svet_prumyslu.

Komentáře

Transkript

svet_prumyslu.
profil
Ammeraal Beltech s.r.o.
Stavíme na šíři portfolia a kvalitě péče o zákazníka
Společnost Ammeraal Beltech s.r.o. je v současné době jedničkou na trhu výroby komponentů pro logistiku, manipulaci a transport.
Zákazníky oslovuje nejen šíří svého portfolia,
ale i vysokou úrovní klientské péče – servisu,
obchodu a poradenství.
Jednatel společnosti, pan Miroslav Plíva,
popisuje historii vzniku českého závodu a filozofii, s níž Ammeraal Beltech s.r.o. působí u nás
a proniká na další trhy regionu.
Můžete popsat historii působení firmy Ammeraal
Beltech v ČR a vznik závodu v Jihlavě?
V roce 1995 jsem začal pracovat pro německou
společnost Verseidag Beltech na pozici jejího obchodního zástupce pro Českou republiku. V roce
1997 jsme založili společnost Verseidag Beltech
se sídlem v Jihlavě, která pak v roce 2001 fúzovala
se společností Ammeraal. Vznikla tak společnost
Ammeraal Beltech s.r.o. – globální hráč v oblasti
výroby komponentů a logistiky.
Kdo patří k vašim nejvýznamnějším klientům?
V automobilovém průmyslu jednoznačně Škoda
Auto a.s. Mladá Boleslav a také veškeré její dodavatelské společnosti. Dřevozpracující průmysl – firma
Kronospan. Potravinářský průmysl – Nestlé, Kraftfoods. Pokud jde o logistiku – jsou našimi klienty
např. významná letiště v Praze Ruzyni, Varšavě,
Bratislavě a další.
Nelze opomenout výrobce strojů, technologií
a zařízení, kde máme silné zastoupení např. u TMT
Chrudim nebo u rakouské firmy Engel.
Představte prosím portfolio produkce vaší firmy.
V portfoliu máme kompletní sortiment komponentů pro logistiku a transport. Základem naší
výroby jsou procesní dopravní pásy – cca 50 až
60 % celkového objemu. Tato produktová skupina
je i nejširší, pokud jde o sortiment.
Vyrábíme také vysokovýkonné ploché řemeny,
modulární pásy a ozubené řemeny.
Menší produktové skupiny reprezentují elastomerové pásy, nekonečné tkané a technologické
řemeny, inovované Ultrasync, Soliflex a homogenní
kulaté řemeny.
Kterým průmyslovým oborům je produkce Ammeraal Beltech určena?
V tomto směru se nacházíme ve šťastné pozici.
Naše komponenty a produkty naleznete téměř
ve všech průmyslových odvětvích. Strategickými
jsou pro nás zejména potravinářský a papírenský
průmysl, automobilový a dřevozpracující průmysl,
logistika a tabákový průmysl.
80
SvětPrůmyslu Speciál 4 / 2013
Jak náročné je v oblasti inovací a technologie
držet krok s požadavky zákazníků na šíři vašeho
portfolia?
Výrobní procesy zákazníků, kteří využívají naše
produkty, se velmi dynamicky rozvíjí. Zvyšují se
nároky na rychlost a kapacitu jejich výroby a tomu
se musíme přizpůsobit.
V současné době například již nevystačíme
s dvoumetrovou šíří dopravních pásů, a proto vyvíjíme pásy až čtyřmetrové šíře. Také konstrukce
našich produktů musí odpovídat zvýšeným nárokům na rychlost a zároveň vyhovět v přesnosti
manipulace s výrobkem.
Můžete popsat situaci na evropském trhu v oblasti produkce? Kdo patří k vašim konkurentům
a jakou strategii v soutěži na trhu volíte?
Trh vidím jako sportovní odvětví – je zde první
liga a pak ti ostatní. Ammeraal Beltech s.r.o. v celosvětovém i evropském měřítku patří do první ligy.
www.svetprumyslu.cz
Miroslav Plíva
Pochází z Liberce (nar. 1962), pracoval jako konstruktér v bývalých Libereckých vzduchotechnických
závodech, poté v Rakousku ve firmě, která se zabývala logistikou a manipulací, kde dosáhl pozice
technického ředitele. V 90. letech začal budovat prodej společnosti Verseidag v ČR, nyní je jednatelem
společnosti Ammeraal Beltech s.r.o.
Jaké je Vaše životní krédo?
Sebedisciplína, tradice, historie a etika. Myslím si, že pokud dobře neznáte svou minulost, je těžké
stavět perspektivní budoucnost. Stejné je to i v podnikání, kdo nezná historické tradice a nectí zásady
etického chování, nemůže vybudovat firmu s pevnými základy, dlouhodobě orientovanou na úspěch.
Co pro Vás znamená úspěch?
Radost, prostor a motivaci. Ať už mluvíme o osobním, či pracovním úspěchu, je pro mne důležité
jedno slovo – vyváženost. Na jedné straně euforie, motivace a akce, na straně druhé – radost, prostor
a místo pro nové výzvy.
V této jsou i společnosti s podobným produktovým
portfoliem – např. Habasit, Intralox, Forbo Siegling.
Ostatní výrobci jsou zaměření spíše úzce na část
nebo jen jednu z produktových skupin.
Naše strategie – to jsou naši lidé, vlastní vývoj
a inovace, stálé zajištění kvality služeb.
Jakou roli ve vaší strategii hraje péče o zákazníka
– servis a poradenství?
Péče o zákazníka je v průmyslu velmi složitý
mechanismus a my na něj klademe velký důraz.
V České republice máme tři prodejní oddělení
– první se věnuje koncovým zákazníkům, druhé
výrobcům strojů a technologií, třetí se zabývá obchody s našimi distributory a exportem.
Každodenní komunikaci se zákazníky zajišťují
vlastní obchodní zástupci aktivní v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Jak fungují vaše servisní centra v ČR? A jak vznikala jejich síť?
Síť servisních center pro ČR a SR vznikla v průběhu let 1995-1997. S budováním sítě pro střední
www.svetprumyslu.cz
a východní Evropu jsme začali v roce 2007. V Polsku
jsme měli distribuční síť, ale v roce 2010 jsme založili
vlastní společnost. Polský trh je velký a zaslouží si
naši detailní pozornost. V Rusku měla firma Ammeraal Beltech s.r.o. dlouhodobého partnera a v roce
1997 se naše spolupráce rozvinula v exkluzivní
zastoupení.
Co pro firmu znamená zajištění a řízení kvality?
To je pro nás samozřejmě velké téma. Jsme vázáni značkou, která je sama o sobě zárukou kvality.
Před dvěma lety jsme vybudovali systém detailních kontrol a snažíme se minimalizovat reklamace.
Pokud nějaký problém nastane, co nejrychleji ho
odstraníme a negativní zkušenost proměníme
v pozitivum. I precizně vyřízená reklamace může
být dobrou reklamou pro naši společnost.
Jak se dotkla fungování vaší firmy hospodářská
krize a jak se s jejím vlivem vyrovnáváte?
Mohu říci, že právě v krizi jsme se hodně posunuli
dál a mnohé věci nás naučila. Hledali jsme nové
cesty při vývoji produktů, zaměřili se na jiná od-
větví. Dříve jsme se zabývali jen horizontální nebo
šikmou dopravou, ale poté jsme přidali i vertikální
a začali pracovat na vývoji elevátorových pásů, což
nám otevřelo cestu do nových odvětví – především
do zemědělství a výroby stavebních hmot.
Také jsme se začali na trh dívat jinýma očima. Sice
jsme konkurenci respektovali, ale nyní začala být
vnímána jako náš potenciální zákazník. Následně
se nám podařilo úspěšně zrealizovat řadu obchodů
s našimi konkurenty a to trvá dodnes.
Ochránily nás také naše exportní aktivity. Krize
nás tedy nijak dramaticky nezasáhla.
Jak hodnotíte z pohledu nadnárodní firmy podnikatelské prostředí v ČR? Můžete je porovnat
s jinými státy středoevropského regionu?
Myslím si, že podnikatelské prostředí se rok
od roku zlepšuje. Evropu lze rozdělit do tří skupin,
které mají různý stupeň úrovně kultury podnikatelského prostředí – západní, středoevropský
region a východoevropské státy, které se v našem
prostoru stýkají.
Konkrétně v ČR došlo ve srovnání s 90. léty k diametrálnímu posunu vpřed.
Kde vidíte do budoucna největší příležitosti pro
růst vaší společnosti?
V České republice jsme jedničkou na trhu – držíme více než 35% podíl, který se neustále zvyšuje.
Dalším cílem je kontinuální rozvoj. Velké možnosti
růstu skýtá východní Evropa – obrovský potenciál
vidím na rumunském trhu, v Srbsku a samozřejmě
také v Rusku a na Ukrajině.
SvětPrůmyslu Speciál 4 / 2013
81

Podobné dokumenty

Tradice kvality je pro Ammeraal Beltech zavazující

Tradice kvality je pro Ammeraal Beltech zavazující Strategie firmy – to je tým lidí orientovaný na potřeby zákazníka, vlastní vývoj a inovace, stálé zajištění kvality služeb. Péče o zákazníka je v průmyslu velmi složitý mechanismus a je na něj klad...

Více