ORGANICKÁ CHEMIE

Komentáře

Transkript

ORGANICKÁ CHEMIE
ORGANICKÁ CHEMIE
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Chemie IX.
DERIVÁTY
Sloučeniny odvozené od uhlovodíků
 Náhrada vodíkových atomů jinými atomy nebo
skupinami

UHLOVODÍK
UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK
METHAN
CH4
METHYL
CH3
ETHAN
C2H6
ETHYL
C2H5
PROPAN
C3H8
PROPYL
C3H7
HALOGENDERIVÁTY

Uhlovodíkový zbytek + halogen (F, Cl, Br, I)

Chlomethan
CH3Cl

Dichlormethan
CH2Cl2

Trichlormethan
CHCl3

Tetrachlormethan
CCl4

Využití:

rozpouštědla, výroba plastů, spreje, žárovky, lékařství
(trichlormethan = chloroform)
HALOGENDERIVÁTY

Freony

Alespoň dva vázané halogeny, jeden je fluor

Dichlodifluormethan CCl2F2


Tetrafluorethylen CF2 = CF2


skleníkový efekt
výroba teflonu
Vinylchlorid CH2 = CHCl

výroba PVC
ALKOHOLY

Deriváty uhlovodíků s hydroxylovou skupinou –OH

Zakončení –ol

METHANOL (methylakohol)

CH3OH

bezbarvá, hořlavá, prudce jedovatá kapalina

ztráta zraku, smrt

využití: rozpouštědlo, palivo, výroba formaldehydu - plastů
ALKOHOLY

ETHANOL (ethylalkohol), líh

C2H5OH
CH3CH2OH

bezbarvá hořlavá kapalina

vznik: ethanolové kvašení cukrů, oddělení destilací

průmyslová výroba: kvašení cukrové řepy, brambor

využití: rozpouštědlo, palivo, dezinfekce, výroba lihovin
ALHKOHOLY

GLYCEROL (glycerin)

bezbarvá olejovitá kapalina

využití: kosmetika, potravinářství, výbušniny

Alfred Nobel – vynálezce dynamitu
ALKOHOLY

ETHYLENGLYKOL

C2H4(OH)2

jedovatá kapalina, bez zápachu, sladká

chladící kapalina automobilů

náplň klimatizací

výroba plastů
FENOLY

Hydroxylová skupina vázána na benzenové jádro

FENOL C6H5OH

bezbarvý, krystalický

jedovatý

leptá pokožku

výroba léčiv, barviv, plastů

Podobné dokumenty

Metody dekontaminace I.

Metody dekontaminace I. ekologické likvidaci.

Více

2. díl

2. díl 3. Některé uhlovodíky tvoří tzv. homologické řady, kde každý další člen se liší od předchozího o člen – CH2 −, pro které uhlovodíky to platí?

Více

(Uhlovodíky s jednoduchými vazbami

(Uhlovodíky s jednoduchými vazbami Směs pevných alkanů se nazývá vazelína, využívá se v kosmetických přípravcích a ve farmaceutickém průmyslu, výroba parafinových svíček. C1 – C4 – plyny (g) C5 – C14 – kapaliny (l) nad C15 – pevné l...

Více

KYSELINY

KYSELINY Přídavné jméno: zakončení nekovu –ová

Více

Chemie kappa: Podmínka A5 – hmotnostní vztahy v chemii, poměry

Chemie kappa: Podmínka A5 – hmotnostní vztahy v chemii, poměry Spočítejte a se správnými jednotkami uveďte relativní molekulovou hmotnost (Mr) a molární hmotnost (M) pro: a) Br2 b) HCl

Více

Příklady z termochemie

Příklady z termochemie TERMOCHEMIE - PŘÍKLADY VAZEBNÁ ENERGIE

Více