Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice

Komentáře

Transkript

Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice
Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice – mládež
FTM 2015 – Mistrovství ČR SUT, Litoměřice, 9.5.2015
Místo
Start. č. Formace
Klub
hodnocení
Suma
1.–6.
1.–6.
1.–6.
1.–6.
1.–6.
1.–6.
7.–8.
7.–8.
9.–11.
9.–11.
9.–11.
12.
21
22
23
24
25
26
11
14
2
7
12
3
Let me know
Finally free
Už dost!
Only human
Haunted
I am not sorry
Sail
So different
Neočekávaná cesta
My
Slow me down
Sand
Rytmus IV A
Pirouette
Arabes ZUŠ
PS Hroch
Storm Ballet
Fénix
MD dance studio
TS Free Dance
TS Kates
Vero při ZUŠ
Modern
Rytmus IV B
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXX–XX
XXXXX–X
XXX–XXX
–XXX––X
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
7
7
6
6
6
4
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
9
5
1
6
10
4
15
Malade
Procházka zimní krajinou
Nannys
LSD
Hey Jude
Neopouštěj mě
Christine
TS Slovan
Arabes ZUŠ
4Dance
ZUŠ
Marty Dance
Tornádo
ZUŠ
X––X–X–
––––XX–
––––X––
–––––––
–––––––
–––––––
–––––––
3
2
1
0
0
0
0
1. kolo
Semifinále
1.
2.–5.
2.–5.
2.–5.
2.–5.
6.
11
21
22
24
25
12
Sail
Let me know
Finally free
Only human
Haunted
Slow me down
MD dance studio
Rytmus IV A
Pirouette
PS Hroch
Storm Ballet
Modern
XXXXXXX
XXXXX––
XXXX––X
–XXX–XX
X––XXXX
X–––XXX
7
5
5
5
5
4
7.
8.
9.
10.
11.
12.
26
2
7
14
23
3
I am not sorry
Neočekávaná cesta
My
So different
Už dost!
Sand
Fénix
TS Kates
Vero při ZUŠ
TS Free Dance
Arabes ZUŠ
Rytmus IV B
–XXX–X–
XX––––X
––X–X––
––––X––
–––––X–
–––––––
4
3
2
1
1
0
11
12
25
24
21
22
Sail
Slow me down
Haunted
Only human
Let me know
Finally free
MD dance studio
Modern
Storm Ballet
PS Hroch
Rytmus IV A
Pirouette
3315131/1,0
2524443/2,0
5641324/3,0
4252615/4,0
1436256/5,0
6163562/6,0
1
2
3
4
5
6
Finále
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porota:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
Jäger Libor
Kleinberg Lukáš
Kleinbergová Vladislava
Knížetová Dagmar
Langmaier Jaroslav
Mikulský Tomáš
Murínová Yveta
Licence č. 40 – Ing. Ondřej Švík
Jablonec nad Nisou (CZ)
Strančice (CZ)
Strančice (CZ)
Chomutov (CZ)
Praha (CZ)
Roudnice nad Labem (CZ)
Děčín (CZ)
11.5.2015 22:52:56
HDsum verze 2.3.0.4
Hodnocení soutěže Show předtančení – mládež
FTM 2015 – Mistrovství ČR SUT, Litoměřice, 9.5.2015
Místo
Start. č. Formace
Klub
hodnocení
Suma
1. kolo
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
6.
7.–8.
7.–8.
9.–10.
9.–10.
11.
51
52
53
54
55
44
39
40
35
41
37
Hollywood
Tancini club
Tramvaj č.13
E.B.T.S. taneční studio
Zůstaň sama sebou
Pirouette
Save The Planet
TS Freedom
Moje Hra
Stream of Dance
Planeta X
M plus
Hairspray
Modern
Andělé noci: boj se závislostí
TaPŠ ILMA
Obludárium
ZUŠ
Pandořina skříňka, aneb zlo proti nadějiScratch DDM
Fast and furious
Scratch DDM
XXXXXXX
XXX–XXX
XXX–XXX
–X–XX–X
–XX––XX
––XXX––
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
7
6
6
4
4
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
43
31
38
32
42
36
34
33
Shubidub dap dap dubidub
Bathory aneb bylo, nebylo….
The 30's
Mafia Action
Wanted
Policejní akademie
Pin up Girl
Trouble with my baby
TK Luna
M plus
B-Star Dance Company
STK Gebert
DC Glow
TS Kates
Glamour
Tornádo
X–X––X–
–––X–X–
–X–X–––
––––X–X
–––X–––
X––––––
X––––––
–––––––
3
2
2
2
1
1
1
0
Stream of Dance
Pirouette
TaPŠ ILMA
Tancini club
E.B.T.S. taneční studio
TS Freedom
XXXXXXX
XXXXX–X
XX––XXX
X–X–XXX
X–XXX–X
X––X–XX
7
6
5
5
5
4
Semifinále
1.
2.
3.–5.
3.–5.
3.–5.
6.
55
53
40
51
52
54
Moje Hra
Zůstaň sama sebou
Andělé noci: boj se závislostí
Hollywood
Tramvaj č.13
Save The Planet
7.
8.
9.
10.
11.
41
35
39
44
37
Pandořina skříňka, aneb zlo proti nadějiScratch DDM
Obludárium
ZUŠ
Hairspray
Modern
Planeta X
M plus
Fast and furious
Scratch DDM
–XX––X–
–X–X–––
–X––X––
–––X–X–
––X––––
3
2
2
2
1
55
52
51
53
54
40
Moje Hra
Tramvaj č.13
Hollywood
Zůstaň sama sebou
Save The Planet
Andělé noci: boj se závislostí
4111211/1,0
2462142/2,0
6633533/3,0
1325465/4,0
5244626/5,0
3556354/6,0
1
2
3
4
5
6
Finále
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porota:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
Jäger Libor
Kleinberg Lukáš
Knížetová Dagmar
Langmaier Jaroslav
Mikulský Tomáš
Pavelková Dana
Pořízek Martin
Licence č. 40 – Ing. Ondřej Švík
Stream of Dance
E.B.T.S. taneční studio
Tancini club
Pirouette
TS Freedom
TaPŠ ILMA
Jablonec nad Nisou (CZ)
Strančice (CZ)
Chomutov (CZ)
Praha (CZ)
Roudnice nad Labem (CZ)
Pardubice (CZ)
Praha (CZ)
11.5.2015 22:52:56
HDsum verze 2.3.0.4
Hodnocení soutěže Street Dance – mládež
FTM 2015 – Mistrovství ČR SUT, Litoměřice, 9.5.2015
Místo
Start. č. Formace
Klub
hodnocení
Suma
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
6.
7.–8.
7.–8.
9.–11.
9.–11.
9.–11.
12.–13.
12.–13.
81
82
83
84
85
71
68
74
65
67
73
61
75
What's up??!!
The Resurrection
Freestyler
One For All
Limited Edition
Make some noise
Coffins
Wild House
Machine gun
Started From The Bottom
Folí rock's
Protože ještě nekončíme
Get Real
Dance c.lock 7even
Rhythm Elitte Crew
m.P.F.D. Crew
To Be Continued, DDM
Filla crew
TS Free Dance
Tutti Frutti
Fantasy Dance Studio
PS Hroch
HDC
Folí de la Fúl
TS Chaozs
Angels Crew
XXXXXXX
XX–XXXX
XXXXXX–
–XX–XXX
X–XXX–X
XX–XX–X
––XX–XX
XXXX–––
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
7
6
6
5
5
5
4
4
14.
15.
16.
17.
18.
64
72
70
66
62
HipHop Huray
First breath
War Is Coming
Don't clique on me
Funky
Dancers4you
Soul United
Fantasy Dance Studio
B.D.A.T.
TS Kates
––X–X–X
–X–––X–
X––––––
–––––X–
–––––––
3
2
1
1
0
1. kolo
Semifinále
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
6.
7.
65
68
71
82
84
67
83
Machine gun
Coffins
Make some noise
The Resurrection
One For All
Started From The Bottom
Freestyler
PS Hroch
Tutti Frutti
TS Free Dance
Rhythm Elitte Crew
To Be Continued, DDM
HDC
m.P.F.D. Crew
–XX–XXX
–X–XXXX
–X–XXXX
XXX–X–X
X–XXXX–
––XXX–X
XXX––X–
5
5
5
5
5
4
4
8.
9.
10.
11.
12.
13.
74
85
73
61
75
81
Wild House
Limited Edition
Folí rock's
Protože ještě nekončíme
Get Real
What's up??!!
Fantasy Dance Studio
Filla crew
Folí de la Fúl
TS Chaozs
Angels Crew
Dance c.lock 7even
XXX––––
X––X–X–
X––X–––
––––––X
–––––––
–––––––
3
3
2
1
0
0
68
82
84
71
67
83
65
Coffins
The Resurrection
One For All
Make some noise
Started From The Bottom
Freestyler
Machine gun
Tutti Frutti
Rhythm Elitte Crew
To Be Continued, DDM
TS Free Dance
HDC
m.P.F.D. Crew
PS Hroch
2271152/1,0
1115573/2,0
6433336/3,0
5364424/4,0
4552261/5,0
3646747/6,0
7727615/7,0
1
2
3
4
5
6
7
Finále
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Porota:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
Jäger Libor
Kleinberg Lukáš
Kleinbergová Vladislava
Langmaier Jaroslav
Murínová Yveta
Pavelková Dana
Pořízek Martin
Licence č. 40 – Ing. Ondřej Švík
Jablonec nad Nisou (CZ)
Strančice (CZ)
Strančice (CZ)
Praha (CZ)
Děčín (CZ)
Pardubice (CZ)
Praha (CZ)
11.5.2015 22:52:56
HDsum verze 2.3.0.4
Hodnocení soutěže Disco Dance – mládež
FTM 2015 – Mistrovství ČR SUT, Litoměřice, 9.5.2015
Místo
Start. č. Formace
Klub
hodnocení
Suma
91
95
94
96
93
Taneční klub KMIT
PS Hroch
Aneri-taneční škola o.s.
Taneční skupina D.A.R.
TS Lyra Lydie Kopáčové
4211121/1,0
1122212/2,0
2433533/3,0
3344354/4,0
5555445/5,0
1
2
3
4
5
Finále
1.
2.
3.
4.
5.
Porota:
Don't Tell Me
Whatever…
Ještě nám stíháš?
Mystery
Pink Diamonds
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
Kleinbergová Vladislava
Knížetová Dagmar
Langmaier Jaroslav
Mikulský Tomáš
Murínová Yveta
Pavelková Dana
Pořízek Martin
Licence č. 40 – Ing. Ondřej Švík
Strančice (CZ)
Chomutov (CZ)
Praha (CZ)
Roudnice nad Labem (CZ)
Děčín (CZ)
Pardubice (CZ)
Praha (CZ)
11.5.2015 22:52:57
HDsum verze 2.3.0.4
Hodnocení soutěže Předtančení – senioři
FTM 2015 – Mistrovství ČR SUT, Litoměřice, 9.5.2015
Místo
Start. č. Formace
Klub
hodnocení
Suma
1. kolo
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
6.–9.
6.–9.
6.–9.
6.–9.
10.–11.
10.–11.
12.
121
122
123
124
125
102
107
110
113
101
105
108
Děkujeme za pochopení
Stream of Dance
Esquivel!
KST BEST
Indiáns show
M plus
Machines Highschool
Ladys Cruel Dance Machine
Naše hříchy všedních dnů
Scratch DDM
Náročný den
Pirouette
Ticket to ride
PS Hroch
S tebou mě baví žít aneb dneska by to šlo
Taneční klub KMIT
Ona hledá jeho, on ji ne!
TS Free Dance
O krok blíž
Taneční škola
Proč bychom si neskočily
Dance Studio Anet
Generační
Danceport
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
X–––XXX
–XXX––X
––X–XX–
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
nasazení
7
7
7
7
4
4
3
13.
14.
15.
16.
17.
106
103
111
104
109
Lázeňská Švihačka
Dancing mamas
I will follow him
Baila Morena
Reklamki
Tancini club
Odkvetlá poupata
Lastdance Team
Alegria
Taneční škola
–X–X–X–
––XX–––
XX–––––
––––X–X
X––––––
3
2
2
2
1
Pirouette
Ladys Cruel Dance Machine
Scratch DDM
PS Hroch
M plus
TS Free Dance
XXXXX–X
X–XXXXX
–XXXXXX
XXX––XX
XX–XXX–
–X––XXX
6
6
6
5
5
4
Semifinále
1.–3.
1.–3.
1.–3.
4.–5.
4.–5.
6.
102
124
125
107
123
113
Náročný den
Machines Highschool
Naše hříchy všedních dnů
Ticket to ride
Indiáns show
Ona hledá jeho, on ji ne!
7.–8.
7.–8.
9.
10.
11.
12.
110
121
105
122
108
101
S tebou mě baví žít aneb dneska by to šlo
Taneční klub KMIT
Děkujeme za pochopení
Stream of Dance
Proč bychom si neskočily
Dance Studio Anet
Esquivel!
KST BEST
Generační
Danceport
O krok blíž
Taneční škola
XX––––X
––XX–X–
––XX–––
X–––X––
–––––––
–––––––
3
3
2
2
0
0
102
107
125
124
113
123
Náročný den
Ticket to ride
Naše hříchy všedních dnů
Machines Highschool
Ona hledá jeho, on ji ne!
Indiáns show
4323141/1,0
3546212/2,5
6214523/2,5
2431454/4,0
5655335/5,0
1162666/6,0
1
2,5
2,5
4
5
6
Finále
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Porota:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
Jäger Libor
Kleinberg Lukáš
Kleinbergová Vladislava
Knížetová Dagmar
Mikulský Tomáš
Pavelková Dana
Pořízek Martin
Licence č. 40 – Ing. Ondřej Švík
Pirouette
PS Hroch
Scratch DDM
Ladys Cruel Dance Machine
TS Free Dance
M plus
Jablonec nad Nisou (CZ)
Strančice (CZ)
Strančice (CZ)
Chomutov (CZ)
Roudnice nad Labem (CZ)
Pardubice (CZ)
Praha (CZ)
11.5.2015 22:52:57
HDsum verze 2.3.0.4
Festival tanečního mládí 2015 – MČR SUT mládež a senioři
9.5.2015 | Litoměřice
Hodnocení 3D
1. kolo – Parketové taneční kompozice
1
2
3
4
5
6
A
15
21
16
13
12
14
B
5
21
23
18
20
19
C
14
22
20
17
18
13
D
10
21
21
20
19
20
E
19
20
20
17
21
20
F
12
15
14
12
18
10
G
9
24
22
8
13
12
84 144 136 105 121 108
SUMA
7
20
22
24
21
23
9
20
139
9
19
16
19
23
18
21
18
134
10
18
10
15
19
18
11
16
107
11
27
27
27
24
25
18
23
171
12
25
26
21
19
25
23
22
161
14
24
24
23
23
26
24
21
165
15
13
17
15
18
18
7
7
95
1. kolo – Show předtančení
31
32
33
34
A
15
13
10
18
B
21
15
16
12
C
15
12
9
15
D
23
18
16
17
E
16
21
12
15
F
20
19
15
15
G
19
23
17
18
129 121
95 110
SUMA
35
16
22
18
25
18
17
24
140
36
17
17
18
17
12
16
15
112
37
13
18
20
21
19
18
20
129
38
16
23
15
21
12
16
22
125
39
20
20
20
15
24
20
25
144
40
19
24
21
19
25
23
24
155
41
14
26
21
18
15
21
24
139
42
16
19
19
23
13
16
22
128
43
18
11
20
19
15
20
23
126
1. kolo – Street Dance
61
62
64
A
15
13
17
B
20
23
17
C
23
20
22
D
21
20
19
E
12
6
21
F
21,5
17
17
G
22
18
23
135 117 136
SUMA
65
16
29
28
18
20
26
24
161
66
14
19
19
17
13
25
18
125
67
21
22
25
26
24
21
24
163
68
22
28
21
24
23
25
24
167
70
19
21
20
20
14
24
23
141
71
18
30
24
22
19
26
24
163
72
17
26
18
20
15
22
23
141
73
23
27
20
21
18
19
23
151
74
24
24
27
24
17
21
22
159
75
22
25
26
20
16
18
22
149
1. kolo – Senioři
101
A
18
B
8
C
18
D
14
E
17
F
21
G
23
119
SUMA
104
10
4
18
15
15
18
23
103
105
14
16
18
24
14
20
23
129
106
13
12
17
21
12
21
22
118
107
26
17
20
18
24
24
23
152
108
15
11
21
15
18
22
21
123
109
17
13
14
15
7
15
22
103
110
22
20
23
21
20
20
23
149
111
16
15
15
12
9
17
22
106
113
20
18
22
21
18
21
23
143
102
23
19
22
24
21
23
23
155
103
12
10
19
18
12
19
22
112
44
17
25
20
23
20
21
24
150
Semifinále – Parketové taneční kompozice
14
12
11
7
3
2
A
15
19
21
12
11
20
B
14
18
24
16
15
19
C
19
20
24
21
18
20
D
18
20
24
19
21
22
E
24
23
26
23
20
19
F
18
23
24
14
15
18
G
13
17
16
14
10
20
121 140 159 119 110 138
SUMA
21
24
20
23
25
24
16
11
143
22
17
25
22
27
22
21
21
155
23
13
12
18
20
18
24
12
117
24
16
21
23
27
21
28
19
155
25
18
17
19
27
24
26
18
149
Semifinále – Show předtančení
44
41
40
39
A
15
14
20
19
B
18
20
22
17
C
18
24
19
21
D
23
18
16
19
E
17
11
24
21
F
24
21
22
19
G
22
22
26
25
137 130 149 141
SUMA
37
17
14
23
20
15
19
22
130
35
18
19
21
25
18
18
23
142
51
21
16
25
22
22
21
25
152
52
27
15
24
25
26
19
25
161
53
30
23
24
22
27
18
25
169
54
25
21
22
24
20
24
25
161
55
26
28
25
26
28
27
26
186
Semifinále – Street Dance
75
74
73
A
15
24
18
B
18
24
20
C
18
27
20
D
18
21
22
E
12
14
17
F
19
23
24
G
22
20
23
122 153 144
SUMA
71
12
23
24
23
19
25
24
150
68
17
25
21
25
22
26
26
162
67
16
17
24
27
24
24
26
158
65
12
26
26
18
20
26
26
154
61
9
16
18
20
10
21
25
119
81
10
12
21
16
13
21
23
116
82
21
27
27
17
21
23
25
161
83
20
22
26
20
15
25
22
150
84
19
21
25
22
23
27
23
160
Semifinále – Senioři
113 110
A
20
22
B
24
26
C
21
20
D
19
20
E
20
15
F
24
19
G
23
23
151 145
SUMA
107
26
21
22
19
17
24
23
152
105
14
20
23
24
14
18
21
134
102
23
22
24
24
21
22
24
160
101
18
9
18
15
15
20
21
116
121
17
19
24
21
18
24
22
145
122
21
10
21
20
19
20
22
133
123
28
23
19
24
21
24
22
161
124
27
18
22
24
24
24
24
163
125
19
25
27
22
26
25
23
167
Finále – Senioři
107 125
A
26
19
B
21
24
C
23
26
D
21
24
E
25
18
F
26
25
G
28
27
170 163
SUMA
108
15
12
21
18
12
21
20
119
26
16
23
21
24
17
24
9
134
85
25
19
24
24
11
25
24
152

Podobné dokumenty

Protokol soutěže Parketové taneční kompozice

Protokol soutěže Parketové taneční kompozice Tramvaj č.13 Hollywood Zůstaň sama sebou Save The Planet Andělé noci: boj se závislostí

Více

Protokol soutěže Parketové taneční kompozice

Protokol soutěže Parketové taneční kompozice People help the people Sally's dance

Více

HDsum - Protokol soutěže Miniděti - PTK + Show

HDsum - Protokol soutěže Miniděti - PTK + Show (CZ) Tomáš Sloupský a Strea teamPraha (CZ) Tomáš Sloupský a Strea teamPraha (CZ) Iva Bičišťová a kolektiv (CZ) Veronika Jehličková a kolektivPraha (CZ)

Více

výsledková listina výsledková listina

výsledková listina výsledková listina 13 TK Kmit &to be Continued, DDM Orlová

Více

Organizace Vedoucí město Název choreografie Choreograf Počet

Organizace Vedoucí město Název choreografie Choreograf Počet Kategorie S - senioři disciplína 3A + 4A + 5A - Show dance + Parketovky +Volný tanec Taneční škola Česká Třebová

Více

startovní listina

startovní listina finále hip hop formatin 5 formací finále freestyle formation 5 formací vyhlášení výsledků kategorie dětí, podle časového rozmezí případně vyhlášení i juniorů Dospělí hip hop HOBBY formation

Více

11 RK Crazy All hands can dance Preclíková Michaela 3:25

11 RK Crazy All hands can dance Preclíková Michaela 3:25 JVK ELITE STREET SHOW 34 Taneční skupína D.A.R. Taneční studio Hazard 35 Jesenice

Více

Ke stažení

Ke stažení Prozření Aneri - TŠ Val. Meziříčí More than words TS Kates Bohumín Mezi nebem a zemí Street show - junioři Vikctory Dance Havířov Addamsova rodina

Více