KAP/NMP Nová média v politice

Komentáře

Transkript

KAP/NMP Nová média v politice
NOVÁ MÉDIA V POLITICE
letní semestr 2010/11
KAP FF ZČU
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
[email protected]
STRUČNÁ ANOTACE KURZU
Cílem kurzu je představit studentům základní orientaci v disciplíně nová média v politice. V
úvodní části kurzu bude představen fenomén "nová média" v obecné rovině. Dále budou
prezentovány počátky transformace od „tradičních“ k elektronickým a digitálním médiím - s
tímto souvisí například teorie hypertextu Vannevara Bushe anebo teze Marshala McLuhana o
světě jako globální vesnici. Tato část kurzu se v teoretické části bude věnovat Torontské škole
(Harold Innis, Marshall McLuhan) a v praktické části se zaměří na přechod k postindustriální
společnosti a konkrétně i na síť ARPA net, předchůdkyni současného internetu. Další část
kurzu bude zaměřena na politické důsledky revoluce informačních technologií od 80. let 20.
století.
V následující části se kurz soustředí na e-stát, e-government, pokračující vliv digitálních
médií na politiku a na „emancipaci“ démosu, respektive dynamický rozvoj fenoménu "web
2.0",
V další, nejdůležitější části, budou analyzována lokální, regionální i globální digitální média a
popsán jejich vliv na společenské a politické dění, vedení válek, kyberválky aj. Dále bude
reflektována postmoderní volební kampaň včetně webových stránek politiků, politických
stran a organizací, ale také teroristických a extremistických skupin. Kurz se rovněž bude týkat
blogů s politickou tematikou, zamyslí se nad politickým vlivem a bezpečnostními riziky
sociálních sítí.
Kurz je koncipován jako cvičení, bude tudíž rozdělen na přednášky vyučujícího a na referáty
studentů. Referáty si studenti rozeberou během první hodině kurzu.
ROZSAH KURZU A POŽADAVKY K JEHO ÚSPĚŠNÉMU ABSOLVOVÁNÍ
0+3
Požadavky:
Písemný test (obsah přednášek), referát na domluvené téma a aktivní účast na poslední hodině
(viz diskuze nad 2 knihami ze seznamu literatury).
Požadavky pro studenty UFS: recenzní esej na 3 knihy ze sekce Doporučená literatura na 610 stran textu odevzdat nejpozději kalendářní týden před konáním vlastní zkoušky podepsané
do boxu KAP nebo poštou, NE emailem.
TÉMATA PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ:
1) ÚVOD DO STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ
Základní literatura:
Van Der Weel, Adriaan (2005): Bibliography for the new media. Quaerendo Spring2005, Vol. 35 Issue 1/2, p96108.
Becker, Howard S.. Studying the New Media. Qualitative Sociology, Sep2002, Vol. 25 Issue 3, p337-343.
Revue pro média. Časopis pro kritickou reflexi médií (č. 4). In:
http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/nova_media.htm.
2) MÉDIA A POLITICKÁ FILOZOFIE
Základní literatura:
Lovink, Geert (2004): Media Philosophy: (An Email Exchange with Frank Hartmann). In: www.nettime.org.
Mike Sandbothe (2003): Was ist Medienphilosophie? In: www.sandbothe.net.
3) „TRADIČNÍ“ A NOVÁ MÉDIA A POLITIKA
Základní literatura:
Cook, Simon (2004): Between book and cinema: late Victorian new media. Visual Studies, Apr2004, Vol. 19
Issue 1, p60-71.
4) MEDIÁLNÍ TEORIE S DŮRAZEM NA ELEKTRONICKOU GLOBÁLNÍ
VESNICE (teorie médií; reflexe Marshalla McLuhana)
Základní literatura:
McLuhan, M. (1991): Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Odeon, Praha.
McLuhan, M. (2000): Člověk, média a elektronická kultura. Jota, Brno.
5) REVOLUCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A POLITIKA (WEB 1.0)
Základní literatura:
Grönlund, Kimmo (2007): Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information. Scandinavian
Political Studies, Sep2007, Vol. 30 Issue 3, p397-418, 22p.
Negroponte, Nicholas (1995): Being Digital. Vintage Books, 1995. Srov. s online verzí: http://archives.obsus.com/obs/english/books/nn/bdcont.htm.
Negroponte, Nicholas (2001): Digitální svět. Management Press – Softwarové noviny, Praha.
Lévy, Pierre (2000): Kyberkultura. Karolinu. Praha.
6) FENOMÉN WEB 2.0 (E-OBČAN, „PLORETARIZACE“ WEBU)
Základní literatura:
Couldry, Nick (2007): New Media for Global Citizens? The Future of the Digital Divide Debate. Brown Journal
of World Affairs, Fall/Winter2007, Vol. 14 Issue 1, p249-261.
Gibson, Rachel K.; Lusoli, Wainer; Ward, Stephen: Online Participation in the UK: Testing a ‘Contextualised’
Model of Internet Effects. British Journal of Politics & International Relations, Nov2005, Vol. 7 Issue 4, p561583.
Kelly, Kevin 2005: We are the web. In:
http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech.html?pg=4&topic=tech&topic_set= in issue 10.12.
Shayne Bowmann – Chris Willis (ed. J. D. Lasica) 2003: We Media. How audiences are shaping the future of
news
and
informatic.
The
Media
Center
at
the
American
Press
Institute.
In:
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf.
We Media web. In: http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf
We are the media. News from the Vlogosphere. In: http://wearethemedia.com/2007/03/15/we-are-the-mediamothballs/ (stránky již nejsou aktualizovány).
7) NOVÁ MÉDIA, DEMOKRACIE A „DIGITÁLNÍ CLEAVAGE“
Základní literatura:
Anderson, Jon W.: New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere of Islam.Preview. Social
Research, Summer2003, Vol. 70 Issue 3, p887-906.
Coleman, Stephen - Spiller, Josephine. Exploring new media effects on representative democracy. Journal of
Legislative Studies, Fall2003, Vol. 9 Issue 3, p1-16.
Hirzalla, Fadi: The Internet and Democracy: Participation, Citizens and Politics. .Javnost-The Public, 2007, Vol.
14 Issue 2, p83-97.
8) E-STÁT A E-VLÁDA VE SVĚTĚ A ČR
Základní literatura:
Padilla, Cynthia: Using E-Government Websites for Research. Online, May/Jun2008, Vol. 32 Issue 3, p18-22.
Bolgherini, Silvia: The Technology Trap and the Role of Political and Cultural Variables: A Critical Analysis of
the E-Government Policies. Review of Policy Research, May2007, Vol. 24 Issue 3, p259-275.
Lee, Sang M. - Xin Tan - Trimi, Silvana: Current Practices of Leading E-Government Countries.
Communications of the ACM, Oct2005, Vol. 48 Issue 10, p99-104.
9) BLOGEŘI A POLITIKA I.
Základní literatura:
Strupp, Joe: No longer on the fringe, political bloggers now drive coverage. Editor & Publisher, Dec2007, Vol.
140 Issue 12, p22-28.
Russo, Michael. Are Bloggers Representatives of the News Media Under the Freedom of Information Act?
Columbia Journal of Law & Social Problems, Winter2006, Vol. 40 Issue 2, p225-266.
Matt Drudge. In: http://www.drudgereport.com/
Louč (Milan Šmíd). http://www.louc.cz/
Adam Javůrek. http://javurek.blog.respekt.cz/
Miloš Čermák. http://cermak.blog.respekt.cz/ (aktualizováno do r. 2006; nyní: http://extra.cz/blog/)
10) NOVÁ MÉDIA A VÁLKA, KYBERVÁLKA
Základní literatura:
Cardell, Kylie: Bloodsport: Thomas Goltz and the Journalists Diary of War. Biography: An Interdisciplinary
Quarterly, Fall2006, Vol. 29 Issue 4, p584-604.
Altheide, David L.; Grimes, Jennifer N.: War programming: The Propaganda Project and the Iraq War.
Sociological Quarterly, Fall2005, Vol. 46 Issue 4, p617-643.
11) NOVÁ MÉDIA A TERORISMUS
Základní literatura:
Farmanfarmaian, Roxane: The Media and the War on Terrorism: Where Does the Truth Lie? Cambridge Review
of International Affairs, Apr2002, Vol. 15 Issue 1, p159-163.
Castonguay, James: Conglomeration, New Media, and the Cultural Production of the "War on Terror." Cinema
Journal, Summer2004, Vol. 43 Issue 4, p102-108.
12) KYBERPROSTOR, SOCIÁLNÍ SÍTĚ A POLITIKA
Základní literatura:
Phi Kappa: Beyond "boxers or briefs?": New Media Brings Youth to Politics Like Never Before. Phi Forum,
Summer2008, Vol. 88 Issue 2, p14-16.
Stack, Liam: Politics on Facebook brings trouble for young Egyptian. Christian Science Monitor, 7/8/2008, Vol.
100 Issue 156, p1-11,
13) DEBATA NAD DOPORUČENOU LITERATUROU (VIZ NÍŽE)
Základní literatura:
ČERMÁK, Miloš: Nikomu to neříkejte aneb proč píšu Internet s velkým písmenem na začátku. Extra Media
2008.
GOLDSMITH, Jack – Wu, Tim: Kdo řídí internet. Iluze o světě bez hranic. Argo, Dokořán 2008.
DOPORUČENÁ LITERATURA:
ČERMÁK, Miloš: Nikomu to neříkejte aneb proč píšu Internet s velkým písmenem na
začátku. Extra Media 2008.
GOLDSMITH, Jack – Wu, Tim: Kdo řídí internet. Iluze o světě bez hranic. Argo, Dokořán
2008.
Ostatní literatura:
ROSŮLEK, Přemysl a kol.: Média a politika. ZČU 2009.
RadioTV. http://www.radiotv.cz/
Parabola.cz. http://www.parabola.cz/
Mediář.cz. http://www.mediar.cz/
Marketing & Media. http://mam.ihned.cz/
iStrategie. http://www.istrategie.cz/
American Journalism Review. http://www.ajr.org/
Editor & Publisher. http://www.editorandpublisher.
I want media. http://iwantmedia.com/
Journalism.org. http://www.journalism.org/
MediaCenter. http://www.mediacenter.org/
MediaChannel. http://www.mediachannel.org/
Cyberjournalist.net. http://www.cyberjournalist.net/

Podobné dokumenty

Bez názvu

Bez názvu ko8lZdV86CM:&tbnh=90&tbnw=150&ei=akKNUYqeFoflswb7nYCwAQ&prev=/images%3Fq%3DLETTUCE%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm% 3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFIQrQMwDg http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wik...

Více

1 Textové struktury

1 Textové struktury Vedle toho se pak zejména v moderní literatuře objevuje ”implicitní hypertext” – klasickým a mnohokrát citovaným případem je Odysseus Jamese Joyce6. Trend ”hypertextuality” lze nalézt podle některý...

Více

Elektronické knihy, čtenáři a knihovny

Elektronické knihy, čtenáři a knihovny Elektronické knihy ve smyslu specializovaných čtecích zařízení (angl. e-books dedicated readers) jsou v podstatě jednoúčelová zařízení, bez klávesnice a s dotykovou obrazovkou. Svými rozměry zhruba...

Více

instalační manuál palstat caq

instalační manuál palstat caq Při použití na VPN není možné specifikovat požadavek na propustnost linky. Toto je velice závislé na objemu a formě dat, s jakými se bude přes VPN pracovat. Tedy jaká data si zákazník do databáze v...

Více

Aktivní videotechnologie: mediální studia

Aktivní videotechnologie: mediální studia pouze na alternativní distrubuční kanály, ale snáze se začlení do vysílacích schémat mainstreamových televizí.9 Vznikly tak tituly Breaking News, War Within, Globalisation and the Media, Evolving M...

Více

Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky

Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky proto-jazyka měly spíše co dělat s tím, aby naši předci jeden druhého k něčemu přiměli než aby něco prostě konstatovali), to jest konstatování, že něco nějak je, a jaké praktiky se ustanovily pro r...

Více

EPP-ED a evropská politika - Centrum pro studium demokracie a

EPP-ED a evropská politika - Centrum pro studium demokracie a Křesťansko-demokratická lidová strana (CVP). V zemích kandidátské dvanáctky slaví EPP ze všech nadnárodních stran EU největší úspěchy. Vezmeme-li v úvahu počty mandátů v Evropském parlamentu, které...

Více

2011/3 Zpravodaj

2011/3 Zpravodaj pobytech odborně pracuje a terapeuti se zaměřují především na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností, komunikace, zjištění příčin problémového chování, ale i snížení výskytu problémového chování.

Více