pečovací relé typu DSR a DSŠ

Komentáře

Transkript

pečovací relé typu DSR a DSŠ
WWW.TRAKCE.CZ
Měřicí pracoviště pro dvoufázová zabezpečovací relé typu DSR a DSŠ
Dvoufázová relé se v zabezpečovací technice používají jako kolejová relé,
vyhodnocující stav volnosti/obsazení kolejových obvodů. Správnost přeměření
všech podstatných parametrů je nezbytnou podmínkou jejich činnosti zajišťující
bezpečnost železniční dopravy.
Měřicí pracoviště slouží k měření všech základních
parametrů měřených na cívkách relé:
• Impedance vinutí
• Činný odpor vinutí
• Zbytkové napětí, seřízení magnetického systému
• Ideální fázový úhel
• Plný přítah a odpad
• Spolehlivý odpad
Měřicí pracoviště se skládá z následujících částí:
• Dvoufázového řiditelného zdroje
• Výškově nastavitelného stojanu
• Ovládacího software
• Osobního počítače PC s tiskárnou (Není součástí
dodávky.)
Trakce, a. s.
Hlávkova 3
702 00 Ostrava
TEL
FAX
E-MAIL
+420 596 136 893
+420 596 136 896
[email protected]
Měření se provádí na měřící soupravě, připojené k
osobnímu počítači PC. Dvoufázový zdroj je tvořen
dvěma generátory sinusového signálu s výkonovými
zesilovači a měřicími moduly pro měření proudů a
napětí cívek. U měřených proudů a napětí se zjišťují
jak moduly, tak i argumenty. Z naměřených údajů se
vypočítává impedance příslušné cívky. U generovaných signálů lze měnit jejich vzájemný fázový posun
v rozsahu 0° až 360°. Souprava je vybavena rozhraními USB a EIA/TIA-232.
Ovládací software umožňuje pohodlné řízení zdroje,
zadávání vstupních údajů a archivaci naměřených
dat. Dále software umožňuje tisk protokolů a štítků.
Postup měření je v souladu s předpisem ČD T115/1
„Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení“.
WWW.TRAKCE.CZ
Měřící souprava umožňuje měření
následujících typů relé:
• DSR-12
• DSR-12P
• DSR-12S
• DSŠ-12
• DSŠ-12P
• DSŠ-12S
• DSŠ-12U
Dvoufázový zdroj
Výstupní napětí pro buzení místní cívky
0 V÷240 V, krok 0,5 V,
Maximální výstupní proud pro buzení místní cívky
0,25 A
Výstupní napětí pro buzení kolejové cívky pro 50Hz a 75Hz
0 V ÷ 50 V, krok 0,1 V
Maximální výstupní proud pro buzení kolejové cívky pro 50Hz a 75 Hz
0,6 A
Výstupní napětí pro buzení kolejové cívky pro 275Hz
0 V ÷ 200 V, krok 0,1 V
Maximální výstupní proud pro buzení kolejové cívky pro 275Hz
0,25A
Generované kmitočty
50 Hz, 75 Hz, 275 Hz
Přesnost kmitočtu výstupního napětí
±0.1%
Rozsah nastavení fáze
0° ÷ 360° po 0,1°
Přesnost měření napětí a proudů
0,5% *2 + 0,5% *3
Přesnost měření fázových posunů
2,0° *3
Rozsah měření činných odporů
10 ÷ 1000 Ω
Přesnost měření činných odporů
0,5% *2 + 0,5% *3
Rozhraní
EIA/TIA-232, USB 2.0
Napájecí napětí
230 zzV, 50 Hz
Max. příkon
250 VA
Hmotnost
19,3 kg
Krytí
IP20
Rozsah pracovních teplot
5°C ÷ 40°C
Rozměry (š x h x v)
482 x 430 x 133 mm3
Pozn.: *1) Z nastavené hodnoty
*2) Z měřené hodnoty
*1
*3) Z měřicího rozsahu
Stojan
Výška relé od základny
280 ÷ 350 mm
Hmotnost
11 kg
Rozměry (š x h x v)
280 x 280 x 450 mm3
Trakce, a. s.
Hlávkova 3
702 00 Ostrava
TEL
FAX
E-MAIL
+420 596 136 893
+420 596 136 896
[email protected]

Podobné dokumenty

73304-T_EZ1.

73304-T_EZ1. Generovaný kmitočet na výstupech autonomní kmitočtové ústředny KÚA lze pomocí externího spínače vypínat (klíčovat). Závislá kmitočtová ústředna KÚZ slouží k regeneraci vstupních budících signálů, p...

Více