-listicky.webnode.cz
Farma u lištičky, Úlehle u Předslavic 3, 387 01 Volyně
mob.: 725 710 111, e-mail: [email protected]
Česká hospoda v Předslavicích
OTEVÍRACÍ DOBA
divadelní sbor
středa……17h – 22h
pátek…..17h – 23h
sobota…17h – 23h
-
škola v Předslavicích- 1935/36 – ř. uč. Kroupa, fotografii
zaslal pan Miroslav Klimeš – další foto na webu obce
Nabízíme mimo jiné také výbornou zmrzlinu
Za hezkého počasí otevřeno denně
Olga Březinová, Předslavice 14, 387 01 Volyně,
mob.: 723 332 044
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
11
č.1/2013
PŘEDSLAVICKÝ
 Fotogalerie
Velikonoce- Kakovice
Velikonoce- Kakovice
Den Země
Májka- Předslavice
Den Země- Předslavice
Den Země- Kakovice
Návštěva z Ameriky
Předslavický zpravodaj/ květen 2013| www.predslavice.cz
12

Podobné dokumenty

číslo 1/2014

číslo 1/2014 poplatky za odpady, stočné a psa na rok 2014 dle platného ceníku služeb. Pokud nedojde k jejich zaplacení bude vystaven platební výměr, kterým se začne dlužná částku vymáhat, což samozřejmě zbytečn...

Více