climbing shoes

Komentáře

Transkript

climbing shoes
climbing shoes | sandals | trekking boots
CZECH PRODUCT
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Lezečky tvoří nedílnou součást horolezeckého vybavení pro outdoorové lezení nebo pro lezeckou přípravu na vnitřních umělých stěnách. Díky svému použití se od
běžné sportovní i jiné obuvi liší svými specifickými vlastnostmi a požadavky.
Při samotném návrhu a dále výrobě se snažíme o co nejlepší míru užitných vlastností a to zejména kvalitu, komfort, funkčnost, životnost atd. Při vývoji a testování
nových modelů spolupracujeme s mnoha našimi předními lezci. Ti současně testují lezečky při lezení v různých oblastech a podmínkách.
Před samotným výběrem lezečky je potřeba mít představu k jakému účelu a druhu lezení se bude používat. Jiný model je určen pro začátečníky, jiný pro pokročilé
lezce, lezení převážně na vnitřních umělých stěnách atd.
Climbing shoes are integral part of mountain equipment for outdoor climbing or indoor training. They have specific qualities and demand for their usage, whereby are
unlike common sport and other shoes.
At their concept and consequently production, we take heed to the best level of their product manufacture qualities. We collaborate with many top level climbers during
their development and testing. They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions.
Before choosing a shoe, it is necessary to have an idea for what purpose and type of climbing it will be use. Other model is intended for beginners, another one for
advanced climbers, predominantly indoor training etc.
Pokročilí / Advanced
Genus
Genus Velcro
Phet Maak
Phet Maak Velcro
Conga
Rap
Středně pokročilí / Intermediate advanced
Tango
Tango Lady
Tiger Top
Orca
Začínající / Beginners
Start
2
Rental Velcro
Junior
3
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Pryžové směsi
Uzavírací systémy
Lezecká obuv musí zajistit dokonalou přilnavost ke skále. Není to pouze chemické složení použité pryže, které zaručí stání i na nejmenších stupech. Neméně
důležitá je správná technika nohou a následující fyzické elementy jako: teplota pryžové směsi podešve, velikost kontaktní tlakové síly, úhel sklonu a struktura
povrchu skály. Na většině našich modelů požíváme pryžovou směs CLING, na některé modely pro pokročilé lezce používáme pryžovou směs VIBRAM XS Grip.
Kromě funkční volby svršku, mezistélky a optimální přilnavosti podešve je to právě způsob uzavírání a kopyto, které určují, zda obuv padne, je pohodlná a
samozřejmě samotný vzhled obuvi.
Rubber mixtures
Besides function choice of upper, midsole and optimal adhesion of sole it is closure system and last that determine, if shoe fits, is comfortable and of course
appearance of shoe.
Climbing shoe has to provide a perfect friction to the rock surface. It is not only chemical composition of used rubber that guarantee stand on the smallest footholds.
The right foot technique is also important as well as following physical elements: temperature of the rubber sole, high of contact pressure, slope angle and structure of
the rock surface. For our climbing shoes, we mostly use our rubber mixture CLING, for some high performance models we use VIBRAM XS Grip.
Closure systems
Klasické šněrování
Klasické šněrování dovoluje dokonalé padnutí obuvi po celé délce nohy, dokonce i přes roztahující se kůži a je nezávislé na výšce nártu. Šněrování je
však časově náročné, rychlé přizpůsobení není možné. Tento způsob je praktický, pokud je obuv používána delší dobu, jako například alpské lezení.
Classical lacing system
Lezecká směs CLING
Důležitou částí každé lezecké obuvi je podešev vyrobená z kvalitní pryžové směsi. Pryžová směs CLING použitá na naší lezecké obuvi byla vyvinuta ve spolupráci
s Výzkumným ústavem gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Při vývoji a testování pryžové směsi spolupracujeme také s mnoha našimi předními
lezci. Ti současně testují lezečky při lezení v různých oblastech a podmínkách. Aby směs dokonale plnila svůj účel, musí splňovat určité požadavky. Pryžová směs
pro lezeckou obuv je výsledkem potřebných požadavků kladených na lezeckou obuv a nutným kompromisem. Odolnost proti oděru a hranová stabilita na jedné
straně a odpovídající vysoká adheze a měkkost na straně druhé. Dobrá lezecká směs je potom výsledkem optimální rovnováhy právě mezi těmito vlastnostmi.
Classical lacing allows perfect fitting of the shoe along all length of the foot, even through leather stretch and it is independent on instep high. Lacing
itself is however time-consuming and quick adjustment is not possible. This type of closing is practical when the shoe is use for longer time activity.
Rychlý způsob šněrování
Důmyslné řešení pro všechny má několik předností při použití před klasickým šněrováním. S tímto moderním způsobem uzavírání šněrovadla
prochází skrze kanálky a tak se může dokonale přizpůsobit jediným zatažením. To urychluje čas nezbytný pro obutí a přitom dává optimální
pohodlí nezávislé na výšce nártu nebo natažení materiálu.
Fast lacing system
Ingenious solution for all has several advantages than using classic lacing system. With this lacing system laces run through channels and are precisely
adjusted with one pull. This accelerates the time to put on the shoe and gives optimum fit.
Rubber mixture CLING
The sole made from high-quality rubber mixture is the important part of every climbing shoe. Our rubber mixture CLING used for climbing shoes was developed in
collaboration with The Rubber and Plastic Technology Research Institute in Zlín. We collaborate with many top-level climbers during their development and testing.
They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions. Rubber mixture for climbing shoes is the result of demands put on it and necessary
compromise. On the one hand, it consists in abrasion resistance and edge stability on the other hand it must find high adhesion and softness. Good rubber mixture is
than optimal balance just between these properties.
Velcro způsob uzavírání
Velcro je pro rychlý a pohodlný způsob obutí, který umožňuje těsný kontakt s kůží jako ponožka. Část svršku nad nártem, přes který se velcro
pásky uzavírají, přenáší energii i v případě vysokého nártu nebo natažené kůže. Velcro uzavírání garantuje pohodlí a rychlost.
Velcro closure system
Velcro is quick and convenient way to put on the shoe that allows a skin-tight contact like a sock. A part above the instep, over which Velcro straps are
closed, distributes the energy evenly. This closure system guarantees comfort and speed.
Baletka
Pro každého kdo nechce tápat při výběru uzavírání pro bouldering, lezení nebo trénink je Baletka pravou volbou. Dobré padnutí nemůže být
docíleno bez elastičnosti, takže musí padnout přesně, aby se přizpůsobilo natažení kůže a neomezilo hranovou sílu.
Slipper
For everyone who look for easy and universal type of closure. Good fit cannot be adjusted without the stretch, so it must fit tightly to adjust the strength
of the leather and keep edging power.
4
5
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Následující tabulka Vám pomůže rychleji se orientovat v lezecké obuvi Triop, která je podle střihu a tvaru kopyta nejvhodnější pro individuální tvar nohy.
Doporučujeme před samotným nákupem si boty vyzkoušet, přestože většina modelů vyhovuje většímu měřítku typu nohou.
Following chart helps you with orientation in Triop climbing shoes. Upper cur and last shape that is the most suitable for individual foot shape. We recommend before
buying try shoes although majority of models is convenient for more types of foot.
Pryžová směs
Rubber mixture
Normální
Normal
Široká noha
Wide foot
Extrémní lezení
Extreme climbing
Boulderování
Bouldering
Sportovní lezení
Sport climbing
absolute precision on the smallest footholds.
Vibram






Extreme
Velcro
Velcro
Vibram






Phet Maak
Asymmetric
šněrování
lace
Vibram






Phet Maak Vcr
Asymmetric
Velcro
Velcro
Vibram






Low Asymmetric
šněrování
fast lace
Vibram




Low Asymmetric
šněrování
fast lace
Vibram




Tango
Asymmetric
Velcro
Velcro
Cling



Tango Lady
Asymmetric
Velcro
Velcro
Cling



Low Asymmetric
šněrování
lace
Cling



Low Asymmetric
šněrování
lace
Cling






Start
Comfort
šněrování
lace
Cling






Rental Vcr
Comfort
Velcro
Velcro
Cling




Comfort Kid
Velcro
Velcro
Cling




Genus
Genus Vcr
ASYMMETRIC
Asymetrické kopyto se středním předepnutím, nabízející maximální výkon, vyhovující také širším chodidlům.
The Asymmetric last that provide medium pre-tension and stronger asymmetry, also offers maximum performance with shape suits
wider feet.
LOW ASYMMETRIC
Rap
Lehce asymetrické kopyto s rovným nártem a mírně asymetrickým tvarem, navržené pro kvalitní sportovní výkon. Nabízí
dostatek citlivosti i pro užší chodildla.
The Low Asymmetric last with narrow instep and light asymmetric shape, designed for sport performance. Offers enough sensitivity
also for narrow feet.
COMFORT
Conga
Comfort kopyta nabízí největší pohodlí. S minimální asymetrií, lehkým napětím v patní části a rovným nártem je dobrou volbou
tam, kde převyšuje komfort nad precizností.
The Comfort lasts offer the most comfortable fit. With minimal asymmetry, the lightly tensioned heel and the flat instep is the best choice
where comfort is over precision.
Tiger Top
Orca
Junior
6






Doporučeno / Recommended
Vhodné / Suitable
Systém uzavírání
Closure system
šněrování
lace
nost na nejmenších stupech.
The Extreme last is asymmetric, strongly bent designed for highest performance that guarantee maximum pressure on the top and
D ruh lezení
Type of climbing
Extreme
Extreme kopyto je asymetrické s výrazným prohnutím, je navrženo pro nejlepší výkon, garantuje maximální tlak do špičky a preciz-
Kopyto
Last
EXTREME
Chodidlo
Foot
Lezení dlouhých cest
Long routes climbing
Model lezečky
Climbing shoe model
For final shape of shoe a last – foot model is used. The shape of last determines the shoe its fitting and characteristic. In order to produce shoe was comfortable for
different feet, as well as climbing requirements, a variety of lasts are needed. A top shoe is not comfortable enough to wear all day, and a comfortable shoe cannot
offer every feature for standing on tiny footholds.
Tradiční lezení
Traditional climbing
Lasts
Lezení na stěně
Indoor climbing
Pro konečný tvar samotné obuvi je použito kopyto – model nohy. Tvar kopyta určí obuvi její padnutí a její charakteristiku. Aby vyrobená obuv byla pohodlná jak
pro různé tvary chodidel, tak pro různé druhy lezení, jsou k výrobě potřebná rozdílná kopyta. Špičková lezečka není pohodlná pro celodenní použití a pohodlná
lezečka nemá všechny potřebné prvky pro stání na malých stupech. Vlastní priority určují volbu vhodného kopyta.
Úzká noha
Narrow foot
Kopyta
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
7
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Lezecká obuv
Climbing shoes
Měření velikosti
Je vyráběna v evropském (francouzském) číslování včetně polovičních čísel.
Odstup mezi celými čísly je 6,6 mm, mezi polovičními čísly 3,3 mm.
MONDOPOINT = délka chodidla v milimetrech.
Model Capoeira Ice je vyráběn pouze v celých číslech ve velikostech 38–47 EUR.
Are produced in EUR (French) sizing with half sizes.
The difference between whole sizes is 6.6 mm and between half sizes is 3.3 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
Capoeira Ice model is produced in whole numbers only, in sizes 38–47 EUR.
Lezečky TRIOP jsou vyráběny v EUR (francouzském) číslování. Odstup mezi celými čísly je 6,6 mm, mezi polovičními čísly 3,3 mm. Položte arch papíru na podlahu
jednou stranou ke zdi, postavte se naboso na něj a opřete paty o zeď. Položte knihu nebo krabici od bot proti palci na noze a tužkou udělejte značku. Vždy si
změřte pravou i levou nohu, nejlépe odpoledne nebo večer, kdy má chodidlo největší objem. Délka vašeho chodidla bude porovnána podle tabulky pro danou
velikost obuvi.
EUR
MONDOPOINT (mm)
UK
35,5
227,7
3
36
231
-
36,5
234,3
3,5
37
237,6
4
37,5
240,9
4,5
38
244,2
5
38,5
247,5
-
39
250,8
5,5
39,5
254,1
6
40
257,4
6,5
40,5
260,7
7
41
264
-
EUR
MONDOPOINT (mm)
UK
41,5
267,3
7,5
42
270,6
8
42,5
273,9
8,5
43
277,2
9
43,5
280,5
-
44
283,8
9,5
44,5
287,1
10
45
290,4
10,5
45,5
293,7
11
46
297
-
46,5
300,3
11,5
47
303,6
12
Children´s climbing shoes
Lezečky Triop v dětských velikostech jsou vyráběny v evropském (francouzském)
číslování pouze v celých číslech ve velikostech 28–35 EUR.
MONDOPOINT = délka chodidla v milimetrech.
Children´s climbing shoes Triop are produced in EUR (French) sizing in whole
numbers only, in sizes 28 –35 EUR.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
EUR
MONDOPOINT (mm)
UK
28
178,2
10
29
184,8
11
30
191,4
11,5
31
198
12,5
32
204,6
13,5
33
211,2
1
34
217,8
1,5
35
224,7
2,5
STĚNA / WALL
Dětská lezecká obuv
Triop climbing shoes are made in EUR (French) sizing. The difference between numbers is 6,6 mm, between half sizes 3,3 mm. Place a sheet of paper on the floor one side of
the wall, stand barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and make by pencil a thin line. Always measure the right and
the left foot, preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. The length of your foot will be compared with the sizing chart.
Jak vybrat vhodnou lezeckou obuv
Protože je lezecká obuv vyráběna ručně a každý pár je jedinečný, doporučujeme jej ve sportovním obchodě vyzkoušet. Do úvahy je nutno vzít několik následujících bodů:
•
nechte si poradit odborným personálem v prodejně,
•
vyzkoušejte si obě boty, nechejte je chvíli na nohou a párkrát se postavte na špici,
•
každý model má jiný tvar, nesedí-li Vám jeden, zkuste jiný model
•
pravá kůže se používáním vytahuje, téměř celou další velikost, proto byste si měli koupit obuv těsnější, což znamená nazout ji s mírným odporem a později
již bude sedět akorát,
•
umělá kůže nebo kůže s vnitřní podšívkou se natahuje méně,
•
pokud zkoušíte obuv ráno, nezapomeňte, že noha v průběhu dne zvětší svůj objem, to samé platí o chladu (menší objem) a teple (větší objem).
How to pick up proper climbing shoe
Our climbing shoes are hand-made, we recommend you to try it when you buy it in sport shop. Take into consideration following points while pick up proper model:
•
let professional staff help you when you picking up shoes
•
try both shoes, keep them on feet a while and try to stand on the top
•
each model is different, if one does not fit try another
•
split leather stretches by using, so take the shoe tighter it will adjust
•
artificial leather does not stretch too much
•
remember that during the day in active motion foot will increase its volume
Pohodlí a použití
Začátečníci, rekreační lezci a děti by si měli zakoupit lezeckou obuv stejné velikosti jako běžnou obuv. Výkon je kompromisem, ale obuv není nutno předem
zdlouhavě zkoušet a nebude bolestivá pro déletrvající lezení. Pro lezení orientované na výkon, musí být obuv menší než normální velikost, aby dávala dostatek
citlivosti. Těsná obuv je právě proto používána pro jednu cestu nebo boulderování.
Comfort and usage
280 mm
8
Size measurement
Beginners, free time climbers and children should buy climbing shoe in same size as common footwear. Performance is compromise, but shoes are not necessary lengthily try
and they will not hurt in longer time climbing. In performance climbing shoes must be smaller than common size to offer enough sensitivity. Tighter climbing shoe is for this
reason use for one route or bouldering.
9
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
NEW
2016
GENUS / GENUS VELCRO
PHET MAAK / PHET MAAK VELCRO
Novinkou letošního roku je model Genus, navržený na zcela
novém kopytě. Asymetrická a prohnutá bota je výborná volba pro
lezce hledajícího maximální výkon. Dokonalý tvar a konstrukce
podpoří při špičkování i patování v těžkých cestách na nejmenších
stupech a lištách. Skvělý společník pro boulderování na podešvi
Vibram XS Grip.
Sportovní lezečka pro nejobtížnější lezení postavená na
zcela novém kopytě. Praktický moderní střih se dvěma
poutky oceníte již při nazouvání. Podešev Vibram XS GRIP
zajišťuje maximální přilnavost i na nejmenších stupech
a hranovou stabilitu. Výborná pata je uzpůsobená pro
hákování. Výborná volba pro komfort, sportovní výkon a
víceúčelové lezení.
Svršek:
Syntetická kůže
Podšívka:
Super Royal
Mezistélka: Termopat 1,2 mm
Obsázka:
V 5227
Podešev:
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Velikost:
35,5–47 EUR
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termoflex 1,4 mm, vypouklá
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
New this year technical model is Genus that is built on completely new
last. Highly asymmetric and curved shoe is great choice for a climber
searching for maximal performance. Perfect shape and construction
support when hanging in difficult routes even on the tiniest footholds
and ledges. It is great companion for bouldering with Vibram XS Grip
sole rubber.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
10
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Pokročilí / Advanced
Artificial leather
Super Royal
Termoflex 1,4 mm, convex
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
Sport shoe built on a new last for the most difficult climbing.
Practical and modern upper with two straps you appreciate
when to put on. Vibram XS GRIP rubber sole provides the
ultimate friction on the smallest footholds and edging.
Excellent heel is modified for hooking.
Great choice for comfort, sport performance and multi-purpose
climbing.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
11
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
CONGA
RAP
Technická lezečka určená pro vnitřní i venkovní technické lezení
středně pokročilým a pokročilým lezcům. Zůstává tolik potřebná
citlivá špička pro i ty nejmenší stupy. Lehké zakřivení kopyta
společně s dokonalou konstrukcí nabízí skutečně jedinečný
zážitek. Dokonalé šněrování a pohodlí zajišťuje polstrovaný nárt s
asymetrickým šněrováním do špice.
Agresivní, anatomicky tvarovaná lezečka určená pro
nejlepší sportovní výkony. Elastický pás z Lycry pod
jazykem spolu s přídavnými dotahovacími poutky podporuje klenbu chodidla a zajišťuje těsné, avšak pohodlné
obutí. Tyto vlastnosti umožní lezci obtížnější pohyby na
strmých cestách. Spolehlivý společník pro hledání nejlepšího výkonu.
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
A technical shoe recommended for indoor and outdoor mid-level
and advanced climbers. So needed and sensitive toe part for the
smallest footholds was saved. Lightly curved last together with a
perfect construction offers an extraordinary performance. Perfect
lace up ensures soft tongue together with asymmetric lacing to the
top of the shoe.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
12
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 0,8 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
An aggressive, anatomically shaped climbing shoe designed
for the best sports performances. The elastic belt from Lycra
under the tongue together with supported nylon lacing
straps supports foot arch and provides a tight but comfortable fit. These features help the climber when moves on
super steep routes. A reliable companion when searching the
best performance.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Artificial leather
Super Royal
Termopat 0,8 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR
13
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
14
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Intermediate / Středně pokročilí
TANGO/TANGO LADY
TIGER TOP
Tento model je určen pro všestranné lezení na umělých stěnách
i skalách. Komfortní zapínání na suchý zip a středně asymetrická a prohnutá konstrukce podporují odpovídající výkon i při
celodenním lezení. Dámská verze lezečky je ve špičce o 6 mm po
obvodu užší.
Je osvědčená technická lezečka pro extrémní sportovní
výkon se zlepšenou konstrukcí, kterou v patní části je
zvyšuje napínací pásek. Výborný společník pro technicky
náročné a dlouhé cesty s převislými prvky. Kombinované
šněrování nabízí rychlé a bezpečné obutí.
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termoplast 1,3 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
This model is designed for all round indoor and outdoor climbing.
Comfort Velcro closure system, medium asymmetric and curved
construction supports matching performance during all day
climbing. Lady´s version of Tango shoe is narrowed by 6 mm in
perimeter on the top.
This is time-proven technical shoe for extreme sport
performance. Precisely improved construction is in heel part
intensified with a slingshot heel. It becomes your buddy for
exacting and no-end routes with overhang parts on them.
Combine lacing system offers fast and safe put on.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Artificial leather
Super Royal
Termoplastic 1,3 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
15
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Beginners / Začínající
NEW
2016
ORCA
START
Technická lezečka střední úrovně pro obtížné lezení, kterou si
může dovolit každý. Orca nabízí vyváženou rovnováhu mezi
tvrdostí a citlivostí.
Je univerzální pohodlná lezečka, určená zejména pro
začínající a volnočasové lezce. Středové kopyto nabízí
dostatečný komfort pro celodenní lezení a odpovídající
sportovní výkon.
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
A technical shoe of mid level designed for hard climbing, that
everybody can afford. Orca offers unique balance between stability
and sensitivity.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
16
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Hovězinová štípenka
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
This is universal comfortable shoe designed especially
for beginners and free-time climbers. Central last offers
sufficient comfort for all day climbing and matching sport
performance.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Cow split leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR
17
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
Beginers / Začínající
NEW
2016
RENTAL VELCRO
JUNIOR
Tento model je určený pro lezení na umělých stěnách se zesílenou obsázkou. Společně s 5 mm silnou podešví se tak zvyšuje
životnost lezečky a snižují se náklady na podlepování. Lezečka je
navržena na kopytě Comfort a je vhodná jak pro začínající lezce,
tak i jako úsporná varianta pro zkušené borce. Ocení jej také
horolezecké školy a provozovatelé umělých stěn.
Nová dětská lezečka se zlepšenou konstrukcí určená pro
nejmenší lezce. Nový způsob uzavírání svršku a nově
vymodelované kopyto podporuje ortopedické vlastnosti
dle potřeb malých závodníků. Výborný kamarád pro
začínajícího dětského lezce.
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 5 mm
35,5–47 EUR
This model is designed for indoor climbing with thicken rand.
Together with 5 mm thick sole is that increased lifespan of
climbing shoe and decrease costs for resoling. Rental is built on
Comfort last and it is appropriate as for beginners so experienced
climbers. It will be also appreciate by climbing schools and climbing gyms owners.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
18
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 5 mm
35,5–47 EUR
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
NEW
2016
Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
28–35 EUR (pouze celá čísla)
New children climbing shoe with improved construction
designed for the smallest climbers. New closure system and
newly modelled last supports orthopaedics characteristics
for little competitors needs. This is great comrade for kid
climber beginner.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:
Artificial leather
Super Royal
Termopat 1,2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
28-35 EUR (the whole numbers only)
19
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
LEZECKÁ OBUV / CLIMBING SHOES
CAPOEIRA ICE
Jedinečná kombinace lezecké obuvi a stoupacích želez pro extrémní mixové a ledové lezení, dry-tooling a závodní lezení. Svršek z hovězinové štípenky v kombinaci s Cordurou poskytuje dostatečnou
pevnost a maximální flexibilitu, tolik potřebnou pro tento druh lezení. Vnitřní hydrofilní podšívka
Drilex společně s tepelně-izolační vrstvou, potom dává dokonalý pocit při obutí a poskytuje optimální
obepnutí nártu a kolem kotníku. Pro zvýšení zajištění nohy lezce je samotné šněrování ještě navíc
pojištěno u kotníku páskem s Velcro uzavíráním. Pro obsázku a patu je použita osvědčená směs pro
lezeckou obuv, čímž poskytuje kvalitní ochranu samotnému svršku a navíc umožňuje i případnou
podporu při samotném lezení. Stoupací železa, vyrobená z kvalitní Cr-Mo oceli, jsou permanentně
přišroubována k podrážce lezeckých bot, což dává pocit kompaktní jednolitosti. Přední monohrot
nabízí absolutní svobodu v pohybu do stran, patní hrot (ostruha) pomáhá odlehčit váhu lezce v obtížných převisech. Přední hrot je umístěn asymetricky a patní hrot může být odejmut pro rychlostní
lezení z důvodu větší bezpečnosti. Oba hroty jsou libovolně nastavitelné a pro snadnější přepravu a
skladování je lze jednoduše složit.
Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Mačky:
Velikost:
Hovězinová štípenka
Drilex – prodyšná hydrofilní podšívka
Dural
V 5227
CLING , 4 mm
Raveltik Capoeira
38-47 EUR
The unique combination of climbing shoe together with crampons for mixture and ice climbing, dry-tooling
and competition. The upper from split cowhide leather in combination with Cordura offers sufficient strength
and maximum flexibility, so much required for this type of climbing. The inner lining Drilex together with PE
foam padding than gives an excellent feeling when put on and provides optimal comfort for instep and ankle.
To secure the foot of a climber there is a Velcro strip over the instep. For the rand and heel it is used CLING
mixture for climbing shoes which provides a precise protection for the upper and can support the foot itself
during climbing. Crampons made out of high-quality Chrome-Molybdenum steel are permanently screwed
to the sole of light climbing shoes, which brings the feeling of compact integrity. The front mono-point offers
absolute freedom in movement to the sides; heel-point (spur) helps to relieve the climber’s weight in more
difficult overhangs. The front point can be taken away for speed climbing for reasons of greater safety. Both
points are adjustable at your will and you can simply pack them for easier transport and stuffing.
20
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Crampons:
Size:
Split cowhide leather
Drilex – breathable hydrophile lining
Dural
V 5227
CLING, 4 mm
Raveltik Capoeira
38-47 EUR
21
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
Sandály obecně jsou specifikovány jako letní vycházková obuv. Je však trendem jejich daleko častější využití a mnoho uživatelů v období jaro-podzim nepoužívá
jiný druh obuvi, než právě sandály. I když tento typ obuvi není přímo určen pro pohyb v těžkém či horském terénu, je i v těchto podmínkách často užíván.
K takovému použití je ale potřeba určitých zkušeností a nelze jimi obecně nahrazovat pracovní či trekovou obuv.
U sandálů naší výroby je opět základem snaha o vysokou míru užitných vlastností, jimiž jsou kvalita, komfort, funkčnost, životnost atd. V případě vývoje a
testování sandálů spolupracujeme s mnoha cestovateli a turisty. Obuv je zkoušena v různých extrémních podmínkách po celém světě - od písečné pláže přes poušť,
hory až deštný prales.
Ne všichni uživatelé je takto budou používat a ne všechny modely jsou do extrémních podmínek určeny. Je tedy lépe před výběrem daného modelu mít alespoň
představu o jeho použití, proto jsme naše sandály rozdělili do třech základních skupin.
Sandals are generally specified as walking shoes. It is trend to use them most part of the year. Even if this type of shoe is not directly intend for mountaineering it is
often used in these conditions. Is necessary to have certain experience for this usage and they could not be generally substitute for trekking shoes.
Sandals produced our company try to offer the high product qualities as are quality, comfort, utility, longevity etc. In the case of development and testing our
sandals we cooperate with many travellers and tourists. The shoes are tested in different conditions all over the world – from sand beaches through desert, mountains
upon tropical rain forests.
Not all users will use them this way nor all models are determinate for such extreme conditions.
Before selection a given model it is useful to have at least an imagination about its usage, therefore we severed our sandals into three fundamental groups.
Outdoorové sandály / Outdoor sandals
TERRA 11
TERRA 06
TERRA Trek K 01
EDA 08
TERRA Trek K 02
EDA 01
TERRA 08
TERRA 05
TERRA Colour 06
EDA 10
TERRA Grey
AQUA 01
TERRA Lady 04
TERRA 10
DINO 03
TERRA Shine
AQUA 03
EDA P
DINO 04
EDA Trek
TERRA Lady 02
DINO 05
LIGHT
Nazouváky / Slippers
API 01
22
API 02
API 03
API 04
23
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
Sandály
Sandals
Měření velikosti
Jsou vyráběny v celých číslech metrického (CM) číslování.
Odstup mezi jednotlivými čísly je 10 mm.
MONDOPOINT = délka chodidla v milimetrech.
* Tato velikost je dostupná pouze u modelu Terra s podešví ANTI.
Are made in whole numbers in metric (CM) sizing.
The difference between numbers is 10 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
* This size is available only for model Terra with sole ANTI.
Sandály TRIOP jsou vyráběny v celých číslech metrického (CM) číslování. Odstup mezi jednotlivými čísly je 10 mm. Položte arch papíru na podlahu jednou stranou
ke zdi, postavte se naboso na něj a opřete paty o zeď. Položte knihu nebo krabici od bot proti palci na noze a tužkou udělejte tenkou čáru. Vždy si změřte pravou
i levou nohu, nejlépe odpoledne nebo večer, kdy má chodidlo největší objem. Počítejte s rezervou 5 - 10 mm. Délka vašeho chodidla bude porovnána podle
tabulky pro danou velikost obuvi.
CM
MONDOPOINT (mm)
EUR
23
220
34,5
24
230
36
25
240
37,5
26
250
39
27
260
40,5
28
270
42
29
280
43,5
30
290
45
31
300
46,5
32
310
48
33*
320*
49,5*
Measurement of size
Sandals Triop are made in whole numbers in metric (CM) sizing. The difference between numbers is 10 mm. Place a sheet of paper on the floor one side of the wall, stand
barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and make by pencil a thin line. Always measure the right and the left foot,
preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 5-10 mm. The length of your foot will be compared with the sizing chart.
Jak vybrat sandály
CM
MONDOPOINT (mm)
EUR
18
170
27
19
180
28,5
20
190
30
21
200
31,5
22
210
33
Sandals Triop in children ´s sizes are made in whole numbers in metric
(CM) sizing in 18–22 CM.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
STĚNA / WALL
Sandály Triop v dětských velikostech jsou vyráběny v celých číslech
metrického (CM) číslování ve velikostech 18–22 CM.
MONDOPOINT = délka chodidla v milimetrech.
Nestačí obuv pouze vyzkoušet ve stoje. Je potřeba se krátce projít, pokud je možné vyzkoušet na nakloněné rovině (případně schodech), prsty by neměly přesahovat přes hranu mezistélky. Při volbě správného modelu je třeba přihlédnout nejen ke vzhledu, ale také tvaru mezistélky odpovídající vašemu chodidlu (šířka a
tvar) a použitému materiálu.
Při výběru vhodného modelu je třeba si uvědomit, k jakému hlavnímu účelu bude zvolený model užíván. Pro běžné použití převážně v suchém prostředí je vhodnější kožená stélka (např. Terra), pro vodní sporty a vlhčí prostředí je lepší zvolit stélku pryžovou (např. Aqua).
How to choose sandals
Footwear is not enough just to try standing up. It is necessary to briefly go through if it is possible to try on an inclined plane (or stairs), the fingers should not go over the edge
of the midsole. When choosing the right model there is necessary to take into account not only the appearance but also midsole shape adequate your foot (width and shape)
and material used.
When choosing a suitable model, it should be noted, for what will be the main purpose chosen model used. For general use, mostly in a dry environment is preferable leather
insole (eg. Terra), for water sports and humid environment, it is better to choose a rubber insole (eg. Aqua).
280 mm
24
25
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
NEW
2016
11
26
10
TERRA LADY
Oblíbený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi Terra, s
podporou podélné klenby a patní miskou. Použitím celokožené
stélky zajišťuje novou kvalitu a komfort. Nastavitelné pásky jsou
polstrované a příjemné při nošení.
Oblíbený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi
Terra, s podporou podélné klenby a patní miskou. Nastavitelné pásky a polstrování společně s usňovou stélkou
zajišťuje novou kvalitu a komfort pro volný čas.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET
23–32 CM
Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra.
Together with leather insole it assures new quality and comfort.
Adjustable straps are pad out and comfortable while having it on.
05
06
TERRA
08
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET
23-27 CM
Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole
Terra. Together with leather insole it assures new quality and
comfort for free time activities. Adjustable straps are pad out
and comfortable while having it on.
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
04
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–27 CM
02
27
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
TERRA TREK K
TERRA COLOUR
Oblíbený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi Terra, s
podporou podélné klenby a patní miskou. Nastavitelné pásky a
zesílené polstrování společně s usňovou stélkou zajišťuje lepší
úroveň a komfort pro turistiku a různém terénu.
Osvědčený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi
Terra, s podporou podélné klenby a patní miskou. Použití
barevné stélky EVA nabízí komfort a dynamický vzhled.
Nastavitelné pásky jsou polstrované a příjemné při nošení.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – TREK
23-32 CM
PES
Poromer
EVA
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET
23–32 CM
01
Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra.
Adjustable thicker pad out webbings together with leather insole
assure better level and comfort for hiking in different type of
terrain.
Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam
midsole Terra. Together with coloured EVA insole assures
high comfort and dynamic appearance. Adjustable webbings
are pad out and comfortable while having it on.
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – TREK
23–32 CM
06
Nylon webbing
Poromer
EVA
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM
02
28
29
SANDÁLY / SANDALS
NEW
2016
SANDÁLY / SANDALS
TERRA GREY
TERRA Shine
Osvědčený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi Terra, s
podporou podélné klenby a patní miskou. Světlé šedé provedení
mezistélky s jednobarevným popruhem ve svěžím vzhledu.
Nastavitelné pásky jsou polstrované a příjemné při nošení.
Osvědčený páskový sandál na pohodlné PUR mezipodešvi
Terra, s podporou podélné klenby a patní miskou. Béžové
provedení mezistélky s jednobarevným popruhem ve
svěžím vzhledu. Nastavitelné pásky jsou polstrované a
příjemné při nošení.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
30
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET šedá
23–28 CM
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
2016
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET béžová
23–28 CM
Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam midsole
Terra. Light grey midsole with one colour webbing in fresh appearance.
Adjustable straps are pad out and comfortable while having it
on.
Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam
midsole Terra. Beige colour midsole with one colour webbing
in fresh appearance.
Adjustable straps are pad out and comfortable while having
it on
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET grey
23–28 CM
NEW
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET beige
23–28 CM
31
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
DINO
API
Je pohodlný sandál pro nejmenší. Tento sandál využívá PUR
technologii na mezipodešvi terra s přihlédnutím k ortopedickým
požadavkům dané skupiny zákazníků. Použitím celokožené stélky
se tento záměr ještě více zdůraznil. Nastavitelné pásky jsou
polstrované a příjemné při nošení.
Elegantní nazouvák nabízí komfort mezipodešve Terra.
Zdravotní usňová stélka s podporou podélné klenby a patní
miskou.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – ANTI
18-22 CM
Svršek:
Podšívka:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
Hovězinová štípenka
Super Royal
Hovězinová štípenka
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž - NET
23–32 CM
01
03
This comfortable sandal is designed especially for children. It uses
PUR technology on Terra midsole and takes into consideration
specific orthopaedic features for this group of customers. This
sandal carries all necessary orthopaedics and hygienic requirements for children shoes. To emphasize this intention we applied
total leather insole.
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
04
32
05
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – ANTI
18–22 CM
Time-proven elegant slip-on sandal offers Terra midsole
comfort. Medical leather insole that supports arch of the foot
and with heel-cup.
Upper:
Lining:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Cow split leather
Super Royal
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber - NET
23–32 CM
03
04
02
33
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
EDA
AQUA
Jednoduchý a oblíbený sandál s PAD pásky a Velcro uzávěrem.
Nastavitelné pásky jsou polstrované a příjemné při nošení.
Páskový sandál vhodný pro vlhké prostředí a pro vodní
sporty. Systém velcro zapínání je upraven proti otevření
ve vodě doplněním nylonové přezky. Další z výhod tohoto
sandálu jsou, že plave ve vodě a zvolenou barvou pásku
je dobře viditelný. Nastavitelné pásky jsou polstrované a
příjemné při nošení.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Hovězinová štípenka
Eda, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – ANTI
23–32 CM
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Měkká pryž
Eda, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – BUMERANG
23-32 CM
08
01
34
10
01
Simple and popular strap sandal with nylon webbing and Velcro
closure system. Adjustable webbings are pad out and comfortable
while having it on.
A straps sandal that is suitable for humid conditions and
water sports. Double closure system prevents opening in
water. The sandal floats and is good visible. Adjustable
webbings are pad out and comfortable while having it on.
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – ANTI
23–32 CM
Nylon webbing
Poromer
Soft rubber
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – BUMERANG
23–32 CM
03
35
SANDÁLY / SANDALS
SANDÁLY / SANDALS
EDA P
EDA TREK
Jednoduchý a oblíbený sandál s PAD pásky a Velcro uzávěrem.
Nastavitelné pásky jsou polstrované a příjemné při nošení.
Trekový sandál vycházející z osvědčeného modelu Eda,
ale pro lepší údržbu a širší možnost použití je vybaven
pryžovou stélkou a podešví s hlubším vzorkem pro
různorodý terén.
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
36
PES
Poromer
Měkká pryž
Eda, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET červená
23–32 CM
Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Poromer
Měkká pryž
Eda, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – TREK
23–32 CM
A simple and popular straps sandal has nylon upper and Velcro
closure system. Adjustable straps are pad out and comfortable
while having it on.
All characteristics of sandal EDA is kept in this model too.
For better maintenance has a rubber insole and designed
trekking sole for different type of terrain.
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:
Nylon webbing
Poromer
Soft rubber
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber - NET red
23–32 CM
02
Nylon webbing
Poromer
Soft rubber
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – TREK
23–32 CM
37
SANDÁLY / SANDALS
LIGHT
Jednoduchý omyvatelný sandál pro široké použití.
Svršek:
Stélka:
Podešev:
Velikost:
PES
Mikroporézní pryž
Mikroporézní pryž - DIAMOND
23–32 CM
A simple washable sandal designed for wide range of
activities.
Upper:
Insole:
Sole:
Size:
38
Nylon webbing
Micro porous rubber
Micro porous rubber - DIAMOND
23–32 CM
TREKINGOVÁ BOTA / TREKKING BOOTS
TREKINGOVÁ OBUV / TREKKING BOOTS
Trekingová obuv je nezbytným doplňkem pro turistiku v každém terénu, jak pro jednodenní tak vícedenní výlet. Špatně nebo nevhodně zvolená obuv
zanechá nezapomenutelný zážitek z každého absolvovaného výletu. Současný vývoj směřuje k lehké, ergonomicky komfortní obuvi. Z velké nabídky je třeba
zvolit dobře padnoucí model, v celokoženém provedení s membránou nebo ze syntetických materiálů s membránou, vhodný pro zvolený terén a nesenou
zátěž. K lepší orientaci v turistické obuvi může pomoci často používané rozdělení turistické obuvi na kategorie:
•
Lehká vycházková obuv – pro lehký terén, hliněný a lesní povrch
•
Klasická trekingová obuv – pro náročnější terén, převažuje smíšený terén
•
Vysokohorská obuv – pro obtížný terén, skalnatý povrch, pohyb po sněhu a ledovci
•
Horolezecká obuv – pro extrémní horský terén, mix sněhu, ledu a skály
Kotníčková trekingová obuv / Ankle trekking boot
Boty naší výroby jsou celokožené s hydrofobní úpravou s vnitřní membránou Windtex pro obuv kotníčkovou nebo s vnitřní membránou Drilex pro nízkou
trekovou obuv. Díky použití kvalitních hydrofobních materiálů je odolnost proti vodě velmi dobrá a pro běžnou turistiku zcela dostačující.
Trekking boot is important complement for hiking in every terrain, both one-day and multi-day trips. Poorly or wrong boots will leave an unforgettable experience from every completed trip. The current trend heads towards lightweight, ergonomically comfortable footwear. From present large offer is necessary to choose
well-fitting model from full leather upper or synthetic material with membrane, suitable for chosen terrain and carried load. For better orientation in hiking boots
can help following division:
•
Light walking shoes - for light terrain, clay and forest terrain
•
Classic trekking boots - for more challenging terrain, prevailing mixed terrain
•
Alpine boots - for difficult terrain, rocky ground movement over the snow and glaciers
•
Climbing boots - for extreme mountain terrain, a mix of snow, ice and rocks
Kabru 01
Kabru 02
Kabru City 01
Kabru City 03
Nízká trekingová obuv / Low trekking boot
Boots we manufacture are hydrophobic treatment full leather boots with inner membrane Windtex for ankle-high boot or Drilex membrane for ankle-low boots.
By using high-quality hydrophobic materials is water resistance very good and completely sufficient for ordinary hiking.
Dagh 02
40
Dagh 04
Dagh 05
Dagh Plus
41
TREKINGOVÁ BOTA / TREKKING BOOTS
TREKINGOVÁ OBUV / TREKKING BOOTS
Měření velikosti
Odolný proti větru
Wind proof
1 Vnější vrstva obuvi
Outside boot layer
Prodyšný
It allows breathability
2 Membrána
Membrane
3 Textilie přiléhající k noze
Textile
Vodu nepropouštějící
Wather resistant
Trekingová obuv je vyráběna v anglickém (UK) číslování. Odstup mezi celými čísly je 8,4 mm, mezi polovičními čísly 4,2 mm. Položte arch papíru na podlahu
jednou stranou ke zdi, postavte se naboso na něj a opřete paty o zeď. Položte knihu nebo krabici od bot proti palci na noze a tužkou udělejte tenkou čáru. Vždy
si změřte pravou i levou nohu, nejlépe odpoledne nebo večer, kdy má chodidlo největší objem. Počítejte s rezervou 10 - 15 mm. Délka vašeho chodidla bude
porovnána podle tabulky pro danou velikost obuvi.
Size measurement
Triop trekking boots are made in UK (inch) sizing. The difference between numbers is 8,4 mm, between half sizes 4,2 mm. Place a sheet of paper on the floor one side of the
wall, stand barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and make by pencil a thin line. Always measure the right and the
left foot, preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 10 - 15 mm. The length of your foot will be compared with the
sizing chart.
2
1
Jak vybírat trekingovou obuv
3
Zlaté pravidlo pro dobrou obuv je – musí sedět! Je zbytečné si obuv dále pečlivě vybírat pokud je špatná velikost a nesedí. Pokud je obuv příliš široká, tak do
ní lehce vklouznete a při chůzi se chodidlo značně posouvá dopředu a dozadu, naopak pokud je příliš těsná, tlačí a už nikdy ji nebudete chtít znovu obout.
Nesprávná volba obuvi, ať již nevhodná velikost či nevhodný účel použití ovlivní nejen kvalitu chůze, ale i životnost obuvi.
Udržuje teplo
Maintains warmth
How to choose trekking footwear
The golden rule for a good shoe is – it must fit! It is useless to continue to choose any footwear carefully if it is the wrong size and fit. If the shoe is too wide, so you will slip
into it lightly and when walk the foot considerably shifts forward and backward, while if it is too tight and pushes you will never want to wear it again. Wrong choice of
footwear, its size or improper purpose of use affects not only the quality of walking, but also the lifespan of chosen footwear.
Our boots are produced in UK sizing with half sizes included.
The difference between full sizes is 8,4 mm and between half sizes is 4,2 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
Obuv je vyráběna na kopytech v anglickém stupňování, včetně polovičních čísel.
Odstup mezi celými čísly je 8,4 mm a mezi polovičními čísly 4,2 mm.
MONDOPOINT = délka chodidla v milimetrech.
UK
MONDOPOINT (mm)
EUR
5
245,4
38
5,5
249,6
39
6
253,8
39,5
6,5
258
40
7
262,2
40,5
7,5
266,4
41,5
8
270,6
42
8,5
274,8
42,5
UK
MONDOPOINT (mm)
EUR
9
279
43
9,5
283,2
44
10
287,4
44,5
10,5
291,6
45
11
295,8
45,5
11,5
300
46,5
12
304,2
47
12,5
308,4
47,5
Vezměte do úvahy několik následujících bodů:
•
•
•
•
•
•
•
vyzkoušejte si obě boty, použijte ponožky, které budete používat, pečlivě zašněrujte
nechejte je chvíli na nohou a projděte se v nich, zkuste nakloněnou rovinu nebo schody
při chůzi dolů by prsty neměly narážet ve špičce
jazyk by neměl uhýbat do strany a tlačit
při obutí a zašněrování by obuv neměla příliš těsná a nikde tlačit
je lepší vyzkoušet jak větší, tak menší variantu zvoleného modelu pro porovnání.
nezapomeňte, že v průběhu dne při aktivním pohybu noha zvětší svůj objem
Take into consideration followings points:
13
312,6
48
•
•
•
•
•
•
•
try both shoes, use socks that you will use, carefully lace it
keep them a while on feet and walk around in them, try inclined plane or stairs
when walking down fingers should not impinge on the top
tongue should not dodge to the side and push
when puts on and laced, footwear should not be too tight and never push anywhere
it is better to try both larger and smaller size of chosen model for comparison.
remember that during the day in active motion foot will increase its volume
Měření velikosti / Size measurement
STĚNA / WALL
Trekking boots
Trekingová obuv
10 - 15 mm
280 mm
42
43
TREKINGOVÁ BOTA / TREKKING BOOTS
01
TREKINGOVÁ OBUV / TREKKING BOOTS
KABRU
KABRU CITY
Pevná a pohodlná trekingová obuv s robustní podešví
Vibram LITE-RUN s mezivrstvou opatřenou PU vhodná
pro každé roční období. Kvalita použitých materiálů a
konstrukce nabízí spolehlivost a odolnost do každého
terénu.
Pevná a pohodlná trekingová obuv s podešví Triop CROSS s
PU mezivrstvou vhodná pro každé roční období. Spolehlivá
obuv určená pro nepříliš náročný terén a běžné nošení.
Svršek:
Podšívka:
Stélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:
02
Sturdy and comfortable trekking boot with Vibram LITE-RUN
sole and midsole with PU for year-round using. High quality
used materials and construction offer reliability and resistance on every terrain.
Upper:
Lining:
Insole:
Rand:
Sole:
Size:
44
Hydrofobní Nubuk tl. 2,4 mm
Windtex
PE napínací stélka
V 5227
Vibram LITE-RUN
5–12 UK, včetně polovičních čísel
Hydrofilic Nubuk width 2,4 mm
Windtex
PE insole
V 5227
Vibram LITE-RUN
5–12 UK, half sizes included
Svršek:
Podšívka:
Stélka:
Podešev:
Velikost:
Hydrofobní Nubuk tl. 2,4 mm
Windtex
PE napínací stélka
Triop CROSS
5–13 UK, včetně polovičních čísel
01
Sturdy and comfortable trekking boot with Cross sole and PU
midsole that is suitable for year-round using. Reliable boot
for not very rugged terrain and general wear.
Upper:
Lining:
Insole:
Sole:
Size:
Hydrofilic Nubuk width 2,4 mm
Windtex
PE insole
Triop CROSS
5–13 UK, half sizes included
03
45
TREKINGOVÁ BOTA / TREKKING BOOTS
TREKINGOVÁ OBUV / TREKKING BOOTS
DAGH
DAGH PLUS
Nízká treková obuv se svrškem z NUBUKu s podešví Vibram
FRICTION. Patní část je opatřena usňovou podšívkou, která
vykazuje vyšší životnost než podšívka textilní. Přední část
obuvi je chráněna pryžovou obsázkou. Pohodlná obuv pro
středně těžký terén a náročnější outdoorové
aktivity.
Svršek:
Podšívka:
Stélka:
Obsázka.
Podešev:
Velikost:
Hydrofobní Nubuk tl. 2,4 mm
Drilex – prodyšná hydrofilní podšívka
PE napínací stélka
V 5227
Vibram FRICTION
5–12 UK, včetně polovičních čísel
A low trekking shoe with the upper from hydrophobic NUBUK
with Vibram FRICTION sole. Heel lining part is made from
leather, front part from Drilex. Front part is protected by
rubber rand. Comfortable shoe recommended for common
outdoor activities.
Upper:
Lining:
Insole:
Rand:
Sole:
Size:
46
Hydrofilic Nubuk width 2,4 mm
Drilex – breathable hydrophilic lining
PE insole
V 5227
Vibram FRICTION
5–12 UK, half sizes included
Nízká treková obuv se svrškem z hovězinové štípenky s
podešví Vibram FRICTION s EVA mezivrstvou. Přední část
obuvi je chráněna pryžovou obsázkou. Pohodlná obuv pro
outdoorové aktivity v lehkém terénu.
Svršek:
Podšívka:
Stélka:
Obsázka.
Podešev:
Velikost:
02
Hovězinová štípenka
Drilex – prodyšná hydrofilní podšívka
PE napínací stélka
V 5227
Vibram FRICTION
5–12 UK, včetně polovičních čísel
Low trekking shoe with the upper from split cow-hide leather
with Vibram FRICTION sole. The top part of the shoe is
protected by rubber rand. Comfortable shoes for all outdoor
activities in light terrain.
Upper:
Lining:
Insole:
Rand:
Sole:
Size:
Split cow-hide leather
Drilex – breathable hydrophilic lining
PE insole
V 5227
Vibram FRICTION
5–12 UK, half sizes included
05
04
47
Josef Javorský - TRIOP
Holešovská 406
763 16 Fryšták
Phone +420 577 101 270
Email [email protected]
Web www.triop.cz

Podobné dokumenty

outdoor

outdoor | clips for skis, ice axes, telescoping poles | hip belts reinforced | shoulder straps adjustable, reinforced | zipper clips longer for easy handling | whistle | raincoat | pockets 7 total, 1 zippe...

Více

WorkBook 2015

WorkBook 2015 Ploché kopyto s mírnou asymetrií, které nabízí dostatek komfortu ve špičce a v patní části. Výborná volba pro každého, kdo chce funkční lezečku, ale pohodlnou. Boty: Ghost QC

Více

nejprodávanější běžecké boty na trhu!

nejprodávanější běžecké boty na trhu! prodyšná a perfektně padne. Podrážka adiWEAR je odolná proti oděru. Pánský i dámský model. 3621268, 3630895

Více

PRABOS HASIČ S 93892 DEMON FIRE knee boots

PRABOS HASIČ S 93892 DEMON FIRE knee boots Professional rescue boots equipped by alluminium safety toe cap and steel plate, enriched by innovated elements as multifunctional rubber sole KEMPTEN or „flexi joint“ which greatly facilitates the...

Více