Literatura

Komentáře

Transkript

Literatura
1
LITERATURA
[1]
ŠMÍD, Pavel. Kdy nová média mohou být zároveň média masová. In: Mediář.cz
[online]. 2011 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/kdy-nova-mediamohou-byt-zaroven-media-masova/
[2]
KASÍK, Pavel a Jan KUŽNÍK. Průzkum: 55 % Čechů hledá denně zprávy na webu,
věří iDNES.cz a ČT24 Zdroj: http://technet.idnes.cz/pruzkum-55-cechu-hleda-dennezpravy-na-webu-veri-idnes-cz-a-ct24-pr8/sw_internet.aspx?c=A111213_171155_sw_internet_pka. Technet.cz [online]. 2011
[cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/pruzkum-55-cechu-hleda-dennezpravy-na-webu-veri-idnes-cz-a-ct24-pr8/sw_internet.aspx?c=A111213_171155_sw_internet_pka
[3]
Autorský zákon. Business.center.cz [online]. 2000 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/
[4]
BOUDA, Zbyněk. Základy práva na ochranu osobnosti. Právník.cz [online]. 2008 [cit.
2013-02-17]. Dostupné z: http://www.pravnik.cz/a/273/zaklady-prava-na-ochranuosobnosti.html
[5]
Creative Commons. Wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
[6]
GNU Free Documentation License. Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-17].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
[7]
KLIMEŠ, Cyril. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách.
České vyd., aktualiz. a upr. Nitra: Enigma, 2008, 460 s. Maturita v kapse. ISBN 97880-89132-71-3.
[8]
Cz.nic [online]. 2013 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://www.nic.cz/dnssec/
[9]
Internetový vyhledávač. Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhled%C3%A1va%C4%8D
[10] E-mail. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
[11] Instant messaging. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-28]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
2
[12] File Transfer Protocol. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-28]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP
[13] Network File System. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-28]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
[14] Internetový obchod. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-02-28]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eshop
[15] Závislost na počítačích a počítačových hrách. In: Pedagogicko-psychologická poradna
Brno [on-line]. [cit. 2013-01-27]. Dostupné z:
http://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php
[16] Naučte teenagery pravidlům bezpečné hry. In: Facebook [online]. 2013 [cit. 2013-0103]. Dostupné z: http://www.facebook.com/safety/groups/parents/

Podobné dokumenty

Média a svět ICT_pro tisk

Média a svět ICT_pro tisk Žijeme v informační společnosti. Informace se na nás valí ze všech stran, ovlivňují nás, vytvářejí náš názor, útočí na naše city. Hlavním prostředníkem informací jsou média. Podívejme se na daný po...

Více

Prezentace z výuky

Prezentace z výuky • 1976: Založení Apple Computer

Více

Online hry

Online hry Domluvte se mezi sebou, kdo ze třídy vám představí World of Warcraft nebo jinou online hru na hrdiny (alespoň 1 z  vás, ale maximálně 10 žáků). Jestli nikdo ze třídy WOW nehraje, zjistěte si inform...

Více

eFeedback 26/2015

eFeedback 26/2015 Zasedání Dozorčí rady ICTU se uskuteční v úterý 21. července 2015 od 12,00 hod. v sídle ICT UNIE.

Více