červenec - Asociace insolvenčních správců

Komentáře

Transkript

červenec - Asociace insolvenčních správců
Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde pro on-line verzi.
newsletter
červenec 2012
Asociace insolvenčních správců
Asociace insolvenčních správců (ASIS) představuje
nejvýznamnější organizaci zastupující zájmy insolvenčních
správců v ČR. Jedna se o dobrovolnou, profesní, nezávislou
organizaci, která je schopna vahou své členské základny
aktivně působit ve všech oblastech ovlivňujících prostředí
insolvenčního řízení v České republice.
Více informací
Založení insolvenční akademie
Dovolujeme si Vás informovat o založení vzdělávací instituce ASIS, a to Insolvenční
akademie. Jejím posláním je poskytovat služby v poradenské a konzultační činnosti,
při zpracování odborných studií a posudků, jakož i v mimoškolní výchově a
vzdělávání, při pořádání kurzů, školení, a to včetně lektorské činnosti. Prvořadým
cílem Insolvenční akademie je však podpora aktivit ASIS při vzdělávání
insolvenčních správců. Sídlem Insolvenční akademie je Praha, působnost je
celorepubliková.
Dispozice s obchodním podílem zapsaným do
majetkové podstaty versus nárok na vypořádací podíl
společníka, jehož účast ve společnosti zanikla
prohlášením konkursu
Aktualizovaný článek člena Rady expertů ASIS, Mgr. Jiřího Šebesty, k problematice
dispozice s obchodním podílem a nároku na vypořádací podíl při prohlášení
konkursučlánek
Základní pojednání k tématu bylo obsahem Konkursních novin č. 10-2012.
Mgr. Jiří Šebesta je advokátem, insolvenčním správcem, členem Sekce České
advokátní komory pro insolvenční právo a členem zkušební komise České advokátní
komory pro zkoušky insolvenčních správců. V advokacii působí od r. 1999, činnost
insolvenčního správce vykonává jako ohlášený společník veřejné obchodní
společnosti Indra-Šebesta v.o.s.
Seminář Aktuální otázky insolvenčního řízení v Brně
Pro informaci z regionů si dovolujeme též upozornit, že Region Morava, sekce ASIS,
pořádal v Brně dne 29. 5. 2012 seminář na téma ,,Aktuální otázky insolvenčního
řízení".
Přednášejícími byli Mgr. Jan Kozák, soudce, místopředseda Krajského soudu v
Brně, Mgr. Eva Krčmářová, soudkyně Krajského soudu v Brně, JUDr. Daniel Ševčík,
Ph.D., insolvenční správce, prezident ASIS, Mgr. Jiří Šebesta, insolvenční správce,
člen Rady expertů ASIS a Mgr. Ing. Eva Hepperová, insolvenční správce, regionální
zmocněnkyně ASIS pro region KSOS. Semináře byli účastni insolvenční správci,
právníci,
advokáti,
představitelé
společností
z
regionu.
Byla prezentována témata společného oddlužení manželů, započtení pohledávek v
insolvenčním řízení, pokyny zajištěných věřitelů při zpeněžování majetku podstaty,
náhrada a limity nákladů spojených se zpeněžením a správou majetku,
nejfrekventovanější procesní pochybení správců vůči soudu a jejich náprava a dále
též aktuální judikatura (odvolání správce) i uplatňování DPH věřiteli u pohledávek za
dlužníky po novele ZDPH program semináře
Seminář Aktuální otázky insolvenčního řízení v Ostravě
Dalším seminářem v regionu byl seminář v Ostravě dne 23. 5. 2012, pořádaný
Regionem Morava, sekcí ASIS , a to na téma ,,Aktuální otázky insolvenčního řízení".
Přednášejícími byli Mgr. Rostislav Krhut, soudce, místopředseda Krajského soudu v
Ostravě a Mgr. Petr Budín, soudce Krajského soudu v Ostravě. Mezi účastníky byli
insolvenční správci, právníci, advokáti, zástupci bankovního sektoru a obchodních
společností.
Diskutováno bylo o organizačních aspektech součinnosti soudu a správců,
aktuálních otázkách oddlužení (úkony insolvenčního správce před schválením, jiná
výše splátek, dohled insolvenčního správce, změny průběhu oddlužení, konečná
zpráva) a aktuálních otázkách konkursu (zpeněžování majetkové podstaty,
postavení zajištěného věřitele) program semináře
Asociace insolvenčních správců o.s.
Široká 5, 110 00 Praha 1
tel: 224 947 055, [email protected], www.asis.cz
Pokud si dále nepřejete odebírat tento newsletter, klikněte zde pro odhlášení

Podobné dokumenty

Produktový leták ISIS

Produktový leták ISIS Nabízí možnost volby výpočtu odměny u zajištěného majetku (100 % nebo 102 %) Kalkuluje úroky. Je napojen na adresní databáze institucí a aktuální kurzovní lístek. Obsahuje formulář CDCP pro komunik...

Více