J2 - Sandvik

Komentáře

Transkript

J2 - Sandvik
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Převodní tabulka
J2
Výpočtové vztahy a definice
J2
Provedení na zakázku
J3
Poučení o ochraně zdraví
J7
Srovnávací rejstřík materiálů
J8
Recyklační systém firmy Coromant (CRC)
J13
Abecední rejstřík
J14
GENERAL INFORMATION Content
J1
VŠEOBECNÉ INFORMACE
B
Metrické jednotky na britské (palcové)
Upichování a zapichování
Všeobecné soustružení
A
Řezání závitů
C
G
Obecné výpočtové vztahy
Převodní tabulka
Britské (palcové) na metrické
Vzdálenost
Vzdálenost
1 metr = 39.370 palce
1 metr = 3.281 stopy
1 millimetr = 0.039 palce
1 palec (inch) = 25.4 millimetru
1 stopa (foot) = 0.3 metru
1 stopa = 304.8 millimetru
Hmotnost
Hmotnost
1 kilogram = 2.205 libry
1 kilogram = 35.274 unce
1 libra (pound) = 0.45 kilogramu
1 unce(ounce) = 28.35 gramu
Kroutící moment
Kroutící moment
1 newtonmetr (Nm) = 0.738 librostopy(ft-lbf)
1 newtonmetr (Nm) = 8.851 libropalce (in-lbf)
1 librostopa (ft-lbf) = 1.4 newtonmetru (Nm)
1 libropalec (in-lbf) = 0.1 newtonmetru (Nm)
Výpočtové vztahy a definice:
Metrické jednotky
Britské (palcové)
vc = řezná rychlost
m/min (metrů/minutu)
ft/min (stop/minutu)
n = otáčky vřetena
rpm (revolution per minute) = otáčky za
minutu
vf = posuv stolu
mm/min
inch/min
fz = posuv na zub
mm/z
inch/z
fn = posuv na otáčku
mm/ot
inch/ot
hex = maximální tloušt’ka třísky
mm
palce
ap = hloubka řezu
mm
palce
la = šířka břitové destičky
mm
palce
ae = šířka záběru
mm
palce
ae/Dc % = radiální zanoření (šířka záběru)
%
%
T = strojní čas
min.
min.
Q = rychlost úběru kovu
cm3/min
inch3/min
kc = měrná řezná síla
N/mm2
lbs/in2
Ra = drsnost povrchu
µm
µin
zn = celkový počet břitů nástroje
Nástrojové systémy
zc = počet efektivních břitů
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn SL
I
®
nap = počet průchodů
t.p.i. (thread per inch) = počet závitů na palec
Velikost VBD
iC = průměr vepsané kružnice v palcích
D
= délka břitu v mm
Všeobecné informace
J
GENERAL INFORMATION General formulas
J2
Provedení na zakázku
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Všeobecné soustružení
A
Volitelná provedení nástrojů navržená podle vašich
zvláštních požadavků.
Kromě naší bohaté nabídky standardních nástrojů můžeme také naše
standardní nástroje přizpůsobit vašim rozměrovým požadavkům. Naše
služba Tailor Made vám dovoluje specifikovat rozměry, aniž byste platili
cenu speciálního nástroje.
Konstrukčně přizpůsobená řešení
Pokud vám standardní a na zakázku vyrobená řešení nevyhovují, můžete
se spolehnout na rozsáhlé zkušenosti firmy Sandvik Coromant s výrobou
konstrukčně přizpůsobených speciálních nástrojů splňujících obzvláště
náročná kriteria.
- Výkres a nabídka do 24 hodin
- Dodání nástroje za 10 až 20 dní
Upichování a zapichování
B
C
Pro výběr nástroje si na stránkách www.coromant.sandvik.com stáhněte pokyny pro volbu
na zakázku vyráběných nástrojů (Tailor Made Tool Selection Guide) ve formátu PDF.
Řezání závitů
Pokud potřebujete podrobné informace, kontaktujte nejbližšího
obchodního zástupce Coromant.
Nástrojové systémy
G
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn SL
I
®
GENERAL INFORMATION Tailor Made
J3
Všeobecné informace
J
Všeobecné soustružení
A
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Provedení na zakázku
Upichování a zapichování
B
Přehled skupin výrobků nabízených v provedení na zakázku - Tailor Made
Upichování a zapichování
Rozšířené možnosti volby
1-2 břité destičky CoroCut
C
Řezání závitů
3 břité destičky CoroCut
Nástrojové systémy
-
Šířka břitové destičky
Poloměr zaoblení rohu VBD
Tvar VBD
Třída VBD
-
Velikost spojky/stopky
Velikosti hloubky řezu
Konstrukční typ VBD
Tvar držáku
Průměry
Omezení pro obrábění
-
Vnější/vnitřní závity
Velikost VBD
Profily závitu
Stoupání
Kuželovitost
Tvar vrcholu závitu
-
Vnější/vnitřní závity
Velikost VBD
Profily závitu
Stoupání
Kuželovitost
Tvar vrcholu závitu
Břitové destičky T-Max Q-Cut®
Řezání závitů
Břitové destičky T-Max U-Lock
H
Víceúčelové obrábění
Šířka břitové destičky
Poloměr zaoblení rohu VBD
Tvar VBD
Třída VBD
Držáky T-Max Q-Cut a CoroCut
G
Břitové destičky CoroThread™ 266
Systém CoroTurn SL
I
®
J
Všeobecné informace
-
GENERAL INFORMATION Tailor Made
J4
Frézování
Válcová fréza CoroMill 390
s dlouhými břity
Čelní fréza CoroMill 490
pro frézování do rohu
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
Břitové destičky CoroMill
Century pro čelní frézování
Čelní fréza CoroMill 245
Čelní fréza do rohu
CoroMill 290
Fréza CoroMill 300 pro
tvarové a čelní frézování
Čelní fréza do rohu CoroMill
390
Čelní stopková fréza
CoroMill 390
-
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
(Dc<63)
- Třída VBD
- Levostranné/pravostranné provedení
- Hloubka řezu
- Tvar rohu
- Provedení Wiper
Fréza do rohu CoroMill 790
-
Počet VBD
Pravostranná/levostranná, průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
-
Velikost VBD
Počet VBD
Pravostranná/levostranná, průměr
Použití podložek VBD
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
-
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
-
Velikost VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
-
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
C
-
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
Kotoučová fréza CoroMill 331
- Typ frézy
- Levostranné/pravostranné provedení
-
Velikost VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
-
Velikost VBD
Geometrie VBD
Tvar/poloměr VBD
Poloměr rohu
Třída VBD
-
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Vnitřní přívod řezné kapaliny
-
Velikost VBD
Třída VBD
Šířka břitové destičky
Tolerance
Úkosy
Břitové destičky CoroMill 331
G
H
I
Drážkovací fréza 330
Břitové destičky Q-Cut
pro drážkovací frézu 330
Řezání závitů
-
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Použití podložek VBD
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Nástrojové systémy
-
B
Víceúčelové obrábění
CoroMill 210 pro čelní
a ponorné frézování
Rozšířené možnosti volby
Velikost VBD
Počet VBD
Průměr
Typ rozteče
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka nástroje
Řezná kapalina
Systém CoroTurn SL
Fréza CoroMill 200 pro
tvarové a čelní frézování
-
®
J
GENERAL INFORMATION Tailor Made
J5
Všeobecné informace
Frézování
Rozšířené možnosti volby
Upichování a zapichování
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Provedení na zakázku
Všeobecné soustružení
A
Všeobecné soustružení
A
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Provedení na zakázku
Upichování a zapichování
B
Řezání závitů
C
Vrtání
Monolitní karbidové vrtáky
CoroDrill Delta-C
Vrtáky s pájeným karbidovým
břitem Cromant Delta
CoroDrill® 854, 855, 856
G
Nástrojové systémy
Vrták CoroDrill 880
s břitovými destičkami
Vrták CoroDrill 881
s břitovými destičkami
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn SL
I
CoroDrill® 880 - více
průměrů nebo zkosení hran
Vrták Coromant U s VBD
®
Nastavitelné vrtací hlavy
T-MAX
Všeobecné informace
J
GENERAL INFORMATION Tailor Made
J6
Rozšíoené možnosti volby
-
Průměr vrtáku/ stupně vrtáku
Karbidová třída
Hloubka díry
Poloměr/zkosení rohu
Tolerance
Způsob upínání a upínací rozměr
Přívod řezné kapaliny
-
Průměr vrtáku
Karbidová třída
Hloubka díry
Poloměr/zkosení rohu
Tolerance
Způsob upínání a upínací rozměr
Přívod řezné kapaliny
-
Průměr vrtáku/ stupně vrtáku
Karbidová třída
Hloubka díry
Poloměr/zkosení rohu
Tolerance
Způsob upínání a upínací rozměr
Přívod řezné kapaliny
-
Průměr vrtáku
Délka vrtáku
Hloubka díry
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka drážky pro odvod třísek
-
Průměr vrtáku
Délka vrtáku
Hloubka díry
Způsob upínání a upínací rozměr
-
Průměr vrtáku
Hloubka díry
Poloměr/zkosení rohu
Způsob upínání a upínací rozměr
Přívod řezné kapaliny
Pomocná břitová destička
-
Průměr vrtáku/ stupně vrtáku
Počet dodatečně doplněných VBD
VBD pro zkosení hran
Délka vrtáku
Hloubka díry
Způsob upínání a upínací rozměr
Délka drážky pro odvod třísek
- Průměr vrtáku
- Upínací rozměr
Systém pro upínání nástrojů Rozšířené možnosti volby
Stopky pro systém s vyměnitelnými
řeznými hlavami (EH)
-
Velikost spojky EH
Průměr
Válcová stopka nebo Weldon
Délka stopky
- Konstrukční provedení,
kónické nebo přímé
Poučení o ochraně zdraví
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Poučení o ochraně zdraví při broušení
slinutých karbidů
Všeobecné soustružení
A
B
Upichování a zapichování
Chemické složení materiálu
Tvrdokovové výrobky obsahují kobalt a karbid wolframu. Mohou obsahovat další složky, jako
karbidy titanu, tantalu, niobu, karbid chromu, karbid molybdenu nebo vanadu. Některé karbidové
třídy obsahují karbonitrid titanu a/nebo nikl.
Expozice
Při broušení nebo zahřívání tvrdokovových polotovarů nebo výrobků se tvoří prach nebo dým s
obsahem nebezpečných látek, které mohou pronikat do těla přes kůži, oči, nebo vdechnutím či
požitím.
C
Akutní toxicita
Řezání závitů
Prach vznikající obráběním výše uvedených materiálů je při vdechnutí toxický. Vdechnutí může
způsobit podráždění nebo zánět dýchacích cest. V případě současného vdechování kobaltu a
karbidu wolframu byla zaznamenána mnohem vyšší akutní toxicita, než při vdechování
samotného kobaltu.
V případě kontaktu s kůží hrozí její podráždění a vyrážka. U citlivých osob může dojít k alergické
reakci.
Chronická toxicita
Opakované vdechování aerosolů s obsahem kobaltu může způsobit dýchací
obtíže. Dlouhodobým vdechováním nebo při vdechnutí vyšších koncentrací shora uvedených
látek může dojít ke vzniku fibrózy nebo rakoviny plic. Epidemiologické studie ukazují, že u osob,
které byly vystaveny vysokým koncentracím karbidu wolframu/kobaltu, existuje zvýšené riziko
vzniku rakoviny plic.
Kobalt a nikl silně dráždí pokožku. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může způsobit zánět.
Nástrojové systémy
G
Varování
Toxicita: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobém vdechování
Toxický při vdechnutí
Nebezpečí skrytých karcinogenních účinků.
Při kontaktu s kůží nebo při vdechnutí způsobuje podráždění
H
Preventivní opatření
Víceúčelové obrábění
Je nutné vyloučit tvorbu prachu a jeho vdechování. Vždy používejte nucené odtahové větrání,
které postačuje pro omezení koncentrací škodlivin v pracovním prostředí hluboko pod národně
platné nejvyšší přípustné koncentrace.
• Není-li možné zajistit vhodnou nebo dostatečnou ventilaci, používejte při práci vhodné a
schválené respirátory.
• V případě potřeby použijte brýle nebo ochranný štít s bočnicemi.
• Zabraňte opakovanému styku s kůží. Noste vhodné rukavice. Po práci si pečlivě omyjte ruce.
• Používejte vhodný ochranný oděv. Ochranný oděv perte podle potřeby.
• V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte. Před jídlem, pitím a kouřením si pečlivě umyjte
ruce.
Systém CoroTurn SL
I
®
GENERAL INFORMATION Safety information
J7
Všeobecné informace
J
Všeobecné soustružení
A
Upichování a zapichování
B
VŠEOBECNÉ INFORMACE
VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací
VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací
VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací
VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací
VŠEOBECNÉ INFORMACE Srovnávací
ISO MC
P
Řezání závitů
Ocel
Nástrojové systémy
Víceúčelové obrábění
Systém CoroTurn® SL
I
J
CMC
6WiW
(YURSD
1ĚPHFNR
9HONi%ULWiQLH
1RUPD
',1(1
:QU
BS
S235JR G2
S235J2 G3
C15
C22
C15E
C25E
S380N
17MnV7
55Si7
C35
C45
40Mn4
36MN5
28Mn6
C35G
C45E
C53G
C55
C55E
S275J2G3
S355J2G3+C2
S355J2G3
C60E
C60E
C101E
C101u
C105W1
S340 MGC
11SMn30
11SMnPb30
10SPb20
11SMn37
11SMnPb37
35S20
GC16E
1.0038
1.0116
1.0401
1.0402
1.1141
1.1158
1.8900
1.0870
1.0904
1.0501
1.0503
1.1157
1.1167
1.1170
1.1183
1.1191
1.1213
1.0535
1.1203
1.0144
1.0570
1.0841
1.0601
1.1221
1.1274
1.1545
1.0961
1.0715
1.0718
1.0722
1.0736
1.0737
1.0726
1.1142
4360 40 C
4360 40 B
080M15
050A20
080M15
4360 55 E
4360 55 E
250A53
060A35
080M46
150M36
–
150M28
060A35
080M46
060A52
070M55
070M55
4360 43C
4360 50B
150 M 19
080A62
080A62
060 A 96
BW 1A
BW2
230M07
240M07
212M36
030A04
,WiOLH
ãSDQĚOVNR -DSRQVNR
AISI/SAE/ASTM $)125
81,
81(
1B
8M
1A
1311
1312
1350
1450
1370
–
2145
2142
2085
2090
1550
1650
2120
1572
1672
1674
1655
1412
2132
2172
1678
1870
1880
2900
1912
1914
1926
1957
1325
A570.36
A573-81 65
1015
1020
1015
1025
A572-60
A572-60
9255
9255
1035
1045
1039
1335
1330
1035
1045
1050
1055
1055
A573-81
5120
1060
1060
1095
W1
W210
9262
1213
12L13
1215
12L14
1140
1115
E 24-2 Ne
E 24-U
CC12
CC20
XC12
NFA 35-501 E 36
55S7
55S7
CC35
CC45
35M5
40M5
20M5
XC38TS
XC42
XC48TS
XC55
E 28-3
E36-3
20 MC 5
CC55
XC60
XC 100
Y105
Y120
60SC7
S250
S250Pb
10PbF2
S 300
S300Pb
35MF4
-
Fe37-3
C15C16
C20C21
C16
FeE390KG
55Si8
C35
C45
–
C28Mn
C36
C45
C53
C55
C50
Fe52BFN/Fe52CFN
Fe52
C60
C60
C36KU
C120KU
60SiCr8
CF9SMn28
CF9SMnPb28
CF10SPb20
CF9SMn36
CF9SMnPb36
-
56Si7
F.113
F.114
36Mn5
C45K
C55K
F-431
F-5117
F-5118
F.515
60SiCr8
11SMn28
11SMnPb28
10SPb20
12SMn35
12SMnP35
F210G
-
16Mo3KW
14Ni6
20NiCrMo2
14CrMo4 5
16Mo3
15Ni6
20NiCrMo2
14NiCrMo13
12CrMo4
14CrMo45
SNCM220(H)
SCr415(H)
SUP9(A)
SCM415(H)
-
12CrMo9, 10
653M31
16NiCr11
16MnCr5
35CrMo4
41CrMo4
42CrMo4
15NiCrMo13
30CrMo12
36CrMoV12
105WCR 5
45WCrV8KU
38NiCrMo4(KB)
35NiCrMo6(KB)
34Cr4(KB)
41Cr4
32CrMo12
50CrV4
41CrAlMo7
100Cr6
10WCr6
107WCr5KU
-
TU.H
13MoCrV6
15NiCr11
16MnCr5
34CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
14NiCrMo131
F-1712
F-528
45WCrSi8
35NiCrMo4
35Cr4
42Cr4
F.124.A
51CrV4
41CrAlMo7
F.131
105WCr5
SNC415(H)
SNC815(H)
SCM432;SCCRM3
SCM 440
SCM440(H)
-
(1
ãYpGVNR
USA
SS
Francie
-,6
1HOHJRYDQpRFHOL
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.1.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.3.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.4.Z.AN
P1.5.C.UT
G
Všeobecné informace
rejstřík materiálů
rejstřík materiálů
rejstřík materiálů
rejstřík materiálů
rejstřík materiálů
6URYQiYDFtUHMVWŐtNPDWHULiOŢ
C
H
Srovnávací rejstřík materiálů
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
02.1
02.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.3
01.3
02.1
02.1
02.1
01.3
01.3
01.4
01.4
01.4
02.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.2
01.1
2C/2D
32C
-
45
15
–
14A
-
43D
43D
STKM 12A;C
F.111
F.112
C15K
-
S15C
S25C
SMn438(H)
SCMn1
S35C
S45C
S50C
S55C
SM 400A;B;C
SM490A;B;C;YA;YB
S58C
SK 3
SUP4
SUM22
SUM22L
-
1t]NROHJRYDQpRFHOL
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
16Mo3
14Ni6
21NiCrMo2
17CrNiMo6
15Cr3
55Cr3
15CrMo5
13CrMo4-5
1.5415
1.5622
1.6523
1.6587
1.7015
1.7176
1.7262
1.7335
1501-240
805M20
820A16
523M15
527A60
1501-620Gr27
362
48
-
2912
2506
2216
-
A204Gr.A
A350LF5
8620
5015
5155
A182 F11;F12
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.1.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT
P2.3.Z.AN
P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA
P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA
P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA
P2.3.Z.AN/H1.3.Z.HA
02.1
02.1
02.1
02.2
02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
03.11
02.1
02.1
02.1
02.1
03.11
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1
02.1/02.2
10CrMo9 10
14MoV6 3
50CoMo4
14NiCr10
14NiCr14
16MnCr5
34CrMo4
41CrMo4
42CrMo4
14NiCrMo134
31CrMo12
39CrMoV13 9
41CrS4
50NiCr13
45WCrV7
36CrNiMo4
34CrNiMo6
34Cr4
41Cr4
32CrMo12
51CrV4
41CrAlMo7
100Cr6
105WCr6
1.7380
1.7715
1.7228
1.5732
1.5752
1.7131
1.7220
1.7223
1.7225
1.6657
1.8515
1.8523
1.7039
1.2721
1.2542
1.6511
1.6582
1.7033
1.7035
1.7361
1.8159
1.8509
1.3505
1.2419
1501-622 Gr.31;45
1503-660-440
823M30
655M13; A12
(527M20)
708A37
708M40
708M40
832M13
722 M 24
897M39
524A14
BS1
816M40
817M40
530A32
530A40
722M24
735A50
905M39
534A99
-
33
36A
19B
19A
19A
36C
110
24
18B
18
40B
47
41B
31
-
2218
2512
2511
2234
2244
2244
2240
2092
2550
2710
2541
2240
2230
2940
2258
2140
A182 F.22
3415
3415;3310
5115
4137;4135
4140;4142
4140
L1
L6
S1
9840
4340
5132
5140
6150
52100
-
15D3
16N6
20NCD2
18NCD6
12C3
55C3
12CD4
15CD3.5
15CD4.5
12CD9, 10
14NC11
12NC15
16MC5
35CD4
42CD4TS
42CD4
30 CD 12
55NCV6
40NCD3
35NCD6
32C4
42C4
30CD12
50CV4
40CAD6, 12
100C6
105WC13
02.1/02.2
02.1/02.2
100Cr6
1.2714
1.2067
BL3
-
-
L6
L3
55NCDV7
Y100C6
40C
-
F.520.S
100Cr6
SCr430(H)
SCr440(H)
SUP10
SUJ2
SKS31
SKS2, SKS3
SKT4
-
¢
J8
VŠEOBECNÉ INFORMACE
° P
P2.4.Z.AN
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.6.C.UT
P2.6.C.UT
P2.6.C.UT
CMC
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.2
02.1
02.1/02.2
06.2
Stát
Evropa
1ĚPHFNR
9HONi%ULWiQLH
ãYpGVNR
USA
)UDQFLH
,WiOLH
ãSDQĚOVNR -DSRQVNR
Norma
DIN EN
16MnCr5
16Mo5
40NiCrMo8-4
42Cr4
31NiCrMo14
36NiCr6
22Mo4
25CrMo4
-
W.-nr
1.7139
1.5423
1.6562
1.7045
1.5755
1.5710
1.5419
1.7218
-
BS
1503-245-420
311-Type 7
830 M 31
640A35
605A32
1717CDS110
-
SS
2127
2245
2534
2108
2225
2223
AISI/SAE/ASTM
4520
8740
5140
3135
8620
4130
-
AFNOR
35NC6
25CD4
-
UNI
16Mo5
40NiCrMo2(KB)
25CrMo4(KB)
UNE
16Mo5
40NiCrMo2
42Cr4
F-1270
F520.S
AM26CrMo4
EN
111A
-
B
JIS
SNCM240
SCr440
SNC236
SCM420;SCM430
C
03.11
X210Cr12
1.2080
BD3
-
-
D3
Z200C12
X210Cr13KU
X250Cr12KU
X210Cr12
SKD1
P3.0.Z.AN
P3.0.Z.AN
03.11
03.11
X43Cr13
X40CrMoV5 1
1.2083
1.2344
BH13
-
2314
2242
H13
Z40CDV5
X40CrMoV5
SKD61
P3.0.Z.AN
P3.0.Z.AN
P3.0.Z.AN
03.11
03.11
03.11
X100CrMoV5 1
X210CrW12
X30WCrV9 3
1.2363
1.2436
1.2581
BA2
BH21
-
2260
2312
-
A2
H21
Z100CDV5
Z30WCV9
X100CrMoV5
X210CrW12
X30WCrV9
SKD12
SKD2
SKD5
P3.0.Z.AN
P3.0.Z.AN
P3.0.Z.HT
P3.0.Z.HT
P3.1.Z.AN
P3.1.Z.AN
P3.1.Z.AN
P3.1.Z.AN
P3.2.C.AQ
03.11
03.21
03.11
03.11
03.11
03.13
03.13
03.13
06.33
X165CrMoV 12
X155CrMoV12-1
X8Ni9
12Ni19
S6-5-2
HS 6-5-2-5
HS 2-9-2
G-X120Mn12
1.2601
1.2379
1.5662
1.5680
1.3343
1.3243
1.3348
1.3401
1501-509;510
4959BA2
BM 2
BM 35
Z120M12
-
2310
2736
2715
2722
2723
2782
2183
HNV3
ASTM A353
2515
D3
M2
M 35
M7
L3
Z18N5
Z40CSD10
Z85WDCV
6-5-2-5
Z120M12
X35CrMoV05KU
X40CrMoV511KU
X100CrMoV51KU
X215CrW12 1KU
X28W09KU
X30WCrV9 3KU
X165CrMoW12KU
X10Ni9
15NiCrMo13
HS 6-5-2-2
HS 6-5-2-5
HS 2-9-2
XG120Mn12
X160CrMoV12
XBNi09
F-5603.
F-5613
F-5607
X120Mn12
SUH3
SKH 51
SKH 55
SCMnH/1
403S17
430S15
403S17
60
-
2322
2326
2301
405
430
446
S44400
403
Z10C13
Z10CAS18
Z10CAS24
410S21
430S15
405S17
420S37
434S17
401S45
443S65
416 S 21
420S45
431S29
-
56A
960
52
59
2302
2320
2303
2325
2317
2380
2304
2321
2387
2383
410
430
405
420
434
HW3
HNV6
416
431
630
430F
X10CrAl12
X8Cr17
X16Cr26
X6Cr13
X12Cr13
X8Cr17
X6CrAl13
X20Cr13
X8CrMo17
X45GrSi8
X80CrSiNi20
X20CrMoNi 12 01
X12 CrS 13
X40Cr14
X16CrNi16
-
F.311
F.3113
F.3110
F.8401
F.3401
F3113
F322
F.320B
F-3411
F.3405
F.3427
-
SUS405
SUS430
SUH446
SUS403
SUS410
SUS430
SUS434
SUH1
SUH4
SUS 416
SUS420J2
SUS431
-
F.3117
SUS430F
G
Nástrojové systémy
-
Řezání závitů
P3.0.Z.AN
)HULWLFNp0DUWHQ]LWLFNpNRUR]LY]GRUQpRFHOL
P2.1.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.2.Z.AN
P2.5.Z.HT
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P1.2.Z.AN
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
P2.5.Z.HT
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
03.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.12/15.12
15.21
05.11/15.11
02.1
02.1
02.1
02.2
02.2
02.2
X10CrAL13
X10CrAL18
X10CrAL2-4
X1CrMoTi18-2
X6Cr13
X7Cr14
X10Cr13
X6Cr17
X6CrAL13
X20Cr13
X6CrMo17-1
X45CrS9-3-1
X85CrMoV18-2
X20CrMoV12-1
X12CrS13
X46Cr13
X19CrNi17-2
X5CrNiCuNb16-4
X4 CrNiMo16-5
X14CrMoS17
1.4724
1.4742
1.4762
1.4521
1.4000
1.4001
1.4006
1.4016
1.4002
1.4021
1.4113
1.4718
1.4748
1.4922
1.4005
1.4034
1.4057
1.4542 1.4548
1.4418
1.4104
1.0045
56D
57
-
Z6C13
Z10C14
Z8C17
Z8CA12
Z20C13
Z8CD17.01
Z45CS9
Z80CSN20.02
Z11CF13
Z40CM
Z15CNi6.02
Z7CNU17-04
Z6CND16-04-01
Z10CF17
X10CrS17
H
Víceúčelové obrábění
P5.0.Z.AN
P5.0.Z.AN
P5.0.Z.AN
P5.0.Z.AN
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT
P5.0.Z.HT
P5.0.Z.HT
P5.0.Z.HT
P5.0.Z.PH
P5.0.Z.PH
P5.0.Z.PH
P5.0.Z.PH
P5.0.Z.PH
P5.1.Z.AN/P5.0.Z.HT
I
Systém CoroTurn® SL
2FHO
9\VRNROHJRYDQpRFHOL
2EFKRGQtR]QDÿHQt
07",0.0WBLP4UFFM
'03."96EEFIPMN5PPMJOH
*."$30/*5*NBUSB4UFFM
*/&9"9.
*OFYB1SPGJM
4+(9.
$9.
.O$S49.
*/&9"9.
.9.
)"3%0944"#}4XFEJTI4UFFM$PSQ
8&-%0944"#}4XFEJTI4UFFM$PSQ
J
J9
Všeobecné informace
ISO MC
Upichování a zapichování
Srovnávací rejstřík materiálů
Všeobecné soustružení
A
Všeobecné soustružení
A
Upichování a zapichování
B
VŠEOBECNÉ INFORMACE
ISO MC
M
Nástrojové systémy
G
.RUR]LY]GRUQpRFHOL
Řezání závitů
C
Stát
Evropa
1ĚPHFNR
9HONi%ULWiQLH
6ZHGHQ
USA
Norma
DIN EN
W.-nr
BS
EN
SS
AISI/SAE/ASTM AFNOR
-
)UDQFLH
,WiOLH
ãSDQĚOVNR -DSRQVNR
UNI
UNE
JIS
(G)X6CrNi304
-
SCS5
X53CrMnNiN21 9
X2CrNiMo1712
X2CrNiMo17 12
X8CrNiMo1713
X2CrNiMo18 16
X6CrNiNb18 11
X6CrNiMoTi17 12
X6CrNiMoNb17 13
X12CrNi17 07
X2CrNiMo1712
X2CrNi18 11
F.3552 F.3524
F.3535
F.8414
F.3517
-
SUH35, SUH36
SUS304LN
SUS316LN
SCS16, SUS316L
SUS317L
SUS347
SUH309
SCS17
SUS301
-
$XVWHQLWLFNpNRUR]LY]GRUQpRFHOL
M1.0.Z.AQ
05.11/15.11 X3CrNiMo13-4
1.4313
425C11
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.AQ
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
M1.0.Z.PH
M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT
05.11/15.11
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.22/15.22
05.21/15.21
X53CrMnNiN21-9
X2CrNiN18-10
X2CrNiMoN17-13-3
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo18-14-3
X3CrNiMo17-3-3
X2CrNiMo18-15-4
X6CrNiNb18-10
X6CrNiMoTi17-12-2
X10CrNiMoNb 18-12
X15CrNiSi20-12
X2CrNiMoN17-11-2
X1CrNiMoCuN20-18-7
X9CrNi18-8
X7CrNiAL17-7
X2CrNi19-11
1.4871
1.4311
1.4429
1.4404
1.4435
1.4436
1.4438
1.4550
1.4571
1.4583
1.4828
1.4406
1.4547
1.4310
1.4568 1.4504
1.4306
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.2.Z.AQ
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
X5CrNi18-10
X5CrNiMo17-2-2
X6CrNiTi18-10
X8CrNiS18-9
1.4301
1.4401
1.4541
1.4305
349S54
304S62
316S13
316S13
316S33
317S12
347S17
320S17
309S24
301S21
316S111
304S11
304S12
304S31
304S15
316S16
321S12
303S21
6XSHUDXVWHQLWLFNpNRUR]LY]GRUQpRFHOL1L!
M2.0.C.AQ
M2.0.Z.AQ
M2.0.Z.AQ
M2.0.Z.AQ
M2.0.Z.AQ
20.11
05.21/15.21
05.21/15.21
20.11
05.23/15.23
G-X40NiCrSi36-18
X1NiCrMoCu25-20-5
X8CrNi25-21
X12NiCrSi36 16
X1NiCrMoCu31-27-4
1.4865
1.4539
1.4845
1.4864
1.4563
2385
CA6-NM
58F
58J
58C
-
2371
2375
2348
2353
2343, 2347
2367
2338
2350
2370
2378
2331
2352
EV8
304LN
316LN
316L
316L
316
317L
347
316Ti
318
309
308
S31254
301
17-7PH
304L
Z4CND13.4M
Z38C13M
Z52CMN21.09
Z2CN18.10
Z2CND17.13
Z2CND17-12
Z2CND17.12
Z6CND18-12-03
Z2CND19.15
Z6CNNb18.10
Z6NDT17.12
Z6CNDNb17 13B
Z15CNS20.12
Z1NCDU25.20
Z1CNDU20-18-06AZ
Z12CN17.07
Z8CNA17-07
Z2CN18-10
58E
58E
58J
58B
58M
2332, 2333
2332
2347
2337
2346
304
304
316
321
303
Z6CN18.09
Z6CN18.09
Z6CND17.11
Z6CNT18.10
Z10CNF 18.09
X5CrNi18 10
X5CrNi18 10
X5CrNiMo17 12
X6CrNiTi18 11
X10CrNiS 18.09
F.3504 F.3541
F.3551
F.3543
F.3553 F.3523
F.3508
SUS304
SUS304
SUS316
SUS321
SUS303
-
2562
2361
2584
UNS V 0890A
310S
330
NO8028
Z2 NCDU25-20
Z12CN25 20
Z12NCS35.16
Z1NCDU31-27-03
XG50NiCr39 19
X6CrNi25 20
F-3313
-
F.331
-
SCH15
SUH310
SUH330
-
2376
2324
2327
2328
2377
S31500
S32900
S32304
S31803
Z2CN23-04AZ
Z2CND22-05-03
-
-
-
-
330C11
310S24
-
-
'XSOH[QtDXVWHQLWLFNRIHULWLFNpNRUR]LY]GRUQpRFHOL
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn® SL
I
J
Všeobecné informace
CMC
Srovnávací rejstřík materiálů
J 10
M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ
M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ
M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ
M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ
M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ
05.51/15.51
05.51/15.51
05.52/15.52
05.52/15.52
05.52/15.52
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.1.Z.AQ
M1.0.Z.AQ
M2.0.Z.AQ
M3.2.Z.AQ
M3.2.Z.AQ
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.23/15.23
05.23/15.23
05.52/15.52
05.52/15.52
X2CrNiN23-4
X8CrNiMo27-5
X2CrNiN23-4
X2CrNiMoN22-53
1.4362
-
-
2EFKRGQtR]QDÿHQt
4"/."$4BOEWJL4UFFM
4"/."$-4BOEWJL4UFFM
4"/."$4BOEWJL4UFFM
4"/."$-4BOEWJL4UFFM
4.0
4.0
4"/."$4"'4BOEWJL4UFFM
4"/."$4"'4BOEWJL4UFFM
VŠEOBECNÉ INFORMACE
CMC
Stát
Evropa
1ĚPHFNR
9HONi%ULWiQLH
ãYpGVNR
USA
)UDQFLH
,WiOLH
ãSDQĚOVNR -DSRQVNR
Norma
DIN EN
W.-nr
BS
SS
AISI/SAE/ASTM
AFNOR
UNI
UNE
32510
40010
50005
70003
A220-70003
A220-80002
MN 32-8
MN 35-10
Mn 450
MP 50-5
MP 60-3
Mn 650-3
Mn700-2
EN
B
JIS
K 7HPSHURYDQiOLWLQD
K1.1.C.NS
K1.1.C.NS
K1.1.C.NS
K1.1.C.NS
07.1
07.1
07.2
07.2
EN-GJMB350-10
EN-GJMB450-6
EN-GJMB550-4
0.8135
0.8145
0.8155
K1.1.C.NS
K1.1.C.NS
07.2
07.3
EN-GJMB650-2
EN-GJMB700-2
0.8165
0.8170
8 290/6
B 340/12
P 440/7
P 510/4
P 570/3
P570/3
P690/2
0814
0815
0852
0854
0858
0856
0862
GMN 45
GMN 55
GMN 65
GMN 70
-
FCMB310
FCMW330
FCMW370
FCMP490
FCMP540
FCMP590
FCMP690
C
ãHGiOLWLQD
08.1
08.1
08.1
08.1
08.2
08.2
08.2
08.2
08.3
EN-GJL-100
EN-GJL-150
EN-GJL-200
EN-GJL-250
EN-JLZ
EN-GJL-300
EN-GJL-350
GGL-NiCr20-2
0.6010
0.6015
0.6020
0.6025
0.6040
0.6030
0.6035
0.6660
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-350-22-LT
EN-GJS-800-7
EN-GJS-600-3
EN-GJS-700-2
EN-GJSA-XNiCr20-2
0.7040
0.7043
0.7033
0.7050
0.7060
0.7070
0.7660
Grade 150
Grade 220
Grade 260
Grade 400
Grade 300
Grade 350
L-NiCuCr202
0100
0110
0115
0120
0125
0140
0130
0135
0523
No 20 B
No 25 B
No 30 B
No 35 B
No 55 B
No 45 B
No 50 B
A436 Type 2
Ft 10 D
Ft 15 D
Ft 20 D
Ft 25 D
Ft 40 D
Ft 30 D
Ft 35 D
L-NC 202
SNG 420/12
SNG 370/17
SNG 500/7
SNG 600/3
SNG 700/2
Grade S6
0717-02
0717-12
0717-15
0727
0732-03
0737-01
0776
60-40-18
80-55-06
100-70-03
A43D2
FCS 400-12
FGS 370-17
FGS 500-7
FGS 600-3
FGS 700-2
S-NC 202
FC100
FC150
FC200
FC250
G 15
G 20
G 25
FG 15
G 30
G 35
-
FG 30
FG 35
-
FC300
FC350
GS 370-17
FGE 38-17
FCD400
GS 500
FGE 50-7
GS 700-2
-
FGS 70-2
-
FCD500
FCD600
FCD700
FG 25
Řezání závitů
K2.1.C.UT
K2.1.C.UT
K2.1.C.UT
K2.1.C.UT
K2.1.C.UT
K2.1.C.UT
K2.2.C.UT
K2.2.C.UT
K2.3.C.UT
1RGXOiUQtOLWLQD
09.1
09.1
09.1
09.1
09.2
09.2
-
G
Nástrojové systémy
K3.1.C.UT
K3.1.C.UT
K3.1.C.UT
K3.1.C.UT
K3.2.C.UT
K3.3.C.UT
K3.5.C.UT
K4.1.C.UT
K4.1.C.UT
K4.2.C.UT
K4.2.C.UT
K4.2.C.UT
-
EN-GJV-300
EN-GJV-350
EN-GJV-400
EN-GJV-450
EN-GJV-500
H
,]RWHUPLFN\NDOHQiWYiUQiOLWLQD
-
EN-GJS-800-8
EN-GJS-1000-5
EN-GJS-1200-2
EN-GJS-1400-1
ASTM A897 No. 1
ASTM A897 No. 2
ASTM A897 No. 3
ASTM A897 No. 4
ASTM A897 No. 5
Víceúčelové obrábění
K5.1.C.NS
K5.1.C.NS
K5.2.C.NS
K5.2.C.NS
K5.3.C.NS
I
Systém CoroTurn® SL
/LWLQ\
/LWLQDVÿHUYtNRYLWëPJUDÀWHP
J
J 11
Všeobecné informace
ISO MC
Upichování a zapichování
Srovnávací rejstřík materiálů
Všeobecné soustružení
A
Upichování a zapichování
B
C
VŠEOBECNÉ INFORMACE
ISO MC
N
1HæHOH]QpNRY\
Všeobecné soustružení
A
S
Řezání závitů
Stát
Evropa
1ĚPHFNR
Velká Británie
Švédsko
USA
Norma
DIN EN
W.-nr
BS
SS
AISI/SAE/ASTM AFNOR
EN
)UDQFLH
Itálie
ãSDQĚOVNR Japonsko
UNI
UNE
JIS
Slitiny na bázi hliníku
N1.3.C.AG
N1.3.C.UT
N1.3.C.UT/N1.3.C.AG
N1.3.C.UT
N1.3.C.AG
N1.3.C.UT
N1.3.C.UT
N1.3.C.AG
30.21
G-AISI9MGWA
30.21
G-ALMG5
30.21/30.22
GD-AlSi12
GD-AlSi8Cu3
G-AlSi12(Cu)
G-AlSi12
G-AlSi10Mg(Cu)
3.2373
LM5
LM25
LM24
LM20
LM6
LM9
4251
4252
4244
4247
4250
4260
4261
4253
SC64D
GD-AISI12
356.1
A413.0
A380.1
A413.1
A413.2
A360.2
A-S7G
A-SU12
C4BS
AC4A
A5052
A6061
A7075
ADC12
Slitiny na bázi niklu
S2.0.Z.AG
S2.0.C.UT
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AG
G
CMC
Srovnávací rejstřík materiálů
20.22
20.24
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.21
20.21
20.21
20.22
S-NiCr13A16MoNb
NiCo15Cr10MoAlTi
NiFe35Cr14MoTi
NiCr19Fe19NbMo
NiCr20TiAk
NiCr19Co11MoTi
NiCr19Fe19NbMo
NiCr22Mo9Nb
NiCr20Ti
NiCu30AL3Ti
LW2 4670
LW2 4674
LW2.4662
LW2.4668
2.4631
2.4973
LW2.4668
2.4603
2.4856
2.4630
2.4375
mar-46
HR8
Hr401.601
HR5.203-4
3072-76
-
-
5391
AMS 5397
5660
5383
AMS 5399
AMS 5544
5390A
5666
4676
NC12AD
ZSNCDT42
NC19eNB
NC20TA
NC19KDT
NC20K14
NC22FeD
NC22FeDNB
NC20T
-
-
-
20.32
CoCr20W15Ni
CoCr22W14Ni
LW2.4964
-
-
-
5537C, AMS
5772
KC20WN
KC22WN
-
-
S4.2.Z.AN
23.22
TiAl5Sn2.5
3.7115.1
TA14/17
-
-
UNS R54520
-
-
3.7165.1
TA10-13/TA28
-
-
T-A5E
UNS R56400
UNS R56401
S4.2.Z.AN
S4.3.Z.AN
S4.2.Z.AN
23.22
23.22
23.22
TiAl6V4
TiAl5V5Mo5Cr3
TiAl4Mo4Sn4Si0.5
T-A6V
-
3.7185
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2258 08
2534 05
2541 06
440A
610
0-2
-
-
-
Slitiny na bázi kobaltu
Víceúčelové obrábění
H
Titanové slitiny
åiURY]GRUQpVOLWLQ\
Nástrojové systémy
S3.0.Z.AG
Všeobecné informace
J
H
Tvrzené materiály
Systém CoroTurn® SL
I
J 12
-
2EFKRGQtR]QDÿHQt
S2.0.Z.UT/S2.0.Z.AN
20.11
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AN
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.Z.AG
S2.0.C.NS
20.2
20.2
20.2
20.2
20.21
20.21
20.21
20.21
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.24
S3.0.Z.AG
S3.0.Z.AG
20.3
20.3
1DEi]LæHOH]D
*ODPMPZ
Na bázi niklu
)BZOFT
/JNPDBTU1%
/JNPOJD1&
3FOF
)BTUFMMPZ$
*ODPMPZ
*ODPOFM
.POFU
*ODPOFM
*ODPOFM
.BS}.
/JNPOJD
8BTQBMPZ
+FTTPQ(
Na bázi kobaltu
"JS3FTJTU
+FUBMMPZ
Tvrzené materiály
H1.2.Z.HA
H1.3.Z.HA
H1.2.Z.HA
04.1
04.1
04.1
X100CrMo13
X110CrMoV15
X65CrMo14
1.4108
1.4111
-
C4BS
AC4A
AC4A
Recyklační systém firmy Coromant (CRC)
VŠEOBECNÉ INFORMACE
V zájmu ochrany životního prostředí
Zapojte se do recyklačního
programu firmy Coromant
(CRC)!
Upichování a zapichování
B
Recyklační program firmy Coromant (CRC) je komplexní služba pro
likvidaci použitých karbidových destiček a monolitních karbidových
nástrojů, kterou firma Sandvik Coromant nabízí všem svým zákazníkům.
Vzhledem k rostoucí spotřebě neobnovitelných surovin je samozřejmou
povinností všech výrobců šetřit ztenčující se zdroje.
Sandvik Coromant plní svou úlohu tím, že nabízí sběr použitých břitových
destiček a monolitních nástrojů ze slinutých karbidů a jejich recyklaci
způsobem, který v maximální možné míře šetří životní prostředí.
Všechny použité destičky ze slinutého karbidu se shromažďují ve sběrné
nádobě přímo na pracovišti.
Když je sběrná nádoba dostatečně naplněna, její obsah se odevzdá do
transportní nádoby. Plná přepravní nádoba je poté zaslána nejbližšímu
zastoupení firmy Sandvik Coromant nebo příslušnému obchodnímu
zástupci, který vám také poskytne další informace.
Řezání závitů
C
Výhody služby CRC hovoří samy za sebe
Celosvětový systém recyklace s certifikací dle ISO a OHAS.
Přístupná všem zákazníkům firmy Sandvik Coromant.
Jednoduchý postup využívající sběrné a přepravní nádoby.
Snížení objemu odpadu, snížení zatížení životního prostředí.
Lepší využití zdrojů.
Přijímáme i karbidové destičky ostatních výrobců.
G
Nástrojové systémy
-
Všeobecné soustružení
A
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn SL
I
®
Pro každý soustruh, frézku, vrtačku či obráběcí centrum si objednejte sběrnou nádobu. Pro každé pracoviště, kde se obrábějí kovy, doporučujeme
mít jednu sběrnou nádobu na destičky a jednu zvláštní nádobu na monolitní karbidové nástroje.
Podrobné informace, jak můžete odprodat své použité karbidové destičky, viz www.sandvik.coromant.com, kde zvolte příslušnou oblast.
J
Objednací číslo
91617
92994
92995
GENERAL INFORMATION Coromant Recycling Concept (CRC)
J 13
Všeobecné informace
Sběrná nádoba (žlutá):
Přepravní nádoba pro karbidové nástroje (překližka):
Nádoba pro přepravu břitových destiček (překližka):
Všeobecné soustružení
A
Upichování a zapichování
B
Řezání závitů
C
Nástrojové systémy
G
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn® SL
I
Všeobecné informace
J
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Provedení na zakázku
Kód
Strana
131
A305
132L
A306
132N
A307
132P
A305
132W
A307
150.23
B86
151.2
B32,B70,B75
254LG
B85
254RG
B85
266LG
C13-C22
266LL
C13-C22
266R/LFA
C37
266R/LFG
C36
266R/LFGZ
C36
266R/LG
C11-C33
266R/LKF
C41-C44
266R/LL
C11-C33
266RFGZ
C36
266RG
C14-C31
266RKF
C41,C43
266RL
C11-C33
391.200
G37
391.510
G36
391.530
G36
391.540
G36
391.60A
G33
570
I42-I51,I67,I70,I86,I91,I92,I93
570-2C
I61,I65
570-3C
I62,I66,I67,I88,I89,I90
570-4--AX
H14
570-4C
I64
570C-SVUBR/L
I30
570-DCLNR/L
I21
570-DDUNR/L
I22,I81
570-DDXNR/L
I22,I81
570-DSKNR/L
I23,I82
570-DTFNR/L
I24,I83
570-DVUNR/L
I25,I84
570-DWLNR/L
I24
570-SCLCR/L
I27
570-SCLPR/L
I32
570-SDUCR/L
I28,I85
570-SDUPR/L
I33
570-SDXCR/L
I28
570-SDXPR/L
I33
570-STFCR/L
I29
570-STFPR/L
I34
570-SVLBR/L
I30,I85
570-SVQCR/L
I31
570-SVUCR/L
I31
570-SWLPR/L
I35
A
A570-2C
A570-3C
A570-4C
Axxx-DCLNR/L
Axxx-DDUNR/L
Axxx-DSKNR/L
Axxx-DTFNR/L
Axxx-DWLNR/L
Axxx-DVUNR/L
Axxx-MWLNR/L
Axxx-SCLCR/L
Axxx-SCLPR/L
Axxx-SDQCR/L
Axxx-SDUCR/L
Axxx-SDUPR/L
Axxx-SDXCR/L
Axxx-SDXPR/L
Axxx-SRDDN
Axxx-SRXDR/L
J 14
I61,I65
I63,I66,I88,I89
I64
A253
A254
A255
A255
A256
A256
A260
A270,A271
A293,A294
A274,A277
A272,A273,A275,A276
A295A296,A297,A298
A274,A277,A278
A296,A297,A298
A279
A279
VŠEOBECNÉ INFORMACE Provedení na zakázku
Kód
Axxx-SSKCR/L
Axxx-STFCR/L
Axxx-STFPR/L
Axxx-STUCR/L
Axxx-SWLPR/L
Axxx-SVPBR/L
Axxx-SVQBR/L
Axxx-SVQCL/R
Axxx-SVUBL/R
Axxx-SVUCR/L
B
BT-TK-02
C
CCBNR/L
CC-ET
CCET-UM
CCGT-UM
CCGW
CCGX-AL
CCLNR/L
CCMT-KF
CCMT-KM
CCMT-KR
CCMT-MF
CCMT-MM
CCMT-MR
CCMT-PF
CCMT-PM
CCMT-PR
CCMT-UF
CCMT-UM
CCMT-UR
CCMT-WF
CCMT-WM
CCMW
CCRNR/L
CDJNR/L
CDNNN
CDNNR/L
CDNNR/L
C-HP
CKJNR/L
CNG
CNGA
CNGG-SGF
CNGN
CNGP
CNGQ
CNGX
CNMA
CNMA-KR
CNMG-HM
CNMG-KF
CNMG-KM
CNMG-KR
CNMG-LC
CNMG-MF
CNMG-MM
CNMG-MR
CNMG-PF
CNMG-PM
CNMG-PR
CNMG-QF
CNMG-QM
CNMG-SF
CNMG-SM
CNMG-SMR
CNMG-WF
CNMG-WL
CNMG-WM
Strana
A281
A282-A285
A299,A300
A286
A301.A302
A289,A290
A287,A289,A290
A288,A291
A214,A292
A288,A291
G39
A195
G41
A46
A46
A82
A47
A195
A45
A46
A47
A45
A46
A47
A45
A45
A46
A45
A46
A47
A45
A45
A46
A195
A197
A197
A197
A197
G45
A150
A70
A67,A68,A69
A20
A70
A21
A67,A68
A68,A69
A69
A24
A23
A20
A22
A24
A20
A20,A21
A21
A23
A20
A21
A23
A21
A22
A20
A22
A22
A20
A20
A21
Kód
CNMG-WMX
CNMM-HR
CNMM-MR
CNMM-PR
CNMM-QR
CNMM-WR
CNMX-SM
CPMT-KF
CPMT-KM
CPMT-MF
CPMT-MM
CPMT-PF
CPMT-PM
CPMT-UM
CRDCN
CRDCR/L
CRDNN
CRSNR/L
CS
CSBNR/L
CSDNN
CSG
CSKNR/L
CSRNR/L
CSSNR/L
CTGNR/L
C-TK
CU-3C
Cx-131
Cx-151.2
Cx-266R/LFG
Cx-266R/LFGZ
Cx-266R/LKF
Cx-391.01
Cx-391.01R
Cx-391.02
Cx-391.02R
Cx-391.14
Cx-391.60B
Cx-391.EH
Cx-570
Cx-570-2C
Cx-570-3C
Cx-570-4C
Cx-A391.EH
Cx-AL
Cx-AMT
Cx-APBA
Cx-APBR/L
Cx-ASHA
Cx-ASHR/L
Cx-ASHR/L3
Cx-ASHR/L45
Cx-ASHS
Cx-C-4000
Cx-C-5000
Cx-C-6000-B
Cx-CCLNR/L
Cx-CCRNR/L
Cx-CDJNR/L
Cx-CP
Cx-CRDCN
Cx-CRSCR/L
Cx-CRSNR/L
Cx-CSDNN
Cx-CSKNR/L
Cx-CSRNR/L
Cx-CSSNR/L
Cx-CTGNR/L
Cx-DCKNR/L
Cx-DCLNR/L
Cx-DCMNN
Strana
A21
A24
A23
A23
A24
A23
A22
A60
A60
A60
A60
A60
A60
A60
A204
A204
A205
A205
A308
A200
A201
B86
A200,A201
A200,A201
A200,A201
A203
G39
I94
G26,H13
B34
C35
C35
C39,C40
G28
G30
G29
G30
G32
G33
G31
I68,I69,H26
I56,I60
I57,I87
I58
G31
G44
G46
B33
B33
H28,H32
H29,H32
H31,H32
H30,H32
H29
G43
G43
G43
A187
A187
A188
G41
A193
A193
A193
A190
A190
A190
A191
A192
A103
A103,A245,A186
H15
D
DCBNR/L
DCET-UM
DCFNR/L
DCGNR/L
DCGT-UM
DCGW
DCGX-AL
DCKNR/L
DCLNR/L
DCMT-KF
DCMT-KM
DCMT-KR
DCMT-MF
DCMT-MM
DCMT-MR
DCMT-PF
DCMT-PM
DCMT-PR
DCMT-UF
DCMT-UM
DCMT-UR
DCMW
DCMX-WF
DCMX-WM
DCRNR/L
DCWG
DDHNR/L
DDJNR/L
DDNNN
DDNNR/L
DDPNN
DDQNR/L
DNG
DNGA
DNGG-SGF
DNGN
DNGQ
DNGX
DNMA
DNMA-KR
DNMG
DNMG-KF
DNMG-KM
A125,A194
A49
A124
A124
A49
A83
A49
A124
A123,A194
A48
A48
A49
A48
A48
A49
A48
A48
A49
A48
A49
A49
A49,A83
A48
A48
A125,A194
A83
A126
A126,A196
A127,A196
A196
A127
A126
A73
A71
A25
A73
A71
A72
A72
A28
A26
A25
A27
Strana
A28
A25
A25
A26
A27
A25
A26
A27
A25
A27
A25
A27
A27
A28
A27
A28
A25
A26
A26
A61
A61
A61
A61
A61
A61
A128
A130
A132,A198,A199
A129,A334,A348
A130,A199
A131,A198
A134,A335,A348
A135,A202
A133
A135
A135
A136
A137,A335,A348
A136
A136
A136
A136
E
Exxx-SCLCR/L
Exxx-SCLPR/L
Exxx-SDUCR/L
Exxx-SDUPR
Exxx-STFCR/L
Exxx-STFPR/L
Exxx-SWLPR/L
Exxx-SVQCR/L
A270,A271,A293
A293,A294
A272,A276
A295,A296,A298
A282-A284
A299,A300
A301
A288
F
Fxxx-SDUCR/L
Fxxx-SDUPR
Fxxx-STFCR/L
Fxxx-STFPR
A272
A295
A282
A299
K
KNMX
KNUX
A43
A43
L
L123-CF
L123-CM
L123-CR
L123-CR
L151.2-4E
L151.2-5E
L151.2-5F
L151.2-7E
B16
B16
B16
B16
B61
B61
B60
B60
J 15
B
Upichování a zapichování
Kód
DNMG-KR
DNMG-LC
DNMG-MF
DNMG-MM
DNMG-MR
DNMG-PF
DNMG-PM
DNMG-PR
DNMG-QF
DNMG-QM
DNMG-SF
DNMG-SM
DNMG-SMR
DNMM-MR
DNMM-PR
DNMM-QR
DNMX-WF
DNMX-WM
DNMX-WMX
DPMT-KF
DPMT-KM
DPMT-MF
DPMT-MM
DPMT-PF
DPMT-PM
DRSNR/L
DSBNR/L
DSDNN
DSKNR/L
DSRNR/L
DSSNR/L
DTFNR/L
DTGNR/L
DTJNR/L
DTRNR/L
DTTNR/L
DVJNR/L
DWLNR/L
DVPNR/L
DVPNR/L
DVTNR/L
DVVNN
C
Řezání závitů
Strana
H17
A154
A154
A265
I59
I103
I103
I103
H27
A152,A155,H17
A152,A156
A266
A157
A267
A158
A158
A159
A153,A159
H18
H25
A268,A269
A159
H12,H13
H12,H13
H11,H13
H11,H13
G41
G
Nástrojové systémy
Kód
Cx-SCMCN
Cx-SDJCR/L
Cx-SDNCN
Cx-SDUCR/L
Cx-SL3
Cx-SL70-R/LF
Cx-SL70-R/LG
Cx-SL70-R/LX
Cx-SL70-RX
Cx-SRDCN
Cx-SRSCR/L
Cx-SSKCR/L
Cx-SSRCR/L
Cx-STFCR/L
Cx-STGCR/L
Cx-STJCR/L
Cx-SVHBR/L
Cx-SVJBR/L
Cx-SVMBL
Cx-SVMBR/L
Cx-SVQBR/L
Cx-SVVBN
Cx-T-DCL12DCL12
Cx-T-DCL16DCL16
Cx-T-DCM12DDM15
Cx-T-DCM16DDM15
Cx-WDT
H
Víceúčelové obrábění
Strana
A103,A186
A104
A104,A188
H16
A104
A104,A245
A105
A106,A189
A106,A189
A106,A189
A106,A191
A107,A246
A107,A192
A107
A107
A108
A109,A246
H16
A108
G18
G15
B57
G46
A120
A122
A121,A251
A252
G12
G12
G12
G24
G24
G24
G24
G25
G27
A111,A115,A247,H22
H22
A115
A112,A116,H23
A112,H23
A248
G44
G45
A117
A117
A113,A119
A113,A118,A249
A113,A118
A114,A119,H24
A249,A250
C53
C51
G18
G18
G15
G18
G15
G18
G15
G14
G13
G16
G21
G20
B28,B29
B69
C53
C51
G18
A312-A327
A154,A264
I
Systém CoroTurn® SL
Kód
Cx-DCRNR/L
Cx-DDHNR/L
Cx-DDJNR/L
Cx-DDMNL
Cx-DDNNN
Cx-DDUNR/L
Cx-DRSNR/L
Cx-DSDNN
Cx-DSKNR/L
Cx-DSRNR/L
Cx-DSSNR/L
Cx-DTFNR/L
Cx-DTGNR/L
Cx-DTJNR/L
Cx-DTTNR/L
Cx-DVJNR/L
Cx-DWLNR/L
Cx-DVMNL
Cx-DVVNN
Cx-LC2050
Cx-LC2065
Cx-LF123U
Cx-MAS
Cx-MTJNR/L
Cx-MVJNR/L
Cx-MWLNR/L
Cx-MVUNR/L
Cx-NC2000
Cx-NC3000
Cx-NC3000
Cx-NC5010
Cx-NC5010
Cx-NC5110
Cx-NC5110
Cx-NC5210
Cx-NR
Cx-PCLNR/L
Cx-PCMNN
Cx-PCRNR/L
Cx-PDJNR/L
Cx-PDMNR/L
Cx-PDUNR/L
Cx-PL
Cx-PMU
Cx-PRDCN
Cx-PRSCR/L
Cx-PSDNN
Cx-PSKNR/L
Cx-PSRNR/L
Cx-PSSNR/L
Cx-PTFNR/L
Cx-R/L166.0KF
Cx-R/L166.5FA
Cx-R/LC2030
Cx-R/LC2040
Cx-R/LC2045
Cx-R/LC2050
Cx-R/LC2055
Cx-R/LC2060
Cx-R/LC2065
Cx-R/LC2080
Cx-R/LC2085
Cx-R/LC2090
Cx-R/LCE80
Cx-R/LCI80
Cx-R/LF123
Cx-R/LF151.23
Cx-R166.0KFZ
Cx-R166.5FAZ
Cx-RC2050
CXS
Cx-SCLCR/L
VŠEOBECNÉ INFORMACE
J
Všeobecné informace
Provedení na zakázku
Všeobecné soustružení
A
VŠEOBECNÉ INFORMACE
B
M
M-32Cx
M-40Cx
MABL
MABR
MACR/L
MAFL
MAFR
MAGR/L
MATR/L
MAXR/L
MB-07B
MB-07G
MB-07GX
MB-07R
MB-07T
MB-07TH
MB-09FA
MB-09FB
MB-09G
MB-09R
MB-A0
MB-E
MBG
MSLDAV
MS-R151.2
MS-R151.20
MS-RF151.23
MSSNR/L
MTENN
MTGNR/L
MTJNR/L
MWLNR/L
MVTNR/L
Upichování a zapichování
Všeobecné soustružení
A
Řezání závitů
C
Nástrojové systémy
G
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn® SL
I
Všeobecné informace
J
Kód
L166.0L
LF123U
LS151.22
LVMJN
N
N123
N123-BG
N123-CM
N123-CR
N123-CS
N123-GE
N123-GF
N123-GM
N123-GR
N123-GS
N123-RE
N123-RE
N123-RM
N123-RO
N123-RS
N123-TF
N123-TM
N151.2-3B
N151.2-4B
N151.2-4E
N151.2-4G
N151.2-4P
N151.2-4T
N151.2-4U
N151.2-5E
N151.2-5F
N151.2-5G
N151.2-5P
N151.2-5T
N151.2-7E
N151.2-9E
J 16
Provedení na zakázku
Strana
C47,C48,C50
B58
B73
A261
H5
H5
B92
B92
B90
B92
B92
B91
B93
B93
B99
B97,B98
B101
B101
B99
B103;B104,B105
B102
B102
B97
B101
B107,B108
B107,B108
B106
B77
B76
B77
B76
A145
A147
A147
A146
A148,A339
A149
B16,B23,B30
B26,B56
B16,B53
B16
B53
B21
B18
B19,B20
B20
B54
B23
B23
B22
B22
B23,B55
B24
B24
B68
B68
B61
B62
B65
B67
B68
B61
B60
B63
B65
B67
B60
B60
Kód
N151.2-E-G
N151.2-E-P
N151.3-4G
N151.3-7G
N151.3-7P
NF123
NX123
P
PCBNR/L
PCFNR/L
PCGNR/L
PCLNR/L
PDJNR/L
PRDCN
PRGCR/L
PRGNR/L
PSBNR/L
PSDNN
PSKNR/L
PSRNR/L
PSSNR/L
PTDNR/L
PTFNR/L
PTGNR
PTSNR/L
PTTNR/L
PTWNR/L
Strana
B64
B66
B78
B79
B79
B36,B38,B39,B42
B26
A138
A336
A336
A138,A336
A139
A140
A140
A140
A141
A142
A141,A337
A141,A337
A142,A337
A144
A143,A338
A143,A208,A338
A338
A144,A338
A338
Q
QS
QS-266RFA
QS-LF123U
QS-PTGNR
QS-R/LF123
QS-RF123T
QS-SCACR
QS-SDJCR
QS-SDNCN
QS-SDPCN
QS-SMALR /L
QS-STJCR
QS-SVABR/L
QS-SVJBR
QS-SVJCR/L
QS-SVVBN
A223,A233
A232,C38
A222,A229
A224
A231
A222,A229
A219,A225
A219,A226
A226
A226
A221,A230
A227
A228
A228
A220
A228
R
R/L123-CF
R/L123-CM
R/L123-CR
R/L123-CS
R/L123T-CS
R/L123U-CS
R/L140.0
R/L141.0
R/L142.0
R/L151.20
R/L151.2-5F
R/L166.0KF
R/L166.0L
R/L166.5FA
R/L170.5
R/L171.35
R/L176.9
R/L566.0KFC
R/L570
R/L571.31C
R/L571.35C
R/LAF151.37
R/LAG123
R/LAG150.23
B16
B16
B16
B17
B53
B53
A350
A350
A350
B71
B60
C54,C55
C48,C49,C50
C52
A150
A139
A204
I54
I55
I26
I26
B84
B49,B50
B87
Kód
R/LAG151.32
R/LAG551.31
R/LAX123
R/LF123
R/LF150.23
R/LF151.23
R/LF151.37
R/LG123
R/LG123-BG
R/LG123-GS
R/LG123-RS
R/LG151.37
R/LS151.22
R/LVMJN
R/LX123
R154.0KF
R166.0KF
R166.0L
R166.39FG
R166.5FA
R300
R466.39KF
R466.3KW
R566.39KF
R566.39KF
RCGX
RCGX-AL
RCMT
RCMX
RNG
RNGA
RNGN
RNMG
RPG
RPGN
RPGX
RS151.22
S
SCACR/L
SCFCR/L
SCGW
SCGX-AL
SCLCR/L
SCMT-KF
SCMT-KM
SCMT-KR
SCMT-MF
SCMT-MM
SCMT-MR
SCMT-PF
SCMT-PM
SCMT-PR
SCMT-UF
SCMT-UM
SCMT-UR
SCMW
SDACR/L
SDJCR/L
SDNCN
SDPCN
SL
SL-266R/LFG
SL-266R/LKF
SL70A-SRDCR/L
SL70-CRDCR/LSL70-CRSCR/L
SL70-R/L123
SL70-RF
SL70-RG
SL70-SRDCR/L
SL-CHS
Strana
B82,B83
I50
B51
B31,B48
B87
B72
B80,B81
,B44,B45,B47
B26
B25
B25
B80,B81
B73
A261
B26,B42,B43
C56
C54,C55
C47-C50
C60
C52
A280
C61
C62
C60
I54
A84
A50
A50
A29
A74
A73
A74
A29
A84
A84
A84
B73
A161,A209
A342,A346
A85
A52
A160,A209
A51
A51
A52
A51
A51
A52
A51
A51
A52
A51
A52
A52
A52
A163,A210
A162,A210
A163,A210
A163,A210
I76
I52
I53,I86
I100
I99
I99
I101,I102
I92
I92
I100
I104
V
VBGT-UM
VBGW
VBMT -PR
VBMT-KF
VBMT-KM
VBMT-KR
VBMT-MF
VBMT-MM
VBMT-MR
VBMT-PF
VBMT-PM
VBMT-UF
VBMT-UM
VBMT-UR
VBMW
VCET-UM
VCEX
VCGT-UM
VCGX-AL
VCMT-KF
VCMT-KM
VCMT-MF
VCMT-MM
VCMT-PF
VCMT-PM
VCMW
VNGA
VNGG-SGF
VNGP
VNMG-KM
VNMG-LC
VNMG-MF
VNMG-MM
VNMG-PF
VNMG-PM
VNMG-QM
VNMG-SF
VNMG-SM
VNMG-SM
W
WNGA
WNGG-SGF
WNMA-KR
WNMG-KF
WNMG-KM
WNMG-KR
WNMG-LC
WNMG-MF
WNMG-MM
WNMG-MR
WNMG-PF
WNMG-PM
WNMG-PR
WNMG-QM
WNMG-SF
WNMG-SM
WNMG-WF
WNMG-WL
WNMG-WM
WNMG-WMX
WNMM-MR
WPMT-KF
Strana
I14
I18,I36
I19,I36
I15,I37
I37
A183,A184,A215
A183,A184,A215
A178
A57
A88
A57
A56
A56
A57
A56
A56
A57
A56
A56
A56
A57
A57
A57,A88
A57
A56
A57
A58
A59
A59
A59
A59
A59
A59
A88
A81
A38
A38
A39
A38
A38
A39
A38
A39
A39
A38
A39
A39
A79,A80
A40
A42
A40
A41
A42
A40
A40
A41
A42
A40
A41
A42
A41
A40
A41
A40
A40
A41
A41
A42
A64
J 17
B
Upichování a zapichování
A53
A54
A55
A86
A55
A54
A53
A54
A55
A53
A54
A55
A53
A54
A55
A54
A55
A55
A55,A86
A53
A54
A78
A77
A78
A77
A36
A34
A36
A34
A35
A36
A34
A34
A35
A36
A34
A35
A36
A34
A35
A34
A35
A37
A36
A36
A37
A34
A35
A35
A36
A87
A87
A87
A63
A63
A63
A63
A63
A63
A63
A87
A87
A179
A179,H19
A179
A180
H20
A180
A181,A182,A215
A181,A182,A215
A177
Kód
TR-SL-D13JCR/L
TR-SL-D13UCR/L
TR-SL-D13XCR/L
TR-SL-V13JBR/L
TR-SL-V13PBR/L
TR-V13JBR/L
TR-V13VBN
TR-VB13
C
Řezání závitů
Strana
G
Nástrojové systémy
Kód
T
TCEX
TCGT
TCGT -UM
TCGW
TCGX-AL
TCGX-WK
TCMT-KF
TCMT-KM
TCMT-KR
TCMT-MF
TCMT-MM
TCMT-MR
TCMT-PF
TCMT-PM
TCMT-PR
TCMT-UF
TCMT-UM
TCMT-UR
TCMW
TCMX-WF
TCMX-WM
TNG
TNGA
TNGN
TNMA
TNMA-KR
TNMG
TNMG-HM
TNMG-KF
TNMG-KM
TNMG-KR
TNMG-LC
TNMG-MF
TNMG-MM
TNMG-MR
TNMG-PF
TNMG-PM
TNMG-PR
TNMG-QF
TNMG-QM
TNMG-SF
TNMG-SM
TNMM-HR
TNMM-MR
TNMM-PR
TNMM-QR
TNMX-WF
TNMX-WM
TNMX-WMX
TNMX-WR
TPG
TPGN
TPGW
TPMT-KF
TPMT-KM
TPMT-MF
TPMT-MM
TPMT-PF
TPMT-PM
TPMT-UM
TPU
TPUN
TR-Cx-D13JCR/L
TR-Cx-D13MCL
TR-Cx-D13NCN
TR-Cx-V13JBR/L
TR-Cx-V13MBL
TR-Cx-V13VBN
TR-D13JCR/L
TR-D13NCN
TR-DC13
H
Víceúčelové obrábění
Strana
I16
I12
I16
I13
I13
I17
I76
I73
I74
I74
I75,I85
B94
A76
A75
A76
A75
A75
A75
A32
A31
A30
A32
A30
A30
A32
A30
A30
A31
A30
A31
A30
A31
A33
A32
A31
A33
A85
A62
A85
A85
A164
A164
A164
A165
A165,A342
A166
A166
A166
A166,A343
A343
A168
A167,A169,A344
A167,A344
A169,A211
A345
A168,A345
A344
A170,A213
A170
A170
A171,A172,A212
A173,A174,A213
A262
A303
A303
A260
A261
A257
A258
A258
A259
I
Systém CoroTurn® SL
Kód
SL-PCLNR/L
SL-PDJNR/L
SL-PDUNR/L
SL-PSRNR/L
SL-PSSNR/L
SL-PTFNR/L
SL-QC
SL-SCLCR
SL-SDUCR
SL-SDXCR
SL-SVLBR
SMALR
SNG
SNGA
SNGN
SNGQ
SNGX
SNMA
SNMA-KR
SNMG-HM
SNMG-KM
SNMG-KR
SNMG-MF
SNMG-MM
SNMG-MR
SNMG-PF
SNMG-PM
SNMG-PR
SNMG-QF
SNMG-QM
SNMG-SM
SNMG-SMR
SNMM-HR
SNMM-MR
SNMM-PR
SNMM-QR
SPGN
SPMT-UM
SPU
SPUN
SRACR/L
SRDCN
SRDCR/L
SRGCR/L
SRSCR/L
SSBCR/L
SSDCN
SSDCR /L
SSKCR/L
SSSCR/L
STDCR/L
STFCR/L
STGCR/L
STJCR/L
STSCR/L
STTCR /L
STWCR/L
SVABR/L
SVHBR/L
SVHCR/L
SVJBR/L
SVVBN
Sxxx-CKUNR/L
Sxxx-CRSNR/L
Sxxx-CRSPR/L
Sxxx-MWLNR/L
Sxxx-MVUNR/L
Sxxx-PCLNR/L
Sxxx-PDUNR/L
Sxxx-PSKNR/L
Sxxx-PTFNR/L
VŠEOBECNÉ INFORMACE
J
Všeobecné informace
Provedení na zakázku
Všeobecné soustružení
A
Všeobecné soustružení
A
Kód
WPMT-MF
WPMT-MM
WPMT-PF
WPMT-PM
WTENN
WTFNR/L
WTGNR/L
WTJNR
Upichování a zapichování
B
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Řezání závitů
C
Nástrojové systémy
G
Víceúčelové obrábění
H
Systém CoroTurn® SL
I
Všeobecné informace
J
J 18
Provedení na zakázku
Strana
A64
A64
A64
A64
A147
A146
A147
A146
Kód
Strana
Kód
Strana

Podobné dokumenty

Všeobecné informace

Všeobecné informace látek může dojít ke vzniku fibrózy nebo rakoviny plic. Epidemiologické studie ukazují, že u osob, které byly vystaveny vysokým koncentracím karbidu wolframu/kobaltu, existuje zvýšené riziko vzniku ...

Více

www.perfectsound.cz

www.perfectsound.cz osobních POI bodů,vestavěný TMC,Vestavěný GYRO sensor,Software 2.0 (Mapa iGO Q2/2009!!!),2m RGB kabel v balení, GPS anténa v balení, vysoká přesnost v tunelech a místech se špatným signálem GPS,sna...

Více

Metalworking World 3/2011

Metalworking World 3/2011 gramů a MultiArt Gss 200 gramů od firmy Papyrus AB, certifikované podle ISO 14001 a registrované u EMAS. Coromant Capto, CoroMill, CoroCut, CoroPlex, ­CoroThread, CoroTurn, CoroDrill, CoroBore, Cor...

Více

5/1 Soustružnické nože Závitové nože na vnější metrické závity ČSN

5/1 Soustružnické nože Závitové nože na vnější metrické závity ČSN Ocel max. 280 HB, ocel nízké pevnosti. Šedá litina do 200 HB Ocel max. 280 HB, ocelolitina Legovaná litina 250 - 450 HB, tvrzená litina, neželezné kovy Litina do 250 HB, ocel do 150 HB Ocel přes 40...

Více

CoroTurn® SL - Sandvik Coromant

CoroTurn® SL - Sandvik Coromant Řezné hlavy SL se systémem CoroTurn® HP T-Max P - upínání pákou Pro vnější soustružení S vysokotlakým přívodem řezné kapaliny

Více

všeobecné informace j

všeobecné informace j látek může dojít ke vzniku fibrózy nebo rakoviny plic. Epidemiologické studie ukazují, že u osob, které byly vystaveny vysokým koncentracím karbidu wolframu/kobaltu, existuje zvýšené riziko vzniku ...

Více

Upichování a zapichování

Upichování a zapichování a zvolte nejvhodnější systém pro tyto podmínky. Viz přehled.

Více

Všeobecné informace

Všeobecné informace dojít ke vzniku fibrózy nebo rakoviny plic. Epidemiologické studie ukazují, že u osob, které byly vystaveny vysokým koncentracím karbidu wolframu/kobaltu, existuje zvýšené riziko vzniku rakoviny pl...

Více

slevová akce - ISCAREX, sro

slevová akce - ISCAREX, sro Promo akce Zapichovací nástroje PENTA40-IQ

Více