Zadávací dokumentace výběrového řízení na MKDS

Komentáře

Transkript

Zadávací dokumentace výběrového řízení na MKDS
Město Pelhřimov
Zadávací dokumentace výběrového řízení „Rozšíření
MKDS Pelhřimov 2013“
Popis výchozího stavu MKDS Pelhřimov
Na základě vyhodnocení bezpečnostní analýzy byla ve městě Pelhřimov dle
stanovených cílů a priorit strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007 v rámci projektu
Partnerství zrealizována základní etapa výstavby městského kamerového dohledového
systému. Jedním z výchozích předpokladů budování MKDS ve městě bylo rozhodnutí, že
městský kamerový systém bude budovám po etapách, tzn. že na základní etapu budou
navazovat další rozšiřující etapy. Město Pelhřimov nemá městskou policii, a proto výstavba i
následný provoz byla koncipována na základě velmi úzké spolupráce PČR a města
Pelhřimova a to jak z pohledu monitorovaných oblasti a následného provozování systému
(cílem je monitoring všech kritických míst – dle požadavků obou stran) tak z pohledu zvolené
technologické koncepce, která je zcela v souladu se strategickými záměry města v oblasti
rozvoje ICT. Na základě těchto výchozích předpokladů byla realizována výstavba základního
segmentu MKDS :
- monitorované prostory byly stanoveny ve spoluprácí s PČR dle stanovených kritérií
s důrazem na zajištění bezpečnosti, ochranu majetku (preventivní monitorování
problémových oblastí), dohled veřejného pořádku a předcházení pouliční trestné
činnosti. Výhledově i pro možnost naplnění požadavků ze strany dalších složek IZS,
- z pohledu organizačně provozního bylo hlavní vyhodnocovací stanoviště umístěno na
pracovišti PČR situovaném v sídle Územního odboru policie Pelhřimov. Systém
umožňuje dohled nad vybranými rizikovými místy ve městě, archivaci a následné
pozdější vyhodnocení,
- z pohledu technologického využívá kamerový systém moderní technologii digitálního
obrazu a IP komunikace v kamerových systémech - infrastruktura pro přenos signálu
MKDS je tvořena stávající a dále budovanou městskou datovou a komunikační
infrastrukturou postavenou na technologii optického vlákna.
Popis technologie jednotlivých kamerových bodů
KB 1 – Nádražní
kamera Philips „autodome“ ENVE 2450 W umístěná na budově č.p. 836,
videoserver Axis 241S, přenosová trasa - optický kabel
KB2 – Masarykovo náměstí:
kamera Philips „autodome“ ENVE 2450 C umístěná na budově č. p. 1
videoserver Axis 241S, přenosová trasa - optický kabel
KB3 – Humpolecká
kamera Philips „autodome“ ENVE 2450 M umístěná na stožáru veřejného osvětlení na
křižovatce ulice Humpolecká a Slovanského bratrství, videoserver Axis 241S,
přenosová trasa - mikrovlnný spoj 5,8GHz z budovy Okresního ředitelství PČR na ulici
Pražská
KB4 – Tržní náměstí
kamera Philips „autodome“ ENVE 2450 W,
videoserver Axis 241S, přenosová trasa - optický kabel
KB5 – Třída Legií – budova Okresního soudu
kamera Philips „autodome“ ENVE 2450 C,
videoserver Axis 241S, přenosová trasa - optický kabel
Druhá rozšiřující etapa výstavby MKDS Pelhřimov
proběhla v roce 2008. V rámci této etapy došlo k rozšíření systému o 3 kamerové body a byl
proveden upgrade připojení KB3 Humpolecká na optickou trasu metropolitní sítě.
KB6 – Obchodní zóna
kamera Axis, „autodome“ 233D umístěná na nově vybudovaném stožáru,
přenosová trasa - optický kabel
KB7 – Ulice Architekta Janáka
kamera Axis, „autodome“ 233D umístěná na střeše bytového domu Dolnokubínská č. p. 1438,
přenosová trasa - optický kabel
KB8 – Kulturní dům Máj
kamera Axis, „autodome“ 233D umístěná na nově vybudovaném stožáru,
přenosová trasa - optický kabel
Třetí rozšiřující etapa výstavby MKDS Pelhřimov
proběhla v roce 2009. V rámci této etapy došlo k rozšíření systému o 2 kamerové body.
KB9 – Svárovský
kamera Axis, „autodome“ 233D umístěná na fasádě domu č.p. 652,
přenosová trasa – mikrovlnný spoj z Domova mládeže, Friedova ulice č.p. 1469
KB10 – Pražská
kamera Axis, „autodome“ 233D umístěná na střeše budovy, Pražská 2460,
přenosová trasa - optický kabel
Byl proveden upgrade řídicího systému na verzi ATEAS Secutrity PROFESSIONAL pro 12
kamer.
Byl proveden upgrade video serveru a úložiště dat.
Byl proveden upgrade dohledového pracoviště (1x nové pracoviště, u stávajících uograde
RAM a nová VGA).
Popis přenosových tras
Realizovaná topologie a použité technologie jsou zřejmé z následujícího schématu
Logické schéma zapojení
Hardware :
HW specifikace pracovní stanice (dohledové pracoviště na ÚO PČR a MěÚ)
OfficePro 2000N midi (Intel 915G, černostříbrná)
• OP 2000 midi, Augsburg, 300W,LAN,audio
• Windows XP Pro, CZ
• CPU Pentium4 630 (3GHz, 2M, 800MHz, LGA775)
• paměť 1 GB DDR400 (2x512)
• HDD 160GB SATA/150 7200rpm, 8MB cache
• FDD 3.5˝/1.44MB černá
• DVD±R/RW Sony DL 4x16x16x černá
• myš černá optická LOGITECH
• klávesnice černá LOGITECH
• PNY Quadro® NVS 285 PCIe
HW specifikace kamerového serveru
Typ : HP ProLiant ML350T04 X3.0-1MB/800, hot-plug SCSI
• 2 ks 36.4GB 15,000 rpm, U320 Universal Hot Plug drive, 1"
• 1 ks Smart Array 6402/128 (2 ch, PCI-X)
• 1 ks Two Bay Hot Plug SCSI Drive Cage
• 2 ks 512MB of Advanced ECC PC2700 DDR (2 x 512 MB)
• 6 ks 300-GB 10,000 rpm U320 Universal Hard Drive (1")
• HP 3y Nbd CTR ProLiant ML350 HW Support
• HP NC7771 64/133 PCIX 10/100/1000T WW
• MS Windows 2003 server ENG OEM + 5klientů DSP
LCD monitory
• 3 x 19˝ LCD Acer AL1916s - silver, 12ms
Switche
• HP ProCurve 2626
• HP ProCurve 6108
Videoserver
• Axis 241 S
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Rozšíření bude spočívat ve výstavbě dalších dvou kamerových bodů určených k monitorování
dalších míst vybraných po dohodě s PČR a MěÚ Pelhřimov v lokalitách:
-
„ZŠ Osvobození“ – zabezpečení dohledu na prostranství v okolí Základní školy
Osvobození Pelhřimov
„Watrans“ – zabezpečení dohledu na příjezdové a výjezdové komunikaci směrem
na Kamenici nad Lipou. Jindřichův Hradec, Č. Budějiovice a do průmyslové zóny
A) kamerové body – monitorovaná oblast, (možná) místa pro umístění kamer, připojení
kamer
Požadované lokality dohledu nových KB a orientační umístění kamer je znázorněno na níže
uvedených obrázcích.
Kamera č. 1 – ZŠ Osvobození – monitorovaná oblast
Kamera č. 2 – Watrans – monitorovaná oblast
Celková situace MKDS Pelhřimov – rozmístění kamer
zelené body – první etapa
červené body – druhá etapa
modré body – třetí etapa
oranžová - nové kamerové body
Uchazeč navrhne umístění kamerového bodu s ohledem na zabezpečení dohledu v daných
lokalitách dle požadavků zadavatele:
- konkrétní místo a způsob umístění KB
o v případě umístění KB na budovu budou respektovány požadavky
vlastníka budovy
- způsob napájení KB
- způsob připojení KB k MAN
B) Požadavky na trasy - připojení kamer
a) zadavatel požaduje pro přenos signálů MKDS využít infrastrukturu městské datové
metropolitní sítě,
b) uchazeč navrhne řešení tras poslední míle
c) v případě neexistujících tras uchazeč navrhne řešení nových potřebných tras.
Vedení tras městské datové a komunikační sítě je zobrazeno na schématech
jednotlivých nových monitorovaných prostorů MKDS.
C) Přenosová zařízení a systémy - provozní požadavky
a) budou instalovány, tak aby bez problémů umožnily další rozšiřování MKDS do
cílového stavu. Představa o jejich instalaci bude doložena upraveným zobrazením
(fotomontáží),
b) pro přenos dat bude využito stávající nebo rozšířené infrastruktury metropolitní datové
sítě,
c) přenos musí probíhat v reálném čase,
d) přenos nesmí zhoršovat kvalitu obrazu snímaného kamerami,
e) zařízení musí být bezpečné, odolné mechanicky i klimaticky a vhledem k místním
podmínkám zaručovat dlouhodobě spolehlivý a bezporuchový provoz,
f) dodavatel musí dále doložit revize el. zařízení včetně projektové dokumentace
skutečného provedení.
D) Požadavky na kamery
Podmínkou pro výběr kamer je kompatibilita se stávajícím řešením kamerového systému a
tedy možnost integrace nově budovaných kamer do tohoto systému:
a) sledování určených zón dle označení v plánu města,
b) provedení celého systému v barvě s možností automatického či manuálního přepnutí do
vysoce citlivého černobílého režimu s možností nastavení úrovně osvětlení pro
automatické přepínání,
c) funkce automatického ostření,
d) možnost dálkového ovládání a nastavení parametrů,
e) otočná kamera s neomezenou kontinuální rotací v rozsahu 360° horizontálně a
dostatečným rozsahem ve vertikálním směru (pod sebe) s dostatečnou rychlostí pohybu
v obou směrech s možností proporcionální změny rychlosti natáčení,
f) dostatečná možnost přibližování a zaostřování zabíraného objektu s ohledem na
požadavky monitoringu jednotlivých dohledovaných prostorů (čitelnost detailu např.
SPZ vozidla za standardních denních a nočních provozních podmínek v kterémkoliv
místě jednotlivých dohledovaných prostorů),
g) kamera musí být odolná proti povětrnostním vlivům a mechanickému poškození
(vyhřívaný kryt kamer, zabezpečení proti poškození, odcizení a vandalismu odolností
krytu se speciálními zámkovými šrouby apod.),
h) nemožnost identifikace pohledu kamer,
i) kromě standardních sledovacích funkcí musí kamera umožnit automatické režimy:
- možnost nastavení předem definovaných záběrů, na které lze kameru okamžitě
zaměřit pouhým stiskem tlačítka
- možnost nastavení naprogramovaného pohybu kamery, který se může periodicky
opakovat
- možnost spojení s nastavením alarmových oblastí záznamu
- možnost vymaskování (skrytí záběru kamery),
j) kamerový bod musí být dodán jako kompletní sestava včetně potřebné silové části.
E) Řídící systém
Uchazeč navrhne případný potřebný upgrade hardware i software řídícího pracoviště i
monitorovacích pracovišť s ohledem na rozšíření kamerového systému a jeho následný
provoz.
F) Forma zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat podrobný popis technických parametrů a požadovaných funkcí
jednotlivých rozšiřujících částí systému:
Informace o kamerových bodech budou uvedeny formou tabulky v následujícím pořadí:
kamera
typ kamery
výrobce,
rozlišovací schopnost kamery
citlivost přepočítaná na F 1,2 (lux, clonové číslo)
vymaskování (skrytí záběru kamery)
objektiv
typ objektivu
výrobce
ZOOM
optický
digitální
rozsah světelnosti (F min – F max)
poznámka (zvláštní výbava např. možné manuální přepnutí do barevného vidění
v noci atd.)
kamerové kryty
typ krytu
výrobce
kategorie krytí (IP)
polohovací zařízení
rozsah úhlů (horizontálně/vertikálně)
úhlová rychlost (°/s)
typ napájení (220, popř. malé napětí)
příkon (VA)
provedení řídící jednotky (integrovaná/samostatná rozvodná skříň)
stabilizace obrazu
Informace o řídícím/vyhodnocovacím/záznamovém zařízení
specifikace provedeného upgrade zařízení řídícího pracoviště, pokud bude realizován
Informace o přenosových zařízeních a systémech pro přenos video/řídících signálů musí
obsahovat následující informace:
specifikace propojení kamerových bodů s řídícím centrem bude uvedena formou
přehledné tabulky:
1. Propojení nových kamerových bodů s řídícím centrem – specifikace
Kamerový
bod
1.
2.
Specifikace propojení
Poznámka
Povinným dokladem pro všechna zařízení je kopie prohlášení o shodě ve smyslu zák. č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo
ujištění o tom, že prohlášení o shodě bylo vydáno, popř. protokol o zkoušce u akreditované
zkušebny, byla-li technika v ČR zkoušena.
G) Harmonogram výstavby systému
Harmonogram musí obsahovat termíny a rozpis činností v rámci kroků rozšíření MKDS
v časové ose vztažené, k datu předání do trvalého provozu, a musí obsahovat následující
etapy:
1.
Předání do trvalého provozu – nejpozději do 16. 9. 2013 (čas T 0).
2.
Nápravná opatření ze zkušebního provozu (doba, způsob řešení problémů).
3.
Vyhodnocení zkušebního provozu (doba, rozsah, forma).
4.
Zkušební provoz (minimálně požadované délka zkušebního provozu je 10 pracovních
dnů).
5.
Zaškolení obsluhy včetně techniků (doba, požadavky na kvalifikaci).
6.
Předání (doba, způsob předání, rozsah dokumentace).
7.
Testování rozšíření systému (doba, předmět a metody ověřování, dokumentace
výsledků).
8.
Výstavba (doba, součinnost s objednatelem, kontrolní dny apod.).
9.
Projekce (doba, způsob projektování, rozsah a obsah projektu).
10. Uzavření smlouvy na realizaci.
H) Cenová nabídka
Informace o cenové nabídce uvádějte v níže uvedené doporučené struktuře v rámci
následujících položek rozpočtu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cena projektu a přípravných prací (zde uveďte i jednotlivé položky týkající se případné
přípravy akce jako geodetické zaměření, případná radiotelekomunikační a jiná měření
apod.).
Cena komponent kamerových stanovišť jednotlivě a celkově.
Cena montáže kamerových stanovišť (včetně připojení napájení a veškerých přípomocí,
využití manipulační techniky, vysokozdvižných plošin apod.).
Cena přenosového zařízení/vedení (kabely – koaxiální, optické, párové, .. apod.),
jednotkové ceny a celkově.
Cena montáže přenosových zařízení/vedení (včetně cen subdodávek a případné účasti
dalších zainteresovaných subjektů).
Cena případného upgrade vybavení monitorovacích pracovišť.
Cena montáže komponent upgrade vybavení monitorovacích pracovišť.
Cena za oživení/uvedení do provozu, všech potřebných měření a provedení výchozí
revize.
Cena za proškolení obsluhy.
Cena za jiné položky, do požadované struktury rozšiřující nabídku nad rámec zadání.
Cenová nabídka, která je vymezena pro tuto zakázku nesmí přesáhnout částku 340 000,- Kč
bez DPH.
I) Platební podmínky
Platební podmínky budou součástí smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky
uchazeče.
V Pelhřimově dne 12. 6. 2013
Digitally signed by
Ing. Václav Turek
Date: 2013.06.12
10:04:56 CEST

Podobné dokumenty