DuPont™ Adroit ™ + Adept™ Pack®

Komentáře

Transkript

DuPont™ Adroit ™ + Adept™ Pack®
DuPont™ Adroit ™ + Adept™ Pack®
FUNGICIDY
•
Adroit™Adept™ Pack – společné balení dvou
fungicidů do pšenice a ječmene
•
Dávkování 0,5 l + 0,5 l
•
1 balení na 6 ha, praxí ověřené fungicidní látky
(epoxykonazol + prochloraz)
•
při včasné aplikaci na počátku sloupkování (T1) řeší
komplex chorob pat stébel, který zahrnuje pravý
stéblolam nebo fuzariózy pat stébel a dále tlumí
časné infekce padlí travního
•
další kontrolované choroby: braničnatky, rzi, hnědá a
rhynchosporiová skvrnitost
Epoxykonazol je systémová fungicidní látka, která je rychle a
efektivně rozváděna po celé rostlině a má jak preventivní, tak
i kurativní a eradikativní účinky. Naproti tomu účinná látka
prochloraz má lokálně systemický účinek, což znamená, že
proniká do rostlinných pletiv v místě aplikace, ale není
rozváděna dále do neošetřených částí rostliny.
V systému více fungicidních ošetření se doporučuje aplikovat
dvojbalení Adroit™ Adept™ Pack (0,5 + 0,5 l/ha) v T1. Při
Vyšším tlaku padlí travního (t.j. při objevení prvních kupek) je
vhodná TM kombinace s přípravkem Talius® (0,1 l/ha).
V systému jednoho fungicidního ošetření se doporučuje
Dvojbalení Adroit™ Adept™ Pack k časné T2 aplikaci na
pravý stéblolam
praporcový list.
Copyright © 2012 DuPont. Všechna práva vyhrazena. DuPont ovál logo, DupontTM, The miracles of scienceTM a všechny produkty označeny ® nebo TM jsou registrované ochranné
známky nebo ochranné známky E.I. du Pont de Nemours and Company nebo jejich sesterských společností.Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro
používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte etiketu/přiložené pokyny.

Podobné dokumenty

DuPont™ Adroit™ Adept™ Pack

DuPont™ Adroit™ Adept™ Pack Copyright© 2015 DuPont. Všechna práva vyhrazena. DuPont ovál logo, DuPont™, The miracles of science™ a všechny produkty označeny ® nebo TM jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky E.I...

Více

DuPont™ Acanto®

DuPont™ Acanto® které nebyly dostatečně zasaženy postřikovou kapalinou. Přípravek Acanto® je vhodný do širokého spektra TM fungicidních kombinací, a to jak v systému jednoho ošetření, tak i systému dvou fungicidní...

Více

Smlouva o testovani sedla

Smlouva o testovani sedla Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že ...

Více