www.b-fresh.cz

Komentáře

Transkript

www.b-fresh.cz
1. – 5. 8. 20
1
6
cena : 2 490 Kč
děti 6 - 12 let
SUMMER
SCHOOL
KAŽDÝ DEN ZAŽIJ, POZNEJ A ZKUS!
STREET DANCE
VIDA CENTRUM
AQUAPARK
Bombastický týden, plný zábav y,
zážitků a nových poznatků. Užij si
skvělé dny s novými kamarády!
www.b-fresh.cz
ŠKOLA VAŘENÍ
PROGRAM S KOŇMI
ZÁBAVNÍ PARK BRUNO
VÝLET DO VIDA CENTRA S SHERLOCKEM HOLMSEM
KOUPÁKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ S NEMEM
DEN S KOŇMI
RATATOUILLE A JEHO
ŠKOLA VAŘENÍ
VZHŮRU DO BRUNA
Co nás ještě
čeká?
Výuka Street Dance
Kreativní činnost
Soutěže a sporty
Výlety do přírody
Závěrečný program pro rodiče s malým překvapením
BLIŽŠÍ
INFORMACE:
Komu je tábor
určen:
Příměstský tábor je určen všem
dětem ve věku 6-12 let, tanečníkům
i netanečníkům, kteří mají
rádi zábavu, kolektivní aktivity
a dny plné AKCE!
Místo konání
Areál Tanečního Studia B-Fresh
Klobásova 34, Brno - Starý Lískovec.
Denní režim
Příměstský tábor bude probíhat
každý všední den od 7.30 do 17.00
hodin. Program bude vždy přizpůsoben aktuálnímu počasí a bude sdělován s denním předstihem.
V rámci dopoledního programu bude
probíhat výuka street dance, kterou
vždy doplní kreativní aktivity, soutěže
a hry. V odpoledním programu zamíříme každý den za dobrodružstvím.
O děti se bude celý týden starat pedagogicky a zdravotnicky proškolený
tým lektorů a pečovatelů TS B-Fresh.
Cena: 2490 Kč
Cena zahrnuje výuku street dance,
vaření a všechny sportovní aktivity,
pedagogický a zdravotnický dohled,
oběd, 2x svačinku, pitný režim, výlety
vč. dopravy a vstupného.
Platba
Splatnost B-Fresh Summer School je
do 15.7.2016. Platbu proveďte převodem či vkladem na účet tanečního
studia Bankovní spojení – č. ú. Raiffeisenbank, a. s.: 22 69 17 00 01/5500,
variabilní symbol je datum narození
účastníka ve formátu ddmmrr, pokud
je to možné, do poznámky pro příjemce platby vepište celé jméno.
Stornopoplatky
Do 30 dnů před zahájením turnusu
20 % z ceny. Do 14 dnů před zahájením turnusu 50 % z ceny. Do 5 dnů
před zahájením turnusu 80 % z ceny.
Od 5. dne před zahájením se kurzovné nevrací. Každý aktivní člen Tanečního Studia B-Fresh, který přivede
svého kamaráda, získá slevu 300 Kč.
Přihláška
Přihlášky lze odevzdat na recepci TS
B-Fresh (Klobásova 34, Brno – Starý Lískovec) do 17. 6., současně se
zálohou 500 Kč, kterou si následně
odečtete z celkové částky. Po 17.6.
je nutné vše řešit prostřednictvím
emailu nebo telefonicky s kontaktní
osobou.
Kontaktní osoba
Simona Šášková
+420 777 020 619
[email protected]
V případě velkého zájmu pro Vás
máme v záloze druhý turnus B-Fresh
Summer School, který by se konal
25. – 29. 7. 2016. Při maximálním
naplnění kapacity Vás budeme kontaktovat s nabídkou dalšího termínu.
www.b-fresh.cz
www.b-fresh.cz

Podobné dokumenty