Varius H3 POJISTKOVÉ VLOŽKY VN

Komentáře

Transkript

Varius H3 POJISTKOVÉ VLOŽKY VN
Varius
Pojistkové vložky VN
POJISTKOVÉ VLOŽKY VN
„ Vysokonapěťové pojistkové vložky řady PL, PM, PQ
se používají pro jištění VN strany distribučních
transformátorů a dalších zařízení pracujících
s napětím nad AC 1000 V.
„ Bezpečně přerušují všechny proudy od jejich jmenovité
vypínací schopnosti I1 směrem dolů k minimálnímu
vypínacímu proudu I3 uvedenému v tabulkách a na
štítku pojistkových vložek.
„ Omezený rozsah funkce - jištění proti zkratu a vyšším
nadproudům (back-up pojistky).
„ Vhodné pro vnější i vnitřní použití.
„ Ukazatel stavu se používá k vizuální indikaci přetavení
pojistky i pro aktivaci dalšího příslušenství. V případě
poruchy může tímto způsobem pojistka na jedné fázi
iniciovat odpojení zbývajících fází systému.
VN pojistkové vložky 10/12 kV
In
[A]
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
Typ
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
PL45
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
Objednací Velikost DxL
kód
[mm]
OEZ:14807
51x292
OEZ:14808
51x292
OEZ:14809
51x292
OEZ:14810
51x292
OEZ:14811
51x292
OEZ:14812
51x292
OEZ:14813
51x292
OEZ:14814
51x292
OEZ:14815
51x292
OEZ:14816
64x292
OEZ:14817
64x292
Ztráty Pv
[W]
10
16
16
18
24
28
36
47
60
72
85
Odpor Rk
[mΩ]
222
131
54,6
39,1
31,2
23,4
17,2
13,5
10,6
7,81
5,74
Min. vypínací
proud I3 [A]
23
35
53
73
87
111
143
168
235
272
388
I2ta
[A2s]
1 000
2 300
3 900
5 400
8 400
15 000
25 000
31 000
47 000
91 000
140 000
Hmotnost
[kg]
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
3,300
3,300
Balení
[ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ztráty Pv
[W]
20
32
34
38
49
59
79
98
127
153
400
Odpor Rk
[mΩ]
444
262
109
78,2
62,4
46,8
34,3
27
21,1
15,7
18
Min. vypínací
proud I3 [A]
23
34
56
73
92
92
118
185
217
265
430
I2ta
[A2s]
1 000
2 300
3 900
5 400
8 400
15 000
25 000
31 000
47 000
91 000
94 000
Hmotnost
[kg]
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
3,700
5,100
5,100
Balení
[ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ztráty Pv
[W]
34
44
52
62
85
96
116
133
Odpor Rk
[mΩ]
684
402
165
117
98
73,4
52,4
36,8
Min. vypínací
proud I3 [A]
23
35
70
98
112
116
178
255
I2ta
[A2s]
1 200
3 000
5 100
8 200
15 000
23 000
39 000
81 000
Hmotnost
[kg]
2,900
2,900
2,900
2,900
2,900
6,250
6,250
6,250
Balení
[ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
VN pojistkové vložky 22/25 kV
In
[A]
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
Typ
Objednací
kód
PM45 6,3
14818
PM45 10
14819
PM45 16
14820
PM45 20
14821
PM45 25
14822
PM45 31,5
14823
PM45 40
14824
PM45 50
14825
PM45 63
14826
PM45 80
14428
PM45 100
14429
Velikost DxL
[mm]
51x442
51x442
51x442
51x442
51x442
51x442
51x442
51x442
64x442
76x442
76x442
VN pojistkové vložky 35/38,5 kV
In
[A]
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
H2
Typ
PQ45
PQ45
PQ45
PQ45
PQ45
PQ45
PQ45
PQ45
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
Objednací
kód
14827
14828
14829
14830
14831
14832
14833
14834
Velikost DxL
[mm]
51x537
51x537
51x537
51x537
51x537
76x537
76x537
76x537
Varius
Pojistkové vložky VN
POJISTKOVÉ VLOŽKY VN
Kritéria pro přiřazení pojistkových vložek k transformátorům
Při přiřazování pojistkových vložek k transformátorům musí být respektována následující kritéria:
„ VN pojistková vložka musí vydržet nárazový magnetizační
„ Při zkratu na sekundárních svorkách transformátoru
proud transformátoru o velikosti 12 násobku jmenovitého
musí být minimální vypínací proud I3 VN pojistkové
proudu transformátoru po dobu 0,1 s.
vložky menší než proud, který při tomto zkratu může
„ Při zkratu na sekundárních svorkách musí VN pojistková
v obvodu na primární straně vzniknout.
vložka tento zkrat odpojit do 2 s.
„ VN pojistková vložka musí být selektivní s NN pojistkovou vložkou nebo jističem použitým na sekundární
straně transformátoru (kontrolovat lze pomocí programu Sichr).
„ Je-li v přiřazovací tabulce uvedeno více možností, je
nutno vzít v úvahu další kritéria jako délku VN vedení, zkratový výkon v místě odbočení ze sítě VVN a uk
transformátoru. Doporučení platí obecně pro venkovní
i zapouzdřená provedení. Vliv zapouzdření eliminujeme volbou jmenovitého proudu pojistkové vložky která
dostatečně převyšuje jmenovitý proud transformátoru.
„ Pokud bude transformátor vystavován působení
nadproudů, doporučuje se použití pojistkové vložky
s vyšším jmenovitým proudem.
„ Uvedená doporučení nemusí být vhodná pro speciální
transformátory, které napájejí např. motorové obvody
se spouštěcími proudy většími než jmenovitý proud
pojistkové vložky.
Parametry
Typ
PL45
PM45
PQ45
Normy
IEC 60282-1
VDE 0670
DIN 43625
63 kA
IEC 60282-1
VDE 0670
DIN 43625
50 kA
IEC 60282-1
VDE 0670
DIN 43625
35,5 kA
Jmenovitá vypínací schopnost
I1
Doporučené přiřazení VN pojistek k distribučním transformátorům
Transformátor
[kVA]
1)
50
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
pouze pro transformátory s uk= 4 %
10/12 kV
22/25 kV
35/38,5 kV
Pojistková vložka PL45
In min [A]
In max [A]
6,3
10,0 1)
16,0
20,0 1)
16,0
20,0 1)
20,0
31,5 1)
25,0
31,5
25,0
40,0 1)
31,5
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
63,0
63,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Pojistková vložka PM45
In min [A]
In max [A]
6,3
6,3
6,3
10,0 1)
6,3
10,0 1)
10,0
16,0 1)
10,0
16,0 1)
16,0
20,0 1)
16,0
20,0
25,0
31,5
25,0
31,5
31,5
40,0
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
63,0
63,0
80,0
Pojistková vložka PQ45
In min [A]
In max [A]
6,3
6,3
6,3
10,0 1)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
16,0 1)
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
20,0
25,0
25,0
31,5
31,5
31,5
31,5
40,0
31,5
40,0
Rozměry
31
26
ukazatel po aktivaci
H3
Varius
Pojistkové vložky VN
POJISTKOVÉ VLOŽKY VN
Charakteristiky
Tavná ampérsekundová charakteristika
PL45
Tavná ampérsekundová charakteristika
PM45
100 A
Tavná ampérsekundová charakteristika
PQ45
80 A
100 A
80 A
63 A
63 A
50 A
50 A
40 A
40 A
31,5 A
31,5 A
25 A
25 A
20 A
20 A
16 A
16 A
10 A
10 A
6,3 A
6,3 A
Omezovací charakteristika
PL45, PM45, PQ45
10
6
Ic [A]
5
10
5
5
100 A
80 A
63 A
50 A 40 A
31,5 A
20 A 25 A
16 A
10 A
10 4
5
6,3 A
10
3
5
10
2
Charakteristika vybavovacího systému
PQ45
Síla [N]
5 10 4
Charakteristika vybavovacího systému
PL45, PM45
Vysunutí ukazatele [mm]
H4
5 10 3
Síla [N]
10 2
Vysunutí ukazatele [mm]
5 10 5
Ip [A]
5 106

Podobné dokumenty

VN POJISTKOVÉ VLOŽKY

VN POJISTKOVÉ VLOŽKY VN pojistková vložka musí být selektivní s NN pojistkovou vložkou nebo jističem použitým na sekundární straně transformátoru (kontrolovat lze pomocí programu SICHR).

Více

Podniková norma PRE a PREdi VÝKONOVÉ NOŽOVÉ POJISTKY

Podniková norma PRE a PREdi VÝKONOVÉ NOŽOVÉ POJISTKY VÝKONOVÉ NOŽOVÉ POJISTKY 400 V TYPU NH1 A NH2

Více

PARALELNÍ ŘAZENÍ POJISTEK

PARALELNÍ ŘAZENÍ POJISTEK Pro zvýšení jmenovitého proudu pojistek je možno pojistky řadit paralelně po dvojicích P50... nebo čtveřicích P50T06, a to při dodržení následujících podmínek:

Více

Celý článek v PDF formátu ZDE.

Celý článek v PDF formátu ZDE. pozoruhodná klíčová možnost – odhalit kolem 54.000 markerů DNA, které se vzájemně testují a to za cenu kolem 225 USD za zvíře. „Dalším významným klíčovou událostí je zjištění, že jednou budeme mít ...

Více

Ochranné a spínací přístroje fotovoltaických zdrojů

Ochranné a spínací přístroje fotovoltaických zdrojů Na obecném schématu (Obr. 1) je znázorněn příklad provedení FV zdroje pracujícího paralelně s distribuční sítí. Zdrojem elektrické energie je fotovoltaické pole, které je pomocí vedení spojeno s mě...

Více

Prohlášení o shodě - Lučební závody Kolín

Prohlášení o shodě - Lučební závody Kolín Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Více

diagnostika a opravy kotoučových třecích spojek automobilů

diagnostika a opravy kotoučových třecích spojek automobilů vozidel používá suchých třecích spojek s dvěma, nebo třemi hnanými kotouči. Je-li však pro třecí spojku k dispozici omezený montážní prostor, je nutno pro přenos výkonu použít větší počet spojkovýc...

Více

Moderní přístroje pro jištění a ochranu sítí NN

Moderní přístroje pro jištění a ochranu sítí NN Elektrické rozvodné sít nízkého nap tí jsou dle [1] sít stejnosm rné do nap tí 1500V a sít st ídavého nap tí s mezifázovým (sdruženým) nap tím maximáln U n = 1000V , ili mezi fází a zemí U f = 600V...

Více