Domino

Komentáře

Transkript

Domino
A game of domino – COMPARATIVE AND
SUPERLATIVE ADJECTIVES
Instructions :
Get into groups of three or four.
Shuffle the cards.
Divide them between pupils.
Turn the last domino over and place it in the middle of the table.
The player to the left of the dealer starts.
He/she puts a card next to the card on the table.
It must match the word either in Czech language or in English.
The player on his/her left continues….
If any player cannot put a domino down then it is the next player turn.
The first player to play all their cards is the winner.
Options:
An easy version:
Turn all the dominoes over and put them on the table.
Take one and place it in the midle of the playing area.
One of the pupils picks up the domino that matches the one in the middle of the playing area.
He/she puts the card next to the card on the table.
The next players continue in turns until all the dominoes match together.
Hra v domino –STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
Návod:
Žáci se rozdělí do skupin po 3- 4.
Jeden promíchá karty.
Rozdělí je mezi hráče.
Poslední kartu otočí lícem nahoru a umístí doprostřed hrací plochy.
Hráč po levé straně od rozdávajícího začíná.
Přiloží kartu, která se hodí ke kartě uprostřed stolu, ať už z anglické či české strany.
Další hráč po levici pokračuje.
Pokud nemá odpovídající kartu, pokračuje další hráč na řadě.
První hráč, kterému nezbyla žádná karta , vyhrává.
Další možnosti:
Lehká ( úvodní verze ).
Hra vychází z učiva 5 lekce učebnice Project 2 třetí vydání.
HIGH
HIGHER
THE HIGHEST
SVĚTLÝ
SVĚTLEJŠÍ
NEJSVĚTLEJŠÍ
LIGHT
LIGHTER
THE LIGHTEST
ŠIROKÝ
ŠIRŠÍ
NEJŠIRŠÍ
WIDE
WIDER
THE WIDEST
HLUBOKÝ
HLUBŠÍ
NEJHLUBŠÍ
DEEP
DEEPER
THE DEEPEST
HORKÝ
VÍCE HORKÝ
NEJVÍCE HORKÝ
HOT
HOTTER
THE HOTTEST
TEPLÝ
TEPLEJŠÍ
NEJTEPLEJŠÍ
WARM
WARMER
THE WARMEST
CHLADNÝ
CHLADNĚJŠÍ
NEJCHLADNĚJŠÍ
COOL
COOLER
THE COOLEST
STUDENÝ
STUDENĚJŠÍ
NEJSTUDENĚJŠÍ
COLD
COLDER
THE COLDEST
MOKRÝ
VÍC MOKRÝ
NEJMOKŘEJŠÍ
WET
WETTER
THE WETTEST
SUCHÝ
SUŠŠÍ
NEJSUŠŠÍ
DRY
DRIER
THE DRIEST
SLUNEČNO
VÍCE SLUNEČNO
NEJSLUNEČNĚJI
SUNNY
SUNNIER
THE SUNNIEST
ZATAŽENO
VÍCE ZATAŽENO
NEJZATAŽENĚJI
CLOUDY
CLOUDIER
THE CLOUDIEST
SNĚŽÍ
VÍCE SNĚŽÍ
NEJVÍCE SNĚŽÍ
SNOWY
SNOWIER
THE SNOWIEST
PĚKNÝ
PĚKNĚJŠÍ
NEJPĚKNĚJŠÍ
NICE
NICER
THE NICEST
PŘECPANÝ
PŘECPANĚJŠÍ
NEJPŘECPANĚJŠÍ
CROWDED
MORE CROWDED
THE MOST CROWDED
OBTÍŽNÝ
OBTÍŽNĚJŠÍ
NEJOBTÍŽNĚJŠÍ
DIFFICULT
MORE DIFFICULT
THE MOST DIFFICULT
ROZLEHLÝ
ROZLEHLEJŠÍ
NEJROZLEHLEJŠÍ
LARGE
LARGER
THE LARGEST
ROVINATÝ,PLOCHÝ
PLOŠŠÍ
NEJPLOŠŠÍ
FLAT
FLATTER
THE FLATTEST
TĚŽKÝ
TĚŽŠÍ
NEJTĚŽŠÍ
HEAVY
HEAVIER
THE HEAVIEST
KOPCOVITÝ
VÍCE KOPCOVITÝ
NEJVÍCE KOPCOVITÝ
HILLY
HILLIER
THE HILLIEST
VĚTRNÝ
VĚTRNĚJŠÍ
NEJVĚTRNĚJŠÍ
WINDY
WINDIER
THE WINDIEST
ČERVENÝ
ČERVENĚJŠÍ
NEJČERVENĚJŠÍ
RED
REDDER
THE REDDEST
SLAVNÝ
SLAVNĚJŠÍ
NEJSLAVNĚJŠÍ
FAMOUS
MORE
FAMOUS
KRÁTKÝ
KRATŠÍ
NEJKRATŠÍ
SHORT
SHORTER
THE SHORTEST
STARÝ
STARŠÍ
NEJSTARŠÍ
OLD
OLDER
THE OLDEST
PŘÁTELSKÝ
PŘÁTELŠTĚJŠÍ
NEJPŘÁTELŠTĚJŠÍ
FRIENDLY
FRIEDLIER
THE FRIENDLIEST
DRAHÝ
DRAŽŠÍ
NEJDRAŽŠÍ
( CENA )
EXPENSIVE
MORE EXPENSIVE
THE MOST EXPENSIVE
MALÝ
MENŠÍ
NEJMENŠÍ
SMALL
SMALLER
THE SMALLEST
DLOUHÝ
DELŠÍ
NEJDELŠÍ
LONG
LONGER
THE LONGEST
VELKÝ
VĚTŠÍ
NEJVĚTŠÍ
BIG
BIGGER
THE BIGGEST
SNADNÝ
SNADNĚJŠÍ
NEJSNAŽŠÍ
EASY
EASIER
THE EASIEST
NÁDHERNÝ
NÁDHERNĚJŠÍ
NEJNÁDNERNĚJŠÍ
BEAUTIFUL
MORE BEAUTIFUL
THE MOST BEAUTIFUL
VYSOKÝ
VYŠŠÍ
NEJVYŠŠÍ
( ČLOVĚK )
TALL
TALLER
THE TALLEST
DOBRÝ
LEPŠÍ
NEJLEPŠÍ
GOOD
BETTER
THE BEST
ŠPATNÝ
HORŠÍ
NEJHORŠÍ
BAD
WORSE
THE WORST
VYSOKÝ
VYŠŠÍ
NEJVYŠŠÍ
( HORA )

Podobné dokumenty

Behaci hra

Behaci hra Vybraná zájmena pokrývají slovní zásobu 5. lekce učebnice Project 2 – třetí vydání.

Více

vy_22_inovace_číslo přílohy 1_aj_6a_32

vy_22_inovace_číslo přílohy 1_aj_6a_32 Číslo klíčové aktivity: II/2 Výukový materiál bude prezentován prostřednictvím interaktivní tabule pomocí aplikace Powerpoint

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 1. Vyhledejte na internetových stránkách vše o gramatice – stupňování přídavných jmen v anglickém jazyce a napište, jakým způsobem se v...

Více

Australia

Australia Reálie anglicky mluvících zemí 19. Australia Výukové cíle:  Prohloubení znalostí o Austrálii –obyvatelích a geografii  žáci se orientují v mapě Austrálie, dovedou užívat zeměpisné názvy, navrhno...

Více

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1 a verbální vyjadřování, kde se pracuje především s obecným jazykem, jak jej rodilí mluvčí slyší a užívají v reálných každodenních situacích. Výuka je 4 h týdně. Kreditové hodnocení a zakončení před...

Více