Hundertwasserhaus

Komentáře

Transkript

Hundertwasserhaus
Hundertwasserhaus
Das Hundertwasserhaus ist eine von 1983 bis 1986 erbaute Wohnhausanlage der
Gemeinde Wien und befindet sich in der Kegelgasse 34–38 im 3. Hundertwasserhaus je
od 1983 do 1986 povzbuzen obytným domem-zařízení obce Vídeň a nalézá se v kuželulicích 34–38 v 3.Wiener Gemeindebezirk Landstraße
Das von Friedensreich Hundertwasser gestaltete und von dem Architekten Josef
Krawina geplante, bunte und ungewöhnliche Haus hat unebene Böden und ist üppig
begrünt (250 Bäume und Sträucher). Vídeňský obecní obvod silnice doplňkové sítě
od míru-říše sto-voda vytvářený od architekta Josef Krawina naplánovaná, pestrý a
neobyčejný dům má nerovné pudy a je bujný založit (250 stromů a keřů). Es entspricht
nicht den üblichen Normen und Klischees der scholastischen Architektur. To neodpovídá
běžné normě a štočky scholastischen architektury. Hundertwassers Vorbilder, unter
anderem Antoni Gaudí, das Palais idéal des Ferdinand Cheval, die Watts Towers und
die anonyme Architektur der Schrebergärten und jene der Märchenbücher, sind dabei
deutlich ablesbar. Sto-vodní příklady, mezi jiným Antoni Gaudí, palác ideal Ferdinanda
Cheval, mělčina Towers a anonymní architektura Schrebergarten a tamtu pohádkové knihy,
jsou při tom jasně čitelný. In dem Haus befinden sich 52 Wohnungen und vier
Geschäftslokale, 16 private und drei gemeinschaftliche Dachterrassen. V domu se nalézá
52 bytů a čtyři obchodní-lokály, 16 privátních a tří společné střechy-terasy.
Das Hundertwasserhaus soll heute eines der meistbesuchten Gebäude in Österreich sein.
Hundertwasserhaus má být dnes nejvíce navštěvovaný palác v Rakousku. Ähnliche
Gebäude wurden in Zusammenarbeit Friedensreich Hundertwassers mit den
Architekten Peter Pelikan und Heinz M. Springmann unter anderem in Bad Soden am
Taunus, Darmstadt (Waldspirale), Frankfurt am Main, Magdeburg, Osaka, Plochingen,
Wittenberg und im Thermendorf Blumau verwirklicht. Podobný palác byl ve spolupráci
míru-říše sto-voda architektem Petr pelikán a Jindřich M. Skákej-muž mezi jiným do
koupelny tak u Taunus, Střevo-město (les-spirála), Frankfurt u Mohanu, Magdeburg, Osaka,
Plochingen, Wittenberg a v termy-vesnicích Blumau realizován.
Hundertwasser sagte: Ein Maler träumt von Häusern und einer schönen Architektur, in
der der Mensch frei ist und dieser Traum wird Wirklichkeit. Sto-voda řekl: Malíř sní od
domů a jedné hezké architektury, v člověkovi být neobsazený a tento sen je skutečnost.
Leider stellte sich bald nach der Eröffnung dar, dass die praktische Umsetzung
unvollkommen ist. Bohužel představoval si brzy do zahájení, že praktické přemístění je
nedokonalý . Die als Mauerbekrönung verwendeten Ziegel waren zu weich, die
Verwendung von Pflanzen mit Pfahlwurzeln verursachte große Zusatzkosten (besonders
nachdem der Meister während der Bauphase die Standorte veränderte); die Glasfront
lässt sich nur während der Nachtstunden mittels Straßensperre und Hebebühne
reinigen. Než zdi-koruny použitých cihel byli příliš měkké, používání od rostlin s kůlovým
kořenem způsobily velké dodatečné náklady (zvláštní když mistr mezitím, co stavební etapa
stanoviště změněna); sklo-fronta dá se pouze mezitím co noční hodina prostřednictvím
uzavírky silnice a zdvižná plošina čistí.
Die spielerische Architektur von Hundertwasser soll an eine Fata Morgana erinnern.
Hravá architektura od sto-vody má připomenout na fata morgána.
Nur knapp 400Meter von Hundertwasserhaus entfernt, in der Unteren
Weißgerberstraße 13, befindet sich das 1991 eröffnete und ebenfalls nach Entwürfen
Hundertwassers errichtete KunstHausWien. Jen sotvu 400metrů od Hundertwasserhaus
daleký, do dolních jirchář-silnic 13, se nalézá 1991 zahájení a rovněž do náčrtů sto-voda
zřízený KunstHausWien.

Podobné dokumenty