Projekty - RSHb Čechy Sever

Komentáře

Transkript

Projekty - RSHb Čechy Sever
PROJEKT
Regionálníhosvazu
hokejbaluČechy-Sever
MLADÁKREV
• Oprojektu
Projekt Mladá Krev (dále jen MK)
startoval v srpnu minulého roku
(2015). Prvotní fází byla tvorba loga,
které se poté umístilo na trika a ve
kterých zároveň vystupujeme na
akcích organizované projektem, či
ve
spolupráci
vypomáháme
našemu, ale i ostatním RSHb.
LogovytvořenégrafikemMK
Trikosvlastnímdesignem
• ČlenovéMK
Tým je tvořen převážně hráči a
hráčkami hokejbalových klubů
našeho regionu. Za kompletní
správu ručí předseda ligové
komise a předsedkyně komise
mládeže RSHb. Vedena je i
podrobná dokumentace (archív)
odvedených úkolů a to hned ve
třech zálohách.
FotočlenůMladéKrvevpořadatelskýchtrikách
• Činnostběhemroku- schůzky
Většina záležitostí či akcí se
probírá
na
pravidělně
pořádaných
společných
schůzkách. Hlavní náplní
programu
je
převážně
zhodnocení odvedené práce
a další zaúkolování včetně
výhledových plánů.
ÚvodníjednáníčlenůMK
• Tabulkasekcíaúkolů
Všichni
členové
mají
nepřetržitý přístup ke svým
úkolům a přehled o jejich
plnění. Tabulka je k
dispozici
v
soukromé
facebookové skupině.
Organizaceakcí
• Prvníškolníden,prvnítréninkhokejbalu...
Během prvního školního dne byl
na několika základních školách v
Ústí nad Labem rozdáván
letáček s náborem do místního
ústeckého hokejbalového klubu.
Nechyběli
ani
drobné
propagační předměty. Je však
nutné zmínit, že tato akce
probíhá pod hlavičkou komise
mládeže ČMSHb.
DvojicehlavníchčlenůMKpřirozdáváníletáčků
• MemoriálJindřichaBorůvky2015
Tým MK nemohl chybět na
každoročně
pořádaném
turnaji v Ústí nad Labem.
Pomohl jak se samotnými
přípravami, tak i s jeho
celkovou organizací.
Vítěznýtým
HBCLevLitvínov
Odměny
pro
týmy
• Mikulášnahokejbale
Na ústeckém hokejbalovém
hřišti to bylo opravdu
peklo! Dorazila Mikulášská
parta v celém složení a
znetradičnila
dětem
hokejbalový
trénink,
zakončený velkým utkáním
a Mikulášskou nadílkou.
Rozcvičkapřiakci„Mikulášnahokejbale“
• Náborškolek,
turnaje
nejmladších
Až překvapivě 10 ústeckých
školek si vyzkoušelo díky
dobrovolnosti členů MK
malé odpolední tréninkové
bloky. Po absolvovaných
zkouškách uspořádala KM
dva dopolední turnaje s
účastí 11 týmů.
V červnu 2016 pak RSHb
uspořádal
meziměstský
turnaj přípravek.
Dopolednítréninkovýblok
Turnajpřípravek
• Hokejbalprotidrogám
Turnaj
základních
i
středních škol v hokejbale
by se neobešel bez
dodatečné pomoci členů
MK. V uplynulém ročníku
zaznamenáváme
menší
nárůst přihlášených týmů
a opět v řadách těch
nejmenších.
Utkánínaturnajistředníchškolvhokejbale
• SummerJuniorCup2016
Již 11. ročník ústeckého
(neregistrovaného)
mládežnického
turnaje
Summer Junior Cup též s
organizací MK.
Vítěznýtým
Aussig
Odměny
pro
týmy
• Předánícen
Předávánípoháruzacelkovéumístěnívsoutěži
Předávání cen v soutěžích RSHb
vždy
proběhlo
za
účasti
zvoleného funkcionáře a také
vždy za přítomnosti člena
projektu!
TrikoMladékrvevakci
• OrganizaceturnajeEL-MD
nazimnístadioně vČeskéLípě
Několik jedinců z projektu
dostalo příležitost odřídit
semifinálový
turnaj
Extraligy mladšího dorostu
v České Lípě. Dle slov
zástupce Hokejbal týmu
Milana Huška se akce
vyvedla na jedničku!
časomíra– informaceběhemutkání– textovýonlajnpřenos
Dalšíorganizace
• Správawebu
Na web jsou pravidelně
umisťovány rozhovory, články
a příspěvky o hokejbalovém
dění v regionu Sever, které
převážně vytváří členové MK.
Nahodile je web ohodnocen
plakáty či prosincovým PF,
opět tvořen zástupci MK.
úvodnístránka
prosincovéPF
www.hokejbal-sever.cz
• Správafacebookovéstránky
V dnešní době sociálních sítí
nesmí Facebook chybět. Zástupci
projektu mají ke stránce svůj
přístup a pravidelně umisťují
příspěvky z webu, přidávají
vlastně vytvořené multirozpisy
zápasů jednotlivých víkendů na
regionálních hřištích, fotografie a
jednou čas od času i zajímavé
ankety.
Facebookovástránka
• Anketaonejhezčídressoutěží
Vítězanketynejvyššíregionálnísoutěže- 619hlasů(47%)
Taktobylomožnéve„Fb“soutěžihlasovat
• Onlajny.cz
Členové projektu poskytovali
během jarní části soutěží
textové onlajn přenosy. Touto
sekcí se můžeme jako RSHb
chlubit jediní. Pokud to
kapacita dovolí, obsazujeme i
vybraná atraktivní utkání
řizená ČMSHb.
www.onlajny.com/hokejbal
BarážoextraliguvekteréRondoneuspělo
• Fotografováníutkání
Aktuálně zkouškový provoz
fotografování finále soutěží
RSHb nebo turnaje MJB a
SJC. Většinu z nich je pak
možné
shlédnout
na
regionální
facebookové
stránce.
Vyhlášenícen
SummerJuniorCup2016
MemoriálJindřichaBorůvky2015
• Matričníúkonyastatistiky
Od zaří 2015 probíhal
záškol do zpracovávání
statistik v programu IS
ČMSHb. Od srpna
2016 jsou pak i v
plánu matriční úkony.
Tato záležitost však
prozatím probíhá za
dohledu odpovědné
osoby.
• Sponzoring
Výkonného výboru RSHb
DiářČMSHbvyšperkovanýosamolepkuMK
KomisemládežeČMSHb
DárkovábalenístématikouČMSHb
Plánydobudoucna
• AllStarGame
Výběr nejlepších hráčů z OHbL
ÚNL se utká spoelčně v jednom
týmu proti složenému družstvu
bývalého místního extraligového
klubu Severka. O termínu ještě
není
jisto,
avšak
nejpravděpodobnější
budou
podzimní prázdniny.
LogovytvořenégrafikemMK
• YouTubekanál
Na
regionální
YouTube kanál
bychom
chtěli
pravidelně
umisťovat videa
z
utkání
odehraná
v
našem regionu.
Zatím je jen v
základním
zkušebním
provozu.
• Dalšíplány(nadrámeczákladníčinnosti)
• Kemp mládeže vedený osobnostmi regionu
• Netradiční turnaj dospělých (3+0, 4+1, tenisák,...)
• Nábor do Projektu (obměna starších členů)
Zdroje
• http://maya004.rajce.idnes.cz/Semifinale_MD_Ceska_Lipa/
• http://maya004.rajce.idnes.cz/4.12._2015_I_Mikulas_hraje_hokejbal/
• https://www.facebook.com/hokejbalsever.cz/
ZaProjektMladákrev,
vytvořilTadeášBartoš,
dne1.8.2016vÚNL