pro zvláští příležitosti

Komentáře

Transkript

pro zvláští příležitosti
Zápis č. 2 z jednání
Výkonného výboru Svazu trialu,
konaný dne 22.6.2016
Místo konání: Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1
Přítomni:
Pavel Karkoš, Pavel Jiran, Marcela Švejdová a konferenčním hovorem přítomni Jiří
Kohout, Dalibor Šulc
Jiří Olmr - omluven
Host:
Karel Nauš
Pavel Karkoš, předseda VVST přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod. Všichni členové
souhlasí s tím, že byli řádně svoláni pozvánkou dle příslušného jednacího řádu a konstatoval, že
jednání VVST je usnášeníschopné.
1. Odsouhlasení zápisu č. 1 ze dne 8.2.2016
Odsouhlasení zápisu č. 1 ze dne 8.2.2016.
Hlasování přítomných:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
4
0
0
2. Finanční prostředky pro rok 2016
VV ST byl seznámen s rozpočtem (finanční prostředky) pro rok 2016 – dle jednotlivých programů:
Program I. Sportovní reprezentace 161.000,-Kč
Program II. Junioři a talentová mládež 235.400,-Kč
Program V. 350.000,-Kč
O tomto bodu programu nebylo hlasováno.
3. Program II. (Junioři a talentová mládež)
VV ST odsouhlasil příjemce dotace z programu II., kterým bude pro rok 2016 TRIAL TEAM BŘEZOVÁ
v AČR a VVST rozhodne na dalším jednání o pravidlech jeho využití.
Hlasování přítomných:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
4
0
0
Strana 1 z 2
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz
4. Pravidlo pro nominaci jezdců/reprezentantů pro TDN 2016 Francie – Isola 2000 - ZMĚNA
Vlivem změny pravidel FIM VVST rozhodl o pravidle pro nominaci jezdců pro TDN 2016, kdy pojedou reprezentovat ČR jezdci
umístění na prvních třech místech v celkovém hodnocení po soutěži MMČR v Kyselce (30.31.7.2016), kdy každému jezdci budou odečteny 2 nejhorší výsledky. V případě zranění, nemoci či
odmítnutí jezdce reprezentovat na TDN 2016, budou nominováni jezdci na dalších místech.
Hlasování přítomných:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
4
0
0
5. Rozdělení programu I. (sportovní reprezentace)
VV ST odsouhlasil rozdělení přidělených finančních prostředků v programu I. (sportovní
reprezentace), kdy vybraní reprezentanti budou kontaktováni členem VVST ohledně podmínek
vyúčtování.
Hlasování přítomných:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
4
0
0
Po tomto bodu bylo jednání ukončeno.
V Praze dne 22.6. 2016
…..………………………………………..
Pavel Karkoš
Strana 2 z 2
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29. 110 00 Praha 1 // www. Autoklub.cz

Podobné dokumenty

VI. Mezinárodní Mistrovství ČR ČABK 2015, 8. listopadu 2015

VI. Mezinárodní Mistrovství ČR ČABK 2015, 8. listopadu 2015 SK karate Dragon DDM Neratovice SK karate Dragon DDM Neratovice ŠSK karate Karviná SK karate Dragon DDM Neratovice SK karate Dragon DDM Neratovice Karate Lions Pardubice SK Kesl Ryu Shotokan & Sais...

Více

KVV ČSLH Zlínského kraje - KVV ČSLH Olomouckého kraje

KVV ČSLH Zlínského kraje - KVV ČSLH Olomouckého kraje 18.01. 2014 - 22.03.2015 (sk. Střed 18.01.2014 - 26.03.2015)

Více

Emcee`s list - vegetband.cz

Emcee`s list - vegetband.cz Markéta Kalistová (former singer) – lyrics, music (songs with rather folk-style) Lenka Krausová – writes lyrics when she gets fe up with singing in English Jarda Klouda – brought som songs as an „e...

Více

Podrobne-vysledky-Kladno-20141

Podrobne-vysledky-Kladno-20141 ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV ATV

Více

Intenzifikace ČOV KMV a.s. Karlovy Vary v k.ú. Nová Kyselka

Intenzifikace ČOV KMV a.s. Karlovy Vary v k.ú. Nová Kyselka územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou podal navrhovatel Karlovarské...

Více