rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro

Komentáře

Transkript

rudoplast dh-1700-sic-p - Průmyslová keramika, spol. s ro
Průmyslová keramika, spol. s r.o.
Spešovská 627
CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ
++420-516 432 197,516 432 251,516 433 831
Fax ++420-516 432 273
e-mail: [email protected]
http: www.prumker.cz
RUDOPLAST DH-1700-SIC-P
TYP
SUROVINOVÁ BÁZE
dusací hmota
VAZBA
siliciumkarbid
TYPE
chemická (fosfátová)
ROHSTOFFBASIS
BINDUNGSART
Rammasse
Siliciumcarbid
TYPE OF PRODUCT
MAIN RAW MATERIAL BASE
ramming mass
chemisch
(phosphatisch)
TYPE OF BOND
silicon carbide
chemical (phosphate)
VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA
KLASIFIKAČNÍ TEPLOTA
ZRNITOST
°C
1700
t/m3
2,6
KLASSIFIZIERUNGSTEMPERATUR
CLASSIFICATION TEMPERATURE
KÖRNUNG
GRAIN SIZE
ROZDĚLÁVACÍ KAPALINA
ANMACHFLÜSSIGKEIT
MIXING LIQIUD
REFRAFIX P-35
ABRIEB
ABRASION RESISTANCE
cm3
15
°C
1600
ÚNOSNOST V ŽÁRU (ČSN EN ISO 1893)
*)
CHEMICKÉ SLOŽENÍ / CHEMISCHE ANALYSE / CHEMICAL ANALYSIS
0-3
OBRUSNOST (ČSN EN ISO 16282)
SPOTŘEBA MATERIÁLU
MATERIALBEDARF
MATERIAL REQUIRED
mm
9
Al2O3
SiO2
(%)
Fe2O3
SiC
13
4
0,4
82
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI / FYZIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES
DRUCKFEUERBESTÄNDIGKEIT
REFRACTORINESS-UNDER-LOAD
kg / 100 kg
( ČSN EN 1402-6 )
TEPLOTA VÝPALU
OBJEMOVÁ HMOTNOST
PEVNOST V TLAKU
TRVALÉ DÉLKOVÉ ZMĚNY
ZDÁNLIVÁ PÓROVITOST
BRANDTTEMPERATUR
TEST TEMPERATURE
ROHDICHTE
BULK DENSITY
kg.m-3
KALTDRUCKFESTIGKEIT
COLD CRUSHING STRENGTH
BLEIBENDE LIN. LÄNGEÄNDERUNDG
PERMANENT LINEAR CHANGE
OFFENE POROSITÄT
APPARENT POROSITY
MPa
%
%
70
min. 90
min. 100
max. -0,2
16
21
°C
400
800
1500**)
TEPELNÁ VODIVOST
2600
min. 2580
min. 2510
min.
min.
max. ±0,3
/ WÄRMELEITFÄHIGKEIT / THERMAL CONDUCTIVITY (ČSN EN ISO 8894-1)
200
400
600
800
1000
1100
7,00
8,28
8,87
9,00
9,20
9,35
°C
W.m-1.K-1
OSTATNÍ ÚDAJE / BLEIBENDE ANGABEN / THE OTHERS INFORMATION
INSTALACE:
VERARBEITUNGSTECHNIK:
dusání
METHOD OF PLACEMENT:
Stampfen
ramming
DODÁVANÝ STAV:
suchá směs
LIEFERSTAND:
das trockene Gemisch
SUPPLIED CONDITION:
dry mixture
BALENÍ:
25 kg pytle
VERPACKUNG:
25 kg Säcke
PACKING:
25 kg bags
SKLADOVATELNOST:
neomezená
LAGERFÄHIGKEIT:
unbegrenz
STORAGE LIFE:
unlimited
POUŽITÍ :
VERWENDUNG:
TYPICAL APLICATIONS:
pro vytváření ochranných
für die Verfetigung der schutza teplosměnných vyzdívek v energetických und wärmeauschbaren Auskleidungen
agregátech
in den Wärmekraftanlagen
*) SPOTŘEBA VODY PRO ÚPRAVU KONZISTENCE 0,5 L/ 100kg
protective and heat conducting layers in boilers,
incinerators and power plants
**) redukční výpal / der Reduktionsausbrand / after reducing firing
ANMACHWASSERBEDARF FÜR DIE REGULIERUNG DER VERARBEITBARKEIT
WATER REQUIRED FOR CONSISTENCY REGULATION BY PROCESSING
vydáno: 12.4.2002
08/018

Podobné dokumenty

novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro

novobet 1650 - Průmyslová keramika, spol. s ro VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA

Více

ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro

ekoplast nrb - Průmyslová keramika, spol. s ro VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA

Více

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro

ekoplast nrb-t - Průmyslová keramika, spol. s ro VŠEOBECNÉ ÚDAJE / ALLGEMAINE ANGABEN / GENERAL DATA

Více

žárotmel ferral - Průmyslová keramika, spol. s ro

žárotmel ferral - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více

žárotmel excelent - Průmyslová keramika, spol. s ro

žárotmel excelent - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více

KAMMAL MOD-h - Průmyslová keramika, spol. s ro

KAMMAL MOD-h - Průmyslová keramika, spol. s ro Průmyslová keramika, spol. s r.o. Spešovská 627 CZ 679 02 RÁJEC-JESTŘEBÍ

Více