watlow 988 - THERMOPROZESS sro

Komentáře

Transkript

watlow 988 - THERMOPROZESS sro
WATLOW 988
včetně modelů 986, 987 a 989
Návod k obsluze
Mikroprocesorový teplotní/univerzální regulátor formátu 1/8 DIN
CE 96
ISO 9001
R eg i st er ed C o mp an y
Winona, M innesota USA
TOTAL
CUSTOMER
STATISFACTION
3 Year Warranty
Made in the U.S.A.
Výroba: WATLOW CONTROLS, 1241 Bundy Boulevard, Winona, Minnesota 55987, USA
Dodavatel: THERMOPROZESS s.r.o., Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice, ( 387 313 182
W988 08 10 Rev 5
Obsah
1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Nastavení hardwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Nastavení přepínačů DIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Umístění a význam přepínačů DIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Nastavení zkratovací propojky na výstupu 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Elektrické zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Napájecí napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2 Zapojení vstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Zapojení výstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5 Klávesnice, displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6 Základní pojmy a údaje pro nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1 Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.2 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.3 Nastavovací úrovně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.4 Pohyb ve struktuře menu, nastavování parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7 Výrobní úroveň („FctY“, Factory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1 Menu ZÁMEK KLÁVESNICE („PLOC“, Panel Lockout) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.2 Menu DIAGNOSTIKA („diAg“, Diagnostics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.3 Menu KALIBRACE („CAL“, Calibration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8 Konfigurační úroveň („SEt“, Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8.1 Menu VSTUP („InPt“, Input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8.2 Menu VÝSTUP („OtPt“, Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.3 Menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ („gLbL“, Global) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.4 Menu KOMUNIKACE („COM“, Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9 Obslužná úroveň („OPEr“, Operation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.1 Nastavení žádané hodnoty (SP1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Copyright © THERMOPROZESS s.r.o., 1997. Veškerá práva vyhrazena.
9.2 Druhá žádaná hodnota a záložní žádaná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.3 Menu SYSTÉM („SYS“, System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.4 Menu PID A a PID B („PidA“, „Pidb“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10 Regulace, alarmy a chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.1 Regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.2 Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10.3 Chybové kódy a hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
11 Standardní software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11.1 Spínání v nule s proměnným časováním (Burst Fire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11.2 Komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11.3 Pásmo necitlivosti (Dead Band) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11.4 Digitální vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11.5 Měření výstupního proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
11.6 Vstupní filtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.7 Linearizace vstupních hodnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.8 Rampová funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.9 Dálkové nastavování žádané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.10 Přenos hodnot (Retransmit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
11.11 Třípolohová regulace se zpětnou vazbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12 Rozšířený software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12.1 Kaskádní regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12.2 Řízení rozdílu, řízení poměru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
12.3 Dvě sady PID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
12.4 Duplexní řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
13 Příloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
13.1 Technické parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
13.2 Přehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
13.3 Popis modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3
1
Úvod
Watlow 9881 je teplotní/procesový, jednosmyčkový regulátor formátu 1/8 DIN, navržený a vyráběný tak, aby
uspokojil požadavky nejnáročnějších uživatelů a to i ve specifických podmínkách těžkých průmyslových
provozů.
Žádný jiný regulátor nenabízí takovou kombinaci flexibility nasazení, spolehlivosti, odolnosti a kompaktních
rozměrů.
Obvyklé funkce jako auto-tuning, alarmy, manuální provoz, dálkové nastavování žádané hodnoty, sériová
komunikační linka, jsou samozřejmostí. Watlow 988 obsahuje navíc unikátní regulační algoritmy, nevídané v
této cenové kategorii. Z dlouhé řady možností jmenujme např. kaskádní regulaci, řízení poměru/rozdílu, řízení
servoventilu, nebo např. měření proudu topným tělesem.
Watlow 988 má dva univerzální vstupy, čtyři výstupy a jeden digitální ovládací vstup. První vstup je určen pro
snímání měřené hodnoty a lze na něj připojit téměř libovolný senzor. Druhý, pomocný vstup rozšiřuje
aplikační možnosti. Čtyři výstupy mohou být využity pro regulaci, alarm, přenos hodnot v analogovém tvaru,
sériovou komunikační linku ale i jako napájecí zdroj pro převodníky.
Dokumentace
Watlow 988 nabízí komplexní řešení nejrůznějších, někdy i velmi složitých regulačních úloh. Doporučuje se
proto, vést si pro ulehčení práce dokumentaci nastavení a evidovat i všechny následné změny. Pro tento účel
lze použít kopie přehledů parametrů.
Uvedení přístroje do provozu
Následuje doporučený pracovní postup, kterým se přístroj uvádí do provozu. Termíny v něm uvedené budou
dále podrobně vysvětleny. V některých případech je nutné pracovní postup adekvátně přizpůsobit specifickým
požadavkům.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Instalace přístroje do panelu.
Nastavení přepínačů DIP.
Elektrické zapojení vstupů a napájecího napětí.
Nastavení parametrů ve výrobní úrovni.
Doporučuje se v menu KALIBRACE nastavit dFL = SI a ostatní parametry ponechat.
Nastavení parametrů v konfigurační úrovni.
Doporučuje se začít v menu VSTUP2.
Nastavení parametrů v obslužné úrovni.
Elektrické zapojení výstupů.
Automatická optimalizace regulačních parametrů PID.
Ověření požadovaných funkcí.
Volba funkce která bude ovládána pomocí digitálního vstupu a příslušné nastavení.
Omezení přístupu obsluhy.
Ověření celkové funkčnosti, včetně simulace mimořádných provozních stavů.¨
Zaškolení obsluhy.
Vážíme si Vaší spolupráce
Protože máme trvalý zájem na tom, aby kvalita naší průvodní dokumentace odpovídala vysoké užitné hodnotě
přístrojů, budeme Vám zavázáni, pokud nám sdělíte Vaše připomínky k tomuto návodu. Uvítáme zejména
upozornění na případné chyby. Velmi nás zajímá, jak jsou jednotlivé části návodu srozumitelné nebo
nepotřebují-li doplnění/přepracování.
1
2
4
Mluvíme-li o regulátoru Watlow 988, máme na mysli rovněž modely 986, 987 a 989, které se liší napájecím napětím a orientací
Je třeba mít na paměti, že změna hodnoty parametrů „In1“ a „In2“ změní nastavení na původní (default) hodnoty.
nastavení hardwaru
2
Nastavení hardwaru
2.1 Nastavení přepínačů DIP
Uvnitř přístroje se nachází několik1 přepínačů DIP (Dual In-line Package). Pomocí nich se nastavují
univerzální vstupy, napětí pomocných napájecích zdrojů a blokuje se přístup obsluhy k nastavení přístroje.
Abyste mohli přepínače nastavit, musíte nejprve následujícím postupem přístroj vyjmout ze skřínky.
Vyjmutí přístroje
Přístroj se nejlépe otevírá, pokud je instalován v panelu. Při práci se neobávejte použít přiměřené síly.
1.
Stiskněte protilehlou dvojici uvolňovacích svorek na levém a pravém boku (přístroje s vertikální
montáží) nebo nahoře a dole na čelním panelu (přístroje s horizontální montáží), až se se slyšitelným
klapnutím uvolní.
2.
Stejným způsobem uvolněte zbývající dvojici svorek.
3.
Několikrát pohněte čelním rámečkem doleva a doprava (přístroje s vertikální montáží) nebo nahou a
dolů (přístroje s horizontální montáží). Tím uvolníte plošné spoje z vnitřních konektorů a přístroj snáze
vyjmete.
4.
Tahem za rámeček čelního panelu směrem vpřed vyjměte přístroj ze skřínky. Uvolňovací svorky
zpočátku přidržujte stisknuté.
5.
Nalezněte a nastavte přepínače DIP.
6.
Zasuňte přístroj do skřínky a přitlačte jej. Svorky musí slyšitelně klapnout. Vnitřní těsnicí kroužek musí
být správně usazený a nesmí být zkroucený.
WATLOW
PROCESS
Uvolňovací
svorky
L1
L2
L3
L4
DEV
Uvolňovací
svorky
DISPLAY
%OUT
AUTO
MAN
MODE
SERIES 988
1
Počet přepínačů závisí na čísle modelu.
5
2.2 Umístění a význam přepínačů DIP
Nastavení vstupů
U modelů 98__-2___-____ a 98__-_2__-____ se nastavuje druh použitých vstupů.
Zadní pohled na otevřený přístroj
Pozor!
Přepínač druhého vstupu je otočen.
Vstup 2
2
3
Vstup 1
1
O 1
N
Vstup 1
O
N
2
3
Vstup 2
(98__-2___-____) (98__-_2__-____)
3
O 1
N
2
3
2
2
O 1
N
1
2
O
N
1
3
O
N
2
2
3
3
3
6
O 1
N
O 1
N
proud 4-20, 0-20 mA, napětí 0-5, 1-5, 0-10 Vss
3
3
termočlánky J, K, T, N, E, C, D, Pt2 nebo
0-50 mV
2
2
termočlánky R, S, B
O 1
N
O 1
N
Pt100
nastavení hardwaru
Nastavení výstupního napětí
U modelů 98__-___T-____, 98__-____-T___ a 98__-____-_T__ s pomocným napájecím zdrojem pro
převodníky se nastavuje napájecí napětí.
Horní pohled na model 986 a 988
Pohled zleva na model 987 a 989
on
off
off
on
off
on
Výstup 2
Výstup 4
Výstup 3
20 V ± 5 %, 30 mA
12 V ± 5 %, 30 mA
5 V ± 5 %, 30 mA
Výstup 2
Výstup 3
Výstup 4
(98__-___T-____)
(98__-____-T___)
(98__-____-_T__)
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
7
Nastavení zámku klávesnice
U všech modelů lze pomocí přepínače DIP zabránit přístupu do konfigurační a výrobní úrovně. Předtím je
ovšem třeba nastavit všechny parametry, které obsahují.
Zámek klávesnice je vynikající způsob, jak zabránit neoprávněnému přístupu k nastavení přístroje a velmi se
doporučuje této možnosti využívat.
Horní pohled na model 986 a 988
Pohled zleva na model 987 a 989
on
off
Plný přístup
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
O 1
N
2
(Poloha přepínače 1 je
Žádný přístup
(Poloha přepínače 1 je
8
nastavení hardwaru
2.3 Nastavení zkratovací propojky na výstupu 3
U třetího, reléového výstupu lze u modelu 98__-____-J___ měnit logiku spínání pomocí zkratovací propojky.
Na svorkovnici přístroje jsou vyvedeny pro třetí výstup pouze dvě svorky. Jedna svorka je společná. Druhá je
v klidovém stavu rozepnutá (NO, Form A) nebo sepnutá (NC, Form B), podle nastavení propojky.
Při pohledu shora (zleva u modelů s horizontální montáží) na otevřený přístroj jsou na výstupní desce třetího
výstupu zkratovací propojkou spojeny v prvním případě levý a střední, ve druhém pravý a střední vývod.
Horní pohled na model 986 a 988
Pohled zleva na model 987 a 989
rozpínací kontakt
Výstup 3
spínací kontakt
zkratovací propojka
9
3
Instalace
Instalace vyžaduje přístup k zadní straně panelu.
Šrouby na svorkovnici přístroje jsou dotaženy nezvykle velkým momentem. Ulehčíte si práci, jestliže si je
předem povolíte, ještě před upevněním přístroje do panelu.
Montážní rozměry
výřez do panelu: 45 mm+ 0,6 × 92 mm+ 0,8
maximální tloušťka panelu: 9,6 mm
vestavná hloubka: 103 mm
doporučená minimální vzdálenost výřezů při vícenásobné montáži: 42,2 mm
Postup instalace
1.
Podle orientace přístroje1 zhotovte v panelu výřez.
2.
Vložte přístroj do panelového výřezu. Přesvědčte se, že je řádně usazen a neviklá se. Vnější gumové
těsnění nesmí být zkroucené.
3.
Zezadu nasaďte montážní rámeček. Musí být správně orientován, aby do něj zapadly šrouby
upevňovacích třmenů.
4.
Podle tloušťky panelu povolte šrouby na upevňovacích třmenech. Do čtveřice otvorů na protilehlých
stranách skřínky zasuňte plastové zoubky třmenů. Zatlačte jej zpět a dolů (popř. doleva/doprava u
horizontální montáže). Doporučuje se přístroje připevňovat na delších stranách. Jenom tak může být
zajištěno krytí čelního panelu NEMA 4X (IP 65).
5.
Šrouby upevňovacích třmenů zašroubujte tak, aby zapadly do příslušných otvorů montážního rámečku.
Poté je přiměřeně utáhněte.
1
10
Modely 986 a 988 se montují vertikálně, modely 987 a 989 horizontálně.
elektrické zapojení
4
Elektrické zapojení
Elektrické zapojení může provádět pouze osoba k tomu oprávněná. Musí respektovat příslušné
předpisy. Nesprávné zapojení může způsobit vážné škody.
Zapojení přístroje závisí na modelovém čísle. Proto jej před začátkem prací překontrolujte1 a porovnejte s
popisem modelu na str. 62 a s technickou specifikací v kapitole Technické parametry.
Galvanické oddělení
Vstupy, výstupy a komunikační linka jsou od sebe galvanicky odděleny pomocí optické vazby s izolačním
napětím 500 Vstř.
První a druhý vstup mají společnou zem.
Výstupy a standardní (první) digitální vstup mají společnou zem.
Komunikační linka má vlastní zem.
4.1 Napájecí napětí
Před připojením napájecího napětí ověřte, zda odpovídá technickým podmínkám a modelovému číslu přístroje.
Specifikace
Model
Č. svorek
Síťové napájení
jmenovité napětí 100 až 240 Vstř
(85 až 264 Vstř)
988_-____-____
989_-____-____
21 (L), 22 (N), 11 (PE)
Nízké napájecí napětí
jmenovité napětí 24 až 28 Vstř nebo Vss 986_-____-____
(20 až 30 Vstř nebo Vss)
987_-____-____
21 (+), 22 (-)
Externí pojistka je zařazena před svorkou č. 21.
4.2 Zapojení vstupů
Termočlánky
K připojení termočlánku se musí použít kompenzační nebo termočlánkové vedení odpovídajícího typu. Při
zapojování je nutno respektovat jak polaritu termočlánků, tak i vedení. Pokud budou na oba vstupy připojeny
neizolované termočlánky, vytvoří se zemní smyčka. Tento problém lze řešit tak, že alespoň jeden termočlánek
bude izolovaný. Je-li nutné použít neizolované termočlánky, musí být alespoň jeden z nich zapojen přes
galvanicky oddělený převodník.
Odporové čidlo Pt100
Pokud bude zapojeno dvouvodičově, způsobí odpor přívodních vodičů chybu měření. V omezeném pracovním
rozsahu ji lze kompenzovat pomocí parametrů „CAL1“ a „CAL2“, viz str. 21 a 23. Třívodičové zapojení
dokonale vykompenzuje odpor přívodních vodičů, pokud všechny tři vodiče mají stejný elektrický odpor (tj.
stejný materiál, provedení, délka).
Procesové, proudové a napěťové rozsahy
Musí být zaručena galvanická izolace mezi prvním a druhým vstupem. Pokud se použijí dva procesové
vstupy, musí mít připojené signálové zdroje jiný napájecí zdroj, popř. převodník. Napájecí zdroj vestavěný v
přístroji2 může napájet pouze jedno zařízení připojené na procesový vstup. Tím je však porušena galvanická
izolace vstupu a výstupů.
1
2
Modelové číslo naleznete na obou výrobních štítcích na bocích přístroje, nad označením jednotlivých svorek.
Jedná se o modely 98__-___T-____, 98__-____-T___ a 98__-____-_T__.
11
Přepínače DIP
Nastavení přepínačů DIP u modelů 98__-2___-____ a 98__-_2__-____ musí odpovídat specifikaci
připojeného senzoru, tj. nastavení parametrů „In1“ a „In2“. Viz str. 20 a 22.
Specifikace
Vstup 1
Č. svorek
Model
termočlánky J, K, T, N, E, 98__-1___-____ 9 (+), 10 (-)
W3, W5, Pt2; 0-50 mV
98__-2___-____
Vstup 2
termočlánky R, S, B
98__-2___-____
Pt100, dvouvodičové nebo
třívodičové zapojení
98__-2___-____ 8, 9, 10
Senzor je zapojen mezi svorkami 8 a 9. Při dvouvodičovém
zapojení musí být svorky 9 a 10 zkratovány.
napětí 0-5, 1-5, 0-10 Vss
98__-2___-____ 9 (+), 10 (-)
proud 4-20, 0-20 mA
98__-2___-____ 10 (+), 8 (-)
termočlánky J, K, T, N, E, 98__-_1__-____ 19 (+), 20 (-)
W3, W5, Pt2; 0-50 mV
98__-_2__-____
Digitální vstup
termočlánky R, S, B
98__-_2__-____
Pt100, dvouvodičové nebo
třívodičové zapojení
98__-_2__-____ 18, 19, 20
Senzor je zapojen mezi vstupy 18 a 19. Při dvouvodičovém
zapojení musí být svorky 19 a 20 zkratovány.
napětí 0-5, 1-5, 0-10 Vss
98__-_2__-____ 19 (+), 20 (-)
proud 4-20, 0-20 mA
98__-_2__-____ 20 (+), 18 (-)
odporový snímač polohy,
potenciometr
98__-_3__-____ 18 (horní poloha), 19 (jezdec), 20 (spodní poloha)
proudový transformátor
98__-_4__-____ 19, 20
U třífázových soustav se proudové transformátory připojí
sériově.
druhý digitální vstup
98__-_5__-____ 18, 20 pro mechanický spínač
19 (+), 20 (-) pro ss napětí
standardně u všech modelů
23 (+), 24 (-)
4.3 Zapojení výstupů
Pokud je na některý střídavý výstup připojeno zařízení které má indukční charakter (např. relé, stykač), musí
být paralelně k němu připojen útlumový (odrušovací) člen, dimenzovaný dle specifikace výrobce zařízení.
Výstupy musí být před přetížením chráněny správně dimenzovanými externími pojistkami.
Specifikace
Výstup 1
12
Model
Č. svorek
elektromechanické relé 5 A bez útlumového členu 98__-__E_-____ 12 (spínací), 13 (společná), 14 (rozpínací)
elektromechanické relé 5 A s útlumovým členem
98__-__D_-____
polovodičové relé 0,5 A bez útlumového členu
98__-__K_-____ 12 (spínací), 13 (společná)
polovodičové relé 0,5 A s útlumovým členem
98__-__B_-____
stejnosměrný spínač/otevřený kolektor
98__-__C_-____ 12 (+), 13 (-)
procesový, proudové rozsahy 0-20, 4-20 mA
98__-__F_-____
12 (+), 14 (-)
procesový, napěťové rozsahy 0-5, 1-5, 0-10 Vss
98__-__F_-____
13 (+), 14 (-)
elektrické zapojení
Specifikace
Výstup 2
Výstup 3
Výstup 4
Model
Č. svorek
elektromechanické relé 5 A bez útlumového členu 98__-___E-____ 15 (spínací), 16 (společná), 17 (rozpínací)
elektromechanické relé 5 A s útlumovým členem
98__-___D-____
polovodičové relé 0,5 A bez útlumového členu
98__-___K-____ 15 (spínací), 16 (společná)
polovodičové relé 0,5 A s útlumovým členem
98__-___B-____
stejnosměrný spínač/otevřený kolektor
98__-___C-____ 15 (+), 16 (-)
procesový, proudové rozsahy 0-20, 4-20 mA
98__-___F-____
15 (+), 17 (-)
procesový, napěťové rozsahy 0-5, 1-5, 0-10 Vss
98__-___F-____
16 (+), 17 (-)
napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
98__-___T-____ 15 (+), 16 (-)
elektromechanické relé 5 A bez útlumového členu 98__-____-J___
1 (spínací nebo rozpínací), 2 (společná)
polovodičové relé 0,5 A bez útlumového členu
98__-____-K___ 1 (spínací), 2 (společná)
polovodičové relé 0,5 A s útlumovým členem
98__-____-B___
stejnosměrný spínač/otevřený kolektor
98__-____-C___ 1 (+), 2 (-)
retransmit, 0-20, 4-20 mA
98__-____-M___ 1 (+), 2 (-)
retransmit, 0-5, 1-5, 0-10 Vss
98__-____-N___ 1 (+), 2 (-)
napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
98__-____-T___ 1 (+), 2 (-)
elektromechanické relé 5 A bez útlumového členu 98__-____-_E__ 5 (spínací), 6 (společná), 7 (rozpínací)
elektromechanické relé 5 A s útlumovým členem
98__-____-_D__
polovodičové relé 0,5 A bez útlumového členu
98__-____-_K__ 5 (spínací), 6 (společná)
polovodičové relé 0,5 A s útlumovým členem
98__-____-_B__
stejnosměrný spínač/otevřený kolektor
98__-____-_C__ 5 (+), 6 (-)
napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
98__-____-_T__ 5 (+), 6 (-)
Zapojení komunikační linky je popsáno v příručce „Data Communications with the Watlow Series 988 Family of
Controllers“ .
Vnitřní zapojení výstupu stejnosměrný spínač/otevřený kolektor (výstupy „C“)
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK
ZAPOJENÍ
ss napěťový spínač
19 - 32 Vss
otevřený kolektor
max. 42 Vss
max. 1 A
790R
výstup 1
výstup 2
výstup 3
výstup 4
12
15
1
5
13
16
2
6
14
17
7
13
5
Klávesnice, displej
Horní displej
měřená hodnota,
hodnoty parametrů,
alarmová hlášení
WATLOW
Spodní displej
žádaná hodnota, odchylka,
výstupní výkon, jednotky,
názvy parametrů,
chybová hlášení
PROCESS
Kontrolky L1, L2, L3, L4
stav výstupů
Kontrolka DEV
Kontrolka %OUT
L1
L2
L3
L4
Tlačítko DISPLAY
DEV
DISPLAY
%OUT
Tlačítko AUTO/MAN
AUTO
Tlačítko UP
MAN
zvýšení nastavované hodnoty
prohlížení provozních údajů
vypnutí alarmu,
přepínání mezi automatickým
a manuálním provozem
Kontrolka AUTO/MAN
Tlačítko DOWN
MODE
snížení nastavované hodnoty
Tlačítko MODE
SERIES 988
výběr dalšího parametru
Základní (provozní) stav
V základním stavu se přístroj nachází po zapnutí, jakmile je ukončena počáteční inicializace. Na displejích se
zobrazují tyto údaje:
na horním displeji aktuální (skutečná) hodnota, jinými slovy hodnota měřená prvním vstupem (dále
měřená hodnota),
na spodním displeji hodnota, které má být dosaženo (dále žádaná hodnota).
Kontrolky L1, L2, L3 a L4 indikují stav příslušného výstupu (nesvítí = vypnuto/svítí = zapnuto).
Kontrolka AUTO/MAN indikuje automatický (nesvítí) nebo manuální (svítí) provoz regulace.
Pokud probíhá nastavování přístroje, přístroj se vrátí do základního stavu automaticky po uplynutí jedné
minuty nečinnosti (tj. není-li stisknuto žádné tlačítko). V průběhu nastavování se lze vrátit do základního stavu
okamžitě pomocí tlačítka DISPLAY.
Menu DISPLEJ (Display Loop)
Pomocí tlačítka DISPLAY si může obsluha přístroje nechat v základním stavu zobrazovat další provozní
údaje. Mluvíme o tzv. menu DISPLEJ:
hodnota měřená druhým vstupem1
regulační odchylka, tj. rozdíl mezi měřenou a žádanou hodnotou (svítí kontrolka DEV)
výstupní výkon v procentech (svítí kontrolka %OUT)
měrná jednotka °C, °F, popř. bezrozměrná „unit“
Po dalším stisku tlačítka DISPLAY se opět zobrazuje měřená a žádaná hodnota.
Uvedené provozní údaje se postupně objevují na spodním displeji. Na horním displeji se zobrazuje měřená
hodnota.2
14
1
Pouze pokud je jím přístroj vybaven.
2
Výjimkou je druhá vstupní hodnota, která se zobrazí na horním displeji, zatímco na spodním se objeví „Pr2“.
nastavování
6
Základní pojmy a údaje pro nastavování
Přístroj se nastavuje pomocí tlačítek na čelním panelu. Pokud je přístroj vybaven komunikační linkou, lze jej
nastavovat i dálkově, např. pomocí počítače.
6.1 Parametry
Pro použití v konkrétní aplikaci se přístroj nastavuje softwarově pomocí tzv. parametrů. Podle požadavků na
funkci se jednotlivým parametrům nastavují příslušné hodnoty. Hodnoty jsou u některých parametrů číselné, u
jiných znakové. V prvním případě se nastavuje číselná hodnota v rámci rozsahu hodnot parametru. Ve druhém
případě se vybírá z několika možných voleb, opět však v rámci rozsahu hodnot. Jak názvy parametrů, tak i
jejich znakové hodnoty mají přiřazeny snadno zapamatovatelné zkratky.
Příklad 1
Parametrem „It1A“ (Integral, Output 1 A) se nastavuje integrační složka pro první regulační výstup. Je to
jeden z velmi důležitých regulačních PID parametrů. Má přímý vliv na jakost regulace a proto je nutné, aby
byl regulované soustavě nastaven na míru. Když přístroj odchází z výroby, je přednastavena (default)
hodnota It1 = 0.00. Uživatel ji však může podle svých konkrétních požadavků změnit, a to v rámci rozsahu
povolených číselných hodnot: 0.00 až 99.99.
Příklad 2
Parametrem „Ot2“ (Output 2) se volí funkce druhého výstupu. Druhý výstup může řídit topení, chlazení
nebo může být využitý jako alarmový s dvojí logikou spínání. Kromě toho může zůstat bez funkce.
Přednastavená hodnota je Ot2 = no (bez funkce). Uživatel může podle svých požadavků na využití druhého
výstupu nastavit jeho funkci pomocí těchto znakových hodnot: „Ht“, „CL“, „AL2“, „AL2n“, „no“.
Skryté parametry
Parametry závisí na hardwarové konfiguraci1 a kromě toho mají mezi sebou nejrůznější vazby. Nastavení
některých důležitých parametrů ovlivňuje celou řadu jiných parametrů. Platí zásada, že parametry, které pro
danou konfiguraci přístroje nemají opodstatnění, zůstávají nepřístupné (skryté), ale mohou se zpřístupnit po
změně konfigurace přístroje.
6.2 Menu
Jednotlivé parametry jsou podle logických souvislostí seřazeny za sebou do skupin, které budeme nazývat
menu. Tím je zajištěna přehlednost, snadná orientace a rychlý přístup.
6.3 Nastavovací úrovně
Tak jako parametry, i menu jsou roztříděna. Hlediskem pro jejich roztřídění je nastavovací úroveň. Tím je
zajištěno oddělení rutinních činností obslužného personálu od nastavování (konfigurace) přístroje.
Výrobní úroveň
Ve výrobní úrovni (Factory, na displeji zobrazeno jako „FctY“) jsou soustředěna menu pro nejzákladnější
nastavení přístroje, tj. omezení přístupu obsluhy, diagnostika a kalibrace přístroje. Je zde umístěn i uživatelsky
důležitý parametr „dFL“, kterým se nastavuje soustava jednotek. Pro použití v Evropě doporučujeme jeho
hodnotu změnit na dFL = SI. Tím se mj. automaticky přednastaví i měrná jednotka teploty na °C. Další
informace o parametru „dFL“ najdete na str. 19.
1
Tj. na čísle modelu, popř. na nastavení přepínačů DIP.
15
Konfigurační úroveň
V konfigurační úrovni (Setup, na displeji zobrazeno jako „SEt“) se provádí základní nastavení přístroje před
jeho uvedením do provozu a následné úpravy při změnách v technologii zařízení nebo pracovních postupů.
Obslužná úroveň
Běžná obsluha přístroje se děje v obslužné úrovni (Operation, na displeji zobrazeno jako „OPEr“). Přístup k
obslužným menu, některým parametrům a funkcím obslužné úrovně lze v několika stupních omezit nebo úplně
zablokovat.
Nastavení ve výrobní a konfigurační úrovni musí bezpodmínečně nutně provést kvalifikovaný technik.
Jenom ten může být seznámen s postupem zpřístupnění výrobní a konfigurační úrovně. Nesprávné
nastavení může způsobit vážné škody.
6.4 Pohyb ve struktuře menu, nastavování parametrů
Pokud se nacházíte na počátku některé nastavovací úrovně, na spodním displeji se zobrazuje její název a na
horním displeji názvy menu v ní obsažené. Pomocí tlačítek UP a DOWN se vybírá menu.
Příklad:
V konfigurační úrovni („SEt“ na spodním displeji) se jako první nabízí menu VSTUP (Input, na horním
displeji zobrazeno jako „InPt“). Tiskneme-li tlačítko UP nebo DOWN, objevují se na horním displeji názvy
ostatních menu konfigurační úrovně, tj. „OtPt“, „gLbL“, popř. „COM“.
Máte-li vybráno menu, po stisku tlačítka MODE se nabídne první z jeho parametrů. Názvy parametrů se
zobrazují na spodním displeji. Na horním displeji se zobrazují jejich hodnoty.
Příklad:
V menu VSTUP se jako první nabízí parametr Vstup 1 (Input 1, na spodním displeji zobrazen jako „In1“).
Jeho hodnota, zobrazená na horním displeji, může být např. „J“.
Parametrům se nastavují hodnoty pomocí tlačítek UP a DOWN. Přidržením tlačítka se rychlost změny
hodnoty postupně zvyšuje.
Jednotlivé parametry se vyvolávají sekvenčně pomocí tlačítka MODE. Po jeho stisku se:
nastavovanému parametru ihned uloží jeho nová hodnota1,
zobrazí se následující parametr.
V případě potřeby je možný i opačný směr pohybu mezi parametry:
Stiskněte a přidržte tlačítko MODE.
Stiskem tlačítka UP se pohybujete v menu opačným směrem.
Jakmile se překrokují všechny parametry které menu obsahuje, přístroj se vrátí na začátek příslušné
nastavovací úrovně. Výjimkou je obslužné menu, kde se přístroj vrací do základního stavu.
1
16
Nová hodnota se ukládá i automaticky, po 5 s nečinnosti.
výrobní úroveň
7
Výrobní úroveň („FctY“, Factory)
Zpřístupnění výrobní úrovně
Výrobní úroveň se zpřístupní tak, že se současně1 stisknou a po dobu šesti sekund přidrží stisknutá tlačítka
UP a DOWN. Po třech sekundách se na spodním displeji zobrazí hlášení „SEt“, na horním „InPt“. Po dalších
třech sekundách je dosaženo výrobní úrovně. Na spodním displeji se objeví hlášení „FctY“. Na horním displeji
se objeví „PLOC“, což je název menu ZÁMEK KLÁVESNICE.
Přehled menu výrobní úrovně
Zobrazení
na displeji
Úplný název menu
Komentář
„PLOC“
Panel
Lockout
ZÁMEK
KLÁVESNICE
Uživatelské nástroje pro omezení přístupu obsluhy.
„diAg“
Diagnostics
DIAGNOSTIKA
Používá výrobce přístroje pro vnitřní potřebu, nebo je-li
požádán o technickou podporu.
„CAL“
Calibration
KALIBRACE
Určeno pro překalibrování přístroje. Postup není uveden
v tomto návodu. Menu obsahuje parametr „dFL“.
Přístup do výrobní úrovně může být zablokován přepínačem DIP. Viz str. 8.
Ukončení nastavování
Práce ve výrobní úrovni se ukončí pomocí tlačítka DISPLAY.
V dalším textu jsou hodnoty přednastavené výrobcem (default) vyznačeny tučně.
7.1 Menu ZÁMEK KLÁVESNICE („PLOC“, Panel Lockout)
LOC Front Panel Lockout
Tento parametr se musí nastavit až poté, kdy je ostatní nastavení přístroje kompletní, viz. doporučený
pracovní postup. Slouží k uzamčení některých tlačítek2.
Volbou LOC = 0 se zámek nepoužije.
Volbou LOC = 1 se pro obsluhu znepřístupní tlačítko MODE.
Volbou LOC = 2 se pro obsluhu znepřístupní tlačítka MODE a AUTO/MAN.
Volbou LOC = 3 se pro obsluhu znepřístupní tlačítka MODE, AUTO/MAN a DISPLAY.
Tlačítky UP a DOWN nelze měnit žádanou hodnotu.
Rozsah
0, 1, 2, 3
1
Pokud se jedno tlačítko stiskne o něco dříve než druhé, může se na displeji změnit žádaná hodnota. Takovou změnu
však přístroj neakceptuje.
2
Při druhé a třetí úrovni zámku je třeba ověřit stávající druh provozu (automatický nebo manuální), protože jej už dále
nebude možno operativně změnit. Nastavení je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Chyba může způsobit škody.
17
SYS System Menu
PidA PID A Menu
Pidb PID B Menu
InPt Input Menu
OtPt Output Menu
gLbL Global Menu
COM Communications Menu
diAg Diagnostics Menu
CAL Calibration Menu
Pomocí těchto parametrů se omezuje přístup ke stejnojmenným menu konfigurační a výrobní úrovně.
Hodnota „nonE“ znamená žádné omezení, pomocí „rEAd“ se nastaví pouhé prohlížení parametrů,
kdežto nastavením „FULL“ se příslušné menu znepřístupní. Přístup do menu lze samozřejmě omezit až
poté, kdy je jeho nastavení kompletní, viz. doporučený pracovní postup.
Rozsah
nonE, rEAd, FULL
7.2 Menu DIAGNOSTIKA („diAg“, Diagnostics)
Kromě dále uvedených parametrů obsahuje menu specifické informace o přístroji. Jsou určeny pouze pro čtení
a nelze je měnit.
diSP Test Displays
Slouží pro otestování displeje, zda svítí všechny segmenty a kontrolky.
Rozsah
no, YES
tout Test Outputs
Umožní ovládat stav jednotlivých výstupů. Používá se při kontrole nebo při hledání závad
regulovaného systému. V průběhu testu se pomocí tlačítek UP nebo DOWN volí výstup, který se má
zapnout 1.
Rozsah
OFF, out1, out2, out3, out4
Open Loop
Zapnutí kontroly (hodnota „on“) konzistence regulační smyčky, sestávající ze senzoru, regulátoru,
výkonového spínače a akčního členu. Kontrola může fungovat výhradně při PID regulaci. Ověřuje se,
zda se při plném výkonu po určitou dobu2 změní měřená hodnota o min. ±5 měřených jednotek. Je-li
zjištěn nesoulad, zobrazí se chybové hlášení „OPLP“a vypne se regulační výstup.
Další podrobnosti najdete v kapitole Chybové kódy a hlášení.
Rozsah
oFF, on
18
1
Zapnutí výstupu trvá ca. jednu až dvě sekundy, poté se rozsvítí příslušná kontrolka.
2
Časový interval je definován velikostí integrační složky, jednoho z regulačních PID parametrů.
výrobní úroveň
7.3 Menu KALIBRACE („CAL“, Calibration)
V tomto menu lze provést rekalibraci přístroje. Každý přístroj je kalibrován před dodávkou u výrobce1. Pro
uživatele jsou důležité tyto parametry:
rSt
Restore
Obnovení původní kalibrace (jako z výroby). Slouží pro jednoduchou opravu chybně provedené
rekalibrace. V tom případě je třeba nastavit hodnotu „YES“.
Rozsah
no, YES
dFL Default
Nastavení měrných jednotek podle zvyklostí v USA („US“) nebo v Evropě („SI“).
Doporučuje se nastavit dFL = SI. V tom případě se jako jednotka teploty nastaví °C a použijí se tyto
regulační PID konstanty:
Pb (šířka pásma proporcionality v procentech z měřicího rozsahu),
dE (derivační konstanta v minutách),
It (integrační konstanta v jednotkách 1/min.
Rozsah
US, SI
1
Pokud přesto budete chtít provést překalibrování, vyžádejte si kalibrační manuál „Calibrating Watlow Process
Controllers“.
19
8
Konfigurační úroveň („SEt“, Setup)
Zpřístupnění konfigurační úrovně
Konfigurační úroveň se zpřístupní tak, že se současně1 stisknou a po dobu tří sekund přidrží stisknutá tlačítka
UP a DOWN. Na spodním displeji se objeví hlášení „SEt“. Na horním displeji se objeví „InPt“, což je název
menu VSTUP.
Tím je konfigurační úrovně dosaženo.
Přehled menu konfigurační úrovně
Zobrazení na
displeji
Úplný název menu
Komentář
„InPt“
Input
VSTUP
nastavení vstupů
„OtPt“
Output
VÝSTUP
nastavení výstupů
„gLbL“
Global
GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
nastavení systémových parametrů
„COM“
Communications
KOMUNIKACE
komunikační parametry
Přístup do konfigurační úrovně může být zablokován přepínačem DIP. Viz str. 8.
Ukončení nastavování
Práce v konfigurační úrovni se ukončí pomocí tlačítka DISPLAY. Přístroj se vrátí do základního stavu i
automaticky po uplynutí jedné minuty nečinnosti (tj. není-li stisknuto žádné tlačítko).
V dalším textu jsou hodnoty přednastavené výrobcem (default) vyznačeny tučně.
Rozsahy hodnot často závisí na dalších okolnostech. Pro zachování přehlednosti se dále neuvádí
změny polohy desetinné tečky, které přináší nastavení parametrů „dEC1“ a „dEC2“.
8.1 Menu VSTUP („InPt“, Input)
In1 Input 1
Výběr senzoru připojeného na první vstup2. Další podrobnosti naleznete v kapitole Technické parametry. Změna této
hodnoty má za následek změnu hodnot u všech ostatních parametrů3 na hodnoty přednastavené výrobcem (default). Je to
proto, že změna senzoru obvykle znamená zásadní změnu v technologii nebo použití přístroje pro jiný účel. V takovém
případě je žádoucí provést nové, kompletní nastavení. Kvůli tomuto výjimečnému postavení parametru „In1“ se změna
nastavení zapíše až po stisku tlačítka MODE 4. Na návrat k přednastaveným hodnotám upozorní hlášení „dFLt“, které se
na okamžik objeví na horním displeji.
Rozsah
Specifikace
termočlánek
J
K
T
N
„J“
„H“
„t“
„n“
R
S
B
zobrazení na displeji
„r“
„S“
„b“
odporové čidlo Pt100
Pt100/1°C Pt100/0,1°C
zobrazení na displeji
termočlánek
zobrazení na displeji
ss napětí/proud
zobrazení na displeji
1
2
3
4
20
Model
E
W3
W5
Pt2
0-50 mV
„E“ „C“
„d“
„Pt2“
„0-50“
98__-1___-____
98__-2___-____
98__-2___-____
98__-2___-____
„rtd“
„rt.d“
4-20 mA
0-20 mA
0-5 V
1-5 V
0-10 V
„4-20“
„0-20“
„0-5“
„1-5“
„0-10“
98__-2___-____
Pokud se jedno tlačítko stiskne o něco dříve než druhé, může se na displeji změnit žádaná hodnota. Takovou změnu však přístroj neakceptuje.
Musí odpovídat poloze příslušného přepínače DIP.
S výjimkou menu KOMUNIKACE, ZÁMEK KLÁVESNICE a parametrů „C_F“ v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ a „dFL“ v menu KALIBRACE.
Není totiž, jako u ostatních parametrů, akceptována automaticky.
konfigurační úroveň
dEC1 Decimal 1
Nastavení pozice desetinné tečky pro zobrazení na displeji. Spolu s parametry pracovního rozsahu
(„rL1“ a „rH1“) dovolí zobrazovat hodnotu měřenou prvním vstupem1 v žádaném tvaru a měřítku.
Rozsah
0, 0.0, 0.00, 0.000
Nastavuje se u procesových (proudových nebo napěťových) vstupů a u termočlánkového vstupu při
nastavení In1 = 0-50.
rL1 Range Low 1
rH1 Range High 1
Vymezují pracovní rozsah hodnoty měřené prvním vstupem. Žádané hodnoty „SP1“ a „SP2“ nelze
nastavit nižší než „rL1“ nebo vyšší než „rH1“.
Kromě toho u procesových vstupů nastavují měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.
Příklad
Bude-li nastaveno In1 = 4-20, dEC1 = 0.0, rL1 = 10.0, rH1 = 50.0, budou následující měřené
hodnoty zobrazovány takto: 4 mA jako 10.0, 12 mA jako 30.0, 20 mA jako 50.0.
Rozsah
viz tabulky vstupních rozsahů
CAL1 Calibration Offset 1
Tato hodnota bude přičtena k hodnotě měřené prvním vstupem. Až tento součet se považuje za
skutečnou měřenou hodnotu, zobrazuje se na displeji a je předáván regulačním algoritmům pro
vyhodnocení.
Lze využít pro kompenzaci odporu přívodních vodičů, chyby senzoru nebo pro zohlednění jiných
faktorů.
Rozsah
-999…0…9999
-55.5…0…55.5 (je-li C_F = C a In1 = rt.d)
-99.9…0.0…99.9 (je-li C_F = F a In1 = rt.d)
-999…0…999 (pro procesové vstupy)
rtd1 RTD Calibration Curve 1
Na první vstup lze připojit odporové čidlo teploty Pt100 s teplotním koeficientem podle evropské (DIN,
0,003850 Ohm/Ohm/°C) nebo podle japonské normy (JIS, 0,003916 Ohm/Ohm/°C). Zde se vybírá
příslušná kalibrační křivka.
Rozsah
din, JIS
Nastavuje se, je-li In1 = rtd nebo rt.d.
Ftr1 Software Filter 1
Zde se nastavuje časová konstanta softwarového filtru (v sekundách) pro vyhlazení signálu na prvním
vstupu.
Kladné hodnoty „Ftr1“ se uplatní pouze pro zobrazení na displeji.
Nastavením záporných hodnot „Ftr1“ se filtrace aplikuje i pro měřené hodnoty, které vstupují do
regulačních algoritmů.
Je-li Ftr1 = 0, filtr je vyřazen.
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
-60…0…60
1
Takto se budou zobrazovat i další parametry, které mají vztah k hodnotě měřené prvním vstupem, např. alarmové meze,
pracovní rozsahy, …
21
Lin1 Linearization 1
Funkce matematického přepočtu (druhá odmocnina) hodnoty měřené prvním vstupem. Určeno pro
zpracování signálu jednoduchých převodníků průtoku.
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
no, root
Nastavuje se u přístrojů s prvním procesovým nebo s termočlánkovým (je-li In1 = 0-50) vstupem.
In2 Input 2
Výběr senzoru připojeného na druhý vstup1. Další podrobnosti naleznete v kapitole Technické
parametry. Změna této hodnoty má za následek změnu hodnot u všech ostatních parametrů2 na hodnoty
přednastavené výrobcem (default). Je to proto, že změna senzoru obvykle znamená zásadní změnu v
technologii nebo použití přístroje pro jiný účel. V takovém případě je žádoucí provést nové, kompletní
nastavení. Kvůli tomuto výjimečnému postavení parametru „In2“ se změna nastavení zapíše až po
stisku tlačítka MODE3. Na návrat k přednastaveným hodnotám upozorní hlášení „dFLt“, které se na
okamžik objeví na horním displeji.
Rozsah
Specifikace
termočlánek
Model
ne
J
K
T
N
E
W3
W5
„no“
„J“
„H“
„t“
„n“
„E“
„C“
„d“
ne
R
S
B
zobrazení na displeji
„no“
„r“
„S“
„b“
odporové čidlo Pt100
ne
zobrazení na displeji
„no“
„rtd“
„rt.d“
ne
4-20 mA
0-20 mA
0-5 V
1-5 V
0-10 V
„no“
„4-20“
„0-20“
„0-5“
„1-5“
„0-10“
zobrazení na displeji
termočlánek
ss napětí/proud
zobrazení na displeji
odpor
zobrazení na displeji
proudový transformátor
Pt2
0-50 mV 98__-_1__-____
98__-_2__-____
„Pt2“ „0-50“
98__-_2__-____
Pt100/1°C Pt100/0,1°C
98__-_2__-____
ne
snímač polohy
potenciometr
„no“
„SLid“
„Pot“
ne
ano
zobrazení na displeji
„no“
„Curr“
druhý digitální vstup
ne
ano
zobrazení na displeji
„no“
„Ei2“
98__-_2__-____
98__-_3__-____
98__-_4__-____
98__-_5__-____
rSP Remote Set Point
Povolení dálkového nastavování žádané hodnoty pomocí druhého vstupu.
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
oFF, on
Nastavuje se u přístrojů s druhým termočlánkovým, univerzálním nebo odporovým (je-li In2 = Pot)
vstupem, je-li CntL = Nor a není-li In2 = no.
1
Musí odpovídat poloze příslušného přepínače DIP.
2
S výjimkou menu KOMUNIKACE, ZÁMEK KLÁVESNICE a parametrů „C_F“ v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ a
„dFL“ v menu KALIBRACE.
3
22
Není totiž, jako u ostatních parametrů, akceptována automaticky.
konfigurační úroveň
dEC2 Decimal 2
Nastavení pozice desetinné tečky pro zobrazení na displeji. Spolu s parametry pracovního rozsahu
(„rL2“ a „rH2“) dovolí zobrazovat hodnotu měřenou druhým vstupem1 v žádaném tvaru a měřítku.
Rozsah
0, 0.0, 0.00, 0.000
Nastavuje se u procesových (proudových nebo napěťových) vstupů, u termočlánkového vstupu při
nastavení In2 = 0-50 a u vstupu pro proudový transformátor.
rL2 Range Low 2
rH2 Range High 2
Vymezují pracovní rozsah hodnoty měřené druhým vstupem.
Kromě toho u procesových vstupů nastavují měřítko pro zobrazení hodnot na displeji.
Příklad
Bude-li nastaveno In2 = 4-20, dEC2 = 0.00, rL2 = 1.00, rH2 = 5.00, budou následující měřené
hodnoty zobrazovány takto: 4 mA jako 1.00, 12 mA jako 3.00, 20 mA jako 5.00.
Rozsah
viz tabulky vstupních rozsahů
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem, není-li nastaveno In2 = no nebo Ei2.
LrnLLearn Low
LrnH Learn High
Spuštění funkcí, které automaticky odměří a do parametrů „rL2“ a „rH2“ zapíší hodnoty odporu
snímače polohy ve spodní („LrnL“) a v horní („LrnH“) poloze.
Další podrobnosti najdete na str. 49.
Rozsah
no, YES
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem pro snímání polohy, je-li nastaveno In2 = SLid.
CAL2 Calibration Offset 2
Tato hodnota bude přičtena k hodnotě měřené druhým vstupem. Až tento součet se považuje za
skutečnou měřenou hodnotu, zobrazuje se na displeji a je předáván regulačním algoritmům pro
vyhodnocení.
Lze využít pro kompenzaci odporu přívodních vodičů, chyby senzoru nebo pro zohlednění jiných
faktorů.
Rozsah
-999…0…9999
-55.5…0…55.5 (je-li C_F = C a In1 = rt.d)
-99.9…0.0…99.9 (je-li C_F = F a In1 = rt.d)
-999…0…999 (pro procesové vstupy)
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem, není-li nastaveno In2 = no nebo Ei2.
rtd2 RTD Calibration Curve 2
Na druhý vstup lze připojit odporové čidlo teploty Pt100 s teplotním koeficientem podle evropské
(DIN, 0,003850 Ohm/Ohm/°C) nebo podle japonské normy (JIS, 0,003916 Ohm/Ohm/°C). Zde se
vybírá příslušná kalibrační křivka.
Rozsah
din, JIS
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem, je-li In2 = rtd nebo rt.d.
1
Takto se budou zobrazovat i další parametry, které mají vztah k hodnotě měřené druhým vstupem, např. alarmové meze,
pracovní rozsahy, …
23
Ftr2 Software Filter 2
Zde se nastavuje časová konstanta softwarového filtru (v sekundách) pro vyhlazení signálu na druhém
vstupu.
Kladné hodnoty „Ftr2“ se uplatní pouze pro zobrazení na displeji.
Nastavením záporných hodnot „Ftr2“ se filtrace aplikuje i pro měřené hodnoty, které vstupují do
regulačních algoritmů.
Je-li Ftr2 = 0, filtr je vyřazen.
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
-60…0…60
Nastavuje se pouze u přístrojů s druhým vstupem, není-li In2 = no nebo Ei2.
Lin2 Linearization 2
Funkce matematického přepočtu (druhá odmocnina) hodnoty měřené druhým vstupem. Určeno pro
zpracování signálu jednoduchých převodníků průtoku.
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
no, root
Nastavuje se u přístrojů s druhým procesovým nebo s termočlánkovým (je-li In2 = 0-50) vstupem.
Hunt Hunt
Pásmo necitlivosti odporového snímače polohy zabraňuje zakmitávání pohonu. Nastavuje se v
jednotkách procent výkonu (polohy).
Další podrobnosti najdete na str. 49.
Rozsah
0.3…1,0…100.0
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem pro snímání polohy, je-li In2 = SLid.
SHYS Slidewire Hysterezis
Spínací hystereze výstupů pro řízení polohy.
Další podrobnosti najdete na str. 49.
Rozsah
0… Hunt
Nastavuje se u přístrojů s druhým vstupem pro snímání polohy, je-li In2 = SLid.
24
konfigurační úroveň
8.2 Menu VÝSTUP („OtPt“, Output)
Ot1 Output 1
Funkce prvního výstupu. První výstup je regulační.
Je-li Ot1 = Ht, výstup řídí topení.
Je-li Ot1 = CL, výstup řídí chlazení.
Další podrobnosti najdete na str.38.
Rozsah
Ht, CL
Prc1 Process 1
Volba rozsahu prvního univerzálního procesového výstupu. K dispozici jsou proudové (4-20 mA,
0-20 mA) a napěťové (0-5 V, 1-5 V a 0-10 V) rozsahy.
Rozsah
4-20, 0-20, 0-5, 1-5, 0-10
Nastavuje se u modelu 98__-__F_-____.
HYS1 Hysterezis 1
Spínací hystereze prvního regulačního výstupu.
Další podrobnosti najdete na str. 38.
Rozsah
1…2…555 (C_F = °C)
0.1…2.0…55.5 (C_F = °C, In1 = rt.d)
1…3…999 (C_F = °F; u procesového vstupu)
0.1…3.0…99.9 (C_F = °F, In1 = rt.d)
Parametr není obsažen u přístrojů s prvním procesovým výstupem (model 98__-__F_-____).
Je nutné si uvědomit, že spínací hystereze se uplatňuje pouze při dvoupolohové, nikoliv při PID
regulaci.
Ot2 Output 2
Funkce druhého výstupu. Druhý výstup může pracovat jako regulační nebo alarmový.
Je-li Ot2 = Ht, výstup řídí topení.
Je-li Ot2 = CL, výstup řídí chlazení.
Je-li Ot2 = AL2, výstup je alarmový. V průběhu trvání alarmu je vypnutý.
Je-li Ot2 = AL2n, výstup je alarmový. V průběhu trvání alarmu je zapnutý.
Je-li Ot2 = no, výstup není využitý.
Další podrobnosti najdete na str.38 a 42.
Rozsah
no, AL2, AL2n, Ht, CL
Parametr není obsažen u přístrojů bez druhého (spínacího) výstupu (modely 98__-__A-____,
98__-__T-____), nebo je-li nastaveno In2 = SLid. Procesový výstup u modelu 98__-___F-____
nemůže být použit jako alarmový.
Prc2 Process 2
Volba rozsahu druhého univerzálního procesového výstupu. K dispozici jsou proudové (4-20 mA,
0-20 mA) a napěťové (0-5 V, 1-5 V a 0-10 V) rozsahy.
Rozsah
4-20, 0-20, 0-5, 1-5, 0-10
Nastavuje se u modelu 98__-___F-____, není-li nastaveno Ot2 = no.
25
HYS2 Hysterezis 2
Spínací hystereze druhého výstupu.
Další podrobnosti najdete na str. 38 a 42.
Rozsah
1…2…555 (C_F = °C)
0.1…2.0…55.5 (C_F = °C, In1 popř. In2 = rt.d)
1…3…999 (C_F = °F; u procesového vstupu)
0.1…3.0…99.9 (C_F = °F, In1 popř. In2 = rt.d)
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-___F-____, 98__-__T-____, je-li nastaveno
Ot2 = no, In2 = SLid nebo ALgO = dUPL.
SP2c Set Point 2 Control
Pokud druhý regulační výstup ovládá přídavné topení nebo chlazení (Ot1 = Ot2), žádaná hodnota pro
druhý výstup („SP2“) může být nezávislá nebo vztažená k primární žádané hodnotě („SP1“).
Je-li SP2c = Pr, žádaná hodnota pro druhý výstup se nastavuje přímo.
Je-li SP2c = dE, žádaná hodnota pro druhý výstup se nastavuje jako odchylka od primární žádané
hodnoty.
Rozsah
Pr, dE
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-__T-____, rovněž není-li nastaveno Ot1 = Ot2.
AL2 Alarm 2
Volba typu alarmu pro druhý výstup.
Je-li AL2 = Pr1, alarmové hodnoty se nastavují přímo (nejsou ovlivněny změnou žádané hodnoty) a
je vyhodnocován první vstup.
Je-li AL2 = dE1, alarmové hodnoty se nastavují jako odchylka od primární žádané hodnoty a je
vyhodnocován první vstup.
Je-li AL2 = Pr2, alarmové hodnoty se nastavují přímo (nejsou ovlivněny změnou žádané hodnoty) a
je vyhodnocován druhý vstup.
Tato volba není možná u modelů 98__-_0_-____, nebo je-li In2 = no, In2 = Ei2.
Je-li AL2 = dE2, alarmové hodnoty se nastavují jako odchylka od žádané hodnoty a je vyhodnocován
druhý vstup.
Tato volba není možná u modelů 98__-_0_-____, nebo je-li In2 = no, In2 = Ei2.
Je-li AL2 = rAtE, je vyhodnocována rychlost změny hodnoty měřené prvním vstupem, udává se v
měřených jednotkách za 1 min.
Další podrobnosti najdete v kapitole Alarmy.
Rozsah
Pr1, dE1, Pr2, dE2, rAtE, no
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-___F-____, 98__-__T-____, rovněž není-li nastaveno
Ot2 = AL2 nebo AL2n.
A2SdAlarm 2 Side
Volba pásma alarmu pro druhý výstup.
Je-li A2Sd = both, alarm vznikne při překročení spodní nebo horní alarmové meze.
Je-li A2Sd = HigH, alarm vznikne při překročení horní alarmové meze směrem nahoru.
Je-li A2Sd = LoW, alarm vznikne při překročení spodní alarmové meze směrem dolů.
Další podrobnosti najdete na str. 42.
Rozsah
both, HigH, LoW
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-___F-____, 98__-__T-____, rovněž není-li nastaveno
Ot2 = AL2 nebo AL2n.
26
konfigurační úroveň
LAt2 Latching 2
Určuje stav druhého alarmového výstupu po odeznění podmínek, které jej vyvolaly.
Je-li LAt2 = LAt, jde o trvalý alarm, který musí být ukončen zásahem obsluhy.
Je-li LAt2 = nLAt, jde o dočasný alarm. Alarmový stav je ukončen automaticky.
Další podrobnosti najdete na str. 42.
Rozsah
nLA, LAt
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-___F-____, 98__-__T-____, rovněž není-li nastaveno
Ot2 = AL2 nebo AL2n.
SIL2 Silencing 2
Je-li na alarmový výstup zapojena akustická signalizace, je výhodné mít možnost alarm umlčet, třebaže
alarmové podmínky stále trvají.
Při počátečním náběhu na žádanou hodnotu může vznikat nežádoucí alarm.
Je-li SIL2 = On, je alarm druhého výstupu potlačen až do prvního dosažení žádané hodnoty. Obsluha
má možnost alarm vypnout.
Je-li SIL2 = OFF, funkce umlčení alarmu není využita.
Další podrobnosti najdete na str. 42.
Rozsah
OFF, On
Je nepřístupný u modelů 98__-___A-____, 98__-___F-____, 98__-__T-____, rovněž není-li nastaveno
Ot2 = AL2 nebo AL2n.
Ot3, AL3, A3Sd, HYS3, LAt3, SIL3, Ot4, AL4, A4Sd, HYS4, LAt4, SIL4
Parametry mají ekvivalentní význam jako předchozí, ale vztahují se ke třetímu a čtvrtému spínacímu
výstupu. Lze je použít jako alarmové.
Aout Analog Output
Na třetí analogový výstup lze přenášet měřenou nebo žádanou hodnotu.
Je-li Aout = Prc1, je přenášena hodnota měřená prvním vstupem.
Je-li Aout = StPt, je přenášena primární žádaná hodnota SP1.
Je-li Aout = Prc2, je přenášena hodnota měřená druhým vstupem.
Tato volba není možná u modelů 98__-_0__-____, nebo je-li In2 = no nebo Ei2.
Je-li Aout = no, přenos hodnot je vypnutý.
Další podrobnosti najdete v kapitole Přenos hodnot (Retransmit).
Rozsah
Prc1, StPt, Prc2, no
Nastavuje se u modelů s analogovým výstupem pro přenos hodnot 98__-____-M___, 98__-____-N___.
Prc3 Process 3
Pokud je třetí výstup na přístroji nastavený pro přenos hodnot, je třeba zvolit rozsah výstupních hodnot.
K dispozici jsou proudové (4-20 mA, 0-20 mA) nebo napěťové (0-5 V, 1-5 V a 0-10 V) rozsahy.
Další podrobnosti najdete v kapitole Přenos hodnot (Retransmit).
Rozsah
4-20, 0-20; 0-5, 1-5, 0-10
Nastavuje se u modelů 98__-____-M___, 98__-____-N___, není-li nastaveno Aout = no.
27
ArL Retransmit Low Limit
ArH Retransmit High Limit
Vymezení rozsahu přenášených hodnot.
Další podrobnosti najdete v kapitole Přenos hodnot (Retransmit).
Rozsah
ArL: -999…rL1/rL2…ArH
ArH: ArL…rH1/rH2…9999
Nastavuje se u modelů 98__-____-M___, 98__-____-N___, není-li nastaveno Aout = no.
ACAL Retransmit Calibration Offset
Nastavená hodnota kalibračního ofsetu je přičtena k přenášené hodnotě.
Další podrobnosti najdete v kapitole Přenos hodnot (Retransmit).
Rozsah
-555…0…555 (je-li C_F = °C)
-999…0…999 (je-li C_F = °F; u procesových vstupů)
Nastavuje se u modelů 98__-____-M___, 98__-____-N___, není-li nastaveno Aout = no.
8.3 Menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ („gLbL“, Global)
C_F Celsius-Fahrenheit
Volba měrné jednotky teploty.
Je-li ve výrobní úrovni nastaveno dFL = SI, přednastavená hodnota se změní na „°C“.
Rozsah
°F, °C
Parametr je přístupný, pokud je na přístroji nastaveno použití některého senzoru teploty.
FAIL Failure Mode
Ošetření stavu, kdy je detekována chyba vstupního obvodu. Pro takový případ se nastaví požadovaný
výstupní výkon v procentech, popř. udržování výkonu před poruchou („bPLS“). Záporné hodnoty
znamenají procento výkonu chlazení, kladné procento výkonu topení.
Další podrobnosti najdete v kapitole Chybové kódy a hlášení.
Rozsah
bPLS, -100…100
Err Error Latching
Určuje, zda akce, vyvolaná chybou vstupního obvodu, bude trvalá nebo dočasná.
Je-li Err = LAt, regulace se obnoví až zásahem obsluhy.
Je-li Err = nLAt, regulace se obnoví automaticky, jakmile je vstupní obvod v pořádku.
Další podrobnosti najdete v kapitole Chybové kódy a hlášení.
Rozsah
nLA, LAt
CntLControl Type
Volba druhu regulace. Pouze u přístrojů s rozšířeným softwarem, které jsou kromě standardních
algoritmů („nor“) vybaveny možnostmi kaskádní regulace („CSCd“), regulace poměru („rAti“) nebo
rozdílu („diFF“).
Další podrobnosti najdete v kapitolách Kaskádní regulace a Řízení rozdílu, Řízení poměru.
Rozsah
nor, CSCd, rAti, diFF
Nastavuje se u modelů 98_B-_1__-____ a 98_B-_2__-____, je-li nastaveno rSP = OFF.
28
konfigurační úroveň
CSAC Cascade Action
Volba vztahu mezi vnitřní a vnější smyčkou kaskádní regulace.
Pouze u přístrojů s rozšířeným softwarem.
Další podrobnosti najdete na str. 51.
Rozsah
dir, rEV
Nastavuje se u modelu 98_B-____-____, je-li nastaveno CntL = CSCd.
ALgO Algorithm
Volba regulačního algoritmu. Pouze u přístrojů s rozšířeným softwarem.
Je-li ALgO = Pid, při regulaci se bude používat jedna sada konstant PID.
Je-li ALgO = Pdr, při regulaci se budou používat proporcionální a derivační konstanty a manuální
reset v procentech výkonu.
Je-li ALgO = Pid2, při regulaci se budou používat dvě sady konstant PID. Nelze použít u kaskádní
regulace.
Je-li ALgO = dUPL, jeden procesový výstup bude současně řídit topení i chlazení.
Nastavuje se u modelu 98_B-__F_-____.
Další podrobnosti najdete na str. 54 a 55.
Rozsah
Pid, Pdr, Pid2, dUPL
Nastavuje se u modelu 98_B-____-____.
Pid2 PID 2 Crossover Selection
Určení způsobu automatického přepínání mezi sadami konstant PID A a PID B. Pouze u přístrojů s
rozšířeným softwarem.
Je-li Pid2 = Proc, přepíná se, když měřená hodnota překračuje přednastavenou hodnotu.
Je-li Pid2 = StPt, přepíná se, když žádaná hodnota překračuje přednastavenou hodnotu.
Je-li Pid2 = no, žádná z předchozích možností se nepoužije.
Další podrobnosti najdete v kapitole Dvě sady PID.
Rozsah
Proc, StPt, no
Nastavuje se u modelu 98_B-____-____, je-li nastaveno ALgO = Pid2.
Proc Crossover Process Value
Měřená hodnota, při jejímž překračování se v regulačním algoritmu přepínají sady PID. Pod touto
hodnotou je aktivní sada PID A, nad ní sada PID B.
Další podrobnosti najdete v kapitole Dvě sady PID.
Rozsah
rL1, rH1
Nastavuje se u modelu 98_B-____-____, je-li nastaveno ALgO = Pid2 a Pid2 = Proc.
StPt Crossover Set Point Value
Žádaná hodnota, při jejímž překračování se v regulačním algoritmu přepínají sady PID. Pod touto
hodnotou je aktivní sada PID A, nad ní sada PID B.
Další podrobnosti najdete v kapitole Dvě sady PID.
Rozsah
rL1, rH1
Nastavuje se u modelu 98_B-____-____, je-li nastaveno ALgO = Pid2 a Pid2 = StPt.
29
Ei1 Event Input 1
Ei2 Event Input 2
Volba funkce prvního (druhého) digitálního vstupu. První digitální vstup je na každém přístroji.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = no, příslušný digitální vstup je bez funkce.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = LOC, pomocí digitálního vstupu se „zamyká“ klávesnice.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = ALr, pomocí digitálního vstupu se vypíná trvalý alarm.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = A-M, pomocí digitálního vstupu se přepíná mezi automatickým a manuálním
provozem.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = OFF, pomocí digitálního vstupu se vypínají regulační výstupy.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = Pid, pomocí digitálního vstupu se přepíná mezi dvěmi sadami PID.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = Actn, pomocí digitálního vstupu se přepíná logika regulačních výstupů.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = rSP, pomocí digitálního vstupu se přepíná mezi místním a externím zadáváním
žádané hodnoty.
Je-li Ei1 nebo Ei2 = IdSP, pomocí digitálního vstupu se přepíná primární a záložní žádaná hodnota.
Další podrobnosti najdete v kapitole Digitální vstup.
Rozsah
no, LOC, ALr, A-M, OFF, Pid, Actn, rSP, IdSP
Parametr Ei2 se nastavuje pouze u modelu 98__-_5__-____, je-li nastaveno In2 = Ei2.
Anun Annunciator
Potlačení alarmových hlášení na spodním displeji.
Další podrobnosti najdete v kapitole Alarmy.
Rozsah
On, OFF
LoP Low Power Limit
HiP High Power Limit
Vymezení rozsahu hodnot výstupního výkonu1.
Rozsah
LoP: -100…HiP (řízení topení/chlazení, chlazení), 0…HiP (řízení topení)
HiP: LoP…100 (řízení topení/chlazení, topení), LoP…0 (řízení chlazení)
AtSP Auto-tune Set Point
Počet procent žádané hodnoty pro účely automatického nastavení PID konstant (auto-tuning).
Další podrobnosti najdete v kapitole na straně 40 .
Rozsah
50…90…150
rP
Ramping Function
Nastavení okolností, při kterých se žádané hodnoty dosahuje lineárním náběhem (je aktivní tzv.
rampová funkce).
Je-li rP = OFF, rampová funkce je vypnuta, žádané hodnoty se dosahuje co možná nejrychleji.
Je-li rP = Strt, rampová funkce je aktivní pouze při počátečním náběhu, po zapnutí.
Je-li rP = StPt, rampová funkce je aktivní při počátečním náběhu a při každé změně žádané hodnoty.
Další podrobnosti najdete v kapitole Rampová funkce.
Rozsah
OFF, Strt, StPt
1
30
Pokud regulační výstup řídí chlazení, objevují se záporné hodnoty.
konfigurační úroveň
rAtE Ramp Rate
Nastavení rychlosti náběhu na žádanou hodnotu v měřených jednotkách za minutu.
Další podrobnosti najdete v kapitole Rampová funkce.
Rozsah
90…100…9999
Je nepřístupný, je-li nastaveno rP = OFF.
8.4 Menu KOMUNIKACE („COM“, Communications)
Problematika komunikace s nadřízeným systémem pomocí sériového rozhraní je podrobně rozepsána
v samostatné příručce.
bAUd Baud Rate
Přenosová rychlost.
Rozsah
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Nastavuje se u modelů 98__-____-_R__, 98__-____-_S__ a 98__-____-_U__.
dAtAData Bits and Parity
Komunikační formát. Start bit = 1, stop bit = 1.
Rozsah
7o, 7E, 8n
Volbou Prot = Mod se automaticky nastaví dAtA = 8n.
Nastavuje se u modelů 98__-____-_R__, 98__-____-_S__ a 98__-____-_U__.
Prot Protocol type
Komunikační protokol.
Je-li Prot = FULL, použije se protokol ANSI X3.28 - A3.
Je-li Prot = on, použije se protokol Xon/Xoff.
Je-li Prot = Mod, použije se protokol Modbus.
Rozsah
FULL, on, Mod
Nastavuje se u modelů 98__-____-_R__, 98__-____-_S__ a 98__-____-_U__.
AddrAddress
Adresa přístroje.
Rozsah
0…31 (je-li IntF = 485)
0…9 (je-li IntF = 422)
0…1…247 (je-li Prot = Mod)
Nastavuje se u modelů 98__-____-_S__ a 98__-____-_U__.
IntF Interface Type
Volba komunikačního rozhraní.
Je-li IntF = 485, použije se rozhraní EIA-485.
Je-li IntF = 422, použije se rozhraní RS-422.
Je-li IntF = 232, použije se rozhraní RS-232.
Rozsah
232, 485, 422
Nastavuje se u modelů 98__-____-_S__ a 98__-____-_U__.
31
9
Obslužná úroveň („OPEr“, Operation)
Zpřístupnění obslužné úrovně
Po stisku tlačítka MODE v základním stavu přístroje se mohou na spodním displeji objevit (podle
konfigurace) ještě parametry „SP2“ a „IdSP“. Pokud se objeví, stiskněte tlačítko MODE znovu.
Nyní se na spodním displeji objeví hlášení „OPEr“. Na horním displeji je zobrazeno „SYS“, což je název menu
SYSTÉM. Tím je obslužná úroveň zpřístupněna.
Přehled obslužných menu
Zobrazení na
displeji
Úplný název menu
Komentář
„SYS“
System
SYSTÉM
systémové parametry
„PidA“
PID A
PID A
regulační parametry sady A
„Pidb“
PID B
PID B
regulační parametry sady B u modelů s rozšířeným
softwarem
Ukončení práce v obslužné úrovni
Až dojdete za poslední z parametrů v menu, přístroj se vrátí do základního stavu. Práci v obslužné úrovni lze
ukončit i pomocí tlačítka DISPLAY. Přístroj se automaticky vrátí do základního stavu po uplynutí jedné
minuty nečinnosti (tj. není-li stisknuto žádné tlačítko).
Přístup k některým parametrům může být zablokován, některé parametry mohou být dočasně skryté.
V dalším textu jsou hodnoty přednastavené výrobcem (default) vyznačeny tučně.
Rozsahy hodnot často závisí na dalších okolnostech. Pro zachování přehlednosti se dále neuvádí změny
polohy desetinné tečky, které přináší nastavení parametrů „dEC1“ a „dEC2“.
9.1 Nastavení žádané hodnoty (SP1)
Jedním z nejzákladnějších úkolů obsluhy je nastavení žádané hodnoty. Žádaná hodnota se v základním stavu
zobrazuje na spodním displeji1. Nastavuje se pomocí tlačítek UP (zvýšení) a DOWN (snížení), v rámci
pracovního rozsahu, který je vymezen parametry „rL1“ a „rH1“.
9.2 Druhá žádaná hodnota a záložní žádaná hodnota
Jak už bylo řečeno, tyto parametry jsou přístupné ze základního stavu pomocí tlačítka MODE.
SP2 Set Point 2
Žádaná hodnota pro druhý výstup, pokud je pro oba regulační výstupy zvolena totožná spínací logika
(tj. řízení topení/topení nebo chlazení/chlazení). Druhý výstup potom ovládá přídavné topení nebo
chlazení.
Rozsah
rL1…SP1…rH1 (je-li SP2c = Pr)
-999…0…9999 (je-li SP2c = dE)
Je nepřístupný, nejsou-li parametry „Ot1“ a „Ot2“ nastaveny shodně (tj. „ht“ nebo „CL“).
1
32
U modelů s rozšířeným softwarem se může zobrazovat i žádaný poměr nebo žádaný rozdíl.
obslužná úroveň
IdSP Idle Set Point
Záložní žádaná hodnota, která může být zvolena namísto „SP1“. Přepíná se pomocí digitálního vstupu.
Rozsah
rL1…SP1…rH1
Je nepřístupný, není-li nastaveno Ei1 nebo Ei2 = IdSP.
9.3 Menu SYSTÉM („SYS“, System)
Ei1S Event Input 1 Status
Zobrazení stavu (OPEn = otevřeno, CLOS = zavřeno) prvního digitálního vstupu.
Rozsah
OPEn, CLOS
Je nepřístupný, je-li nastaveno Ei1 = no.
Ei2S Event Input 2 Status
Zobrazení stavu (OPEn = otevřeno, CLOS = zavřeno) druhého digitálního vstupu.
Rozsah
OPEn, CLOS
Zobrazuje se pouze u modelu 98__-_5__-____. Je nepřístupný, je-li nastaveno Ei2 = no.
A2LO Alarm 2 Low
A3LO Alarm 3 Low
A4LO Alarm 4 Low
Spodní alarmová hranice pro odpovídající alarmový výstup.
V názvech parametrů v následujícím textu doplňte místo znaku „_“ číslo příslušného výstupu „2“,
„3“, nebo „4“.
Další podrobnosti najdete v kapitole Alarmy.
Rozsah
spodní měřicí rozsah…rL1…A_HI (je-li AL_ = Pr1)
spodní měřicí rozsah…rL2…A_HI (je-li AL_ = Pr2)
-999…0 (je-li AL_ = dE1, AL_ = dE2 nebo AL_ = rAtE)
Je nepřístupný, je-li nastaveno AL_ = no.
A2HI Alarm 2 High
A3HI Alarm 3 High
A4HI Alarm 4 High
Horní alarmová hranice pro odpovídající alarmový výstup.
V názvech parametrů v následujícím textu doplňte místo znaku „_“ číslo příslušného výstupu „2“, „3“,
nebo „4“.
Další podrobnosti najdete v kapitole Alarmy.
Rozsah
A_LO…rH1…horní měřicí rozsah (je-li AL_ = Pr1)
A_LO…rH2…horní měřicí rozsah (je-li AL_ = Pr2)
0…999…9999 (je-li AL_ = dE1, AL_ = dE2 nebo AL_ = rAtE)
Je nepřístupný, je-li nastaveno AL_ = no.
33
AUt Auto-tune
Spuštění funkce automatické optimalizace PID konstant.
Je-li AUt = OFF, optimalizace se nespustí.
Je-li AUt = PidA, spustí se optimalizace sady PID A.
Je-li AUt = Pidb, spustí se optimalizace sady PID B. Pouze u modelů s rozšířeným softwarem
98_B-____-____, je-li nastaveno ALgO = Pid2 nebo CntL = CSCd.
Další podrobnosti najdete na str. 40.
Rozsah
OFF, PidA, Pidb
L-r Local-remote
Volba mezi způsoby zadávání žádané hodnoty.
Je-li L-r = L, žádaná hodnota se nastavuje místně (tlačítky UP a DOWN) na přístroji.
Je-li L-r = r, žádaná hodnota se nastavuje dálkově (pomocí druhého vstupu).
Další podrobnosti najdete na str. 47.
Rozsah
L, r
Je přístupný, pouze je-li nastaveno rSP = On.
9.4 Menu PID A a PID B („PidA“, „Pidb“)
Parametry, které končí znakem „A“, se nachází v menu PID A. Druhá sada regulačních parametrů
(končí znakem „b“) se nachází v menu PID B a je přístupná u modelů s rozšířeným software
98_B-____-____, je-li ALgO = Pid2 nebo CntL = CSCd.
Další podrobnosti najdete na str. 39, 53 a 54.
V některých názvech parametrů v následujícím textu si místo znaku „_“ doplňte znak příslušné sady („A“
nebo „b“).
Pb1A Proportional Band, Output 1 A
Pb1b Proportional Band, Output 1 B
Kromě své prvotní funkce, tj. nastavení šířky pásma proporcionality, přepínají druh regulačního
algoritmu prvního výstupu. Nulová hodnota parametrů znamená volbu dvoupolohové regulace se
spínací hysterezí „HYS1“. Při nenulové hodnotě se použije regulační algoritmus PID.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.0…3.0…999.9 (je-li dFL = SI a C_F = °C; je vyjádřen v procentech vstupního rozsahu)
0…14…9999 (je-li dFL = US a C_F = °C; je vyjádřen v měřených jednotkách)
0.0…14…999.9 (je-li dFL = US, C_F = °C a In1 nebo In2 = r.td; je vyjádřen v měřených jednotkách)
0…25…9999 (je-li dFL = US a C_F = °F; je vyjádřen v měřených jednotkách)
0.0…25…999.9 (je-li dFL = US, C_F = °F a In1 nebo In2 = r.td; je vyjádřen v měřených jednotkách)
rE1AReset, Output 1 A
rE1b Reset, Output 1 B
Složka PID regulace, která ovlivňuje první výstup tak, aby se eliminoval rozdíl mezi žádanou a
měřenou hodnotou. Použije se při nastavení jednotek „US“.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v jednotkách opakování/minutu)
-100…0.0…100.0 (je-li ALgO = Pdr; je vyjádřen v procentech)
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = US, přitom nesmí být nastaveno Pb1_ = 0.
34
obslužná úroveň
It1A Integral, Output 1 A
It1b Integral, Output 1 B
Složka PID regulace, která ovlivňuje první výstup tak, aby se eliminoval rozdíl mezi žádanou a
měřenou hodnotou. Použije se při nastavení jednotek „SI“.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.00…99.99 (je vyjádřen v minutách)
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = SI, přitom nesmí být nastaveno Pb1_ = 0.
rA1A Rate, Output 1 A
rA1b Rate, Output 1 B
Složka PID regulace prvního výstupu, která potlačuje rychlé změny. Působí pouze v okolí
(dvojnásobek pásma proporcionality) žádané hodnoty. Použije se při nastavení jednotek „US“.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v minutách)
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = US, přitom nesmí být nastaveno Pb1_ = 0.
dE1A Derivative, Output 1 A
dE1bDerivative, Output 1 B
Složka PID regulace prvního výstupu, která potlačuje rychlé změny. Působí pouze v okolí
(dvojnásobek pásma proporcionality) žádané hodnoty. Použije se při nastavení jednotek „SI“.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v minutách)
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = SI, přitom nesmí být nastaveno Pb1_ = 0.
Ct1ACycle Time, Output 1 A
Ct1b Cycle Time, Output 1 B
Je to čas trvání kompletního regulačního cyklu (tj. jedno zapnutí a jedno vypnutí) prvního výstupu v
sekundách.
Volbou Ct1_ = brSt se nastavuje spínání v nule s proměnným časováním.
Další podrobnosti najdete v kapitolách a Spínání v nule s proměnným časováním (Burst Fire).
Rozsah
5.0…10.0…999.9 (pro mechanické relé)
brSt, 0.1…1.0…999.9 (pro polovodičové relé a stejnosměrný napěťový výstup)
Tento parametr nemá smysl u procesového, proudového či napěťového výstupu a tedy se nenastavuje.
Je přístupný, není-li nastaveno Pb1_ = 0.
35
Pb2A Proportional Band, Output 2 A
Pb2b Proportional Band, Output 2 B
Kromě své prvotní funkce, tj. nastavení šířky pásma proporcionality, přepínají druh regulačního
algoritmu druhého výstupu. Nulová hodnota parametrů znamená volbu dvoupolohové regulace se
spínací hysterezí „HYS2“. Při nenulové hodnotě se použije regulační algoritmus PID.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.0…3.0…999.9 (je-li dFL = SI a C_F = °C; je vyjádřen v procentech vstupního rozsahu)
0…14…9999 (je-li dFL = US a C_F = °C; je vyjádřen v měřených jednotkách)
0.0…14…999.9 (je-li dFL = US, C_F = °C a In1 nebo In2 = r.td; je vyjádřen v měřených jednotkách)
0…25…9999 (je-li dFL = US a C_F = °F; je vyjádřen v měřených jednotkách)0.
0…25…999.9 (je-li dFL = US, C_F = °F a In1 nebo In2 = r.td; je vyjádřen v měřených jednotkách)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____, nebo není-li Ot2 = Ht nebo CL.
rE2AReset, Output 2 A
rE2b Reset, Output 2 B
Složka PID regulace, která ovlivňuje druhý výstup tak, aby se eliminoval rozdíl mezi žádanou a
měřenou hodnotou. Použije se při nastavení jednotek „US“.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v jednotkách opakování/minutu)
-100…0.0…100.0 (je-li ALgO = Pdr, je vyjádřen v procentech)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____, nebo není-li Ot2 = Ht nebo CL.
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = US, přitom nesmí být nastaveno Pb2_ = 0.
It2A Integral, Output 2 A
It2b Integral, Output 2 B
Složka PID regulace, která ovlivňuje druhý výstup tak, aby se eliminoval rozdíl mezi žádanou a
měřenou hodnotou. Použije se při nastavení jednotek „SI“.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.00…99.99 (je vyjádřen v minutách)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____ , nebo není-li Ot2 = Ht nebo CL.
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = SI, přitom nesmí být nastaveno Pb2_ = 0.
rA2A Rate, Output 2 A
rA2b Rate, Output 2 B
Složka PID regulace druhého výstupu, která potlačuje rychlé změny. Působí pouze v okolí
(dvojnásobek pásma proporcionality) žádané hodnoty. Použije se při nastavení jednotek „US“.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v minutách)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____, nebo není-li Ot2 = Ht nebo CL.
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = US, přitom nesmí být nastaveno Pb2_ = 0.
36
obslužná úroveň
dE2A Derivative, Output 2 A
dE2bDerivative, Output 2 B
Složka PID regulace druhého výstupu, která potlačuje rychlé změny. Působí pouze v okolí
(dvojnásobek pásma proporcionality) žádané hodnoty. Použije se při nastavení jednotek „SI“.
Další podrobnosti najdete v kapitole PID regulace.
Rozsah
0.00…9.99 (je vyjádřen v minutách)
Je přístupný, pouze je-li nastaveno dFL = SI, přitom nesmí být nastaveno Pb2_ = 0.
Ct2ACycle Time, Output 2 A
Ct2b Cycle Time, Output 2 B
Je to čas trvání kompletního regulačního cyklu (tj. jedno zapnutí a jedno vypnutí) druhého výstupu v
sekundách.
Volbou Ct2_ = brSt se nastavuje spínání v nule s proměnným časováním.
Další podrobnosti najdete v kapitolách a Spínání v nule s proměnným časováním (Burst Fire).
Rozsah
5.0…10.0…999.9 (pro mechanické relé)
brSt, 0.1…1.0…999.9 (pro polovodičové relé a stejnosměrný napěťový výstup)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____, nebo není-li Ot2 = Ht nebo CL.
Tento parametr nemá smysl u procesového, proudového či napěťového výstupu a tedy se nenastavuje.
Je přístupný, není-li nastaveno Pb2_ = 0.
db A Dead Band A
db b Dead Band B
Nastavení pásma necitlivosti kolem žádané hodnoty, kde se regulační zásahy PID vyhodnocují tak, aby
bylo možno zabránit nežádoucímu současnému spínání topení a chlazení.
Další podrobnosti najdete na str. 44.
Rozsah
-555…0…555 (je-li C_F = °C)
-999…0…999 (u procesových vstupů)
-999…0…999 (je-li C_F = °F)
Nenastavuje se u modelů 98__-___A-____, 98__-___T-____, nebo není-li Ot1 = Ht a současně
Ot2 = CL nebo Ot1 = CL a současně Ot2 = Ht.
37
10 Regulace, alarmy a chybová hlášení
10.1 Regulace
Logika odezvy přístroje na rozdíl mezi měřenou a žádanou hodnotou se nastavuje pomocí parametrů „Ot1“ a
„Ot2“1 v menu VÝSTUP hodnotami „Ht“ a „CL“. Řídí-li přístroj chlazení (Ot_ = CL), výstup se spíná tehdy,
je-li potřeba snížit teplotu (tzv. přímá akce). U topení (Ot_ = Ht) je tomu naopak (tzv. reverzní akce).
První výstup přístroje pracuje vždy jako regulační.
U druhého výstupu záleží na čísle modelu a na nastavení přístroje. Pokud je i druhý výstup regulační, může
pracovat s opačnou2 spínací logikou než první výstup. Nebo je oběma výstupům nastavena stejná spínací
logika (Ot1 = Ot2) a druhým výstupem se ovládá tzv. přídavné topení/chlazení. Podle nastavení parametru
„SP2c“ v menu VÝSTUP se druhá žádaná hodnota nastavuje přímo v měřených jednotkách (SP2c = Pr), nebo
jako odchylka od první žádané hodnoty (SP2c = dE). V obou případech se druhá žádaná hodnota nastavuje
pomocí parametru „SP2“ v obslužné úrovni.
Pomocí parametrů „Pb1A“, „Pb2A“, „Pb1b“ a „Pb2b“ v obslužné úrovni se pro příslušný výstup a
sadu PID volí druh regulačního algoritmu - dvoupolohová nebo PID regulace.
Dvoupolohová regulace
Dvoupolohová regulace se zvolí nastavením příslušné šířky pásma proporcionality Pb__ = 0. Spínací hystereze
jsou určeny parametry „HYS1“ a „HYS2“ v menu VÝSTUP.
žádaná hodnota
Regulovaná veličina
měřená hodnota
poč
át e
č ní
náb
ěh
hystereze
Čas
Stav regulačního výstupu
ON
OFF
Čas
Dvoupolohová regulace se využívá pro méně náročné aplikace. Z principu není možné dosáhnout nulové
regulační odchylky. Měřená hodnota charakteristickým způsobem kmitá kolem žádané hodnoty.
Regulační odchylku lze snížit zmenšením hystereze. To se však projeví častějším spínáním výkonových členů,
které má nepříznivý vliv na životnost elektromechanických spínačů (relé, stykač apod.). Rychlost spínání nelze
nijak nastavit nebo omezit.
38
1
„Ot2“ pouze u přístrojů které jsou vybaveny druhým výstupem.
2
Např. první výstup řídí topení, druhý chlazení, nebo první přítok, druhý odtok kapaliny…
regulace, alarmy, chybová hlášení
Některé funkce přístroje (např. omezení výstupního výkonu, detekce otevřené smyčky zpětné vazby) nelze při
dvoupolohové regulaci používat.
PID regulace
Je-li pomocí parametrů „Pb__“ nastavena nenulová šířka pásma proporcionality, použije se algoritmus PID.
Precizní regulace lze dosáhnout tehdy, je-li přístroj správně nastaven podle charakteru regulované soustavy.
Při nastavení dFL = SI jsou to tyto PID konstanty:
„Pb__“ (Proportional Band)
Šířka pásma proporcionality, vyjádřená procentem z rozsahu. Uvnitř pásma proporcionality se výstupní
hodnota mění plynule. Správně nastavená potlačí kolísání regulované veličiny.
„It__“ (Integral)
Integrační složka načítá rozdíly mezi měřenou a žádanou hodnotou. I malá odchylka, pokud trvá
dostatečně dlouhou dobu, může mít podstatný vliv na výstupní hodnotu. Integrační složka se projevuje
pomalu a její vliv dlouho doznívá. Umožňuje přesné udržení žádané hodnoty. Integrační parametr je
vyjádřen v minutách. Čím větší je jeho hodnota, tím méně se integrační složka uplatňuje.
„dE__“ (Derivative)
Derivační složka reaguje na rychlé změny a snaží se proti nim působit tím více, čím je změna rychlejší.
Derivační parametr je vyjádřen v minutách. Čím větší je jeho hodnota, tím více se derivační složka
uplatňuje.
Podle charakteru regulačního výstupu je výstupní hodnota buď proporcionální nebo kvaziproporcionální.
žádaná hodnota
po
čá
teč
ní
ná
bě
h
Regulovaná veličina
Čas
Výkon[%]
100
kvaziproporcionální
regulace
0
Čas
čas cyklu
Výkon[%]
100
proporcionální
regulace
0
Čas
U proporcionálního výstupu se výstupní veličina (např. proud, napětí, poloha ventilu) mění spojitě1.
1
Přísně vzato, u digitálních zařízeních, kde se regulační zásahy vyhodnocují numericky a kde se používají D/A převodníky s omezenou rozlišovací úrovní,
nelze ani takový výstup považovat za proporcionální. V praxi však tato omezení nemají význam.
39
U kvaziproporcionální regulace se výstupní veličina (typickým příkladem je relé se stavy zapnuto/vypnuto)
může měnit pouze nespojitě. Spojitá výstupní veličina se získá pomocí tzv. šířkové modulace za předpokladu,
že je rychlost spínání vzhledem k charakteru regulované soustavy dostatečně vysoká.
U kvaziproporcionálního výstupu je proto třeba zavést ještě jednu konstantu, a tou je čas regulačního cyklu
(„Ct__“, Cycle Time). Je to nejkratší čas, za který je možné jednou zapnout a jednou vypnout regulační
výstup.
Je nutno mít na paměti, že krátký čas regulačního cyklu zvyšuje jakost regulace, zejména u rychlých soustav.
Naproti tomu časté spínání zkracuje životnost mechanických spínačů.
Poznámka
Často je výhodné namísto pevně nastaveného času regulačního cyklu používat tzv. spínání s variabilním
časováním. Další podrobnosti najdete na str. 44.
Uvedené konstanty se nastavují v obslužné úrovni v menu PID A a PID B a lze je nastavovat nezávisle na
sobě pro oba výstupy a obě sady PID pomocí parametrů „Pb__“, „It__“, „dE__“ a „Ct__“.
Auto-tuning - automatická optimalizace regulačních konstant
Pro jednoduché nastavení PID parametrů je přístroj vybaven funkcí jejich automatické optimalizace
(auto-tuning).
Přístroje se standardním softwarem (98_A-____-____) mají jednu sadu PID parametrů. Přístroje s rozšířeným
softwarem (98_B-____-____) mohou používat dvě sady PID, pokud je nastaveno AlgO = Pid2. V tom
případě se obě sady parametrů optimalizují zvlášť.
Před spuštěním auto-tuningu je třeba se ujistit, zda je parametr „AtSP“ v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
adekvátně nastaven. Přednastavená hodnota je AtSP = 90, rozsah 50 % až 150 %. Pomocí parametru „AtSP“
je možné upravit pomocnou žádanou hodnotu pro účely automatické optimalizace. Ta se vypočítá takto:
pomocná žádaná hodnota = SP1 × AtSP/100.
V průběhu optimalizace je regulační výstup trvale sepnutý až do okamžiku dosažení pomocné žádané
hodnoty. Poté se vypne, ještě jednou zapne a vypne. Tato procedura slouží k tomu, aby mohlo být změřeno
chování soustavy. Následuje vyhodnocení a uložení vypočítaných hodnot PID do příslušných parametrů. Poté
se už pomocí regulačního algoritmu PID dosáhne žádané hodnoty.
Optimalizace může trvat nejdéle 80 minut. Neproběhnou-li do té doby1 všechny dílčí kroky auto-tuningu,
zůstanou PID parametry nezměněny.
V průběhu auto-tuningu na spodním displeji problikává hlášení „tunE“.
Je nutné si uvědomit, že během optimalizace je použita dvoupolohová regulace. Rampová funkce a
funkce omezení výstupního výkonu nemohou být aktivní. Během počátečního náběhu (až do dosažení
pomocné žádané hodnoty) je regulační výstup zapnutý na plný výkon. V některých případech by proto
nekvalifikované spuštění auto-tuningu mohlo způsobit škody.
Spuštění auto-tuningu
1.
2.
3.
V obslužné úrovni v menu SYSTÉM nalezněte parametr „Aut“.
Volbou Aut = PidA (popř. „Pidb“, pokud je k dispozici) zvolte sadu pro optimalizaci.
Stiskněte tlačítko DISPLAY. Spustí se optimalizace, na spodním displeji problikává „tunE“.
1
40
To se může stát např. tehdy, je-li výkon topení nedostatečný.
regulace, alarmy, chybová hlášení
Přerušení auto-tuningu
Auto-tuning se přeruší nastavením AUt = OFF, přechodem na manuální provoz, nebo vypnutím přístroje.
Automatický a manuální provoz
Automatický provoz regulace vyžaduje uzavřenou smyčku zpětné vazby (jinými slovy měření regulované
veličiny a možnost jejího ovlivňování). Obsluha nastavuje žádanou hodnotu a přístroj ovládá výstupní výkon,
který je soustavě dodáván. Při manuálním provozu regulace nastavuje výstupní výkon obsluha.
Druh provozu se mění pomocí tlačítka AUTO/MAN. Po prvním stisku tlačítka začne blikat kontrolka
AUTO/MAN. Po druhém stisku v intervalu 5 s se druh provozu změní.
Kontrolka AUTO/MAN svítí při manuálním provozu. Pro nastavení požadovaného výkonu se použijí tlačítka
UP a DOWN. Výkon se nastavuje v rozsahu -100 až 100 %. Záporné hodnoty se použijí, řídí-li regulační
výstupy chlazení (přímá akce), kladné řídí-li topení (reverzní akce).
Manuální provoz lze využít např. při poruše vstupního čidla, kdy automatická regulace nemůže pracovat.
Reakce přístroje pro případ detekce této poruchy se nastavuje pomocí parametrů „FAIL“ a „Err“. Další
podrobnosti najdete na str. 43.
10.2 Alarmy
Použití alarmů
Jako alarmové mohou být využity výstupy 2, 3, nebo 4, musí však být vybaveny dvoupolohovým spínačem1.
Alarm je indikován hlášením na displeji2 a svitem příslušné kontrolky.
V menu VÝSTUP je třeba nastavit parametry „Ot2“, „Ot3“ a/nebo „Ot4“, kterými se nastavuje spínací logika:
Je-li Ot_ = AL_, bude příslušný alarmový výstup v průběhu trvání alarmu vypnutý.
Je-li Ot_ = AL_n, bude příslušný alarmový výstup v průběhu trvání alarmu zapnutý.
U třetího výstupu se spínací logika nastavuje ještě zkratovací propojkou uvnitř přístroje, viz. str. 9.
Ot, Ot2, Ot3,
AL2, AL4
AL4n, AL4n
AL3, Form A AL3n, Form
Al3, Form B
AL3n, Form B
Vypnutý
přístroj
Normální
stav
Alarmový
stav
Dále je třeba zvolit pomocí parametrů „AL2“, „AL3“ a „AL4“ požadovaný typ alarmu:
Alarmové hodnoty se mohou nastavovat přímo, vyhodnocuje se hodnota měřená prvním (nastavení
„Pr1“) nebo druhým vstupem (nastavení „Pr2“).
Mohou být také vztaženy k žádané hodnotě. Potom mají význam povolené odchylky hodnoty měřené
prvním (nastavení „dE1“) nebo druhým vstupem (nastavení „dE2“) od žádané hodnoty.
A konečně, pomocí spádového alarmu lze rovněž signalizovat překročení nastavené rychlosti změny (tj.
zvyšování nebo snižování) hodnoty měřené na prvním vstupu (nastavení „rAtE“)3.
1
Nejčastěji se používá elektromechanické relé. Naproti tomu procesový výstup nelze použít jako alarmový.
2
Hlášení na displeji může být potlačeno pomocí parametru „Anun“ v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ.
3
Spádový alarm se nastavuje se v měřených jednotkách za minutu a je vyhodnocován jednou za sekundu.
41
Poznámka
Praktické použití spádového alarmu objasníme na tomto příkladě:
Při zpracování plastů často dochází ke zničení termočlánkového senzoru teploty tak, že se zkratují jeho
vývody. Takový zkrat se chová jako termočlánek a přístroj nemá možnost detekovat chybu ve vstupním
obvodu. Problém je v tom, že na vstupu přístroje je nyní signál, který odpovídá teplotě vývodů v místě zkratu
a ne teplotě senzoru a s tímto falešným údajem nelze regulovat. Toto lze řešit pomocí spádového alarmu,
který zareaguje na náhlou změnu měřené teploty.
Spínací hystereze se nastavuje pomocí parametrů „HYS2“, „HYS3“ a „HYS4“ a má obvyklý význam. U
spádového alarmu (je-li nastaveno AL2, AL3 nebo AL4 = rAtE) je spínací hystereze vyjádřena jako změna
měřené hodnoty za 1 min.
Pomocí parametrů „A2Sd“, „A3Sd“ a „A4Sd“ lze alarm omezit pouze na překročení spodní (A_Sd = LoW),
horní (A_Sd = HigH) alarmové meze, nebo ponechat aktivní obě meze (A_Sd = both).
Alarm může být dočasný nebo trvalý. Trvání alarmu se zvolí pomocí parametrů „LAt2“, „LAt3“ a „LAt4“.
Dočasný alarm (hodnota „nLAt“) je ukončen automaticky, jakmile pominou alarmové podmínky.
Trvalý alarm (hodnota „LAt“) musí být ukončen zásahem obsluhy, protože i po odeznění alarmových
podmínek stále trvá. Vypíná se pomocí tlačítka AUTO/MAN nebo vypnutím přístroje. Nelze jej
samozřejmě vypnout, pokud alarmové podmínky dále trvají.
Pokud je na alarmový výstup zapojena zvuková signalizace, je výhodné využít funkce umlčení alarmu, která
kromě toho potlačí nežádoucí signalizaci (např. při počátečním náběhu na pracovní hodnoty). Nastavuje se
pomocí parametrů „SIL2“, „SIL3“ a „SIL4“ v menu VÝSTUP. Její význam spočívá v tom, že po zapnutí
přístroje jsou ignorovány alarmové podmínky do té doby, než se měřená hodnota poprvé dostane do pásma
mezi alarmovými hranicemi. Jestliže poté alarm vznikne, lze pomocí tlačítka AUTO/MAN vypnout alarmový
výstup (a tím i umlčet zvukovou signalizaci). Indikace alarmu tím není ovlivněna.
Alarm je indikován svitem kontrolky příslušného výstupu a alarmovým hlášením („A_LO“, „A_HI“) které
problikává na spodním displeji. Zobrazování hlášení na displeji lze potlačit nastavením Anun = OFF.
Poznámka 1
Pokud současně vznikne několik alarmů, na displeji se zobrazuje jediné hlášení. V takovém případě se
orientujte podle kontrolek.
Poznámka 2
Chybový stav vstupu (viz dále) je rovněž vyhodnocen jako alarm.
Vlastní spodní a horní alarmové hodnoty se nastavují pomocí parametrů „A2LO“, „A2HI“, „A3LO“, „A3HI“,
„A4LO“ a „A4HI“ v menu SYSTÉM v obslužné úrovni.
42
regulace, alarmy, chybová hlášení
10.3 Chybové kódy a hlášení
Hlášení
Význam
Náprava
„E1 1“
„E2 1“
Měřená hodnota příslušného analogového vstupu je
pod spodním měřicím rozsahem A/D převodníku.
Překontrolovat, resp. opravit vstupní obvod. Nejčastější
příčinou bývá obrácená polarita nebo poškození čidla.
Rovněž může být chybně zvolen typ senzoru - parametry
„In1“ nebo „In2“ v menu VSTUP.
Je-li vstupní obvod a nastavení v pořádku, může být
poškozený A/D převodník. V takovém případě kontaktujte
dodavatele.
„E1 2“
„E2 2“
Měřená hodnota příslušného analogového vstupu je
pod spodním rozsahem, avšak v rozmezí měřicího
rozsahu A/D převodníku.
„E1 3“
„E2 3“
Měřená hodnota příslušného analogového vstupu je
nad horním rozsahem, avšak v rozmezí měřicího
rozsahu A/D převodníku.
„E1 4“
„E2 4“
Měřená hodnota příslušného analogového vstupu je
nad horním měřicím rozsahem A/D převodníku.
„Er3“
Teplota uvnitř přístroje je mimo povolený rozsah
(0 až 65 °C).
Chyba může být i ve špatně provedené kalibraci. Objeví-li se
toto hlášení bez toho, že by teplota okolí překračovala
povolené meze, zkuste vrátit kalibrační hodnoty na hodnoty
nastavené výrobcem (rSt = YES, menu KALIBRACE).
„Er4“
Chyba dat v paměti RAM.
Kontaktujte dodavatele.
„Er5“
Chyba dat v paměti EEPROM.
Vypněte a znovu zapněte napájecí napětí. Pokud chybové
hlášení nezmizí, kontaktujte dodavatele.
„OPLP“ Bylo detekováno přerušení smyčky zpětné vazby
Překontrolovat zařízení. Chybové hlášení se potlačí vstupem
mezi senzorem, regulátorem, výkonovým spínačem a a návratem z konfigurační úrovně. Automatický provoz se
akčním členem. Detekce se zapíná nastavením
znovu zvolí dvojím stiskem tlačítka AUTO/MAN.
OPLP = on v menu DIAGNOSTIKA.
„Er9“
Chyba v konfiguraci přístroje.
Kontaktujte dodavatele.
Chybové stavy „E1 1“, „E2 1“, „E1 2“, „E2 2“, „E1 3“, „E2 3“, „E1 4“, „E2 4“ a „OPLP“
V případě vzniku těchto mimořádných provozních stavů se při automatickém provozu na horním displeji
namísto měřené hodnoty zobrazí čtyři pomlčky („- - - -“). Chybu lze identifikovat stlačením tlačítka
AUTO/MAN. Chybové hlášení se na okamžik zobrazí na horním displeji.
Přístroj se automaticky přepne do manuálního módu regulace. Podle hodnoty parametru „FAIL“ se nastaví
výstupní hodnota a zůstane zobrazená na spodním displeji:
Je-li FAIL = bPLS, bude za předpokladu ustáleného stavu regulované veličiny1 nastavena stejná
výstupní hodnota výkonu jako před poruchou.
Není-li FAIL = bPLS, nastaví se výstupní hodnota na předvolenou hodnotu, tj. v rozsahu -100 % až
100 %.
Jestliže je nastaveno Err = nLA, chybové hlášení zmizí okamžitě po odstranění problému.
Je-li nastaveno Err = LAt, chybové hlášení zmizí po odstranění problému, jakmile je přístroj na okamžik
vypnut, nebo po vstupu a následném návratu z konfigurační úrovně.
Chybové stavy „Er3“, „Er4“, „Er5“ a „Er9“
V případě vzniku těchto provozních stavů jsou regulační výstupy vypnuty, alarmové naopak zapnuty. Horní
displej je prázdný. Na spodním displeji se zobrazí příslušné chybové hlášení. Přístroj nelze ovládat tlačítky. V
případě chyby „Er5“ se navíc všechny konfigurační parametry vrátí do původního stavu, jak byly nastaveny z
výroby.
Krátce přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problémy trvají, kontaktujte dodavatele.
1
tzn. výstupní výkon menší než 70 % a kolísání výstupního výkonu během posledních dvou minut menší než ±5 %
43
11 Standardní software
11.1 Spínání v nule s proměnným časováním (Burst Fire)
Je ideální pro odporové zátěže a polovodičové výkonové spínače. Umožňuje nejrychlejší možné spínáním při
průchodu spínaného napětí nulou. Výsledkem je jakostní regulace s minimálním elektromagnetickým rušením.
Vítaným vedlejším efektem je prodloužení životnosti topných těles, která nejsou zatěžována prudkými
změnami vnitřní teploty.
Princip funkce
Proměnné časování pracuje takto:
Má-li se soustavě dodávat výkon např. 50 %, je propuštěna každá druhá vlna spínaného napětí. Čas
jednoho kompletního regulačního cyklu je tedy 40 ms (pro 50 Hz).
Má-li se soustavě dodávat výkon např. 1 %, je propuštěna jen jedna ze sta vln spínaného napětí. Čas
jednoho kompletního regulačního cyklu je tedy 2 s (pro 50 Hz).
Potřebné časové intervaly si přístroj vyhodnocuje automaticky, neboť detekuje průchod spínaného napětí
nulou.
Požadavky
Spínání v nule s proměnným časováním vyžaduje:
na straně přístroje odpovídající regulační výstup (stejnosměrný spínač/otevřený kolektor nebo
polovodičové relé),
regulátor napájený ze stejné fáze jako zátěž a s napájecím napětím 100 až 240 Vstř.
použití regulačního algoritmu PID,
polovodičový výkonový spínač1 se spínáním v nule.
Nastavení
Funkce se pro příslušný regulační výstup, popř. sadu PID parametrů inicializuje nastavením Ct__ = brSt v
menu PID A a PID B.
11.2 Komunikace
Komunikace pomocí sériové komunikační linky patří mezi standardní možnosti přístroje vybavené rozhraním
RS-232, EIA-485/RS-422 nebo EIA-485/RS-232.
Celá problematika komunikace je detailně rozepsána v samostatné příručce „Data Communications with the
Watlow Series 988 Family of Controllers“.
11.3 Pásmo necitlivosti (Dead Band)
Pokud přístroj ovládá současně topení (reverzní akce) a chlazení (přímá akce), nastavuje se pásmo necitlivosti
kolem žádané hodnoty, které jakoby posouvá žádanou hodnotu pro druhý výstup.
Leží-li měřená hodnota uvnitř pásma necitlivosti, vyhodnotí se regulační zásah následujícím způsobem:
Je-li nastavena kladná hodnota pásma necitlivosti, nemohou se regulační výstupy zapnout současně.
Regulační zásah se vypočítá tak, že se pomocí použitého regulačního algoritmu zvlášť stanoví výkon
topení a výkon chlazení a výsledky se sečtou. Je-li výsledný výkon kladný, zapne se topení. Je-li
záporný, zapne se chlazení.
Pokud se nastaví záporná hodnota pásma necitlivosti, oba regulační výstupy mohou být zapnuty
současně.
Doporučuje se správné nastavení velikosti pásma necitlivosti prakticky ověřit, popř. doladit.
1
44
triakový nebo tyristorový spínač, např. řada DIN-a-mite.
standardní Software
Příklad
Regulátor má udržovat konstantní hladinu kapaliny v nádrži. Jeden výstup ovládá přítok, druhý odtok. Při
značných odchylkách hladiny od požadovaného stavu se kapalina připouští nebo vypouští. Pro jemné
doregulování by bylo sice možné kapalinu připouštět i vypouštět současně, bylo by to však neekonomické.
Při vhodném nastavení pásma necitlivosti se v okolí požadované hladiny regulační zásahy obou výstupů
sčítají a kapalina se v jednom okamžiku buď jen připouští nebo jen vypouští.
Nastavení
Pásmo necitlivosti se nastavuje pomocí parametrů „db A“ a „db b“ v menu PID A a PID B.
11.4 Digitální vstup
Digitální vstup slouží k tomu, aby obsluha (nebo i nadřízený systém, např. programovatelný automat) mohla
pomocí externího spínače ovládat vybranou funkci přístroje. Takto se dá zjednodušit obsluha zařízení. Někdy
se funkce nechá zautomatizovat úplně.
Jedním digitálním vstupem je vybaven každý přístroj. Model 98__-_5__-____ má digitální vstupy dva.
Výběr funkce se děje pomocí parametrů „Ei1“ pro standardní a „Ei2“ pro druhý digitální vstup. Oba
parametry se nachází v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ a mají identický význam. Druhý vstup je ale nutné
předtím inicializovat v menu VSTUP nastavením In2 = Ei2.
K dispozici jsou tyto funkce:
Uzamčení klávesnice (Ei1/Ei2 = LOC)
Je-li aktivováno, přístroj nelze ovládat pomocí klávesnice. Lze využít pro omezení nežádoucího přístupu
nekvalifikovaného personálu.
Vypnutí trvalého alarmu (Ei1/Ei2 = ALr)
I ze vzdáleného místa lze vypínat trvalý alarm.
Přepínání druhu provozu (Ei1/Ei2 = A-M)
Lze přepínat mezi automatickým a manuálním provozem.
Vypnutí regulačních výstupů (Ei1/Ei2 = OFF)
Digitální vstup může vypínat regulační výstupy.
Přepínání sad parametrů PID (Ei1/Ei2 = Pid)
Digitální vstup se dá využít i pro přepínání mezi dvěmi sadami PID. V některých aplikacích může být digitální
vstup ovládán automaticky. Použití dvou sad PID ovšem vyžaduje rozšířený software.
Příklad:
Snímač tlaku ve vakuové peci může automaticky přepínat parametry PID, optimalizované pro normální
atmosféru i pro vakuum.
Přepínání mezi řízením topení a chlazení (Ei1/Ei2 = Actn)
Pomocí digitálního vstupu lze přepínat logiku regulačních výstupů. Tato funkce není jiným způsobem
dosažitelná.
Přepínání mezi místním a dálkovým řízením (Ei1/Ei2 = rSP)
Pomocí digitálního vstupu lze jednoduše přepínat mezi místním a externím zadáváním žádané hodnoty.
Využitelné pro zařízení kde žádanou hodnotu generuje programovatelný automat, ale zároveň má být
ponechána možnost manuálního nastavení prostřednictvím obsluhy.
45
Přepínání žádaných hodnot (Ei1/Ei2 = IdSP)
Digitální vstup může přepínat mezi primární a záložní žádanou hodnotou. I tato činnost může být v některých
případech zcela automatizována, např. použitím snímače, indikujícího přítomnost materiálu apod.
Doporučuje se možnostem, které přináší digitální vstup, věnovat náležitou pozornost. Je to silný
nástroj pro zjednodušení obsluhy, zvýšení operativnosti, zautomatizování rutinních činností a v
neposlední řadě i pro zvýšení bezpečnosti zařízení.
11.5 Měření výstupního proudu
Funkce měření výstupního proudu umožňuje detekovat poškozená elektrická topná tělesa nebo výkonové
spínače při jejich vícenásobném nasazení.
Příklad:
Soustava obsahuje pět topných patron, každou protéká elektrický proud 10 A. Celkový proud tedy může být
max. 50 A. Pomocí proudového transformátoru 50A:50mA zapojeného na druhý vstup lze měřit výstupní
proud. Druhý vstup se nakonfiguruje takto:
In2 = Curr, rL2 = 0, rH2 = 50.
Okamžitý proud lze odečíst v menu displeje, pod položkou „Pr2“. Zobrazí se na horním displeji v jednotkách
ampér.
Požadavky a omezení
Měření proudu vyžaduje:
Přístroj s druhým vstupem pro proudový transformátor, model 98__-_4__-____.
Odpovídající proudový transformátor.
Měření proudu má některá omezení:
Odměření proudu trvá 300 ms a po tu dobu musí být regulační výstup nepřetržitě zapnutý. Pokud není
možné proud změřit, zobrazuje se jeho poslední platná hodnota.
Měření proudu nelze použít v kombinaci s variabilním časováním, právě z důvodů nedostatečné doby
pro měření. Detekce přítomnosti výstupního proudu při vypnutém výstupu ale pracuje.
Funkci lze použít pouze pro první výstup.
Nelze použít pro procesový (proudový nebo napěťový) výstup.
Maximální vstupní hodnota je 50 mA.
Nastavení
Parametr „In2“ u přístrojů se vstupem pro proudový transformátor lze nastavit na hodnotu „Curr“ nebo
„Loop“. V prvním případě se měří výstupní proud. Jeho hodnota může být kontrolována pomocí alarmové
funkce, nastavením AL_ = Pr2. Další podrobnosti najdete na str. 43. Ve druhém případě se navíc kontroluje,
zda při vypnutém regulačním výstupu proud neprotéká a naopak. Případná chyba je detekována, regulační
výstupy se vypnou.
U vícefázových soustav se proudové transformátory zapojují sériově.
46
standardní Software
11.6 Vstupní filtr
V některých případech, např. je-li zkreslena šumem, bývá měřená hodnota nestabilní. To působí těžkosti při
regulaci a samozřejmě také při odečítání měřené hodnoty na displeji. Lze si pomoci digitální filtrací vstupního
signálu.
Nastavení
Hodnotou parametru „Ftr1“ (popř. „Ftr2“ pro druhý vstup) v menu VSTUP se v sekundách nastavuje časová
konstanta filtru, který pracuje jako dolní propust. Hodnoty mohou být kladné i záporné. Kladné hodnoty mají
vliv pouze na zobrazení na displeji. Je-li nastavena záporná hodnota, vstupuje filtrovaný signál i do
regulačních algoritmů. V takovém případě je třeba mít na paměti, že filtrace zpomalí odezvu přístroje.
Nastavením Ftr_ = 0 je funkce vypnuta.
Vstupní filtr lze použít u všech modelů.
11.7 Linearizace vstupních hodnot
Některé levné převodníky průtoku poskytují nelineární výstupní hodnotu úměrnou druhé mocnině
okamžitého průtoku. Pro získání lineárního signálu lze použít funkci digitální linearizace, která spočívá v
matematickém přepočtu vstupní hodnoty (druhá odmocnina).
Nastavení
Hodnota parametru „Lin1“ (popř. „Lin2“ pro druhý vstup) v menu VSTUP se nastaví na „root“.
Tato funkce je přístupná u modelů s univerzálním procesovým vstupem.
11.8 Rampová funkce
Pomocí této funkce lze dosáhnout lineárního náběhu na žádanou hodnotu zvolenou rychlostí a chránit tak
zařízení nebo materiál, které nesmí být vystaveny rychlým změnám.
Nastavení
Funkce se inicializuje parametrem „rP“. Je-li nastavena hodnota rP = Strt, lineární náběh bude aktivován po
zapnutí přístroje při studeném startu. Je-li rP = StPt, funkce bude kromě toho aktivní i při každé změně
žádané hodnoty. Nastavením rP = OFF se funkce vypíná. Rychlost náběhu se udává v měřených jednotkách za
1 minutu pomocí parametru „rAtE“ v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ.
Jakmile je rampová funkce spuštěna, aktuální měřená hodnota se stane počátečním bodem rampy. Její strmost
je definována hodnotou parametru „rAtE“ a koncový bod je výsledná žádaná hodnota. Z těchto údajů se
stanoví celková doba náběhu a po tu dobu je funkce aktivní. Na spodním displeji spolu s žádanou hodnotou
problikává hlášení „rP“.
Rampovou funkci lze použít u všech modelů.
11.9 Dálkové nastavování žádané hodnoty
Pomocí druhého vstupu může být přístroji zadávána žádaná hodnota z externího zdroje. Tato funkce se často
používá ve vícesmyčkových regulačních systémech s centrálním řízením. Jeden řídicí1 regulátor generuje
žádanou hodnotu pro ostatní podřízené přístroje. Žádanou hodnotu je možno nastavovat také pomocí
napěťového nebo proudového výstupu PLC, popř. i potenciometrem.
1
Často to bývá programový regulátor, u kterého se žádaná hodnota mění v čase podle naprogramovaného profilu.
47
Druhý vstup může mít termočlánkové (model 98__-_1__-____), univerzální (model 98__-_2__-____) nebo
odporové (model 98__-_3__-____) rozsahy.
Nastavení
Funkce se inicializuje pomocí parametru „rSP“ v konfigurační úrovni, menu VSTUP nastavením rSP = On.
Volba způsobu zadávání žádané hodnoty se děje prostřednictvím parametru „L-r“ v obslužné úrovni, menu
SYSTÉM. Je-li nastaveno L-r = L, žádanou hodnotu nastavuje obsluha pomocí klávesnice. Je-li nastaveno
L-r = r, žádaná hodnota se snímá pomocí druhého vstupu.
Nastavení parametru „In2“ v menu VSTUP musí odpovídat připojenému senzoru nebo zařízení.
Parametry „rL2“ a „rH2“ mají u procesových a u odporového vstupu ten význam, že snímané hodnotě
nastavují měřítko. Parametr „CAL2“ má obvyklý význam.
Příklad
Chceme nastavovat žádanou teplotu pomocí proudového výstupu programovatelného automatu s rozlišením
na jedno desetinné místo. Jeho proudový výstup 4-20 mA pokrývá rozsah 0 až 100 °C. U přístroje nastavíme
In2 = 4-20, dEC2 = 0.0, rL2 = 0, rH2 = 100. Bude-li např. výstupní proud 9,89 mA, nastaví se žádaná
teplota 61,8 °C a takto se bude zobrazovat na spodním displeji.
11.10
Přenos hodnot (Retransmit)
Třetím procesovým proudovým nebo napěťovým výstupem, může přístroj přenášet měřenou nebo žádanou
hodnotu (tzv. Retransmit) za účelem jejího zpracování jiným zařízením.
Typické použití
výstup pro liniový zapisovač (přenos měřené hodnoty)
generování žádané hodnoty pro připojené regulátory (přenos žádané hodnoty)
Model 98__-____-M___ má proudový výstup s rozsahy 0-20 mA a 4-20 mA. Model 98__-____-N___ má
napěťový výstup s rozsahy 0-5 Vss, 1-5 Vss a 0-10 Vss. Typ výstupu a nastavený rozsah musí odpovídat
vlastnostem připojeného zařízení.
Nastavení
Parametrem „Aout“ se volí, zda bude přenášena hodnota měřená prvním (Aout = Prc1) nebo druhým vstupem
(Aout = Prc2) nebo žádaná hodnota (Aout = StPt).
Rozsah procesového výstupu se nastavuje pomocí parametru „Prc3“. Může mít hodnoty „4-20“, „0-20“ nebo
„0-5“, „1-5“, „0-10“.
Pomocí parametrů „ArL“ a „ArH“ se přenášené hodnotě nastavuje měřítko. Parametrem „ACAL“ lze
přenášenou hodnotu posunout. Tyto parametry mají obdobný význam jako „rL_“, „rH_“ a „CAL_“.
Poznámka
Všimněte si vzájemné souvislosti funkcí dálkového nastavování žádané hodnoty a přenosu hodnot. Společně
umožňují vlečnou regulaci, kdy jeden nadřízený (Master) regulátor generuje žádané hodnoty pro podřízené
regulátory (Slave). Celý systém se ovládá z jednoho místa.
11.11
Třípolohová regulace se zpětnou vazbou
Přístroj může ovládat servoventil. Pro tento účel musí být vybaven speciálním vstupem pro snímání jeho
polohy a třípolohovým výstupem pro jeho řízení.
48
standardní Software
Jako snímač polohy se nejčastěji používá potenciometr, mechanicky spřažený s ventilem. Odpovídající vstup
na straně přístroje je druhý, pro odporový snímač polohy s rozsahem1 0 - 1200 Ohm (model
98__-_3__-____). Třípolohový výstup se stavy „akční zásah více“, „akční zásah méně“ a „vyrovnaný stav“ je
na straně přístroje vytvořen pomocí prvního a druhého regulačního výstupu.
Doporučuje se použít algoritmu PID regulace. Výstupní hodnota v procentech se přepočítává na odpovídající
polohu ventilu a pomocí místní zpětné vazby je zaručeno její dosažení.
Nastavení
Hodnotou parametru In2 = SLid se nastaví funkce druhého vstupu pro měření polohy. Pomocí parametru
„Ot1“2 se nastavuje logika regulační akce: řízení topení nebo chlazení.
První regulační výstup řídí otevírání, kdežto druhý zavírání ventilu.
Parametry „rL2“ a „rH2“, kterými se nastavuje ohmický odpor ve spodní a horní poloze ventilu, je výhodné
nechat automaticky odměřit pomocí funkcí „LrnL“ a „LrnH“.
1.
2.
3.
Nastavte ventil (např. manuálně) do spodní krajní polohy.
V menu VSTUP nalezněte parametr „LrnL“. Jeho hodnotu nastavte LrnL = YES. Tím dojde k
automatickému změření odporu potenciometru. Jeho ohmická hodnota se uloží do parametru „rL2“.
Nastavte ventil do horní polohy a obdobným způsobem, pomocí funkce „LrnH“ nastavte parametr
„rH2“.
Samozřejmě můžete nastavovat parametry „rL2“ a „rH2“ přímo, pokud si hodnoty odporu změříte sami.
Jakmile je předchozím postupem třípolohová regulace zprovozněna, odstraňte pomocí parametru „ShYS“
hysterezi pohonu. Parametr „SHYS“ lze nastavit v rozsahu hodnot 0 až „Hunt“.
Pro kompenzaci hystereze pohonu se osvědčil tento pracovní postup:
1.
2.
3.
4.
Dvojím stiskem tlačítka MODE přepněte do manuálního provozu regulace. Rozsvítí se kontrolka
MODE. Nyní je na spodním displeji zobrazen žádaný výkon (jinými slovy žádaná poloha ventilu).
Můžete jej ovládat pomocí tlačítek UP a DOWN.
Změňte žádaný výkon (o několik desítek procent). Pokud byla změna dostatečná, rozsvítí se některá z
kontrolek LD1 nebo LD2, sepne se příslušný regulační výstup a ventil se přestaví do nové polohy.
Jakmile je jí dosaženo, kontrolka zhasne.
Stiskněte tlačítko DISPLAY. Na spodním displeji se zobrazí „Pr2“, na horním skutečná (měřená)
poloha ventilu. Můžete sledovat, nakolik se skutečná poloha ventilu liší od požadované (odpovídá
nastavenému žádanému výkonu). Rozdíl hodnot je důležitý, zaznamenejte si jej.
Předchozí experiment podle potřeby několikrát zopakujte, za různých výchozích podmínek a pro oba
směry pohybu pohonu. Tím získáte několik hodnot rozdílu mezi požadovanou a skutečnou polohou
ventilu. Vyberte střední hodnotu a násobte ji dvakrát. Výsledek je hledaná hodnota parametru „ShYS“.
Poté pomocí parametru „Hunt“, který udává pásmo necitlivosti (v procentech polohy) na nepřesnost polohy
ventilu, odstraňte případné zakmitávání pohonu.
Vychází se z toho, že reálný ventil nelze nikdy nastavit do požadované polohy zcela přesně. Aby se jeho
pohon neustále nesnažil o nemožné, zavede se příslušná hystereze a taková přípustná odchylka polohy, která
nemá na jakost regulace vliv, ale zakmitávání zabrání. Těmito opatřeními se zvýší jakost regulace a životnost
servoventilu.
1
Jedná se o vstupní rozsah, který je přístroj schopen zpracovat. Pracovní rozsah snímače polohy může být např.
0 až 100 Ohm.
2
Parametr Ot2 v tomto okamžiku není přístupný, protože první a druhý výstup regulátoru pracují společně jako jediný
(třípolohový) výstup.
49
ol
oh
a)
/%
Požadovaný výkon
(poloha)/%
Sk
u
te
čn
ýv
ýk
on
(p
100%
hunt
Žádaný výkon (poloha)
ShYS
0%
otevírání
Ot2
Ot1
zavírání
zavírání
Indikace
U třípolohové regulace indikuje kontrolka LD1 zavírání ventilu, kontrolka LD2 otevírání ventilu. Pomocí
parametru „Pr2“ lze odečíst aktuální polohu ventilu v procentech polohy.
Požadavky
Třípolohová regulace vyžaduje dva vstupy a dva regulační výstupy.
Pro připojení místní smyčky zpětné vazby je zapotřebí druhý vstup pro snímání polohy (model
98__-_3__-____). Výstupy musí být kompatibilní s použitým servoventilem. Nejčastěji se používají
elektromechanická relé.
50
rozšířený software
12 Rozšířený software
Dále uvedené možnosti jsou dostupné u přístrojů z rozšířeným softwarem. Jde o modely 98_B-____-____.
12.1 Kaskádní regulace
Dopravní zpoždění je doba potřebná k tomu, aby změna výstupní hodnoty způsobila změnu měřené hodnoty.
Z hlediska PID regulace má fatální význam.
Příklad: ohřev oleje
Pro regulaci byl použit standardní PID regulátor. Nebylo však dosaženo uspokojivého výsledku. Při zapnutí
se začal olej v místě styku s ponorným topným tělesem připalovat ještě dříve, než čidlo teploty umístěné u
odtoku stačilo zaznamenat nárůst teploty. Pokud se čidlo přemístilo blíže k topení, vytékající olej neměl
předepsanou teplotu. Byl snížen příkon topení, ale za cenu podstatně menšího výkonu zařízení, které
nedodávalo požadované množství oleje. Kromě toho se neúnosně prodloužil náběh po studeném startu.
V tomto případě bylo nutné doplnit soustavu o druhé čidlo, které měřilo teplotu pláště topeného tělesa a
signalizovalo nárůst teploty a nebezpečí přepálení oleje okamžitě. Protože regulátory Watlow 988 obsahují
algoritmus kaskádní regulace, stačil pro regulaci jeden přístroj.
vstup 1
W ATLO W
vstup 2
výstup 1
PROCESS
L1
L2
L3
L4
DEV
DISPLAY
% OU T
AUT O
MAN
MODE
S ER I ES 9 8 8
přítok
odtok
limitní
jednotka
Teoretický úvod
Regulační systémy s velkým dopravním zpožděním nelze jakostně regulovat jedinou regulační smyčkou.
Typické chování soustavy s velkým dopravním zpožděním je následující:
Rychlá soustava
Při počátečním náběhu je do systému vneseno příliš mnoho energie ještě dříve, než může zpětná vazba
zasáhnout. Výsledkem je značný počáteční překmit a nestabilita měřené hodnoty. V některých
případech nelze zakmitávání potlačit vůbec.
Pomalá soustava
Výsledkem bývá tak dlouhá doba náběhu, že je pro některé aplikace neakceptovatelná.
V případech, kdy je nutná precizní regulace, se využívá kaskádní regulace.
51
SP
1
2
3
1 PID regulace - rychlá soustava
2 kaskádní regulace
3 PID regulace - pomalá soustava
čas
Princip kaskádní regulace
Pro kaskádní regulaci je nutno doplnit tzv. primární (vnější) smyčku ještě o sekundární (vnitřní) regulační
smyčku.
Představme si dva PID regulátory zapojené za sebou. První regulátor měří regulovanou veličinu In1 a
porovnává ji s žádanou hodnotou SP. Rozdíl mezi nimi generuje na výstupu tzv. vnitřní výkon Pint. Ten po
matematickém přepočtu ve formě vnitřní žádané hodnoty %int vstupuje spolu s hodnotou měřenou druhým
vstupem In2 do druhého regulátoru, kde se vypočítává výsledný výkon dodávaný soustavě %out.
Algoritmus kaskádní regulace
Z následujících vztahů vyplývá, jakým způsobem se generuje tzv. vnitřní žádaná hodnota, která je pak spolu s
pracovním rozsahem vnitřní smyčky použita při výpočtu regulačního zásahu:
1.
Pint = PIDA (In1 - SP),
2.
SPint = Pint × (rH2 - rL2) + rL2,
3.
Pout = PIDB (In2 - SPint),
kde Pint je vnitřní výkon, vypočtený algoritmem PID regulace z rozdílu měřené a žádané hodnoty při použití
PID parametrů uložených v sadě PID A,
SPint je vnitřní žádaná hodnota a
Pout je výstupní výkon soustavy, vyjádřený v procentech.
Parametry „rL2“ a „rH2“ mají obvyklý význam. Udávají mezní hodnoty pro druhý vstup. Jejich správné
stanovení je kritické.
V topných systémech nastavíme „rL2“ tak, aby byla vždy nižší než minimální teplota soustavy. Jinak by vůbec
nebylo možno topení úplně vypnout. Hodnotu „rH2“ nastavíme jako maximální teplotu, které smí být v
měřeném místě dosaženo. Podle umístění teplotního čidla to může být např. maximální teplota média (čidlo
ponořeno v těsné blízkosti zdroje tepla), nebo maximální teplota pláště topného tělesa (čidlo zabudováno
přímo v topném tělese).
In1
SP
PID A
regulátor vnější smyčky
52
In2
% int
SP int
PID B
regulátor vnitřní smyčky
% out
rozšířený software
Vrátíme-li se k úvodnímu příkladu ohřevu oleje, pak se kaskádní regulace chová zjednodušeně řečeno takto:
Ve vnější smyčce se měří teplota výstupního proudu oleje a porovnává se s hodnotou žádanou. Algoritmem
PID regulace je stanoven vnitřní výkon Pint a z něj se vypočte potřebná teplota topného tělesa SPint. Všimněte
si, že pokud by se nemělo topit vůbec, bude žádaná teplota topného tělesa SPint = rL2, pokud by se mělo
topit plným výkonem, bude SPint = rH2. Výstupní výkon, tj. okamžitý elektrický výkon topení, se pak stanoví
podle algoritmu PID regulace z rozdílu měřené a požadované teploty topného tělesa.
Jinými slovy:
Ve vnější smyčce se z okamžité teploty oleje stanoví, na jakou teplotu se má vyhřát topení. Pokud je teplota
oleje nízká, musí se teplota topení zvýšit, a naopak. Ve vnitřní smyčce probíhá vlastní ohřev topení na
požadovanou teplotu. Vzhledem k tomu, že čidlo v topném tělese reaguje prakticky okamžitě, jde o banální
PID regulaci.
Požadavky
Přístroj musí mít rozšířený software. Musí mít dva (analogové) vstupy. První vstup je zapojen ve vnější, druhý
ve vnitřní smyčce. Pro regulaci je potřeba alespoň jeden regulační výstup.
Nastavení
Podle potřeby se nastaví odpovídající vstupy „In1“ a „In2“, popř. další související parametry v menu VSTUP.
Mimořádnou důležitost má správné nastavení „rL2“ a „rH2“.
V menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ se zvolí kaskádní algoritmus CntL = CSCd. Možnost dálkového řízení
žádané hodnoty musí být vypnuta (rSP = OFF).
Parametrem „CSAC“ lze obrátit logiku vztahu vnitřní a vnější regulační smyčky. Reverzní akce CSAC = rEU
znamená, že při požadavku vnější smyčky na maximální výkon bude vnitřní žádaná hodnota nastavena
SPint = rL2 a naopak.
Optimalizace PID parametrů
Kompletní vyladění soustavy se provádí ve dvou krocích.
Prvně se musí optimalizovat vnitřní smyčka. PID parametry vnitřní smyčky jsou uloženy v sadě PID B. Jde o
standardní automatickou optimalizaci regulačních parametrů. Poté se optimalizuje vnější smyčka.
Automatická optimalizace zde pracuje trochu odlišně. Regulační parametry vnitřní smyčky jsou uloženy v
sadě PID A.
1.
2.
Doporučuje se ověřit správnost nastavení „rL2“ a „rH2“. Automatická optimalizace vnitřní smyčky se
spustí nastavením AUt = Pidb. V průběhu optimalizace je v módu dvoupolohové regulace dosaženo
hodnoty AtSP × rH2.
Automatická optimalizace vnější smyčky se spustí nastavením AUt = PidA. V průběhu optimalizace je
v módu dvoupolohové regulace dosaženo hodnoty AtSP × SP1. Po skončení optimalizace budou
nastaveny proporcionální („Pb1A“) a integrační („It1A“) složky. Derivační složka („dE1A“) se
nechává záměrně vypnutá, protože by mohla způsobovat nestabilitu.
Regulační parametry vnější smyčky lze v případě potřeby nastavovat i manuálně tímto postupem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Doporučuje se zaznamenat výsledky automatické optimalizace: „Pb1A“ a „It1A“.
Prvně se nastavuje šířka pásma proporcionality. Integrační složku proto vypněte. Nastavte It1A = 0.00.
Nechte systém, aby se ustálil v blízkosti žádané hodnoty vnější smyčky.
Pak se zaměřte na druhou měřenou hodnotu. Naleznete ji pomocí tlačítka DISPLAY pod položkou
„Pr2“. Pokud „Pr2“ kolísá, postupně zvyšujte „Pb1A“, dokud se „Pr2“ nestabilizuje. „Pb1A“ zvyšujte
v krocích přibližně 3 až 6 °C a nechte systému dostatečnou dobu na ustálení.
Nalezněte pomocí tlačítka DISPLAY údaj o výstupním výkonu (svítí kontrolka %OUT). Při správném
nastavení by neměl kolísat o více než asi ± 10 %, ale hodně záleží na vlastnostech regulované soustavy.
Nyní by měla být měřená hodnota stabilní, v blízkosti žádané hodnoty.
53
7.
8.
Regulační odchylku vynulujte pomocí integrační složky. Je nutné si uvědomit, že při nastavení
It1A = 0.00 je integrační složka vypnuta. Je-li It1A = 0.01, působí maximálně. Při hodnotě
It1A = 99.99 působí minimálně. (Máte-li na přístroji nastavenu soustavu jednotek US, namísto
parametru „It1A“ je použit inverzní „rE1A“, s obráceným chováním: menší hodnota znamená menší
působení.)
Zkusmo nastavte např. It1A = 5.00. Za stejných výchozích podmínek zvyšujte žádanou hodnotu
skokem o konstantní hodnotu (např. o 10 °C) a sledujte její dosažení. Je-li náběh příliš pomalý, je
hodnota „It1A“ příliš velká a snižte ji, např. na polovinu. Pokud dojde ke kmitání, je už „It1A“ příliš
malé.
Manuální nastavení je časově velmi náročné.
Při správném nastavení dosáhne soustava žádané hodnoty rychle a bez překmitů.
12.2 Řízení rozdílu, řízení poměru
Přístroj umožňuje regulovat jednu veličinu tak, aby její hodnota byla udržována na určitém rozdílu (popř.
poměru) k jiné, vztažné veličině, která se mění a proto musí být také měřena.
Regulovaná veličina se měří prvním vstupem, vztažná veličina druhým, pomocným vstupem.
Pro řízení rozdílu platí:
žádaná hodnota = hodnota měřená druhým vstupem + nastavený rozdíl.
Pro řízení poměru platí:
žádaná hodnota = hodnota měřená druhým vstupem × nastavený poměr.
Žádaný rozdíl (popř. poměr) se zobrazuje na spodním displeji a obsluha jej může nastavovat pomocí tlačítek
UP a DOWN.
Je třeba si uvědomit, že v tomto specifickém případě je žádaná hodnota vypočítávána pouze pro vnitřní
potřebu. Nezobrazuje se a obsluha ji ani nemůže nastavovat.
Požadavky
Přístroj musí mít rozšířený software. Musí mít dva (analogové) vstupy. Pro regulaci je potřeba alespoň jeden
regulační výstup.
Nastavení
Podle potřeby se nastaví parametry „In1“ a „In2“, popř. další související parametry v menu VSTUP. V menu
GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ se zvolí příslušný regulační algoritmus CntL = diFF (řízení rozdílu) nebo
CntL = rAti (řízení poměru). Možnost dálkového řízení žádané hodnoty musí být vypnuta (rSP = OFF).
12.3 Dvě sady PID
Přístroj může v algoritmu PID regulace používat dvou sad PID parametrů (PID A a PID B) s automatickým
nebo manuálním přepínáním. Automatické přepínání je odvozeno od měřené nebo žádané hodnoty, manuální
přepínání se děje pomocí digitálního vstupu.
Význam druhé sady PID parametrů
Druhá sada regulačních parametrů může kompenzovat změny v chování regulované soustavy. Takové změny
mohou být např. zapříčiněny:
odlišným množstvím zpracovávaného materiálu,
zpracováním různých materiálů (s jinými vlastnostmi),
odlišnou pracovní teplotou,
změnou rychlosti průchodu materiálu, …
54
rozšířený software
Požadavky
Přístroj musí mít rozšířený software.
Nastavení
Použití druhé sady PID se inicializuje v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ volbou hodnoty parametru
ALgO = Pid2.
Pomocí parametru1 „Pid2“ se nastavuje způsob přepínání mezi sadami PID. Může to být překročení měřené
(Pid2 = Proc) nebo žádané (Pid2 = StPt) hodnoty. Automatické přepínání je možno zablokovat (Pid2 = no).
Pomocí parametrů „Proc“ (je-li Pid2 = Proc) popř. „StPt“ (je-li Pid2 = StPt) se v měřených jednotkách
nastavuje přepínací úroveň.
Parametry PID A se uplatňují při regulaci v pásmu hodnot pod nastavenou přepínací úrovní a parametry
PID B v pásmu hodnot nad touto úrovní.
Pid2 = Proc
Pid2 = StPt
PID B
PID B
StPt
Proc
PID A
PID A
Sady PID lze rovněž přepínat pomocí digitálního vstupu. Bude-li nastaveno Ei1 nebo Ei2 = Pid, bude v
případě rozepnutého digitálního vstupu aktivní sada PID A, při sepnutém vstupu sada PID B.
12.4 Duplexní řízení
Některé třícestné ventily s řídicím procesovým proudovým vstupem 4-20 mA pracují tak, že při signálu v
rozsahu 4 až 12 mA otevírají jeden ventil a v rozsahu řídicí hodnoty 12 až 20 mA druhý. Jediným regulačním
výstupem je možné ovládat oba ventily a tím současně řídit topení i chlazení.
V horní polovině procesového rozsahu (v našem případě 12 až 20 mA) se řídí topení v rozsahu 0 až 100 %
výstupní hodnoty. Ve spodní polovině procesového rozsahu (v našem případě 4 až 12 mA) se řídí chlazení v
rozsahu -100 až 0 % výstupní hodnoty.
Požadavky
Přístroj musí mít rozšířený software a první výstup procesový. Jde o model 98_B-__F_-____. Použité zařízení
musí být kompatibilní.
Nastavení
Duplexní řízení se inicializuje v menu GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ volbou hodnoty parametru ALgO = dUPL.
1
Je třeba si uvědomit, že „Pid2“ označuje jak hodnotu parametru „ALgO“, tak i název parametru, obdobně jako „Proc“ a
„StPt“.
55
13 Příloha
13.1 Technické parametry
Regulace
PID, PI, PD, P regulace, automatická optimalizace PID konstant, dvě sady PID
dvoupolohová regulace
třípolohová regulace (řízení servoventilu)
1, 2 nebo 3 alarmy
řízení topení, chlazení, topení/chlazení, topení/přídavného topení, chlazení/přídavného chlazení
přenos měřené nebo žádané hodnoty (retransmit)
Indikační a ovládací prvky
dva čtyřmístné LED displeje 10 mm a 8 mm, sedm LED (L1, L2, L3, L4, DEV, %OUT, AUTO/MAN)
pět tlačítek
místní/dálkové nastavování žádané hodnoty
Přesnost
±0,1% z rozsahu (min. 540 °C), ±1 digit při 25 °C ±3 °C teploty okolí a při ±10 % jmenovitého
napájecího napětí
teplotní stabilita ±0,1°C/°C teploty okolí
napěťová stabilita ±0,01 %/% změny napájecího napětí
Senzory, vstupy
digitální, logické úrovně 0-3 Vss/14-36 Vss, lze ovládat rovněž elektromechanickým kontaktem
termočlánky typu B, C, D, E, J, K, N, R, S, T, Pt2
odporové čidlo teploty Pt100, dvouvodičové nebo třívodičové zapojení, linearizace dle DIN nebo JIS
procesové, stejnosměrné proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V,
0-50 mV
odporový 0-1200 Ohm pro snímač polohy nebo nastavování žádané hodnoty potenciometrem
proudový 0-50 mA pro měřicí transformátor
detekce celistvosti vstupního obvodu, detekce poruchy ve zpětnovazební smyčce (vypnutí regulačního
výstupu, udržování přednastavené výstupní hodnoty, popř. přechod na manuální provoz regulace při
poruše)
Vstupní rozsahy
Termočlánky
typ B
870
až
1816 °C
typ C
0
až
2316 °C
typ D
0
až
2316 °C
typ E
-200
až
799 °C
typ J
0
až
816 °C
typ K
-200
až
1371 °C
typ N
0
až
1300 °C
typ R
0
až
1760 °C
typ S
0
až
1760 °C
typ T
-200
až
399 °C
0
až
1395 °C
-999
až
9 999
typ Pt2
ss napětí 0-50 mV
56
technické parametry
Vstupní rozsahy
Pt100
rozlišení 1 °C, DIN
-200
až
800 °C
rozlišení 1 °C, JIS
-200
až
630 °C
rozlišení 0,1 °C, DIN, JIS
-73,3
až
537,7 °C
ss napětí 0-5 V
-999
až
9 999
ss napětí 1-5 V
-999
až
9 999
ss napětí 0-10 V
-999
až
9 999
ss proud 0-20 mA
-999
až
9 999
ss proud 4-20 mA
-999
až
9 999
Odporový snímač polohy
0
až
1200 Ohm
Proudový transformátor
0
až
50 mA
Potenciometr
0
až
1200 Ohm
Procesové vstupy
Pomocné vstupy
Výstupy
polovodičové relé (SSR), 0,5 A/24 až 253 Vstř, spínací kontakt, spínání v nule, galvanické oddělení,
bez nebo s útlumovým členem1
stejnosměrný napěťový spínač/otevřený kolektor
zapojení s otevřeným kolektorem:
max. 42 Vss/1 A
zapojení se stejnosměrným napěťovým spínačem2:
3-32 V v zapnutém stavu, min. zátěž 500 Ohm, galvanické oddělení, kompatibilní se SSR3 se
stejnosměrným vstupem a s výkonovými spínači DIN-A-MITE®
elektromechanické relé, 5 A/240 Vstř, nebo 6 A/28 Vss, přepínač, bez útlumového členu
elektromechanické relé, 5 A/240 Vstř, nebo 6 A/28 Vss, přepínač, s útlumovým členem (20 kOhm ve
vypnutém stavu)
univerzální procesový, stejnosměrné proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA (max.
800 Ohm); 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V (min. 1 kOhm), galvanické oddělení
elektromechanické relé, 5 A/240 Vstř, nebo 6 A/28 Vss, spínací nebo rozpínací, bez útlumového členu
napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/30 mA pro externí převodníky
sériová komunikační linka RS-232 nebo EIA-485, EIA-422, galvanické oddělení
retransmit 0-20 mA, 4-20 mA (max. 600 Ohm); 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V (min. 500 Ohm), galvanické
oddělení
Napájecí napětí
100 až 240 Vstř nebo Vss +10 %/-15%, 50/60 Hz, ± 5 %, vnitřní pomalá pojistka 2 A, 250 V
24 až 28 Vstř nebo Vss +10 %/-15 %, 50/60 Hz, ± 5 %, vnitřní pomalá pojistka 5 A, 250 V
příkon max. 16 VA
data uložena v paměti nezávislé na napájecím napětí
Galvanické oddělení
Vstupy, výstupy a komunikační linka jsou od sebe galvanicky odděleny (do 500 Vstř.) pomocí optické vazby.
První a druhý vstup mají společnou zem.
1
Externí útlumový člen musí být použit pro spínání indukčních zátěží (relé, stykač, motor).
2
kompatibilní se SSR se stejnosměrným vstupem a s výkonovými spínači DIN-A-MITE.
3
Solid State Relay - polovodičový (triakový) výkonový spínač s vysokou životností, bez mechanických kontaktů
57
Výstupy 1 až 4 a standardní (první) digitální vstup mají společnou zem.
Komunikační linka má vlastní zem.
Provozní prostředí
0 až 65 °C
0 až 90 % relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace
Přeprava, skladování
-40 až 85 °C
Svorkovnice
průměry vodičů 0,8 až 1,6 mm
neztratitelné šrouby s univerzální hlavou
Hmotnost
0,40 kg netto
1,35 kg brutto
Rozměry
šířka × výška × hloubka/mm:
vertikální montáž 55 × 102 × 120
horizontální montáž 102 × 55 × 120
vestavná hloubka 103 mm
výřez do panelu 45,0 + 0,6 mm × 92,0 + 0,8 mm, max. tloušťka panelu 9,6 mm
Certifikace
Specifikace: regulátor, třída prostředí II
EMC, direktiva 89/336/EEC
Splňuje požadavky EN 50082-2 na elektromagnetickou odolnost, část 2, průmyslové prostředí.
EN 61000-4-2: odolnost proti elektrostatickému výboji,
EN 61000-4-4: odolnost proti rychlým přechodovým jevům,
ENV 50140: odolnost proti vysokofrekvenčnímu rušení šířenému vzduchem,
ENV 50141: odolnost proti vysokofrekvenčnímu rušení šířenému po vedení,
ENV 50204: odolnost proti rušení způsobovaném provozem mobilních telefonů.
Splňuje požadavky EN 50081-2 na vyzařování elektromagnetického pole, část 2, průmyslové prostředí:
EN 55011: třída A.
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Elektrická bezpečnost, direktiva 73/23/EEC:
Splňuje požadavky EN 61010-1 na bezpečnost měřicích, regulačních a laboratorních zařízení, část 1,
všeobecné požadavky.
UL, C-UL, čl. 43684
Krytí čelního panelu
NEMA 4X
Záruční podmínky THERMOPROZESS s.r.o.
Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu 36 měsíců, s výjimkou závad vzniklých mechanickým
nebo elektrickým opotřebením výstupů. Ze záruky jsou dále vyloučeny všechny vady vzniklé nesprávným
skladováním a přepravováním, nesprávným používáním a zapojením, poškození vnějšími vlivy (zejména
účinky elektrického přepětí, elektrických veličin a teplot nepřípustné velikosti, chemickými látkami,
mechanickým poškozením), elektrickým nebo mechanickým přetěžováním vstupů a výstupů.
58
13.2 Přehled menu
Vaše nastavení si můžete zaznamenat do připravených rámečků.
Výrobní úroveň („FctY“)
„PLOC“
ZÁMEK
KLÁVESNICE
„diAg“
DIAGNOSTIKA
„CAL“
LOC
DAtE
…
SYS
SOFt
rSt
PidA
Sn
dFL
Pidb
AMb
InPt
Acnt
OtPt
gnd
gLbL
cnt1
COM
cnt2
diAg
itY1
CAL
itY2
KALIBRACE
OtY1
OtY2
OtY3
OtY4
dISP
tout
OPLP
59
Obslužná úroveň („OPEr“)
SP2
IdSP
„SYS“
60
SYSTÉM
„PidA“
PID A
„Pidb“
Ei1S
Pb1A
Pb1b
Ei2S
rE1A
rE1b
A2LO
It1A
It1b
A2HI
rA1A
rA1b
A3LO
dE1A
dE1b
A3HI
Ct1A
Ct1b
A4LO
Pb2A
Pb2b
A4HI
rE2A
rE2b
AUt
It2A
It2b
L-r
rA2A
rA2b
dE2A
dE2b
Ct2A
Ct2b
db A
db b
PID B
Konfigurační úroveň („SEt“)
„InPt“
VSTUP
„OtPt“
VÝSTUP
„gLbL“
GLOBÁLNÍ
NASTAVENÍ
„COM“
In1
Ot1
C_F
bAUd
dEC1
Prc1
FAIL
dAtA
rL1
HYS1
Err
Prot
rH1
Ot2
CntL
Addr
CAL1
Prc2
CSAC
intF
rtd1
HYS2
ALgO
Ftr1
SP2c
Pid2
Lin1
AL2
Proc
In2
A2Sd
StPt
rSP
LAt2
Ei1
dEC2
SIL2
Ei2
rL2
Ot3
Anun
rH2
AL3
LoP
LrnL
A3Sd
HiP
LrnH
HYS3
AtSP
CAL2
LAt3
rP
rtd2
SIL3
rAtE
Ftr2
Ot4
Lin2
AL4
Hunt
A4Sd
SHYS
HYS4
KOMUNIKACE
LAt4
SIL4
Aout
Prc3
ArL
ArH
ACAL
61
13.3 Popis modelu Watlow
a = napájení, montáž
98ab-cdef-ghij
9 = 100 až 240 Vstř nebo Vss, horizontální montáž
8 = 100 až 240 Vstř nebo Vss, vertikální montáž
7 = 24 až 28 Vstř nebo Vss, horizontální montáž
6 = 24 až 28 Vstř nebo Vss, vertikální montáž
b = software
A = standardní (vč. protokolu Modbus)
B = rozšířený (vč. kaskádní regulace, řízení poměru/rozdílu, dvě sady PID, duplex)
S = speciální (na zakázku)
c = vstup 1
1 = termočlánky J, K, T, N, E, C, D, Pt2
2 = univerzální, vč. termočlánků S, R, B (viz. tabulka rozsahů)
d = vstup 2
0 = žádný
1 = termočlánky J, K, T, N, E, C, D, Pt2
2 = univerzální, vč. termočlánků S, R, B (viz. tabulka rozsahů)
3 = pro odporový snímač polohy nebo potenciometr 0 až 1200 Ohm
4 = pro proudový transformátor 0-50 A
5 = druhý digitální (jeden je standardně u všech přístrojů)
e = výstup 1
B = polovodičové relé 0,5 A, spínací kontakt, s útlumovým členem
C = stejnosměrný spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení
D = elektromechanické relé (přepínač) 5 A, s útlumovým členem
E = elektromechanické relé (přepínač) 5 A, bez útlumového členu
F = univerzální procesový, stejnosměrné proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
K = polovodičové relé 0.5 A, spínací kontakt, bez útlumového členu
f = výstup 2
A = žádný
B = polovodičové relé 0,5 A, spínací kontakt, s útlumovým členem
C = stejnosměrný spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení
D = elektromechanické relé (přepínač) 5 A, s útlumovým členem
E = elektromechanické relé (přepínač) 5 A, bez útlumového členu
F = univerzální procesový, stejnosměrné proudové a napěťové rozsahy 0-20 mA, 4-20 mA; 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, galvanické oddělení
K = polovodičové relé 0.5 A, spínací kontakt, bez útlumového členu
T = napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
g = výstup 3
A = žádný
B = polovodičové relé 0,5 A, spínací kontakt, s útlumovým členem
C = stejnosměrný spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení
J = elektromechanické relé 5 A, spínací nebo rozpínací kontakt, bez útlumového členu
K = polovodičové relé 0.5 A, spínací kontakt, bez útlumového členu
M = retransmit, 0-20 mA, 4-20 mA, galvanické oddělení
N = retransmit, 0-5 Vss, 1-5 Vss, 0-10 Vss, galvanické oddělení
T = napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
h = výstup 4
A = žádný
B = polovodičové relé 0,5 A, spínací kontakt, s útlumovým členem
C = stejnosměrný spínač/otevřený kolektor, galvanické oddělení
D = elektromechanické relé (přepínač), 5 A, s útlumovým členem
E = elektromechanické relé (přepínač), 5 A, bez útlumového členu
K = polovodičové relé 0.5 A, spínací kontakt, bez útlumového členu
R = komunikační linka RS-232, galvanické oddělení
S = komunikační linka EIA-485/RS-422, galvanické oddělení
U = komunikační linka EIA-485/RS-232, galvanické oddělení
T = napájecí zdroj 5, 12 nebo 20 Vss/ 30 mA
i j = horní/spodní displej
R R = červený/červený
R G = červený/zelený
G R = zelený/červený
G G = zelený/zelený
62

Podobné dokumenty

třípolohová regulace

třípolohová regulace 7. Třípolohová regulace bez zpětné vazby Třípolohová regulace bez zpětné vazby je používána pro méně náročné aplikace. Jde o zvláštní případ regulace topení / chlazení, popsané v předcházející kap...

Více

H7CX Multifunkční čítač s předvolbou

H7CX Multifunkční čítač s předvolbou napětí proti zemi 2 kV (elektrické a výstupní vedení ) (úroveň 3)

Více

Watlow F4 - THERMOPROZESS sro

Watlow F4 - THERMOPROZESS sro konstanty (proporcionální, integrační a derivační, popř. i pásmo necitlivosti a spínací hysterezi) pro oba regulační výstupy. V každém z programových kroků je možné zvolit sadu PID, optimalizovanou...

Více

Nový Caravelle - Auto

Nový Caravelle - Auto Funkce „Easy Entry“ na vnějších místech druhé řady sedadel zajišťuje velmi pohodlný přístup do třetí řady. Sedadla vybavená funkcí „Easy Entry“ lze ovládat jedním pohybem ruky. Pro modely s bočními...

Více

mikrotherm® 600 - THERMOPROZESS sro

mikrotherm® 600 - THERMOPROZESS sro V panelu zhotovte výřez. Vložte přístroj do panelového výřezu. Zezadu nasaďte montážní třmeny, zasuňte háčky do otvorů na bocích přístroje, hlavami šroubů směrem od panelu. Šrouby přiměřeně utáhnět...

Více

Regulace

Regulace 2) zvyšování integrační složky (snižování integrační časové konstanty) zkracuje dobu regulace, opět však zhoršuje stabilitu. 3) Zvyšování derivační složky tlumí regulační pochod, při zakmitání tedy...

Více

Watlow F4 - THERMOPROZESS sro

Watlow F4 - THERMOPROZESS sro Pracovní postup ...................................................................................................................................... 11 Obsluha alarmových stavů .....................

Více

řada mikrotherm 825

řada mikrotherm 825 „DATA.1“, „DATA.2“ jsou hodnoty příkazu. Jejich počet a rozsah závisí na příkazu. Kromě příkazů jsou i odpovědi. Mají tento tvar. DATA.1<_>DATA.2<_>...<_>DATA.N Položky „DATA.1“, „DATA.2“, ... jsou...

Více