Sdružení škol s integračními odděleními v Bogatyni Vás zve k účasti

Komentáře

Transkript

Sdružení škol s integračními odděleními v Bogatyni Vás zve k účasti
Sdružení škol s integračními odděleními v Bogatyni Vás zve k účasti na
I . Mezinárodní recitační soutěž.
Soutěž je organizována pod patronátem
starosty města a obce Bogatynia
Pravidla mezinárodní recitační soutěže
I Organizátor soutěže
Sdružení škol s integračními odděleními v Bogatyni
II Cíl soutěže
1. Zjišťování a rozvíjení uměleckých schopností mezi dětmi ze základních škol a
gymnázií
2. Propagace scénických žákovských talentů v oblasti recitace
3. Integrace domacích a zahraničních dětí a mládeže
4. Vytvoření možnosti pro žáky prezentovat své recitátorské schopnosti
5. Popularizace recitace, jako jedné z přitažlivých scénických forem
III Pravidla soutěže
1. Soutěž je zaměřená na žáky 4-6 tříd základních škol a gymnázií
2. Škola může vyslat ne více než 3 žáky v dané kategorii
3. Každý účastník si připraví dvě básnická díla (nebo jejich části) v jazyce dle vlastního
výběru. Recitovat bude však pouze jedno dílo.
4. Ve zvláštních případech – na požádání poroty – bude účastník recitovat i druhé dílo
5. Doba vystoupení jednoho účastníka je maximáně 5 minut
6. Účastníky bude posuzovat porota svolaná organizátorem. Posuzovat bude dle
následujících kritérií:
a) výběr textu a jeho interpretace
b) slovní projev
c) celkový umělecký dojem
7. V případě příliš velké nebo příliš malé účasti má organizátor právo ke změně termínu
nebo času začátku či ukončení soutěže v jednotlivých kategoriích. O této skutečnosti
bude doprovod účastníků informován.
8. Pro umístěné účastníky jsou přpraveny zvláštní věcné ceny a diplomy
9. Organizátor nekryje náklady na příjezd účastníků ani jejich doprovodu
10. Organizátor si ponechává právo na změny v pravidlech
IV Podmínky účasti
Podmínkou je oznámení o účasti v soutěži a zaslání vyplněné přihlášky tradiční, nebo
elektronickou poštou nebo faxem na adresu či fax organizátora.
Přihlášky mají být zaslány nejpozději do 09.06.2016 s označením:
„Mezinárodní recitační soutěž“
Podrobné informace k soutěži a eventuální změny budou umístěny také na internetových
stránkách: http://gim2bog.bitsoft.hostings.pl/
Informace k soutěži:
Místo:
Bogatyňské středisko kultury
Čas:
14.06.2016
Organizátor soutěže:
Sdružení škol s integračními odděleními v Bogatyni
Wyczolkowskiego 42 A
59-920 Bogatynia
tel. (0 75) 77 32 523
fax tel. (0 75) 77 32 117
[email protected]
PŘI HLÁŠKA
Jméno a příjmení
účastníka...............................................................................................................................
Název a adresa
školy........................................................................................................................ ...............
….....................................................................................................
Třída
…........................................
Rodič/opatrovník/ doprovod
…............................................................................................................................ ................
…...............................................................................................................................
Autoři a názvy připravených textů (na prvním místě prezentované dílo)
1.
...........................................................................................................................
…..................................................................................................................................
2.
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................

Podobné dokumenty