T-Cloud Záloha - T

Komentáře

Transkript

T-Cloud Záloha - T
T-Cloud Záloha
Vytvořte si vlastní onlinové zálohování
a synchronizační služby
Uživatelská příručka
Technický white paper
Aktualizováno : 06.05.2014
ÚVOD
Systém provozního zálohování T-Cloud Záloha slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního druhopisu) a k
synchronizaci dat. Je to plně autorský systém vytvořený polskou firmou Opero s. r.o. Od samého počátku
se snažíme pečovat o bezpečí zákaznických dat v každé etapě zálohování, od přípravy složky přes přenos
po uložení.
Platforma T-Cloud Záloha sestává z:
desktopové aplikace instalované na osobním počítači s operačním (provozním) systémem Windows,
seznamu uživatelů dostupný v každém webovém prohlížeči,
mobilních aplikací pro Android.
Symboly používané v pokynech
Je dobré vědět – rada, jež může být při používání systému Opero Backup velmi
užitečná
Výstraha – velice vážné varování. S takto označenými záznamy je třeba nakládat s
obzvláštní pozorností.
Tato příručka může být rozmnožována, distribuována, šířena a ukládána v systémech
ukládání dat jakkoli, v jakékoli formě, včetně elektronických, mechanických, magnetických,
manuálních a jiných prostředků a lze ji poskytovat třetím stranám s jedinou podmínkou, že
musí být zachován její úplný obsah v nezměněné formě.
Co je zálohování dat?
Zálohování dat je proces vytváření bezpečných kopií nejdůležitějších dat tak, aby mohla být v
případě jejich ztráty nebo poškození znovu pořízena.
Nejnovějším, nejpohodlnějším a automatizovaným způsobem zajištění vašich dat je pořizování jejich kopií
online způsobem.
Desktopová aplikace
T-CLOUD ZÁLOHA
Desktopová aplikace T-Cloud Záloha je určena k instalaci na stolní osobní počítače s operačním
systémem Microsoft Windows. Uživateli osobního počítače to umožňuje zálohování a synchronizaci dat.
Základní záloha funguje jako aplikace i jako služba. Aplikace poskytuje pouze grafické uživatelské
rozhraní, jež lze používat k nastavení aplikace a k veškerým nastavením týkajícím se záloh. Služba funguje
v pozadí a nevyžaduje zásahu uživatele – zodpovídá za vytváření záloh a synchronizaci aktovky.
Poté, co se vytvoří zálohové sety a nastaví aktovka, není díky tomu zapotřebí starat se o chod klientské
aplikace, protože služba bude fungovat v pozadí a provádět svěřené operace – a bude pro uživatele
přehledná, transparentní.
Stažení aplikace T-Cloud Záloha
Při prvním přihlášení do uživatelského panelu se zobrazí průvodce prvním spuštěním. Provádí uživatele
procesem nastavení účtu. Při posledním kroku bude aplikace stažena automaticky.
Průvodce prvním spuštěním – stažení aplikace
Jak začít aplikaci používat? Stažení – instalace – nastavení – Teď stáhni a přistup ke svému účtu – Zabezpeč data
ze všech svých přístrojů – Průvodce prvním během – stažení aplikace
3|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Pokud jste si již vytvořili účet a chcete aplikaci znovu stáhnout, přihlaste se k vašemu účtu na
https://cloud.t-mobile.cz , klikněte na aplikaci T-Cloud Záloha a přejděte na Stahování aplikací a zvolte
tlačítko Windows.
Stažení aplikace
Požadavky
Aby bylo možno aplikaci T-Cloud Zálohu stáhnout a používat bez problémů, musí počítač
uživatele splňovat následující požadavky.
Operační (provozní) systémy
Paměť s přímým přístupem (RAM):
Kapacita disku:
Dodatečný software:
Další:
Windows XP SP3,
Windows Vista,
Windows 7,
Windows 8,
Windows 8.1,
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 R2,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2
512 MB
20 MB
.NET Framework 3.5 SP2,
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
Internetová přípojka (doporučeno min. 512 kb/s)
Proces instalace
Po stažení aplikace musíte přejít do seznamu, v němž je umístěn instalační program aplikace,
a aktivovat jej dvojím poklepem.
4|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Při spuštění se může objevit bezpečnostní výstraha. Nestane-li se tak, klikněte na
spuštění (Launch) k zahájení instalačního programu.
Instalátor MSI přejde k dalšímu kroku – zkontroluje, zda jsou na vašem počítači instalovány
požadované komponenty. Není-li tomu tak, budou staženy a instalovány na základě souhlasu
uživatele.
Stolní počítač: Instalační program MSI
Předváděcí instalační program T-Cloud Záloha – Při instalaci předváděcího program T-Cloud Záloha musíte
nejdříve nainstalovat tyto komponenty….
Po instalaci požadovaných komponentů (nebo pokud byly instalovány) musíte kliknout na
tlačítko Install (instalace), jež spustí patřičný instalační program T-Cloud Záloha,
Stolní počítač:Instalační program
5|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Vítejte v průvodci nastavením program T-Cloud Záloha – Průvodce nastavením nainstaluje program T-Cloud Záloha
na vašem počítači. Poklepáním na Next (Další) pokračujte nebo poklepem na tlačítko Cancel (Zrušit) průvodce
nastavením opusťte.
Nastavení programu T-Cloud Záloha – Buďte vítáni v průvodci nastavením programu T-Cloud Záloha – Průvodce
nastavením nainstaluje program T-Cloud Záloha na váš počítač. Chcete-li pokračovat, klepněte na Next (Další)
nebo opusťte průvodce nastavením klepnutím na Cancel (Zrušit).
Tlačítko Next (Další) přesune instalační program do dalšího kroku, kdy se objeví licenční
smlouva. Poté, co se seznámíte s jejím obsahem, zvolte „Přijímám podmínky licenční
smlouvy“ (I accept terms and conditions of the License Agreement) a klikněte na Next (Další).
Stolní počítač: Licenční smlouva
Licenční smlouva – Seznamte se s licenčními podmínkami - Přijímám podmínky licenční smlouvy – Tisk – Zpět –
Další - Zrušit
V posledním kroku instalačního programu můžete klepnout na Zpět (Back) k návratu k
předchozím krokům nebo Instaluj (Install) pro zahájení procesu instalace.
6|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Stolní počítač: process instalace
Instalace T-Cloud ZálohaDemo – Prosíme vyčkejte, než průvodce nastavením nainstaluje program T-Cloud Záloha
Stav – Registrace produktu – Zpět, Další, Zrušit
Když instalační program ukončí činnost, obdrží uživatel příslušnou zprávu. Informace o
správné instalaci se objeví po zavření okna.
Aplikace program T-Cloud Záloha byla tímto nainstalována a můžete ji zahájit, přihlásit se a začít
zálohovat a synchronizovat data.
Aktualizace
Program T-Cloud Záloha má dva typy aktualizací: manuální a automatické, přesto obě
vyžadují zásah uživatele.
Ruční aktualizace
Neobsahuje-li nová verze aplikace opravy (fixes) kritických chyb a nezavádí-li nové vlastnosti,
nezveřejňuje se jako automatická aktualizace.
K instalaci takovéto aktualizace se musíte přihlásit do panelu uživatele a stáhnout novou
verzi aplikace, vypnout aplikaci T-Cloud Záloha a zapnout instalační program. Celý proces
stahování a instalace se popisuje v příslušné kapitole.
Automatická aktualizace
Je-li třeba instalovat aktualizaci, bude stažena automaticky a aplikace poté vyšle
zprávu o potřebě instalace.
7|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Nejnovější aktualizace T-Cloud Záloha stažena. Chcete ji teď instalovat? Instaluj teď – Připomeň zítra
Uživatel může zvolit možnost Install now (Instalovat nyní), která spustí proces instalace, nebo
Remind me tomorrow (Připomenout zítra), která ukáže výšeuvedené okno za 24 hodin.
Aktualizace….Probíhá aktualizace aplikace T-Cloud Záloha, prosíme čekejte
Po volbě Install now (Instalovat nyní) bude aplikace aktualizována na nejnovější verzi a znovu
se spustí (restartuje).
Přihlášení do aplikace
Po zahájení aplikace se objeví přihlašovací okno (nebylo-li již dříve vyznačeno automatické
přihlášení)
Stolní počítač: Přihlášení do aplikace
Uživatel – Registrace – Heslo –Zapomněli jste heslo – Automatické přihlášení – Přihlásit se
K přihlášení do aplikace musíte zadat správné přihlášení a heslo, poté klepněte na Přihlášení
(Log in).
Aplikace uživatelům umožňuje automatické přihlášení, takže nemusejí zadávat ověřovací
údaje (přihlášení a heslo). Za tímto účelem vyznačte přihlášení automaticky dříve, než
klepnete na přihlašovací tlačítko.
Znovu nastavení hesla – Panel uživatele – Zadejte vaše uživatelské jméno a bude vám zaslán odkaz na znovu
nastavení hesla. Jméno uživatele….Odeslat – Zpět k přihlášení
První spuštění aplikace
Když se do aplikace přihlašujete jako uživatel poprvé objeví se průvodce prvním spuštěním, sestávající ze
3 kroků.
Průvodce prvním spuštěním se nezobrazí, byl-li pomocí uživatelského panelu nastaven šifrovací
klíč.
Průvodce prvním spuštěním – 1. krok
8|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
První krok průvodce prvním spuštěním obsahuje informace o zálohování dat a synchronizaci (aktovce).
Než stisknete tlačítko Next (Dále) a budete pokračovat k dalšímu kroku, měli byste si je pečlivě pročíst.
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním
Co je záloha? Co je aktovka? Dále
Průvodce prvním spuštěním – 2. krok
Všechna data předávaná aplikací program T-Cloud Záloha jsou již šifrována na přístroji uživatele. Data
jsou šifrována pomocí algoritmu AES 256 jedním ze zvolených klíčů – standardním nebo uživatelským
klíčem. Uživatel může ve druhém kroku průvodce prvního spuštění zvolit šifrovací klíč (standardní nebo
uživatelský), jichž se bude užívat k šifrování dat.
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním - šifrování
Standardní šifrovací klíč (Default encryption key)
9|
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Zvolíte-li standardní šifrovací klíč, bude vytvořen automaticky a poté bude bezpečně uložen v databázi serveru
programu T-Cloud Záloha. Uživatel tento klíč nezná a nemusí se starat o jeho bezpečnost.
Použitím standardního šifrovacího klíče může uživatel stahovat a vytvářet veřejné odkazy pro
složky odesílané jako zálohy.
Uživatelský šifrovací klíč
Uživatelský šifrovací klíč skýtá vyšší bezpečnost dat než klíč standardní. Znáte jej jen vy a není uložen v
serverech program T-Cloud Záloha. Za odpovídající bezpečnost ručí uživatel.
V případě ztráty uživatelského šifrovacího klíče nelze obnovit data ze serveru programu T-Cloud
Záloha
.S uživatelským šifrovacím klíčem nelze vytvářet veřejné odkazy a stahovat složky odesílané jako
záloha z webového panelu.
Průvodce prvním spuštěním – uživatelský klíč
Zvolte typ šifrovacího klíče – Standardní klíč – Uživatelský klíč - Dále
Průvodce prvním spuštěním – 3. krok
Ve třetím kroku průvodce prvním spuštěním musí uživatel zvolit automatickou nebo pokročilou konfiguraci. Zvolí-li
konfiguraci automatickou, bude vytvořen první záložní soubor, jenž obsahuje seznam uživatelů bez složek větších
než 4 GB. V seznamu uživatelů bude vytvořena také aktovka.
10 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním – první záloha
Zvolte typ zálohování – Automatické – Pokročilé - Pokračovat
Zvolí-li uživatel pokročilé zálohování, zobrazí se průvodce zálohováním, kde to je možné k vytvoření
prvního zálohovaného souboru.
Stolní počítač: Průvodce prvním spuštěním – první záloha
V obou případech je v seznamu uživatelů automaticky instalována aktovka. Nastavení aplikace vám
umožňuje měnit její umístění nebo ji vyřadit.
11 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Rozhraní aplikace
Při vývoji nového rozhraní naší aplikace jsme se snažili přihlížet ke všem komentářům našich zákazníků. Díky tomu
jsme vytvořili jasné a intuitivní rozhraní, které lze snadno používat.
Stolní počítač: Aplikace T-Cloud Záloha
Na levé straně aplikačního okna vidíte menu sestávající z 5 tabulek:
Start – obsahuje základní informace o zálohách a o aktovce,
My projects (Moje projekty) – obsahuje seznam všech vytvořených záložních souborů,
Restoring (Obnova) – uvádí všechny složky, které byly odeslány jako záloha,
Briefcase (Aktovka) – obsahuje informace o aktovce,
Events log (Seznam událostí) – obsahuje informace o fungování aplikace a o vytvořených zálohách.
Pod menu aplikace vidíte informace o zálohách, které je třeba provést v nejbližší budoucnosti podle programu,
nebo které jsou právě prováděny, stav uživatelova účtu a také o hostingu, na kterém je aplikace instalována.
12 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
V pravé horní části aplikace je ikona šípky, jež po poklepu poskytuje kontextové menu
aplikace.
Stolní počítač: kontextové menu aplikace
Toto menu obsahuje následující pozice:
Briefcase folder (Složka aktovky) – zobrazuje seznam aktovky ve Windows Exploreru,
Account details (Podrobnosti účtu) – zobrazuje informace o aplikačním a uživatelském účtu
Hold all backups (Seznam všech záloh) – shrnuje všechny zálohy
Settings (Nastavení) – zobrazuje okno nastavení aplikace,
Log out (Odhlášení) – odhlašuje aplikaci.
Start
Aplikace po každém zapnutí zobrazí obsah úvodní tabulky, v níž naleznete informace o nejnovějších a plánovaných
projektech, které by měly být provedeny podle programu a rovněž současný stav aktovky.
V horní části tabulky je lišta zpráv, které zobrazuje následující informace o činnosti aplikace:
Maximální ochrana vašich dat – aplikace funguje správně, nedochází k problémům,
Ztráta spojení se serverem – aplikace ztratila spojení se serverem program T-Cloud Záloha
Dochází vám disponibilní kvóta! – prostor dostupný na účtu uživatele je téměř zcela využit, což může
způsobovat problémy,
Vyčerpali jste volný prostor na vašem účtu – byl využit veškerý prostor vašeho uživatelského účtu, což
znemožňuje vytváření záloh,
Platnost vaší licence skončila – lhůta vaší licence vypršela, chcete-li využívat služeb program T-Cloud
Záloha, musíte ji prodloužit,
Zvolte jiný hosting. Jedině tak můžete obnovovat svá data – pro aplikaci T-Cloud Záloha byl vybrán jiný
hosting než původně uvedený zákazníkem
13 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Do vypršení platnosti licence zbývá X dnů - platnost vaší licence pomalu končí.
Nedostatek prostoru pro ukončení tohoto úkolu! - místo na uživatelově účtu nepostačuje k ukončení
plánované zálohy.
My projects (Mé profily)
Na kartě My projects jsou uloženy všechny sady záloh vytvořené uživatelem.
Obrazovka: Karta My projects
U každé sady záloh jsou zobrazeny následující informace: název, datum posledního
zálohování a stav (zda byl projekt úspěšně vytvořen či nikoli). Po kliknutí na ikonu ve sloupci
Active se změní stav projektu z aktivního na neaktivní a naopak.
14 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
V případě, že projekt není aktivní, bude v seznamu projektů zobrazen šedou barvou a
nebude zálohován automaticky podle definovaného plánu. Uživatel však má možnost
jej zálohovat ručně.
Sloupec Status (Stav) obsahuje ikony, které popisují stavu každého projektu, např.:
všechny soubory byly správně odeslány,
zálohování bylo správně provedeno, ale objevilo se varování,
zálohování nebylo úspěšné.
Tlačítka v dolní části karty umožňují provádět následující kroky:
Create now (Vytvořit) - okamžitě vytvořit vybraný projekt, za předpokladu, že v daném okamžiku není
vytvářen žádný jiný projekt
Delete project (Smazat projekt) – nenávratně smazat zvolený projekt,
New project (Nový projekt) - spustit průvodce vytvořením projektu, který umožní vytvořit nový projekt.
Odstraněním projektu uživatelem nejsou smazány soubory již odeslané na server; tyto
soubory budou zachovány.
Tvorba projektů je přesně popsána v kapitole Backup (Zálohování).
estoration (Obnovení)
Karta Restoration (Obnovení) obsahuje seznam všech souborů, které byly do daného okamžiku odeslány
na server jako záložní.
15 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: karta Restoration
V horní části karty si uživatel může vybrat hostitele a projekt, pro který chce zobrazit informace. Navíc lze, díky řízení
verzí dat, zvolit konkrétní datum, k němuž má být zobrazen stav úložiště souboru.
V dolní části karty jsou umístěna tři tlačítka:
Delete (Smazat) - smaže označené soubory z úložiště,
Refresh (Aktualizovat) - obnoví obsah okna,
Restore marked (Obnovit označené) - po označení vybraných souborů spustí průvodce obnovou dat.
Postup obnovy dat je popsán v kapitole Data restoration (Obnova dat).
16 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Briefcase (Aktovka)
Na kartě Briefcase (Aktovka) jsou zobrazeny dva seznamy souborů – soubory k synchronizaci
a soubory nedávno synchronizované.
Obrazovka: karta Briefcase
Mezi seznamy se nachází několik tlačítek: Stop synchronizing (Zastavení synchronizace) zastaví proces
synchronizace, Go to briefcase (Jdi na aktovku) zobrazí adresář v Průzkumníku Windows.
Funkce Briefcase (Aktovka) v aplikaci T-Cloud Záloha je popsána v kapitole Briefcase
(Aktovka).
Event log (Protokol událostí)
Protokol událostí obsahuje veškeré informace o činnosti aplikace a služby, vytvořených zálohách a obnovených
datech.
17 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Event log
V horní části protokolu událostí lze vybrat časové období, které obsahuje hledané události a zvolit lze také typ
události.
Tabulka obsahující protokoly aplikace je rozdělena do 4 sloupců. První dva obsahují datum a hodinu zobrazení
položky, další sloupec obsahuje samotné oznámení. Pokud dojde k chybě, je její kód uveden ve čtvrtém sloupci,
což je užitečné při diagnostice chyb.
Zálohování
Zálohování je vytvoření bezpečnostních kopií klíčových dat, pomocí kterých je tato data možné obnovit v případě
jejich ztráty nebo poškození. Bezpečnostní kopie by měly být uloženy na jiném místě, než původní data.
Všechny zálohy vytvořené v aplikaci T-Cloud Záloha jsou přírůstkové a rozdílové. Během první zálohy jsou odeslána
veškerá data, při dalším zálohování se pak odesílají už jen změny provedené v jednotlivých souborech od jejich
posledního odeslání.
Aplikace T-Cloud Záloha také podporuje revizi dat, což znamená, že uživatel může
obnovit jakoukoli z předchozích verzí souborů, nejen tu poslední.
Mechanismus
18 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Všechny zálohy jsou v aplikaci T-Cloud Záloha odesílány na základě stejného postupu. Na začátku je každý soubor
zkopírován do dočasného umístění, kde je zašifrován a rozdělen na menší části. Poté je pomocí protokolu SSL
odeslán na servery T-Cloud Záloha, kde je v šifrované formě uložen na dvou fyzicky odlišných místech.
Díky použití výše uvedeného mechanismu jsou uživatelská data kdykoli k dispozici a
zároveň jsou neustále chráněna proti přístupu třetí strany.
Průvodce vytvořením zálohy
Záložní projekt se vytváří pomocí průvodce vytvořením zálohy, který lze spustit dvěma způsoby:
Kliknutím na tlačítko Create new project (Vytvořit nový projekt) na kartě Start v části Last completed (Nedávno
dokončené).
Kliknutím na tlačítko New project (Nový projekt) na kartě My projects (Moje projekty).
Desktop: Vytvoření nového projektu na kartě Start
Výběrem jedné z těchto možností se spustí průvodce vytvořením zálohy, který je rozdělen do dvou částí: Basic
information (Základní informace) a Advanced (Pokročilé). V první z nich lze uvést typ dat a data, která mají být
zálohována, v druhé lze vybrat rozšířené možnosti, které mají být použity při vytváření zálohy.
19 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Průvodce vytvořením projektu
Podle zvoleného typu kopírování se změní vzhled karty Basic information (Základní
informace) a některé pokročilé možnosti mohou být neaktivní.
Každý projekt musí být označen jedinečným názvem v rámci uživatelského účtu.
Místní data
Zálohu místních dat uložených na uživatelském počítači lze vytvořit zvolením možnosti Local data (Místní data) v
poli What do you want to backup? (Co chcete zálohovat?) .
Desktop: Místní data
Pod polem Name (Název) jsou zobrazena dvě okna, která umožňují pohlížení adresářů umístěných na lokálním
počítači. Označením políčka u jednotlivých souborů a/nebo složek může uživatel určit data určená k archivaci.
Vybraná data se objeví dole na seznamu vybraných cest. Pokud má být uvedená cesta odstraněna ze zálohy,
klikněte na ikonu ve sloupci Delete (Smazat) u vybrané cesty.
20 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Výběr souborů pro zálohování
Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti, klikněte na tlačítko Save (Uložit),
kterým projekt vytvoříte.
Outlook
Aplikace umožňuje zálohování souborů PST a OST, tedy souborů osobních složek uživatelů programu Microsoft
Outlook, ve kterých se nacházejí informace o nakonfigurovaných e-mailových schránkách a veškerá e-mailová
korespondence.
Chcete-li vytvořit zálohu určených souborů, zvolte v poli What you want to backup? (Co chcete zálohovat?) aplikaci
Outlook.
21 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Zálohování MS Outlook
Po výběru souborů PST musíte určit pracovní složku, tedy adresář, do kterého bude budou ukládána data z
vybraných souborů.
Aplikace T-Cloud Záloha dokáže Microsoft Outlook zálohovat za běhu, není nutné
aplikaci vypínat nebo zastavovat synchronizaci.
Po výběru všech dat, nastavení plánu a zvolení případných rozšířených možnosti klikněte na tlačítko Save (Uložit),
kterým projekt vytvoříte.
MS SQL
Zálohování databáze programu MS SQL je jednou z pokročilých metod kopírování,
která je k dispozici uživatelům licence typu Týmová Záloha.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS SQL a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na T-Cloud Záloha.
Firebird
Zálohování databáze programu Firebird je jednou z pokročilých metod kopírování,
která je k dispozici uživatelům licence typu Business.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu Firebird a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na T-Cloud Záloha.
Síťové disky
22 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Rozšířená možnost kopírování síťových disků umožňuje zálohování všech dat, která
jsou k dispozici v síťovém prostředí na PC (za předpokladu, že je na PC nainstalována
aplikace T-Cloud Záloha).
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází síťových jednotek a jejich obnovení je
uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na T-Cloud Záloha.
MS Exchange
Zálohování databází programu MS Exchange ve verzi 2007 a 2010 je k dispozici pouze pro
licence typu Týmová Záloha a pro aplikace nainstalované v systému Windows Server.
Přesný popis vytvoření projektů zálohování databází programu MS Exchange a jejich
obnovení je uveden v jiném dokumentu, který je k dispozici na T-Cloud Záloha.
Pre and post scripty
Pre a post scripty jsou jednou z pokročilých metod kopírování a umožňují provádět
určité operace před zálohováním nebo po něm. K dispozici pouze pro licence typu
Týmová Záloha
Přesný popis vytvoření projektů zálohování s pomocí pre a post scriptů a jejich obnovení je uveden v jiném
dokumentu, který je k dispozici na T-Cloud Záloha.
Schedule (Plán)
Pro každou vytvořenou zálohu může uživatel použít plán, tj. určit frekvenci vytváření kopií.
Základní plán je definován v průvodci vytvořením zálohy, na pravé straně karty Basic information (Základní
informace) v průvodci vytvořením projektu.
Obrazovka: Plán projektu
23 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Základní plán zálohování obsahuje následující možnosti:
On demand (Na požádání) - záloha se spustí pouze ručně na žádost uživatele,
Every (Každý): - záloha bude provedena v daném časovém intervalu (vybraném ze seznamu),
Every day at (Každý den v): - záloha bude provedena každý den v čase nastaveném uživatelem,
Every week (Každý týden) - ve zvolený den v týdnu, v čase nastaveném uživatelem,
Defined (Definovaný) - zaškrtnutím této možnosti můžete upravit svůj vlastní plán.
Definovaný plán
Definovaný plán rozšiřuje základní možnosti, které může uživatel nadefinovat.
Obrazovka: Konfigurace plánu
One-time (Jednorázově) - záloha bude vytvořena pouze jednou, a to v hodinu nastavenou uživatelem,
Daily (Denně) - zálohování lze provádět v libovolné frekvenci každý den, a to v hodinách určených uživatelem,
Weekly (Týdně) - záloha je vytvořena v pracovní dny, v hodinu určenou uživatelem,
Monthly (Měsíčně) - záloha je vytvořena ve zvolený týden a den, v určenou hodinu.
Pokročilé možnosti
U každého projektu má uživatel na výběr z rozšířených možností. V závislosti na zvoleném typu
zálohovaných dat mohou být některé z možností neaktivní. Definice rozšířených možností pro projekt se
provádí na kartě Advanced (Pokročilé) v průvodci vytvořením projektu.
24 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Karta Advanced je rozdělena na 4 části. V poli Additional (Další) lze zvolit či zrušit následující
možnosti:
Use Volume Shadow Copy (Použití stínové kopie svazků) - možnost označena ve výchozím nastavení,
definuje mechanismus vytvoření stínové kopie svazků, který má být použit při vytváření zálohy,
25 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Include hidden files (Zahrnout skryté soubory) – možnost určuje, zda mají být zálohovány i soubory s
atributem Skrytý,
Project active (Projekt aktivní) - pokud je tato možnost zvolena, bude projekt realizován podle plánu; je-li
vypnuta, může ji uživatel zvolit manuálně,
Shut down the PC after finishing (Vypnutí PC po dokončení) - po vytvoření zálohy se zobrazí 5minutová
připomínka, během níž má uživatel možnost zrušit automatické vypnutí,
Delete project (Odstranit projekt) - Tlačítko se zobrazí pouze po prvním uložení nově vytvořeného
projektu, odstraní projekt, nikoli soubory uložené na PC.
Pole File filter (Filtr souborů) umožňuje použít filtr, který vybrané soubory odstraní ze seznamu pro
zálohování nebo je do tohoto seznamu přidá. Soubory mohou být uvedeny podle názvu, přípony nebo
cesty. K dispozici je také možnost ignorovat soubory starší než dané množství dnů, modifikované před
určitým datem nebo přesahující danou velikost.
Folder filter (Filtr složek) umožňuje vyloučit cesty a adresáře, které byly definovány dříve v části Basic
information (Základní informace).
Posledním polem na kartě Advance je pole Privileges (Oprávnění), kde může uživatel zadat uživatelské
jméno a heslo systému Windows, takže aplikace pak bude pracovat za podmínek stanovených tímto
uživatelem při vytváření zálohy. Tato funkce se používá v případě, že chcete vytvořit zálohu souborů, pro
které nemáte oprávnění.
26 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obnova dat
Uživatel aplikace T-Cloud Záloha může kdykoli obnovit data, která byla odeslána na servery jako záloha.
Obrazovka: karta Restoration
V horní části karty Restoration (Obnova) je pás se třemi rozbalovacími seznamy:
Computer (Počítač) - v případě, že uživatel má ve svém účtu T-Cloud Záloha více než jednoho hostitele,
může zde zvolit zařízení, na kterém chce obnovu dat provést. Nemusí se jednat o stejné zařízení, který
uživatel v daném okamžiku používá.
Project (Projekt) - Uživatel může zvolit jeden z bývalých projektů a prohlížet soubory v něm obsažené.
Version (Verze) - v případě, že není zvolen žádný projekt, může uživatel zobrazit stav úložiště k určitému
datu; po výběru projektu lze zobrazit verze zaslané ke dni odeslání tohoto projektu.
Uživatel může odeslané soubory vyhledávat také pomocí vyhledávače umístěného v
pravé horní straně karty.
27 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obnovení dat uložených na serverech T-Cloud Záloha se provádí označením souborů a/nebo složek na
kartě Restoration a následným kliknutím na tlačítko Restore selected (Obnovit vybrané). Poté se zobrazí
File restore settings (Nastavení obnovy souborů).
Obrazovka: Nastavení obnovy souborů
V zobrazeném okně vyberte umístění obnovených dat - původní (z něhož byly soubory odeslány) či definované
uživatelem. Navíc lze vybrat operace, které má aplikace má provádět v případě, že ve zvoleném umístění existují
soubory se stejným názvem. Aplikace může přepsat soubory pokaždé, nebo nikdy, jsou-li stávající soubory starší.
Pokud zvolíte přepsání souborů (Create a copy of overwritten files - Vytvořit kopii přepsání souborů), bude k těmto
souborům přidána přípona *.bak, a oba soubory budou uloženy ve stejném umístění.
Obnova vybraných verzí
Verze všech odeslaných souborů jsou kontrolovány, tj. uživatel je může obnovit ve stavu, v jakém byly v průběhu
konkrétního zálohování (nemusí se nutně jednat o poslední zálohování), díky čemuž lze obnovit změny v souboru.
Tato obnova se provádí na kartě Restoration, kde je nutno pravým tlačítkem myši kliknout na daný soubor a vybrat
možnost Show versions of file (Zobrazit verze souboru), která zobrazí tabulku záložních verzí souboru.
28 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Tabulka verzí souboru
Po zvolení dané verze ze seznamu, klikněte na tlačítko Restore (Obnovit). Následně se zobrazí nastavení obnovení
souboru (viz popis na začátku této kapitoly).
Dalším způsobem, jak stáhnout verze souborů, je vybrat verzi pro plné úložiště nebo
vybraný projekt (viz popis na začátku této kapitoly).
Mazání dat
Chcete-li odstranit data, musíte na kartě Restoratio označit soubory a/nebo složky, které chcete odstranit ze
serveru T-Cloud Záloha a poté kliknout na tlačítko Delete (Smazat).
Obrazovka: Varování při vymazání dat
Zobrazí se varování před smazáním dat, které je nutno potvrdit. Vybraná data jsou pak
nenávratně smazána.
29 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Uživatel může také odstranit vybrané verze souborů. Po zobrazení tabulky s verzí souboru a vyznačení vybrané verzi
je nutno kliknout na tlačítko Delete. Tím se odstraní pouze verze souboru, nikoli celý soubor.
Chcete-li odstranit všechna data odeslaná jední uživatelem ze všech jeho hostitelů,
jednoduše změňte kódovací klíč.
Briefcase (Aktovka)
Aktovka umožňuje synchronizovat data mezi vybraným adresářem na PC uživatele a serverem T-Cloud Záloha a
dalšími zařízeními na účtu uživatele.
Soubory, které budou přidány do adresáře Aktovky, jsou automaticky odeslány na servery T-Cloud Záloha a
jakákoli změna v Aktovce provedená z jiného zařízení je analogicky reprodukována v místním zařízení uživatele.
Díky tomu je stav Aktovky v každém zařízení stejný.
Jedná se o ideální nástroj pro práci na dokumentech mezi více uživateli a pro sdílení souborů, protože kromě
synchronizace Aktovka umožňuje i vytváření veřejných odkazů a sdílení dat.
Aktovka aplikace T-Cloud Záloha je na straně uživatele také kódována, takže veškerá
data jsou odesílána a ukládána v kódované formě. Pro kódování dat v Aktovce se však
používá jiný klíč, než při zálohování.
Konfigurace Aktovky
Ve výchozím nastavení je Aktovka aktivována na každém uživatelském účtu. Při prvním spuštění průvodce
konfigurací je nainstalována v adresáři uživatele systému Windows.
Pokud je již nakonfigurován uživatelský účet, lze adresář Aktovka určit v nastavení aplikace (Application
Settings). (Error! Reference source not found.).
Využití Aktovky
Aktovka provádí veškeré operace synchronizace dat automaticky, bez zásahu uživatele, soubora stačí v adresáři
Aktovky přidat, změnit nebo odstranit. Informace o odeslaných datech se zobrazí na kartě Briefcase (Aktovka).
30 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: karta Briefcase
Horní pás obsahuje seznam souborů, které čekají na synchronizaci, tj. na odeslání, stažení nebo smazání. Dolní
pás obsahuje historii změn - poslední synchronizované soubory.
Tlačítkem Withhold synchronization (Pozastavit synchronizaci) lze pozastavit proces synchronizace, který však lze
kdykoli obnovit.
Tlačítko Go to briefcase (Přejít na Aktovku) zobrazí adresář Aktovky v Průzkumníku Windows.
Nastavení aplikace
Okno nastavení aplikace se zobrazí kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, po kterém se otevře kontextové
menu otevřít. Následně zvolte Settings (Nastavení).
31 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Obrazovka: Menu - nastavení aplikace
Otevře se okno nastavení aplikace tvořené třemi kartami. Na kartě General (Obecné) lze změnit jazyk aplikace,
vypnout či zapnout upozornění na nedostatek místa na účtu či varování o neprovedení plánovaného zálohování pro
konkrétní počet dní.
Obrazovka: Nastavení aplikace - karta General
Export konfigurace umožňuje uložit všechna nastavení aplikace v souboru nebo je
uložit na serveru spolu s vytvořenými projekty zálohování. Import konfigurace
umožňuje importovat nastavení z nakonfigurovaného souboru nebo ze serveru.
Na kartě General lze také určit adresář Aktovky, pokud ještě nebyl určen, nebo změnit jeho umístění v případě, že
už byla Aktovka aktivována.
Karta Network (Síť) umožňuje snížit rychlost odesílání a stahování dat aplikací T-Cloud Záloha. Rychlost lze upravit
pomocí posuvníků.
32 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Poslední kartou je karta Advanced (Pokročilé), která obsahuje nastavení aplikace, jež je vhodné měnit jen po
důkladném zvážení, neboť mají vliv na výkon aplikací a uživatelských účtů.
Obrazovka: Nastavení aplikace - pokročilé možnosti
Uživatel může změnit Limits of stored file versions (Limity uložených verzí souboru), nebo počet verzí pro jednotlivé
soubory uložené na serveru.Výchozím nastavením je 30 verzí.
Temporary data folder (Dočasná složka dat) definuje adresář, do kterého je každý soubor zkopírován před
odesláním na server. V případě zálohování při použití stínové kopie svazků (Volume Shadow Copy), se soubory do
tohoto adresáře nekopírují.
Možnost Change your password (Změnit heslo) přesměruje uživatele na webovou stránku, kde lze změnit heslo.
Po zvolení možnosti Switch user (Přepnout uživatele) je aktuálně přihlášený uživatel odhlášen a objeví se
přihlašovací okno.
Změna šifrovacího klíče
Tlačítko Change of coding key (Změna šifrovacího klíče) umožňuje změnit klíč, pomocí kterého se provádí
kódování dat uživatele. Změna šifrovacího klíče bude mít za následek nevratnou ztrátu všech dat uložených na
serverech T-Cloud Záloha, které byly odeslány jako záloha a synchronizovány pomocí Aktovky ze všech hostitelů
uživatele. Při změně šifrovacího klíče je uživatel vyzván k zadání svého hesla k účtu a k jeho následnému potvrzení.
33 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Desktop: Změna šifrovacího klíče
Aplikační protokoly
Aplikační protokoly, které týmu T-Cloud Záloha umožňují provádět správnou
diagnostiku existujících chyb a problémů, jsou umístěny na uživatelském PC v adresáři
%ProgramData%\Backuplogs.
uživatelský panel
Uživatelský panel je nedílnou součástí systému T-Cloud Záloha, který umožňuje on-line přístup k souborům a
správu uživatelského účtu a licence klienta.
Možnosti dostupné v panelu se mohou lišit v závislosti na typu účtu uživatele, který byl
použit pro přihlášení do panelu. Účet běžného uživatele neumožňuje spravovat licenci
a ostatní uživatele, což je popsáno v další části manuálu.
Přihlášení
Do uživatelského panelu T-Cloud Záloha se přihlašte ze stránky https://cloud.t-mobile.cz , kde zadejte své
uživatelské jméno a heslo.
34 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Okno přihlášení do uživatelského panelu
Po zadání správných údajů a kliknutí na tlačítko Log in (Přihlásit) se přihlásíte na panelu. Označením volby
Remember me (Zapamatovat) si systém Vaše údaje zapamatuje, díky čemuž nebudete muset své heslo a jméno
zadávat při každém přihlášení. Tuto možnost využívejte pouze po pečlivém uvážení a jen na bezpečných
počítačích. Může totiž umožnit přístup do Vašeho účtu nepovolaným osobám a tím ohrozit data uložená na serveru.
Průvodce prvním spuštěním
Pokud se do uživatelského panelu přihlásíte poprvé, zobrazí se Průvodce prvním spuštěním. Ten Vám
podá základní informace o zálohování, použití Aktovky a bezpečnosti.
WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním.
V případě, že uživatelský účet nemá určení šifrovací klíč, je nutné jej v průvodci zadat.
35 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Krok 1 Průvodce prvním spuštěním - šifrovací klíč.
Rozhraní
Rozhraní uživatelského panelu, podobně jako webová aplikace, bylo navrženo tak, aby bylo pro uživatele
transparentní a intuitivní.
V horní části aplikace jsou tři karty, které umožňují volbu mezi on-line soubory, možnostmi správy účtu a licence a
také stažením aplikace.
WEB: Webová aplikace
V pravém horním rohu je umístěno tlačítko změny jazyku obrazovky a tlačítko pro odhlášení z webové aplikace. Na
levé straně, pod pásem karty, je umístěno menu, jehož možnosti se mění v závislosti tom, která karta je aktivní.
36 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Ve výchozím nastavení se po přihlášení zobrazí karta Files (Soubory).
U položek Backups (Zálohování) a Briefcase (Aktovka) na kartě Files je zobrazena ikona visacího zámku,
která informuje o použitém způsobu kódování:
- Bez
šifrovacího klíče - šifrovací klíč nebyl zadán, ale na účtu uživatele nejsou uložena žádná
data,
- Klíč k
Aktovce, také známý jako předem sdílený klíč, se používá k šifrování dat, která jsou
uložena v Aktovce,
Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí výchozího klíč, díky čemuž lze soubory stáhnout
přes webový panel
-
Uživatelské zálohy jsou šifrovány pomocí vlastního šifrovacího klíče.
Při přihlašování do aplikace může webový prohlížeč zobrazit upozornění zabezpečení
spojené se spuštěním Java appletu, z jehož pomocí se provádí operace na online
souborech. Tato operace je pro PC uživatele a jeho soubory uložené na serveru bezpečná, a
proto se doporučuje umožnit appletu přístup do uživatelova počítače.
Online soubory
Uživatelský panel umožňuje přístup k souborům, které jsou umístěny na uživatelském účtu. Všechny soubory byly
rozděleny mezi aktovku a zálohy, stejně jako v aplikaci. Záložka Files (Soubory) plní funkce online souborů a je
zobrazena standardně po přihlášení uživatele.
Popis aktovky
Soubory uspořádané v prostoru aktovky podléhají synchronizaci s ostatními zařízeními v rámci uživatelského účtu.
Pokud jeden ze souborů je odeslán, vymazán nebo upraven, ostatní zařízení automaticky napodobí tyto změny ve
svých lokálních katalozích aktovky.
V případě, že aktovka nebyla aktivována, je možné aktivovat ji přes webový panel. V záložce Files (Soubory) se
objeví následující zpráva:
WEB: Soubory – nedefinovaná aktovka
37 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
V dolní části obrazovky se objeví zpráva: Aby bylo možné aktivovat aktovku, přihlaste se do desktopové aplikace a
vyberte složku nebo klikněte zde.
V případě, že aktovka již byla definována, objeví se seznam souborů, které jsou v aktovce. V případě jejich
nepřítomnosti by se objevila příslušná informace a tlačítko Select a file (Zvolit soubor). Tím se spustí uploader a
umožní vám odeslat soubory do prostoru aktovky.
Zobrazení souborů a složek
Zobrazení všech dat odesílaných na server je možné jak pro aktovku, tak pro zálohy (nezávisle na šifrovací
metodě). Vyberte danou pozici v menu vlevo – briefcase (aktovka) nebo jednoho z hosts (hostitelé) pod polem
Backups (Zálohy) za účelem zobrazení souborů v nich umístěných.
WEB: Seznam souborů
Pro zobrazení souborů umístěných v katalogu jednoduše klikněte na tento katalog, čímž se objeví jeho obsah.
Odesílání souborů
Soubory můžete odeslat pouze do prostoru aktovky. To se provede přes Java applet, který se použije, protože
zašifruje data na straně klienta. Naše webová aplikace, stejně jako jiné, zašifruje data na počítači uživatele před
jejich odesláním na server.
Pro spuštění Java applet, který je odpovědný za odesílání souborů z prostoru aktovky, musíte kliknout na ikonu
Send (Odeslat), která se nachází nad seznamem souborů.
38 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Ikona „nahrát“
Po spuštění uploader musíte kliknout na Choose files (Vybrat soubory) za účelem označení souborů, které chcete
odeslat, nebo Cancel (Zrušit), což applet vypne. Pokud se rozhodnete odeslat soubory, označte soubory v
zobrazeném okně – objeví se v prostoru aktovky, poté klikněte na Open (Otevřít) vpravo dole v okně.
WEB: Okno výběru souboru
Soubory, které byly vybrány, budou odeslány na server T-Cloud Záloha do prostoru aktovky, do katalogu, v němž se
uživatel právě nachází. Před odesláním jsou všechny zašifrovány na počítači uživatele. Průběh odesílání souborů je
vidět na liště průběhu podle daného souboru.
39 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Průběh odesílání souborů do aktovky
Po odeslání souborů se tyto objeví v seznamu souborů a ostatní zařízení propojená s uživatelským účtem a
připojená k Internetu je začnou automaticky stahovat.
Stahování souborů
Uživatelský panel vám umožňuje stahovat soubory, které byly odeslány do prostoru aktovky a záloh, pokud byly
zašifrovány standardním klíčem.
Pro stažení souborů a/nebo katalogu je jednoduše označte v seznamu souborů, poté klikněte na Download
(Stáhnout) a zvolte umístění, kam mají být odeslány.
WEB: Ikona stahování souborů
40 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Během stahování bude vidět lišta průběhu stahování a po stažení by se měla objevit zpráva
Everything is finished (Všechno je dokončeno), což znamená, že všechny soubory byly
úspěšně staženy.
q
WEB: Přehled stahování souborů
Stahování verze souboru
Uživatel může vidět seznam uložených verzí daného souboru a stáhnout vybranou verzi. Za tímto účelem klikněte
na ikonu možností vedle daného souboru a klikněte na Versions (Verze).
WEB: Tabulka verzí souborů
Kliknutím na Download (Stáhnout) vedle vybrané verze se spustí její stahování. Po dobu trvání stahování lišta
průběhu nahradí tlačítko a po dokončení se objeví písmena Done (Hotovo).
WEB: Stahování verze souboru
41 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Stahování zálohy
Stahování souborů odeslaných jako záloha je možné pouze při použití standardního šifrovacího klíče. Celý proces
stahování dat se uskuteční stejně jako v případě aktovky.
Pokud uživatel chce obnovit data ze zálohy, musí si vybrat hostitele, ze kterého se mají stáhnout. Seznam
dostupných hostitelů se objeví v seznamu pod polem Backups (Zálohy).
WEB: Seznam hostitelů, odkud je možné stahovat data
Odstranění souboru
Uživatel může odstranit soubory a složky v daném okamžiku prostřednictvím webového
panelu za předpokladu, že se nacházejí v prostoru aktovky. Pro jejich odstranění je označte a
poté klikněte na Remove (Odstranit).
42 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Ikona odstranění
Po kliknutí na Remove (Odstranit) se objeví zpráva, kterou byste měli potvrdit, abyste
odstranili specifikované soubory. Výběrem možnosti Yes (Ano) dojde k nenávratnému
vymazání dat z aktovky na serveru T-Cloud Záloha a z lokálních složek aktovky z
ostatních zařízení v rámci uživatelského účtu.
WEB: Zpráva o vymazání dat
Kopírování/přesouvání souborů
Každý soubor nacházející se v prostoru aktovky je možné kopírovat nebo přesunout do místa vymezené uživatelem
v rámci aktovky. Soubory lze kopírovat a přesouvat pouze jeden po druhém.
43 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Kontextové menu souboru
Pro zkopírování nebo přesunutí souboru jednoduše klikněte na ikonu možností (umístěná vpravo u každého
souboru), poté klikněte na Copy (Kopírovat), pokud se má soubor zkopírovat, nebo na Move (Přesunout), pokud se
má soubor přesunout.
Po vybrání jedné z možností se soubor umístí do paměti cache. Vstupte do katalogu, do kterého se má vložit, a
klikněte na Paste (Vložit) nad seznamem souborů.
WEB: Ikona vložení
44 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Soubory nemůžete kopírovat ani přesouvat do místa, v němž se již nacházejí.
Vytvoření nového katalogu
V prostoru aktovky uživatel může uspořádat své soubory jakýmkoli způsobem s použitím katalogů. Katalogy lze
vytvořit ve složce aktovky s použitím desktopové aplikace (systémový katalog) nebo přes uživatelský panel.
WEB: Aktovka – nová složka
Pro vytvoření nové složky klikněte na ikonu New folder (Nová složka) nad seznamem souborů a poté zadejte název
nově vytvořeného katalogu.
WEB: Oznámení názvu nového katalogu
Veřejné odkazy
Díky funkci veřejných odkazů uživatel může sdílet své soubory s osobami, které nemají účet
T-Cloud Záloha. Veřejný odkaz lze vytvořit pro data uvnitř aktovky nebo pro data odeslaná
jako záloha (v případě použití standardního klíče).
45 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Ikona veřejných odkazů
Pro vytvoření veřejného odkazu pro vybraná data musíte tato data nejdříve vybrat a poté kliknout na ikonu link
(odkaz) nad seznamem souborů. Objeví se okno s veřejným odkazem pro vybraná data, spolu s datem vypršení
jeho platnosti.
WEB: Vytvořený veřejný odkaz
Správa veřejných odkazů
Public links (Veřejné odkazy) je pozice v menu vlevo u seznamu souborů. Kliknutím na tuto pozici uvidíte seznam
vytvořených veřejných odkazů.
46 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Seznam veřejných odkazů
Pro každý veřejný odkaz uživatel může stáhnout adresu, pod kterou bude znovu dostupný, nebo odkaz vymazat,
což způsobí nedostupnost dat pod dříve vytvořenou adresou.
Sdílení
Platforma T-Cloud Záloha umožňuje sdílení dat mezi uživateli platformy, díky čemuž mohou pracovat na souborech
společně. Sdílet lze pouze katalogy (a všechny soubory v nich obsažené) umístěné v aktovce. Není možné sdílet
data, která byla odeslána jako záloha.
Pro sdílení katalogu s jiným uživatelem T-Cloud Záloha klikněte na ikonu možností vedle katalogu a poté zvolte
možnost Share (Sdílet).
47 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Možnost sdílení katalogů
Objeví se okno, kde budete muset zadat přihlašovací údaje uživatelů, s kterými budou data sdílena, a vložit zprávu,
kterou chcete zaslat těmto uživatelům spolu s vyzváním ke sdílení dat.
WEB: Sdílení dat
48 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Kliknutím na Send (Pozvat) odešlete výzvu vybraným uživatelům. Od tohoto okamžiku se data stanou sdílenými a
jsou dostupná výše uvedeným uživatelům. Ikona katalogu se změní, což vám oznamuje, že je sdílena.
WEB: Ikona sdíleného katalogu
Data jsou sdílena s povolením „pouze pro čtení“, což znamená, že uživatel, s nímž je katalog sdílen, může stahovat
všechny soubory v něm obsažené, ale nemůže je editovat ani přidávat nové soubory.
Přístup ke sdíleným datům
Pokud chce uživatel získat přístup k datům, která s ním sdílí jiný uživatel, musí zvolit možnost Shared with me
(Sdílená se mnou) v menu vlevo. Objeví se seznam dat sdílených od ostatních uživatelů. Název katalogu odpovídá
názvu uživatele, který tento katalog sdílí.
WEB: Data sdílená od jiného uživatele
Prohlížení a stahování sdílených souborů se provádí naprosto stejným způsobem jako v prostoru aktovky, který je
popsaný v předchozích kapitolách.
Správa sdílených dat
Pokud uživatel sdílí svá data s jinými osobami, může je spravovat jejich sdílením s novými uživatele nebo zrušením
povolení pro přístup ke sdíleným datům pro některé nebo všechny ostatní uživatele. Za tímto účelem by měl
uživatel zvolit možnost Shared by me (Sdílená se mnou) v menu vlevo.
49 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Katalog sdílený uživatelem
Po kliknutí na ikonu možností vedle katalogu a zvolení možnosti Share (Sdílet) se objeví okno, stejné jako okno
zobrazené během sdílení dat s ostatními uživateli. Zde je možné zadat přihlašovací údaje uživatelů, s kterými
chceme sdílet naše data. Uživatele je možné vymazat v záložce Manage (Spravovat) označením daných uživatelů a
zvolením možnosti Delete this share (Vymazat toto sdílení).
WEB: Správa sdílení dat
50 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Sdílená data nejsou synchronizovaná se zařízeními uživatelů, s kterými byla sdílena – data jsou dostupná těmto
uživatelům pouze jako online soubory.
Správa
Správa klientského účtu, licence a uživatelského účtu je možná přes webový panel. Za tímto účelem po přihlášení
vstupte do záložky Manage (Spravovat) v horní nástrojové liště záložky.
WEB: Správa klientského účtu
Vzhled dané záložky a/nebo možností se může lišit na základě účtu, do kterého jste přihlášeni – uživatel nebo
klient, což bude zdůrazněno v další části příručky.
51 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Dashboard
Po přihlášení do uživatelského panelu a vstupu do záložky Management (Správa) se objeví Dashboard pro klienta
(nikoli pro uživatele!). Používá se k prezentaci statistiky ve formě grafu, týkající se použití parametrů licence.
WEB: Dashboard
Editování uživatelského účtu
Pro editování uživatelského účtu vstupte na seznam uživatelů, poté klikněte na přihlašovací
údaje daného uživatele, což způsobí zobrazení nastavení uživatelského účtu a umožní jeho
editování.
52 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Editování uživatelského účtu
Editování uživatelského účtu vám umožňuje změnit jeho e-mailovou adresu, časové pásmo, jazyk a datový prostor
přidělený k účtu. Navíc je možné definovat e-mailová upozornění, která má přijímat, a změnit heslo.
Mazání uživatelského účtu
Každý uživatelský účet (kromě klientského účtu) je možné vymazat v kterýkoli daný okamžik. Za tímto účelem
vstupte na seznam uživatelů a poté klikněte na ikonu X úplně vpravo.
WEB: Uživatelský účet
Po kliknutí na ikonu se objeví zpráva o vymazání účtu; po potvrzení této zprávy účet bude nenávratně vymazán.
Všechna uživatelská data budou vymazána ze serveru.
Protokoly
Protokoly obsahují veškeré informace o výkonu aplikace a o operacích provedených v uživatelském panelu. Pro
jejich zobrazení klikněte na Logs (Protokoly) v menu vlevo. Tato možnost je dostupná jak pro klienty, tak pro
uživatele.
53 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Protokoly
Zobrazení protokolů je možné filtrovat jejich rozdělením mezi registry pro daného uživatele, typy protokolů a jejich
původ (webová nebo desktopová aplikace). Pro zobrazení detailních informací o daném protokolu klikněte na
More (Více).
Konfigurace účtu
Každý uživatel a klient může volně konfigurovat nastavení svého účtu. Za tímto účelem vstupte do Configuration
(Konfigurace) v menu.
54 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
WEB: Konfigurace klientského účtu
Uživatel má možnost změnit svou e-mailovou adresu, časové pásmo a jazyk panelu. Pro
editování účtu uživatele, který je současně klientem, klikněte na jeho jméno v seznamu pro
editování uživatelů.
Resetování šifrovacího klíče
Pouze klient, nikoli uživatel, může resetovat šifrovací klíč kliknutím na Start a process (Zahájit proces), poté si
přečte a potvrdí rozbalovací zprávu, a následně bude muset zadat heslo pro daný uživatelský účet a pak kliknout
na Send the code (Odeslat kód).
55 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Následně bude zaslán kód na e-mailovou adresu uvedenou při konfiguraci, která by se měla zadat do pole
Resetting code (Resetování kódu), poté klikněte na Send the code (Odeslat kód), což povede k resetování
šifrovacího klíče, a tím zrušení veškerých dat uložených v uživatelském účtu.
Aktovka – zapnutí/vypnutí
Klient může svou aktovku zapnout nebo vypnout. Za tímto účelem klikněte na Turn the briefcase off (Vypnout
aktovku), pokud je zapnutá, nebo na Turn the briefcase on (Zapnout aktovku), pokud je vypnutá. Po potvrzení
oznámení budou zákroky provedeny.
Vypnutí aktovky bude mít za následek vymazání všech souborů v ní umístěných.
Mazání hostitelů
Jak uživatelé, tak klienti mohou mazat své hostitele. Za tímto účelem klikněte na X vedle jména hostitele.
WEB: Konfigurace klientského účtu
Mazání hostitele způsobí vymazání všech souborů na serveru, které z něj byly
odeslány.
Slovníček pojmů
Uživatel – základní jednotka v rámci systému. Představuje jeden účet nebo jednu osobu v
rámci systému T-Cloud Záloha. Uživatel je identifikován přihlašovacími údaji a seskupen do
jedné licence a spravován jedním klientem. Počet uživatelů je omezený v závislosti na licenci.
Klient (supervizor) – je uživatel, který vlastní administrativní práva k ostatním uživatelům a k
licenci. V rámci jedné licence může existovat pouze jeden klient . Může upravovat nastavení
prostoru a dat uživatelů i samotnou licenci.
Služba – aktuálně vlastněný produkt. Ukládá omezení na počet uživatelů, velikost prostoru,
který je jim dostupný, a na vytváření nových hostitelů.
56 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový
T-CLOUD ZÁLOHA
Hostitel – představuje jeden počítač, obsluhovaný jednou aplikací Opero. Umožňuje udržovat
soudržnou strukturu složek na různých počítačích při zpracování zálohy a obnovení. Počet
hostitelů je omezený na základě produktu.
Aktovka – prostor, v kterém jsou uloženy soubory uživatele. Data je možné zašifrovat s
použitím standardního klíče nebo nechat nezašifrované podle volby uživatele během prvního
spuštění aplikace. Obsah složky je synchronizován na každém počítači, na kterém je aplikace
Opero nainstalovaná, v rámci všech počítačů jednoho uživatele.
Zálohy (projekty) – představují soubory, které byly archivovány uživatelem s použitím
aplikace T-Cloud Záloha. Soubory jsou rozlišeny podle hostitele, z něhož bylo provedeno
jejich zálohování. Všechny projekty jsou šifrované, každý soubor stejným klíčem (nastavený
automaticky nebo ručně uživatelem).
Klientský panel/Webový panel – WWW panel, který umožňuje správu vlastněného účtu
a/nebo licence a uživatelů. K dispozici na https://cloud.t-mobile.cz
57 |
T-Cloud Záloha
Zdeněk Nový

Podobné dokumenty

OperoBackup Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a - T

OperoBackup Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a - T Systém provozního zálohování OperoBackup slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního druhopisu) a k synchronizaci dat. Je to plně autorský systém vytvořený polskou firmou Opero s. r.o. Od samého počá...

Více

Vyrocnizprava2014

Vyrocnizprava2014 s  právem nebo povinností koupě najaté věci, operativního leasingu a úvěrového financování nákupu movitých věcí a dalších projektů nabízí také alternativní formy financování jako odkup pohledávek, ...

Více

informační a počítačová gramotnost - INPOG

informační a počítačová gramotnost - INPOG Protože některé dokumenty a soubory mohou být větší než zmiňovaných 50 MB, mohou studenti používat společný disk „S:\“, který má velkou kapacitu. Na tento disk můžou přistupovat všichni studenti s ...

Více

Pojistné podmínky-KORUNKA

Pojistné podmínky-KORUNKA a) má-li vzniknout právo na pojistné plnění osobě, která způsobila pojištěnému pojistnou událost v souvislosti se skutkem, který je dle trestního zákona úmyslným trestným činem, a v rámci trestn...

Více

The Electronic Revolution

The Electronic Revolution sestra —- revoluční metody v lékařství; kultura pro každého; věda o vládnutí — Wattův regulátor — adaptivní učící se stroje — umělá želva — kybernetická továrna — světová spojovací síť. Kniha končí...

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA podle sazby uplynutím pojistné doby, pojistnou událostí, dohodou pojistitele a pojistníka, výpovědí pojistníka) zanikne investiční životní pojištění též v důsledku některé z následujících skutečností: a) výpov...

Více

Návod instalace a obsluhy pro MC 750 a MC 1000

Návod instalace a obsluhy pro MC 750 a MC 1000 Je-li váš počítač pravidelně připojen k internetu, měl by mít všechny aktuální aktualizace Windows® a .NET Framework by měl mít správnou verzi. Pokud váš počítač nebyl v poslední době aktualizován,...

Více

Balík Do ruky

Balík Do ruky Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc z...

Více