,/(,eY?e +

Komentáře

Transkript

,/(,eY?e +
,
Sbírka zákonů č' 317 / 2012
1,16
Strana 4045
Příloha k nařízení vlád1'č' 317/2012 sb.
Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely,destilátu a lihovin
o otlsahu etanolu
nejméně 20 7o objemových nebo více
1a. Prohlášení provozovat€le
potravinářského podniku o tihu nebo destilátu, který byl vyroben na územi
Českérepubliky
ICo, bylo-li
Výrobce
íiméno a ofiimení u fozických osob, název u právnickýchp5qb)
L
t
r-{
oý0
]2
GurJ
€ď
pP&. p
přiděleno:
,/(,eY?e +
Í]-C
Místo podnikání (u fuzickýoh osob):
Obec:
UIice/č.p.:
PSC:
Tel.:
Ulice/č.p.:
PSCr
Tel.:
Sídlo (u právnicých osob):
Obec:
i4-f-ť(-r'ť tc€
1e uc-
Drub lihďdruh destilátu
/
5Pť 6á
2-2-
14o..>ao
\íEÍ'.1Ny_
Pcc=
Ž'lotr!"\:ťu:|u4y-g 2- l
v
objemových):
t
e' 4
7o
2-proPanolu
Obsah metanolu (mgll vyjádřeno na l00vo Obsab
[izopropylalkoholul (mgil
objemových etanolu):
?-'Á
Identifi kačníčísloprotokolu:
sx,4
u
v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení
_ formou uředního překladu do ěeského j
Obsah etanolu (vyjádřeno
e,(Z(e|K
Císlo šaržďDatum YIZ"lu
Množstvív litrech 1000Á etanolu:
:
e
4X
vyjádřeno
*s (L
14 r^,s
ýfi^ -}avet n r pu l0 s
Identifrkace a adresa laboratoře:
}*t
na
l009/o
objemových etanolu):
d'*}v.>
(/-
Datum vvstavení:
Jk " z- za4?-
odpovědná osoba výrobce:
Jméno a příjmení:
VLAŠTinll- -{HRttgu
Datum:
J.Y-g - Lor.L
Tel.:
E-mail:
,&ll^.ťa^ b-"lro Qpefir'agL
Otisk razítka:
sI}Úl:
Lihovar Budečs*R
!!:o'
56 Telč
"/
l!J l2 /yo
rČo)avtga1 , Í)ÍC('t" \8t2'196',7
127887ó
/
r"ti gs+ass:zs,
$fl
i]
]
rlt)
1'i
lla;
ďo<
Podplsi
\^--
2/6qlí
/

Podobné dokumenty

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Více

UB 762115-06 Negrita Spiced Golden 0,7 (L300772

UB 762115-06 Negrita Spiced Golden 0,7 (L300772 (iménoa Dřiimeníu fizických osob.název u !rá\.nicl.ýchosob)

Více

Petr Stromský 4.10.2012 7:45:34

Petr Stromský 4.10.2012 7:45:34 česká republika Místo podnikání(u fyzick ch osob) obec:

Více

Stažení

Stažení 8 m se při teplotě 40°C prodlouží o 4 mm. K eliminaci této roztažnosti slouží dilatační spáry. Jestliže má místnost nepravidelný tvar nebo deska mazaniny je příliš velká, musí být po obvodu desky p...

Více

Kanalizační řád

Kanalizační řád JednAse o stAvalicistoku z trub betonouj'chDN 200mm.Stoka vede v mistni komunikaciv zapadniddsti obce a je vyrlstdnaza zirctavbouobce do stavajiciho pilkopu.Piikopje vyrist6ndo zatrubn6n6ho

Více

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území V průběhu zpracování této dokumentace (Podklady pro ÚAP_K), po předání její 1. části – „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ zadavateli, určil zadavatel změnu názvu dokumentace z „Podkla...

Více

Aplikovaná fonologie

Aplikovaná fonologie třebas home a louka, a např. house a auto. Jak popíšete ten rozdíl? Když rozdělíte českou dvojhlásku, každá z oněch dvou samohlásek se vyskytuje v naprosto stejné podobě i jinde, jako samostatná. T...

Více

Rozbory vody ze dne 13.4.2011

Rozbory vody ze dne 13.4.2011 vyhláškou Ministerstva zdi votnictv i Č. 252/2004 Sb. platnéi na pitnou a teplou vodu a četnost a r ozsah kontroly pitr-é vody. MH - Nejvy mezní hodnota :,H - Lil litní hodnota, DH - Doporuč

Více