duben 2009

Komentáře

Transkript

duben 2009
Sibřinsko-stupický zpravodaj
Číslo 11, rok 2009
10. 4. 2009
ZEBRIN
zdarma
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři!
Jsem moc ráda, že se
opět spolu setkáváme, ačkoli je to jen prostřednictvím tištěného slova.
V minulém čísle jsem svůj
úvodník končila přáním,
abyste se i vy, milí čtenáři,
stali přispěvateli občasníku
Zebrin. Nemusí zrovna pršet,
stačí, když kape – dostal se
ke mně článek – jeden, ale
velmi důležitý. Důkaz, že dění
kolem nás vám není lhostejné a někteří považují za důležité o tom diskutovat, protože jedině tak se dojde k nějakému řešení.
Kritický článek reagoval
na situaci ohledně zeleně
v okolí Sibřiny. A jelikož
do vydání dnešního čísla
zbývalo ještě spousta času,
žil si článek mezitím svým životem – přišly reakce z druhé strany. A jak celý seriál
příspěvků vyvrcholil v praxi,
se budete moci sami dočíst
v tomto čísle.
Také
zavzpomínáme
na událost odehrávající se
během posledního záchvěvu
zimy – na masopust. A druhou důležitou událostí v kalendáři lidových zvyků a tradic byla příprava na Velikonoce a příchod jara – vynášení Mořeny o Smrtné neděli.
Z obou kulturních akcí přinášíme obrázkovou reportáž,
přesněji řečeno fotoreportáž.
Ani v tomto čísle jsme nezapomněli na důležité informace z OÚ a na závěr
– pro zkrácení dlouhé
chvíle – najdete koutek
pro luštitele.
Přeji krásné jaro a těším
se na další příspěvky. Určitě je o čem psát.
Pavla
Veškrnová
Masopustní veselí nebralo konce právě se rozběhl masostroj
MILÍ SPOLUOBČANÉ!
V jarním čase a po přechodu na letní čas Vám chci popřát hezké procházky, zelené
prsty od zahradničení a novou energii do nového času. A zároveň vás zvu k zamyšlení
nad budoucností naší obce.
Už jste si někdy položili otázku, jak bude vypadat Sibřina za deset let?
Plán rozvoje obce Sibřina, který je jakousi kuchařkou pro naše počínání, obsahuje základní
vizi, která zní: „Sibřina je obcí venkovského charakteru na hranicích velkého města, nabízející
příjemný život ve všech jeho aspektech“. Na tuto vizi jsou navázané jednotlivé aktivity, které
v naší obci postupně realizujeme.
Postupem času zjišťujeme, že bychom mohli tuto větu pozměnit ve smyslu: „Sibřina je
obcí těsně přiléhající k mohutně bující výstavbě rezidenčního bydlení.“ Tak jako má pro nás
blízkost hlavního města svá pozitiva i negativa, která jsou celkem v rovnováze a jsou
v našem strategickém dokumentu popsána, blízkost bujaré výstavby s sebou určitá pozitiva
a negativa přináší taktéž. Jako pozitivum můžeme vnímat oživení a omlazení populace,
rozvoj drobných služeb a jistě vás napadnou i jiné. Co vás ale pravděpodobně napadne
dříve, jsou negativa, kterých je obávám se více.
Na obci proběhlo několik setkání a diskuzí s občany i s developery a společným průsečíkem negativ se jeví nedostatečná infrastruktura a občanská vybavenost. Pojďme opustit
tyto obecné pojmy a přibližme se více ke konkrétním problémům.
Společným původcem již existujících a i potenciálních problémů je počet obyvatel žijících
na našem území v kontrastu s možnostmi, které toto území občanům nabízí a je schopno
nabídnout. V Květnici v současné době podle odhadů bydlí okolo 2 000 obyvatel, z toho přihlášených k trvalému pobytu necelých tisíc. Obec má schválený územní plán z roku 1998 a k němu
v průběhu let schválené 3 změny. V těchto změnách jsou schválené nové plochy pro výstavbu,
kde stěžejní v otázce nárůstu obyvatel jsou tři. První je lokalita Ke Slušticím to je za naším hřištěm
po levé straně silnice. Zde má vyrůst 202 domů. Druhou lokalitou je statek v centru Květnice, kde
se připravuje pod názvem Rezidence Flores 390 bytů v bytových domech. Třetí lokalita se nazývá
V Zahradách, je to za naším hřištěm na pravé straně silnice, zde by mělo vzniknout 262 bytových
jednotek v řadových domcích. Pokud budeme uvažovat na jednu bytovou jednotku 3-4 obyvatele,
vychází nám nárůst o necelých 3 000 obyvatel. Dostáváme se tedy k číslu 5 000.
A teď už zbývá jenom doplnit zbylá území menšího rozsahu určená k výstavbě. Jsou to lokality Na Ladech (Květnice III.) a Za Polním. V lokalitě Na Ladech se připravuje výstavba 119
bytů, v lokalitě Za Polním zatím žádné údaje o výstavbě nejsou. Když si přičteme i tato území
pokračování na str. 3
Strana 2
Číslo 11, rok 2009
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
LEDEN, ÚNOR A BŘEZEN VE ŠKOLCE
Přestože letošní zima je dlouhá a nepříjemná, dětem ve školce to nijak nevadí a přes nepřízeň počasí si užíváme spoustu legrace a zábavy. Kromě několika zábavných akcí, které vymyslely a uspořádaly paní učitelky (školkiáda, srdíčkový den, sluníčkový den a další) jsme všichni vyrazili i na dva
zajímavé výlety. První cesta vedla do kouzelnického divadla, kde děti viděly pravou kouzelnickou
show s kouzly z celého světa a některé se dokonce dostaly i na pódium jako malí kouzelníci. Druhý
výlet byl za strašidýlky, děti se seznámily s dílem paní Vítězslavy Klimtové, konečně zjistily, kdo jim
doma pořád schovává všechny věci a jak je potřeba se chovat,abychom se my i strašidla cítili dobře.
V únoru se naše činnost zaměřila na přípravu masek a karnevalových kostýmů na nedělní masopust pořádaný sdružením SOSák. Ve školce jsme také uspořádali karnevalový rej s diskotékou, soutěžemi a dobrotami pro děti.
V březnu pokračujeme v preventivním programu ve spolupráci s městskou policií Brumla a pes
a Brumla v MHD, děti se seznamují se správným a hlavně bezpečným chováním v běžných životních situacích. Chování k psovi si pak děti mohly vyzkoušet při návštěvě živého velkého psa
přímo ve školce (popravdě, je potřeba ještě trénovat, teorie dobrá, ale v praxi nevím, nevím…
Ještě že ten pes byl opravdu mooooc hodný).
Naši předškoláci stále jezdí na předškolní přípravu do ZŠ Škvorec a některé z nich se tam
od září zařadí mezi nové prvňáčky.
Zápis do naší školky na příští školní rok už proběhl, bohužel s dosti depresivním výsledkem,
přihlášek je doslova celá hromada a volných míst je pouze 17... Musíme si teď všichni držet
palce, aby nám schválili grant na přestavbu školky a aby se od příštího školního roku školka
zvětšila alespoň o jednu třídu.
Co plánujeme na jaro (jestli tedy nějaké jaro někdy přijde...)? Čekají nás opět nějaké výlety:
do Šťastné země, na pohádkový hrad a možná dojde i na nějakou zoologickou. Plánujeme další
interní akce, soutěže a divadýlka. Sledujte naše webovky www.mssibrina.ic.cz, kde se dozvíte
vše podstatné (fungují pouze přes prohlížeč Internet Explorer).
Mgr. Zuzana Svobodová
ředitelka MŠ Sibřina
JAK VONÍ ROZMARÝN
Bylo nebylo…stalo se nestalo.a věřte, že pohádkový začátek
je opravdu na místě. I když já nejsem žádná princezna, ale úplně obyčejná mamina s dvěma malými dětmi, které se stejně jako mnoha dalším nepodařilo umístit dítě do státní školky. Ty soukromé jsem kvůli neuvěřitelně vysokým částkám alespoň pro tento rok zavrhla, vždyť
Kubík ukazuje hrdě tři prstíčky na ruce teprve od srpna.
Tak tedy znovu…bylo nebylo…jednoho červencového dne mi přišel mail. Jeden z mnoha?
Klik – smazat? – tenhle ne! Od září se prý otevírá rodinné centrum s možností hlídání dětí za ceny
vskutku lidové. Nemohla jsem uvěřit, že by se mi na poslední chvíli podařilo sehnat něco jako
školičku, kde by Kubík mohl být v dětském kolektivu, což je pro něj, jak se o tom všude píše, tolik
důležité. Tak tohle mi za zkoušku rozhodně stálo a s napětím jsem čekala, co se bude v září dít.
Na začátku jsme se všichni učili. Lektorky ze sebe vydaly všechno, aby se dětem v Rozmarýnu
líbilo. I my maminky jsme byly nápomocny, zpočátku jsme i celé dopoledne trávily s dětmi ve třídě,
aby si přivykly novému prostředí a aby ten další krůček v životě, ten „školkový“, byl co nejlehčí.
Doteď často sedíme ve třídě, povídáme si, snažíme se jakkoliv pomoci. A děláme to rády! Všechny jsme vděčny, že z malého semínka Rozmarýn takhle vyrostl! Školky praskají ve švech a děti chtějí být mezi dětmi. Kubík se každé ráno těší do školičky, přemýšlí, jestli dneska budou péct perníčky
nebo míchat těsto nebo jestli si příště bude moct zase sám brnknout na kytaru a jestlipak na něj
dneska zbude pilka, aby si mohl uříznout kousek dřevěného špalíčku.
Hrozně moc bych si přála, aby tyhle děti v této pohádce nepotkaly nikdy žádného draka s ostrými zuby, jak chrlí oheň. Tahle pohádka je totiž o dětech a pro děti a ti si chtějí jenom hrát a smát
se, tak jim to přejme!
Rozmarýn roste, všichni si ho pravidelně zaléváme a pečujeme o něj. A on nám za to krásně voní.
Voní ve školce, ale voní také doma, když se děti chlubí, že pes se řekne anglicky „dog“ a že po pátku přijde sobota. Dříve, než ale začal vonět, musel někdo připravit půdu, semínko Rozmarýnu zasít, trpělivě zalévat a čekat, až tahle rostlinka vykoukne ze země a vyrostou na ní první kvítka. Ten
náš zahradník se o Rozmarýn staral a stará opravdu báječně a jen díky němu si může tolik lidí zhluboka přivonět. Díky, Michi!
Livius Titus: Lidskému rodu není nic dražšího než děti.
Iva Taške
Zebrin
Strana 3
pokračování ze str. 1
dostáváme se k celkovému počtu obyvatel okolo 6 000. V Květnici mají 61 ha zastavěných ploch
a zbývá 19 ha nezastavěných.
Dovolte mi malé srovnání. Město Český Brod má 6 735 obyvatel, Úvaly 5 313, Říčany 12 388,
Kostelec nad Černými Lesy 3 385, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16 214 a Sibřina 572.
Další srovnání již nechám na čtenářích.
Jaká tedy negativa? Samozřejmě každý vnímá míru dílčích hrozeb podle svého. Už dnes
jsou evidentní negativní vlivy viditelné na přeplněných školách a školkách v okolí. Nedostatek
míst pro aktivní odpočinek a absence obchodů a služeb vede k trvalé dennodenní migraci obyvatel. Občané jezdí auty za prací, za zábavou, na nákupy. Aby to zvládali, potřebují aspoň dvě
auta do domácnosti. A mohli bychom pokračovat dále.
Obec Sibřina v současné době bude prosazovat taková řešení, která omezí dopravu přes centrum naší obce vybudováním nové přeložky silnice z centra Květnice směrem k benzínové pumpě,
umožní rozšíření květnického vodovodu a s tím spojené napojení Sibřiny a konečně umožní rozšíření čistírny odpadních vod v Květnici pro potřeby naší obce. Poslední dvě řešení již více než
rok diskutujeme s obcí Květnice a vnímáme je jako společný zájem obou obcí i developerů.
Tíha hlavních rozhodnutí leží na zastupitelích a starostovi obce Květnice, držme jim palce,
neboť podle jejich rozhodnutí bude vypadat i naše budoucnost. Naši podporu a součinnost mají.
Ať vám zahrádka vzkvétá.
Petr Vítek, starosta obce
ULIČNÍ ZNAČENÍ
V OBCÍCH SIBŘINA
A STUPICE
Milí spoluobčané,
v minulém čísle časopisu
jsem Vás informovala o tom,
že se chystá v našich obcích
uliční značení. Nebojte se,
na všem se pracuje. Jen nám
trochu nepřeje počasí.
Podařilo se nám najít firmu,
která bude pro obec toto značení vyrábět a zároveň i umísťovat v terénu. Vytipovali jsme
plochy, kde bude umístění
sloupků s ukazateli nejvhodnější. Je důležité si uvědomit,
že se jedná o uliční značení a
ne o dopravní značky, tudíž
nemusí vše schvalovat dopravní inspektorát. Na jednotlivých sloupcích budou přidělány ukazatele s názvy ulic,
důležitých míst v obci jako je
pošta, obecní úřad atd. a názvy firem, které o toto umístění projevily zájem. Celý
systém je velmi variabilní
a může se kdykoliv upravit
dle aktuálních potřeb.
Naši zastupitelé už také
schválili částku potřebnou
pro výrobu celého systému.
Takže teď už nezbývá nic jiného než trochu sluníčka…
Mgr. Markéta Klapková
INZERCE
SIBŘINA
ZPRÁVY Z OBCE
POZVÁNKA
Pozvánka na první kolo jednání ohledně
3. změny územního plánu obce Sibřina
a Stupice dne 15. 4. 2009 od 19 h
v zasedací místnosti OÚ v Sibřině.
První návrh zadání 3. změny ÚP přednese ing. arch. Jetel.
STUPICE
Strana 4
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY SIBŘINA
12. 2. 2009
Zápis na školní rok
2009/2010 se uskuteční
v období
od 9. 3. 2009 do 20.
4. 2009 takto:
• 9. 3. 2009 od 10 do 12
hod. "Den otevřených
dveří v MŠ Sibřina"
• 9. 3. - 13. 3. 2009
Výdej přihlášek
• 16. 3. - 20.3. 2009
Příjem přihlášek
• 20. 4. 2009 Zveřejnění
výsledků přijímacího řízení
Kritéria pro přijímání dětí
do MŠ Sibřina pro školní
rok 2009-2010
Více informací o MŠ na
webu školky:
http://www.mssibrina.ic.cz
Číslo 11, rok 2009
CHYSTÁME
! Přistavení velkoobjemových kontejnerů v Sibřině
17.-19. dubna, ve Stupicích 24. - 26. 4.
! Sbírka ošacení, přikrývek, nádobí...
pro diakonii Broumov 27. 4. – 8. 5.
! Začátek svozu biokontejnerů od 11. 4.
a následně každou lichou sobotu
! Burza oblečení, hraček, sportovních potřeb 18. 4.
! Výlet do Ledče n. Sázavou
a Českého Štemberka 19. 4.
! Čarodějnice a kuličky 30. 4.
! Dětský den 14. 6.
KRÁTKÁ SDĚLENÍ OÚ:
INZERCE
Zvířátka, pozor!
CHOVATELSKÉ
POTŘEBY
Praha 9-Újezd nad Lesy
Na Rohožníku
v „areálu Albert”
www.PETCLUB.CZ
Krmiva a mražené maso
pro psy, kočky, ptáčky,
hlodavce, rybičky i terarijní
zvířata, mouční červi,cvrčci,
steliva, hajátka, klece,
misky, vodítka, knihy,
výcvikové pomůcky.
Nabídka živých hlodavců.
Chovatelská inzerce zdarma.
Ucelené vyživovací
programy:
Purina * Eukanuba*
Royal Canin * Eagle pack *
Nutro* Acana * K9 * Nutram * Animonda
Proti blechám
a klíšťatům
obojky-postřiky-šampóny
Přijímáme platební karty,
Nabízíme odvoz zboží
do vašeho domova
ZDARMA.
- Probíhá zpracování projektu kanalizace a vodovod v obci Sibřina a Stupice
- Probíhá zpracování studie pro vypracování zadání 3.změny územního plánu
- Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení pro zřízení nových autobusových
zastávek v Sibřině
- Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení pro zřízení ordinace praktického lékaře
v budově OÚ v Sibřině
- Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení pro zřízení hřiště pro náctileté v Sibřině
- Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení pro vybudování cyklostezky ze Sibřiny
do Stupic,
probíhá jednání o výměně pozemků
- Obec podala zamítavé stanovisko k nové výstavbě v Květnici Rezidence Flores
(plán asi 300 bytových jednotek) a Zahrady Květnice (plán asi 300 bytových jednotek),
probíhá jednání s developery
- Očekáváme výsledek rozhodnutí grantové komise na přidělení dotace na celkovou
rekonstrukci budovy mateřské školy
- Nebyla přidělena dotace na výměnu oken v budově mateřské školy
- Autobusové linky 303, 329 budou nadále jezdit po nezměněné trase
- Na dětském hřišti v Sibřině přibyl nový hrací prvek - dotace ČSOB – zaměstnanecké granty
- Připravujeme podání žádosti do nového dotačního titulu Středočeského kraje – FROM
(fond rozvoje obcí a měst)
- Připravuje se podání žádosti do fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje
SVOZ DOMÁCÍHO ODPADU
Sezónní svoz domácího odpadu bude probíhat
od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009
vždy v „SUDÝ TÝDEN“
Týdenní svoz bude nadále probíhat KAŽDÝ TÝDEN.
Při nadměrném odpadu využijte nákupu plast. pytlů od firmy .A.S.A. /na jednorázový svoz komunálního odpadu/ na OÚ Sibřina – cena 46,- Kč za kus - které
přiložíte k vaší popelnici a odpad bude odvezen.
Zebrin
Strana 5
DISKUZE
MĚŘĚNÍ RYCHLOSTI
V NAŠICH OBCÍCH
KDYŽ CHYBÍ CIT K PŘÍRODĚ
Byla - nebyla jedna tichá, travnatá, krásná cesta mezi poli (na hrázi mezi Sibřinou a Stupicemi). Z obou stran obrostlá vzrostlými keři bezinek a mirabelek. V létě zde byl příjemný stín
a keře poskytovaly zábranu proti větru. Z jara, když keře kvetly, cesta voněla. Byla zde pastva
pro včely a v létě plody byly pastvou pro ptáky. Husté remízky poskytovaly skrýše pro zajíce
a bažanty. Nejen zvěř a ptáci, ale i lidé zde rádi chodí na procházky se svými pejsky, kteří zde
ztrácejí, co nemají, ale za to cesta nemůže. Necitlivým kácením je kouzlo staré úvozové cesty
pryč. Praží zde slunce a prohání se vítr (občas i motorkáři a čtyřkolky).
Byly vysazeny nové stromky, ale než splní svůj účel, bude trvat hodně let. I když stromky vyrostou, stejně nebudou plnohodnotnou náhradou za vykácené keře, neboť nemohou jako keře
poskytnout ochranu zvěři ani stín lidem.
Stačilo vyřezat pár suchých větví, něco dosadit a sekat trávu. Kácením remízků se vracíme
do 50. let, do doby scelování polí, ničení mezí a remízků. Tím došlo k úbytku drobné zvěře a ptactva.
Antonie Kačerovská, Sibřina
50. LÉTA
Ač je jaro v plném proudu, nechci nechat bez povšimnutí reakci a chování občanů ohledně
práce provedené během měsíce ledna - února v polní cestě na hrázi.
Tak jak se po letech dělává zmlazovací prořez starých stromů a keřů pro zachování další generaci, tak i v této lokalitě nastaly plánované akce tohoto druhu. Prořez a v malé míře i vyřezání
náletových bezinek, které vadí několika ušlechtilejším dřevinám, je zcela standardním postupem.
Ale narazila jsem. Dle výroků paní Kačerovské jsem dosud krásnou cestu svým jednáním (cituji)
„zbavila zvěře, která se sotva kdy vrátí, včelám zničila jarní potravu a ovoce si už též nikdo neutrhne. Vše je zplanýrované a celkové mé počínání navrátilo dobu 50. let“. Zda prý mám problém,
může paní Čermáková (sdílí názor pí Kačerovské) povolat odborníky, kteří poradí, jak vše správně
provést. Ovšem povolání zahradnické firmy, která úkol zmlazení provede dle skutečné potřeby,
to by se, myslím, občanky (a nejen ony) velice podivily nad radikálností počínání v takových věcech.Při cestě bylo dosud vysázeno kolem 25 ks jeřabin, 3 ks trnovníku, 8 ks slivoní, platan, několik hlohů a muchovníků. Nově vysazeným stromům se však z této strany nedostalo valného
ocenění (jsou malé ), ale rozumný člověk ví, že každý strom či jiný živý tvor potřebuje čas.
Víceméně opakovaný nátlak milovnic přírody, jak se samy označují, a z mé strany stálé obhajování a odpovídání na otázky, proč zrovna ta či ona větévka, proč zrovna ta či ona bezinka je určena k pořezu atd. vyústilo k mému ústupu od rozdělané práce. A závěr? Během měsíce března
2009 byla uzavřena s pí Čermákovu a pí Kačerovskou smlouva, kde péče o tuto lokalitu připadá
na ně samotné. Jedná se o sečení trávy během vegetace, dosadba keřů a udržování pořádku.
Všem občanům Sibřiny a Stupic přeji krásné jaro, cesty plné včel a divoké zvířeny.
Hana Kloučková
NENÍ NA SVĚTĚ ČLOVĚK TEN, ABY SE ZAVDĚČIL LIDEM VŠEM
Je to přísloví, které si připomínám pokaždé, když se nějaký dobročinný či přírodě prospívající
projekt nesetká s laskavou odezvou.
Chápu, že být veřejně činný znamená, že se vás lidé budou více ptát, v dobrém i ve zlém. Zlí jazykové budou pomlouvat a dívat se na vaši činnost pod drobnohledem, nebo vás rovnou nařknou
z nekalého činu.
Musím říct, že po té, co na vás pár lidí vychrlí během pěti dnů a mnoha telefonátů nařknutí,
nad kterými zůstává rozum stát, je těžké chovat se k lidem, kteří to opravdu myslí dobře, nepodrážděně, přijdou-li se stejnou otázkou.
Nechtěla bych, aby obec či zastupitelé používali aroganci moci jako někteří naši vysocí politici.
Pokouším/me se veškeré informace zpracovat a otisknout v Zebrinu. Je potom až s podivem,
když nechá obec prořezat stromy pro zmlazení a vyřezat bezinky tak, aby nestínily nové výsadbě,
a o všem dopředu informujeme, udržet se v klidu a v přátelství k vašim otázkám. V obci se totiž tvrdí,
že bereme ptákům hnízdiště, potravu a zvěři skrýše. Spočítal si některý z vás občanů, kolik stromů
a keřů již bylo vysázeno?
Vždy, když přichází něco nového, musí část starého pryč, je to odvěký princip přírody. Jedni
umírají a druzí se rodí.
A tak se ptám, kde to jsme, kde žijeme, když není vidět, co nových dřevin je v našem okolí?
Nepřísluší mi soudit ani posuzovat a vlastně se ani nezlobím, ale přiznávám, že někdy je těžké
pokračovat.
S úctou k vašim názorům
Michaela Vítková
Věříme, že jste si povšimli
nových měřičů rychlosti na příjezdových komunikacích v
obci. Tyto měřiče byly nainstalovány v souvislosti s dopravními opatřeními, které by měly
vést ke zvýšení bezpečnosti
provozu v našich obcích.
Měřiče jsou vybaveny záznamovým zařízením, z něhož
vám přinášíme krátký statistický rozbor. Použil jsem grafy z
jednoho jediného dne. Tento
den se nijak výrazně neliší od
ostatních dnů v roce. Lze v nich
vysledovat, že ranní špička je
mezi 7. a 8. hodinou a odpolední mezi 16. a 17. Data vypovídají pouze o denní době
od 6:00 do 18:00, radary neměří v noci. Celkový počet aut
je tedy ve skutečnosti vyšší,
než kolik je v grafech uváděno.
Grafy uvádějí počet aut v obou
směrech, tedy na výjezdu i na
příjezdu do obce.
Počet aut směrem od Křenice je 2 100, směrem od
Květnice je to 1 800 a směrem od Újezda 2 500.
Rychlost je nejvíce porušována směrem od Křenice a
to o výrazných 20 km/h.
Směry od Květnice a od
Újezda jsou z tohoto pohledu
v pořádku.
Měření je prováděno kontinuálně od začátku letošního
roku, a pokud má kdokoliv z
občanů zájem, může navštívit
náš obecní úřad a dle vlastních parametrů pořídit z našeho systému zprávu včetně
grafů o průjezdnosti naší obcí.
Tyto reporty můžete využít pro
vlastní potřebu nebo i pro případ doložení dopravní zátěže
v naší obci.
Petr Vítek
Strana 6
Číslo 11, rok 2009
VELKOOBJEMOVÉ
ODPADY
nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Tyto kontejnery budou přistaveny 17. – 19. dubna 2009
v SIBŘINĚ na návsi a na
křižovatce u „pí KÝROVÉ“
24. – 26. dubna 2009
ve STUPICÍCH na návsi
Do těchto kontejnerů p a t ř í:
• starý nábytek – např.: křesla,
židle, skříně, válendy…
• podlahové krytiny – např.:
koberce, linolea…
• sanitární keramika – např.:
umyvadla, toalety…
Do velkoobjemových kontejnerů n e l z e ukládat:
zeminy, stavební materiál,
pneumatiky, obaly od barev,
lednice, televizory, autobaterie,
veškerý nebezpečný odpad!!!
Informace, dotazy, připomínky:
• Vyhláška č.3/2007, o nakládání s komunálním odpadem,
• Obecní úřad Sibřina,
tel.: 281 970 692, 733 394 574,
www.sibrina.cz,
• www.jaktridit.cz – informace
o třídění a recyklaci odpadů.
ZPĚTNÝ ODBĚR
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Obec Sibřina s částí Stupice
má podepsanou smlouvu o poskytování služeb v oblasti zajištění sběru a shromažďování
elektrozařízení a elektroodpadu
s firmou RETELA, s r. o. a zároveň má podepsanou dohodu
o užívání plastového boxu na
zpětný odběr elektrozařízení.
Tento BOX je umístěn v příNabídka inzerce
na webových stránkách obce
V OBCI SIBŘINA A STUPICE
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Sibřina je od 1. 2. 2009 zapojen do projektu Ministerstva vnitra ČR –
ČESKÉHO PODACÍHO OVĚŘOVACÍHO INFORMAČNÍHO NÁRODNÍHO
TERMINÁLU
TEDY CZECH POINT,
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Občan
už nemusí navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému, končí doba zbytečného obcházení
úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit např. výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před „kolosem státní byrokracie.“
Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem a slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data, ne občan“.
Czech POINT je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi,
kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Jde tedy o maximální využití údajů
ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Czech POINT vám u š e t ř í č a s, n e r v y i p e n í z e.
Více info na: www.czechpoint.cz
JAKÉ VÝPISY VYDÁVÁME V CZECH POINTU
Výpis z Katastru nemovitostí
– správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Obchodního rejstříku
– správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Živnostenského rejstříku
– správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výpis z Rejstříku trestů
– správní poplatek za žádost 50,- Kč
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
– správní poplatek za přijetí podání 50,- Kč
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
– správní poplatek za žádost 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče
– správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
/info. systém o veřejných zakázkách/
– správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
/info. systém odpadového hospodářství/
- správní poplatek 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Zajímavosti Czech POINTu v číslech
Dne 16. února 2009 v 9:05:53 byl na pobočce České pošty vydán výpis s kuriózním číslem
1234567. Jednalo se o výpis z Rejstříku trestných bodů řidiče. Rejstřík patří na pomyslné bronzové místo ve využívání ze strany občanů a to hned podílem 14,02 % na celkovém počtu vydávaných výpisů. Prvenství si zachovává Rejstřík trestů se svými 44,86 % a následuje výpis z Katastru
nemovitostí s 25,52 % podílu na celkovém vydávání výpisů. K dni 16. 2. 2009 bylo od začátku letošního roku zatím vydáno 28 597 výpisů trestných bodů.
Na závěr U p o z o r n ě n í !
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINTu jsou určeny pouze pro použití na území
České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. „superlegalizaci“ nebo „apostilizaci“, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy
(např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
Czech POINT je Vám k dispozici během úředních hodin:
PO, UT, ČT:
8.00 – 12.00
ST:
8.00 – 12.00
16.00 – 19.00
Obecní úřad Sibřina vydává zatím pouze ověřené výpisy z CzechPOINTu, ověřování jiných
listin a podpisů zatím neprovádíme /plánujeme do budoucna/.
Doufáme, že Vám zavedení systému CzechPOINT bude přínosem.
Za Obecní úřad Sibřina:
Michaela Synková Maladiová – referent
Zebrin
Strana 7
Z ÚŘEDNÍ DESKY
INZERCE
POPLATEK ZA INZERCI:
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE SIBŘINA Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO
DNE 25. 3. 2009 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Zasedání zastupitelstva zahájila místostarostka Ing. Lenka Stemberková. V úvodu prohlásila,
že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem, konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné
10/2009
Schvaluje
Ověřovatele Ing. Romana Koštejna a Hanku Kloučkovou a zapisovatele Ing. Petra Vítka
zápisu z veřejného zasedání
Pro – 5 (Vítek, Stemberková, Kloučková,Miková, Cvejnová) , Proti – 0, Zdrželo se – 1 (Koštejn)
11/2009
Schvaluje
návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva vč. dodatečně zařazených bodů
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
K usnesení z minulého veřejného zasedání nebyly písemně podány žádné připomínky, usnesení
je tímto schváleno.
Přednesena písemná žádost SDH Sibřina na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sibřina na
r. 2009 ve výši 30 000 Kč
12/2009
Schvaluje
Poskytnutí příspěvku pro SDH Sibřina pro rok 2009 ve výši 15 000 Kč, další finanční prostředky
mohou být poukázány SDH na základě vzájemné domluvy za provedené práce při údržbě veřejných prostranství a zeleně v obci až do výše dalších 15 000 Kč
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
Přednesena písemná žádost Viktoria Sibřina na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sibřina na r. 2009
k zabezpečení činnosti oddílu ve výši 150 000 Kč a 75 000 Kč k dokončení hřiště s umělým povrchem.
500 Kč,- na rok
Napsat žádost o inzerci na
OÚ Sibřina
Do žádosti napsat:
• kdo chce inzerovat
jméno a příjmení, název
firmy, adresa, kontakt
• co bude předmětem
inzerování
• na jak dlouho chce inzerovat
CENÍK INZERCE V ZEBRINU:
celá stránka
– 650,- Kč
1/2 stránky
– 300,- Kč
1/4 stránky
– 200,- Kč
1/8 stránky
– 150,- Kč
(sloupek v grafickém layoutu)
Pokud se jedná o větší inzerát s grafikou (logem firmy),
doporučujeme dodat ho ve
formě obrázku elektronicky.
Termíny uzávěrek jsou vyhlašovány, jedná se občasník!
13/2009
Schvaluje
Poskytnutí dotace SK Viktoria Sibřina pro rok 2009 ve výši 130 000 Kč k zabezpečení činnosti oddílu
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
Trnka & Burdová
14/2009
Schvaluje
Rozpočet obce Sibřina pro rok 2009. Rozpočet je součástí usnesení
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
se sídlem v Praze
má nyní nově zřízené
detašované pracoviště
Advokátní kanceláře,
a to v Úvalech u Prahy,
nám. Arnošta z Pardubic č. 95.
15/2009
Schvaluje
Žádost o dotaci na rozšíření Czech Pointu v r. 2009
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
Starosta Petr Vítek podal informaci o současném stavu jednání o výstavbě „Rezidence Flores“
(plánovaný počet bytových jednotek je přibližně 300) a „Rezidence V Zahradách“(plánovaný
počet bytových jednotek je přibližně 300)
16/2009
Schvaluje
Ustanovení Ing. Lenky Stemberkové opatrovníkem pana Josefa Filipa a paní Konstantiny Floirianové
Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů. Tyto kontejnery budou přistaveny 17. – 19. dubna 2009
Pro – 6 (Vítek, Stemberková, Kloučková, Miková, Cvejnová, Koštejn), Proti – 0, Zdrželo se –0
Místostarostka Lenka Stemberková informovala o průběhu zpracování studie pro zadání 3.
změny ÚP Sibřiny a pozvala zastupitele a občany obce na schůzku se zpracovatelem studie
ing. arch. Jetelem na 15. 4. 2009 od 19,00 h v zasedací místnosti OÚ Sibřina
Bod odpovědi na dotazy zastupitele Ing. Šády z důvodu jeho nepřítomnosti byly přeloženy
na další veřejné zasedání.Starosta Petr Vítek podal informace o rekonstrukci MŠ - přesný datum
vyhlášení výsledků dotačního řízení se posouvá a není přesně dosud znám, což ohrožuje termín
možné realizace rekonstrukce
Starosta vznesl podnět k přípravě tvorby znaku obce.
Starosta informoval, že autobusové linky 303 a 329 budou nadále jezdit po stávajících trasách
Starosta požádal občany o příspěvky do Zebrinu.
Lenka Stemberková a Hana Kloučková podaly přehled plánovaných akcí na měsíc duben
Zápis proveden:
v Sibřině dne 25. 3. 2009
Zápis provedl:
Ing. Petr Vítek
Ověření zápisu:
Ing.Roman Koštejn
Hana Kloučková
Schválil:
Ing. Petr Vítek – starosta
Ing. Lenka Stemberková – místostarostka
ÚŘEDNÍ HODINY
naší kanceláře jsou
PO a ST 8.30 - 18.30 hod,
ÚT a ČT 8.30 - 16.30 hod
a v PÁ 8.30 - 12.30 hod.
Naše advokátní kancelář
poskytuje právní službu
ve všech oblastech práva,
zejména práva občanského,
rodinného, obchodního,
správního a trestního.
V případě zájmu o využití
služeb naší Advokátní kanceláře nás prosím kontaktujte
na tel. číslech
281 860 709, 281 861 895,
281 862 278,
GSM 773 144 001,
e-mailem [email protected]
nebo faxem na 281 860 770.
Bližší info naleznete
na www.aktb.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu
v Sibřině.
Strana 8
Číslo 11, rok 2009
Zebrin
Strana 9
KOMENTÁŘE, REPORTÁŽE
JAK POMÁHAJÍ…
V každé obci, v každém zaměstnání, v každé třídě, v každé zájmové skupině (atd.) existují
lidé, kteří jsou tzv. tahouni. Mají spoustu energie a jsou schopni a ochotni ji investovat do společného díla, do společné věci. Existují jak lidé, kteří pomohou, když vidí, že je potřeba pomoci,
tak i lidé, kteří nejsou schopni a ochotni se zapojit do věcí společných.
Jací jsme my, my občané Sibřiny a Stupic? Mezi tahouny bych určitě zařadila našeho pana starostu Vítka, za rok a půl ve své funkci ještě pořád čiší energií a také odvahou posunout vybavení obce
konečně už alespoň na úroveň konce 20. století. A co naše paní ředitelka Svobodová? Ve funkci ředitelky není také dlouho, ale zkuste se podívat do školky! Spousta akcí, fungují zde kroužky, děti i rodiče jistě pozitivně vnímají změnu. Michi Vítková – podílí se na veškerém kulturním dění v obci,
pomohla dětem, kteří nemohou chodit do naší školičky, aby alespoň dopoledne mohly být v kolektivu
se svými vrstevníky v Rozmarýnku, aby mohly společně tancovat, malovat, stříhat, vařit. Kolik žádostí o grant za obec, SOSák a fotbalisty už vypracovala, kolik financí tímto způsobem už přinesla do
obce! A co naši fotbalisti? Pan Chumlen starší vložil obrovskou energii do budování hřiště s umělým
povrchem. Novou tváří podílející se na zajištění věcí veřejných je nyní i paní Markéta Klapková. Její
zásluhou teďˇuž má každá ulice svoje jméno, pomáhá při tvorbě hřiště pro náctileté. Mnozí z vás se
setkali s ochotou, vstřícností a rychlostí vyřízení žádostí na obecním úřadě s Míšou Synkovou Maladiovou. A co naše dobrá duše Hanka Kloučková? Stará se o naše staroušky a kolik stromů a kytiček
už je nově vysazeno v obci a v okolí. Všimli jste si stále uklizených kontejnerů, třeba i o víkendu? Toto
vše zajišťuje náš údržbář pan Šlenc. Nechtěla bych zapomenout ani na ochotného pana Kloučka,
který se snaží udržet osvětlení ve funkčním stavu. Pro obec však nepracují jenom naši občané. S údržbou mechanizace, se sekáním, odvozem a s dalšími věcmi nám ochotně pomáhá Libor Stárek, ve Stupicích je možno obrátit se o pomoc i na Ondru Veškrnu, jehož paní Pavla Veškrnová vykonává pečlivě
funkci šéfredaktora občasníku Zebrin. Pokud jsme potřebovali zalít stromky, něco odvézt, přivézt, Míla
Bardzak vždy ochotně pomohl. Náš bývalý starosta pan Knytl se stará o provoz a běžnou údržbu
obecní vodárny. Manželé Škodovi již pravidelně sponzorsky podporují kulturní akce na vsi.
A letošní jaro mně přineslo několik překvapení. Zpočátku obrovská kritika, neporozumění, ale
nakonec paní Kačerovská a paní Čermáková přijaly nabídku převzít na sebe odpovědnost za celoroční údržbu cesty Na Hrázi. Naši teenagerové se sami z vlastní iniciativy pustili do natření celé
autobusové čekárny na návsi. Líbí se vám zelená? Jim se líbí a věřím, že na zastávce sice budou
vysedávat, ale odpadky tam už nebudou. Překvapení? Jací jsme my, my občané Sibřiny a Stupic?
Tímto chci poděkovat všem, kteří pomáhají a omluvit se všem,kteří pomáhají a já jsem na
ně ve svém článku zapomněla.
Lenka Stemberková
ZVEME VÁS NA DEN ZEMĚ NA KLEPCI III.
Před rokem se na vrchu Klepci u Přišimas uskutečnil 2. ročník regionální kulturní akce Den Země
na Klepci, jíž se zúčastnilo více jak 250 návštěvníků. Ani nepřízeň počasí organizátory neodradila a
ve 14 hodin zahájili akci vlajkonoši ze sdružení Otevřené Úvaly. Následovala dětská vystoupení MŠ
Tismice, MŠ Škvorec, scénka Setkání na Radešově vrchu v podání dětí ZŠ Úvaly, hudební vystoupení s recitací dětí ze ZŠ Škvorec, turistická přednáška Josefa Dupala, dramatizace O slouhovi a zlé
selce v podání členů úvalského Klubu přátel historie a přírody, přednáška o ekologii Hynka Jebavého
z ČSOP Koniklec doplněná prezentací nové naučné stezky Zahrady u Českého Brodu. Přednášku vystřídala exhibice horolezců Radka Morávka a Davida Zemana ve výlezu na kámen Slouhu, jež doprovázela country kapela Stará páka. V průběhu i po skončení programu bylo otevřeno stanové
městečko s drobnými výstavami, produkty zdejšího regionu (vinotéka, květiny, koláče, turistické
známky, publikace, upomínkové předměty) a dětský lunapark se těšil velkému zájmu a obdivu našich
nejmenších. Na Klepci proběhla rovněž anketa „dotazník za koláč“, která zjišťovala priority a problémy
místních občanů. Kulturní akci zakončily v 17 hodin nálety ultralehkého letounu Františka Adamce.
I letos chceme v tradici setkávání se na vrchu Klepci pokračovat. 3. února se uskutečnila první organizační schůzka pořadatelů a zástupci místních obcí, spolků, mateřských škol a regionu Pošembeří začali připravovat náplň letošního programu. Termín je navržen na sobotu 18. dubna 2009 od 15
hodin. V programu se můžete těšit na svolání kostelním zvonem z roku 1409, formace vlajkonošů, 700
let obce Přišimasy, dětská představení, dramatizace Slouha a zlá selka, turistickou „po“známku, křest
regionální publikace Drobné památky v Úvalech a okolí a hapenning k výsadbě nové zeleně doprovázený dětmi. V doprovodném programu Vás zveme do stanového městečka nejen na prezentaci
vína, květin a nově vydaných publikací, ale i do dětského lunaparku, na hry v přírodě i pro dospělé,
občerstvení a akci Den Země zakončí slavnostní zapálení vatry zástupci obcí s doprovodem zápalníků a vlajkonošů s možností opékání vuřtů. Pokud letos vyjde počasí, uspořádáme na louce u vatry
společný piknik. Proto deky a košíčky s sebou jakožto povinnou výbavu!
Jan Psota ml.
POZVÁNKA
• Region Pošembeří, o. p. s.
• Klub přátel historie
a přírody Úval a okolí
• Klub žen Přišimasy
• Spolek pro obnovu
a rozvoj obce Hradešín
• Otevřené Úvaly
• Občanské sdružení SOSák
• Obec Přišimasy
• Obec Tismice
• Město Úvaly
• Obec Hradešín
• Městys Škvorec
• MŠ Tismice
• MŠ Škvorec
• MŠ Přišimasy
• ZŠ Úvaly
pořádají
v sobotu
18. 4. 2009
od 15 h
3. ročník
regionální kulturní
akce
„DEN ZEMĚ
NA KLEPCI III“.
při hezkém počasí deky
a košíčky s sebou
HLAVNÍ PROGRAM
14:50 svolání kostelním
zvonem z roku 1409
15:00 formace vlajkonošů
a zahájení
15:05 700 let obce Přišimasy
15:15 dětské představení
15:25 dramatizace Slouha
a zlá selka
15:35 turistická „po“ známka
15:45 křest regionální
publikace
16:00 výsadba nové zeleně
– happening
DOPROVODNÝ PROGRAM
• stanové městečko
• místní produkty
• prezentace nových publikací
• dětský lunapark
• hry v přírodě
• občerstvení a piknik na louce
• slavnostní zapálení vatry,
opékání
Strana 10
Číslo 11, rok 2009
VÝLET PRO SENIORY
5. 4. 09
Zámek Mníšek pod Brdy
VÝLET PRO SENIORY,
DĚTI, DOSPĚLÉ
19. 4. 09 odjezd
od OÚ Sibřina 7.00 hod.,
Stupice 7.05 hod.
Ledeč nad Sázavou
(Šeptouchov) - jeskyně,
návštěva hradu
Český Šternberk,
přihlášky do 12. 04. 09
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Rádi bychom pogratulovali
našim spoluobčanum k jejich
významnému jubileu.
27.05 1944
Jana Černá
03.06 1944
Marie Vosáhlová
11.07. 1934
Božene Řeháková
16.07. 1944
Miloslava Vodičková
17.07. 1944
Jitka Šmídtová
22.07. 1939
Václav Černý
Přejeme hodně zdraví
do dalších let.
Za OÚ H. Kloučková
✿✿✿✿✿✿✿✿
POSLEDNÍ
ROZLOUČENÍ
BŘEZEN 2009
s panem Zdeňkem Líznerem
s panem Vlastimilem Aronem
ŠIPKY -
TURNAJE
18.04. 19.00 hod.
jednotlivci - dospělí
25.04. 14.00 hod.
dvojice - děti a dospělí
02.05. 19.00 hod.
dvojice - dospělí
Zebrin
Strana 11
KULTURA, SPORT, SPOLKY
MASOPUST
PROGRAM
DÍKY SPONZORŮM:
!!!POZOR, POZOR!!!
Uvítání a slavnostní nástup námořníků
Koblihová soutěž: Volba krále Masopustu
Masopustní zvyk:
Taneček s paní hostinskou (kořalička)
Předání masopustního práva
Ovárek k obědu
Udělování řádů
Masostroj
Průvod k hřišti
Babí mlýn
Průvod obcí
Stínání kohouta
Závody horské mládeže o kupky
Průvod obcí zpět na obecní dvůr
Masopustní zvyk: Tanec se starostou
Krocení a utracení klibny
Na závěr parní šlehačková bomba
Odpolední svačinka: prdelačka, jitrnice, jelita
ŠKODOVY BYLINKOVÉ SIRUPY
ČSOB A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
POTRAVINY A UNIVERZAL SIBŘINA
RESTAURACI U POFÍKA
JARNÍ BURZA
a díky jednotlivcům:
PATRIKOVI BLÁHOVI - sestrojení muziky
KATEŘINĚ BLÁHOVÉ - sádrové obvazy
HONZOVI KUBÁNKOVI - masové dobroty
LIBOROVI STÁRKOVI - stěhování
a zapůjčení všeho možného
VERONICE ŠTĚRBOVÉ - koblihy a nákupy
ZUZANĚ SVOBODOVÉ - pomoc
s námořními triky a řády
MIŠE SYNKOVÉ- MALADIOVÉ - pomoc
s námořními triky a řády
DOBROČOVICŮM - za stan a stoly
A všem, kteří neváhali napéci, patří DÍK
SIBŘINSKÝ MASOPUSTNÍ POKŘIK
BABÍ MLÝN
Skákala chasa
rexum kandr cinky bzinky přes rybník.
Skákal za ní
rexum kandr cinky bzinky námořník.
Sibřina má pověst skvělou
báby na mladý tam melou.
Je to tím, je to tím,
že na báby mají mlýn.
ODĚVŮ * HRAČEK
SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ
KDY: V SOBOTU
18. DUBNA 2009
8.30 – 12.30
Svoje vyprané zboží
označte štítkem a přiložte
seznam zboží !!!
PŘÍJEM:
Pátek 17. 4. 2009
17.00 – 20.00
VÝDEJ:
Sobota 18. 4. 2009
15.00 – 17.00
KDE: v zasedací místností
OÚ Sibřina, 1.patro
Těšíme se na Vaši návštěvu
Bližší info:
tel 605 525 600
Strana 12
Číslo 11, rok 2009
MOŘENA
Smrt nesem ze vsi,
nový líto do vsi:
buďte páni veselí,
s červenými vejci,
s žlutými mazanci.
Jakej je to mazanec,
bez koření, bez vajec.
Buďte páni veselí,
na tu smrtnou neděli:
smrt jsme Vám odnesli,
nové léto přinesli.
Vítej líto líbezné,
obilíčko zelené!
Neseme Mořenu
na vrchu červenú,
na spodku zelenú,
pěknú, pěknú,
pěkně ustrojenú,
Smrt, smrt ze vsi,
daleko od vsi!
Co nám léto přinese?
Obilíčko zelené
a vajíčko červené.
Až půjdeme od vás ven,
dej vám pámbu dobrý den!
Neseme Mařocha,
nesem do potoka,
do černého lesa,
do zimného plesa.
Na Smrtelnou neděli
baba sedí v věrteli,
muzikanti, hrajte jí!
Muzikanti povídali,
že by babě nezahráli.
MOŘENA
Je neděle po obědě, čas z celého týdne nejlínější. Ale dnes se tomuto uspávajícímu tempu
poddávat rozhodně nebudeme. V MŠ se připravuje velmi lákavá akce pro děti i dospělé. Budou
si vyrábět rekvizity jarních svátků – barvit vajíčka, zdobit velikonoční věnec, vyrábět vařečkovou
Mořenu a hlavně – plést pomlázku.
Maminky, babičky a paní učitelky opět napekly, děti zasedly k pracovním stolům a už to jelo.
Barvilo se, lepilo, stříhalo, pletlo.. jedlo, povídalo, smálo…
A pak – hurá ven, chaso, konečně vyneste tu Mořenu, ať už může jaro do vsi!
Smrťáka nesem
s velikým nosem,
do vody ho dáme,
nad ním zazpíváme.
ZEBRIN, sibřinsko-stupický
zpravodaj
Vydavatel:
obec Sibřina,
Sibřina 15, 250 84
IČ: 00240745
Registrační zn. MK ČR E17368
Tel.: 281 970 692
Mob.: 739 091 609
E-mail: [email protected]
Redakce:
Pavla Veškrnová - šéfredaktor
Zdena Kubánková
Michaela Vítková
Petr Vítek
Sazba a tisk: tiskárna Betis
Vaše příspěvky směřujte sem:
[email protected]
Chceme, aby se nám všem zde
dobře žilo
Zprávy z redakce
Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím e-mailu nebo
donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo e-mail označte názvem občasníku.
Ceník inzerce si vyžádejte na Obecním úřadu v Sibřině.
Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma.
Pište, pište, pište, rádi vaše příspěvky otiskneme.
Uzávěrka dalšího čísla: 20. 6. 2009
[email protected]

Podobné dokumenty