Činohra - Bonusys

Komentáře

Transkript

Činohra - Bonusys
Magazín Národního divadla Brno
září–říjen 2015
Je třeba zabít Sekala
Vévodkyně a kuchařka
Saturnin
Běsi
činohra
činohra
činohra 27. listopadu 2015 v Mahenově divadle
činohra
9. října 2015 v Mahenově divadle
5. listopadu 2015 v divadle Reduta
17. prosince 2015 v divadle Reduta
Spílání Brnu
Petrolejové lampy
Kdyby, tak, a co pak
Otvírání studánek Alfréda Radoka
činohra
činohra
činohra
činohra
18. února 2016 v divadle Reduta
26. února 2016 v Mahenově divadle
7. dubna 2016 v divadle Reduta
29. dubna 2016 v Mahenově divadle
Don Juan
Její pastorkyňa
Hubička
Powder Her Face
činohra
opera
opera
opera
17. června 2016 v Mahenově divadle
2. října 2016 v Janáčkově divadle
4. prosince 2015 v Janáčkově divadle
29. ledna 2016 v divadle Reduta
úzas
Epos o Gilgamešovi, Dido a Aeneas
Carmen
opera
18. března 2016 v Janáčkově divadle
opera
13. května 2016 v Janáčkově divadle
Made in USA
Petite Mort
balet
balet
29. října 2015 v Janáčkově divadle
21. ledna 2016 v Janáčkově divadle
úvodník
Sezona začíná!
Horké dny končícího léta nás nezaskočily – program sezony, která
právě startuje, jsme měli pečlivě připravený už na začátku loňské
mírné zimy. A zatímco my budeme s prvními podzimními dny spřádat
plány na sezonu následující, zveme srdečně všechny příznivce opery,
baletu a činohry k bohaté nabídce, kterou jsme pro všechny naše
diváky nachystali.
V říjnu oslavíme 50 let od otevření největší a nejmodernější
budovy pro operní a baletní představení v naší zemi. Okolnosti budování Janáčkova divadla připomíná pohled do divadelního
archivu. Slavit ale budeme především novými inscenacemi – operní
Její pastorkyní, jejíž premiéra bude na den přesně 50 let od okamžiku, kdy se Janáčkovo divadlo otevřelo, tedy 2. října. Na konci
měsíce pak dostanete příležitost zjistit, z jakých kořenů vyrostlo
americké taneční divadlo a jak v současnosti vypadá. Představení
Made in USA slibuje skvělé taneční výkony a v závěru i výjimečný
vizuální zážitek. Nenechte si ale ujít ani řadu speciálních akcí, které
pro vás v rámci těchto oslav chystáme.
Ve stínu výročí otevření Janáčkova divadla by neměl zůstat
fakt, že letos na podzim je to právě 10 let, co se opět začalo hrát
ve zrekonstruované budově Reduty. V září vám v ní nabídneme odloženou premiéru Veroničina pokoje a budeme připravovat výjimečný
divadelně kulinářský zážitek podle románu Ladislava Fukse Vévodkyně a kuchařka. V nejkrásnější z našich divadelních budov, v Mahenově divadle, změří síly jeden z herců, kteří psali dějiny naší činohry –
Igor Bareš, s čerstvou posilou souboru Tomášem Šulajem v adaptaci
filmového scénáře Jiřího Křižana Je třeba zabít Sekala.
Divadelní sezona začne pro všechny pěkně zostra. Kromě práce
na nových premiérách nás ještě čeká například zájezd do Moskvy
a Petrohradu s novinkou na našem repertoáru – komedií Figarova
svatba. A naopak do našich divadel míří vzácní hosté, kteří přijali
pozvání na letošní ročník festivalu progresivního divadla Divadelní
svět Brno. Hlavním organizátorem je Národní divadlo Brno a spolu
s kolegy z ostatních brněnských divadel přivítáme také herce ze
Slovenska, Německa, Maďarska, Rakouska, Polska, Francie, Slovinska
a samozřejmě i řadu špičkových domácích souborů. V nabídce jsou
skutečně hvězdné scény, herci a inscenátoři, byla by tedy rozhodně
škoda nechat si představení letošního ročníku ujít! Všechna zahraniční představení budou tlumočena do češtiny nebo opatřena titulky.
Vážení divadelní přátelé, přeji nám všem krásnou sezonu!
Martin Glaser
ředitel NdB
Foto na obálce: Ivan Pinkava
↵ sezona 2015/2016
Martin Horák: pracovník jevištní techniky
Mahenova divadla, z plakátu k premiéře
představení Je třeba zabít Sekala
v režii Martina Františáka
obsah
Magazín Národního divadla Brno
4 premiéra
Vydává: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Brno.
MK ČR E11077
ISSN 1803-0408
Vedoucí redakce: Vít Vaněk, [email protected]
Editorka: Zuzana Voráčová
Grafická úprava: Robert V. Novák
Tisk: Mafraprint
6 fotoreport
10 krok za oponu
Obchodní informace
18 festival
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
Dvořákova 11, 657 70 Brno
Informace o představení, rezervace a dobírky
[email protected] / 542 158 120
24 panorama
opera
Leoš Janáček: Její pastorkyňa
dirigent: Marko Ivanović, režie: Martin Glaser
Leoš Janáček: Její pastorkyňa
8 zprávy
12 historie
16 host NdB
opera
50 let Janáčkova divadla
Igor Bareš
Vždycky budu Moravákem
Divadelní svět Brno 2015
Tosca
26 divadelní zákulisí osvětlovač
Ani pod svícnem nesmí být tma
Rozhovor s Petrem Kozumplíkem
Online prodej: http://online.ndbrno.cz
Prodej v hotovosti a na platební kartu
Předprodej vstupenek NdB, Dvořákova 11, 542 158 120
po – pá 8.30 – 18.00
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, 542 424 560
45 minut před představením
Infocentrum Dům pánů z Lipé, 539 000 770
po – pá 8.00 – 20.00 / so – ne 9.00 – 16.00
45 minut před představením v pokladnách divadel
Zákaznické centrum
Jan Bernášek, vedoucí / [email protected]
Lenka Benešová, předplatné / [email protected] / 542 158 247
30 premiéra
balet
Made in USA
Serenade, Sofa, Lunar Sea – Noire Blanc
32 rozhovor
Tady v Brně jsem doma
Rozhovor s Ivanem Popovem
36 medailon
Dido i Carmen
Václava Krejčí Housková
38 nová sezona
činohra
Činohra zve k bohatě prostřenému stolu
40 klub mecenášů
Další Divy vycházejí 10. 10., 31. 10. 2015; 9. 1., 5. 3. a 7. 5. 2016
Najdete ji v divadlech a v předprodeji NdB.
42 sociální sítě
46 program
Statutární město Brno finančně
podporuje Národní divadlo Brno,
příspěvkovou organizaci.
Národní divadlo Brno na sociálních sítích!
září–říjen 2015
2–3
f o t o: Ivan Pinkava
A já pravím, že tón čistý
nic neznamená, dokud není
zabodnut v životě, v krvi,
v prostředí. Jinak je hračkou,
která se nemusí cenit.
Leoš Janáček
premiéra opera
Libreto
Leoš Janáček
hudební nastudování: Marko Ivanović
režie: Martin Glaser
Dirigenti
Sbormistr
Dramaturgie
Scéna
Kostýmy
Choreografie
Světelný design
Jenůfa
Kostelnička
Števa Buryja
Laca Klemeň
Její
pastorkyňa
Leoš Janáček
podle dramatu Gabriely Preissové
Marko Ivanović, Pavel Šnajdr
Josef Pančík
Olga Šubrtová
Pavel Borák
Markéta Sládečková-Oslzlá
Mário Radačovský
Martin Špetlík
Maida Hundeling, Pavla Vykopalová
Veronika Hajnová-Fialová, Szilvia Rálik
Tomáš Juhás, Aleš Voráček
Peter Berger, Jaroslav Březina
a další
Soubor Janáčkovy opery NdB
Premiéra 2. října 2015 v Janáčkově divadle
Horší než šrám na tváři,
jsou šrámy na duši
„Svůj vlastní nenapodobitelný
styl, ten, podle něhož ho okamžitě poznáte, Janáček pro sebe objevuje až kolem pětačtyřiceti let
(v tom věku byl Mozart už deset
let mrtvý). Objevuje ho v Pastorkyni, která má svou skromnou
brněnskou premiéru ve stejném
roce, kdy její autor slaví své padesátiny. A teprve tehdy Janáček –
Janáček jakožto Janáček objevivší Janáčka – začíná svou dráhu.
Začíná, když už má úplně šedivou
hlavu.“
Milan Kundera
Její pastorkyňa patří k nejslavnějším Janáčkovým dílům a je stálou součástí repertoáru
brněnské opery. Původní premiéra byla uvedena v Národním divadle v Brně 21. 1. 1904
pod taktovkou Cyrila Metoděje Hrazdiry
v obsazení: Jenůfa / Marie Kabeláčová;
Kostelnička / Leopoldina Hanusová-Svobodová;
Laca / Alois Staněk-Doubravský; Števa / Bohdan Procházka
Dirigent Národního divadla v Praze Karel Kovařovic se uvedení této opery dlouho bránil,
nakonec však svůj negativní názor na Janáčka změnil a dílo přijal do repertoáru.
Pražská premiéra se v Národním divadle
konala až 26. 5. 1916, s instrumentačními
retušemi a za řízení Karla Kovařovice. Obecného uznání se Janáčkovi dostalo až po tomto
pražském provedení. Po překonání mnoha překážek dovedla umělecká originalita tehdy již
více než šedesátiletého skladatele na vrchol.
Po roce 1918 se stal nejznámějším představitelem soudobé české hudby v celém světě.
Janáček se po svých prvotinách nadchl pro moravské venkovské realistické
drama Její pastorkyňa Gabriely Preissové.
Jako jeden z prvních skladatelů komponoval na prozaický text. V hudbě jsou patrné
4 –5
bezprostřední intonace nejen moravských
lidových nápěvů a rytmů lidových tanců, ale
i téměř věrné, realistické zachycení mluvy
moravských lidí. To vycházelo z Janáčkova
pojetí takzvané „nápěvkové teorie“. Už tím
se tato opera výrazně liší od ostatních českých operních skladeb.
Příběh odehrávající se na Moravě je
utvářen textově i hudebně tak, že rozhodně
nevyvolává žádný falešný sentiment. Soucit
vzbuzující, bezmocná Jenůfa, která stojí mezi
dvěma zcela odlišnými muži, a neúprosná
Kostelnička, která se stane kvůli falešně
chápanému smyslu pro čest vražedkyní dítěte, jsou věrohodně vykreslené charaktery
zanechávající hluboký dojem. Přestože Janáček musel pro potřeby opery text výrazně
zkrátit, podařilo se mu ještě prohloubit účinek, který vyvolávala činohra.
Janáčkova Její pastorkyňa je opera
vášnivě dramatická, s hlubokou katarzí, kterou přináší závěrečná hudba, když Jenůfa
po všem utrpení, ponížení a bolesti nachází
oporu v pravé Lacově lásce a s odevzdáním
se této lásce přichází i naděje na budoucí
štěstí. ×
/ Olga Šubrtová /
Ráj a peklo
Její pastorkyně
text: Olga Šubrtová
foto: Marek Olbrzymek
↵
Dne 17. srpna se sešel soubor opery Národního divadla Brno a hosté v Janáčkově divadle
na zahajovací zkoušce nově připravované inscenace Janáčkovy Její pastorkyně. Hned
poté co režisér Martin Glaser představil svou koncepci, se začalo pod taktovkou
šéfdirigenta Marka Ivanoviće a druhého dirigenta Pavla Šnajdra zkoušet první jednání,
které se bude odehrávat v téměř rajském jabloňovém sadě v čase bohaté sklizně.
Rajskou krásu ale lidské činy brzy promění v peklo…
Maida Hundeling (Jenůfa), Veronika Hajnová-Fialová (Kostelnička),
Jitka Zerhauová (Stařenka), sbor Janáčkovy opery
↵
↵
Pavel Šnajdr (dirigent),
Ivan Kusnjer (Stárek)
Mário Radačovský (choreograf),
dámy kompars
fotoreport
↵
Martin Glaser (režie)
↵
Olga Šubrtová (dramaturgyně),
Pavel Šnajdr (dirigent)
↵
Jaroslav Březina (Laca)
Pavla Vykopalová (Jenůfa),
Ivan Kusnjer (Stárek)
↵
Pavla Vykopalová (Jenůfa),
Tomáš Juhás (Števa)
Maida Hundeling (Jenůfa),
Jaroslav Březina (Laca),
sbor Janáčkovy opery
Josef Pančík (sbormistr)
6–7
f o t o : Jakub Jíra
zprávy
Posily v baletu
Pucciniho Tosca byla vždy spjata s velkými pěveckými hvězdami. Tou nejslavnější byla Maria
Callasová, jejíž osud se stal inspirací nové inscenace režiséra
Jiřího Heřmana.
Hlavní hrdinku představuje
vynikající sopranistka Maida Hundeling, která pravidelně spolupracuje s předními operními domy,
jako jsou například La Scala,
Houston Grand Opera, MET, Státní divadlo Norimberk ad. ×
Po letošním úspěšném konkurzu,
do kterého se přihlásilo na devět
set zájemců o angažmá z celého
světa a na který se sjelo více
než sto padesát uchazečů, nastoupili v nové sezoně čtyři noví
tanečníci. Dva muži dokonce
pocházejí z Brna a jsou absolventy zdejší taneční konzervatoře. Petr Hoss přichází z Divadla
J. K. Tyla v Plzni, se kterým spojil
svou dosavadní taneční kariéru
a kde byl demisólistou. Václav
Šutorka se naopak do Brna vrací
z německého Halle, kde byl v angažmá tři sezony. Dámské řady
rozšíří tanečnice Tiffany Byrd
původem z amerického Dallasu,
která v uplynulých dvou sezonách tančila v souboru Ballett
Dortmund, a Isabella Poli, čerstvá absolventka Baletní akademie La Scaly v Miláně. Přejeme
hodně úspěchů. Zlomte vaz! ×
Představení:
11. 9., 11. 10. 2015
La traviata ve Villachu
Korutanské město Villach je již
řadu let pravidelným cílem výjezdů souboru Janáčkovy opery,
ať už se jedná o letní koncerty
v rámci programu Summertime
na pontonovém jevišti na řece
Drávě nebo operní inscenace
prezentované v Kongresovém
centru Villach, kde náš operní
soubor v roce 2013 uvedl operu Giuseppa Verdiho Nabucco.
Tentokrát jsme si pro rakouské
přátele připravili slavnou Verdiho operu La traviata v podání
vynikajících sólistů Jany Šrejmy-Kačírkové (Violetta) a Mickaela
Spadacciniho (Alfredo) pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka. ×
Svět za zrcadlem
si musíš vybojovat
sama… se sebou
Alice in bed – příběh ze života
Alice, úspěšné designérky počítačových her, která žije svůj
umělecký, ale i osobní život vnitřně rozpolcená. Jedna polovina
jejího já touží takřka chorobně
po úspěchu a penězích; ta druhá se snaží těmto komerčním
tlakům nepodlehnout a hledá
inspiraci v přebohatém hájemství
fantazie svého dětství.
Soudobá opera skladatelů Ivo
Medka a Markéty Dvořákové. ×
19. a 27. 10. 2015 –
jediná dvě představení
v této sezoně
Chcete do baletu?
Zapište se do Baletní
školy I. V. Psoty
Baletní škola s nejdelší tradicí
v Brně nabízí kurzy klasického
baletu pro děti i dospělé všech
pokročilostí. Zápis se uskuteční 2. až 4. září 2015 vždy
od 14 do 18 hodin ve zkušebnách Baletu NdB, Dvořákova
11, 3. patro. Kapacita kurzů je
omezena, proto neváhejte! Začátek výuky je od 7. září podle
jednotlivých rozvrhů. Hodiny
baletu probíhají 1 × či 2 × týdně
v odpoledních a podvečerních
hodinách v prostředí profesionálních zkušeben Baletu
Národního divadla Brno. Hodina
je vedena baletním pedagogem
za doprovodu živé klavírní hudby. Bližší informace na www.
ndbrno.cz/balet. Staňte se i vy
žáky baletní školy s více než
osmdesátiletou tradicí! Těšíme
se na vás! ×
Baletní škola I. V. Psoty
jedinečnou možnost zčerstva
zhodnotit naše dvouměsíční
intenzivní úsilí při přípravách
originální dramatizace uhrančivého filmového příběhu –
Je třeba zabít Sekala. Dramatizace pochází z pera samotného
uměleckého šéfa Martina Františáka, který bude rovněž režisérem inscenace. V hlavních rolích
se představí divákům známý
Igor Bareš (rozhovor s ním najdete v této Divě na str. 16–17)
a nová posila hereckého souboru činohry Tomáš Šulaj, který
si již v loňské sezoně zahrál roli
Kreonta ve Františákově nastudování Krále Oidipa. ×
NdB v Galerii Vaňkovka
Nové NdB vzalo výzvu ke změně
vážně, proměnou prochází vizuální styl, způsob komunikace s diváky, ale hlavně nový repertoár
a složení jednotlivých uměleckých souborů. V pasáži Galerie
Vaňkovka se můžete od 22. září
do 6. října sami přesvědčit na výstavě fotografií vizuální kampaně
pro sezonu 2015/2016, v rámci
doprovodného programu o víkendových dnech budete moci
také naživo zhlédnout ukázky
tvorby našich umělců. Hvězdami
vizuální kampaně k zahájení sezony 2015/2016 jsou i tentokrát
ti, bez nichž se divadelní provoz
sice neobejde, ale pro běžného
návštěvníka to mohou být hrdinové bez tváře. Zaměstnanci
divadla – uklízečky, kulisáci,
produkční nebo „obyčejní“ sboristé. Ti, kteří by se „normálně“
nikdy na plakát nedostali, shlížejí
z velkoformátových fotografií
špičkového českého fotografa
Ivana Pinkavy a příběhy vepsané do jejich tváří korespondují,
nebo naopak ironicky kontrastují,
s titulem inscenace. V letošní
sérii 16 stylizovaných portrétů
jsme udělali další razantní krok
vpřed – portréty jsou mnohem
divadelnější a souvisejí s hlavním
mottem nové sezony: PŘINÁŠÍME
VÁM EMOCE! A předávají všem,
kdo ho chtějí zaznamenat, důležitý vzkaz: divadlo je vaše, je tu
pro vás – pro všechny Brňáky
a obyvatele Jihomoravského
kraje. A dělají ho pro vás zase
jen lidé. A všichni jsou pro zdar
podniku stejně důležití, i když
jejich jména v obsazení mnohdy
nenajdete. ×
f o t o : Vít Vaněk
Diva v hlavní roli
Je třeba zabít Sekala
Hned 9. října přivítáme v hledišti Mahenova divadla první
premiérové publikum sezony
2015/2016, které bude mít onu
Fotografování zaměstnanecké
kampaně 2015/16 s Ivanem Pinkavou.
f o t o : Drahomír Stulír
zprávy
Koncert Radůzy
v Mahenově divadle
Brány divadla Reduta se premiérovému publiku otevřou 5. listopadu, avšak kroky zvědavých
diváků tentokrát nepovedou
do velkého sálu, nýbrž do sálu
Mozartova. V prostorách, které pamatují nejednu slavnou
brněnskou operetu, pro vás
Kamila Polívková připravila zcela
mimořádný divadelně-gastronomický zážitek v podobě zpracování posledního velkého románu
Ladislava Fukse Vévodkyně
a kuchařka. Příběhem o zániku
jedné historické epochy vás
provede vídeňská šlechtična
a vy budete váženými hosty její
slavnostní hostiny – kvalitní jídlo a pití dostanete v ceně vstupenky! Mimořádným hostem
v této inscenaci bude Vladimír
Javorský. ×
Dne 11. října se budou radovat
příznivci zpěvačky, multiinstrumentalistky, skladatelky, textařky a také spisovatelky Radůzy.
Úspěšnou hudebnici, která dokáže nenapodobitelným způsobem
pracovat s prvky blues, folku,
jazzu i rocku, přivítáme na prknech Mahenova divadla i s její
kapelou. ×
Magdaléna Tkačíková
Co skrývá
Veroničin pokoj
Činohra Národního divadla Brno
s potěšením oznamuje, že Veroničin pokoj, který zůstal koncem
minulé sezony uzamčen, se
počátkem září v divadle Reduta
konečně otevře divákům. V hlavních rolích tohoto hororu Iry Levina v režii Doda Gombára vystoupí Magdaléna Tkačíková, Ivana
Hloužková a Bedřich Výtisk.
Titul stejně jako jeho obsazení slibují více než mrazení
v zádech, které baví. Bedřich
Výtisk k tomu dodává: „Práce
na roli ve Veroničině pokoji mě
moc těšila a jsem rád, že v ní
budu moci po zdravotní pauze
zase pokračovat. Je to normál-
ní divadlo, ve kterém se hraje
normální příběh, kterému diváci
rozumí. To mám rád. Snad i jim
se to bude líbit“. Co skrývá
Veroničin pokoj, se můžete poprvé přesvědčit buď na veřejné
generálce 4. 9., na předpremiéře
5. 9. nebo na slavnostní premiéře 10. 9., vždy od 19.00 v divadle Reduta. ×
10 let nového
divadla Reduta
Dne 1. října uplyne již 10 let
od otevření zrekonstruované
Reduty. Původně i novodobě
víceúčelový objekt byl pro
divadelní produkce užíván již
od 60. let 17. století a od roku
1733 byl vybaven prvním vlastním divadelním sálem. Četné
přestavby, úpravy a změny využití provázely Redutu po několik
století a odrážely kulturní i sociální podmínky města.
Bohatou historii a současnost Reduty přiblíží stálá expozice, která bude od 1. října umístěna v jejím druhém poschodí. ×
Black and White
Benefice pro „Motýlky“
Balet NdB ve spolupráci s firmou
Hartmann Rico uvádějí benefiční
představení baletu Black and White pro motýlí děti. Výtěžek představení bude věnován na podporu
léčby dětí s nemocí motýlích křídel. Podpořte s námi dobrou věc
a přijďte znásobit krásný umělecký zážitek radostným pocitem
z pomoci potřebným! ×
f o t o : Alena Hrbková
Vladimíra Javorského jste u nás mohli
vidět už třeba jako Žabáka v inscenaci
bratří Formanů Čarokraj.
10. listopadu
v Mahenově divadle
Macbeth –
jedinečná projekce
Radůza
Klasické Shakespearovo drama se vrací na filmová plátna.
Film navazuje na vlnu britských
adaptací děl génia alžbětinského
divadla, v nichž září současná
herecká elita. V hlavních rolích
Michael Fassbender a Marion
Cotillardová. ×
22. října v 18 a 21 hod.
Mahenovo divadlo
f o t o : archiv NdB
f o t o : Jana Hallová
Opulentní hostina
v Mozartově sále
Reduta
kolem roku 1900
8–9
Lektorské úvody
pokračují i v září a říjnu
NdB hlásí dobrou zprávu pro
všechny, kteří chtějí divadlo
nejen sledovat, ale také zevnitř
poznávat různé způsoby myšlení
a práce v něm nebo se setkávat
s jeho tvůrci: Oblíbené lektorské
úvody budou u vybraných inscenací pokračovat i v září a říjnu.
Proč jsme zvolili právě tento titul? A jak probíhala práce
na něm? S jakými úskalími jsme
se potýkali a na co jsme v tom
či onom případě naopak hrdí?
Nejen to se dozvíte v rámci
krátkých a poutavých přednášek, které pro vás připravujeme
vždy bezprostředně před daným
představením.
Termíny představení s lektorským úvodem můžete sledovat na našich internetových
stránkách www.ndbrno.cz nebo
v tištěném programu NdB. Přijít
na ně o půlhodinu dřív se každopádně vyplatí. ×
Poučeného diváka
čeká zaručeně silný
umělecký zážitek!
Opera není mrtvé umění. Naopak je stále aktuální,
atraktivní a svou rozmanitostí a komplexností nás
rozvíjí a obohacuje o zážitky, které nám žádný jiný
druh umění nemůže dát.
Chceme vám nabídnout možnost nahlédnout
do opery zblízka, a proto jsme pro vás připravili
speciální řadu setkání s jednotlivými operními
díly, nazvanou Krok za oponu. V sezoně 2015/16
se uskuteční osm dílů pro malé i velké diváky.
krok za oponu opera
foto: Marek Olbrzymek
↰
Čaj o páté
Šéfdirigent Marko Ivanović s orchestrem
na setkání k inscenaci opery Hry o Marii
Krok za oponu 2015/2016
↰
Leoš Janáček: Její pastorkyňa
Marko Ivanović: Čarokraj
Bedřich Smetana: Hubička
Tomas Adès: Powder Her Face
Georges Bizet: Carmen
Georges Bizet: Carmen
Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi / Henry Purcell: Dido a Aeneas
Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi / Henry Purcell: Dido a Aeneas
Čaj o páté k inscenaci
opery Tosca
↰
Umělecký šéf opery Jiří Heřman
na setkání k inscenaci
Pucciniho opery Tosca
↰
20. října 2015 v 11.00
16. prosince 2015 v 11.00
6. ledna 2016 v 11.00
13. února 2016 v 15.00
29. března 2016 v 19.00
30. března 2016 v 11.00
10. června 2016 v 11.00
11. června 2016 v 15.00
Vždy v sobotu před premiérou v restauraci Bohéma
Jak vznikal tento divadelní kus? Proč si vybral autor právě
toto téma? Jaký byl autor v soukromí, co všechno o něm
(případně na něj) víme? Co zajímavého se dělo při zkouškách? Setkejte se neformálně s inscenátory a umělci před
premiérou nad šálkem dobrého čaje a dozvíte se zajímavé
informace „z tvůrčí kuchyně“.
Josef Klíč na setkání
k inscenaci opery Tosca
(violoncello, koncertní mistr)
10–11
50 let
↰
Janáčkovo divadlo
v době otevření (1965)
Ve své době největší a moderně vybavená divadelní budova
v Československu si letos odbude významné výročí: 2. října uplyne
50 let ode dne, kdy byla novým nastudováním opery Leoše Janáčka
Příhody lišky Bystroušky pod taktovkou Františka Jílka a v režii
Miloše Wasserbauera slavnostně otevřena veřejnosti.
text: Jitka Nováková
foto: archiv NdB
↰
Cesta k otevření divadla byla zdlouhavá a zaměstnala architekty několika generací. Počátky úsilí získat budovu nalézáme již v 80. letech
19. století. Jelikož české divadlo v Brně nemělo stálé a výhradně
divadelnímu účelu určené působiště a Akciové společnosti Besedního
domu, v jehož dvoraně se hrálo, nebyla udělena divadelní koncese,
ustavilo se na jaře roku 1881 Družstvo českého Národního divadla
v Brně. Jeho hlavními úkoly bylo zajistit pořádání důstojných divadelních představení a vybudovat a provozovat v Brně samostatné české
divadlo. Po celou dobu své existence se Družstvo snažilo tyto úkoly
řádně plnit. Pod svou koncesí provozovalo hry v Besedním domě,
a když byly úředně zakázány, nalezlo řešení v podobě provizorního
divadla na Veveří. Zde zajišťovalo divadelní provoz a současně usilovalo získat prostředky a parcely na stavbu nové reprezentativní budovy.
V roce 1903 vypsalo první architektonické ankety a v letech 1910
a 1913 soutěže o architektonický návrh divadla. Souhrou okolností
se stalo, že reálná možnost začít stavět vznikla vždy na prahu světové války. První i druhá světová válka (další architektonické soutěže
proběhly v letech 1936 a 1937) stavbu znemožnily a válečné škody
na stávajících budovách a vybavení si vyžádaly nákladné opravy.
Stavba hlediště (1961)
historie
Janáčkova divadla
↰
Půdorys přízemí
↰
Stavba Janáčkova
divadla (1962)
Situace se zásadně změnila po roce 1948, kdy Národní divadlo
v Brně přešlo do správy státu. V roce 1956 byla vypsána nová architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh kolektivu architektů Jana
Víška, Viléma Zavřela a Libuše Žáčkové-Pokorové. Pro vlastní práci byl
vytvořen samostatný ateliér pod vedením ing. arch. Otakara Oplatka
a návrh byl upraven pro konečnou realizaci. Základním kompozičním
faktorem byl střídmý, ale monumentální soudobý architektonický
výraz a důraz na nejmodernější technické vybavení. Projekční práce
začaly úvodním projektem v roce 1958; komplexní prováděcí projekt
byl dokončen v roce 1963 a vedle hlavního inženýra Viléma Zavřela
a Libuše Žáčkové-Pokorové se na konečných návrzích podíleli architekti Ivan Ruller (společenské prostory) a Boleslav Písařík (provozní
části). Mezitím již začala vlastní stavba.
Prvního ledna 1960 byly zahájeny práce spojené s přípravou staveniště. Oproti dřívějším návrhům, které situovaly novou divadelní
budovu převážně do míst divadla na Veveří, bylo zvoleno staveniště
v parku na Kolišti. K jeho zajištění bylo třeba vykácet stromy, přeložit
vodovodní řady, kanalizaci, kabelové rozvody, vybudovat kryté sklady,
dílny, ohýbárnu železa a trafostanici. Výkop zeminy pro stavbu divadla
a pro oválnou komunikaci jeřábové dráhy započal 1. července 1960.
I když byly před zahájením prací provedeny četné sondy, postupné
odkrývání zeminy přinášelo neplánovaná překvapení jako podzemní
chodby, hradební příkop, základy vybombardovaných domů a bombu
z druhé světové války.
Hrubá stavba byla dokončena v létě 1962. Hlavní nosnou konstrukci
budovy tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem,
nosnou konstrukci střechy nad hledištěm a jevišti ocelové příhradové
nebo plnostěnné nosníky. S dokončováním hrubé stavby začalo být
montováno jevištní strojní zařízení – jevištní část byla dokončena
v lednu 1965, celá budova pak o 6 měsíců později.
12–13
→
Čísla spojená se stavbou budovy jsou zajímavá: při stavbě bylo
použito například 910 000 kusů různých druhů cihel, 5 500 tun
cementu, 250 tun sádry, 50 tun bílého cementu, 930 tun betonářské oceli, 2 540 m2 skleněné mozaiky, 6 345 m2 podlahové krytiny
a 4 850 m2 skla. Na stavbě denně pracovalo průměrně 100 pracovníků, montáž technologického zařízení provádělo 60 odborníků. Konečné náklady na stavbu byly spočteny na 98 334 533 Kčs.
Na povrchy exteriéru a interiérů byly použity přírodní a technické
materiály, zejména kámen, dřevo, ocel, sklo a hliník. Obklady a dlažby
nejčastěji tvoří šluknovský černý syenit (např. hlavní schodiště), žula
(boční schodiště, dlažba v přízemí), kubánský mramor (dlažba v 1. pořadí), rumunský mramor (meziokenní pilíře), leštěný íránský jilm (obklady ve vestibulu a foyeru), dýhovaný leštěný turecký ořech (obklady
stěn hlediště) a bulharský mušlovitý vápenec (vnější obklady).
Budova s přilehlými terasami zabírá plochu 6 300 m2 a obestavěný
prostor 137 230 m3. V době otevření byla určena pro 1 383 diváků
a 300 návštěvníků restauračních zařízení. Vstupní a společenské
prostory byly oproti běžné praxi chodeb a oddělených prostor realizovány jako otevřený prostor, architektonicky členěný jen vnitřním
zařízením, a patří k nejzdařilejším stránkám divadla.
Objemově nejvýznamnější je jevištní a provozní část, která se
prolíná všemi podlažími. Vedle desítek šaten, kanceláří a skladů zde
najdeme zkušebny sboru, sólistů a orchestru, baletní sál, zkušební
jeviště, strojovny, dílny a také střešní dvorek, původně určený k větrání kostýmů a koberců. Vlastní jevištní prostor na ploše 1 545 m2
zabírá 30 860 m3 a zahrnuje hlavní jeviště, pravé a levé boční jeviště
a zadní jeviště.
Generálním projektantem výstavby divadla byl Krajský projektový ústav, Stavoprojekt Brno, generálním dodavatelem stavebních
prací Pozemní stavby Brno. Návrh na strojní zařízení jevišť a orchestřiště vypracovala Stavební akademie v Berlíně pod vedením
K. Hämmerlinga a H. Grussmanna, prováděcí plány a výrobu provedly
závody v Drážďanech a Lipsku a podílely se také na jejich montáži.
1 / Primátorský salonek (1965)
2 / Zkušebna sboru (1965)
3 / Bohéma – kavárna (1965)
4 / Bohéma – klub umělců (1965)
1
2
3
4
↰
Společenské prostory –
bufet v prvním pořadí (1965)
historie
↰
Hlediště divadla
po rekonstrukci
(fotografováno 2011)
Realizace stavby si vyžádala spolupráci desítek československých
podniků, které se buď přímo zapojily do montáží, nebo vyráběly a dodávaly potřebné části vybavení, další firmy a ústavy spolupracovaly
jako konzultanti.
V době dokončení budovy nebyla ještě cele realizována její
umělecká výzdoba, jednotlivé prvky byly doplňovány i během následujících let. Ve vestibulu budovy byl instalován gobelín s motivem
lišky Bystroušky od Aloise Fišárka a busta Leoše Janáčka od Miloše
Axmana, výtvarnou součástí architektury se staly výplně z barevného hutního skla, které v oknech na podestách obou bočních schodišť provedli Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, a zábradlí
z tepaného měděného plechu od Evy Zoubkové-Kmentové a Olbrama
Zoubka na balkonech hlavního průčelí. Nad technickým vstupem
do budovy bylo instalováno sousoší bratří Mrštíků, jehož definitivní
podobu podle modelu Vincence Makovského s částečným uplatněním
vlastního pojetí vytvořil Stanislav Hanzík, a vedle žulového schodiště
před hlavním průčelím kamenná skulptura moravské orlice od Olbrama Zoubka. V roce 1975 uměleckou výzdobu doplnil bronzový pomník
Leoše Janáčka od Stanislava Hanzla, instalovaný na levém okraji prostranství před hlavním průčelím.
Součástí budovy byly rozsáhlé prostory pro restaurační provoz,
které zahrnovaly kuchyň, jídelnu, kavárnu, šatnu a dnes již neexistující klub umělců. Na jeho místě později vznikly obchodní prostory, keramický reliéf autorů Idy a Vladislava Vaculkových, instalovaný na čelní
stěně klubu umělců, však zůstal na svém místě dodnes.
Janáčkovo divadlo bylo vystavěno jako reprezentativní divadlo opery a baletu a po otevření se stalo sídlem opery NdB. Z 376 premiér,
které byly dosud v budově uvedeny, nastudoval většinu právě soubor
opery, jemuž patřilo také slavnostní zahajovací představení a současně první premiéra v budově – Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka
(2. 10.1965). Balet svou první premiéru v Janáčkově divadle – Ravelova Dafnise a Chloé a Stravinského Petrušku – uvedl o šest dní
později (8. 10. 1965). Od roku 1967 v budově pravidelně vystupoval
i soubor zpěvohry, který zde uváděl velké výpravné operety a muzikály, a v letech 1971–78, když bylo rekonstruováno Mahenovo divadlo,
také soubor činohry. Nejčastěji uváděným autorem na scéně Janáčkova divadla v uplynulých padesáti letech byl skladatel, jehož jméno
budova nese, Leoš Janáček. Nejvíce nastudování se však dočkalo dílo
jiného autora – Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. ×
Oslavte s námi padesátiny Janáčkova divadla
2. 10. 2015 17.00
vernisáž výstavy
6. 11. 2015 18.00–22.00
7. 11. 2015 10.00–13.00
Janáčkovo divadlo 1960–65
Otevřený dům
Výstava unikátních fotografií ze stavby Janáčkova
divadla, která probíhala v letech 1960–65, bude k vidění
ve společenských prostorách budovy do 7. 11. 2015.
V rámci zcela netradiční akce v prostorách
Janáčkova divadla vystoupí sbor a orchestr
Janáčkovy opery NdB, Balet NdB, Ištvan
kvartet, Brněnský akademický sbor, Dětský
sbor Brno, o architektuře JD bude přednášet
Rostislav Koryčánek a nebude chybět ani
Mini Fashion market.
2. 10. 2015 19.00
premiéra opery Leoše Janáčka
Její pastorkyňa
14 –15
Igor Bareš
Vždycky
budu
Moravákem
host NdB
text: Martin Sládeček
foto: Ivan Pinkava
Igor Bareš se narodil 15. dubna 1966 v Olomouci. Úrodné roviny Hané, na kterých se děj
filmu i Františákovy inscenace Je třeba zabít
Sekala odehrává, má tedy takříkajíc v krvi.
Miluje volnost otevřené přírody a do rodného
kraje jezdí s rodinou dodnes. Přestože už
nějakou dobu pobývá spíš v Praze, prohlašuje: Vždycky budu Moravákem. Vystudoval
zootechniku na střední zemědělské škole.
Zároveň hrál už za studií amatérské divadlo
a věnoval se historickému šermu.
Na JAMU ho sice vzali napoprvé, samotné studium se ale zkomplikovalo. Přechod
do Brna jsem nesl velmi těžce. Přišel jsem
jako nepoznamenaný kluk a nenašel si žádné
kamarády. Začal jsem pít. Sám jsem se pak
rozhodl, že nastoupím do černovické léčebny, kde jsem strávil tři měsíce. Propadl pak
do ročníku ke Stanislavu Mošovi a Jiřímu
Tomkovi a měl tak štěstí v neštěstí. Právě
díky tomu totiž dostal nabídku do svého
prvního angažmá v Divadle bratří Mrštíků,
dnešním Městském divadle Brno.
V roce 1991 pak přestoupil do Národního divadla Brno, které tehdy vnímal jako
další pomyslný stupeň na „cestě ke slávě“,
a setrval tam deset let, dokud po čtyřletém
intermezzu na volné noze nevstoupil v roce
2005 do pražského Národního divadla. To
v následující sezoně po dohodě s novým
uměleckým šéfem Danielem Špinarem opouští. Je snad právě to důvodem jeho sekalovského návratu na brněnskou scénu, jejíž
jeviště si v minulosti nesčetněkrát ošlapal?
Vůbec ne. Souvisí to s mým vztahem k činohře Národního divadla Brno. Oněch deset
let v Mahenově divadle bylo nejkrásnějším
obdobím mého dosavadního pracovního
života. Nikdy dřív ani později už mi u divadla
nebylo tak dobře.
Při pohledu do divadelního archivu se
zdá, jako by ho v Brně malé role obcházely.
Od samého počátku mu byly svěřovány ty
nejnáročnější úlohy světového dramatického
repertoáru. Nejčastěji v režii Zdeňka Kaloče.
Ten mě takříkajíc „udělal“. Takřka pod vším,
co jsem na prknech dokázal, je podepsán právě on. Pod vedením tohoto režiséra vytvořil
celou galerii komplikovaných postav, zmítaných vnitřními rozpory. Ztvárnil třeba Astrova
v Čechovově Strýčku Váňovi (1996), Shakespearova Merkucia z Romea a Julie (1991)
či Hamleta (1999). Velmi vděčný je za trilogii
z Dostojevského díla: V Běsech hrál Ivana
Šatova (1992), v Bratrech Karamazových
Ivana (1995) a ve Zločinu a trestu Raskolnikova (1997). Jako „specialistu“ na Dostojevského jej František Derfler obsadil do monodramatu Sen směšného člověka (2001).
Také v režiích Zbyňka Srby okouzloval brněnské publikum přirozenou sugestivitou, se
kterou dovedl klást sobě i jemu ty nejzákladnější existenciální otázky člověka.
Jaký je ale jeho vztah k městu Brnu
mnoho let poté, co přesídlil do Prahy a jako
herec se díky svému působení v rozhlase
a televizi stal známým po celé zemi? Když
jsem v Brně byl, nemohl jsem si na město
zvyknout, ani nevím proč. Teď se tam naopak vyskytuji rád. Pro herce je příjemné,
že všechna důležitá místa – divadla, rozhlas,
televizi – obejde pěšky. Na hostování v Brně
se tedy těší? Hostuji rád. Snad je to tím, že
16–17
↰
f o t o : Jana Hallová
Jeden z nejzajímavějších herců své generace s pověstí
introvertního a náročného profesionála. Je pracovně
neobyčejně vytížený a říká se o něm, že si své projekty
velmi pečlivě vybírá. Překvapilo mě proto, že na nabídku
hostovat v inscenaci Je třeba zabít Sekala režiséra
a uměleckého šéfa činohry NdB Martina Františáka
kývl bez dlouhého rozmýšlení.
Igor Bareš jako Vávra v dramatu Maryša
bratří Mrštíků (2001), vpravo Zuzana
Slavíková v titulní roli
je ve mně kus cestovatele. Baví mě jezdit
za projekty, ve kterých vidím smysl. Patří
k takovým projektům i inscenace Je třeba
zabít Sekala, která bude mít premiéru 9. října 2015 v Mahenově divadle? Ano. Víte, miluju Michálkův film natočený podle scénáře
Jiřího Křižana. Pamatuju si, jak jsem sledoval
udílení Českých lvů a s každým dalším Lvem,
který film získal, křičel radostí, že je tento
skvělý film právem oceňován. Mám velkou
radost, že si teď budu moci v takto silném
příběhu zahrát.
Zdá se, že důvodů pro okamžité přijetí
nabídky účinkovat v inscenaci Je třeba zabít
Sekala měl Igor Bareš mnoho, a nezbývá
proto, než se na první premiéru sezony
v Mahenově divadle těšit. Ponese se ve znamení návratu herce – Moraváka, kterého
Brno pustilo z angažmá, ale nikdy ne z dohledu. ×
→
Theater Bremen: Višňový sad
CO JE LEPŠÍ
NEŽ DIVADLO?
JEŠTĚ VÍCE
DIVADLA!
17. 10.
Divadlo Drak: Poslední trik Georgese Mélièse
Divadlo bratří Formanů:
14 a 17 h
ALADIN
Divadlo Husa na provázku
Rodinné představení, v němž se mísí vyprávění o statečné Šeherezádě
a nelítostném králi Šahriarovi s vyprávěním o Aladinovi a kouzelné lampě.
Divadlo Drak:
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE
15 a 18 h
Městské divadlo Brno, činoherní scéna
Inscenace, která je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka
kinematografie Georgese Mélièse, zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie.
Menagerie (Velká Británie):
16 a 20 h
BLOOMINAUSCHWITZ
Divadlo na Orlí
Leopold Bloom, hlavní hrdina Joyceova románu Odysseus, vystupuje ze stránek slavné knihy, aby čelil
nástrahám své budoucnosti. Inscenace získala ocenění Nejlepší nová hra na Brighton Fringe Festival.
Mestno Gledališče Ljubljansko (Slovinsko):
19 h
LIZISTRATA
Městské divadlo Brno, hudební scéna
Muzikál na motivy klasické starověké komedie o ženách bojujících proti válce
všemi ženskými zbraněmi.
BAYERISCHES STAATSBALLETT II (Německo)
20 h
Janáčkovo divadlo
Jedinečný komponovaný večer s choreografiemi významných světových tvůrců –
Georgese Balanchina, Nacha Duata, Hanse van Manena a dalších.
Maxim Gorki Theater (Německo):
20 h
VZPOURA
HaDivadlo
Monodrama podle románu spisovatelky Mely Kiyak popisuje autentické zážitky
očitého svědka protestů v soudobém Turecku.
Divadlo bratří Formanů: Aladin
18–19
→
18. 10.
Divadlo v Dlouhé:
16 h
Teatr Biuro Podróży: Macbeth
O LÍNÉ BABIČCE
Městské divadlo Brno, činoherní scéna
Babička z této inscenace si plní všechna svá dávná přání. Zalétat si balónem? Prima!
Naučit se potápět? Proč ne! Vylézt na osmitisícovku? Skvělé!!
Činoherák Ústí:
17 h
KOPANEC
HaDivadlo
Tři mladí náckové, jedna bezbranná oběť a 450 lhostejných vesničanů. Hra podle skutečné události.
Tragédie, která v roce 2002 otřásla celým Německem.
Slovenské národné divadlo (Slovensko):
18 h
LÁSKAVÉ BOHYNE
Mahenovo divadlo
Fiktivní memoáry vzdělaného a kultivovaného důstojníka SS. Temná freska o právníkovi, který se drobnými
kompromisy s vlastním svědomím stane převodovým kolečkem v soukolí masového vyvražďování.
Slovácké divadlo:
19 h
FRAŠKA À LA KRAB (KRABARET)
Divadlo Radost
Původní konverzační kabaret o milostném trojúhelníku,
jehož tři vrcholy tvoří žena, muž a mluvící krab!
Národní divadlo Brno:
19 h
DUCHOVNÍ SMRT V BENÁTKÁCH
Reduta
Příběh neodolatelně extravagantního Baroneta, který v životě žádá jen to, co ještě neměl.
Jaká proměna čeká na toho, kdo se odhodlá vstoupit do manželství?
Dramatická mortalita o zániku maskulinity je mrazivě zábavnou odpovědí na tuto otázku.
Teatr Biuro Podróży (Polsko):
20 h
MACBETH
Brněnské Výstaviště
Tragický příběh vzestupu a pádu skotského krále Macbetha v neobvykle podmanivé výpravě,
za řevu motorek a ve světle ohňů pod otevřeným nočním nebem.
Činoherák Ústí:
20 h
KLUB RVÁČŮ
Divadlo Husa na provázku
Příběh mladého muže odkojeného televizí a opuštěného Bohem, který má slušnou práci,
dobře vydělává, jen trpí nejhorší formou nespavosti. Jednoho dne se potká s jistým Tylerem,
který mu nabídne příbytek pod podmínkou, že mu jednu pořádnou vrazí...
Slovenské národné divadlo: Láskavé bohyne
19. 10.
Laterna magika:
18 h
Laterna Magika: Human Locomotion
HUMAN LOCOMOTION
Městské divadlo Brno, hudební scéna
Vizuálně pohybová inscenace nechává diváky za pomoci principů Laterny magiky nahlédnout
životní příběh Eadwearda Muybridge, světově známého fotografa. V hlavní roli Marek Daniel.
Slovenské národné divadlo (Slovensko):
18 h
MOJMÍR II.
Divadlo na Orlí
Komorní hra je postavená na konfliktu dvou význačných historických osobností – knížete Rostislava a knížete Svatopluka –,
jenž spočívá v nesmiřitelnosti dvou zcela odlišných koncepcí národního bytí. Světlo versus temnota...
Divadlo Husa na provázku:
19 h
ROMEO, JULIE A JÁ
Divadlo Husa na provázku
Co všechno lze ještě říci o lásce, Jiřím Jelínkovi a jeho milencích a Shakespearovi? Inscenace pojatá
s typickým „jelínkovským“ humorem, hravostí a jedinečnou schopností navázat bezprostřední kontakt s publikem...
Jihočeské divadlo:
19 h
JOB INTERVIEWS
Reduta
Sonda do hlubin zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky hlásá, že cynismus již není v módě.
Přichází čas, kdy se každý ke každému bude chovat hezky. Kdo tomu uvěří, dopadne opravdu špatně.
Divadlo U stolu:
19.30 h
AUDIENCE – KATASTROFA
Divadlo U stolu
Nejznámější „Vaňkovka“ Audience, k níž byl Václav Havel inspirován svým zaměstnáním v trutnovském pivovaře,
poprvé inscenovaná společně s jednoaktovkou Katastrofa, kterou Samuel Beckett dedikoval v roce 1982
dlouhodobě vězněnému a vážně nemocnému Havlovi.
Vígszínház (Maďarsko):
20 h
JULIUS CAESAR
Mahenovo divadlo
Shakespearovo drama inspirované tragickým osudem jedné z největších osobností starověkého Říma, Julia Caesara.
Politika, moc, zrada, smrt, to vše v kulisách dnešní doby.
Volkstheater Wien (Rakousko):
20 h
SEDM SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ
Městské divadlo Brno, činoherní scéna
Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenost… sedm smrtelných hříchů
v podání Bertolta Brechta s žánrově rozrůzněnými písněmi Kurta Weilla.
Balet se zpěvy o tom, jak bychom neměli žít.
Vígszínház: Julius Caesar
Slovenské národné divadlo: Mojmír II.
20–21
→
20. 10.
Théâtre de la Massue, Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu (Francie):
17 a 19.30 h
BANQUET SHAKESPEARE
HaDivadlo
Slavné Shakespearovy tragédie v podání jedné herečky a jedné loutky.
Magické představení o vině a trestu.
Divadlo Aréna (Slovensko):
17.30 h
KAPITÁL
Reduta
Autorská hra Petra Lomnického vytvořená přímo pro Divadlo Aréna, inspirovaná vybranými
myšlenkami Karla Marxe. „Táto verzia sveta je skutočne neskutočne provizórna.“ (Peter Lomnický)
Národní divadlo Brno:
19 h
BLACK AND WHITE
Mahenovo divadlo
Labutí jezero s novým libretem a v moderní choreografii uměleckého šéfa Baletu NdB Mária Radačovského. Slavný příběh vyprávěný z perspektivy prince
Siegfrieda, který prochází složitou životní situací spojenou s léčbou těžkého onemocnění – rakoviny. Někdy stačí vteřina a život se převrátí naruby.
Městské divadlo Kladno:
19 h
NOČNÍ MOTÝL
Městské divadlo Brno, činoherní scéna
Příběh nešťastné lásky, která stáhla slušnou dívku do bahna nevěstince.
Inscenaci inspirovanou slavným filmem nastudoval Daniel Špinar, režisér razantního scénického gesta.
Divadlo Husa na provázku:
19 h
DVOJÍ PROMĚNA ANEB CO JE BLBĚJŠÍHO NEŽ DIVADLO?
Divadlo Husa na provázku, alžbětinská scéna
Jak daleko jsme ochotni zajít? V touze po úspěchu. V bažení po moci. Ve strachu z bezmoci. Tvůrce omalovánek nazýváme umělci.
Pitvořící se masky nazýváme herci. Naduté blbce nazýváme vůdci. Vyznavače ideálů nazýváme pitomci. A bestie ... se smějí dál.
Divadlo Radost:
19 h
KOUZELNÁ FLÉTNA
Divadlo Radost
Hra se zpěvy. Slavné dílo Wolfganga Amadea Mozarta v dramaturgické úpravě Divadla Radost.
Pohádkový příběh s dramatickými zvraty a odlehčenými komickými prvky. Představení pro diváky každého věku.
Theater Bremen (Německo):
19.30 h
VIŠŇOVÝ SAD
Janáčkovo divadlo
Čechovova tragikomedie o zániku starých řádů a příchodu nové doby. Příběh točící se kolem prodeje
jednoho zanedbaného panství a zmarněných a současně tak komických osudů jeho obyvatel.
Švandovo divadlo:
20 h
MOŽNÁ ŽE ODCHÁZÍME
Divadlo U stolu
Otcové, synové, lásky a nelásky v inscenaci podle oceňovaných próz
ostravského spisovatele Jana Balabána.
Divadlo Husa na provázku:
22 h
HRAJ KOMEDII (scénické čtení)
Divadlo Husa na provázku, zkušebna
Derniéra scénického čtení textů Karla Steigerwalda v režii Břetislava Rychlíka.
Slovácké divadlo: Cena facky aneb Gottwaldovy boty
21. 10.
DOK.TRIN:
DOK.TRIN: Zpráva o zázraku (Josef Toufar)
ZPRÁVA O ZÁZRAKU (JOSEF TOUFAR)
16. 30 a 19.30 h
Divadlo U stolu
Hluboký příběh o životě a umučení faráře Josefa Toufara je hrou politickou, náboženskou, propagandistickou
i bytostně intimní. Je existenciálním dramatem, hrůzou s děsivým finále i surrealistickou tragikomedií.
Jsme schopni uvěřit v zázrak?
Theater Bremen (Německo):
17 h
VELKÝ SEŠIT
Divadlo na Orlí
Dvě děti, odložené matkou během války na venkov k babičce, poznávají krutost syrového života i bezmeznou lásku.
Barbershopera (Velká Británie):
17 a 20 h
TŘI MUŠKETÝŘI
Městské divadlo Brno, činoherní scéna
Všichni pro zábavu, zábava pro všechny. Kvarteto herců, v jejichž podání získává Dumasovo dílo nový, čtvrtý rozměr.
Tři mušketýři jako muzikál a capella!
HaDivadlo:
ZÁMEK
19 h
HaDivadlo
Autorská inscenační analýza „nové“ totality dneška inspirovaná posledním románem Franze Kafky Zámek.
Tichá exploze individualizmu. Touha po jedinečnosti se mění na noční můru každého z tisíce možných Já.
Bitevní pole boje se rozšiřuje: revoluce se přesouvá z ulic do naší každodennosti - za hranice jeviště.
Slovácké divadlo:
19 h
CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY BOTY
Mahenovo divadlo
„Cimbálmuzikál“ na motivy povídkové knihy Josefa Holcmana Cena facky. Slovácko padesátých let minulého století
a Slovácko dnes. Násilná kolektivizace a proklamovaný antikomunismus současnosti. Viníci a soudci. Odsouzení i nepotrestaní.
Theater Bremen (Německo):
19.30 h
I’M YOUR MAN
Reduta
Představení je poctou kanadskému zpěvákovi a básníkovi Leonardu Cohenovi. Až budete někomu vysvětlovat,
co je to opravdová láska, ušetřete slova a pusťte mu některou z Cohenových písní.
V nich je obsaženo vše, co je o lásce potřeba vědět.
Činoherní produkce zahraničních
hostujících souborů budou doplněny titulky.
Změna programu vyhrazena.
Theater Bremen: I’m Your Man
22–23
×
panorama
Tosca
Giacomo Puccini
hudební nastudování: Jakub Klecker
dirigenti: Jakub Klecker, Ondrej Olos
režie: Jiří Heřman
foto: Marek
k Olbrzymek
lb
k
Pucciniho Tosca – pátá nejhranější opera na světě – je zaručený tahák. Díky
režii nového brněnského šéfa opery Jiřího Heřmana a protagonistům však
nikoli tahák tuctový. Pod dohledem Anděla smrti toto východisko otevřelo
Heřmanovi cestu k tomu, že se protagonisté nechovají jako odtažité historické postavy, ale jako životní lidé.
/ Helena Havlíková, Lidové noviny 21. 5. 2015 /
Tenorista Mickael Spadaccini byl stejně osvěžujícím Cavaradossim jako
představitelka jeho Toscy Maida Hundeling. Vypadal sympaticky současně,
pohyboval se naprosto přirozeně, zpíval temperamentně a plně. Oba měli
v sobě jevištní tvárnost, vášnivost i kapku smyslu pro humor, jejich postavy byly plnokrevné, což se ostatně dá říci o všech postavách, které se
pohybovaly v hracím prostoru. (…) Pestrý rejstřík postav kouzelně doplnil
rtuťovitý Kostelník nestárnoucího pana Richarda Nováka. V kombinaci s tím
uličnickým klučinou, co si jen tak pro sebe kouzelně zazpíval Pasáčka, byli
neodolatelným protikladem všech těch tragických osob, potácejících se
mezi otázkami života a smrti.
/ Olga Janáčková, www.operaplus.cz, 17. 5. 2015 /
24 –25
25
Ani pod svícnem
nesmí být
tma
divadelní zákulisí osvětlovač
Národní divadlo Brno disponuje třemi budovami a v každé
z nich vládne jiný tým osvětlovačů, zvukařů a techniků.
O práci osvětlovače jsme si vyprávěli s mistrem osvětlení
Petrem Kozumplíkem, působícím v největší budově NdB,
Janáčkově divadle.
text: Lenka Gregorová
foto: Jakub Jíra
Které inscenace jsou tedy
z těch, které máte na repertoáru,
nejnáročnější?
Poměrně náročné jsou Čarokraj, Věc Makropulos, také většina moderních baletů.
Na těchto pracujeme téměř všichni. Jsme raději, když je nás na představení víc a máme
vše rychleji hotové, než abychom tam byli
v menším počtu celý den a například nestíhali přípravu. Proto jsem moc rád, že náš
tým šlape, všichni jsme nekonfliktní a jde
nám o to, aby bylo představení co nejlepší.
↵
Kolik je osvětlovačů v Janáčkově
divadle a jak funguje váš tým
po organizační stránce? Specializuje
se třeba některých z vašich kolegů
na operu a jiný na balet?
Já zastávám pozici mistra osvětlení a v týmu
je nás deset a půl, jednu kolegyňku máme
na půl úvazku. Žánrově rozděleni nejsme,
všichni svítí všechno. Vlastně se nerozdělujeme ani po jednotlivých inscenacích,
ale spíše po pracovištích. Někteří kolegové
jsou u ovládání, nastavují světla, jiní sledují
sledovacími reflektory herce. Kolik je nás
u daného kusu potřeba, závisí na náročnosti
jednotlivých představení, u složitějších je to
klidně i dvanáct, tam potom býváme všichni,
méně náročné inscenace zvládáme v pěti až
šesti, nikdy na to ale člověk není sám. Minimum nás bývá obvykle na zájezdech, kam
jezdíme ve třech až pěti lidech, jinak v divadle samotném je zmíněných pět lidí opravdu
minimum. Podle náročnosti se řídí také doba,
kdy do divadla přicházíme, obvykle jsou to
tak dvě až tři hodiny před začátkem představení, u těch komplikovanějších věcí ale
nastupujeme hned ráno, nebo jakmile skončí
dopolední zkouška.
Petr Kozumplík, mistr osvětlení
Janáčkova divadla.
Zmínil jste, že máte
v týmu i kolegyně?
Ano, máme. Není to nic neobvyklého. Když
jsem nastupoval do Janáčkova divadla, tak
osvětlovačům šéfovala žena, jiná kolegyně
zde pracovala spoustu let. Takže opravdu nic
nezvyklého, alespoň v Janáčkově divadle ne.
A jak hledáte kolegy? Na školách,
nebo sledujete konkurenci…
Jaké předpoklady musí splňovat člověk,
aby se mohl stát osvětlovačem?
Dnes to již není nestandardní povolání,
zvláště poté, co je na JAMU, tuším zhruba
třináct let, otevřený obor jevištní technologie. Absolventů je spousta a šikovných, ale
ti se velmi často zrovna nehrnou do divadel,
obzvláště ne do velkých, kamenných, spíše
nastupují do firem, které se soustřeďují
na komerční záležitosti, koncerty, eventy
a podobně. Ale ideální je, když daný uchazeč o místo osvětlovače má alespoň zku-
26–27
šenosti s elektrikou a má představu, jak
vše funguje… A jinak jde spíš o to, jestli je
schopen přistoupit na časový plán a časové
vytížení. Většina představení se odehrává
večer a o víkendech, proto se naše profese
těžko kloubí s rodinou či nějakými koníčky.
Například volný víkend máme tak jednou
za dva měsíce. Taky ho nesmí hned tak
něco rozhodit a samozřejmě musí mít rád
divadlo.
Budu mít možná hloupou otázku, ale
kdybych se nyní rozhodla a chtěla být
osvětlovačem, měla bych jako ryze
humanitní typ vůbec nějakou šanci se
řemeslo naučit?
I u nás v týmu máme několik absolventů
humanitních oborů, například religionistiky,
byť se střední školou technického oboru, ale
manuálně a technicky jsou zruční. Hlavní je
chuť a nasazení, a když to ve vás je, za čas
se můžete stát dobrým osvětlovačem.
→
f o t o : Marek Olbrzymek
↳
↳
Se světly lze čarovat především
v rámci scénografie, velikost divadelního
jeviště nehraje zásadní roli.
Jak dlouho trvá,
než se nový kolega zapracuje?
Pokud je šikovný, tak během tří měsíců je
schopen dělat většinu práce co ostatní. Náročnější je zvyknout si na to, jak to všechno
funguje, na ten rytmus divadla. To trvá déle.
Ale myslím si, že tak dvě sezony stačí, aby
z člověka byl plnohodnotný osvětlovač.
Zmínil jste, že také jezdíte
na zájezdová představení.
Kde nejdál jste se soubory byl
a jak to na zájezdech probíhá?
Několikrát jsme byli například v Japonsku.
Konkrétně tam je organizace taková, že se
představení nachystá v hale, kde je na něj
čas, sjede se generálka a inscenaci si přeberou místní osvětlovači. Ti pak už jezdí s námi
celé turné a vše z velké části chystají oni.
Jsem tam vlastně takový supervizor. Jinak
na většině zájezdů to funguje tak, že vše
obstaráme my a tamní osvětlovači nám pomáhají jen technicky.
Jak Vám vyhovuje velká budova
Janáčkova divadla a má nějaká
specifika oproti těm menším,
jako je například Reduta?
Vzhledem k tomu, že jsem v Janáčkově divadle začínal a zvykl jsem si na něj, tak mně
osobně vyhovují spíše větší divadla než ta
menší. Ale co se týče přípravy představe-
ní, nehraje velikost jeviště zásadní roli, je
to spíše věc scénografie, toho, jak scéna
vypadá, a až v rámci ní lze nějak čarovat se
světly. Pro mě je nejhorší, když je celé jeviště z boku i zezadu obestaveno kulisami…
Osobně mám rád vzdušné scény, na kterých
není mnoho dekorace. Rozdíl mezi velkým
a malým jevištěm příliš velký není, ten tkví
hlavně v množství světel.
čtyři velké veletrhy, které se týkají vyloženě
světla a zvuku, a tam se předvádí všechny
nové technologie. A také je poměrně štěstí, že jeden z velkých výrobců, nebo spíše
největších výrobců, světel, je z Valašského
Meziříčí a patří k těm, kteří udávají tempo
a směr v trendech v osvětlení. Je skvělé, že
máme možnost se tam přijet podívat, co je
zrovna aktuální a kam se ubírá trh.
Vaše profese je technického ražení,
jak rychlý je pokrok v technologiích?
Určitě musíte neustále sledovat nové
trendy a být „v obraze“.
Samozřejmě. Co se týče samotného svícení, myslím tím pojetí prostoru světlem, je
to spíše o tom sledovat různé inscenace,
na kterých pracoval někdo, kdo se profesi
věnuje déle než třeba my samotní, a nechat
se inspirovat A co se týká technologií, tak
každý rok jsou na světě minimálně tři až
A jaké jsou tedy trendy?
Teď vše hodně směřuje k ledkovým světlům,
protože se nemusí měnit žárovky, mají menší
spotřebu, jsou lehčí, méně náročné na elektriku, tudíž můžeme na jednu zásuvku připojit světel mnohem víc a už i svítí dostatečně,
takže je možné použít je třeba i v Janáčkově
divadle. Dříve byla tato světla spíše do malých klubů, na diskotéky, zkrátka tam, kde
byl požadavek, aby to především blikalo. Teď
už ale umí ledková světla svítit i pořádně.
↳
Hlavní je chuť a nasazení,
a když to ve vás je,
za čas se můžete stát
dobrým osvětlovačem.
↳
divadelní zákulisí osvětlovač
Práce s moderními technologiemi
je nedílnou součástí profese
osvětlovače.
Znamená to pro vás ulehčení práce?
Není nutná taková údržba jako u výbojkových
světel, takže ve své podstatě je to usnadnění. A hlavně je to také ulehčení fyzické, když
člověk musí světlo uchopit do rukou a má
vzít šedesátikilovou výbojkovou hlavu, nebo
může vzít do rukou dvanáctikilové ledkové
světlo, které svítí skoro stejně, tak ten rozdíl je opravdu pořádný. Takže je to ulehčení
velké, a to doslova i hmatatelně.
Jaká je vaše oblíbená inscenace
z repertoáru Janáčkova divadla, ať již
operního či baletního?
Záleží na tom, jestli myslíte oblíbenou jako
divák, nebo oblíbenou jako osvětlovač.
Profesně nejoblíbenější jsou pro nás samozřejmě ty nejméně náročné, ale divácky se
mi velice líbí třeba Hry o Marii, které ovšem
z hlediska svícení úplně nenáročné nejsou,
nebo třeba nově Tosca.
Byla práce v divadle vaše vysněné
povolání? A táhlo vás to k opeře
a baletu?
Byla to spíše náhoda, nastupoval jsem
vcelku nahodile po jazykové škole a neměl
žádnou zkušenost s operou ani baletem,
na baletu jsem předtím byl asi dvakrát. Ale
zkrátka přišla tato příležitost a já jsem si
říkal, že by to mohlo jít. A pak mě to začalo
bavit, takže jsem se přihlásil na JAMU, vystudoval jevištní technologii a pokračoval
už ne jako řadový osvětlovač, ale jako mistr
osvětlení. Takže u mě vlastně bylo nejdříve
divadlo a až potom JAMU.
Míváte po sedmnácti letech u divadla
vůbec ještě trému?
Po těch letech jak kdy. Někdy větší, někdy
menší, někdy vůbec. Tentokrát u Toscy spíše
menší. U nás je právě hlavně důležité, aby
byl klid, protože člověk pak méně zapomíná
na věci, které by měl udělat, než když nějaká
ta nervozita panuje. Ale většinou před premiérou už není důvod být nervózní, protože
je samozřejmě všechno nachystané a v pořádku. Nevzpomínám si, že by na nějaké
z posledních premiér byl, co se týká světel,
jakýkoliv problém a stalo by se něco, co by
se stát nemělo. ×
28–29
Ivona Špičková:
členka operního sboru
Janáčkovy opery
f o t o: Ivan Pinkava
premiéra balet
hudba: P. I. Čajkovskij, W. A. Mozart
choreografie: George Balanchine,
Olivier Wevers, Moses Pendleton
dirigent: Robert Kružík
Serenade
Sofa
Lunar Sea – Noire Blanc
Made in USA
Podzimní baletní premiéra láká diváky na dosud neochutnané
taneční lahůdky. Rozšíření nabídky krátkometrážních baletů
přinese neoklasický repertoár zámořské provenience v té nejvyšší kvalitě. Jde o historicky první a jedinečnou příležitost
představit v repertoáru našeho divadla vrcholná americká choreografická díla. Premiéra je věnovaná choreografům, jejichž
uměleckým domovem byly nebo jsou Spojené státy americké
a jejichž umělecká pověst daleko přesahuje hranice kontinentu.
Kontrastně sestavený večer nabídne mimořádná díla tří skvělých osobností – George Balanchina, Oliviera Weverse a skupiny
MOMIX choreografa Mosese Pendletona.
Dílo Serenade George Balanchina (1904–
1983) je považováno za první neoklasický
balet vůbec. Bylo také prvním baletem, který
slavný choreograf v Americe uvedl. Premiéra
se uskutečnila v roce 1934 a od té doby byl
balet několikrát přepracován. Balanchinovi
říkají otec baletní neoklasiky a jeho dílo je
pro vývoj baletního umění v Severní Americe
20. století zásadní. Kromě absolutní čistoty
techniky a stylu byla pro jeho práce typická precizní muzikalita. Jeho studium hry
na klavír na petrohradské konzervatoři se
odrazilo ve vztahu jeho choreografií k hudbě.
Spolupracoval například úzce s Igorem Stravinským a vytvořil choreografie jak k jeho
již hotovým baletům, tak k baletům, které
vznikly v jejich spolupráci – Orpheus, Agon
a další. V Serenádě pro smyčcový orchestr C Dur na hudbu P. I. Čajkovského nás
choreograf ohromí svým typickým stylem,
ušlechtilou krásou pohybu, čistotou linií
a techniky, půvabem a elegancí, s jakou si
pro svůj úmysl půjčuje těla tanečníků. Serenáda bude slavnostní poctou Balanchinovi
a zařadí náš soubor do vybrané společnosti
padesáti divadel světa, která smějí mít mistrovu choreografii na repertoáru.
Olivier Wevers je naopak současný
tvůrce, výjimečný choreograf své generace
a bývalý první sólista významných severoamerických baletních souborů – Pacific
Northwest Ballet a Royal Winnipeg Ballet.
Premiéra 29. října 2015 v Janáčkově divadle
V současnosti je uměleckým ředitelem
vlastního souboru Whim W’Him – platformy soustředěné na tanec, choreografii
a výkonné umělce, zabývající se inovacemi
a vzájemnou tvůrčí spoluprací. V jeho choreografii Sofa na hudbu klavírního koncertu
W. A. Mozarta č. 9 se tento kus nábytku
stává na jevišti dalším, jakoby třináctým
tanečníkem a doslova i obrazně nese tíhu
mezilidských vztahů.
Poslední část večera slibuje úžasnou
a v Čechách dosud neviděnou podívanou, vizuálně taneční iluze Lunar Sea – Noire Blanc
světoznámého souboru MOMIX. Tito taneční
mágové a mistři tanečně pohybových iluzí,
pod uměleckým vedením Mosese Pendletona,
kteří jsou v posledních třiceti letech jedním
z nejpopulárnějších, nejžádanějších a nejvíce
viditelných tanečních souborů na světě, nastudují choreografii s našimi tanečníky. Kromě vlastních produkcí vytváří MOMIX i originální reklamní projekty pro takové firmy, jako
jsou třeba Mercedes, Fiat nebo BMW.
Získat licenci k uvádění těchto tří děl
není samozřejmostí a taneční soubor, který
je získá, musí splňovat přísná profesionální
kritéria nejvyšší umělecké kvality. Podmínkou
je nastudování a kontinuální práce na stylu
s repetitory schválenými Balanchine Trust
respektive Olivierem Weversem a MOMIX/
Mosesem Pendletonem. To bude přínosem
také pro tanečníky Baletu NdB, kdy společná
práce s americkými umělci garantuje nejvyšší kvalitu a stylovost tanečních děl. ×
/ Karel Littera /
Serenade
George Balanchine (1904–1983) byl jedním
z nejvýznamnějších a nejplodnějších choreografů 20. století. Je otcem
neoklasického baletního stylu, nazývaného též někdy americkým baletem.
Spolu s Jeromem Robbinsem a Lincolnem Kirsteinem založil v roce 1948
slavný New York City Ballet, pro který vytvořil na 150 choreografií.
Sofa
Olivier Wevers je mimořádným mladým choreografem tvořícím
ve stylu současného neoklasického tance. Je uměleckým vedoucím vlastního
souboru Whim W’Him, sídlícího v Seattlu.
Lunar Sea – Noire Blanc
Moses Pendleton je choreograf,
tanečník a umělecký ředitel souboru MOMIX, taneční společnosti, která
vznikla v roce 1981. Jevištní kouzlo jeho tvorby je založeno na pohybové
akrobacii oživených tanečních soch v luminiscentních kostýmech, důmyslném
použití světel, projekce a vizuálních iluzí, popírajících gravitační zákony.
30–31
Rozhovor
se sólistou
Baletu NdB
Ivanem
Popovem
Tady v Brně
jsem
doma
rozhovor
f o t o : soukromý archiv Ivana Popova
Určitě jej na ulici poznáte. Svou výškou je nepřehlédnutelný,
svým baletně „vytočeným“ krokem také. V ústech donedávna
pro něj typickou cigaretu. I když po mém soudu by k němu lépe
pasovala dýmka. Má v sobě totiž něco rusky aristokratického.
Ivan Popov, sólista Baletu NdB. Hovoří lépe česky než já rusky,
takže domluvit se na rozhovoru nebyl problém.
text: Karel Littera
foto: Pavel Hejný
↳
Dvouletý Ivan. Na zadní straně
fotografie komentář sestry:
„Je pružnější než já.“
Odkud přesně pocházíš,
Rusko je přeci jen velké. Studoval
jsi v některé z prestižních škol?
Pocházím z Voroněže, mimochodem je to
partnerské město Brna, kolébka ruského
námořnictva. Studoval jsem na baletních
akademiích v Moskvě a Voroněži a studium
završil v Petrohradu. Tam jsem absolvoval
pod vedením věhlasného profesora Borise
Bregvadzeho, u kterého studoval i můj otec.
Tvůj otec byl tanečníkem?
Takže jsi divadelní dítě…
Ano, to určitě jsem. Táta byl dvacet pět let
sólistou ve Voroněžském státním divadle,
maminka byla inspicientkou tamtéž. Jak říkají všichni naši známí, narodil jsem se v divadle. Když mámu po mém narození pustili
z nemocnice, její první kroky nevedly domů,
ale do divadla, kde měl táta právě představení. Takže jsem byl v divadle vlastně dřív než
doma. Ale v rodině jsem nepřevzal divadelní
štafetu jen já. Moje starší sestra byla sólist-
kou Kremelského baletu v Moskvě, ta už ale
kariéru ukončila.
Svůj dosavadní taneční život jsi prožil
v mnoha divadlech. Kde všude jsi byl
v angažmá?
Začínal jsem po škole jako sborista v Mariinském divadle v Petrohradě, záhy jsem se
stal sólistou. Krásných pět let, s Mariinkou
jsem se dostal do celého světa, zatančil
si první velké role. Solora v Bajadéře jsem
dokonce tančil poprvé na zájezdě v londýnské Covent Garden. Pak jsem byl tři roky
sólistou Vídeňské státní opery, kde jsem
se dostal k repertoáru, který byl pro mě
nový – balety Cranka, Eifmana, MacMillana…
Poprvé jsem se dostal do angažmá v zámoří
v roce 2008, sezonu jsem tančil jako první
sólista v San Francisco Balletu. Vrátil jsem
se do Evropy na jednu sezonu do Maďarské-
32–33
ho národního divadla v Budapešti a pak opět
do Spojených států amerických, tentokrát
do Columbia Classical Balletu. Tam jsem měl
možnost pracovat pro soubor také jako choreograf a nastudoval jsem premiéry Labutího
jezera a Korzára. No a od roku 2012 jsem
v Brně.
Tvoje angažmá dávají tušit, že ses při
práci setkal se skvělým repertoárem,
jevištními partnerkami, choreografy…
Odtančil jsem jak v repertoáru souborů, tak
na různých galapředstaveních ve svém oboru
v podstatě celý klasický repertoár, ale pochopitelně i řadu choreografií neoklasických
a současných. Nejhlouběji pod kůži se mi
dostaly role jako Des Grieux v MacMillanově
Manon, Crankův Oněgin nebo Mladý muž
a smrt Rolanda Petita. Osobně jsem pracoval
s choreografy jako John Neumeier, William
→
Mohu se pyšnit, že mými partnerkami na jevišti
byly takové hvězdy jako Světlana Zacharova,
Uljana Lopatkina, Julia Machalina, Diana Višněva,
Agnes Letestu, Aurelie Dupont.
f o t o : Patrik Borecký
↳
↳
↳
f o t o : Jana Hallová
Bajadéra, s Ivonou Jeličovou
jako Solor a Gamzatti.
Jaké je mít klasickou ruskou baletní
školu a přijít na Západ, kde taneční
tradice je jiná, repertoár z ruského
pohledu hodně moderní… Vím, že
spousta dobrých tanečníků z Východu
pro svou „klasickou“ jednostrannost
pohořela…
Já si myslím, že to není jen ve školení tanečníků, v tom, že jsou zvyklí na něco jiného.
Všude jsou dobří i špatní tanečníci. Ten
problém je především v hlavě. Musíš být
otevřený, učit se něco nového a přijmout to
za své. Nesmíš vycházet z pozice, že jsem doposud dělal něco tak, a to je ten jediný možný
a správný způsob. Musíš být jako plastelína,
nechat se tvarovat. Pak nemáš problém.
A který oceánský proud
tě zavál do Brna?
Měl jsem několik nabídek, ale vybral jsem
si z více důvodů Brno. Líbil se mi repertoár
a divadla, je to blízko do Vídně, kde jsem žil
několik let a dobře to tam znám, a v neposlední řadě jsem dal na doporučení svého
otce. V roce 1983 tu hostoval s Voroněžským baletem s představením Tisíc a jedna
noc a moc se mu v Brně líbilo.
Labutí jezero, Princ Siegfried.
f o t o : archiv Ivana Popova
Forsythe, David Dawson, Renato Zanella, Alexej Ratmanskij nebo Boris Eifman. Mohu se
pyšnit, že mými partnerkami na jevišti byly
takové hvězdy jako Světlana Zacharova, Uljana Lopatkina, Julia Machalina, Diana Višněva, Agnes Letestu, Aurelie Dupont. Nemohu
si vůbec stěžovat, ve své kariéře mám štěstí
na skvělou práci i na výjimečné lidi, se kterými se setkávám.
↳
Raymonda, se Světlanou
Lunkinou, primabalerínou
Velkého divadla v Moskvě,
při hostování v Římě.
Žil jsi na dvou kontinentech,
na různých místech.
Kde to bylo nejpříjemnější?
Na tuhle otázku mám jedinou odpověď. Miluji
moře! Takže tam, kde je moře, je to pro mne
nádhera. Například v San Francisku jsem
bydlel přímo na pláži, dvacet metrů od moře.
K tomu není třeba nic dodávat.
Existuje místo nebo země,
kde bys chtěl ideálně žít?
Jsem doma tady, v Brně. Tady je moje rodina, můj život. I když rád cestuji, vždy se
budu chtít vracet sem. Nic jiného nehledám,
jiný ideál nemám.
Málokdo ví, že jsi také úspěšný
trenér moderních gymnastek.
Jak ses k tomu dostal?
No, trenér doufám již brzy budu, ale zatím
jsem jen asistent a choreograf. Privátně
jsem trénoval jednu malou dívku, rodiče byli
spokojeni a doporučili mě hlavní trenérce
klubu SK Tart Moravská Slávia. Po prvním
tréninku jsem dostal nabídku uplatnit se
také jako choreograf. No a postupně jsem
pracoval na nových choreografiích, upravoval
sestavy reprezentantkám a piloval je s nimi.
Pohybová práce je mi vlastní, ale například studium pravidel mi zabralo hodně dní
a nocí. Úspěchy mě ale těší. Na mistrovství
rozhovor
↳
f o t o : Jana Hallová
Romeo a Julie,
Balkonový duet
s manželkou
Andreou.
ČR v roce 2015 obhájily obě moje svěřenkyně svoje tituly a získaly deset medailí!
Monika Míčková pět zlatých, Anna Šebková
pět stříbrných. Jsou to skvělé sportovkyně! Doufám, že se v létě 2016 dostaneme
na olympijské hry v Riu de Janeiru.
f o t o : Vít Omelka
Jak je to u tebe s volným časem?
Pokud nějaký je, tak ho nejraději trávím s rodinou, se ženou Andrejkou. A vlastně nemám
ani koníčky, kterými bych ten čas vyplnil.
I když… dřív jsem maloval.
Maloval?
Jojo, akvarely. Ale po návštěvě výstavy Gustava Klimta jsem toho nechal. Dostal mě.
Řekl jsem si, škoda papíru.
A jak se ti žije v Česku?
Jsi tu už tři roky, oženil ses…
V Čechách jsem moc spokojený, cítím se
tu být doma, mám tu rodinu. Musel jsem
procestovat celý svět, abych tu potkal svou
životní lásku, mou dokonalou manželku.
A Brno je moc krásné město.
A co se ti třeba na Češích líbí
nebo co ti vadí?
Myslím, že Češi jsou vstřícnější a milejší než
lidé v mnoha evropských státech, to je aspoň
moje zkušenost. A nesmím opomenout, že
Ivan Popov je absolventem Baletní akademie A. J. Vaganovové v Sankt Petěrburgu.
Po ukončení studia byl přijat do Mariinského
divadla, kde působil pět let jako sólista. Jeho
další angažmá jej přivedla do Vídeňského
státního baletu, Maďarského národního baletu v Budapešti, Baletu San Francisco a Klasického baletu Columbia v USA. Od sezony
2012/2013 je sólistou Baletu Národního divadla Brno. Zde ztvárnil role jako Princ nebo Rotbart v Labutím jezeře, Princ a Sněhový kavalír
v Louskáčkovi, Notář v Lucidorovi a Arabelle,
34 –35
mám rád českou kuchyni a pivo a becherovku
a… to už jsem ale někde říkal. No a trochu mi
vadí přehnaný hokejový fanatismus – třeba
Kometa forever? Myslím, že je tu mnohem víc
zajímavých věcí k obdivování…
A nakonec, co tvoje sny, přání a cíle?
Sen? Stát se baletním dirigentem, abych
sám sobě mohl hrát „pod nohy“ ve správném
tempu. Spousta dirigentů balet jako žánr
moc neuznává. Ale hrát tanečníkům vyžaduje
jistou znalost baletu a velký pohybový cit,
to rozhodně nemá každý dirigent. Přání? Aby
tanečníci po ukončení kariéry dostávali opět
částečnou penzi nebo podporu státu na životní restart, tak, jak tomu bylo dřív a jak je
to dnes samozřejmé v mnoha jiných zemích.
A cíle? No, to ještě uvidíte… (smích). ×
Sólo ve Stvoření, Albrecht v Giselle, Solor
v Bajadéře, Rotbart v Black and White
a další.
Byl oceněn jako nejlepší tanečník
Etoile de Ballet 2000 v Cannes, je držitelem stříbrné medaile z mezinárodní baletní
soutěže Premio Roma 2007 (Itálie) a Ceny
Isadory Duncanové za interpretaci Stravinského houslového koncertu v choreografii
George Balanchina (San Francisco 2009).
V červenci 2014 se oženil se sólistkou Baletu
NdB Andreou Smejkalovou.
Dido i Carmen
Od sezony 2015/16 se soubor Janáčkovy opery rozroste
o vynikající mezzosopranistku Václavu Krejčí Houskovou.
Na jevišti brněnské opery však není úplným nováčkem.
medailon opera
Václava Krejčí Housková
↳
f o t o : Jana Hallová
text: Patricie Částková
foto: Ilona Sochorová
Matka,
Bohuslav Martinů: Slzy nože,
NdB 2009
Václava Krejčí Housková pochází z Českých Budějovic. Absolvovala
českobudějovickou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze.
Již v době studií navázala spolupráci s Komorní operou Praha a v rámci zahraničních turné zpívala Mozartova Cherubína a Marcelinu (Figarova svatba) nebo Třetí dámu a Třetího génia (Kouzelná flétna). V roce
2008 se představila na prestižním operním festivalu v irském Wexfordu jako Marianna (Rossini: Il Signor Bruschino) a Učitelka novicek
(Puccini: Suor Angelica). Od roku 2010 působila v Moravském divadle
Olomouc, na jehož scéně ztvárnila řadu rolí, například Dorabellu
(Cosi fan tutte) Olgu (Evžen Oněgin), Káču (Čert a Káča), Fennenu
(Nabucco), Quickly (Falstaff) nebo Bizetovu Carmen. V roce 2014 byla
za svůj výkon v roli Smetona v opeře Gaetana Donizettiho Anna Bolena, jíž nastudovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě,
zařazena do širší nominace na Cenu Thálie. V sezoně 2014/15 debutovala v pražském Národním divadle v titulní roli Bizetovy Carmen.
Věnuje se také koncertní tvorbě a pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera za doprovodu Symfonického orchestru českého rozhlasu
vystoupila v koncertním provedení opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě, kde zpívala roli Evy. Koncert zaznamenal Český rozhlas
a v přímém přenosu byl vysílán do evropské vysílací unie EBU. Dále
spolupracovala s Českou filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Komorní
filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií Olomouc a s Filharmonií
Bohuslava Martinů. Václava Krejčí Housková spolupracovala s mnohými renomovanými dirigenty, mezi jinými například s Liborem Peškem,
Tomášem Netopilem, Leošem Svárovským, Oliverem Dohnányim.
Pravidelně vystupuje v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Ani spolupráci s brněnskou operou nikdy úplně nepřerušila, v dalších
sezonách tu nastudovala např. Tisbe v Rossiniho Popelce a jako Třetí
žínka se představila s brněnským souborem při turné s Dvořákovou
Rusalkou v Královské opeře v Muscatu v arabském Ománu.
Co tě v Brně čeká v příští sezoně
a na co se nejvíc těšíš?
Mou první inscenací bude Dvořákova Rusalka, kde vstoupím do role
Ježibaby. Dále mě čekají vstupy do Prodané nevěsty (Háta) a do Traviaty (Flora). Těším se na novou inscenaci Bizetovy Carmen v režii Tomáše Pilaře a stejně tak, nebo ještě i víc, na Purcellovu Dido a na to,
jak tento silný příběh tragické lásky zachytí režisér Jiří Heřman.
Nejen role v operních inscenacích čekají na Václavu Krejčí Houskovou
v Janáčkově opeře. Poprvé v této sezoně vystoupí 2. září v rámci
zahajovacího koncertu sezony 2015/2016 na piazzetě před Janáčkovým divadlem. A těšit se na ni můžete i v dalších koncertech, které
operní soubor připravuje. 12. prosince 2015 bude hostem galakoncertu tenoristy Pavla Černocha a určitě se s ní setkáte i 26. února
2016 na preview koncertu k sezoně 2016/2017. ×
f o t o : Jana Hallová
Kdy jsi v Národním divadle Brno
vystoupila poprvé?
Bylo to v roce 2009, bylo mi 25 let a byla jsem ve čtvrtém ročníku
na Akademii múzických umění v Praze. Zpívala jsem roli Matky v jednoaktové dadaistické opeře Slzy nože skladatele Bohuslava Martinů.
V srdci mám stále vzpomínky na příjemné setkání s panem režisérem
Jiřím Srncem a skvělou spolupráci s dirigentem Jakubem Kleckerem.
↳
Tisbe,
Gioacchino Rossini:
Popelka, NdB 2010
36–37
Simona Jaššová:
uklízečka Mahenova divadla
f o t o: Ivan Pinkava
Je třeba zabít Sekala
Vévodkyně a kuchařka
Saturnin
9. října 2015 v Mahenově divadle
5. listopadu 2015 v divadle Reduta
27. listopadu 2015 v Mahenově divadle
Běsi
Spílání Brnu
Petrolejové lampy
17. prosince 2015 v divadle Reduta
18. února 2016 v divadle Reduta
26. února 2016 v Mahenově divadle
Kdyby, tak, a co pak
Otvírání studánek Alfréda Radoka
Don Juan
7. dubna 2016 v divadle Reduta
29. dubna 2016 v Mahenově divadle
17. června 2016 v Mahenově divadle
nová sezona činohra
Co vás v sezoně 2015/2016 čeká?
Stůl prohýbající se pod divadelními laskominami a zážitky.
Nechte se k němu pozvat!
Činohra zve
k bohatě
prostřenému stolu
text: Martin Sládeček
Předkrmem bude premiéra inscenace Veroničin pokoj autora Iry Levina a režiséra Doda Gombára, kterou jsme byli v minulé sezoně nuceni
posunout. Věříme přitom, že tím jen vyzrála a že vás tento rafinovaný
horor už 10. 9. 2015 nejen příjemně vyděsí, ale především pobaví.
V říjnu se pak umělecký šéf činohry režisér Martin Františák vrátí
ke Křižanovu a Michálkovu oceňovanému filmovému příběhu Je třeba
zabít Sekala, ke kterému již jednou přičichl jako autor jeho dramatizace pro Městské divadlo Zlín. V titulní roli se na jevišti Mahenova divadla zároveň po letech objeví populární herec Igor Bareš. 9. 10. 2015
vás spolu poprvé zavedou do roku 1943 a rozehrají drama morálky
jednotlivce a vesnického společenství v existenčně mezní situaci.
První redutní premiéra se uskuteční 5. 11. 2015 a bude něčím
zcela novým. Půjde o divadlo à la zážitek, který potěší všechny smysly. Režisérka Kamila Polívková bude lahůdku, kterou Fuksův velký
román Vévodkyně a kuchařka nepochybně je, servírovat v Mozartově
sále v rámci opulentní hostiny a zajistí tak, že jako diváci odejdete
nasyceni duševně i tělesně.
Protože sladká tečka nesmí chybět, připravili jsme pro vás
o chvíli později a o kousek dál mísu plnou koblih. Poprvé ji Saturnin
na jeviště Mahenova divadla přinese 27. 11. 2015. Hlavním tvůrcem
inscenace, vzniklé podle slavného humoristického románu Zdeňka
Jirotky, bude hravý slovenský režisér Jakub Nvota. Těšit se můžete
na inteligentní zábavu i fantastickou odvahu vzít všednost útokem.
A kdyby snad někoho přepadl hlad po přesahu, utiší ho jistě Běsi.
Na jeviště divadla Reduta je ve stejnojmenné inscenaci podle slavného Dostojevského románu vypustí 17. 12. 2015 režisér silného interpretačního gesta Martin Čičvák. Půjde o divadlo velkých témat a strhujících hereckých výkonů. Co jiného si přát pod vánoční stromeček?
Po vánočním a silvestrovském běsnění prostor divadla Reduta v únoru alespoň na chvíli vystřízliví a zamete si před vlastním
prahem. Martin Františák bude podruhé v této sezoně režírovat
a 18. 2. 2016 uvede lehkonohý divadelní exorcismus s názvem Spílání
Brnu. Tato autorská inscenace bude v autentickém prostoru původně
německého divadla hravou hudební formou zpracovávat archivní materiály týkající se nejen soužití německých a českých herců v Brně.
Brzy nato, přesněji 26. 2. 2016, si ředitel NdB Martin Glaser
ve zlatě a sametu Mahenova divadla posvítí na Štěpku Kyliánovou,
hrdinku psychologického románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy.
Její příběh, který jste mohli vidět i jako film Juraje Herze s Ivou Janžurovou a Petrem Čepkem v hlavních rolích, je stále působivou výpovědí o tom, že tou největší odvahou je přijmout vlastní osud.
7. 4. 2016 bude následovat česká premiéra komedie známého
německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga s názvem Kdyby,
tak, a co pak, která se pro vás právě překládá. Bavit se můžete partou zedníků dumajících nad dírou ve zdi. Pod taktovkou česko-německého režiséra Thomase Zielinského dokáží, že i Němci mají smysl pro
humor – a jaký!
Otvírání studánek Alfréda Radoka v režii básníka jeviště Jana
Antonína Pitínského pak nemůže přijít jindy než na jaře, konkrétně
29. 4. 2016. Hrát se bude o jednom z nejvýznamnějších evropských
režisérů Alfrédu Radokovi. Jeho jméno znají lidé po celém světě,
méně známý je jeho pozoruhodný osud, do kterého tvrdě zasáhly
oba totalitní režimy minulého století. Inscenace spojí ojedinělým
způsobem Radokův životní příběh s motivy a hudbou Martinů slavné
kantáty. Bude vyprávět nejen o Radokovi, ale také o touze po domově
a o tom, že kapku z jeho studánky nenahradí všechna moře světa.
Víc volnomyšlenkářem než prvoplánovým donchuanem bude
titulní postava inscenace Don Juan slovenského režiséra Rastislava Balleka, který touto prací v Mahenově divadle v červnu naváže
na svého Othella. O vaši přízeň se přesto bude ucházet horlivě
a z pomyslného divadelního stolu bude od 17. 6. 2016 sklízet s pompou sobě vlastní. ×
38–39
Mecenášem
může být každý!
Na začátek nové divadelní sezony 2015/2016 máme pro vás, naše diváky,
kromě skvělých inscenací a zajímavých projektů také speciální dárky
„za věrnost“. Věrnostní karty s výhodami jsme pro vás připravili jako dík za to,
že nám důvěřujete a je vám s námi dobře – Karta věrného diváka a zbrusu
nový produkt Klub přátel NdB. Vedle karet věrnostních pro vás máme
také připraveny karty Klubu mecenášů – Karty mecenáše v jednotlivých
kategoriích. Těšíme se na další krásnou sezonu spolu s vámi a věříme, že si
z naší nabídky pro sebe vytáhnete tu správnou kartu!
↳
f o t o : Vít Vaněk
Karta věrného diváka
Uvítání na jevišti Mahenova
divadla herci Janem Grygarem
a Klárou Apolenářovou. Event
pro společnost VARS Brno a. s.
Karta věrného diváka je služba Národního divadla Brno, vycházející
vstříc divákům, kteří preferují flexibilní způsob navštěvování divadla,
a přitom chtějí využít výhody slev. Už při prvním zakoupení vstupenek má divák nárok na slevu. Čím častěji zákazník navštěvuje naše
divadlo, tím větší slevy jsou mu poskytovány – až do výše 60 %.
Na jedno představení si lze zakoupit jen dvě vstupenky. Karta má
platnost jeden rok ode dne zakoupení, poté si ji divák může nechat
zdarma znovu zaktivovat. Karta je přenosná, může se darovat či
půjčit.
Poskytované slevy:
Počet představení
sleva
1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9
10, 11
12, 13…
5%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
kumulovaná sleva
5,0 %
7,5 %
11,7 %
16,3 %
18,9 %
24,6 %
30,0 %
f o t o : Vít Vaněk
Kartu věrného diváka lze zakoupit za manipulační poplatek 60,– Kč
na pokladnách Národního divadla Brno, Dvořákova 11.
↳
Prohlídka zákulisí,
aneb kde se dělá
divadlo...
klub mecenášů NdB
Klub přátel NdB
Karty mecenáše
Národní divadlo Brno jako novinku dále nabízí možnost zaregistrovat
se do Klubu přátel NdB a získat tím další výhody.
Za nákup vstupenek v hodnotě 3 000 Kč obdrží členové dárkový kupon v hodnotě 300 Kč. Jednotlivé nákupy se sčítají.
Mecenáš NdB
finanční příspěvek od 5.000 do 20.000 Kč
základní členský balíček:
magazín Diva do schránky
certifikát Mecenáše NdB
členská karta Mecenáše
přednostně dostává pravidelné informace o akcích NdB na email
pravidelně obdrží pozvánky na speciální akce NdB
Jak program funguje?
/
před nákupem vstupenek má divák možnost zaregistrovat se
do Klubu na pokladně NdB v Předprodeji na Dvořákově 11, nebo
napsat na emailovou adresu: [email protected], popřípadě
zavolat: +420 542 158 120
/
po překročení určité částky (3 000 Kč) za zakoupené vstupenky,
obdrží dárkový poukaz, který může uplatnit jako slevu při dalším
nákupu vstupenek
/
program lze využít při nákupu uskutečněném online
na www.ndbrno.cz, osobně v předprodeji vstupenek na Dvořákově
11 nebo na večerních pokladnách v divadlech
/
Platinový Mecenáš NdB
finanční příspěvek od 15.000 do 50.000 Kč
základní členský balíček +
soukromá prohlídka vybraného divadla
přednostní rezervace vstupenek
program na představení zdarma
dárkový balíček NdB
pravidelné pozvánky na společenská setkání pořádané NDB
Diamantový Mecenáš NdB
finanční příspěvek od 50.000 Kč a více
veškerá předcházející nabídka +
vstupenky na vybrané premiéry během sezony
a pozvání na následná společenská setkání
osobní asistence při výběru představení
osobní asistence při návštěvě divadla
jeden člen může využít maximálně 10 vstupenek na jedno
představení
f o t o : Vít Vaněk
Platnost poukazu od vydání je 2 měsíce
Je pro nás důležité, aby naši mecenáši měli přehled o tom, na co
konkrétně přispěli. Jednotlivé dary jsou proto využity na konkrétní
projekty, vybrané premiéry, takzvané „lahůdky sezony“, na které jsou
potom naši mecenáši pozváni, aby zhlédli, na čem se spolu s námi
podílejí. Během divadelní sezony budeme také v rámci mecenášského
klubu pořádat pro naše členy speciální akce, aby měli možnost nahlédnout „za oponu“, do zákulisí divadla. Díky členství v klubu můžete
být svému divadlu a oblíbenému souboru nablízku a stát se z diváka
i spolutvůrcem a partnerem.
Jak se stát mecenášem Národního divadla Brno
↳
Pro více informací prosím kontaktujte:
Michaela Cvetlerová
sponzoring/fundraising
tel.: +420 724 910 308, 542 158 266
email: [email protected]
Přípitek na jevišti Mahenova divadla
s protagonisty nové činoherní
komedie Figarova svatba
40– 41
sociální sítě
Národní
divadlo Brno
na sociálních
sítích!
Věděli jste, že NdB aktivně využívá posledních trendů v online
komunikaci a sociálních sítích? Naši práci můžete sledovat hned
na několika místech. Prvním takovým místem je sociální síť Facebook. Najdete zde nejaktuálnější informace, fotografie, trailery
a soutěže ze všech souborů Národního divadlo Brno. Pokud nastane neočekávaná událost, změna v programu nebo speciální
akce, Facebook je prvním médiem, které využíváme k tomu, aby
se k vám tyto informace dostaly co nejrychleji a zcela zdarma.
Prostřednictvím Facebooku nás také můžete kdykoliv kontaktovat. Výhodou je mnohem vyšší rychlost, se kterou na vaše
dotazy odpovídáme. Na sociálních sítích se s námi také můžete
kdykoliv podělit o své zážitky z našich představení a akcí.
Celodivadelní profil
http://facebook.com/ndbrno
Jednotlivé soubory na Facebooku
najdete pod těmito odkazy:
Činohra
Mahenova činohra – http://facebook.com/cinohrandb
Divadlo Reduta – http://facebook.com/divadloreduta
Opera
Janáčkova opera – http://facebook.com/janacekopera
Balet
Balet NdB – http://facebook.com/baletndb
Dalším médiem, které jsme teprve před nedávnem začali aktivně používat, je Instagram. Takřka každý den přidáváme fotografie ze zajímavých akcí nebo událostí, které se v našem divadle konají. Najdete zde fotografie ze zkoušek, z hostování v jiných městech nebo třeba foto pana ředitele na velké
provozní poradě. Pokud tedy vlastníte chytrý telefon, neváhejte a začněte nás na Instagramu sledovat. Náš profil najdete pod odkazem: http://instagram.com/ndbrno
Herec NdB Martin Siničák ...
... v roli krále Oidipa
We bring you style
We bring you emotions
Sólistka opery NdB Tereza Merklová Kyzlinková ...
... v roli Mariken
VELVET VOLUME MASCARA
Proměňte svůj vzhled se smyslnými řasami. Nový kartáček
pro bohatý objem řas společně s nadýchanou krémovou
formulí vytvoří sametově hebké, tmavé a ještě plnější řasy.
Velvet Volume Mascara skvěle doplní kouřové líčení očí.
#MAKEGLAMOURHAPPEN
Hledáte nové možnosti venkovní reklamy v Brně?
Využijte reklamních ploch na sloupech
veřejného osvětlení a panelů světelné
reklamy v centru Brna.
Kontakt: +420 545 215 205 | [email protected] | www.tsb.cz
#.8ăBEZ
(SBO5PVSFS
XXXSFOPDBSCNXD[
3BEPTU[K­[EZ
/07‰#.8Ă"%:
(3"/%5063&3
/&1-"Č5&",0/5"$*"6ě7&+5&4*
za
7 555,ÍCF[%1)NÙT­ÍOÙBLPOUBDF,Í
$IDFUFQP[OBULWBMJUZUPIPUP#.8PTPCOÙ 7#.83FOPDBS7¡NS¡EJQPTLZUOFNF
Wđ[LUFTUPWBD­K­[EÙ7­DFTFEP[W­UFOBXXXSFOPDBSCNXD[BVOBĉJDIQSPEFKDđ
,ÍCF[%1)UK,ÍWÍFUOÙ%1)
/BC­ELBPQFSBUJWO­IPMFBTJOHVKFLBMLVMPWBO¡OBWđ[#.8J(SBO5PVSFSQăJEPCÙTQM¡DFO­NÙT­DđSPÍO­NO¡KF[EVLN
PCTBIVKFQPWJOO©SVÍFO­IBWBSJKO­QPKJĉUÙO­("1QPKJĉUÙO­TLFMTFSWJTO­QSPIM­ELZQPEPCVMFUOFCPVKFU­LN
3FOPDBS1SBIBLipová 280, 1SBIBÌFTUMJDF%&9*5
UFMJOGP!SFOPDBSD[
3FOPDBS#SOPĂ­QTL¡$#SOP4MBUJOB%&9*5
UFMJOGP!SFOPDBSD[
0UFWăFOPEO­WU½EOV
,PNCJOPWBO¡TQPUăFCBQBMJWBBFNJTF$02OPW©IP#.8ăBEZ(SBO5PVSFSѭMLNѭHLN
mediální partneři
NdB děkuje
Českému rozhlasu Brno
za celoroční spolupráci
partneři
MD Mahenovo divadlo
JD Janáčkovo divadlo
DR Divadlo Reduta
↗l
září 2015
opera
st
2. 9.
17.00
činohra
Zahájení sezony 2015/16
so 26. 9. 17.00 Čaj o páté
| prostranství před JD |
pá
4. 9.
19.00
Veroničin pokoj
veřejná generálka
| DR |
| restaurace Bohéma |
so
5. 9.
19.00
Veroničin pokoj
předpremiéra
| DR |
čt
10. 9.
19.00
Veroničin pokoj
premiéra
| DR |
so
12. 9.
10.00
Brněnské pověsti
| DR |
| prostranství před JD |
so
12. 9.
14.00
Brněnské pověsti
| DR |
T | MD |
so
12. 9.
19.00
Hostina dravců
| MD |
Setkání s inscenátory k opeře Její pastorkyňa
balet
st
2. 9.
17.00
Zahájení sezony 2015/16
po 21. 9. 19.00 Game Over
čt
24. 9.
19.00
Labutí jezero
lektorský úvod – začátek
půl hodiny před představením
ve foyer divadla
↗l
↗l
ZK, ZOK | JD |
so 26. 9. 15.00 Labutí jezero
| JD |
ne 13. 9. 19.00 Králova řeč
| MD |
po 14. 9. 17.00 Figarova svatba
KO 1, 2 | MD |
út
15. 9.
19.00
Král Oidipús
út
15. 9.
19.00
Jak chutná moc
st
16. 9.
19.00
Figarova svatba
čt
17. 9.
19.00
Alžběta a Salomena
A | MD |
| DR |
↗l
B | MD |
| DR |
pá 18. 9. 19.00 Bůh masakru
| MD |
pá 18. 9. 19.00 Improvozovna
| DR |
so
19. 9.
10.00
Kvak a Žbluňk
so
19. 9.
19.00
Králova řeč
ne
20.9.
17.00
Rozbitý džbán
| DR |
ZČ | MD |
↗l
F | MD |
ne 20. 9. 19.00 Nora
po 21. 9. 19.00 Černá labuť
Labutí jezero
f o t o : Patrik Borecký
út
22. 9. 20.00 Loupežníci
čt
24. 9.
19.00
| DR |
↗l
UČ | DR |
↗l
| DR |
Jak je důležité míti Filipa
pá 25. 9. 19.00 Scapinova šibalství
| MD |
| MD |
ne
27. 9.
17.00
Ostrov pokladů
| MD |
st
30. 9.
19.00
Ďáblice
| DR |
hosté
ne 13. 9. 20.30 Listování s Lukášem Hejlíkem
st
23. 9. 20.00 Didone abbandonata
| DR |
| DR |
barokní opera
Improvozovna
f o t o : Jakub Jíra
čt
24. 9. 20.00 Didone abbandonata
| DR |
barokní opera
so 26. 9. 18.00 Bratránek z Batávie
premiéra
| DR |
Nové operetní studio
ne
27. 9.
18.00
Bratránek z Batávie
| DR |
Nové operetní studio
út
29. 9.
19.00
Ensemble Opera Diversa
Labské horrorroperry
www.ndbrno.cz
| DR |
program
pá 9. 10. 19.00 Je třeba zabít Sekala
prem. MD prem 1, 2, 3 | MD |
so 10. 10. 17.00 Je třeba zabít Sekala
D 1, 2, 3 | MD |
ne 11. 10. 17.00 Černá labuť
říjen
2015
F | DR |
po 12. 10. 19.00 Je třeba zabít Sekala
ČP 1, 2, 3, 4 | MD |
út 13. 10. 18.00 Je třeba zabít Sekala
SPČ 1, 2, 3, 4 | MD |
st 1 4. 10. 19.00 Král Oidipús
opera
pá 2. 10. 19.00 Její pastorkyňa
premiéra
čt 15. 10. 19.00 Ostře sledované vlaky
| MD |
so 17. 10. 10.00 Kvak a Žbluňk
| DR |
ne 18. 10. 19.00 Duchovní smrt v Benátkách
| DR |
JD prem 1, 2 | JD |
role Jenůfa – Maida Hundeling / Pavla Vykopalová
ne 4. 10. 19.00 Její pastorkyňa
Divadelní svět Brno 2015
E 1, 2 | JD |
role Laco – Peter Berger / Jaroslav Březina
ne 11. 10. 19.00 Tosca
ZK | MD |
↗l
PS, ZOA | JD |
čt 22. 10. 19.00 Alžběta a Salomena
| DR |
pá 23. 10. 10.00 Ostrov pokladů
| MD |
pá 23. 10. 19.00 Scapinova šibalství
| MD |
role Tosca – Maida Hundeling
út 13. 10. 17.00 Její pastorkyňa
KO 1, 2 | JD |
pá 23. 10. 19.00 Ďáblice
role Kostelnička – Szilvia Rálik
čt 15. 10. 19.00 Prodaná nevěsta
ZOK | JD |
↗l
RED | DR |
so 24. 10. 19.00 Jak je důležité míti Filipa
| MD |
ne 25. 10. 10.00 Zlatovláska
| MD |
role Jeník – Peter Berger
pá 16. 10. 19.00 Alice in bed
| DR |
út 20. 10. 11.00 Krok za oponu s operou Její pastorkyňa
| JD |
so 24. 10. 18.00 Rusalka
| JD |
ne 25. 10. 15.00 Brněnské pověsti
ne 25. 10. 19.00 Rozbitý džbán
↗l
↗l
po 26. 10. 19.00 Figarova svatba
role Rusalka – Maria Kobielska
ne 25. 10. 18.00 Nabucco
| JD |
DV | DR |
↗l
| MD |
S | MD |
st 28. 10. 19.00 Králova řeč
| MD |
čt 29. 10. 19.00 Mandragora
| MD |
čt 29. 10. 19.00 Nora
| DR |
pá 30. 10. 19.00 Romeo a Julie
| MD |
so 31. 10. 10.00 Brněnské pověsti
| DR |
so 31. 10. 17.00 Ostrov pokladů
| MD |
role Nabucco – Jakub Kettner
út 27. 10. 19.00 Alice in bed
SPO | DR |
balet
so 10. 10. 17.00 Labutí jezero
↗l
C, J | JD |
st 14. 10. 19.00 Labutí jezero
| JD |
pá 16. 10. 19.00 Game Over
| MD |
út 20. 10. 19.00 Black and White
| MD |
so
Divadelní svět Brno 2015
čt 29. 10. 19.00 Made in USA
premiéra
hosté
3. 10.
18.45
↗l
Trubadúr
JD prem 1, 2 | JD |
ne 4. 10. 19.00 Kylián
pá 30. 10. 19.00 Made in USA
so 31. 10. 19.00 Made in USA
Unikátní dokument zachycující
poslední představení choreografa Jiřího Kyliána
v Nederlands Dans Theater v Haagu.
A, B | JD |
↗l
E 1, 2 | JD |
so 10. 10. 11.15 a 15.00
činohra
| DR |
Přímý přenos Metropolitní opery
Na tý louce zelený
| DR |
| DR |
Nové operetní studio
ne 11. 10. 19.00 Radůza s kapelou
čt
1. 10.
19.00
Králova řeč
| MD |
čt
1. 10.
19.00
Veroničin pokoj
| DR |
| MD |
Koncert
út 13. 10. 19.00 Reality show
| DR |
Divadelní spolek Frída
pá 2. 10. 19.00 Lysistrata/Aiás
↗l
W 2 | MD |
so 17. 10. 18.45 Otello
so
3. 10.
19.00
Hostina dravců
Dárek 2 | MD |
ne 4. 10. 10.00 Pohádka o miminku, které umělo létat
| MD |
čt 22. 10. 18.00 a 21.00
| DR |
Macbeth
| MD |
Exkluzivní filmová premiéra
(aneb Životní příběh mimina s velkou hlavou)
ne 4. 10. 14.00 Brněnské pověsti
↗l
Přímý přenos Metropolitní opery
| DR |
po 26. 10. 19.00 Rošáda
premiéra
| DR |
Divadelní spolek Frída
ne 4. 10. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden aneb
| MD |
st 28. 10. 17.00 Bratránek z Batávie
deset malých černoušků
| DR |
Nové operetní studio
po 5. 10. 19.00 Bůh masakru
| MD |
so 31. 10. 16.45 Tannhäuser
st
7. 10.
10.00
Brněnské pověsti
| DR |
st
7. 10.
19.00
Improvozovna
| DR |
čt
8. 10.
19.00
Jak chutná moc
↗l
UČ | DR |
↗l
Přímý přenos Metropolitní opery
46– 47
| DR |
Jídlo
R E S TA U R A N T
jako
zážitek
Přijďte a zapojte všechny
Své smysly.
Tým zkušených profesionálů
Jezuitská 6, Brno 602 00
Po - So: 11:00 - 23:00
Ne: 11:00 - 22:00
+420 541 213 497
+420 607 005 905
v čele s šéfkuchařem Janem Kaplanem,
svým kuchařským uměním
nenechá nikoho bez emocí.
jsme i na
www.facebook.com/restaurant.pavillon.brno
www.restaurant-pavillon.cz

Podobné dokumenty

Ke stažení v PDF. - Divadelní svět Brno

Ke stažení v PDF. - Divadelní svět Brno muži protikladných typů, vzájemně přibližují a opět od sebe vzdalují. Balet vyniká různorodostí dramatických gest při střetu jednotlivých tanečníků.

Více

č. 1998/5 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej

č. 1998/5 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej na vašem stole. Zkrátka jenom sedíte a je vám moc dobøe. Antares tanèí pøedevším pro sebe, ale taky pro vás. Každièký pohyb na scénì (i když z poèátku nervózní) je o vnitøních pocitech taneèníkù. A...

Více

Dokument ve formátu PDF

Dokument ve formátu PDF inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj) - ředitel na své postoje rezignoval ve prospěch herců

Více

pollyanna 2

pollyanna 2 Jakmile se člověk o to pokusí, zní to pedantsky a kazatelsky, a - nemožně. Ale vy i já víme,

Více