článku - Falzum.cz

Komentáře

Transkript

článku - Falzum.cz
Padělek obrazu Marca Chagalla za £100,000 „bude zničen“
Martin Lang zjistil pravdu o nepravém Chagallovi v programu BBC One’s Fake Or Fortune? (Padělek nebo
Štěstí?)
Obchodníku Martinu Langovi bylo po odhalení nepravosti obrazu řečeno, že dílo, za které zaplatil
100,000 liber bude zničeno. Martin Lang koupil dílo, o kterém si myslel, že jde o originální obraz
umělce ruského původu Marca Chagalla, v roce 1992. Jeho pravost byla komplexně testována
experty z pořadu BBC One’s Fake Or Fortune?. Bohužel pro Martina Langa se ukázalo, že použité
modré a zelené pigmenty ještě v roce 1909 neexistovaly, začaly se vyrábět až ve 30. letech 20. století.
Dále se ukázalo, že pozdější edice Sovětské knihy umění od experta na umění a Chagallova přítele –
kterou M. Lang citoval jako potvrzení pravosti obrazu – už dílo nezahrnovaly. Poslední možností bylo
obraz odeslat do Chagallova Komitétu v Paříži. Bylo mu ale oznámeno, že jde o padělek a podle
francouzského práva by měl být zničen. Toto rozhodnutí ale bylo kritizováno jako „extrémní,
nevhodné a násilnické“. Phillip Mould, expert na umění ze jmenovaného pořadu řekl, že rozhodnutí
nikdy nebyla finální a mohou být znovu ověřena za pomoci moderní vědy a technologií. „Zdá se mi to
nabubřelé do extrému navždy považovat jejich rozhodnutí za absolutně správné,“ řekl. „Není to
akademické.“ „Drakonické.“ Chagall, který zemřel téměř před třiceti lety ve Francii, se narodil
v Bělorusku v roce 1887. Protože je považován za průkopníka modernismu, jsou dnes jeho díla
prodávána za miliony liber. Chagallův Komitét je provozován dvěma vnučkami umělce s cílem
ochraňovat jeho dobré jméno ve světě umění. Langův syn nedávno přivolal experty z pořadu BBC o
padělcích, aby určili, zda jde o originál. Podle BBC se obraz objevil v Rusku v roce 1991 a Langovi byl
nabídnut za zlomek jeho ceny.
Pan Lang (63 let), developer z Leedsu, požádal Komitét, aby akvarel – akt datovaný do roku 1909-10 –
označili jako padělek a vrátili mu ho nebo mu garantovali, že bude odškodněn v případě, že bude
později označen jako originál. Stále
čeká na odpověď.
Chagall je označován jako průkopník
modernismu.
Morální právo umělce
François Duret-Robert, autor Zákona o trhu s uměním, řekl, že zničení padělaného díla není jedinou
možností, ale očekávanou. Řekl, že umělcovi dědici mají ve Franci právo zničit dílo, které je oficiálně
považováno za padělek. Tomu se říká „morální právo umělce.“ „Mohlo by se říci, že padělání je
porušení umělcova díla,“ vysvětlil Duret-Robert, přidávajíce, že francouzské právo je s velkou
pravděpodobností nejpřísnější v případě, kdy se jedná o ochranu děl malířů a sochařů. Nicméně
soudce rozhodující případ se nicméně mohl přiklonit k jiným možnostem jako např. jasné smazání
padělaného podpisu a označení díla jako padělku nebo ho předat muzeu, kde by pomohlo odhalit
další padělky. Většina komitétů posuzujících pravost uměleckých děl žádá majitele o podepsání
souhlasu, že rozumí, že jejich majetek by mohl být zničen, pokud by se jednalo o padělek, řekl Pierre
Valentin, právník specializovaný na poradenství sběratelům umění. Ale v Langově případu to
Chagallův Komitét jasně nevysvětlil, řekl. „Některé smlouvy jsou zřetelnější. Tuto smlouvu jsem
neviděl, ale byl mi přečten jeden odstavec a vůbec to není zřejmé,“ řekl Valentin, londýnský právník
ze společnosti Constantine Cannon. „Je to velmi neslušné. Mělo to být naprosto jasné.“
Podle podobných případů z minulosti má Lang velmi malou šanci dostat svůj obraz zpět. Dva majitelé,
kteří dali k ověření svá díla údajně od Joana Miróa Miróovu Komitétu v Paříži, se soudili kvůli zničení
děl. Oba ale své případy prohráli, řekl Valentin.
Martin Lang, vyfocený v Bělorusku
s Fionou Bruce, řekl, že komitét zaujal
„drakonický postoj“.
„Netušil jsem, že by kdokoli mohl
zaujmout tak neúprosný postoj,“
řekl Martin Lang. „Řekli, že chtějí
bojovat proti padělání, ale já si
myslím, že to bude mít opačný
efekt. Jjen lidi odradí od
veřejného vystoupení.“ Fiona
Bruce, host pořadu Fake Or
Fortune?,
řekla:
„Takové
rozhodnutí nutí majitele jakéhokoli obrazu hrát něco jako ruskou ruletu s jejich cennými uměleckými
díly. Jedinou cestou ke zjištění pravosti obrazu byl pro Martina Chagallův Komitét, neměl jinou
možnost. Nikdy mu ale nebylo jasně řečeno, že pokud se jim obraz nebude zdát, tak ho spálí. Jak se
někdo může na komitét vůbec obrátit se svým obrazem, když je tohle jejich reakce?“
Zdroje:
http://www.cbc.ca/news/arts/forged-marc-chagall-painting-may-be-burned-as-a-fake-1.2521282
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26000331
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/british-mans-100000-chagall-painting-to-beburnt-as-fake-in-france-9102230.html

Podobné dokumenty

Do I oWn A GEnuInE PEtZL PRoDuct ? VLAstnÍM oRIGInáLnÍ

Do I oWn A GEnuInE PEtZL PRoDuct ? VLAstnÍM oRIGInáLnÍ Zakoupili jste originální výrobek značky Petzl. Výrobky Petzl nadále nakupujte pouze u oficiálních prodejců značky Petzl. Varování: OOPP musí být prodávány/předávány s návodem k používání. Pokud ne...

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace kompletní soubor, ale i proto, že se podařilo objevit i dosud neznámé obrazy a přípravné kresby k nim. Poté byl cyklus písní vystřídám akvarely známými akvarely Českého Středohoří, jejichž panorama...

Více

Marc Chagall na návštěvě u Reynka. Dva géniové jsou

Marc Chagall na návštěvě u Reynka. Dva géniové jsou sobě. Ten se však jen usmívá a pomalu se k Mojžíšovi snáší na oblaku. Jde o jednu z nejkrásnějších ilustrací starozákonních příběhů od Marka Chagalla. Sto pět grafik tohoto francouzského autora se ...

Více

dějiny spásy ve vitrážích marca chagalla

dějiny spásy ve vitrážích marca chagalla navfraumuenster/panorama-chorchagall. O Marcu Chagallovi a jeho vidění světa jako daru od Boha a o pojetí jeho umění pojednává jeho autobiografie, která vyšla v českém překladu pod názvem Ma vie – ...

Více

Ruská avantgarda ve Vídni

Ruská avantgarda ve Vídni ednou ze zásadních kulturních událostí roku 2016 je bezesporu výstava „Od Chagalla k  Malevičovi“ ve vídeňské Albertině. Vznikla ve spolupráci s Ruským muzeem v  Petrohradě a  předními západoevrops...

Více

Vzdělávací agentura | Mgr. Jitka Blechová

Vzdělávací agentura | Mgr. Jitka Blechová nejmnohotvárnější odvětví moderny. V období mezi lety 1910 a 1920 se umění v Rusku vyvíjelo přímo překotně, vznikaly další a další umělecké školy a spolky. Každá skupina měla svůj vlastní program, ...

Více

RECENZE

RECENZE je chemik, biochemik, klinický analytik, ale i chemik bádající na poli syntézy steroidů a syntézy se steroidy. Druhé vydání se přidržuje formátu vydání prvého, přidávajíce kapitolu o farmaceutickýc...

Více