Květen 2015

Komentáře

Transkript

Květen 2015
12.-13. 6.
2015
uteč z nudy!
Pardubice
ročník 3 | číslo 5
fest
Skvĕlý festival pro velké i malé!
Hudba • Divadlo • Workshopy • Atrakce
CIRK LA PUTYKA • DIVADLO DRAK
RAK
K • RADĬZA
Z
K I N O D I VA D LO S P O R T @ H K K LU BY R ES TAU R AC E E V E N T S
květen 2015
DAN BÁRTA • PÍSKOMIL SE
E VRACÍ
CÍÍ
a mnoho dalších....
www.oblakafest.cz
40
50
FESTIVAL NA
JEDNOM BŘEHU
LVICE VE
FINÁLE
MA
R
K
ÉM H
ZDA
CEL
PO
KINO
06
D I VA D L0
10
@HK
20
KLUBY & HUDBA
32
R E S TA U R A C E & B A R Y
42
SPORT
48
LIFEST YLE & FUN
53
EDITORIAL
escape
uteč z nudy
Drazí Escapeři,
první festivalový otvírák sezóny máme za sebou. Majáles
v Šimkových sadech jasně ukázal, že Hradec je a bude studentské
město. Buďme za to rádi. V květnu si od festivalů sice na chvíli
odpočineme, i tak ale přinášíme zajímavé informace a tipy, jak a kam
utéct z nudy. Hudební kluby si opět připravily bohatý a rozmanitý
program, na který si zblízka posvítíme. Opora hradeckých lvic v rozhovoru
přiblíží, jaké to je, být poprvé v historii ve fi nále nebo si blíže podíváme na
dění v divadle, ve kterém se v květnu chystají dvě derniéry. To a mnohem víc
v čase lásky najdete na následujících stránkách. Tak uteč z nudy!
-red-
KVĚTNOVÉ PREVIEW
Květen, máj, měsíc lásky a poezie, nejkrásnější měsíc v roce, kdy příroda vydává
ze sebe sliby toho nejlepšího, svěže se
zelená a voní a je ještě o krok napřed před
škůdci a protivným pichlavým hmyzem...
Co dodat. Přítelkyni či manželku pod
rozkvetlým stromem políbíme a i ten
májový deštík rádi vydržíme. Zvlášť když
letos nám květnové svátky vyšly tak mile,
že prodloužily dva víkendy.
4
Letos bude v Česku květen ve znamení
mistrovství světa v ledním hokeji. Sice se
nekoná v našem městě, ale jistě nezůstane
bez povšimnutí běžného obyvatele.
V samotném Hradci je akcí celá řada
a teplejší sezóna má za následek, že se jich
spousta odehraje ve venkovním prostředí.
Například příznivci dopravní techniky
mohou zaplesat hned několikrát: 15.-16.5.
se v areálu letiště pořádá Rallyshow
společně s Helikoptershow. A komu to
nestačí, může se v posledním květnovém
víkendu setkat s veterány značky Škoda na
Stříbrném rybníku.
Květen je nejspíš také měsíc zdraví,
protože mezinárodních dnů na toto téma
se podezřele nakupilo: Svůj světový den
mají alergie, astma, mozková mrtvice
a celiakie, mezinárodní den slaví Červený
kříž, ošetřovatelky, ba i porodní asistentky.
Konečně druhou květnovou středu, tj. 13.
května můžete po městě potkat studenty
roznášející tradiční žluté květy - nikoliv
voňavé, ale imitace se stříbrnou stužkou.
Věnujte dobrovolným prodejcům alespoň
20 korun na boj proti rakovině a ozdobte
svůj outfit žlutým textilním kvítkem
měsíčku lékařského. Pokud žádné studenty
nepotkáte, bojujte proti rakovině sami –
bylo již tolikrát napsáno jak, že nemá smysl
to opakovat. Prostě – žijte zdravě a užívejte
si květen.
- PH -
5
6
7
KINO
KINO
Kdo stojí za 20 let starou sérií
vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou
ke skupině studentů prestižní internátní
školy, jako pachatel byl však odsouzen
místní podivín. Složka s případem se
dostává do speciálního kriminálního oddělení Q na stůl detektiva Carla Mørcka
(Nikolaj Lie Kaas). Carl a jeho asistent
Assad (Fares Fares) okamžitě poznají,
že v případu něco nesedí a znovu jej otevřou. Ve složce najdou poznámku o tís-
PROČ TENTO FILM?
ňovém volání zoufalé mladé dívky. Ta
však zmizela beze stopy. Brzy se ukáže,
že Carl a Assad nejsou jediní, kdo se
snaží najít dívku, jejíž svědectví by
mohlo nepříjemně zasáhnout ty nejvyšší
vrstvy uhlazené dánské společnosti. Po
Ženě v kleci přicházejí režisér Mikkel
Nørgaard a scénárista Nikolaj Arcel
(Muži, kteří nenávidí ženy, Královská
aféra) s druhým dílem detektivky podle
bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.
“Záplava skandinávských detektivek začíná být popravdě trochu nepřehledná.
Dánský spisovatel Jussi Adler-Olsen ale jednoznačně patří ke stálicím tohoto žánru
nejen u nás, ale i v zahraničí, o čemž svědčí jeho početná fanouškovská základna.
Když se výborné předlohy ujmou zkušení filmaři nemůže vzniknout nic jiného než
kvalitní žánrová podívaná s tou správnou dávkou dekadentní a ponuré atmosféry,
kterou mají fanoušci skandinávských detektivek tak rádi.”
Radka Urbancová, Aerofilms
KINO
KINO
Zabijáci
Dánsko, 2014
119 min.
Režie: Jussi Adler-Olsen
1001
GRAMŮ
Norsko, Německo, Francie 2014
93 min.
Režie: Bent Hamer
Ve filmu 1001 gramů se Bent Hamer poprvé zaměřuje výhradně na křehký emocionální
nál
ální
ní živ
život
vot
o ženské
žennské
ské postavy,
posta
po
stavy,
sta
v norské vvědkyně Marie (Ane Dahl Torp), který koresponduj
duje
ujee ss jejím
jeejjím
í od
odborným
dborným
borným za
bor
zaměřením. M
Marie je jedním z pověřených strážců prototypu
nár
národního
árodn
odn
d ího
h kilogramu,
ho
kilog
ki
loggram
ramu,
u, předmětu
pře
tvo
tvořeného
o
z 90% platinou a z 10% iridiem. V podob
dobně
obně
něě kře
kř
křehké
řehké
h ro
hké
rrovnováze
ovno
vnováz
vno
vázee ssee nacházíí i Mariin citový život, který ve filmu projde hned
váz
něk
několika
ěkoli
olil kaa zko
zk
zkouškami.
uš ami
ušk
ami.. 1001
100
001 gramů v d
v duchu
d
typického Hamerova minimalismu zkoumá
kom
komorní
omorn
o níí nnuance
orn
uuannce
ce osa
osaměl
osamělé
měléé aa příliš
měl
příliš org
organizované
rg
postavy. Opět se tu ozývá nenápadný
ref
refrén
efrén
rénn H
Ha
Hamerovy
amer
me ovy
ovy tv
ov
tvorb
tvorby:
orby:
orb
y: právě nejvš
nejvšednější
v
události mají často tu největší váhu.
„Ne
„N
Ne vš
vše,
šee,, co
co se ppočítá
očítítítáá lze spočítat,
oč
spoč
o
a ne vše, co lze spočítat se počítá.“
Albert Einstein
BBent
Ben
entt H
Hamer
amerr (195
ame
((1956)
1956) patří k 19
k nejvýraznějším norským režisérům. Svou svéráznou
ouu ko
komed
komediální
mediál
med
iál
ální poetiku na pomezí absurdity, všednosti a existencialismu
defi
de
defi
efino
noval
no
val už
u ve výrazn
výrazném
n debutu Vejce a následně dotáhl k větší
diváck
div
divácké
áckéé přístupnost
áck
ppřístupnosti
t v Povídkách z kuchyně a ve filmu O’Horten.
Hamera
Ham
era zajímají př
především
ř
uzavřené postavy a nenápadná poezie
ukrytá
ukr
ytá v osaměléé rutině jejich životů a nesmyslných rituálů.
Výraznější
vybočení
Výraz
Výr
aznější vyboče
azn
č z této linie představoval koprodukční film
motivy
na mot
m
o ivy próz CCharlese Bukowského Faktótum a povídkový
Domů
film
lm D
omů na VVánoce, v němž Hamer vyzkoušel hned několik
přístupů.
různých přístu
růz
u
8
9
DERNIÉRY
10
Surrealistická crazy-komedie, ze které zůstane rozum stát - a pak si sedne. Dr. Burke
je takový Don Quijote dneška a kolega Tichý jeho oddaný Sancho Panza. Dr. Burke je
lidumil-amatér, ovšem bezmála
i masový vrah. A troglodytní Svatava se touží provdati za chodského
nápadníka Václava Václava, což je
ukázkový Vidlák Vidlák. Její matka,
vdova Outěchová, si každé ráno
uklohní dva šedavé culíčky a upeče
kontejner buchet. Když se důchodce Burke dozví o labutí písni svého
podnájmu, propukne nevýslovná
řež... Režie: David Drábek
DERNIÉRA V PONDĚLÍ 4. KVĚTNA V 19 HODIN
NA HLAVNÍ SCÉNĚ KLICPEROVA DIVADLA.
OBRAZY, OBJEKTY
Pavel Hubáček se narodil v roce 1952 v Chlumci
nad Cidlinou. Celé dětství však prožil na Moravě,
obklopen tradicemi a lidovou hudbou. Toto období
na něj zapůsobilo a ovlivnilo ho po celý jeho život.
V roce 1973 ukončil studia na Uměleckoprůmyslové škole kamenosochařské v Hořicích v Podkrkonoší. V průběhu sedmdesátých let pracoval jako
kamenosochař. Začátkem osmdesátých let začal
používat jako další materiál pro svou sochařskou
tvorbu dřevo. Pro loutkové divadlo DRAK v Hradci
Králové vytvořil řadu dřevěných loutek, spolupracoval s divadlem také jako hudebník. Hubáčkovy
obrazy i dřevěné plastiky mají typický nezaměnitelný rukopis, malebnost a naivisticky satirické ztvárnění osob a dějů, jejichž téma
a prostředí často čerpá z období konce 19. a první poloviny 20. století. Své obrazy
podepisuje často pseudonymem Míček. Pavel Hubáček uspořádal několik desítek
samostatných i kolektivních výstav v Čechách, na Slovensku a v Polsku.
Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě (Japonsko,
Kanada, USA, Velká Británie, Francie, Itálie).
LABUTÍ JEZERO
SKUTR
Voda jako křišťál, co visí
nad hlavami tanečníků
v zámeckém sále. Rudá
rtěnka, labutí pírko, kořeny
vzpomínek. Odlesk zrcadla. Hlína. Černá a bílá.
Bezesná noc. Minulost
podobající se potopené
katedrále. Princ Siegfried,
přítel Beno, Královna
matka, Rudovous, Odetta,
Odilie a zakleté labutě,
které se pod paprsky měsíce mění v přeludy dívek. To všechno jsou atributy velkého mýtu známého především
díky baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského, Valentina Petroviče Běgiče a Fedora
Vasiljeviče Gelcera. Daleko blíže než k pohádce má ale tento mýtus k našim zasutým
vzpomínkám, které se otevřou jak pandořina skřínka zvednutím opony...
DERNIÉRA V ÚTERÝ 26. KVĚTNA V 19 HODIN
NA HLAVNÍ SCÉNĚ KLICPEROVA DIVADLA.
DAGMAR JIROUSKOVÁ
PAPER ART
Dagmar Jirousková absolvovala v roce1972 Střední
odbornou školu výtvarnou Václava Hollara v Praze.
V letech 1975–2012 pracovala v Galerii moderního
umění Hradec Králové jako propagační výtvarnice. Od
roku 1990 je členkou Unie výtvarných umělců v Hradci
Králové. Věnuje se umění zvanému Paper Art. Vytváří
ruční papíry – papírové obrázky, které vznikají postupně
kombinovanou technikou, spojením koláže a akvarelu.
Ústředním tématem vzniklého cyklu je krajina. Autorka
do obrázků vkládá větvičky, trávu, květy, semínka, kůru,
nebo i zbytek vosího hnízda... Její tvorba je svědectvím
o vztahu člověka s přírodou, jeho snaze rostliny použít
a novou formou je znovu uvést do života.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY V GALERII
U KLICPERŮ 16. KVĚTNA V 18.00 HODIN.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 29. ČERVNA 2015.
DIVADLO
DIVADLO
Ladislav Smoček
PAVEL HUBÁČEK
GALERIE U KLICPERŮ
PODIVNÉ ODPOLEDNE
DR. ZVONKA BURKEHO
11
DIVADLO
DIVADLO
... PREMIÉRY .............................................
Škola pro ženy
ŠKOLA PRO ŽENY
ČESKÝ LES (Czech for Rest)
Moliere
David Drábek (Dr. Back)
Jedna z nejlepších klasických francouzských komedií.
Absurdní drezůra mladé dívky se mění v hořkou
výchovnou lekci pro majetnického krotitele. Arnulf (Jiří
Zapletal), elegantní muž v nejlepších letech, cynický
glosátor nešvarů těch druhých, se chystá k zásadnímu
životnímu kroku! Bude se ženit! Už deset let se na to
připravuje, tedy připravuje na to svou nevěstu. Anežka
(Natálie Řehořová) je vychovávána v naprosté izolaci
a nevědomosti. Arnulfova důkladná mysl vymyslela
dokonalý plán, bezchybný systém, který umožňuje
vyhnout se všem nepříjemnostem, jež by námluvy
a posléze manželství mohlo přinést. Ale dá se lidská
přirozenost spoutat a láska naordinovat? Komedie
o velké lidské pošetilosti, mistrovský kousek pana
Moliera, inspirovaný jeho vlastními manželskými
zkušenostmi.
Bestiální kabaret
REŽIE: MARIÁN AMSLER DRAMATURGIE: MARKÉTA BIDLASOVÁ SCÉNA: JURAJ KUCHÁREK
KOSTÝMY: MARTIN KOTÚČEK HUDBA: IVAN ACHER HRAJÍ: JIŘÍ ZAPLETAL, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ,
FRANTIŠEK STANĚK, MATĚJ ANDĚL, KAMILA SEDLÁROVÁ, MIROSLAV ZAVIČÁR, HYNEK PECH
A LENKA LOUBALOVÁ
12
Český les
PREMIÉRA 16. KVĚTNA 2015 V 19.00 HODIN
NA HLAVNÍ SCÉNĚ KLICPEROVA DIVADLA
Český les
„Ó, český lese, kam člověk hne se, všude se na něho lepkavě snese našeho národa přírodní pohoda!“
Co to zašramotilo v houští? Čí cinkot kopýtek a šmrdlání oháněk značkuje na mýtině mlází a pod
stromisky mech? To zvířata z tuzemského hvozdu míří na sněm. Exaltovaná sojka nese alarmující
zvěst: z Východu se sem valí krvelačný ruský medvěd i s rozežranou chotí! Česká zvířátka se okamžitě
rozhodnou postavit se valibukovi se zbraní v ruce! Ale... no však to znáte. Do krevních oběhů místních
savců, ptáků i hmyzu počne odkapávati strach a vyčůránky... A už je tu rozpad nadšení, už je tu
rozkol uvnitř fauny. Opět to skončí u dělení – vzbouřenci, kolaboranti a šedá zóna. Víc prozrazovati
nesmíme. Prostě se těšte na hrdinného Myšáka, Kance jak od Homolkových, světáckého Lišáka, Zajíce
komunistu, gender - Kudlanku, osamělou Sovu, hypochondriálního Jelena, neparfémovanou Tchořici,
muslimského Klokana, vágusovitého Vlka, Myš s ADHD, muzikální Žížalu a další. Kdyby nic víc, odnesete si z našeho kabaretu jedno revoluční zjištění: zvířata ve zdejších lesích se podobají českým lidem
jako kukaččí vejce kukaččímu vejci.
SCÉNÁŘ A REŽIE: DAVID DRÁBEK HUDBA: DAREK KRÁL. TEXTY PÍSNÍ: TOMÁŠ BELKO. SCÉNA
A KOSTÝMY: JAN ŠTĚPÁNEK. DRAMATURGIE: JANA SLOUKOVÁ. CHOREOGRAFIE: HENRIETA
HORNÁČKOVÁ. HRAJÍ: JIŘÍ PANZNER, NATÁLIE HOLÍKOVÁ, ZORA VALCHAŘOVÁ-POULOVÁ, JAKUB
TVRDÍK, VOJTĚCH DVOŘÁK, MARIE POULOVÁ, LUBOR NOVOTNÝ, ISABELA SMEČKOVÁ BENCOVÁ,
MARIE KLEPLOVÁ, FILIP RICHTERMOC, JOSEF ČEPELKA, MARTINA NOVÁKOVÁ, PETR VRBĚCKÝ,
MAXIME MEDEDA, VLADIMÍR POLÍVKA, JAN VÁPENÍK, KRISTÝNA KOCIÁNOVÁ A JAN BÍLEK. KAPELA: ALEŠ STANĚK, DAVID FIEDLER, VOJTĚCH ŠKRÁČEK, MARTIN SEDLÁČEK A JAN DURRER.
PREMIÉRA 30. KVĚTNA 2015 V 19.00 HODIN
NA HLAVNÍ SCÉNĚ KLICPEROVA DIVADLA
13
4. 5.
PONDĚLÍ
4. 5.
PONDĚLÍ
4. 5.
PONDĚLÍ
STUDIO
BESEDA
10:00
STUDIO
BESEDA
11:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
Terry Johnson, Charles Webb
11. 5.
ABSOLVENT
PONDĚLÍ
Simona Petrů
11. 5.
MEDVĚDI
PONDĚLÍ
12. 5.
Alexandr Sergejevič Puškin
ÚTERÝ
EVŽEN ONĚGIN
Ladislav Smoček
13. 5.
PODIVNÉ ODPOLEDNE
DR. ZVONKA BURKEHO
Hradecká derniéra
STŘEDA
14
5. 5.
ÚTERÝ
6. 5.
STŘEDA
7. 5.
ČTVRTEK
9. 5.
SOBOTA
9. 5.
SOBOTA
14:30
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
17:30
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
STUDIO
BESEDA
Karel Jaromír Erben
ST/3
14. 5.
ČTVRTEK
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
STUDIO
BESEDA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
Mohamed Rouabhi
FLIGNY, KOKS A KUTILOVÉ
Terry Johnson, Charles Webb
ABSOLVENT
David Drábek
K
VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA
William Shakespeare – David Drábek
RICHARD III.
Radek Balaš – Ondřej Brousek
HLAVNÍ
SCÉNA
MARILYN (Překrásné děcko)
10:00
Moliere / Režie: Marián Amsler
KYTICE
Petr Kolečko / Režie: David Drábek
ŽENA ZA PULTEM 2 - PULT OSOBNOSTI
15 5.
Hrají: Oldřich Kaiser a Jiří Lábus
Divadlo Kalich Praha
PÁTEK
David Drábek podle W. Shakespeara
d/4
15. 5.
ROMEO A JULIE
PÁTEK
David Drábek
16 5.
KOULE
SOBOTA
Kristof Magnusson
16. 5.
BEZ BAB! aneb Kutloch
SOBOTA
HLAVNÍ
SCÉNA
10:00
STUDIO
BESEDA
18:00
FOYER
HLAVNÍ
SCÉNY
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
ŠKOLA PRO ŽENY
Předpremiéra
Simona Petrů
MEDVĚDI
Náhradní termín z 10. 4. 2015
GALERIE U KLICPERŮ
Slavnostní vernisáž
PAVEL HUBÁČEK – obrazy, objekty
DAGMAR JIROUSKOVÁ – paper art
Moliere / Režie: Marián Amsler
ŠKOLA PRO ŽENY
Premiéra
P
KVĚTEN 2015
Klicperovo divadlo
Náhradní termín z 24. 3. 2015
19:00
DIVADLO
KVĚTEN 2015
DIVADLO
SOBOTA
19:00
Klicperovo divadlo
2. 5.
15
19. 5.
ÚTERÝ
STŘEDA
20. 5.
KOULE
Náhradní termín z 27. 3. 2015
25. 5.
PONDĚLÍ
STŘEDA
21. 5.
ČTVRTEK
17:30
HLAVNÍ
SCÉNA
18:00
ČTVRTEK
22. 5.
PÁTEK
25. 5.
PONDĚLÍ
Esther Vilar
STUDIO
BESEDA
ŽÁRLIVOST
19:00
SKUTR
Moliere
ŠKOLA PRO ŽENY
BESEDA S DAVIDEM DRÁBKEM A HOSTY
O INSCENACI ČESKÝ LES
26. 5.
ÚTERÝ
HLAVNÍ
SCÉNA
LABUTÍ JEZERO
Derniéra
Vstup volný
19:00
STUDIO
BESEDA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
Esther Vilar
27. 5.
ŽÁRLIVOST
STŘEDA
Alexandr Sergejevič Puškin
28. 5.
EVŽEN ONĚGIN
ČTVRTEK
21. 5.
19:00
19:00
STUDIO
BESEDA
17:30
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
19:00
V
Moliere
ŠKOLA PRO ŽENY
Kristof Magnusson
STUDIO
BESEDA
BEZ BAB! aneb Kutloch
19:00
David Drábek / Režie: David Drábek
Simona Petrů
MEDVĚDI
29. 5.
Karel Jaromír Erben
d/2
PÁTEK
HLAVNÍ
SCÉNA
ČESKÝ LES
Předpremiéra
D
KYTICE
P. A. C. de Beaumarchais – D. Drábek
FIGAROVA SVATBA
30. 5.
SOBOTA
19:00
HLAVNÍ
SCÉNA
David Drábek / Režie: David Drábek
ČESKÝ LES
Premiéra
P
KVĚTEN 2015
Klicperovo divadlo
David Drábek
M
20. 5.
16
STUDIO
BESEDA
DIVADLO
KVĚTEN 2015
DIVADLO
PONDĚLÍ
19:00
Klicperovo divadlo
18. 5.
17
Divadla
Drak
VÝSTAVA
ANTIPERSPEKTIVA
18
DIVADLO
DIVADLO
Labyrint
4. 5. 2015 bude pro veřejnost znovu otevřena expozice Divadla Drak v prostorách budovy Labyrintu. Slavnostní vernisáž k nové
výstavě Antiperspektiva proběhne 4. 5. od
17.00 h. Součástí programu bude hudební
vystoupení herců Divadla Drak.
Výstava Antiperspektiva obrazů a plastik
uměleckého řezbáře Divadla Drak Jiřího Bareše bude umístěna ve druhém patře prostor
Labyrintu.
„Díky projektu Labyrint světa a ráj srdce
vznikla v budově Labyrintu nová prostorová
dispozice. Rádi bychom ji využili k pravidel-
ným výstavám a připravili tak pro veřejnost
další novou příležitost k návštěvě Labyrintu
Divadla Drak, říká umělecká ředitelka Divadla Drak Dominika Špalková.
Do prvního patra se opět navrátí původní
expozice loutek Divadla Drak, které vznikly
v dílnách Divadla Drak a vystupovaly v jeho
slavných inscenacích. Vitríny expozice však
budou v novém rozestavení, takže návštěvníci budou moci Labyrintem bloudit a objevovat, tak jako tomu bylo v inscenaci Labyrint světa a ráj srdce.
www.draktheatre.cz
19
@ HK
Uvedené programy jsou realizovány za podpory
Statutárního města Hradec Králové.
23. května | 8:00 – 12:00 | Gayerova kasárna
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
Návštěvníci zde najdou stánky se širokým sortimentem českého zboží. Své výpěstky a výrobky budou
prezentovat sami pěstitelé, chovatelé či malozpracovatelé, kteří ve své činnosti kladou především důraz
na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství.
V Informačním centru na Gočárově třídě stále probíhá:
ZÁPIS DO KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Pro sezónu září – prosinec 2015.
Vyučují manželé Francovi, doprovází taneční orchestr Blue Band. Nabízíme kvalitní výuku v krásném prostředí
historické budovy Adalbertina za příznivou cenu. Pro celé páry jsou připraveny u zápisu slevy na kurzovném.
28. května | 19:00 – 22:00 | Malý sál - Adalbertinum
VEČERY U CIMBÁLU
1. května | 10:00 – 18:00 | Masarykovo náměstí
STŘEDOEVROPSKÝ JAZZOVÝ MOST
30. května | od 12:00
Bílá věž, Franušova ulice č. p. 1, Hradec Králové
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BÍLÉ VĚŽE
V programu XIV. ročníku mezinárodního festivalu
vystoupí jazzové kapely z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Součástí akce je trh lidové tvorby a bohaté občerstvení. Vstup volný. Více
o programu na samostatných plakátech
a na: www.unitedeuropejazzfestival.eu
8. května | 13:00 – 19:00 | Smiřice – zámek a okolí
VÍTÁNÍ MÁJE S HRADECKEM
Přivítejte máj v prostředí smiřické zámecké kaple
a oslavte sváteční den v pohodě. Bohatý doprovodný program nabídne kulturní zážitky nejen pro děti,
jarmark i občerstvení.
ROZPRÁVKY JSOU POHÁDKY
Loutkové představení sedmi krátkých pohádek
je určeno nejmenším dětem a všem maminkám
k SVÁTKU MATEK, neboť jsou to ony, které nás učí
prvním slůvkům. Pohádky napsal František Hrubín
a Milan Rúfus a herci v nich zavedou děti do pohádkové krajiny, kde se setkají s princeznou, králem,
zvířátky i loupežníky, a přitom se naučí některá
lehoučká slovíčka z blízké slovenštiny. Součástí
představení je i soutěž s dárečky. Účinkuje agentura BONAFIDE Praha, partnerem je Regionálna obec
Slovákov v Hradci Králové.
13. května | od 9:00 | Velký a Malý sál - Adalbertinum
HRADECKÝ SLAVÍK - XXXI. ročník
8. května | od 15:00 | Jiráskovy sady
JARNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Májové hudební odpoledne s folklorním souborem
KVÍTEK a Hradeckou cimbálovou muzikou.
Veřejná soutěž ve zpěvu národních písní nebo umělých písní na slova lidové poezie, určená pro mladé
interprety ve věku 6 – 25 let. Propozice a přihlášky v informačních centrech města nebo na adrese
www.adalbertinum.cz/festivaly.
9. května | 8:00 – 12:00 | Gayerova kasárna
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
16. května | od 9:00 – 14:00 | Učebna – Adalbertinum
SPOLEK LIDOVÉ TVORBY
Na trzích najdete přes 40 stánků se širokým sortimentem nabídky. Budete moci vybírat z nabídky
uzenářských výrobků, domácích mlékárenských
výrobků, mnoha druhů chleba a pečiva, medu a výrobků z medu. Nebude chybět ani česká zelenina,
ovoce a květiny, čerstvé i uzené ryby, výrobky z rakytníku a brusinek a mnoho dalšího zboží.
10. května | 10:00 – 16:00 | Hradec Králové Jiráskovy sady a Místa přátelská rodině
DEN RODINY
Celodenní program jistě zaujme jak děti, tak dospěláky. Nebudou chybět již tradiční vystoupení kouzelníků Magiciens du Monde, pohádková putování,
řada soutěží a další zajímavosti.
10. května | od 10:00 | Studio A – Adalbertinum
20
Enkaustika – zažehlování voskových pastelů. Pomůcky: žehlička, voskovky, bavlněný hadřík, křídový papír.
Paličkování – potřeby: herdule, paličky, špendlíky,
nůžky, papír, háčkovací příze.
Kontaktní tel. 604 994 913.
20. května | od 19:00 | sál Filharmonie Hradec Králové
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
Když zaválí HOT – JAZZ nebo SWING
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop
útočí! Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá,
srdce jásá, oči září, nohy křepčí!
Fungl nový výběr podmanivých kusů, českých
i amerických, v koncertní show Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers. Předprodej vstupenek v informačních centrech nebo na www.HKpoint.cz.
Pravidelné setkání příznivců Hradecké cimbálové
muziky před prázdninami. Stolová úprava, občerstvení a skvělá atmosféra.
Zahájení provozu zrekonstruované Bílé věže s bohatým doprovodným programem, soutěžemi pro děti,
trhem lidové tvorby a občerstvením.
Více na samostatných plakátech
a na www.adalbertinum.cz.
30. května | od 12:00 | Šrámkův statek v Pileticích
HRAJTE, ŽE MI HRAJTE…
Regionálna Obec Slovákov v Hradci Králové ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností
Vás srdečně zvou na Den české a slovenské kulturní
vzájemnosti a na 10. ročník celostátní soutěže ve
vaření brynzových halušek. Bližší informace na www.
slovaci-hk.cz
30. května | od 13:00 | Kongresové centrum ALDIS
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE - WHAT´S UP BATTLE
JUNIOR´S
Celostátní přehlídka Street Dance a soutěž Break
Dance juniorů.
Připravujeme
4. června | od 19:30
Letní kino Širák Hradec rálové
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…40 let
U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ FILMOVÝCH
PROJEKCÍ V LK ŠIRÁK
6. června | Žižkovy sady, Klicperovo divadlo
a Šrámkův statek Piletice
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ
Podrobný program najdete na samostatných
plakátech nebo na www.folklornifestival.cz.
6. června | od 10:00 | Studio A – Adalbertinum
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka O Jeníčkovi a Mařence
pro nejmenší diváky v podání Hradeckého
Amatérského Divadla loutek. OBNOVENÁ
PREMIÉRA K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ.
@ HK
ADALBERTINUM
KVĚTEN 2015
7. června | od 16:00 | Velký sál – Adalbertinum
JINDŘICHOHRADECKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR
W. A. MOZART „REQUIEM“.
Dirigent: Petr Píša.
Vstup volný.
9. – 10. června | od 19:00
studiová scéna Divadla Drak
ENTRÉE K TANCI
Festival taneční a pohybové tvorby.
13. a 27. června | 8:00 – 12:00
Gayerova kasárna
FARMÁŘSKO - POTRAVINÁŘSKÉ TRHY
VÍKEND S FOLKLOREM
1. května | 11:00 – 17:00
Podorlický skanzen Krňovice
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
1. května | od 19:30
café & music bar Náplavka Hradec králové
FOLKLORNÍ PAŘBA
2. května | od 14:30
Šrámkův statek Piletice
STAVĚNÍ MÁJE
Více na www.dupak.cz
Od června 2015
pro Vás připravujeme
TR ADIČNÍ POHÁDKOVÁ
PUTOVÁNÍ S HR ADECK ÝMI SKŘÍTK Y A VÍL AMI.
Více informací na www.ic-hk.cz
21
@ HK
@ HK
Koupaliště
Flošna
se připravuje na letní sezónu 2015
Příprava letního koupaliště na sezónu po zimní odstávce je práce skládající se z mnoha činností. Nejdříve je potřeba bazény nejprve umýt, vyleštit, nepenetrovat povrch
bazénů a může se napouštět. Finále je chemická úprava vody a její odběry akreditovanou společností. Na Koupališti Flošna v Hradci Králové došlo v druhé polovině
dubna k napuštění bazénů a veškeré přípravy na otevření se blíží do finále.
Paralelně s přípravou bazénů probíhá i příprava travnatých ploch, plážového volejbalu, teras, záhonů, sprch, šaten, vstupního systému, lehátek, slunečníků, testování
skluzavek, tobogánů a mnoho dalšího.
Přesné datum otevření už závisí pouze na přízni počasí, a proto si připravte plavky
a sledujte aktuální informace na našich stránkách www.snhk.cz/koupaliste, nebo
facebook Koupaliště Flošna, kde se dozvíte více.
Těšíme se na Vás.
Před zahájením letního provozu koupaliště stále můžete využívat všech nabízených služeb Wellness studia a Squash Flošna,
restaurace s bowlingem a fitness centra.
Městské lázně Hradec Králové
22
Eliščino nábř. 842, tel. 495 404 444
www.snhk.cz/lazne
23
DEŽO URSINY
Út 5. května od 17.00 hodin
sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Pořad Jana Hocka o výborném slovenském hudebníkovi, kytaristovi, skladateli, zpěvákovi, textaři, tvůrci filmové hudby,
dramaturgovi, režisérovi a scenáristovi. Koná se S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstup 10,- Kč.
PRVNÍ DOKUMENTARISTA – R. J. FLAHERTY
Cyklus Malá filmová akademie
KVĚTEN 2015
PŘISNĚ TAJNÉ: Obrazy z archivů německé
státní bezpečnosti
foyer 1. patro, CCV, Wonkova
1. – 30. května
pobočka Moravské Předměstí B, J. Masaryka 605
Představuje se pardubický klub fotografů ALFA založený v roce 1969. Vystavené fotografie jsou součástí společného
souboru na téma Barvy v šedi města.
MŮJ KAMARÁD V INDII
5. – 29. května
foyer přízemí, CCV, Wonkova
Prezentace výtvarných prací českých žáků základních škol a gymnázií zapojených do Adopce na dálku® u příležitosti
oslav 15 let tohoto projektu. Pořádá Diecézní katolická charita Hradec Králové ve spolupráci s Knihovnou města Hradce
Králové za laskavé podpory firmy Teddies s.r.o.
Zdeněk Burian – malíř ztraceného času
5. – 30. května
5. – 30. května
Čt 7. května od 10.00 a 14.00 hodin
1. patro, CCV, Wonkova
Lekce pro stávající uživatele i pro veřejnost pořádá Oddělení pro dospělé a Hudební oddělení. Poradíme, jak se orientovat v půjčovně, jak pracovat s on-line katalogem a čtenářským kontem.
DEN RODINY
Ne 10. května od 9.00 do 15.00 hodin
dětské oddělení, CCV, Wonkova
Čeká vás večerníčkový den plný pohádkových postav, veselých úkolů a tvoření. Akce je součástí Dne rodiny v Hradci
Králové. Vstup volný.
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENA
Po 11. května od 16.00 hodin
Literární kavárna, CCV, Wonkova
Příjemné konverzační setkání s cizími jazyky. Přijďte si osvěžit angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu a možná i další jazyky. Vstup volný.
DEN EVROPY S VELRYBOU
Út 12. května od 15.00 do 18.00 hodin
budova CCV, Wonkova
Přijďte s námi oslavit Den Evropy a získejte zajímavé ceny a hodnotné informace. Připraveny budou soutěže, kvízy, úkoly
a cesta za pokladem pro malé i velké děti. Více na [email protected]
KABELKY Z PAPÍRU I.
od 9. března do 24. května
referenční centrum, CCV, Wonkova
Zkuste proměnit své znalosti v hodnotné ceny! Pravidla a soutěžní kvízy najdete na webu http://eurotime.europe-direct.
cz/ nebo v papírové podobě ve středisku Europe Direct Hradec Králové.
24
informační Lekce pro uživatele knihovny
Út 12. května od 17.00 hodin
pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Výtvarná dílna s lektorkou Evou Tomaštíkovou. Vstupné 100,- Kč, rezervace předem nutná (tel.: 495 268 288, e-mail:
[email protected]).
POŘADY A DALŠÍ NABÍDK A
MÉ VLASTI
Cyklus Pondělní matiné
Pro děti do 15 let. Vstupné 20,- Kč. S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.
foyer 1. patro, CCV, Wonkova
Výstava prezentující práce žáků výtvarného oboru Základní školy Habrmanova je součástí celoročního projektu MÉ
MĚSTO a zprostředkovává pohled dětí na život ve městě a jeho okolí.
Soutěž EUROTIME 2015
Středy 6., 13., 20., 27. května
vždy od 15.00 hodin
galerie v přízemí, CCV, Wonkova
Ve spolupráci s panem Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví je realizována výstava reprodukcí
ilustrací velkého českého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana (1905 – 1981) u příležitosti výročí jeho narození.
OKOLO HRADCE…
VÝTVARNÉ DÍLNy pro děti
dětské oddělení, CCV, Wonkova
21. dubna – 31. května
Výstava nastiňuje vizuální obraz nedemokratického režimu, který před nepříliš dávnou dobou ovládal životy našich
západních sousedů. Výstavu pořádá Goethe-Institut Praha a Informační středisko Europe Direct Hradec Králové.
BARVY V ŠEDI VELKOMĚSTA
víceúčelový sál, CCV, Wonkova
První dokumentarista, jehož filmy nebyly dosud překonány – Robert J. Flaherty: Nanuk ze Severu a ukázky z filmu Muž
z Aranu. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler. Pořádá knihovna ve spolupráci s Východočeským sdružením pro amatérský
film a video. Koná se S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Registrační poplatek 40,- Kč za každou přednášku.
@ HK
@ HK
VÝSTAVY
INFORMACE O POŘADECH PRO VEŘEJNOST
St 5. května od 10.00 do 12.00 hodin
Po 4. května od 10.00 hodin
sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
O celém cyklu i jednotlivých symfonických básních hovoří čeští a zahraniční dirigenti, kteří na archivních záběrech
z Pražského jara provádějí cyklus Bedřicha Smetany. Vstup volný.
BELETRII VLÁDNE ZLOČIN
Út 12. května od 17.00 hodin
pobočka Moravské Předměstí B, J. Masaryka 605
Přednáška a diskuze o detektivním žánru, krimi a thrilleru v současné české i zahraniční literární produkci v podání
spisovatele a redaktora Mgr. Lukáše Vavrečky. Vstup volný.
ARVO PÄRT: Cyklus S hudbou a jejím
poselstvím napříč staletími
St 13. května od 17.00 hodin
sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. a 21. století. Vstup volný.
25
Čt 14. května od 10.00 hodin
zvuková knihovna, CCV, Wonkova
Zvuková knihovna pořádá další ze svých pravidelných komponovaných literárních pořadů Setkání s literaturou, ve
kterém představuje nové tituly na CD-MP3. Pořad je určen uživatelům zvukové knihovny, provázet jím bude Mgr. Lukáš
Treml a uskuteční se v jejích prostorách. Vstup volný.
VZPOMÍNKA NA JANA WERICHA
Út 19. května od 17.00 hodin
sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Hodina videovzpomínek na moudrého člověka, jehož 110. výročí narození a 35. výročí úmrtí si v letošním roce připomínáme. Z archivu hudebního oddělení. Vstup volný.
@ HK
GENIUS FILMOVÉ GROTESKY A KOMEDIE –
CHARLES CHAPLIN
Cyklus Malá filmová akademie
St 20. května od 10.00 do 12.00 hodin
víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Charles Chaplin: Zlaté opojení a ukázky z filmu Moderní doba. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler. Pořádá knihovna ve spolupráci s Východočeským sdružením pro amatérský film a video. Koná se S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.
Registrační poplatek 40,- Kč za každou přednášku.
DER FILMKLUB – PROMÍTÁNÍ FILMU IM JULI
St 20. května od 17.00 hodin
víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Nadšenci pro němčinu a kulturu německy mluvících zemí se mohou těšit na nepravidelná setkání německého filmového
klubu, který startuje neotřelou road-movie Im Juli. Vstup volný.
BAMBULATÉ TUŽKY
So 23. května od 14.00 do 17.00 hodin
Autocamp Stříbrný rybník
Út 26. května od 17.00 hodin
sál hudebního oddělení, CCV, Wonkova
Závěr cyklu je věnován době zlomu. V mapách, politice, životě. Době volebního práva žen, jazzu, elektromobilu a teorie
relativity, ale též nezměrné chudoby, revolucí, hladomorů a Velké války, která se zdála poslední… Vstup volný.
KABELKY Z PAPÍRU II.
Út 26. května od 17.00 hodin
pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Pokračování výtvarné dílny s lektorkou Evou Tomaštíkovou. Vstupné 100,- Kč, rezervace předem nutná (tel.: 495 268
288, e-mail: [email protected]).
HEMINGWAY TRIO
26
Literární kavárna, CCV, Wonkova
ŘÍZENÁ DEGUSTACE vín
z francouzských a italských vinic
Ochutnávka francouzských a italských vín, posezení
a raut v kavárně. Vstupné 280,- Kč zahrnuje degustace vín
a občerstvení.
Rezervace předem nutná:
tel.: 495 075 052 | e-mail: [email protected]
pobočka Nový Hradec Králové, Brněnská 33
Knihovna je spolupořadatelem dětského dne Poklad na Stříbrném rybníku. Odpoledne plné soutěží, her a zábavy.
V jejím stánku jsou připraveny zajímavosti ze života indiánů, knížky a opravdové indiánské úkoly. Vstup volný.
ZAČÁTEK 20. STOLETÍ:
ČAS NADĚJE A ZMARU
Cyklus Čas
28. května – čtvrtek od 18:00
Čt 21. května od 15.00 do 18.00 hodin
Výtvarná dílna pro děti. Vstup volný.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU
POZVÁNKA
LITERÁRNÍ KAVÁRNY
@ HK
SETKÁNÍ S LITERATUROU
Út 26. května od 18.00 hodin
UPOZORNĚNÍ
Z provozních důvodů budou všechny půjčovny Knihovny města Hradce Králové
ve dnech 1. – 2. května a 8. – 9. května 2015 uzavřeny pro veřejnost.
Literární kavárna ve Wonkově ulici bude taktéž uzavřena.
Upozorňujeme na omezený provoz Literární kavárny ve dnech 15. dubna – 23. května 2015.
Běžná otevírací doba bude obnovena od pondělí 25. května.
Z důvodu rekonstrukčních prací bude pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43,
ve dnech od 15. do 22. května 2015 uzavřena. Otevřeno bude opět od pondělí 25. května.
V předstihu upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny o letních prázdninách.
Omezený provoz potrvá od 29. června do 30. srpna 2015.
Běžnou otevírací dobu knihovna zahájí v pondělí 31. srpna.
víceúčelový sál, CCV, Wonkova
Americké komorní těleso, věnující se koncertní činnosti po celých Spojených státech, navštíví při svém prvním evropském turné několik měst a poprvé také zavítá i do České republiky. Dr. Sergio Ruiz (piano), flétnistka Jill Heyboer
a klarinetista Douglas Monroe vystoupí se svým programem v sále knihovny, kde během koncertu představí nejen
soudobé americké skladby, ale i díla předních evropských skladatelů. Vstupné dobrovolné.
Kompletní program na květen – měsíc čtenářů včetně akcí poboček (dospělých i dětských oddělení)
najdete na www.knihovnahk,cz a v tištěné podobě ve všech půjčovnách a pobočkách knihovny.
www.knihovnahk.cz
27
Doma je místo pro život i umírání II.
14. května od 16.30 hodin
učebna v 5. podlaží | vstup volný
Domácí hospicová péče Oblastní charity Hradec Králové ve spolupráci s SVK HK vás srdečně zve na druhé setkání
s odborníky - lékaři, zdravotními sestrami a sociálními pracovnicemi, kteří budou mluvit na nelehké téma paliativního
přístupu v péči o nevyléčitelně nemocné, o přáních nemocných a odvaze pečujících a o tom, jak se umírá doma.
Snahou takových setkání je vnést do povědomí lidí existenci hospicových služeb jako možnost důstojného konce
života.
Ladislav Zikmund-Lender: Přání
rozkazem? Architekt Otakar Novotný
na Hradecku
14. května od 17.00 hodin
konferenční sál v 5. podlaží | vstupné 50/25* Kč
@ HK
Mgr. Petra Příkazská: Jugendstil/
Secese - od bujných fantazií ke strohé
moderně
19. května od 17.00 hodin
konferenční sál v 5. podlaží | vstupné 50/25* Kč
@ HK
Přestože je známá pouze realizace paláce Steinského-Sehnoutky na Ulrichově náměstí, spolupráce mezi renomovaným architektem a úspěšným podnikatelem Rudolfem Steinským-Sehnoutkou byla daleko bohatší. Jaké stopy
zanechal Novotný v Steinského milovaných Černožicích a jak dopadl projekt na weekendhouse v Krkonoších? Jaké
výsledky přinesla spolupráce s Bartoňovými z Dobenína v Náchodě a jaké stopy zanechal Novotný v Holicích?
Další z cyklu přednášek o umění přelomu 19. a 20. století – tentokrát se dozvíte o dění v německy mluvících zemích.
Právě zde se dekorativní secese vyvinula do skutečně nových forem avantgardního umění, moderní architektury
a průmyslového designu. Gustav Klimt, Otto Wagner, Josef Maria Olbrich, Henry van de Velde ad.
Pavel Musil:
Národní parky jihozápadu USA
20. května od 18.00 hodin
konferenční sál v 5. podlaží | vstupné 50/25* Kč
Přednáška představí 26denní cestu nabitou zážitky nejen z krás přírody, ale i dojmů z obyčejného života Američanů
mimo velká města v rozlehlých oblastech Kalifornie, Nevady, Arizony a Utahu. San Francisco, město v kopcích
se svojí historií, starými tramvajemi a pověstným Alcatrazem, se stane začátkem naší cesty. Přes národní parky
Sequoia, Red Rocks, Death valley až do Las Vegas, kde jsme navzdory tradicím neutratili v kasinu ani cent. Přes
parky Zion a Bryce canyon, Antelope canyon do Grand canyonu, dále cesta pokračovala do Monument valley. Krásný
národní park Arches a v závěru Yosemity.
27. května od 18.00 hodin
Radek Nedvěd: Pevnost Kahan
konferenční sál v 5. podlaží | vstup volný
Navštívili jste už pevnost nedaleko známého Dobrošova? Víte, že pevnost Kahan bylo válečné pracoviště 1. správy
SNB (StB) a telekomunikační uzel, který měl v případě války zajišťovat spojení mezi ČSSR a zbytkem světa na
rádiové úrovni? Chcete vědět víc? Pak navštivte přednášku Radka Nedvěda, kterou také můžete brát jako tip, kam
se podívat o prázdninách.
BESEDY A PŘEDNÁŠK Y
Nová Akropolis: Srdce, nebo rozum
5. května od 17.00 hodin
konferenční sál v 5. podlaží | vstupné dobrovolné
Poznej sebe sama. Emoce bez myšlenek, myšlenky bez emocí. Jak dosáhnout harmonie duše. Prezentace knihy D.
S. Guzmán „Co děláme srdcem a myslí?“
PhDr. Jana Jebavá: Fantaskní vize
v díle Josefa Váchala
28
V Ý S TAV Y
6. května od 18.00 hodin
konferenční sál v 5. podlaží | vstupné 50/25* Kč
Josef Váchal - malíř, grafik, ilustrátor, který tvořil ve spontánní tvůrčí explozi. Ve svých kresbách vytváří archetypy
představ, které se mají stát osvobozením z úzkostných fantasmagorií. Jeho dílo je eruptivní, proměnlivé a expresivní.
ZUŠ Na Střezině: SLOVO
16. – 30. 5. 2015
galerie U Přívozu a galerie Automat | vstup volný
Výtvarná díla inspirovaná slovem, větou, básní, příběhem anebo třeba pohádkou. Slovo jako znak, písmo, objekt
nebo animace, to vše uvidí návštěvníci výstavy výtvarného oboru ZUŠ Střezina. Část rozsáhlé výstavy je k vidění
v prostorách galerie U Přívozu a část v galerii Automat přímo v prostorách Studijní a vědecké knihovny. Výstava bude
zahájena vernisáží 15. května od 17.00 v galerii U Přívozu.
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma.
29
Ladílna je dílna s chráněnými pracovními místy, kde nacházejí pracovní uplatnění
převážně lidé s mentálním postižením a je poskytovatelem náhradního plnění.
Vznikla v roce 2011, jako součást SKOKU do života, o.p.s. a poskytuje kvalitní
služby v několika oblastech.
VAZBA A POTISK
DIPLOMOVÝCH
PRACÍ
@ HK
@ HK
KLID BYTOVÝCH DOMŮ – KANCELÁŘSKÉ PRÁCE – ŠITÍ – KOMPLETACE
ÚKLID
1 napiš práci
2 pošli nám ji emailem
3 odevzdej
4 dostuduj
JEN 250,atků
za kus bez přípl
za rychlost !!!
30
KONTAKT
skokdozivota.cz
[email protected]
46
724 1 103
Hradec Králové
Brožíkova 451,
vých kolejí
ho
12 – u Palac
ota.cz
w w w.skokdoziv
31
All these memories
proslavila singly The Ocean Sky nebo Escape
from nowhere, se chystá poprvé do Hradce
Králové. Podpoří je mladá energická kapela
KLUBY & HUDBA
tak elektronická doba, do který se narodili.
Zpívají česky, zní však světově! Hrají spolu od
roku 2001 pořád ve stejném složení. Hudbou
chtějí šířit chuť pozorovat, fascinovat se, brát
život jako hru a velkej zážitek. A ten Vás čeká
2. května.
8
Cz.Hity
DJ Pavel Ferbas, DJ Pedro
kvalitního pop-rocku zakončí
PÁTEK
20:00
afterparty s DJ´s.
9
Xavier
Baumaxa
provokativní a taky trošku vulgární. Jedinečný
Pepino Responsible party
15
Koncert We on the moon,
All these memories
koncert Xaviera Baumaxi Vás čeká na konci
května! Xavier je buránek regionálního
charakteru, se stále větším geografickým a
23
SheepFest
SOBOTA
18:00
natírání plotu tixotropní lazurou, kopání
ilegálních trativodů, přejíždění středové
dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci,
cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované
29
čáry a to hlavně nad ránem. Nenechte si ho
PÁTEK
ujít, určitě Vás překvapí!
32
f
/NAPLAVKAHRADEC
NÃPLAVKA CAFÉ & MUSIC BAR
NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 835, HRADEC KRÁLOVÉ 50002
EMAIL: [email protected]
WWW.NAPLAVKAHK.CZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO-ČT 9:00 - 23:00
PÁ 9:00 - 3:00
SO 14:00 - 3:00
NE 14:00 - 23:00
koncert dvou pop-rockových kapel a následná
afterparty s DJ´s
Kubánská noc/DJ Beny
jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem,
chůze v terénu, plavání kraulem či naznak,
koncept Responsible party míří na NãPLAVKU, soutěže
s Pepino, videoprojekce, top DJ´s
22
PÁTEK
20:00
zpravidla při různých rytmických činnostech
originální taneční party v rytmu
česko-slovenských hitů
SOBOTA
20:00
PÁTEK
20:00
Jeho texty jsou inteligentní, rozhodně
mezigeneračním přesahem. Své písně skládá
free
Wi-Fi
Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen! Je to česká kapela,
ale zní světově, přijďte se přesvědčit!
z Opavy All These Memories. Večer plný
baví objevovat nové možnosti a kombinace.
trvalé principy, krajina, lidová hudba, ale stejně
Koncert kapely Zrní
SOBOTA
20:00
Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen. V hudbě je
společně vytvářejí. Inspiruje je příroda, její
2
folklórní pařba v rámci Stavění máje pod taktovkou
souborů z Čech a Valašska na NãPLAVCE
Brněnská parta We on the moon , která se
Zrní
Hrát si, bejt spolu v hudební krajině, kterou
Stavění máje
PÁTEK
20:00
noc plná latinsko-amerických rytmů, učení salsy a pití
kubánských koktejlů
v rámci festivalu vystoupí slovenští My Way, písničkář
Pavel Helan, kapela Saxer a hradečtí Mastix
Live Xavier Baumaxa
Xavier Baumaxa je písničkář a ne ledajaký, jeho texty
jsou inteligentní…trošku vulgární, vždy provokativní.
Afterparty DJ Kymlis
free
Wi-Fi
f
KLUBY & HUDBA
Vybrali jsme pro vás tři koncerty z kulturní
nabídky café & music bar NãPLAVKA,
které rozhodně stojí za to navštívit.
1
PROGRAM KVĚTEN 2015
Koncerty
na Nãplavce
We on
the moon
/NAPLAVKAHRADEC
NÃPLAVKA CAFÉ & MUSIC BAR
NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 835, HRADEC KRÁLOVÉ 50002
EMAIL: [email protected]
WWW.NAPLAVKAHK.CZ
PROVOZNÍ DOBA:
PO-ČT 9:00 - 23:00,
PÁ 9:00 - 3:00,
SO 14:00 - 3:00,
NE 14:00 - 23:00
33
34
35
KLUBY & HUDBA
KLUBY & HUDBA
h
y skvělých kapel a zahraničníc
ique pořádně rušno. Koncert
..V k větnu
stát
o co
bylo
nd
víke
V dubnu bylo v Clubu La Fabr
nový
jící atmosféru a ka ždý dub
-rocku,
Djs vytvářeli správně elek trizu
bohatá vystoupení. Od pop
i se můžeme těšit na žánrově
& Live
ic
mus
al
-voc
tbox
se bude pokračovat a všichn
Bea
ý
hutn
, DnB nebo neobvyklý, ale
přes oldies hity až po, EDM
nové menu si nechá hudební
hop muziky. Takovéhle květ
Looping v doprovodu RnB a hip u ochutnávku. Takže v květnu v La Fabrice.
nato
šťav
fanda líbit. Přinášíme tak
VELKOU NOVINKOU KLUB
U JE PART Y TA XI LA FABR
IQUE
Vás ZDA RMA přiveo klubu? Stačí zavolat a my
Nemáte se jak dostat do svéh
na tel. 727 81 17 81 (Pá-So
ejte
dnáv
Obje
m.
voze
I
TAX
zeme luxusním PAR TY
telefonickém potvrzení
stop). Rezervace platí až po
TAX I
20:30–2:30 nebo SMS nonDO KLU BU U ŘI DIČE PAR TY
UPU
VST
ENÍ
OUP
ZAK
JE
o obdržení. PODMÍN KOU
.
DCI KRÁ LOV É JE ZDA RMA
A SVOZ DO KLU BU PO HRA
KLUBY & HUDBA
be...
instagramu, webu a youtu
Sleduj nás na facebooku,
RU HRADCE KRÁLOVÉ
ENT
V C
AVY
ZÁB
NOVÁ DIMENZE
ww w.partyclubs.cz
2. 5. OLDIES LIFE & Videodiskotéka hitů 80. - 90. let
Oblíbené OLDIES HITY NA PŘÁNÍ pod vedením
Dje Jirky Fikeise. Nejlepší muzika let minulých až
po současnost, navíc s propojením originálních
videoklipů. Navštívit ale také můžete pravidelný
program klubu RETRO DISCO VINYL ONLY.
Nezapomenutelná muzika hraná hezky poctivě
8. 5.
z klasických vinylových desek
s doprovodnou moderací
světově známých hitů.
O zabávu se postarají DJ
PAVEL FERBAS a DJ Pedro.
Párty se koná 9.května.
EN.DRU > BEATBOX-VOCAL MUSIC & LIVE LOOPING
Multižánrový umělec En.dru bude prezentovat svoji novou onemanjam show. Její součástí je vedle samotné
beatboxově-vokální improvizace i hudební improvizace s použitím tzv. loopstation. Jedná se o jedinou
show svého druhu v ČR. Tato „mašinka“ funguje jako smyčkovač nahraných stop, které En.dru postupně
nahrává přímo před publikem, pouze hlasem a pusou, tedy bez
použití jakýchkoliv jiných elektronických efektů, či nástrojů. Tímto
způsobem vznikají před diváky živé „accapella“ improvizace nejrůznějších hudebních stylů (electro, hip-hop,acid jazz, funky, ethno...),
jejíchž součástí je beatboxová rytmika, vokály, beatboxové efekty,
imitace hudebních nástrojů, rap...Beatboxová show tak dostává
zcela nový, hudební rozměr.
Championship
- čerstvý vicemistr světa v loopingu- Boss World Looping
- dvojnásobný mistr České Republik y v beatboxu
- vítěz Evropské soutěže 1st Marathon beatbox battle
s kapelou Beatburger band
- mistr ČR a vicemistr světa v kategorii team beatbox
- dvojnásobný vítěz Czech Boss Looping contest
36
16. 5. EDM ADDICTION #no.III > nFiX & Candice & Bello & FreshClubber & FOX
nFiX & Candice patří k nejznámějším a nejžádanějším českým EDM DJs a producentům.
Pravidelně vystupují
v nejlepších českých
i zahraničních klubech
a na velkých festivalech.
Své publikum přivádí
do varu obrovským
množstvím energie. Ta
kombinuje výbornou
hudbu, neustálou komunikaci s publikem, velké
množství pozitivních
emocí a profesionálních DJských
dovedností. Za necelé dva roky
navštívili pět zemí a šest velkých
festivalů, kde také
vystupovali. Okusili
hlavní stage Electric
Love Festival, kde na
ně zapařilo téměř 50
000 lidí. Dvojice se také
dostala mezi TOP10
DJs z tisíců v Ultra
Europe DJ Contestu.
Za svou kariéru
nFIX & CANDICE
měli čest předskakovat na stagy A-list DJs jako
Hardwell, Armin van Buuren, Afro- jack, Showtek,
Ingrosso, Martin Garrix, Nervo, Nicky
Romero, Dimitry Vegas & Like Mike
a spoustu dalších… To už je nějaká
vizitka!
FreshClubber a Bello je slovenské DJs
duo, které vzniklo při náhodné setkání
v jednom bratislavském
klubu. Zde seoba
setkali bok po boku
s hvězdami festivalu
Tomorrowland-Nari
a Milani. A nový projekt
byl na světě. Dvojka
FreshClubber & Bello
bello a fresh jako první DJs duo ze
Slovenska vystupovala
v jednom z nejlepších
klubů na světě - Ministry of Sound v Londýně,
kde zároveň pokřtila novou píseň s názvem
Worldwide. Oba DJs již úspěšně navštívili
a hráli v několika zemích od ČR až třeba
po Bosnu a Hercegovinu. Jejich styl si ale
podmanil i náročné publikum na slunné Ibize
a to už je záruka kvalitně stráveného večera.
KLUBY & HUDBA
CLUB LA FABRIQUE
22. 5. SEBASTIAN – live koncert s hitem TOULAVÁ – pop & rock
Sebastian Navrátil
je zpěvák, kytarista
a textař. Po účasti
v talentové soutěži
Československo má
talent vydal se svojí
kapelou Just Try velice
úspěšný cover písničky
Žijeme len raz. K slyšení
je také na Andělé/
Démoni od kapely Atmo
Music, kde hostuje v radiovém hitu Polety. Ten je v současnosti nominován na písničku roku radia E2
a Sebastian zde má na svědomí povedený refrén. V současnosti pracuje na svém prvním albu pod nakladatelstvím WARNERMUSIC. Venku už je pilotní singel Toulavá a tak se zdá, že se zde klube další hvězda
pop&rockového nebe, co stojí za shlédnutí.
- red -
37
Laď nás,,
sledujj nás
a přijď na drink
PUBLIC TV
Východočeské internetové rádio Public před časem spustilo další zajímavý projekt. Zejména
díky iniciativě moderátorů samotného rádia vznikla Public TV. Díky ní může každý nahlédnout
například do zákulisí těch nejzajímavějších akcí nejen v Královehradeckém kraji. O projektu
jsme si krátce popovídali s jednou z moderátorek, Marií Pruhovanou.
Proč a jak vlastně projekt Public TV vznikl?
Asi stejně jako u rádia úplnou náhodou. Často se
sama účastním nejrůznějších akcí a jednoho dne
prostě přišla chuť informovat naše
posluchače, teď vlastně už i diváky,
o kvalitních akcích a přidat trochu
zákulisních informací, ke kterým
se běžný člověk nedostane. Dalším
aspektem, který hrálo roli bylo
dostat nenásilnou formou rádio
do povědomí lidí a expandovat za
hranice Královehradeckého kraje.
Prostě takové self promo s přidanou
informační hodnotou. Projekt se
vedení zalíbil a bum, TV je na světě.
Podle čeho vybíráte akce na které pojedete?
V první řadě se snažíme zabývat projekty, které přijdou zajímavé nám, ukazují něco netradičního a jsou
alespoň minimálně spojeny s hudbou nebo v nich
mají prsty kolegové z Publicu. Samozřejmě se nám
může v podstatě ozvat každý, kdo by chtěl report
ze své akce. Podle zaslaných podkladů posoudíme,
jestli je spolupráce podnětná, či nikoliv.
Jak videa vznikají?
Popravdě? Je to docela punk. Většinou přije-
38
deme na místo s nějakou vizí a zjistíme, že se věc
má úplně jinak. Nevhodné prostory. Nedostatečná
technická podpora a to ať už z naší strany, nebo ze
strany pořadatele. Často improvizujeme a měníme vizi za pochodu. Není
je to růžové a tak bych alespoň takhle
chtěla pozdravit naše kameramany
a poděkovat jim za trpělivost. Hlavně
tedy se mnou (se smíchem).
Co chystáte do budoucna?
V červnu začíná festivalová sezóna,
to pro nás bude hodně náročné.
Chystáme se na většinu předních
festivalů v Čechách. Zatím bych nerada prozrazovala. V okolí Hradce nás
můžete potkat 13. června na letišti, kde se podílíme
na pořadatelství Kings Town Festival.
Chceš závěrem něco vzkázat čtenářům
Escapu?
Podporujte dál redakci v jejich práci, při nejmenším
čtením a možná i nějakou tou pochvalou na jejich
stránky. Taky nezapomeňte ladit Public rádio nebo
občas kouknout na nějaký ten report na Public TV.
Děkuji za rozhovor.
-red-
KLUBY & HUDBA
KLUBY & HUDBA
TELEVIZE TROCHU JINAK
www.publicradio.cz | facebook.com/PublicRadio.cz
Aktuálně s námi můžeš soutěžit o lístky na HipHopKemp. Soutěž začíná 6. dubna.
Pro více info sleduj naší Facebook fanpage
www.facebook.com/PublicRadio.cz
39
30 / 5 / 2015
LETNÍ KINO ŠIRÁK, HK
ZRUOGPXVLFIHVWLYDO
ZRUOGPXVLFIHVWLYDO
LINE-UP
Voilá!
[swing, chanson,
hiphop] CZ
Hlavní scéna:
[acoustic punk] CZ
Sarah and The Adam
Jiří Schmitzer
Voilá!
Dreadzone
KLUBY & HUDBA
Druhá scéna:
14.00
18.15
20.00
23.00
DREADZONE
[dub-reggae] UK
Jazz
Generation
[funk-jazz] CZ
Local Heroes (vítězové hlasování)
Jazz Generation
Dva
Afterparty jam session
+ DJ Looser
KLUBY & HUDBA
16.00
17.15
19.00
21.30
Jiří Schmitzer
Blešák Nasvahu — Bleší trh zajímavostí z cest, handmade maličkostí, hudebních
a výtvarných rarit! (Přihlášky na [email protected], podmínkou vstupné a vlastní deka)
Kempování s vlastním stanem letos možno na oploceném travnatém parku před
Letním kinem, celonočně hlídaném. Cena za místo 100 Kč. Omezená kapacita.
Čajovna U Poutníka, Vinotéka In Vino, pivní speciály od Draka, vege i maso domácí občerstvení
Předprodej 350 Kč elektronicky www.hkpoint.cz/festival osobně Infocentrum HK,
Vinotéka IN VINO, Čajovna U Poutníka, Forstudents, Hostinec U kohouta.
Vstupenky platí i při špatném počasí, vybavení doporučujeme s sebou. Děti do 14-ti let
v doprovodu rodičů mají vstup zdarma!
www.najednombrehu.cz
Sarah
and the Adams
[folk, country, pop] CZ
40
DVA
[indie-pop] CZ
41
ZAHRÁDKA V NÁDVOŘÍ OTEVŘENA!
Bar No.1
Captain morgan
Velké náměstí 1
Hradec Králové
Jednou z novinek bude předzahrádka, která Vám u nás zpříjemní
posezení v nadcházejících letních
měsících.
Připravujeme nový nápojový lístek,
který bude plný osvěžujících letních
drinků. Budete moci ochutnat nové
vynikající domácí dezerty.
42
www.barno1.cz
NãPLAVKA
v květnu rozkvete!
DON PAPA
Co se týče kultury, zažijete žhavou
kubánskou noc plnou salsy nebo
několik živých koncertů. Léto je tu,
přijďte si ho užít k nám!
REST. & BARY
REST. & BARY
te.: 737 651 451
Opravdové rumové poklady nemusí být vždy
z Karibiku. Filipínský pantáta Don Papa vzniknul na
počest slavného filipínského revolucionáře, kterému
nikdo neřekl jinak, než právě Papa. 7 letý rum z kvalitní
cukrové třtiny, která roste na vulkanické půdě v úrodné
oblasti Negros Occidental na Filipínách. Charismatický
rum s bohatou chutí, připomínající vanilku, med
a kandované ovoce ochutnejte v Baru No.1.
43
Italský večírek
TERMÍNY DEGUSTACÍ A AKCÍ
MLSOUNova kavárna a vinárna BOROMEUM
REST. & BARY
Květen 2015
degustace středa
6.5. v 18h
degustace čtvrtek
7.5. v 19h
Degustace nejlepších světových čokolád
Představujeme vinařství Gotberg
degustace čtvrtek
14.5. v 19h
Představujeme vinařství Kadrnka
degustace středa
20.5. v 19h
Snoubení vín a sýrů
degustace čtvrtek
21.5. v 19h
Degustace Toulky jarní Francií
zábava
23.5. v 19h
ITALSKÝ VEČÍREK
sobota
degustace čtvrtek
Tým MLSOUN
28.5. v 19h Představujeme vinařství Plešingr
Změna v programu vyhrazena
Na všechny tyto akce je nutná rezervace.
Zaregistrujte svůj e-mail na mlsoun.eu
a pozvánky na naše degustace a akce Vám budou chodit přímo do schránky!
44
Přeneste se s námi pro tento večer do temperamentní Itálie!
Čeká Vás atmosféra plná chutí a zážitků. K poslechu a tanci zazní
středomořské melodie. Italská pohostinnost se projeví v kreativní
gastronomii plné dobrot. K večeři se bude podávat polévka
Minestrone, šafránové rizoto alla Milanese a steak z tuňáka. Itálie,
jako jeden z největších producentů vína má co nabídnout! Proto se
vydáme na degustační cestu po jejich viničních tratích. A dress code
ladíme do pravých italských barev – tedy do červené, bílé a zelené.
Těšíme se s Vámi na večírek, který bude mít správný italský šmrnc!
Na tuto akci je nutná rezervace.
REST. & BARY
v MLSOUNově kavárně a vinárně
BOROMEUM!
23. 5. 2015 od 19ti hodin
Více informací:
MLSOUNova kavárna
a vinárna BOROMEUM
Špitálská 183, Hradec Králové
Tel: 725 88 55 96
Mail: [email protected]
FB: MLSOUNova kavárna
a vinárna BOROMEUM
Otevírací doba:
pondělí – úterý 8.00 – 22.00
středa - pátek 8.00 – 24.00
sobota
10.00 – 24.00
neděle
13.00 – 20.00
45
Výtečné slané i sladké pečivo přímo z naší pece…
V CHOOSY připravujeme všechny výrobky ručně a každý den pouze
z čerstvých surovin bez přidávání jakých-koliv dochucovadel,
chemických a konzervačních látek.
ma
oz
rozv
r
zda
K
H
v
č
K
150
vka
dná
obje
í
ln
imá
min
3 + 1 ZDARMA
REST. & BARY
*běžná cena 364,- Kč*
Domácí Burgery, zapečené bagety a focaccia…
POUZE ZA 273 Kč
Denně čerstvě plněné bagety, sendviče, wrapy, saláty…
Skvělé espresso a fresh džusy…
46
Platnost kupónů do 31.
31. 10.
2014. Platí pouze při osobním odběru v naší restauraci, nebo pro
5. 2015.
rozvoz při přímé objednávce na tel. č. 739 010 443 - slevové akce nelze vzájemně kombinovat!
CHOOSY CLASSIC
BURGER 3+1
VYUŽIJTE PŘILOŽENÉ KUPÓNY S BONUSEM.
STAČÍ VYSTŘIHNOUT A PŘI OBJEDNÁNÍ
PŘEDLOŽIT OBSLUZE.
Platnost kupónů do 31.
31. 10.
2014. Platí pouze při osobním odběru v naší restauraci, nebo pro rozvoz
5. 2015.
při přímé objednávce na tel. č. 739 010 443 - slevové akce nelze vzájemně kombinovat!
Nechte si dovézt až domů nebo do práce naší službou.
take-away s 10% slevou
4x sandwich nebo wrap dle výběru
4x Cappuccino nebo Espresso
REST. & BARY
CHOOSY JEDE K VÁM...
Veškeré pokrmy u nás vyrábíme a sami si balíme.
Můžete také využít nákupu
COFFEE BREAK MENU
Fresh menu
Velké nám. 137/17 Hradec Králové
47
SPORT
Po Pavlu Černém se rozhovorová štafeta přesunula
na druhého z kazachstánských dobroduhů, Jakuba
Chlebouna. Před blížícím se koncem Synot ligy
hradečtí votroci stále živí naději o udržení v elitní
soutěži. Důležitou úlohu v tomto nelehkém úkolu
hraje pilíř hradecké obrany a zkušený hradecký
obránce, který se v krátkém rozhovoru rozpovídal
nejen o zajímavém angažmá v Kazachstánu.
Ahoj Jakube. Je škoda domácího nepovedeného zápasu s Příbramí, po kterém klub dokonce
podal protest na výkon delegace rozhodčích.
Jak na zápas a celkový
výkon nejen sudích
pohlížíš z pohledu hráče
právě Ty?
Těžko se mi tento zápas hodnotí. Měli jsme ho měli dobře
rozehraný, ale bohužel jsme
ho nedotáhli do vítězného
konce. Komise rozhodčích potvrdila pochybení rozhodčích
u druhé penalty, která hodně
ovlivnila utkání. To nám ale
body nevrátí.
Do konce Synot ligy zbývá
odehrát méně kol, než
má ruka prstů. Jakube
prozraď, jak vymazat bodovou ztrátu na
nesestupové pozice?
Samozřejmě jsme si vědomi, že se nacházíme ve
složité situaci, ale jak se říká, vše je možné a naděje
umírá poslední. Budeme tedy bojovat až do konce.
Za svého působení v Kazachstánu si byl
členem týmu, který dosáhl nejlepšího
umístění v klubové historii, jak na tu sezónu
vzpomínáš?
V Kazachstánu jsem prožil nejlepší roky mé kariéry.
Bylo to zahraniční angažmá, na které moc rád vzpomínám. V Uralsku se vytvořil skvělý tým s výborným
trenérem a proto se tam dosáhlo tak mimořádného
umístění.
V Kazachstánu si strávil dva roky. Co Ti z koloritu této země utkvělo v paměti nejvíce?
Mentalita lidí je v Kazachstánu výborná. Jsou tam
nesmírně vstřícní lidé. Když jsem měl jakýkoli
problém, tak mi vždy pomohli. Na Uralsku byly
také výborní fanoušci, kteří vytvořili na domácím
zaplněném stadionu fantastickou kulisu. Vybavuji
si ale také dlouhé přelety na zápasy. Kazachstán
je obrovská země. Za zmínku stojí i hlavní město
48
ROZHOVOR
Astana, kde najdete i architektonické
skvosty 21. století.
Po prvním roce stráveném v zahraničí si
vlastně zažil, jaké to je změnit fotbalový klub
doslova přes noc. Co by si o tom takhle zpětně
řekl?
Byl jsem v Hradci Králové už dlouho a cítil jsem, že
potřebuji změnu. Ta se později ukázala jako správná
cesta. Jsem moc rád, že mi vedení FC HRADEC
KRÁLOVÉ umožnilo hrát v zahraničí a splnit si tak
i svůj sen.
Všech hráčů jsem se vždy
ptal, zda li chodí sledovat
mládež. Jak to máš Ty? Případně, děláš také nějakému
družstvu patrona?
Ano chodím a dělám patrona
staršímu dorostu.
V Hradci sport jede. Zajdeš
se taky někdy podívat za
sportem v roli diváka?
Na sport v Hradci Králové moc
nechodím, takže roli diváka
nezažívám.
foto: Luboš Lorinc A co kulturně společenský
život. Najdeš si čas třeba na
divadlo?
Také ne, ani na kulturní akce nechodím.
Kdo v týmu Ti je největším “parťákem” třeba
i mimo fotbalové trávníky?
Pavel Černý. S ním jsem byl v Kazachstánu 2 roky
a hrajeme spolu už od mládí. Pak také Pavel Dvořák,
který pochází kousek ode mě.
Blesková otázka: Nejoblíbenější hradecká
restaurace?
Inflagranti.
Oblíbené jídlo, pití, hudba?
Těstoviny, Caesar salát, bezová limonáda. Poslouchám téměř vše z české i zahraniční scény.
Na koho předáš rozhovorovou štafetu dál?
Pavel Dvořák
Je něco, co by jsi chtěl závěrem čtenářům
vzkázat?
Aby nás podporovali i v tak složité situaci, v jaké
nyní jsme a zůstali nám věrní. Uděláme vše proto,
aby jsme zachovali 1. ligu v Hradci Králové i pro
příští sezónu.
Děkuji za rozhovor.
-red-
SPORT
JAKUB CHLEBOUN
49
rozhovor
50
Hradecký basketbal zažívá poslední roky jeden
úspěch za druhým. V době, kdy bronzový měšec
hradeckých lvic začínal být lehce přeplněný, se
lvice rozhodly přepsat klubové dějiny. Poprvé
v historii si došly pro velké ligové finále.
V tom se střetnou nejen s nejdominantnějším klubem v tuzemsku, ale
také s čerstvým vítězem ženské
Euroligy, USK Praha. Ještě
před začátkem celé série jsme
vyzpovídali oporu domácích
Kateřinu Křížovou. Nejen o tom,
jak hodnotí semifinálovou sérii
nebo jak se tým vyrovnával se
ztrátou opory a nejvyšší hráčky
Míši Hartigové, se dočtete
v krátkém rozhovoru.
Ano. Myslím, že v důležitých chvílích jsem byla týmu
oporou a že jsem dokázala naplno využít své zkušenosti. Nejlepší na tom ale bylo, že jsem se při tom
skvěle bavila. Nejvíce jsem ale spokojená s tím, že
jsme ukázaly, jakou sílu máme jako kolektiv. Každá
hráčka, která nastoupí je nebezpečná a právě proto
to má soupeř s taktikou na nás dost složité.
Ve finále vás čeká USK Praha. Vítěz euroligy.
Pro Hradec to tedy bude velkolepá událost.
Očekáváš přeplněnou halu na Eliščině
nábřeží?
Já jen doufám, že to ta naše hala vydrží! Jsem si
jistá, že bude plná až k prasknutí. Taková událost se
tady nemusí zase dlouho opakovat. Bude to veliký
svátek hradeckého basketbalu.
Tento rok je pro ženský basketbal historicky
nejúspěšnější. Jaký je pocit,
být součástí něčeho tak
výjimečného?
Jsem moc šťastná, že jsem
součástí tak velikého úspěchu.
Vždyť tady se přepisují klubové
dějiny. Je to výsledek tvrdé
práce trenérů, všech hráček,
ale i našich skvělých fanoušků.
Věřím, že jsme dostatečně
inspirovaly naše minižákyně,
žákyně a dorostenky. Snad si
uvědomí, že za tím úspěchem je
tvrdá a poctivá práce.
Katko, co nejraději děláš ve
volném čase, pokud tedy
jako profesionální sportovec
znáš tento pojem?
Teď ho moc nemám a asi mít
nebudu, musím dohánět resty,
které se mi nahromadily z magisterského studia v Olomouci
a příští týden ve čtvrtek začíná
republika kategorie U15, kde
působím jako asistentka trenéra. Ráda ale cestuji
po hradech a zámcích s přítelem Tomášem. Baví
mě také procházky se psem, ráda poslouchám
hudbu a čtu.
Blesková otázka: Nejoblíbenější hradecká
restaurace?
INFLAGRANTI
Co by si čtenářům závěrem vzkázala?
Řekla bych, že basketbal je skvělá hra a že se na
Eliščině nábřeží těšíme na návštěvu. Zejména pak
malých lvic, které by to s námi chtěli taky zkusit.
Děkuji za rozhovor.
-red-
SPORT
SPORT
KATEŘINA
KŘÍŽOVÁ
Ahoj Katko, úvodem čtenářům řekni, jak se
máš?
Ahoj, mám se moc dobře. Užívám si příjemnou
atmosféru, která je v našem týmu před začátkem
finálové série.
Po dvou skvělých sezonách, kdy hradecké
lvice vybojovali dva bronzy v řadě, jste se
v letošní sezóně probojovali až do finále?
Prozraď, jaký je to pocit a s jakými cíli jste
vstupovali do sezóny?
Pocit? Naprostá bomba! Kdyby jste nám před začátkem sezóny řekli, že budeme hrát finále, asi bychom
se jen zasmály. Říká se, že obhajoba medaile je vždy
těžší a vidíte, my to ještě vylepšily. Od začátku sezóny jsme šly soustředěně zápas od zápasu s tím, že
chceme hrát co nejlépe a vyhrávat, ale neměly jsme
žádná přehnaná očekávání.
Je důležité také prozradit,
že v této výborné sezóně jste
také potýkali se zraněními.
Pověz, jaký je podle tebe
klíč k úspěchu se v takto
okleštěné sestavě probojovat až do finále?
Před začátkem sezóny se zranila
Míša Stará. Za ni přišla jako
posila Tatsi Lichtarovič, takže se
tým se ztrátou skvělé střelkyně,
jakou Míša je, vyrovnal. Další
nepříjemné zranění přišlo těsně
před play-off, když se zranila
naše nejvyšší hráčka Míša
Hartigová. Myslím, že boje ve
čtvrtfinále byly ještě tou ztrátou
poznamenané, ale naštěstí
jsme se s tím v čas vyrovnaly
a ještě více jsme se semkly jako
kolektiv - a jsme ve finále!
Jak bys ve zkratce popsala
semifinálovou série s Nymburkem?
Vyhrály jsme je 3:1, ale myslím, že to mohlo být
i 3:0. Třetí zápas po dvou výhrách rozdílem 20ti
a více bodů jsme se zřejmě viděly už ve finále.
Nymburk nám tehdy ukázal, že se sám neporazí.
Ta prohra nás ale nedostala mentálně nijak dolů,
ba naopak nás přinutila k většímu soustředění
a poctivému výkonu a to pomohlo. Semifinálovou
sérii jsme pak ukončily hned v dalším zápase na
nymburské půdě.
Po celou sezónu a hlavně po dobu play-off
si patřila k základním stavebním kamenům
celého vašeho týmu. Jsi ty sama se svými
výkony spokojená?
51
VIII. ROČNÍK
FaF 4 Fun
16. 5.
2015 od 900
areál ZŠ Úprkova
MIX turnaj 3 na 3 dle pravidel ulice
náhodné losování týmů
grilovaná after party v loděnici FaF
CO? JAK? KDY? KDE? VÍME!
Tentokrát ale jen “Bůh ví Kdo s Kým?”
startovné 80 Kč za hráče / hráčku
Přihlášky a info na: [email protected]
52
LIFESTYLE
SPORT
tvrdá hra pod vlivem dobré muziky
53
12.-1
3. 6.
2015
fest
CIRK LA PUTYKA
PÍSKOMIL
SE VRACÍ
CIRK LA PUTYKA
CIRK LA
CIRK
LAPUTYKA
PUTYKA
54
CIRK
PUTYKA
DANLABÁRTA
Skvĕlý festival pro velké i malé!
Hudba • Divadlo • Workshopy • Atrakce
ce
www.oblakafest.cz
LIFESTYLE
LIFESTYLE
CIRK LAMALAWI
PUTYKA
LAKE
55
OSLAVTE LÉTO
S JUST LIFE!
WHAT’S UP BATTLE
JUNIOR’S 2015
56
Soutěž vznikala v malém prostoru Centra
Mladých před deseti lety a díky skvělé
organizaci a zapálení organizátorů (JK
Sanchez & team) se dostala až do prostor
Kongresového Centra Aldis, kde také letos
bude probíhat.
30.5.2015 od 13:00 v KC Aldis se tedy
uskuteční již desátý ročník “mistrovství ČR”
v Break Dance. Ti nejlepší tanečníci tohoto
stylu přijedou z celé České republiky právě
do Hradce Králové, aby se utkali v kategoriích Crew vs Crew (skupiny), Footwork
Battle, Battle Junior’s a Popping. Nově bude
také What’s Up Battle hostit Mistrovství
ČR v YoYo. Takže příznivci tohoto odvětví si
příjdou na své.
Zahraniční porota, zahraniční DJs a spousta
vynikajících tanečníků, umělců a sportovců
ze všech koutů ČR najdeš na jednom místě
a to 30.5.2015 v KC Aldis od 13:00.
Vstupné je pouhých 120,- CZK
Akci moderuje JK Sanchez
Partnerem akce je JustLife a vznikla díky
Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti
za finanční podpory Královehradeckého
kraje a statutárního města Hradec Králové.
Info: Facebook – What’s Up Battle Juniors 2015
Na Správčickém rybníku u Hradce Králové se letos druhým rokem koná
Zážitkový festival JUST LIFE. Myšlenkou festivalu je zapojení mládeže
i dospělých do aktivního způsobu života, sportovních aktivit a prožití prvního
červencového víkendu mezi podobně naladěnými lidmi.
Můžete si vyzkoušet
wakeboard, flyboard, bungee prak, spoustu vodních atrakcí a mnoho dalšího.
Nebudou chybět zajímavé workshopy, art of freestyle, freerun v parkourovém zázemí, slackline,
u-rampa, streetart, biketrial a mnoho dalšího.
Atmosféru podtrhne výborná hudební scéna (N.O.H.A, Atmo music, Revolta, … ), workshopy,
exhibice, filmová produkce, divadelní program. Prostě víkend plný zábavy, umění, léta a pozitivně
naladěných lidí.
Na festivalu je prostor pro sebeprezentaci zajímavých a společensky přínosných projektů.
Vaše návrhy přijímáme na adrese [email protected]
Více info najdete na adrese bit.ly/JL2015
JUST LIFE jsou zážitky, které ve vás zůstanou. Těšíme
LIFESTYLE
LIFESTYLE
Akce nesoucí tento název je jednou z nejpreztižnějších
a největších Break Dance akcí v České republice s již
desetiletou tradicí.
57
Na tábor do
Tonga!
RODINNÝ ZÁBAVNÍ
PARK TONGO
TO SPRÁVNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
PRO VAŠE RATOLESTI
DOPROVODNÉÉ AKCE
PRO CELOU RODINU KAŽDÝ MĚSÍC
9 TÉMATICKÝCH OSTRŮVKU
S ATRAKCEMI
AKCE PRO VĚTŠÍ SKUPINY, ŠKOLY, ŠKOLKY...
SOUKROMÉ OSLAVY NAROZENIN
Mami, tati, já chci na tábor do Tonga.
“Až tohle
uslyšíte, nelekejte se. Na mysli totiž ve většině případů není
Ten si již tradičně připravil
další příměstský tábor, na
kterém mohou zažít nevšední dobrodružství všechny
děti od 4 do 15 let. V rámci
bohatého programu se děti
mohou těšit na sportování
na atrakcích, procházky po
okolí nebo výtvarné činnosti. Na konci srpna každý den
od 8:00 do 16:00. Za malý
poplatek děti dostanou
58
maximální komfort, který
zahrnuje pitný režim a dvě
svačiny. Přihlásit své ratolesti je navíc možné buď na
celý týden, nebo pouze na
jednotlivé dny. Dopřejte sami
sobě odpočinek a dětem příležitost, potkat nové přátelé
a zažít super zážitky!
Dobrodružnou pouť v prostředí inspirovaném ticho-
“
mořským soustrovím Tongo
ale můžete zažít kdykoli.
V posledních dnech se navíc
v zábavním parku Tongo objevila zbrusu nová atrakce
v podobě Digitálního ostrůvku. Na děti zde čeká 25 digitálních her, u kterých si nejen
užijí pořádnou porci zábavy,
ale také se slušně zapotí.
-red-
www.tongohradec.cz
www.facebook.com/parkTONGO
LIFESTYLE
LIFESTYLE
exotický ostrov, ale zábavní rodinný park v Hradci Králové.
59
LASER GAME
Hradecká Laser Game aréna je čerstvě po rekonstrukci.
Nová mapa, nové překážky. Dvoupůlmetrový Laser Tower volá! Je na čase nazout
kecky, tmavé oblečení a vyrazit okusit adrenalinovou zábavu, která nebolí! Každý
se na 15 minut může proměnit v člena zásahové jednotky, vesmírného žoldáka
nebo třeba obyčejného Hitmana. Je jedno jakou herní variantu zvolíte, ale správná
taktika vyhrává. Takže na týmy nebo všichni proti všem? Atmosféra bitevního pole
už čeká!
Herní
varianty
Deatmatch
Recharge
Stations
S omezenou municí nastupuje taktika!
Vyhrává ten, kdo jich dostane nejvíc!
dracula
Přiveď všechny na svou stranu!
Důležité je týmové skóre!
ceník
STUDENTI
75,- Kč
15 min
DOSPĚLÍ
85,- Kč
15 min
DŮCHODCI
PERMANENTKA
30,- Kč
15 min
199,- Kč / 219,- Kč
3 x 15 min
více než 5 typů zabezpečených překážek
až 10 hráčů, vhodné pro ženy i děti
systém LaserVenture jediný v ČR
600,- Kč / 1000,- Kč 10 her / 20 her
Příjímáme stravenky
SODEXO a EDENRED
LIFESTYLE
Okus atmosféru temné arény
s UV efekty, střílej laserové paprsky, taktizuj
a získej co nejvyšší skóre!
Udělejte radost dárkovým
poukazem na Laser Game
Vystřílej si tablet!
Nejlépe bodovaný hráč v měsíci červ
nu
vyhrává tablet. Kdo zaváhá, nev yhra
je.
Pospíšilova 281
500 03 Hradec Králové
www.lasergame-hk.cz
mob. +420 725 930 066
[email protected]
LIFESTYLE
STUDENTI / DOSPĚLÍ
60
Týmový
DeatHmatch
Přijď si s partou kamarádů zahrát
ultra adrenalinovou zábavnou akční hru
na způsob paintballu.
61
NA KOLE
BEZ NÁMAHY.
Přijďte vyzkoušet elektrokolo!
Široký sortiment různých typů elektrokol
české značky Apache Bicycles
Nákup na splátky bez navýšení
Kolo Vám dovezeme až domů
Zkušenosti od roku 2008 s vývojem, prodejem a servisem elektrokol.
LIFESTYLE
Široký sortiment elektrokol různých kategorií a cenových úrovní.
62
Moderní a jednoduchý design a široký výběr barev nadchne každého.
www.apache-elektrokola.cz
Šafaříkova 514/7, HK
(vchod z Gočárovy tř.)
tel.: 494 909 400
www.bartabike.cz
LIFESTYLE
Česká značka jízdních kol a elektrokol s tradicí od roku 2001.
63
64
65
LIFESTYLE
LIFESTYLE
KOUZLO OSOBNOSTI
Každý z nás to zná. Jsme krásní, inteligentní, šikovní, ale každý máme aspoň
jeden určitý nepřekonatelný nedostatek,
kdy jsme se svou šikovností v koncích.
Je to taková drobnost, že nám ani nestojí
za to stydět se a jen ji okomentujeme
s rozpačitým úsměvem. Ale toto „kouzlo
osobnosti“ nás doprovází až nadosmrti.
LIFESTYLE
Někteří lidé se trefí správnými knoflíky
do správných dírek až po několika
pokusech. Jiní nedokáží přilepit rovně
izolepu a na konci práce vypadají jako
moucha v pavučině. Někdo nedokáže
jíst párek v rohlíku s kečupem bez toho,
aby mu kolemjdoucí nevolali záchranku
pro domnělé krvácení. Jiný má zas
nepřekonatelný problém s nakousnutím
koblihy – protože marmeláda se zákonitě
nahromadí v protilehlé polovině koblihy
a pod tlakem zubů výsměšně vystříkne
ven. Pověstné je doživotní brkání o stále
stejný schůdek.
66
Mám teorii, že je to prostě genetická porucha. Dotyčnému chybí v těle jeden gen.
Soused má porušený gen na zapínání
zipu. Kolega má zablokovaný gen na vkládání papíru do tiskárny správnou stranou
k tisku. Vsadím se, že ani geny geniálních
lidí nejsou tak čisté, jak si myslíme, když
nevidíme do jejich soukromí. Spirituální
varianta mojí teorie praví, že si s sebou
neseme karmu z předchozích životů. Tím
pádem je veškerý nácvik situace zbytečný. Pokud jste byl v minulém životě brouk
hovnivál, bezpečně šlápnete do jediného
psího lejna široko daleko.
Abych promluvil o sobě, mám sám několik drobných hendikepů, ale dva jasně
vedou. Za prvé: nikdy neotevřu smetánku
do kafe, abych nepolil buď sebe, nebo
osobu sedící naproti. Už jsem zkusil snad
všechno, kromě toho, že bych plastový
kalíšek otevíral pod hladinou kávy. Od
toho mě však odrazuje představa, že
v mých rukách dojde ke kávové erupci
s vlnou hnědobílé tsunami, na kterou
bude kavárna ještě po letech vzpomínat.
Co je zajímavé, že konzervu olejovek
jsem usilovným tréninkem zvládnul, ale
smetánku fakt nedávám. Druhá věc je
ještě pitomější. Nejen, že nedokážu
přelít tekutinu z jednoho hrníčku
do druhého bez vybryndání
poloviny obsahu. Ale
ještě mě to nutí
neustále se
o to znova
pokoušet,
jako bych si myslel, že jednou to určitě
vyjde. Nevyjde. Chovám se iracionálně
a zběsile jak můra nalétávající na plamen
svíčky.
Pak mám ty drobnější hendikepy a nejde
samozřejmě jen o manuální zručnost. Cítím třeba jistý rozdíl mezi spojením sbírat
houby a hledat houby. Že ve skutečnosti
houby nesbíráme, nýbrž hledáme, s tím
už jsem se smířil. Ale já mám dojem, že
takhle hledám i borůvky, i když mě pořád
někdo přesvědčuje, že v hradeckých
lesích se česaly borůvky hřebenem. Nezbývá mi, než tomu věřit – já prostě
nemám gen. S železnou
pravidelností se
také
zařazuji do pomalejší fronty u pokladny
a nemá žádnou cenu přeměřovat očima
obsah vozíků před sebou a posuzovat
výkonnost prodavaček. Nebo pak stíhání
vlaku, ale to už hraničí spíš s nějakým
Murphyho zákonem. Protože zpoždění je
to, co se děje s vlakem, když my zrovna
jednou dorazíme na nádraží včas. A naopak – zpoždění je to, co se děje s námi,
když vlak zrovna jednou odjede načas.
Moje žena, ač „slabé pohlaví“, má zase
neuvěřitelnou schopnost trhat žaluzie, vyvracet balkónové dveře a jinak demolovat
byt. Snažím se jí vysvětlit, že se s těmi
věcmi neškube, ale že se má do pohybu
opřít zvolna vzrůstající silou. Je to však
marné, buď má špatnou karmu, nebo
bezmeznou důvěru v pevnost materiálu.
Aktuálně se moje kouzlo osobnosti
projevuje v nových otočných dveřích
v hradeckém Futuru. I když se dveře
celou dobu bez problémů pohybují
a umožňují zákazníkům průchod, po
mém vstupu se okamžitě zastaví. A do
této pasti jsem chycen zákonitě vždy. Ze
rtů se mi derou podobné výrazy, kterými
počastovala primátorka Prahy projektanty
tunelu Blanka. Ale v hloubi duše se všem
lapeným spoluvězňům omlouvám, protože to způsobila pouze ta moje nešťastná
karma. Samozřejmě i na to jsem vytvořil
teorii, konspirační: mám prostě obličej
podobný hledanému teroristovi, takže
když mě detekuje kamera, zastaví dveře
a pomalu skenuje obsah mého batohu.
Pro jistotu hned dvakrát – při vstupu i při
výstupu. Co kdybych měl ukrytou bombu
maskovanou za smetánku do kávy!
-PH-
LIFESTYLE
Přispěvatelovo okénko
67
Milostná poezie
SUDOKU
MÁJOVÁ PAR AFR ÁZE
Byl pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas.
Milky zval soka k lásce hlas.
Já proklel ji a poslal v řiť a v háj.
Kveť na Tvém hrobě tichý mech!
Tvůj lásky dech lhal Bohu žel.
Ni Česk ý slavík neuspěl,
kytara vzlyká v prázdných zdech.
Ještě by klidně sis dupla,
i kdyby zámraza rupla,
však by ti šaty zas uschly.
S pozdravem tvůj brusič bruslí.
9
8
1
NADĚJE
3 2
Na třetí planetě tak zle je,
že ztrácí se víra a naděje,
proto té nešťastné do duše
posílám duchovno z Venuše.
KOUZLO TAJNÉHO
KO
VZTAHU
B ařko na tenkém ledě,
Brusl
tvoje je jízda,
šílená
š
vvítr ti do uší hvízdá,
zdalipak neskončíš vsedě.
2 4 7
9
1 6 5
5
9 6
7
8
4 1
5 7
6
1
8
5
4
7 3
1 6
8 7
3
STŘEDNÍ
••
3
2
RYBÁŘSK Á
Mámina deka hř
eje tě
a moje láska k t
omu.
Krásně je všud
e na
nejvíc, když přijd světě,
eš k nám domů.
Chudáčku celý
prok řehlý,
lovil jsi k svátku
m
Chytil jsi všechn ýmu.
o
až po pořádnou od střevlí
rýmu.
2
4
5
1
8
6
TĚŽKÉ
3 8
5 7
2
6 1
3
3
•••
LIFESTYLE
5
V ústech Portské a v tváři tvůj dech,
v očích mlhu a v uších tvůj vzdech,
v nose tvou vůni a v dlani tvůj mech,
všechno si odnes, ale tohle mi nech!
8
2
5 1 6
LIFESTYLE
7
DOJMY
-PH-
68
69
CHCEŠ LÍSTKY DO DIVADLA?
VÍCE JAK 140 DISTRIBUČNÍCH MÍST
INSTITUCE
ŠKOLY
MAGISTRÁ MĚSTA
KRAJSKÝ ÚŘAD
ODBOR DOPRAVY
INFORMAČNÍ CENTRA
ČEZ INFOCENTRUM
KLICPEROVO DIVADLO
FILHARMONIE
POBOČKY KHK
SVKHK
BIO CENTRÁL
PLAVECKÝ BAZÉN
MĚSTSKÉ LÁZNĚ
AREÁL FLOŠNA
BUDOVY UHK
FAF UK
LF UK
ZDRAVOTNICKÁ VOŠ
HOTEL GARNI
PALACHOVY KOLEJE
S PODPOROU:
KAVÁRNY & RESTAURACE
& BARY
SLUŽBY
ERKO POTRAVINY
PRODEJNY ALBERT
PRODEJNY LÍDL
ZDRAVOTNICKÁ CENTRA
KADEŘNICTVÍ
CROSSCAFÉ
BOROMEUM
SPORT CAFÉ
NA HRADĚ
A-SPORT
BAR NO.1
JORDIS
DOBROMYSL
CHOOSY FRESH
POPULAR
MATY’S BAR
BILLIARD CLUB
U KOZATÝ
…a mnoho dalších.
Kompletní seznam distribučních míst
a elektronickou verzi měsíčníku Escape
naleznete na našem webu.
SLEDUJTE NÁŠ WEB
www.escape-media.cz
SLEDUJTE, KAM UTÉCT Z NUDY!
facebook.com/utecznudy
SLEDUJTE, CO SE ŠEPTÁ V REDAKCI
twitter.com/utecznudy
Escape, MKČR E 21412
Vydavatel:
Escape-Media s.r.o.
IČ 02129787
[email protected]
www.escape-media.cz
facebook.com/utecznudy
+420 603 424 932 / inzerce
+420 607 981 931 / redakce
70
Tajenku zasílejte společně s kontaktními údaji na facebook.com/utecznudy nebo
na www.escape-media.cz a třeba vylosujeme právě tebe!
Redakce: Jakub Uhrecký, inzerenti
Inzerce: Karel Horádek
Grafi ka: Lukáš Dlouhý
Externí spolupracovníci:
Adéla Žatečková, Filip Kada, Petr Hájek
* za správnost údajů zodpovídají jednotlivý
inzerenti samostatně
*změna programu vyhrazena
Náklad: 6000 ks
Výherkyní dubnové soutěže s tajenkou se stala KATEŘINA PLASOVÁ!
71

Podobné dokumenty

Srpen 2014

Srpen 2014 sestrou Jarunou pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova,

Více

Červen 2014

Červen 2014 všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí? Možná jste si mysleli, že je to ředitelna, kancelář tajemnice, nebo uměleckého šéfa, či snad dramaturgie. Ti poučenější z vás hádají klub. Nikol...

Více

Červen 2015

Červen 2015 K I N O D I VA D LO S P O R T @ H K K LU BY R ES TAU R AC E E V E N T S

Více

meruňkovo–filmové listy

meruňkovo–filmové listy budoucí studentka teorie filmu Vzpomínám si na příběh dvou neonacistů, kteří homosexuály samozřejmě nenávidí, ale pak se do sebe nečekaně zamilují. Je to skandinávský film přibližně z roku 2013, al...

Více