subjekty státní správy - KIS Mariánské Lázně sro

Komentáře

Transkript

subjekty státní správy - KIS Mariánské Lázně sro
SUBJEKTY STÁTNÍ SPRÁVY
název
IČ
Telefon
Email
Městský úřad Mariánské
Lázně
00254061
354 922 111 [email protected]
Městská policie
Mariánské Lázně
354 922 166 [email protected]
00254061
Url
Obec
www.muml.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Ulice
Čp
PSČ
GPS
GPS
souřadn souřadni Činnost
ice N
ce E
Městský
úřad
Ruská
155
35301
Ruská
155
35301
Hlavní
153
35301
Městská
policie
Policie
ČR
Policie ČR
974 372 750 [email protected]
www.policie.cz
Finanční úřad pro
Karlovarský kraj Úzp v
M.L.
354 601 511 [email protected]
Mariánské
www.financnisprava.cz Lázně
Hlavní
661
35301
Finanční
úřad
354 624 081 [email protected]
www.slavkovskyles.oc
hranaprirody.cz
Mariánské
Lázně
Hlavní
504
35301
Správa
CHKO
Úřad práce ČR Krajská
pobočka v Kar. Varech
kont. prac v M.L.
950 117 475 [email protected]
portal.mpsv.cz
Mariánské
Lázně
Příčná
647
35301
Úřad
práce
VZP ČR pobočka
Mariánské Lázně
952 228 111 [email protected]
www.vzp.cz
Mariánské
Lázně
Tepelská
3a
35301
Správa CHKO
Slavkovský les a
Krajské středisko Kar.
Vary
62933591
49°57'2.1
6"N
12°42'37.1
16"E
VZP
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
název
Domov pro seniory
a dům s
pečovatelskou
službou
Správa městských
sportovišť
Městská knihovna
Městské muzeum
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
0575143
354624000 [email protected]
www.dsml.cz
Mariánské
Lázně
Tepelská
72559772
[email protected] marianskelazne.cz
www.sportmarianskelazne.cz
Mariánské
Lázně
Stadion
Viktoria
47720654
00368997
Základní škola
Úšovice
70997543
Základní škola Jih
Základní škola
praktická a
speciální
[email protected]
354622115 ad.com
www.knihovnaml.cz
Mariánské
Lázně
[email protected]
Mariánské
354622740 -ml.cz
www.muzeum-ml.cz Lázně
Hlavní
Goethovo
náměstí
47723505
[email protected]
354624654 cz
www.zsml2.cz
[email protected]
351011003 h.cz
www.skolajih.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Školní
náměstí
Komenské
ho
47724978
[email protected]
354673216 com
Mariánské
Lázně
Třída
Vítězství
Základní umělecká
škola F.Chopina
47721472
Městský dům dětí a
mládeže
69979430
354625280 [email protected]
[email protected]
354602622 mml.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Ibsenova
17.
listopadu
www.zsspec-ml.cz
www.zus-ml.cz
www.ddmml.cz
Čp
752
/22
604
PSČ
GPS
souřad
nice N
49°56'53
35301 .916"N
35301
GPS
souřad
nice E
Činnost
Provoz domova
důchodců a domu s
12°42'34. pečovatelskou
811"E
službou
Zajištění služeb v
oblasti tělovýchovy a
sportu
Půjčování knih, novin
a časopisů,
elektronický katalog,
čtení novin a
časopisů v čítárně,
půjčování CD a DVD,
poslech a prohlížení
CD a DVD v čítárně,
internet, kopírování,
prezenční studium
naučné literatury.
370
Otevírací
doba a
vstupné
35301
11
35301
Historie Mariánských
Lázní a regionu,
balneologie,
geologický vývoj a
příroda regionu.
472
35301
školství
459
35301
školství
29
35301
školství
87
35301
školství
475
35301
školství
http://knihovnaml.
cz/oteviraci-doba/
út-ne, 9:30-17:30
leden-únor
zavřeno, vstupné
30 Kč
Mateřská škola
Vora
7723483
354622741 msvor[email protected]
www.msvora.cz
Mariánské
Lázně
Za Tratí
687
35301
školství
Mateřská škola
Křižíkova
70997560
354622692 [email protected]
www.mskrizikova.cz
Mariánské
Lázně
Křižíkova
555
35301
školství
Mateřská škola
Hlavní
70997578
[email protected]
354622050 nbad.com
www.mshlavni.estra Mariánské
nky.cz
Lázně
Hlavní
440
35301
školství
Mateřská škola
Úšovice
70997586
Skalníkova 518
35301
školství
Mateřská škola
Třešňovka
70997594
354623993 [email protected]
[email protected]
354625920 m.cz
Na
Třešňovce
603
35301
školství
KIS Mariánské
Lázně s.r.o.
25208438
354622474 [email protected]
www.kisml.cz
Mariánské
Lázně
Hlavní
47
35301
kultura, infocentrum,
služby turistům
Technický a
dopravní servis
s.r.o
25213261
354622133 [email protected]
www.tds-ml.cz
Mariánské
Lázně
U Pily
206
35301
technické služby
města
Mariánské
Lázně
Ke Kostelu
43/
20
35301
lesnictví
871
35301
městská doprava
47
35301
kultura
www.msskalnikova.
websnadno.cz
Mariánské
Lázně
www.mstresnovka.e Mariánské
stranky.cz
Lázně
Lázeňské lesy spol.
s r.o.
64831086
[email protected]
354622685 trum.cz
Městská doprava
Mariánské Lázně
s.r.o.
26412501
354620214 [email protected]
www.mdml.cz
Mariánské
Lázně
Tepelská
Západočeský
symfonický
orchestr o.p.s.
26320053
354622141 [email protected]
www.zso.cz
Mariánské
Lázně
Hlavní
MUZEA A GALERIE
název
Památník
Fryderyka
Chopina
IČ
64840441
Telefon
Email
[email protected]
354595267 val.cz
Url
Obec
Mariánské
www.chopinfestival.cz Lázně
Ulice
Hlavní
Čp
PSČ
GPS
souřad
nice N
GPS
souřad
nice E
Činnost
35301
Expozice seznamuje s
životem polského
romantického
skladatele, s
osobnostmi, které v
Čechách potkal, s
místy, která navštívil. V
přilehlém Modrém
hudebním salonku lze
vyslechnout
Chopinovu hudbu.
15. dubna - 15.
října / út, čt, ne /
14:00-17:00,
vstupné 20 Kč,
bezbariérový
přístup NE
11
35301
Historie Mariánských
Lázní a regionu,
Balneologie,
Geologický vývoj a
příroda regionu
út-ne, 9:30-17:30
leden-únor
zavřeno, vstupné
30 Kč,
bezbariérový
přístup ANO
703/
50A
35301
Prodejní galerie
7
35301
Galerie v átriu hotelu
47
Městské muzeum 00368997
[email protected]
354622740 m-ml.cz
www.muzeum-ml.cz
Mariánské
Lázně
Goethov
o
náměstí
Galerie & Art
atelier Tatiana
64858197
608861883
Mariánské
Lázně
Hlavní
Galerie Atrium –
Hotel Hvězda
45359113
[email protected]
354631111 enbad.cz
Mariánské
Lázně
Goethov
o
náměstí
Budova CHKO
Slavkovský les
62933591
[email protected] www.slavkovskyles.o
354401968 cz
chranaprirody.cz
Mariánské
Lázně
Hlavní
504
35301
Správa CHKO, vystavy
související s přírodou
Městské divadlo
25208438
divadlo.obchodni
354595267 @kisml.cz
www.kisml.cz
Mariánské
Lázně
Třebízs
kého
106
35301
Divadelní galerie
00368997
[email protected] www.galerie354622740 m-ml.cz
goethe.cz
Mariánské
Lázně
Goethov
o
náměstí
11
35301
Galerie v Městském
muzeu
Galerie Goethe
Otevírací
doba a
vstupné
ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
název
IČ
BUDO CLUB
Telefon
Email
739543330 [email protected]
Agility Mariánské
Lázně
608463522 [email protected]
Url
www.budoml.hys.cz
Mariánské
Lázně
www.agility-ml.com
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Tyršova
Na
Průhonu
354623198
Club S
602491578 [email protected]
www.justrideit.cz
354624393 [email protected]
www.sportblazek.cz
Fitness centrum Jiří
Hála
Tělovýchovná jednota
SANDOW
354625143 [email protected]
12482382
11381094
354623555
www.fitnessml.cz
Royal Golf Club
Mariánské Lázně
00516121
354624300 [email protected]
HC Mariánské Lázně
26544725
734852535 [email protected]
www.golfml.cz
www.sportmarianskelazne.cz
Yacht Club Regent
22882634
775673515 [email protected]
www.ycregent.cz
PSČ
nem
ají
35301
GPS
souřadnic
eE
Činnost
Otevírací
doba a
vstupné
Judo club
604
35301
648
214/
12
35301
Basketbal,
volejbal
35301
Bikros
35301
Cyklistika
35301
Bowling
35301
Fitness, aikido,
karate, kick-box
35301
Fitness,
kondiční
kulturistika,
zdravotní
cvičení
Pohraničn
í stráže
Kollárova
50
7/70
7
Mariánské
Lázně
U Ploché
dráhy
526/
22
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
GPS
souřadnic
eN
Atletický klub
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
354624232 [email protected]
Čp
Agility
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
TJ Slovan
Bowling Club Ludus
Tyršova
www.sportmarianskelazne.cz
AC Mariánské Lázně
22674349
Ulice
U
Ferdinand
ova
pramene
[email protected] marianskelazne.cz
Cyklistický klub sport
Blažek
Obec
Tyršova
Mariánsk
é Lázně
č.p.
Tyršova
Hroznato
va
600/
21
582
621/
21
501/
41
35301
Golf
35301
Hokejový club
35301
Jachting
květen-říjen
po - ne: 7:00
- 19:00,
Indoor Golf:
listopadduben po ne: 9:00 21:00
Jezdecký klub
Mariánské Lázně
FC Viktoria Mariánské
Lázně
22843426
72558772
354673622 [email protected]
www.jkml.cz
774875959 [email protected]
www.sportmarianskelazne.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Plzeňská
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Tyršova
Palackéh
o
TJ Lokomotiva
Mariánské Lázně, o.s.
18233139
724315342 [email protected]
www.lokoml.wz.cz
Plavecký klub
Mariánské Lázně
68784732
354623579 [email protected]
www.pkml.cz
CLUB- S
01847767
354622462 [email protected]
www.club-s.cz
26519011
[email protected] www.ravanagym.co
608920092 .cz
m
Mariánské
Lázně
Tennis Agens, spol. s
r.o.
24795780
[email protected] agents.cz
www.tcfmarianskela
zne.cz
Tenisový klub Skalník
Michal Kandráč
15741117
736642136 [email protected]
724071330 [email protected]
Ravána gym o.s.
MariánskoLázeňský
Orientační Klub MLOK
Pétanque klub
Mariánské Lázně
26562448
Hasičský záchranný
sbor Karlovarského
kraje stanice
Mariánské Lázně
ZO ČZS Bažantnice
Mariánské Lázně
Svaz tělesně
postižených v
Mariánských Lázních
o.p.s.
18235301
70957142
U
Krakonoš
e
U
Ferdinand
ova
pramene
Mariánské
Lázně
569
604
9
35301
Jezdecký klub
Mariánské
Lázně
35301
Fotbalový klub
Mariánské
Lázně
49°57′14.1
35301 5″ N
12°42′13.5
7″ E
TJ Lokomotiva
Mariánské
Lázně, o.s.
617/
6
35301
24
35301
Squash centrum
35301
Klub thajského
boxu Mariánské
Lázně
Tenisový klub
Mariánské
Lázně
Tepelská
137/
3
Mariánské
Lázně
Anglická
615/
10
35301
www.tkskalnik.cz
Mariánské
Lázně
Chopinov
a
685
35301
www.mllok.webnode.cz
Mariánské
Lázně
Plzeňská
9
35301
Tenisový klub
Kandráč
Oddíl dětí a
mládeže orientační běh
+ běh na lyžích
[email protected]
724191410 e.cz
Mariánské
Lázně
Česká
760/
1c
35301
Pétanque
[email protected]
950377111 r.cz
Mariánské
Lázně
U Pily
852/
3b
35301
HZS Mariánské
Lázně
www.zahradkari.cz
Mariánské
Lázně
Tepelská
546/
12
49°56´55.9 12°42´55.0 ČZS Mariánské
35301 82 N
49 E
Lázně
www.jlx.info/cedes
Mariánské
Lázně
Skalníkov
a
519
Centrum
denních služeb
pro tělesně
736157515 [email protected]
354602790 [email protected]
35301
schůzky v
pondělí a
čtvrtek v
17.00 na
hřišti v
Ušovicích za
školou
postižené denní stacionář
Svaz důchodců ČR,
o.s., Místní organizace
Mariánské Lázně
70923817
Rybářství Mariánské
Lázně s.r.o.
28034431
Český rybářský svaz,
Místní organizace
Mariánské Lázně
Mariánské
Lázně
Hlavní
314
602710040 [email protected]
Mariánské
Lázně
U
Mlékárny
717/
8
[email protected]
354625627 nam.cz
Mariánské
Lázně
Ladova
240/
6
354622768 [email protected]
www.sdcr.cz
www.crsplzen.cz
35301
Svaz důchodců
35301
Rybářství
Mariánské
Lázně
35301
ČRS MO
Mariánské
Lázně
DOMY MLÁDEŽE
název
Městský dům dětí a mládeže
IČ
69979430
Domov mládeže a školní jídelna 00377945
Dětský domov a školní jídelna
47723424
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Mariánské
354624580 [email protected] www.ddmml.cz Lázně
17. listopadu
354623924 [email protected]
Mariánské
Lázně
Klíčova
354622293 [email protected]
Mariánské
Lázně
Palackého
www.ddml.cz
Čp
GPS
GPS
N
E
PSČ souřadnice souřadnice
Činnost
475
3530
1
Městský dům
dětí a
mládeže
Mariánské
Lázně
„Dráček“
167/4
3530
1
Domov
mládeže a
školní jídelna
191
3530
1
Dětský
domov a
školní jídelna
CÍRKEVNÍ ORGANIZACE
název
IČ
Římskokatolická
farnost Mariánské
Lázně
18235077
Pravoslavná
církevní obec v
Mariánských
Lázních
73630993
Náboženská obec
Církve
československé
husitské v
Mariánských
Lázních
68817967
Telefon
Email
604877223 [email protected]
Url
Mariánské
www.farnostml.cz Lázně
354625010 [email protected]
vladimira.belunkova
737918084 @tiscali.cz
Obec
www.ccsh-ml.cz
Ulice
Nehrova
Čp
26/3a
PSČ
35301
GPS
souřadnic
eN
GPS
souřadnic
eE
Činnost
Církevní
organizace
denně 8.30–19.00
hodin (mimo dobu mše)
mše úterý, čtvrtek,
neděle od 10.00
středa, pátek, sobota,
neděle od 18.30 hodin
neděle v 10 hodin je
evangelium čteno i
německy
čtvrtek v 17.00 hodin
biblická hodina
květen – říjen denně
9.30–12.00 a 13.00–
17.00 hodin
listopad – duben 9.30–
11.30 a 14.00–16.00
hodin
Vstupné 20,- Kč nebo 1
eur
Bohoslužba: neděle od
10.00 hodin
Mariánské
Lázně
Ruská
347/9
35301
Církevní
organizace
Mariánské
Lázně
Boženy
Němcové
453/5
35301
Církevní
organizace
Farní sbor
Českobratrské
církve
evangelické v
Mariánských
Lázních
47721146
marianske354622464 [email protected]
Mariánské
Lázně
Lidická
Misijní skupina
Křesťanské
společenství
Mariánské Lázně
73633470
[email protected]
732499818 cz
Mariánské
Lázně
Ibsenova
Otevírací doba a
vstupné
189/1
6
35301
Církevní
organizace
87/4
35301
Církevní
organizace
Bohoslužba: neděle od
10.00 hodin
v zimním období se
bohoslužby nekonají
ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ
název
IČ
Telefon
Email
Obec
Url
Čp
Ulice
Nemocnice Mariánské
Lázně s.r.o.
26376709
354474222
www.neml.cz
Mariánské
Lázně
U Nemocnice
Areál Taormina
26376709
354474222
www.neml.cz
Mariánské
Lázně
Zeyerova
GPS
GPS
eN
eE
PSČ souřadnic souřadnic
Činnost
interní oddělení lůžkové,lůžka následné
péče,ošetřovatelská lůžka dlouhodobé
lužkové péče,interní ambulance,chirurgická
ambulance,urologická
ambulance,RDG,SONO,CT,
gastroenterologická ambulance,
neurologická ambulance,ambulance léčby
bolesti, rehabilitační ordinace a
fyzioterapie,odělení klinické biochemie a
hematologie
91/3 35301
ošetřovatelská lůžka dlouhodobé lůžkové
péče včetně sociálních lůžek
300/5 35301
LÉKÁRNY
název
IČ
Telefon
Email
Url
Alma ML
s.r.o.
28004507
Benu
49621173
357070960 [email protected]
marlazne.masarykova
731638094 @benu.cz
Luxor
48327247
354620231 [email protected]
Dr. Max
Pharma
JaJ s.r.o
28511298
U Jakuba
28038240
Benu
49621173
354692230 [email protected]
[email protected]
354602836 cz
[email protected]
354620058 am.cz
[email protected]
731638094 nu.cz
www.benu.cz
Lékárna
Tesco ML
Luna
28055373
27987400
70726132
354595401
[email protected]
354604000 [email protected]
Obec
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
www.ipcgro Mariánské
up.cz
Lázně
Mariánské
Lázně
Ulice
Tepelská
GPS
souřad
nice N
GPS
souřad
nice E
Čp
PSČ
Činnost
Otevírací doba
867/3a
35301
lékárna
po–pá 7:30–16:00 a st 7:30–18:00
Masarykova
Mírové
náměstí
22
35301
lékárna
po–ne 9:00–18:00
136
35301
lékárna
po–pá 8:00–18:00 a so 8:30–12:30
Chebská
713
35301
lékárna
po–ne 8:00–20:00
Hlavní
133
35301
lékárna
po–pá 9:00–18:00 a so 9:00–15:00
Lužická
395
35301
lékárna
po–pá 8:00–17:00 a so 8:30–12:00
Tyršova
243/1
35301
lékárna
Chebská
870/23
35301
lékárna
po-ne 8.00-20.00
813/6
35301
lékárna
po–pá 8:00–16:30
Hroznatova
LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
název
Telefon
MUDr. Blažek Milan
29124794
721486061
Mariánské Lázně Komenského
515/6
35301
Praktický
lékař
MUDr. Blažek Milan st.
11403209
607741508
Mariánské Lázně Komenského
515/6
35301
Praktický
lékař
MUDr. Hůrka Petr
47720212
354625688
Mariánské Lázně Husova
513
35301
Praktický
lékař
MUDr. Krištofová Božena
87564912
354625933
Mariánské Lázně Hroznatova
813/6
35301
Praktický
lékař
MUDr. Ph.D. Hess Zdeněk
72071338
774363844 [email protected]
Mariánské Lázně Tepelská
867/3a
35301
Praktický
lékař
MUDr. Rous Miroslav
64366626
774118313
Mariánské Lázně Tepelská
867/3a
35301
Praktický
lékař
MUDr. Slavíková Jaroslava
70832030
731460424
Mariánské Lázně Hlavní
267
35301
Praktický
lékař
MUDr. Veselá Věra
47720298
354624293
Mariánské Lázně Tepelská
867/3a
35301
Praktický
lékař
Email
Obec
Url
Ulice
Čp
GPS
GPS
souřad
souřadnice
nice N E
IČ
PSČ
Činnost
ZUBNÍ AMBULANCE
název
MUDr. Benová
Martina
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Čp
GPS
GPS
nice N
eE
PSČ souřad souřadnic
Činnost
75065941
354595896
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
35301
Zubní lékař
61775321
354623100
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
35301
Zubní lékař
29088399
354624145
Mariánské Lázně
Dřevěná
478/9
35301
Zubní lékař
MUDr. Hechtová Ivana 45333211
377533568
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
35301
Zubní lékař
Dr. Šilov Dimitrios
MUDr.
Foustka Tomáš
MUDr.
Kopejtko Stanislav
MUDr. Kunertová
Zuzana
MUDr.
Papoušková Zdeňka
47720328
354626127 [email protected]
Mariánské Lázně
Hlavní
267
35301
Zubní lékař
47720204
354622146
Mariánské Lázně
Lidická
125/10
35301
Zubní lékař
47720603
354626275
Mariánské Lázně
Lidická
125/10
35301
Zubní lékař
MUDr. Solar Vladimír
47721898
354625573
Mariánské Lázně
B.
Němcové
452/7
35301
Zubní lékař
MUDr. Solarová Iva
47720204
354622146
Mariánské Lázně
Lidická
125/10
35301
Zubní lékař
MUDr. Streblov Petr
47720581
354625573
Mariánské Lázně
B.
Němcové
452/7
35301
Zubní lékař
OČNÍ AMBULANCE
název
IČ
Telefon
MUDr. Nešporová Liana
64484556
354602967
MUDr. Ulrychová Zdeňka
66688728
354622794
Email
Url
www.ocnilekar-marianskelazne.cz
Obec
Ulice
Čp
PSČ
GPS
GPS
souřa souřa
dnice dnice
N
E
Činnost
Mariánské
Lázně
Nerudova
250/6
35301
Oční lékař
Mariánské
Lázně
Tepelská
867/3a
35301
Oční lékař
KOŽNÍ AMBULANCE
název
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Čp
GPS
GPS
N
E
PSČ souřadnice souřadnice
Činnost
MUDr. Bátovská Jana
69969892
605319860
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
35301
Kožní lékař
MUDr. Štětinová Tamara
29164800
603490414
Mariánské Lázně
Křižíkova
707/7
35301
Kožní lékař
CHIRURGIE
název
IČ
MUDr. Fajt Pavel
MUDr. Chlapec Ladislav
Telefon
70914681
70914681
Email
Obec
Url
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
354602011
354602011
Ulice
Čp
PSČ
Tepelská
Tepelská
867/3a
867/3a
GPS
GPS
souřadnice souřadnice Činnost
N
E
35301
35301
chirurgie
chirurgie
UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ
název
IČ
Telefon
Email
732168866
MUDr. David Marek
71223380
Obec
Url
[email protected]
Mariánské Lázně
Ulice
Tepelská
Čp
867/3a
GPS
GPS
souřadnice souřadnice
N
E
PSČ
Činnost
Ušní, nosní, krční,
ambulance
otorinolaryngologie
a foniatrie
35301
DĚTŠTÍ A DOROSTOVÍ LÉKAŘI
název
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Čp
MUDr. Hroudová Věra
47720271
354622204 [email protected]
Mariánské Lázně Komenského
515/6
35301
MUDr. Bulvasová Renata
47720107
354626126
Mariánské Lázně Komenského
515/6
35301
MUDr. Vydrová Jana
74675591
354424315
Mariánské Lázně Franze Kafky
832/7
35301
MUDr. Procházková Miluše 47720280
354624292
Mariánské Lázně Hlavní, Kamenný dvůr
267
35301
MUDr. Friedman Miloš
354626465 [email protected]
Mariánské Lázně Boženy Němcové
452/7
35301
47723025
GPS
GPS
N
E
PSČ souřadnice souřadnice Činnost
Dětští a
dorostoví
lékaři
Dětští a
dorostoví
lékaři
Dětští a
dorostoví
lékaři
Dětští a
dorostoví
lékaři
Dětští a
dorostoví
lékaři
GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE
název
MUDr. Šperl Dalibor
IČ
68819935
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Mariánské Lázně
354422801 [email protected]
Tepelská
Čp
867/3a
PSČ
Činnost
35301 Gastroenterologická ambulance
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
název
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Čp
PSČ
Činnost
MUDr. Šmrhová Ivana
29156963
602449974
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
Gynekologicko 35301 porodnická ambulance
MUDr. František Černý
48326739
602449974
Mariánské Lázně
Tepelská
867/3a
Gynekologicko 35301 porodnická ambulance
MUDr. Kathrin Bínová
47721049
354622207
Mariánské Lázně
U zastávky
334
Gynekologicko 35301 porodnická ambulance
MUDr. Křepela Jaroslav
47721049
354622207
Mariánské Lázně
U zastávky
334
Gynekologicko 35301 porodnická ambulance
MUDr. Seifert Vratislav
29119812
354622203
Mariánské Lázně
Hlavní, Kamenný dvůr
267/27
Gynekologicko 35301 porodnická ambulance
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
název
MUDr. Šarata Vítězslav
IČ
69458723
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
354628833
Ulice
Hlavní
Čp
282/144
PSČ
Činnost
35301 Ortopedická ambulance
PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE
název
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Ulice
Čp
PSČ
Činnost
MUDr. Pechová Jana
70999902
733392895
Mariánské Lázně
Hlavní, Kamenný dvůr
267/27
35301 Psychiatrická ambulance
MUDr. Freml Jan
64354601
354692253
Mariánské Lázně
Hlavní
276/13
35301 Psychiatrická ambulance
753/12a
Psychologická a
psychiatrická ordinace a
35301 pracoviště
ThLic. Mgr. Šebák Jiří
74565753
744735531 [email protected]
Mariánské Lázně
Za tratí
INTERNÍ AMBULANCE
název
MUDr. Machová Vilma
MUDr. Herzik Petr
MUDr. Hrkalová Jana
IČ
28056931
43272231
41250069
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
354602121
354620263
357070961
Ulice
Křižíkova
Mírové náměstí
Tepelská
Čp
715/9
136/9
867/3a
PSČ
Činnost
35301 Interní ambulance
35301 Interní ambulance
35301 Interní ambulance
LOGOPEDIE
název
Mgr. Marešová Libuše
IČ
47722223
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
354625837
Ulice
Tepelská
Čp
PSČ
Činnost
867/3a
35301 Logopedie
Čp
PSČ
NEUROLOGIE
název
MUDr. Alojz Adamík
IČ
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské
Lázně
41138310 354624611 [email protected]
Ulice
Hlavní
709/70A
Činnost
35301 Neurologie
ALERGOLOGICKÁ AMBULANCE
název
MUDr. Teřl Milan
IČ
47721014
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
354622666
Ulice
Dykova
Čp
311
PSČ
Činnost
35301 Alergologická ambulance
ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE
název
MUDr. Jana Vydrová
IČ
74675591
Telefon
354424315
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
Ulice
Franze Kafky
Čp
821/12
PSČ
Činnost
Alergologie a klinická
35301 imunologie
INTERNÍ A DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
název
MUDr. Čiháková Marcela
IČ
29119626
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
354626389
Ulice
Tyršova
Čp
343/1
PSČ
Činnost
Interní a diabetologická
35301 ambulance
PLICNÍ AMBULANCE
název
MUDr. Nováková Marie
IČ
41027089
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
354622666
Ulice
Dykova
Čp
311
PSČ
Činnost
35301 Plicní
SONO
název
MUDr. Tomčík Štefan
IČ
70912009
Telefon
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
737444203 [email protected]
Ulice
Hlavní třída
Čp
267
PSČ
Činnost
35301 Sono
ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE
název
MUDr. Martin Jirovec
IČ
68781571
Telefon
354595659
Email
Url
Obec
Mariánské Lázně
Ulice
Tepelská
Čp
867/3a
PSČ
Činnost
35301 Endokrinologická ambulance
RESTAURACE A OBČERSTVENÍ
název
IČ
Telefon
Email
Url
Bavaria
29158214
Bio Vegetka
29119511
734860480 [email protected]
www.biovegetka.cz
Classic
35738361
354622807 [email protected]
www.classiccafe.cz
Český dvůr
45356491
354626273 [email protected]
www.cesky-dvur.com
Doma Restaurant
1514342
354402005 [email protected]
www.restaurantdoma.cz
El Gaucho Steakhouse
608816070 [email protected]
www.elgaucho.cz
Fast food Frank
601201234 [email protected]
Filip l.
354626161
354626333 [email protected]
Filip lI.
62612191
354623337 [email protected]
Holiday
74408801
354623194 [email protected]
Charlie
13896024
354622947 [email protected]
Istanbul Kebap house
777148685 [email protected]
Kamenný dvůr
12396559
728654694 [email protected]
Maui Lounge
28028562
607879813 [email protected]
602653350 [email protected]
Restaurant Rezidence Golf
Česká hospůdka
Myslivecká hospůdka
Pizzeria - restaurant "Tři
korunky"
76194124
Royal Golf Restaurant
Sklípek
720121500 [email protected]
www.kamennydvur.info
Ulice
Palackého
www.ceskahospudkaml.cz
88679713
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
354624449 [email protected]
737874874 [email protected]
43273483
354626039
64856623
354622623
64365701
607510468 [email protected]
www.restaurantsklipek.cz
Mariánské
Lázně
PSČ
Činnost
35301 Restaurace
Hlavní
276/13
35301 Restaurace
Hlavní
131/50
35301 Restaurace
Hlavní
706/36c
35301 Restaurace
Anglická
116/23
35301 Restaurace
Chebská
255
35301 Restaurace
Hlavní
400
35301 Restaurace
Poštovní
96
35301 Restaurace
Seifertova
739
35301 Restaurace
Plzeňská
98
35301 Restaurace
Anglická
137/11
35301 Restaurace
Tyršova
243/1
35301 Restaurace
Hlavní
267
35301 Restaurace
Ruská
72
35301 Restaurace
558
35301 Restaurace
179
35301 Restaurace
10
35301 Restaurace
154/9
35301 Restaurace
www.maui.cz
Mariánské
Lázně
Čp
61
Klíčova
354691406
Restaurace Elektra
Restaurace Piccolo
www.marienbad.com/holiday
Obec
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Lidická
35301 Restaurace
Nerudova
Nerudova
291
35301 Restaurace
582
35301 Restaurace
248/3
35301 Restaurace
Sorrento
68798334
Švanda dudák
Tabarin
608463310
354621236
28042140
U Josefa Švejka
354624709
354625684
U Peštáků
11383461
354625814
www.penzionpestak.webzdarma.cz
U Tetřeva
46823719
354691244 [email protected]
www.utetreva.cz
U Zlaté koule
64833615
354624455 [email protected]
www.uzlatekoule.com
Gourmet restaurant Villa
Patriot
25205901
354673144 [email protected]
www.villapatriot.cz
Zlatý klas
45359865
354622169
Zlatý sklípek
736437836
354606253 [email protected]
www.zlatysklipek.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Nákladní
247
35301 Restaurace
Kollárova
94
35301 Restaurace
Tyršova
1
35301 Restaurace
Chebská
11
35301 Restaurace
27/111
35301 Restaurace
8
35301 Restaurace
26/3a
35301 Restaurace
62
35301 Restaurace
261/116
35301 Restaurace
55/1
35301 Restaurace
Palackého
Nehrova
Dusíkova
Hlavní
Poštovní
HOTELY
název
Hotel Esplanade Spa & Golf
Resort
Falkensteiner Grand Spa Hotel
Marienbad
IČ
Telefon
Email
Url
45794898
354676111 [email protected]
www.esplanademarienbad.cz
27924076
354929398 [email protected]
www.falkensteiner.com
Hotel Nové lázně
Hotel Centrální lázně-Maria
spa Courtyard
45359113
354644111 [email protected]
www.marienbad.cz
45359113
354634111 [email protected]
www.marienbad.cz
Hotel Agricola
45794898
354611111 [email protected]
www.hotel-agricola.cz
Hotel Cristal Palace
45359172
354615111 [email protected]
www.cristalpalace.cz
Hotel Olympia
26342758
354931111 [email protected]
www.olympiahotel.eu
Orea Hotel Palace Zvon
27176657
354686111 [email protected]
www.orea.cz/palace-zvon
Orea Hotel Bohemia
27176657
354610111 [email protected]
www.orea.cz/bohemia
Orea Hotel Excelsior
27176657
354697111 [email protected]
www.orea.cz/excelsior
Parkhotel Golf
00172472
354622651-4 [email protected]
www.parkhotel-golf.cz
Hotel Hvězda
45359113
354631111 [email protected]
www.marienbad.cz
Orea Hotel Monty
27176657
354619111 [email protected]
www.orea.cz/monty
Grandhotel Pacifik
45359113
354651111 [email protected]
www.marienbad.cz
Hotel Villa Butterfly
Hotel & Restaurant Villa
Patriot
45359113
354654111 [email protected]
www.marienbad.cz
25205901
354673143 [email protected]
www.villapatriot.eu
Hotel Belvedere
61683141
354601100 [email protected]
www.hotel-belvedere.cz
Hotel Sun
61683141
355320620 [email protected]
www.sunhotel.cz
Obec
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Část obce
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Zádub
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Čp
PSČ
438/15
35301
123
35301
53
35301
1
35301
Tyršova
31
35301
Hlavní
61
35301
Ruská
88/8
35301
Hlavní
68
35301
Hlavní
100/40
35301
Hlavní
121
35301
Zádub
Goethovo
náměstí
580
35301
7
35301
Příkrá
218
35301
84
35301
655
35301
Ulice
Karlovarská
Ruská
Reitenbergerov
a
Goethovo
náměstí
Mírové náměstí
Hlavní
Dusíkova
Goethovo
náměstí
62
35301
16/1
35301
Vrchlického
30/3
35301
Golf Hotel Morris
49097415
354422777 [email protected]
www.hotelmorris.cz
Hotel Reitenberger
26738244
354602333 [email protected]
www.reitenberger.cz
Hotel Richard
26336740
354696111 [email protected]
www.hotelrichard.com
Residence Romanza
26188091
354603470 [email protected]
www.ghotels.cz
Lázeňský hotel Royal
49790731
354618111 [email protected]
www.royalmarienbad.cz
Villa Savoy
29163536
354601999 [email protected]
www.hotelsilva.cz
Hotel Westend
25205838
354621900 [email protected]
www.hotelwestend.cz
Hotel Villa Regent
10338616
354402010 [email protected]
www.villaregent.cz
Hotel Děvín
29111552
354627228 [email protected]
www.hotel-devin.eu
Hotel Flora
64361608
354625415 [email protected]
www.hotelflora-ml.cz
Hotel Krakonoš
25219863
354622624 [email protected]
www.hotelkrakonos.eu
Hotel Labe
45359113
354666111 [email protected]
www.marienbad.cz
Hotel Maxim
62384708
354603301 hotel.maxim[email protected]
www.hotelmaxim.cz
Hotel Paris
25237187
354628897 [email protected]
www.hotelparis.cz
Hotel San Remo
45359172
354677111 [email protected]
www.sanremo.cz
Hotel Svoboda
45359113
354662111 [email protected]
www.marienbad.cz
Hotel Vltava
45359113
354662111 [email protected]
www.marienbad.cz
Hotel Continental
26188091
354620161-3 [email protected]
Spa Hotel St. Moritz
27975070
354602410 [email protected]
www.saint-moritz.cz
Hotel Berlin
87105241
354620147 [email protected]
www.berlin-hotel.cz
www.ghotels.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Zádub - Závišín
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Zádub - Závišín
724
35301
92
35301
487/28
35301
Mladějovského
150
35301
Lesní 345
345
35301
Chopinova
498
35301
Třebízského
342
35301
Anglická
116
35301
Příkrá
618
35301
Nehrova
128
35301
Krakonoš
660
35301
21
35301
Ibsenova
Ruská
Masarykova
Nehrova
Goethovo
náměstí
141
35301
15/3
35301
Zeyerova
161
35301
Chopinova
393
35301
Anglická
475
35301
Hlavní
230
35301
Třebízkého
599
35301
Kollárova
330
35301
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
www.hotelhelga.cz
Lázně
Mariánské
www.lapassionaria.cz
Lázně
Mariánské
www.villamerlin.cz
Lázně
www.marienbad.com/saint Mariánské
-georg
Lázně
www.villaMariánské
sonnenstrahl.com
Lázně
Mariánské
www.hotelhana.cz
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Spa Hotel Harmonie
27999343
354620990 [email protected]
www.spahotelharmonie.cz
Hotel Koliba
27907953
354625169 [email protected]
www.hotel-koliba.cz
Hotel Coop Kriváň
00031712
354627160 [email protected]
www.hotelkrivan.cz
Hotel Pelikán
10340807
354673268 [email protected]
www.hotelpelikan.cz
Hotel Poštovní dvůr
68819102
777811647 [email protected]
Hotel Saint Antonius
49192515
354622888 [email protected]
www.posthof.cz
http://stantonius.hyperlink.cz/
Schlosshotel Barta
26386658
354623373 [email protected]
www.schlosshotel.cz
Hotel Sonáta
29080304
354608110 [email protected]
www.hotel-sonata.cz
Hotel Speedway
11382864
354624242 [email protected]
www.hotelspeedway.cz
Hotel Villa Eva
29120152
354623841 [email protected]
www.villaeva.cz
Hotel Villa Skalník
49616781
354620039 [email protected]
www.villa-skalnik.cz
Hotel Zlatý zámek
377945
354623924 [email protected]
Hotel Kossuth / Romania
26341182
604 300 659 [email protected]
www.hotelzlatyzamek.cz
http://www.hotelkossuth.cz/
Hotel Polonia
27972453
354622451 [email protected]
Hotel Helga
29099013
354620433 [email protected]
Residence La Passionaria
73723011
732135997 [email protected]
Villa Merlin
49194020
354625588 [email protected]
Hotel Saint Georg
25645480
603244914 [email protected]
Hotel Villa Sonenstrahl
25204491
354620825 [email protected]
Hotel Haná
27981011
354400000 [email protected]
www.hotelpolonia.cz
Třebízkého
94
35301
592
35301
17
35301
197
622/15
A
35301
Anglická
472
35301
Klimentov
132
35301
97
35301
Na Průhonu
329
35301
Anglická
299
35301
Anglická
242
35301
4
35301
Ruská
70/20
35301
Hlavní
50
35301
428/10
35301
Dusíkova
Masarykova
Vítězství
Hlavní
Plzeňská
Klíčova
Třebízského
35301
Zeyerova
Boženy
Němcové
244
35301
714/1A
35301
Anglická
358/4
35301
Karlovarská
334
35301
Hlavní
260
35301
SwissHouse Appartments
Rezidence Golf
354602200 [email protected]
222766447 [email protected]
Hotel Goethe
Levada (jen pro vlastní akce +
ubytování studentů jezdecké
akademie)
354402611 [email protected]
Paris
354628897 [email protected]
Villa Gloria
354692355 [email protected]
Lovecký zámeček Kladská
354691339 [email protected]
Zlatá koruna
354627084 [email protected]
Berolina-Hvozd
354624579 [email protected]
354623153 [email protected]
www.swisshouse.cz
www.rezidencegolf.cz
www.hotel-goethe.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
www.hotelparis.cz
Lázně
Mariánské
www.villagloria.cz
Lázně
Mariánské
www.kladska.com
Lázně
Mariánské
www.zlatakorunaml.cz
Lázně
Mariánské
www.marianskelazne.wz.cz Lázně
Mariánské
Lázně
Zeyerova
Zádub- Závišín
Zádub- Závišín
588
Závišín
Zádub- Závišín
3
Krakonoš
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Krakonoš
Goethovo
náměstí
Kladská
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Kladská
Goethovo
náměstí
Třebízského
Úšovice
87
53
15/3
35301
211
35301
9
12/9
35301
661
35301
PENSIONY
název
IČ
Telefon
Email
Url
Akropolis
737686878 [email protected]
www.pension-akropolis.cz
Atlantis
608216095 [email protected]
nemají
Bella
602462206 [email protected]
www.pensionbella.com
Bella - Villa Notre Dame
602462206 [email protected]onbella.com
www.pensionbella.com
Bella - Villa Prima Vera
602462206 [email protected]
www.pensionbella.com
Český dvůr, pasáž
Omega
354626273 [email protected]
www.cesky-dvur.com
Dana Bartošová
354623916 [email protected]
www.penzion-marianske-lazne.cz
Doris
736622846
Elbrs
73681075
[email protected]
354623619 [email protected]
www.pensiondoris.cz
www.pensionelbrs.sweb.cz
Elephant
354673292 [email protected]
Elektra
777076363 [email protected]{seznam.cz
www.pension-elektra.eu
Edinburg
354620804 [email protected]
www.pensionedinburgh.com/
Filip II
354623337 [email protected]
www.penzion-filip.cz
George
605973515 [email protected]
www.georgepension.cz
Golf
731117264
Harmony
774880648 [email protected]
www.pension-harmony.cz
Holiday
354623194 [email protected]
www.marienbad.com/holiday
Hostel Foster
736504907 [email protected]
Hostel Milano
774417065 [email protected]
www.hostelfoster.cz
www.ubytovani.newyorkml.cz/mila
no/cz/
Im Garten
354622393 [email protected]
www.pension-imgarten.com
Jarmila Solařová
354623605 nemají
nemají
[email protected]
www.pensiongolf.wz.cz
Obec
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Část obce
Ulice
Goethovo
náměstí
Na Voře dole
Čp
PSČ
385
35301
602/6
35301
Na Průhonu
731
Karlovarská
149/5
Třebízského
207
Hlavní
Družstevní
Pohraniční stráže
Palackého
448/4
35301
62
316
35301
Ladova
173/34
35301
Lužická
425/8
Ruská
310
Seifertova
739
Zeyerova
240
Zádub
101
Čapkova
131
Plzeňská
98
Tyršova
Ruská
243/1
309
Na Voře
325/15
Palackého
663/30
35301
Kladská
354691888 [email protected]
Kamenný dvůr
728654694 [email protected]
Krásný domov
26363372
Lido
Lídl
354603173 [email protected]
776167039 [email protected]
44614969
354622521
[email protected]
Marta
354625103 [email protected]
Meteor
354625418 [email protected]
No 1
44614802
Nova
OK 348
354622186 [email protected]
354623887 [email protected]
45360961
354602807 [email protected]
Otto
354622998 nemají
Osborne
354622324 [email protected]
Pešťák
11383461
Provence, pasáž Omega
Renata
354625814 [email protected]
608161415 [email protected]
44614713
354606284 [email protected]
Rezidence Hamelika
775245763 [email protected]
Stanowitz Spessart
604280136 [email protected]
Tenis a Country club ML
354622694 [email protected]
TJ Lokomotiva
724315342 [email protected]
U tetřeva
354691244 [email protected]
U kovárny
605257155 [email protected]
Ubytování Kladská
354691824 [email protected]
Penzion Kladská
354691888 [email protected]
Ubytovna Ryba
739209239 [email protected]
Mariánské
Lázně
Mariánské
www.kamennydvur.info
Lázně
Mariánské
www.ubytovani-marianskelazne.cz Lázně
Mariánské
www.pensionlido.cz
Lázně
Mariánské
www.pension-lidl.euweb.cz
Lázně
Mariánské
www.pensionm.unas.cz
Lázně
Mariánské
www.villameteor.eu
Lázně
Mariánské
www.no1-marianskelazne.cz
Lázně
Mariánské
nemají
Lázně
www.web.iol.cz/pension/pension.h Mariánské
tm
Lázně
Mariánské
nemají
Lázně
Mariánské
www.ujop.cuni.cz
Lázně
www.penzionMariánské
pestak.webzdarma.cz
Lázně
Mariánské
www.apartma-marienbad.com
Lázně
Mariánské
www.penzionrenata.wz.cz
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
www.stanowitz.com
Lázně
Mariánské
www.lanovecentrum.eu
Lázně
Mariánské
www.lokoml.wz.cz
Lázně
Mariánské
www.utetreva.cz
Lázně
Mariánské
nemají
Lázně
Mariánské
www.ceskehory.cz/kminek
Lázně
Mariánské
www.pensionkladska.cz
Lázně
Mariánské
www.ubytovnaryba.cz
Lázně
Kladská
www.pensionkladska.cz
Hlavní
Anglická
6
267
71
Na Vyhlídce
53/190
Lužická
463/12
Šafaříkova
192
Ke hvozdu
584
U Ploché dráhy
Na Voře
389/1
348
Palackého
658/97
Palackého
35301
35301
603/12
Palackého
Hlavní
35301
35301
390
27/111
35301
271/8
35301
Hlavní
U zastávky
Dusíkova
328
Stanoviště
Kladská
Chopinova
5
Plzeňská
9
Kladská
8
Palackého
Kladská
72/75
Kladská
15
Kladská
6
U mlékárny
717
Villa Monaco
354593470
Villa Na vodach
773539324
Wolf
354620699 [email protected]
www.pensionwolf.wz.cz
604204531 [email protected]
www.apartment-barbara.cz
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
Mariánské
Lázně
[email protected] apartment.cz
www.kladska-apartment.cz
Mariánské
Lázně
Villa Alwe
354606070 [email protected]
www.alwe.cz
Villa Anita
354624380 [email protected]
www.villaanita.cz
Villa Austria
354624571 [email protected]
www.penzion-austria.cz
Villa Maruška
603202337 [email protected]
www.ceskehory.cz/villa-maruska
774508713 [email protected]
www.ubytovani.newyorkml.cz
Villa Mayotte
Apartment Barbara
Apartman Chalet
Kladská
26315769
44615671
[email protected]
[email protected]
www.pensionmonaco.cz
www.navodach.com
Kubelíkova
781
Třebízského
341
Polní
Kladská
Kladská
Na Průhonu
Plzeňská
Na Průhonu
Zádub
Zádub
Jiráskova
Kladská
Kladská
410/3
12
719/24
35301
186
379/15
11
488/4
4
35301

Podobné dokumenty

Slevový program ÚAMK-ABA - AMK

Slevový program ÚAMK-ABA - AMK ÚAMK vám pomáhá především v nouzových situacích na cestách autem. Ale vaši asistenční kartu můžete využít i při příjemných událostech a zároveň ušetřit díky našemu slevovému programu ÚAMK | ABA Rec...

Více

2011 Katalog Golf.indd - Co čeká návštěvníky na letošní Golf Show?

2011 Katalog Golf.indd - Co čeká návštěvníky na letošní Golf Show? E-mail: [email protected] Web: www.duchsportovni.cz, www.greentour.cz Hrajte na více než 20 českých golfových hřištích po celý rok zdarma a využívejte více než 300 hracích míst denně v rámci je...

Více

Praha 2013 - Sphere card

Praha 2013 - Sphere card kde poskytujeme slevu 8 % po zadání hesla sphere card do políčka slevový kupon u  vybraných přípravků.

Více

Prodejny - naturinka

Prodejny - naturinka Čs. Armády 30 P7 Bio Letná Milady Horákové 22 P8 Country life Sokolovská 93 Zdravá výživa Jája Ludmilina 3 P9 Biokoloniál U Svobodárny 12 Funny Sassy Veselská 663 kadeřnictví P10 Radosta Francouzsk...

Více

Kanalizační řád města Mariánské Lázně

Kanalizační řád města Mariánské Lázně výroba mléka ani mléčných výrobků) 9. Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.,středisko Velká Hleďsebe, 354 71 Velká Hleďsebe Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zč...

Více