Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů

Komentáře

Transkript

Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů
• FACT SHEET No. 7
Predispozice a další důležité faktory týkající se bolesti kloubů
Graeme Jones, MBBS (Hons), MMedSc, MD, FRACP, FAFPHM
Artritida je velice častým onemocněním u běžné populace; bylo popsáno více než 150 typů artritidy.
Nejčastější z nich je osteoartritida a revmatoidní artritida, ale existuje řada dalších typů, jako např.
spondyloartropatie, dna nebo psoriatická artritida. Hlavním důvodem, pro který lidé s artritidou
vyhledají lékařskou pomoc, je bolest. Ta velice úzce souvisí s kvalitou života a narušuje běžné každodenní
funkce. Artritida je přitom nemoc, jejíž léčba je nedostatečná, a existuje značná mezera mezi přínosem
současných forem léčby a očekáváním pacientů.
Bolest spojená s klouby je přítomna u více než poloviny populace starší 50 let, ale můžeme se s ní setkat
dokonce i u dětí. Tato bolest je relativně málo objasněna a výzkumy se většinou omezují na obvyklejší
formy artritidy. U revmatoidní artritidy (která je přítomná u cca 1 % populace) je bolest spojena
především se zánětem kloubů souvisejícím s určitými chemickými přenašeči, jako je TNF-α, interleukin-6
a interleukin-1. Na tento zánět se úspěšně zaměřuje celá řada efektivních terapií. Revmatoidní artritidu
mohou navíc zhoršovat některé psychické faktory, např. deprese a úzkost, jejichž léčba může také
přispět ke zmírnění bolesti.
U osteoartritidy (která je přítomna cca u 10 % populace) je bolest mnohem méně probádaná, a proto je
léčba mnohem méně uspokojivá. Mezi výsledky rentgenologických vyšetření a bolestí existuje
nedostatečná souvislost. Mnoho let se proto lidé domnívali, že bolest a strukturní změny jsou dvě
nezávislé události. Během posledního desetiletí se však ukázalo, že rentgenologie není dobrým
ukazatelem zdravotního stavu kloubu. Mnohem lepší obraz původu bolesti při osteoartritidě podávají
vysoce výkonné zobrazovací techniky, jako je např. magnetická rezonance. Původ bolesti může být
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
uvnitř kloubu, v okolí kloubu, nebo mohou bolest způsobovat jiné faktory, ale na RTG po několika letech
povedou všechny tyto příčiny nakonec ke stejnému obrazu.
Pokud budeme zkoumat vnitřek kloubu, zjistíme specifické abnormality spojené s bolestí. Patří k nim
léze kostní dřeně, poškození chrupavky, praskliny menisku, efuze/synovitida (obojí jsou příznaky zánětu),
případně osteofyty a abnormality v tukové výplni čéšky. Všechny tyto faktory jsou nezávisle na sobě
spojeny s bolestí, z čehož vyplývá, že pokud bychom léčili každou z uvedených změn, mohli bychom
dosáhnout zmírnění bolesti; podobný výzkum se však provádí zřídka.
S kloubem souvisí další faktory – pevnost svalů a špatné postavení. Existují četné důkazy, že zpevnění
nebo zlepšení kondice svalů zlepší bolest; není však jisté, zda to nevede k dalšímu poškození kloubu.
Rizikovým faktorem zhoršení osteoartritidy je špatné postavení (pozice); to však úzce souvisí s lézemi
kostní dřeně, takže nemusí přímo souviset s bolestí.
K dalším faktorům patří obezita (která má velice úzký vztah k bolesti a může způsobovat bolest i
v anatomicky normálním kloubu), mírný systémový zánět, nízká hladina vitamínu D (<25nmol/l),
deprese, úzkost, genetické faktory (především související se zpracováním bolesti a centrální bolestí) a
výkyvy počasí. Existuje mnoho na důkazech založených doporučení týkajících se managementu
osteoartritické bolesti, ale léčba osteoartritidy bývá obecně jen málo úspěšná. Důvodem může být
skutečnost, že léčba není individualizovaná, zaměřená na konkrétní problém. Rozumné by bylo léčit
změny kosti pomocí přípravků působících na kosti a osoby s nadváhou pomocí programů zaměřených na
hubnutí, ale takové programy se teprve rodí. Také by bylo vhodné léčit bolest dříve v procesu jejího
vývoje nyní, když dokážeme včas identifikovat její příčiny. Mnoho studií zaměřených na hodnocení
blokády mechanismů podílejících se na přenosu bolesti rovněž přineslo další úžasné výsledky. Navzdory
tomu všemu potřeba účinné terapie bolesti související s artritidou dosud nebyla naplněna a zaslouží si
mnohem větší investice.
Reference
1. Cross M, Smith E, Hoy D et al. The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global
burden of disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014 Jul;73(7):1323-30.
2. Hunter DJ, Arden N, Conaghan PG et al.; OARSI OA Imaging Working Group. Definition of osteoarthritis on
MRI: results of a Delphi exercise. Osteoarthritis Cartilage 19, 963–969 (2011).
3. Jones G. Sources of pain in osteoarthritis: implications for therapy. International Journal of Clinical
Rheumatology 2013 8:335-46
4. Laslett LL, Quinn S, Winzenberg T, Sanderson K, Cicuttini FM, Jones G. A prospective study of the impact of
musculoskeletal pain and radiographic osteoarthritis on health related quality of life in community
dwelling older people. BMC Musculoskeletal Disorders 2012 13(1):168
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
5. Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee
osteoarthritis: part III: changes in evidence following systematic cumulative update of research published
through January 2009. Osteoarthritis Cartilage 2010 18, 476–499.
6. Hochberg MC, Altman RD, April KT et al. American College of Rheumatology 2012 recommendations for
the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Apr;64(4):465-74
O Mezinárodní asociace pro studium bolesti ®
IASP je přední profesionální fórum pro vědu , praxi a vzdělání v oblasti
bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do
výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve
133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin.
V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září 2630 , 2016 , v Jokohamě , Japonsko.
V rámci Global roku boje proti bolesti kloubů , IASP nabízí řadu 20 listů, které pokrývají konkrétní
témata vztahující se k bolesti kloubů . Tyto dokumenty byly přeloženy do mnoha jazyků a jsou k
dispozici ke stažení zdarma. Navštivte www.iasp-pain.org/globalyear pro více informací.
_____________________________________________________________________________________________
© Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.

Podobné dokumenty

Translation into CZECH: A) Recommendations for

Translation into CZECH: A) Recommendations for 1. People with symptomatic osteoarthritis should have access to a clinician able to make a differential diagnosis Lidé se symptomatickou (bolestivou) artrózou by měli mít přístup k odbornému lékaři...

Více

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Osteoartritida a bolest: Patofyziologie, diagnóza a management

Osteoartritida a bolest: Patofyziologie, diagnóza a management bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

stáhnout PDF soubor

stáhnout PDF soubor vstupním vyšetření, po 90 a 187 dnech pomocí škály úzkosti a deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale HADS) a Zungovy sebehodnotící škály deprese (Zung’s Self Rating Depression Scale - SDS). ...

Více

McNeilus mixer

McNeilus mixer složkami séra pacientů s protilátkami zahrnují i nespecifickou adhezi některých složek lidské krve, které mají podobné epitopy pro zachycení detekčních protilátek. V případě falešně negativních výs...

Více