Financní zpráva 2010

Komentáře

Transkript

Financní zpráva 2010
Österreichisch Tschechisches Dialogforum
Forum pro česko rakouský dialog
c/o Přemysl Janýr, A-1220 Wien, Lossweg 3/7/3, Tel. +43 (644) 1788 445
CZ-602 00 Brno, Slovákova 6, Tel. +420 (603) 160 520
Mail: [email protected]
Finanční zpráva 2010
o. s. Přátelé Fora pro česko rakouský dialog
Finanzbericht 2010 des Vereins
Freundinnen und Freunde des Österreichisch-Tschechischen Dialogs
Česká republika
CZK
= 0.039386 EUR
Celkem / Gesamt
Příjmy / Einnahmen
Převod / Übertrag 2009
Pokladna / Kasa
2.431
Bankovní konto / Bankkonto
3.962
Celkem / Gesamt
Dary a dotace / Spenden u. Fördermittel
Odbor kultury MMB
Kulturförderung d. Stadt Brünn
Soukromý dar
Privatspende J. Ostrčilík
Celkem / Gesamt
6.392
10.000
18.000
28.000
Úroky / Zinsen
9
Celkem / Gesamt
34.401
Výdaje / Ausgaben
Bankovní poplatky / Kontogebühren
Společná minulost
-3.085
Webová stránka / Website
-18.000
Propagace / Werbung
-10.716
Cestovné / Reisekosten
-500
Celkem / Gesamt
-29.216
Celkem / Gesamt
-32.240
Zůstatek / Stand 2010
Pokladna / Kasa
Bankovní konto / Bankkonto
1.141
1.020
Saldo
2.161
Bankverbindung: Konto Nummer 28131462400 bei der Ersten Bank, BLZ 20111
IBAN AT83 2011 1281 3146 2400, BIC GIBAATWW
Bankovní spojení: Účet číslo 1944724369 u České spořitelny, bank. kód 0800
IBAN CZ08 0800 0000 0019 4472 4369, BIC GIBACZPX
IČO: 266 14 413
Österreichisch Tschechisches Dialogforum
Forum pro česko rakouský dialog
Finanční zpráva 2010
o. s. Přátelé Fora pro česko rakouský dialog
Finanzbericht 2010 des Vereins
Freundinnen und Freunde des Österreichisch-Tschechischen Dialogs
Österreich
EUR
= 25.390 CZK
Celkem / Gesamt
Einnahmen / Příjmy
Übertrag / Převod 2009
Kasa / Pokladna
181
Bankkonto / Bankovní konto
2.843
Gesamt / Celkem
Úroky / Zinsen
3.024
4
Gesamt / Celkem
3.028
Ausgaben / Výdaje
Kontogebühren / Bankovní poplatky
Domaine a-cz-dialog.net
-55
-19
Büroausgaben / Administrativní náklady
Gesamt / Celkem
-11
-85
Stand / Zůstatek 2010
Kasa / Pokladna
Bankkonto / Bankovní konto
Saldo
160
2.782
2.943
2/2

Podobné dokumenty

Zápis VH 2016 Mikulov []

Zápis VH 2016 Mikulov [] Österreichisch Tschechisches Dialogforum Forum pro česko rakouský dialog c/o Přemysl Janýr, A-1220 Wien, Lossweg 3/7/3, Tel. +43 (644) 1788 445 c/o Jaro Ostrčilík, 170 00 Praha, Nad Královskou obor...

Více