zpravodaj 03/2009

Komentáře

Transkript

zpravodaj 03/2009
T.J. SOKOL ČESKÝ DUB
SDH Smržov zve děti na
pořádá
v sobotu dne 7. března
2009 od 14,00 hodin
v prostorách sokolovny
který se koná 8.3.2009
od 14 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
v hospodě Čertova Zeď
Vstup: Masky 20,- Kč, ostatní 30,- Kč
Máme pro vás připravené
soutěže o ceny, občerstvení,
hudbu a mnoho jiné zábavy.
Připravili jsme pro Vás
bohatý program:
Písničky k tanci
i poslechu, soutěže
o ceny, dětskou tombolu,
občerstvení pro děti
i dospělé.
DIVADELNÍ SOUBOR VOJAN
SDS ČESKÝ DUB
Vás srdečně zve na situační komedii Pavla Němce
„A M A N T“
Úsměvný příběh ze života začínající flétnistky a její matky – učitelky hudby
Hrají:
Matka ..............
Kateřina ..........
Radek..............
Amant .............
Policista ..........
Emilka .............
Režie ...............
Šárka Jodasová
Soňa Tejnská
Jan Kolomazník
Jiří John
Jiří Máša
Jana Johnová
Milan Pavlů
Nápověda: Renata Kořínková, Jiřina
Filová, inspice: Tereza Johnová, Laďka Vojáčková, technika: Ondřej Fila, Martin Kolomazník, hudba:
Jakub „Čudla“ Najman, úvodní
slovo: Iveta Vojáčková
INFORMACE
Z RADNICE
BŘEZEN 2009
INFORMACE Z RADNICE - měsíčník. Vydává MěÚ Český Dub, nám. B. Smetany 1/I , IČO: 262 722. Povoleno MK ČR E 17064. Počet výtisků 1300. Bezplatný výtisk.
SLOVO STAROSTY
PRÁZDNINY JIŽ OD
29.6.2009
Ředitelka základní školy Český Dub
oznamuje
ředitelské
volno
ve
dnech 14.4., 29.6. a 30.6.2009.
Vysvědčení bude předáváno již
v pátek 26. června 2009.
PREMIÉRA :
6.března 2009 v Českém Dubu
sál kina od 19.00 hodin
Reprízy:
14.března, 11.dubna a 12.dubna 2009
Zájezdová představení:
7.března — Proseč p.J.
21.března— Všelibice
Předprodej: Papírnictví Český Dub,
paní Mohelská
jednotné vstupné 50 Kč
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, občanské sdružení,
Krátkého 1, Praha 9
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Sníh…sníh…
letošní únor budeme asi dlouho
mít v paměti díky značné sněhové
nadílce. Potěšeni zřejmě byli pořadatelé
mistrovství světa
v klasickém lyžování v Liberci (i
když čeho je moc…) a především
naši nejmenší, kteří si užívali během školních prázdnin. Jednoduché to ale určitě nebylo pro vás
všechny, kteří jste se museli denně dopravovat do zaměstnání, za
nákupy nebo k lékaři. Zřejmě
z podobné zkušenosti vznikla píseň Jarka Nohavicy Ladovská zima: „To mokré bílé svinstvo padá
mi za límec, už čtvrtý měsíc
v jednym kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namažu záda a
ráno se vzbudím a zas kurva padá“. Tak nějak si možná připadali
pracovníci Technických služeb a
města, kterým bych chtěl na tomto místě poděkovat za to, jak si
dokázali s kalamitní situací poradit. Samozřejmě, že ne vždy a
všude bylo vše podle našich přání
a představ, ale je nutné říci, že
vždy byla zajištěna základní údržba komunikací a nezaznamenal
jsem od vás ani žádné výraznější
negativní reakce. Naopak mnoho
z vás jste oceňovali nasazení pracovníků TES a pomohli nám také
různými upozorněními, např. na
padající sníh ze střech apod. Nejhorší je snad za námi a můžeme
se tak připravovat na příchod
jara.
Územní plán
k přípravě územního plánu je
prodloužen do 31.3.2009. Zároveň proběhnou v březnu ještě
tři schůzky s občany Libíče, Modlibohova a Smržova, kterých se za
město zúčastní místostarosta
Martin Bobek – zastupitel určený
pro pořizování územního plánu a
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Romana Řeháková. Pokud uvažujete o nějaké
stavbě, je nyní vhodná doba zjistit, jak si vaše pozemky stojí
v územním plánu. Často je pak
pozdě a někteří z vás pak odcházejí z městského úřadu rozladěni,
že právě na jejich pozemku není
např. možná výstavba garáže.
Nepromarněte proto svou šanci
podílet se na přípravě územního
plánu.
Ekonomická krize
V únoru jsem se společně
s d alš í m i s t ar os t y s et k al
s ředitelkou úřadu práce Ing. Kateřinou Sadílkovou, která nás
v souvislosti s ekonomickou krizí
informovala o připravovaných aktivitách Úřadu práce v Liberci. Postupně jsem navštívil místní podnikatele a v březnu se uskuteční
setkání podnikatelů s hejtmanem
Libereckého kraje a
ředitelkou
úřadu práce. Účelem společného
jednání bude diskuse na téma
konkrétních dopadů ekonomické
krize, představení aktivit Úřadu
práce v Liberci a Libereckého kraje, které jsou v současné době
připravovány nebo již realizovány.
Na jiném místě zpravodaje jsou
pak informace o poradenském
projektu úřadu práce „Projekt je
výzva“.
V únoru se konal den starosty, Ohlédnutí za kulturou
který jsme věnovali přípravě
Ve středu 11. února zavítala do
územního plánu. Upozorňuji, že
termín pro podání návrhů Českého Dubu hudební skupina
Poutníci. Koncert se opravdu vydařil a osmdesát posluchačů se
dobře bavilo. Poděkování patří
panu faráři Pavlu Pechancovi, který v pátek 27. února otevřel Husův sbor výstavě fotografií Břetislava Lipčeje „Krajina na kolenou“. Setkání lidí, kterým není
lhostejný osud naší krajiny obohatil hudebním doprovodem a zajímavými zkušenostmi ze Skotska
Alastair S. Edwards.V pátek se
možná někteří z vás dobře bavili
v hospodě ve Smržově na masopustní zábavě, kterou připravili
místní hasiči.
Přeji všem úspěšný březen a
těším se na setkání s vámi.
PROJEKT „KRIZE
JE VÝZVA“ ZAČÍNÁ
V šesti městech Libereckého
kraje (Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Nové Město pod Smrkem,
Jablonné v Podještědí, Chrastava a Český Dub) bude
v nejbližších dnech realizován
projekt „Krize je výzva“. Liberecký úřad práce ve středu
18.2. představil na tiskové konferenci společně se starosty
nejvíce postižených oblastí program, který má pomoci obětem
současné krize. V šesti nejvíce
postižených městech proběhne
od března do května poradenský program zaměřený na získání základních znalostí a dovedností v oblasti vyhledávání
vhodného zaměstnání, sebeprezentace a obsluhy PC. „Důležitá
pro nás byla rychlost reakce na
změnu, která nastala“, prohlásila ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Vyzdvihla
zároveň spolupráci s místní
samosprávou, která výrazně
pomohla tím, že programy mohou být realizovány
i přímo v daných oblastech. Podle ní by mohlo v
letošním prvním čtvrtletí přijít v kraji o práci až
1600 lidí. Příležitost zúčastnit se projektu, který se
snaží rychle reagovat na rostoucí míru nezaměstnanosti, dostane více jak 70 uchazečů o zaměstnání. Liberecký úřad práce připravuje na druhé čtvrtletí spuštění ještě dalších čtyř projektů za zhruba
80 milionů korun, které mají lidem při hledání nového uplatnění pomoci. Mimo ministerstva práce a
sociálních věcí se na jejich financování bude podílet i Evropská unie. Tyto projekty jsou určeny pro
lidi nad 50 let, mladé nezaměstnané do 20 let, po-
stižené a matky po mateřské dovolené. „Aktivity
ředitelky úřadu práce velmi vítáme. Postupně se
scházím se všemi místními podnikateli a také oni
je hodnotí pozitivně. Společně chystáme v první
polovině března v Českém Dubu schůzku podnikatelů s ředitelkou úřadu práce a hejtmanem Libereckého kraje“.
Vývoj nezaměstnanosti v Českém Dubu:
k 31.12.2008 - 106 evidovaných uchazečů (7,2%)
k 31.01.2009 - 121 evidovaných uchazečů (8,4%)
DARY PRO VZÁCNÉ HOSTY MISTROVSTVÍ SVĚTA
V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ VZNIKLY V ČESKÉM DUBU
Paní Jitku Šindelářovou známe ve městě jako
autorku ozdobných váz, které každoročně udělujeme českodubským osobnostem. Nyní však
její nádhernou práci mají možnost obdivovat i
ve vzdálených zemích celého světa.
Na žádost Magistrátu Města Liberce a Krajského úřadu Libereckého kraje zhotovila českodubská výtvarnice pro významné hosty mistrovství nádherné vitrážové obrazy, které vyzdvihují
tradiční české sklářství.
Je to bezesporu velká pocta pro naši rodačku,
ale i pro celé naše město. Za to jí patří velké
poděkování.
Starosta města
Městská knihovna
Březen - měsíc internetu
Po celý březen v půjčovních hodinách proběhne miniškolení pro
všechny zájemce "ZÁKLADY
INTERNETU".
Seznámení s vyhledáváním na
internetu (příklady různých
vyhledávačů), elektronickou
poštou, webovými stránkami
Městské knihovny, Informačního
centra a jejich službami.
Pracovníci knihovny Vás rádi:
naučí vyhledávat informace na
Internetu - např. jízdní řády,
kulturní pořady z celé ČR, novinky z denního tisku a další dle
Vašeho zájmu; pomohou Vám
při založení vlastní
e-mailové
schránky.
Noc s Andersenem
se koná v noci z pátku 3.dubna
na sobotu 4.dubna 2009.
Napadlo vás někdy, co dělají
knížky v noci, když se po dočtení
poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku? Jen
jednou za rok mohou pohádkové
postavy opustit stránky knih a
spolu s vámi prožít dobrodružství
na památku narození známého
dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena.
Na ty, kteří se nebojí, čeká
noc
plná
pohádkových
postav, her a úkolů.
Přijďte si vyzvednout přihlášky.
Neváhejte, počet dětí je omezený.
Vyhlašujeme výtvarnou
soutěž pro děti
Velikonoce svátky jara
(republiková soutěž)
Závěrečný výstup
na Everest
Ve středu 28. ledna v 19.30 hodin se před sportovní halou sešlo 5
dívek a 12 chlapců. Vrcholové
družstvo tvořili žáci z 1. a 2. stupně, kteří se zúčastnili nejméně
třech kol šplhu na osmitisícovku a
našplhali alespoň 150 m. Vybaveni
byli spacákem, jídlem, pitím, učením na druhý den a dobrou náladou. Ze žíněnek si upravili bivakování , rozložili spacáky a připravili
se na závěrečný výstup. Do vrcholu
zbývalo ještě 1088 m. Začalo se
šplhat na dvou tyčích, ale vrchol,
posledních 188 m, se zdolával pouze o jedné tyči.Ve 20.52 bylo dobojováno. O závěrečné metry se postarala děvčata, která nedala
chlapcům šanci zaútočit na samý
vrchol.
Potom
UPLATNIT ZÁMĚRY (NÁVRHY)
K
ÚZEMNÍMU
PLÁNU
JE
MOŽNÉ AŽ DO 31. BŘEZNA 2009
Pokud uvažujete o výstavbě, zalesňování nebo jiné změně využití pozemků, nepromarněte možnost podat
svůj záměr (návrh) k nově připravovanému územnímu plánu. Původně
stanovený termín pro uplatnění vašich
záměrů (návrhů) pro zpracování NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU Českého Dubu se prodlužuje do 31. března
2009.
Po schůzce s občany v Českém Dubu, která se konala v úterý 17.2. zveme dále k diskusi i občany okolních
obcí.
Schůzky proběhnou v pondělí 2.3.
od 17 hodin v Libíči (budova hasičů) , v úterý 3.3. od 17 hodin
v Modlibohově (škola) a ve čtvrtek
5.3. od 17 hodin ve Smržově
(hospoda).
Své návrhy můžete uplatnit i při
těchto schůzkách. Těšíme se na setkání s vámi.
Na vaše obrázky, kraslice, či velikonoční dekorace se těšíme do
Martin
6.4.2009.
Bobek, místostarosta,
určený zastupitel pro pořizování ÚP
Všechny výtvarníky odměníme
Romana
malou pozorností.
Řeháková, vedoucí
odboru výstavby a životního
Na výstavku prací našich dětí prostředí
Vás všechny srdečně zveme.
XI.ročník –
Sněžka – Mt. Blanc
– Everest (8848 m)
přišlo
vyhodnocení,
diplomy, ceny a pak se hrály různé míčové hry. Ve 23.00 už všichni
leželi ve spacáku, ve sportovní hale
byla tma, ale šepot horolezců se
ještě rozléhal dlouho přes půlnoc.
Ráno po úklidu a snídani se všichni
rozešli do svých tříd a očekávali
další nadělování. Pololetní vysvědčení.
11. ročník je za námi. Zbývá
otázka, zda-li se za rok opět sejdeme.
A teď nejlepší šplhavci.
Dívky: 1. P.Marvanová 7.B 630 m,
2. D.Koštejnová 7.A 550 m, 3.
P.Honzejková 8.A 525 m, 5.-6.
I.Kořínková 5.A a M.Tomášová 9.B
395 m
Chlapci: 1. J.Trejbal 6.B 715 m, 2.
D.Valeš 5.B 500 m, 3. T.Kořínek
7.A 430 m, 4.-5. L.Bulíř 5.A a
J.Tomáš 7.B 390 m.
XI. ročník – základní tábor ve výšce 325 m
celkem 31 horolezců (šplhavců)
5 výstupů - našplháno 8848 m
L.Chvalinová
VÝZVA VLASTNÍKŮM POZEMKŮ
Vyzýváme vlastníky pozemků,
které přímo sousedí s pozemní
komunikací (účelovou, místní) a
na kterých se nachází nálety a
vzrostlé stromy, aby zajistili na
těchto svých pozemcích prořez
větví tak, aby nezasahovaly do
průjezdnosti pozemní komunikace. Doporučujeme lhůtu do
31.3.2009. Děkujeme.
Odbor výstavby a životního prostředí
Magické datum 9. 9. 2009
láká ke svatbám
Svatební horečka ovládne radnice, hrady a zámky.
Datum 9. 9. 2009 označované
za "magické", láká české páry ke
sňatkům podobně jako loňské
osmičky. Hodláte uzavřít manželství v tomto roce a nemáte ještě
vybraný termín?
Máte možnost už nyní si rezervovat termín sňatku na den 9. 9.
2009. Za svatební obřad bude
vybrán správní poplatek ve výši
1000 Kč dle zákona o správních
poplatcích.
VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ Z GRANTOVÉ PODPORY V ROCE 2009 – II. KOLO
Město Český Dub, náměstí Bedřicha Smetany 1., tel./fax: 485 147 051
Vyhlašuje na základě usnesení Rady města ze dne 4.2.2009, č. usnesení RM/09/39 b) II. kolo pro podání žádostí o
udělení grantů z grantové podpory města na konkrétní kulturní a sportovní akce dle následujících zásad:
Zásady pro poskytování grantů v roce 2009 – II. kolo
1. Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení, spolek či nadace.
2. Grant je možné poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce, konané v roce 2009.
3. Upřednostněny budu aktivity propagující Město Český Dub a především požadavky těch organizací,
které se společně s městskými institucemi podílejí na zajištění všech kulturně-společenských akcí
(Čarodějnice, kulturní akce během roku atd.)
4. Finančních prostředků z přiděleného grantu lze použít na krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním dané
činnosti, nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, ceny soutěžícím, případně na zajištění technických požadavků a
služeb (ozvučení, nasvícení, náklady na energie apod.), jednorázové honoráře.
5. Granty budou veřejně vyhlášeny prostřednictvím měsíčníku Informace z radnice a na internetových stránkách
města.
6. Řádně vyplněné žádosti o udělení grantu budou přijímány na předepsaném tiskopise (viz. příloha těchto
Zásad) na sekretariátu Městského úřadu v Českém Dubu, a to v termínu do 31.3.2009. Tiskopisy jsou
k dispozici tamtéž nebo je možné je získat na webových stránkách www.cdub.cz..
7. Žádosti o udělení grantu budou projednány v kulturní komisi a její návrhy následně předloženy městské radě,
jejíž rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
8. Žadatelé budou o vyhodnocení jejich žádosti vyrozumění do 15-ti dnů po projednání doporučení kulturní komise
v radě města.
9. Finanční částky poskytnuté na základě udělení grantu budou po podpisu smlouvy převedeny na běžný účet žadatele, případně vyplaceny v pokladně MÚ nebo šekem.
10. Vyúčtování (závěrečná zpráva) bude předloženo v souladu se sjednanými podmínkami ve Smlouvě o poskytnutí dotace z grantové podpory města nejpozději do 11.1.2010 na sekretariát Městského úřadu v Českém
Dubu. Pokud žadatel nesplní tyto podmínky vyúčtování, nebo všeobecné podmínky vyplývající z těchto Zásad, nebude již jejich případná žádost v příštím roce akceptována. Navíc se taková osoba vystavuje nebezpečí
vymáhání neproúčtované části dotace (nebo celé dotace), případně sankcím blíže specifikovaným ve
smlouvě.

Podobné dokumenty