Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce

Komentáře

Transkript

Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Atia Kamil
Bábík Lukáš
Balog Juraj
Balogová Alena
Balogová Alena
Balogová Alena
Balogová Alena
Balogová Alena
Balogová Alena
Bárta Zdeněk
Bergman Boris
Bláha Karel
Bok Jiří
Brázda Jaroslav
Brož David
Březnovská Petra
Březnovský Robert
Bulant Milan
Cölba Martin
Čarková Sandra
Čarná Pavlína
Dat. nar.
06.10.1971
27.07.1981
22.07.1969
14.01.1990
14.01.1990
14.01.1990
14.01.1990
14.01.1990
14.01.1990
01.09.1971
06.04.1960
03.04.1939
15.03.1964
12.04.1979
10.12.1973
22.10.1978
12.06.1976
11.10.1977
05.03.1978
08.02.1989
30.06.1968
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Písková 830/25, Praha 12
Náměstí Míru 12, Zlín
Nám. 30. června 508, Milovice
Milíčova 412/3, Praha 3
Milíčova 412/3, Praha 3
Milíčova 412/3, Praha 3
Milíčova 412/3, Praha 3
Milíčova 412/3, Praha 3
Milíčova 412/3, Praha 3
Náměstí 14. října 1381/4, Praha
Náměstí 14. října 1381/4, Praha
Kunín 294, Kunín
Sámova 1180/17, Praha
Nové náměstí 1250/10, Praha 10
Záběhlická 1784/28, Praha 10
Bělohorská 54/1665, Praha 6
Bělohorská 54/1665, Praha 6
Baarova 1370/7, Teplice
Plukovníka Mráze 1338/17, Praha
Velké náměstí 114/3, Písek
17. listopadu 98, Kurná Hora
Dubina Miroslav
Dung Hoang Sy
17.02.1973
13.01.1975
Jiřího náměstí 20/1, Poděbrady
Jáchymovská 2922, Česká Lípa
Dunko Robert
Gajdošech Martin
Gorolová Julie
27.9.1979
22.4.1975
02.07.1944
Dunická 3143/4, Praha 4
Jiřího Mašína 1433, Praha 5
Sokolovská 14/324, Praha
Gráč Daniel
Grundzová Anna
Haetchi Nicolae
02.07.1971
04.02.1946
12.10.1966
Velverská 136/1, Slaný
Tyršova 73, Broumov
Jetelová 2862/8, Praha 10
Doručovaná písemnost
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
EP – mzda
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
PUNE
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
EP – účet
EP – mov. věci, PUNE 2x
EP – účet
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Č. Lípa č. j.: 45 EXE
4821/2011 - 9
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Praha 9 č. j.: 73
EXE 5101/2011 - 9
EP – jiná pen. pohledávka
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
Číslo jednací
061 EX 2063/04 – 42
061 EX 2230/12 - 24
061 EX 7160/08 – 24
061 EX 2014/10 - 20
061 EX 2020/10 – 18
061 EX 2018/10 – 17
061 EX 2017/10 – 20
061 EX 2013/10 – 19
061 EX 2009/10 - 28
061 EX 17544/11 – 14
061 EX 10242/11 – 10
061 EX 8712/09 – 22
061 EX 2324/13 - 26
061 EX 411/13 – 19
061 EX 1605/13 - 13
061 EX 2962/08 – 19
061 EX 2962/08 - 19
061 EX 3064/10 – 20
061 EX 2248/13 – 20
061 EX 3155/11 – 35
061 EX 1788/11 –
25,26,29
061 EX 18614/11 – 19
061 EX 11922/11 – 13
061 EX 18767/11 – 9
061 EX 3221/07 – 39
061 EX 13463/11 – 11
061 EX 7308/12 – 14
061 EX 6572/09 – 24
061 EX 2274/13 – 23
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné zanechat v místě doručení
výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách
pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené
písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Hájek Jaroslav
Hájek Michal
Hála Zdeněk
Dat. nar.
1.12.1972
03.02.1981
05.05.1972
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Podbabská 870/2, Praha 6
Věznice Vinařice
Dr. Malého 2469/31, Moravská Ostrava a
Přívoz
Livornská 425, Praha 15
Podolská 293/154, Praha 4
Náměstí 177,2, Lanžhot
Svobody 2490 – u paní Horákové, Pardubice
Hep Lukáš
Bohuslav Hladký
Hodonský Petr
Holub Zdeněk
09.03.1982
08.06.1970
14.06.1986
15.02.1981
Hrančík Aleš
29.09.1973
Hula Karel
Hušová Hana
Hynek Jiří
Chaloupka Libor
Chudoba Vlastimil
Jalůvka Vlastimil
Janeček Václav
24.09.1962
16.12.1957
02.10.1957
22.04.1956
04.05.1963
12.11.1944
07.12.1958
Náměstí T. G. Masaryka 89/11, Lipník nad
Bečvou
U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
Tusarova 539/29, Praha 7
K nové škole 1295, Praha
Vršovická 1429/68, Praha 10
Jersín 10
U Krbu 2023/22, Praha 10
Svobodova 1061/13, Jiříkov
Jankulár Petr
Janoušek Zdeněk
Janšta Milan
Kallay Robert
13.10.1976
26.07.1972
02.12.1959
22.09.1980
Hráského 1905/1, Prah
Jabloňova 2882/102, Praha
Libušská 35/200, Praha
Jana Maluchy 214/73, Ostrava
Doručovaná písemnost
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
PUNE
Číslo jednací
061 EX 769/04 – 69
061 EX 4172/09 – 20
061 EX 7611/09 – 34
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Pardubice č. j.: 36
EXE 1081/2011-18, Usnesení o MN OS Hradec
Králové č.j.: 32 EXE 2842/2011 – 15
Usn. o zastavení exekuce
061 EX 762/05 – 25
061 EX 1370/05 – 49
12613/11 – 20
061 EX 9657/11 – 16
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
Usn. o zastavení exekuce
EP – účet, mov. věci
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Nymburk č. j.: 23 Nc
5888/2009 - 8
PUNE
Usn. o částečném zastavení exekuce
EP – jihé pen. pohledávky
PUNE
061 EX 2390/13 – 21
061 EX 429/13 – 14
061 EX 8480/09 – 22
061 EX 1270/04 – 65
061 EX 2134/09 – 28,47
061 EX 43/13 – 18
061 EX 4121/09 – 13
061 EX 3271/09 – 21
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
595/10 – 36
1367/07 – 73
7665/12 – 8
9127/09 – 19
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné
zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den
této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Kaplan Jaroslav
Kárník Michal
Kasík David
Klíma Vítězslav
Komenda Petr
Konkol Daniel
Dat. nar.
23.04.1967
01.02.1981
14.01.1980
25.05.1984
28.07.1969
30.06.1980
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Rousínov 5, Horní Jelení
U Brány 916/2, Mohelnice
Náměstí 14. října 1381/4, Praha 5
Boloňská 478/1, Praha
Palackého 65, Benešov
Svornosti 86/2, Havířov
Konya Viktor
11.03.1950
Lidická 1226/34, Šlapanice
Kosek Jürgen
Kowalczyk Marek
05.07.1986
21.10.1965
Vršovická 1429/68, Praha 10
Svornosti 86/2, Havířov
Kopčík Michal
Krejčí Magdalena
Kroupa Aleš
03.06.1976
07.07.1947
04.04.1983
Orelská 83/15, Praha 10
Čs. Armády 601/23, Praha
Náměstí 14. října 1381/4, Praha
Kružíková (dříve Uhlířová)
Radka
Kuběna Václav
Kubiska Roman
Lašan Lukáš
Laštovka Daniel
Lobodáss Jaromír
21.02.1966
Pod Statky 19, Praha 8
Doručovaná písemnost
EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Karviná - Havířov č.
j.: 125 EXE 3683/2012 – 11
Výzva DSP, Návrh, Usnesení MS Brno č. j.: 111 EXE
1028/2011 - 7
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Karviná č. j.: 129 Nc
2810/2009 – 6, EP – zast. právo
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Praha 5 č. j.: 133
EXE 917/2012 – 11, EP – účet
PUNE
21.09.1946
11.09.1974
26.02.1984
10.01.1980
22.02.1976
Akátová 509, Klatovy
Máchova 54/22
Masarykovo náměstí 210/19, Letovice
Vratimovská 481, Praha 9
Žlutava 271, Žlutava
EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Usn. – změna plátce mzdy
PUNE
Číslo jednací
061 EX 6468/08 – 34
061 EX 13/07 – 51
061 EX 100/07 – 41
061 EX 2338/13 – 24
061 EX 6219/11 – 23
061 EX 5229/12 – 7
061 EX 1391/11 – 14
061 EX 412/13 - 20
061 EX 6280/09 – 20,22
061 EX 1031/25 – 51
061 EX 7690/08 – 25
061 EX 5470/12 - 11,12
061 EX 1895/08 – 41
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
989/07 – 37
2404/13 – 18
895/12 – 12
8257/09 - 29
7031/11 - 29
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné
zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den
této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Lukáš Zdeněk
Marcin Roman
Marek Jan
Matiášek (dříve Kubka) Pavel
Mikulec Iveta
Mirgová ( nyní Awadová)
Elena
Mocová Monika
Musialek Tomáš
Musil Petr
Mynařík Petr
Nekvapilová Martina
Nečas Radek
Ngo Thi Thuy Nguyet
Novák Jan
Novotná Markéta
Okkert Garriy
Dat. nar.
21.03.1973
08.01.1979
01.10.1974
10.11.1977
10.05.1970
11.09.1978
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Štítného 353, Česká Kamenice
Bulharská 618/10, Praha
Ciolkovského 847/7, Praha
Žižkovo nám. 3/3, Tábor
Jungmannova 968/75, Kuřim
Sluneční náměstí 2580/13, Praha
10.09.1979
12.02.1984
29.03.1965
24.11.1961
17.12.1963
28.08.1973
06.06. 1973
04.10.1981
16.08.1985
19.06.1971
Nám. 30. června 508, Milovice
Sládkova 3048/20, Ostrava
Vršovická 1429/68, Praha 10
Úvalská 611/16, Karlovy Vary
Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Nám. Přemysla Otakara II 2/2, Č. Budějovice
U Tvrze 41/17, Praha
Roztocká 6, Úholičky
Karla Pokorného 1405/20, Ostrava
Mlýnská 10, Vyškov
Olach Václav
Oláhová Jana
Oros Mariya
1.11.1972
28.02.1962
17.08.1973
Boloňská 305, Praha 10
Náměstí Starosty Pavla 44, Kladno
Vršovická 730/6, Praha 10
Doručovaná písemnost
Usn. o částečném zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
EP – jiné pen. pohledávky
PUNE
PUNE
Uvědomění o PM
EP - jiná pen. pohledávka
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
PUNE
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
EP – jiná pen. pohledávka
PUNE
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Vyškov č. j.: 24 Nc
2969/2009 - 35
Usn. o zastavení exekuce
EP – jiná pen. pohledávka
Usn. – výzva
Číslo jednací
061 EX 2200/06 – 55
061 EX 2250/13 – 20
061 EX 620/12 – 18
061 EX 7352/12 – 21
061 EX 16196/11 – 25
061 EX 1240/05 – 56
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
1465/11 – 30
12840/11 – 23
2392/13 – 18
10182/09 – 21
19515/11 – 25
4676/08 – 45
2233/13 – 22
2651/12 – 26
1175/11 – 24
9669/09 – 18
061 EX 2272/13 – 25
061 EX 14460/11 – 17
061 EX 1602/13 - 18
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné
zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den
této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Pecho Igor
Pešta Vladimír
Petránek František
Petrišče Zdeněk
Dat. nar.
26.10.1950
08.04.1974
28.02.1974
08.08.1983
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Sokolská 1868/20, Praha 2
Ukrajinská 1060/19, Praha
Magistrů 599/3, Praha 4
Tř. Družby 1213/4, Karviná
Pichl Roman
Pittl Richard
Podešva Michal
Podolák Bohumír
Poupová Helena
Prchal Michal
Proučil Jan
01.10.1977
14.10.1975
21.03.1980
06.06.1950
08.05.1965
21.08.1989
20.04.1980
Bukovany 110, Bukovany
Plzeňská 218/104, Praha
Masarykovo nám. 1007, Vizovice
Čs. Armády 601/23, Praha
Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha
Svojetická 1389/11, Praha 10
Nám. 14. října 138/4, Praha
Přibyl Vladimír
Pupík Jan
Rakovský Karel
Růžička Ladislav
Rybář Václav
11.08.1965
02.05.1960
03.11.1953
19.04.1953
04.06.1946
Edisonova 429, Praha 10
Horní náměstí 583, Olomouc
Nádražní 2685/64, Ostrava
Jakobiho 326, Praha 10
U Půjčovny 1353/8, Praha
Doručovaná písemnost
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Karviná č. j.: 46
EXE 2399/2011 - 7
PUNE
EP – účet
EP – jiná pen. pohledávka
EP – účet
EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Praha 5 č. j.: 14
EXE 3320/2012 - 15
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Číslo jednací
061 EX 451/13 – 22
061 EX 2288/13 – 17
061 EX 2271/13 – 31
061 EX 10694/11 - 14
061 EX 5430/08 – 43
061 EX 695/10 – 39
061 EX 2505/08 – 25
061 EX 794/05 – 46
061 EX 14290/11 – 19
061 EX 520/13 – 18
061 EX 5830/11 – 15
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
1571/13 – 32
7148/12 – 13
1039/07 – 30
2256/13 – 16
18557/11 - 22
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné
zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den
této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...
Výzva k vyzvednutí písemností
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát
Schwarz Jindřich
Staněk Tomáš
Stejskal Václav
Stričková Monika
Šejbl Michal
Šejbl Michal
Šťastný Petr
Dat. nar.
21.01.1979
22.01.1964
16.06.1970
03.04.1967
26.04.1984
26.04.1984
10.03.1977
Adresa, na níž má být písemnost doručena
Vršovická 1429/68, Praha
Borovanského 2382/21, Praha 5
Vršovická 1429/68, Praha
Dačická 128, Praha
Plaňanská 407/10, Praha 8
Plaňanská 407/10, Praha 8
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
Telvak Jan
Theiner Michal
Tran Thi Thuong Huyen
Trejbal Karel
Tunkl Aleš
Turták Julius
12.08.1976
24.08.1974
18.02.1974
01.02.1969
26.06.1977
13.01.1978
Koněvova 946/77, Praha 3
Blevice 13, Blevice
Nad Vršovskou Horou 88/4, Praha 10
Košická 52/16, Praha 10
Bratrská 709/34, Přerov
Sopotnice 248
Ulmanová Vlasta
Vodňaruk Pavel
Vrbová Petra
Valenta Miroslav
Valentová Marta
Vardanyan Artur
17.04.1968
15.09.1969
12.04.1991
19.02.1950
19.06.1968
12.07.1974
Zikova 629/13, Olomouc
Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha
Náměstí Míru 4, Heřmanův Městec
Velvarská 136/1, Slaný
Libušská 35/200, Praha
Královická 1486/16, Praha 10
Vaváček Marek
Vávra Radek
18.11.1986
03.12.1971
Boloňská 478/1
Nová Výstavba 203, Obrnice
Vavřík Robin
08.09.1981
Nám. 14. října, Praha 5
Doručovaná písemnost
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Mladá Boleslav č. j.:
6 EXE 3041/2011 - 14
Usn. o zastavení exekuce
Uvědomění o PM
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Ústí nad Orlicí č. j.:
0 Nc 11361/2009 - 19
EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Usn. o zastavení exekuce
PUNE
Výzva DSP, Návrh, kopie ET rozsudek OS Praha 10
22 EC 255/2010 – 24,
Vyrozum. o zahájení exekuce
Usn. o zastavení exekuce
Výzva DSP, Návrh, Usnesení OS Most č. j.: 43 EXE
13697/2011 – 12, EP – účet
Usn. o zastavení exekuce
Číslo jednací
061 EX 2239/13 – 19
061 EX 1023/08 – 25
061 EX 2273/13 – 32
061 EX 2308/13 – 25
061 EX 2313/13 – 16
061 EX 2327/13 – 16
061 EX 9149/11 – 18
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
1795/06 – 48
4627/09 – 22
2264/13 – 24
2409/13 – 24
3315/09 – 26
9624/09 – 20
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
061 EX
9518/11 – 27
1445/06 – 53
5535/13 – 14
550/06 – 49
18200/11 - 17
1949/13 – 6,9
061 EX 2334/13 - 13
061 EX 12032/11 –
17,18
061 EX 1789/06 - 55
Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout a protože nebylo možné
zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne 21.08.2013 Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
byla připravena k vyzvednutí v úředních hodinách pondělí a středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. K převzetí je nutné předložit
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den
této lhůty za den doručení.
Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová
Datum vyvěšení:
21.08.2013
Lhůta k sejmutí: 23.09.2013
Podpis doručovatele …………………...

Podobné dokumenty

Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce

Výzva k vyzvednutí písemností pro vyvěšení na úřední desce Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení: Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, Praha 6 Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního ...

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.11. 2013 na Obecním úřadě v

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.11. 2013 na Obecním úřadě v Zápis ze zasedání ZO Babice dne 4.11. 2013 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 22 - začátek v 19:30 hod. Přítomni:

Více

Sdělení

Sdělení ji přijmout, byla písemnost soudu/soudního exekutora uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty na den doručení. Jelikož po uply...

Více