asocret-p/fm30 - CAPRO spol. s ro

Komentáře

Transkript

asocret-p/fm30 - CAPRO spol. s ro
TECHNICKÝ LIST
ASOCRETASOCRET-P/FM30
Výr. č.: 205512
Jemná malta – schváleno dle ZTVZTV-SIB 90 pro oblasti aplikace PCC I, PCC II
a PCC III; pro výlomy 5 – 40 mm; max. přípustná frakce 2 mm
Vlastnosti:
ASOCRET-P/FM30 je
jemná
malta
ASOCRET-P/FM30 se rovněž používá jako
pojená
cementem
materiál na přípravu potěru o tloušťce vrstvy
modifikovaná plastem
10 - 40 mm.
po smíchání s vodou přímo použitelný
ASOCRET-P/FM30 je složkou systému pro
vodonepropustný
údržbu betonu ASOCRET-PCC.
propustný pro vodní páry
odolný proti mrazu a posypové soli.
Technické údaje:
Báze:
cementová
ASOCRET-P/FM30 vytvrzuje i při dynamickém
modifikovaná plastem
zatížení s minimálním smrštěním, bez trhlin a
Max. přípustná frakce: 2,0 mm
je vysoce funkční ochranou proti karbonizaci.
Hustota:
Směš. poměr:
cca. 2,2 g/cm3
ASOCRET-P/FM30 : voda
= 1,0 : 0,10 hm. dílů
Oblasti použití:
použití:
ASOCRET-P/FM30
malta
se
používá
jako
reprofilační malta u výlomů a vadných míst
Zpracovatelnost:
cca. 60 min. při +
při údržbě betonu pro následující oblasti
aplikace:
cca. 90 min. při + 5°C
20°C
cca. 45 min. při +
PCC I:
dynamicky zatěžované pojezdové
30°C
plochy (např. pod povrch vozovky)
Možnost dalších prací: min. 1 den
Teplota zpracování:
PCC II:
dynamicky
nepojezdové
zatěžované
plochy
(např.
min.
+5°C,
max.
+35°C
Pevnost v tlaku:
7 d cca. 50,0 N/mm2
28 d cca. 56,5 N/mm2
podhledy nástaveb)
Pevnost v tahu
PCC III:
dynamicky
nepojez-dové
podúrovňové
nezatěžované
plochy
stavby,
za ohybu:
28 d cca. 10,5 N/mm2
(např.
opěrné
stěny, betonové fasády)
7 d cca. 8,0 N/mm2
Přilnavost:
28 d cca. 2,5 N/mm2
Míra smrštění:
28 d cca. 0,85 ‰
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.1
TECHNICKÝ LIST
Dynamický model elasticity: 28 d cca. 34.000
Při
N/mm2
míchačku.
Čištění nářadí:
ihned
po
použití
pečlivě omýt vodou
míchání
většího
množství
použijte
Namíchejte si vždy jen tolik materiálu, kolik
spotřebujete během výše uvedených časů !
Balení:
pytle po 25 kg
Skladování:
9 měsíců v uzavřeném
Nástroje k aplikaci:
balení v suchu
zednická
lžíce,
vibrační
fošna,
ocelové
hladítko, lopata, prkno
Podklad:
ASOCRET-P/FM30 lze aplikovat pouze na
Aplikace/spotřeba:
čistý,
nebo
ASOCRET-P/FM30 je možné aplikovat pouze
železobetonový podklad s otevřenými póry,
na betonový nebo železobetonový podklad,
minimální jakosti B 25. Hutný nebo hladký
který byl předem opatřen adhezním můstkem
podklad je třeba zdrsnit; znečištěné plochy
ASOCRET-P/HB dle pokynů výrobce.
event. upravit odpovídajícím způsobem (např.
ASOCRET-P/FM30 nanášíme lopatou, pomocí
otryskání
prkna nebo hladítkem v požadované tloušťce
pevný,
nasákavý
pískem,
betonový
vysokotlakovou
vodou
apod.).
vrstvy
Před aplikací ASOCRETu-P/FM30 naneste na
adhezní můstek ASOCRET-P/HB.
betonovou plochu adhezní můstek
Následně se lopatou nebo zednickou lžící
ASOCRET-P/HB dle pokynů výrobce.
nanese malta a zatáhne.
na
čerstvě
nanesený,
ještě
vlhký
U větších ploch použijeme vibrační fošnu a
Zpracování:
poté
Příprava jemné malty:
uhladíme hladítkem.
plochu
stáhneme
prknem
ASOCRET-P/FM30
25 kg
(hotová
Spotřeba (ho
tová maltová směs):
voda
2,5 l
cca. 2,2 kg/m2/ mm tloušťky vrstvy
event.
Z výše uvedeného množství vody nalijte 3/4
do
čisté
přidávejte
nádoby
za
k míchání.
stálého
míchání
Postupně
Následná úprava:
vhodným
Po
nanesení
ASOCRETu-P/FM30
je
třeba
nástrojem (cca. 400 ot./min.) celé množství
plochu vhodně chránit (např. překrytím fólií)
ASOCRETu-P/FM30.
alespoň 1 den před rychlým vyschnutím
Hmotu
míchejte
důkladně asi 3 minuty, až získáte maltu bez
v důsledku
přímého
hrudek. Pak přidejte zbylé množství vody a
průvanu a/nebo velkých teplotních změn.
míchejte další 2 minuty.
Po
minimálně
aplikujeme
na
slunečního
jednodenní
plochu
záření,
přestávce
jemnou
stěrku
ASOCRET-P/FS.
Pokud před úpravou plochy jemnou stěrkou
ASOCRET-P/FS uplyne více než 5 dnů, je
plochu
třeba
ošetřit
dle
ZTV-SIB
odpovídajícím způsobem
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.2
TECHNICKÝ LIST
(viz. ZTV-SIB tabulka 2: Možnosti následné
úpravy systémů betonových náhražek).
Důležitá upozornění:
Ztuhlý materiál se nesmí ředit vodou ani
míchat s čerstvou maltou.
Fyziologické chování a ochranná opatření:
ASOCRET-P/FM30
obsahuje
cement
Při aplikace dle ZTV-SIB 90 mohou být
a
zpracována pouze celá balení.
s vlhkostí reaguje alkalicky.
chraňte
kůži
a
oči
před
přímým
kontaktem s materiálem
eventuelní stříkance ihned pečlivě smyjte
vodou
v případě zasažení očí ihned vyhledejte
lékařské ošetření !
ASOCRET-P/FM30
skladujte
z dosahu
dětí.
Další informace viz Bezpečnostní opatření dle
ES.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.3

Podobné dokumenty

asocret-p/hb - CAPRO spol. s ro

asocret-p/hb - CAPRO spol. s ro ASOCRET-P/HB skladujte z dosahu dětí!

Více

KARO-FK - CAPRO spol. s ro

KARO-FK - CAPRO spol. s ro nejdříve po 24 hod.

Více

Ceník 2016 Zdětín - Družstvo cementářů

Ceník 2016 Zdětín - Družstvo cementářů provoz 30 - Zdětín 50°18'44.771"N, 14°48'51.082"E výroba a prodej betonových prvků kanalizačních šachet a studní a betonových vymývaných květníků Benátky nad Jizerou, 294 71, Zdětín 130 vedoucí pro...

Více

Integra Mix - CAPRO spol. s ro

Integra Mix - CAPRO spol. s ro agresivních vod a chrání výztuž proti korozi. Těsnící vrstva betonu s přísadou Integra Mix by měla být silná minimálně 10 až 15 cm. CAPRO spol. s r.o.

Více

Avertol 49 W THIX - CAPRO spol. s ro

Avertol 49 W THIX - CAPRO spol. s ro AVERTOL 49 W THIX před použitím dobře zamíchat. V případě nasákavých podkladů nutno první nátěr zředit cca. 10 % ŘEDIDLA č. 149.

Více