Muži se mění na ženy: Důvod? Hormonální antikoncepce. Brusel

Komentáře

Transkript

Muži se mění na ženy: Důvod? Hormonální antikoncepce. Brusel
Muži se mění na ženy: Důvod? Hormonální
antikoncepce. Brusel chce alespoň „čistit“
vodu. „Pilulka“ zabíjí a způsobuje
rakovinu. Jde ale o víc, než jen o to.
Není nadsázkou zařadit hormonální antikoncepci po bok atomové bomby, a navrhuje , aby
ženy začaly uvažovat o „nepohodlné“ svobodě
Před několika dny proběhla tiskem zpráva, že Evropská unie hodlá čistit vodu od hormonů,
pocházejících z hormonální antikoncepce, kterou ji denně „zásobují“ miliony evropských žen.
Důvodem jsou alarmující zjištění vědců, že hormonálně „nadopovaná“ voda mění samce na
samice – a zřejmě i muže na ženy.
Pyrrhovo vítězství nad pilulkou
Čištění je ovšem řešení pouze zdánlivé. Jen málo normálních lidí si přeje, aby i pitná voda
přispívala k „genderové pomatenosti“, současného západního světa. Vtip ale spočívá v něčem
jiném. Ze strany EU jde ale jako vždy o jediné: jak plátcům daní vytáhnout další miliardy z
kapes. Částečně pozitivní vliv případná další regulace možná mít bude – a pokud ano, díky
Bohu za to. Fatální problém s hormonální antikoncepcí se tím ovšem neřeší. Je daleko hlubší.
Povšimněme si, co vlastně Evropská unie navrhuje: nikoli zákaz samotné pilulky - to by jí u
farmaceutických firem, ani milionů zmanipulovaných žen jednak neprošlo, a nejspíš to ani
nechce. Nový světový řád miluje poslušné „soudružky-ovčanky“ bez vlastní vůle – a přesně
ty hormonální antikoncepce a byznys kolem ní z žen vyrábí. EU tedy volí klasický přístup, při
němž se ohrožený „eurovlk“ nažere a koza, produkovaná farmaceutickým průmyslem,
zůstane celá: Zavedení programu bude samozřejmě stát stovky milionů eur, a bude pouze
znamenat vyčištění vody od hormonů, které se do ní dostaly – a které do ní dál budou
„přitékat“.
Jak moc se podaří vodu „ozdravět“ zůstává ve hvězdách. Jsou totiž tací, kteří tvrdí, že voda
má něco jako „paměť“ a uchovává v sobě informace o chemikáliích, které jí prošly, dlouho
potom, co z ní vlastní chemická látka zmizí. Jakékoli chemické čištění by pak bylo z tohoto
hlediska téměř k ničemu.
Atomové nebezpečí a hormony
Daleko jednodušším řešením by samozřejmě bylo upustit od „anti-baby“ pilulek jako
takových. Důvodů by proto bylo dost: od fyzických až po duchovní. Populární tvrzení, že
„Pilulka“ změnila svět více, než atomová bomba, je dost možná pravdivé – a velmi přesně
vyjadřuje, kam bychom měli tento „výstřelek NEPu“ zařadit.
Dr. Lanfranchi vysvětluje: „Hormonální antikoncepce – v zásadě stejná droga jako ty,
užívané k hormonální substituční léčbě – se stále prezentuje jako neškodná a dokonce zdravá.
A to přesto, že ji Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (pobočka Světové zdravotnické
organizace) označila v roce 2005 za karcinogen první třídy, podobně jako třeba radium či
azbest.
Hormonální antikoncepce je totiž smrtelně nebezpečná – jak pro dotyčnou uživatelku, tak
potažmo pro celý lidský druh. Přesto ji miliony žen po celém světě nadšeně polykají jako
Vodňanského Lolita jelita. Proč?
Sex jako počítačová hra
Důvody jsou především dva: za prvé je – jako zpočátku každé moderní otroctví – velmi
pohodlná. Odpadá složitá nejistota svobody. Menstruace, kterou „hloupé“ přírodní národy
považují za nejposvátnější čas v životě ženy, se stává „vymýcenou metlou lidstva“, něčím,
jako jsou třeba spalničky. Mizí tudíž „problémy“ s přirozeným cyklem spojené.
Nastupují sice jiné, daleko závažnější, ale to nevadí, protože si žena připadá v bezpečí – před
sebou samou. I před vlastní sexualitou. Sex se stává pouhým rozptýlením, hobby, nebo
výplní volného času, když zrovna nic vzrušujícího nedávají v televizi. Už to není výraz lásky
– protože sex ztratil svůj účel. Jaký div, že s užíváním hormonální antikoncepce je často
registrován úbytek „erotické chuti“.
Drtivá propaganda
Ženy jsou obětí drtivé masáže jak mediální, tak lékařské, v jejímž rámci jsou hrubě pomíjena
zdravotní rizika užívání pilulky a naopak vyzdvihovány její (sporné) pozitivní účinky. Na
propagandistických stránkách, jako je tato, kde si ženy mají údajně udělat na základě
„nestranných“ „faktů“ svůj „vlastní názor“ na to, zda antikoncepci užívat, či ne, najdeme
takové perly, jako:
„Klady obvykle silně převažují. Tabletka je vhodná pro většinu žen a velké většině žen také
vyhovuje. Je to bezpečná metoda antikoncepce a to i při dlouhodobém užívání.
Proč ano: Dnešní hormonální antikoncepce je: efektivní, jednoduchá na užívání, bezpečná,
nemá vliv na sex. Velmi se proto přibližuje vlastnostem ideální antikoncepce.“
Úmrtí a jiné vedlejší účinky
Paradoxně táž stránka sama na jiném místě přiznává, že co se týče posledního bodu, totiž
vlivu na libido ženy, je účinek nezanedbatelný: „Při užívání hormonální antikoncepce také
mnoho žen popisuje částečnou ztrátu zájmu o sex. Toto bohužel není pověra, u některých žen
skutečně hormonální antikoncepce takto působit může. Jasný princip tohoto nežádoucího
účinku však detailně osvětlen není.“
A tím autoři končí. O vysokém zdravotním riziku, kterému se každá uživatelka „Pilulky“
vystavuje, ani slovo. Ani slovo o tom, že antikoncepce zabije (minimálně) dvacet žen ročně
(jen ve Francii) v důsledku vzniku krevních sraženin. Stránka sice formálně informuje o
možnosti vzniku žilních trombóz (a tedy i mozkových a plicních embolií, které každý rok
zabíjejí další ženy), rakoviny děložní výstelky, či o tom, že antikoncepce může (a také to dělá)
pořádně a často fatálně „zacvičit“ s játry. Všechny informace jsou ale vždy vyváženy
nějakým tím „ano, ale“. Výsledek? Celkový dojem je, že jde o bezpečný přípravek.
My za nic neručíme...
Co také čekat, když nám miniaturním písmem v zápatí vlastníci stránky oznámí, že
„nezaručují a neodpovídají za přesnost, aktuálnost či ucelenost poskytovaných informací, s
výjimkou osobně identifikovatelných údajů“, a že „nebudou odpovědní za jakékoliv poškození
či úraz způsobený (naším) přístupem či neschopností vstupu na tuto internetovou stránku či z
důvodu (našeho) spolehnutí se na jakoukoliv informaci poskytnutou na této internetové
stránce...“
Musejí to říci. Bez toho by totiž měli brzy na krku asi tolik žalob, jako firma Pfizer, která za
svůj hormonální „výdobytek“, zvaný Prempro, už zaplatila celkem 896 milionů dolarů na
odškodném v celkem asi šesti tisících žalob, neboť způsoboval u žen rakovinu (především
prsu).
V případě Prempra šlo o hormonální substituci v menopauze. Avšak mnozí „klasičtí“ lékaři
tvrdí, že antikoncepce je naprosto stejně nebezpečná. Odvolávají se na studie, spojující
antikoncepční „Pilulku“ například s 30% nárůstem rizika vzniku rakoviny prsu.
Pilulka jako Molotovův koktejl
Dr. Angela Lanfranchi, americká klinická onkoložka a zakladatelka Institutu pro prevenci
rakoviny prsu, říká, že rizika hormonální substituce i antikoncepce jsou naprosto srovnatelná.
Přirovnává Pilulku k „Molotovovu koktejlu“ pro ženská ňadra. Jenže se o tom v
mainstreamových médiích z podivuhodných důvodů „neví“.
Dr. Lanfranchi vysvětluje: „Hormonální antikoncepce – v zásadě stejná droga jako ty,
užívané k hormonální substituční léčbě – se stále prezentuje jako neškodná a dokonce zdravá.
A to přesto, že ji Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (pobočka Světové zdravotnické
organizace) označila v roce 2005 za karcinogen první třídy, podobně jako třeba radium či
azbest. A nějak si nepamatuju, že by toho tehdy byly plné zprávy, vy ano?
Medicínské učebnice sice přiznávají, že antikoncepce zvyšuje riziko rakoviny o třicet
procent (to je o třetinu!), nicméně přezíravě dodávají, že „vzhledem k pozitivnímu přínosu
pilulky je toto riziko zanedbatelné a klinicky nedůležité.“
„Klinicky nedůležité?! Pro koho?“ ptá se lékařka, ukazujíc fotografii jedné ze svých
pacientek, Suellen Bennettové. „Rakovinu prsu, způsobenou „Pilulkou“ se sice často podaří
zachytit brzy, to ale v žádném případě není důvod nevšímat si rizik. Tohle se vám stane, když
vás potom z rakoviny léčí (konvenčně, pozn. aut.) – přijdete o vlasy a o prso. Kdyby Suellen
někdo řekl o rizicích, která užívání pilulky přináší, jistě by ji nikdy nebrala.“
Zamyslet se
Dr. Lanfranchi dodává, že zvýšení hladiny estrogenu, způsobené užíváním hormonální
antikoncepce, nejen přílišně podporuje přírůstky hmoty v prsní tkáni – což je ve zdravé míře
přirozený doplněk menstruačního cyklu – ale rovněž může při své metabolizaci přímo
poškozovat tkáňovou DNA v ňadrech.
Zvýšení „šance“ na rakovinu je samozřejmě jen vrcholkem pomyslného ledovce ničivých
vedlejších účinků „Pilulky“. Pro ty, kteří rádi uvažují v souvislostech, dodejme, že je
důsledkem logickým: pokud žena svému tělu pomocí „Pilulky“ fakticky sděluje – často po
mnoho let – že ji nezajímá její ženství a potlačuje jej, jaký pak div, že „vybuchuje“ ve
formách, jako je rakovina prsu či děložní výstelky?
Pokud nás však zajímají jen „tvrdá data“, tady jsou: Třicet procent. Měla by na ně myslet
každá žena, která se rozhoduje, zda bude takzvaně „neškodné“ hormony užívat. Voda,
nevoda. Brusel nebrusel.

Podobné dokumenty