2. neděle v mezidobí (A)

Komentáře

Transkript

2. neděle v mezidobí (A)
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
2. neděle v mezidobí
(A)
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží!
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
(Jan 1,29-34)
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.
Pane Ježíši,
v jsme evangeliu slyšeli
od Jana Křtitele, kdo jsi:
Beránek Boží,
který je ochoten obětovat se
pro druhé.
Děkuji ti za to,
žes nás zachránil
a nepřestáváš nás mít rád,
i když si to nezasloužíme..
Amen.

Podobné dokumenty

Bohoslovecká křížová cesta "A co já?"

Bohoslovecká křížová cesta Křížová cesta… … „A co já?“ Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás ...

Více

MILOST

MILOST důkazů se skládá článek po článku dohromady. V Ježíši, zmučeném, posmívaném a visícím na kříži, spatřuje Beránka Božího, který snímá hříchy světa. V jeho hlase se mísí naděje s úzkostí, když se v b...

Více

12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí symbolem všeho zla, co lidstvo trpí. Celý Ježíšův život byl zápasem se zlem. Konec jeho života byl obklopen nenávistí. Byl to pekelný koncert zla, ve kterém hrál každý na svém nástroji: Barabáš, Pi...

Více

Hudební podvečer Hemže 2014

Hudební podvečer Hemže 2014 Nadační fond Josefa Luxe Vás zve na varhanní benefiční koncert, který se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně. Jan Fajfr - varhany Filip Dvorský - zpěv Výtěžek dobrovolného vs...

Více

zivot farnosti - Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

zivot farnosti - Římskokatolická farnost Lysá nad Labem 17:00 hod. Mše sv. (mše sv. s nedělní platností) 9:30 hod. Mše sv. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve 18:00 hod. Mše sv. 8:00 hod. Mše sv. 8:00 hod. Mše sv., Svátek ...

Více