Výsledky 2005

Komentáře

Transkript

Výsledky 2005
Výsledky 2005
Celkové výsledky celotáborové hry - Záhada aztécké masky
Svitek
El Tajín
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
3
2
1
2
3
1
3
2
1
Despenza Hormiga
Piedra Perla
Las Ranitas
Playa del Carmen
Bailar Gata
Cabanas la conchita
El Faro del Mar
Proxima Parada
Punta Soliman
Bellado Garucha
Chichén Itza - Opičí dráha
Monte
Albán
3
2
2
1
3
1
1
3
2
2
Teotihuacán
Tenochtitlán
2
2
2
3
2
3
3
1
1
1
3
3
1
3
2
1
2
2
2
1
Tulum Uaxactún Divadlo
2
2
3
2
3
1
3
1
2
1
Uaxactún - Orien ťák
body
3
1
3
2
1
2
3
2
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Chichén Itza
Součet bodů
2
3
3
3
2
2
1
1
2
1
18
17
17
16
16
15
15
14
13
9
Tulum - výtvarná hra
body
Průběžné
pořadí
1
2.-3.
2.-3.
4.-5.
4.-5.
6.-7.
6.-7.
8
9
10
Součet
umístění
32
27
30
30
31
42
43
42
36
56
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tenochtitlán - vodní hra
body
body
1
Playa del Carmen
3
1
Despenza Hormiga
3
1
Bailar Gata
3
1
Playa del Carmen
3
2
Piedra Perla
3
2
Las Ranitas
3
2
Las Ranitas
3
2
Piedra Perla
3
3
Las Ranitas
3
3
El Faro del Mar
3
3
El Faro del Mar
3
3
Despenza Hormiga
3
4
Punta Soliman
2
4
Playa del Carmen
2
4
Punta Soliman
2
4
Bailar Gata
2
5
Cabanas la conchita
2
5
Bellado Garucha
2
5
Piedra Perla
2
5
Punta Soliman
2
6
Bailar Gata
2
6
Cabanas la conchita
2
6
Despenza Hormiga
2
6
Proxima Parada
2
7
Despenza Hormiga
2
7
Proxima Parada
2
7
Playa del Carmen
2
7
El Faro del Mar
2
8
Bellado Garucha
1
8
Punta Soliman
1
8
Cabanas la conchita
1
8
Bellado Garucha
1
9
El Faro del Mar
1
9
Piedra Perla
1
9
Bellado Garucha
1
9
Las Ranitas
1
10
Proxima Parada
1
10
Bailar Gata
1
10
Proxima Parada
1
10
Cabanas la conchita
1
Monte Albán - logická hra,
astrologie
El Tajín - noční hra
body
1
2.-3.
2.-3.
4
5.-6.
5.-6.
7
8
9
10
Piedra Perla
Proxima Parada
Cabanas la conchita
Las Ranitas
Punta Soliman
Bailar Gata
Despenza Hormiga
Playa del Carmen
Bellado Garucha
El Faro del Mar
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
Teotihuacán - stavba
pyramidy
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Proxima Parada
Despenza Hormiga
Bailar Gata
Piedra Perla
Las Ranitas
Punta Soliman
Bellado Garucha
Playa del Carmen
El Faro del Mar
Cabanas la conchita
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
Luštìní svitku
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Playa del Carmen
El Faro del Mar
Cabanas la conchita
Piedra Perla
Las Ranitas
Despenza Hormiga
Bailar Gata
Proxima Parada
Punta Soliman
Bellado Garucha
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Despenza Hormiga
Las Ranitas
Punta Soliman
Playa del Carmen
Bailar Gata
El Faro del Mar
Cabanas la conchita
Proxima Parada
Piedra Perla
Bellado Garucha
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Podobné dokumenty

Tulum - pevnost na útesu Karibského moře

Tulum - pevnost na útesu Karibského moře opevnění). Tvrdí se, že Tulum sloužil jako středisko námořního obchodu. Nejvýstavnější je Palác postavený na nejvyšším místě vysokého břehu. Vchod do svatyně střeží dva sloupy v podobě opeřených ha...

Více

zde - Webnode

zde - Webnode 1. Jaké barvy má mexická vlajka? 2. Mexiko leží v a)severní Americe b)jižní Americe c)střední Americe 3. Kdo dobyl Mexiko a) Kryštof Kolumbus b)Amerigo Vespucci c)Hernán Cortéz d)James Cook 4. Hlav...

Více

5 - Radiozurnal.sk

5 - Radiozurnal.sk Technika Mìní se indukènost na ferit. toroidech s kmitoètem? .....18 Hodiny DX majákù .........................................................21 Vícepásmová anténa W5GI...............................

Více

Tenochtitlán - metropole na jezeře

Tenochtitlán - metropole na jezeře Tenochtitlán - metropole na jezeře Uprostřed jezera Texcoco (dnešní Mexico City) na bažinatých ostrůvcích se v roce 1345 usadil kočovný kmen Aztéků. Kmenová věštba jim předpovídala, že jednou vybud...

Více