střela - časopis Střela Postřelmov

Komentáře

Transkript

střela - časopis Střela Postřelmov
STŘELA
Zpravodaj obce Postřelmov
DUBEN 2015 ― číslo 4
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE proběhlo dne 30. 3. 2015, až po uzávěrce zpravdaje Střela. Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2015 naleznete na úřední desce
a webových stránkách obce. Děkujeme za pochopení.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
bude ve čtvrtek 2. a 16. 4. 2015 od 12.30 hod. do 17.00 hod. v areálu kotelny
Závořická.

VÝZVA OBČANŮM
S příchodem jara se naplno rozběhly práce na úpravách rodinných
domků, přilehlých prostranství a zahrad. Při nich často používáme
různé stroje a zařízení, které vydávají velký a nepříjemný hluk.
Vyzývám Vás, abychom i bez obecně závazné vyhlášky ctili zásadu, že
hlučné činnosti jako je sekání trávy, řezání dřeva, práce stavebních
strojů apod. nebyly prováděny v neděli či svátek, které jsou pro většinu občanů dnem odpočinku. Jsem přesvědčen, že každý tuto výzvu
pochopí a nemusíme tento problém řešit vydáním nějakého nařízení,
protože všichni chceme, aby se nám v naší obci dobře žilo.
Jaroslav Nimrichtr, starosta
1
POPLATEK SPLATNÝ V DUBNU
název poplatku poplatek za psa výše
200,- Kč/rok
splatnost
do 30. 4. 2015
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
Variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla
důležitá telefonní čísla
Hlášení poruch - vakuová kanalizace 607 892 490
Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická 721 747 718
Městská policie - 737 518 492

TELEFONNÍ AUTOMATY V POSTŘELMOVĚ BUDOU ZRUŠENY
Z důvodu poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných
telefonních automatů se společnost O2 Czech Republic rozhodla
stávající síť přizpůsobit současným potřebám, a proto v průběhu
dubna dojde ke zrušení nevyužívaných automatů na ulicích
Komenského (u nákupního střediska) a Žerotínova (u bývalé
provozovny MEP 2).
Mateřská škola Postřelmov oznamuje,
že dne 21. dubna 2015
v době od 9.30 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 15.30 hod.
proběhne v prostorách MŠ
ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2015/2016
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte!
Co s bioodpadem?
2
Dle novely zákona o odpadech musí obce a města, a tedy každý občan, od roku 2015
třídit kromě papíru, plastů, skla a kovů i bioodpad. Jde nejen o rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, zbytky rostlin, větve apod.), ale i odpad rostlinného původu z kuchyní
(např. slupky z ovoce a zeleniny). Bioodpad nyní tvoří až polovinu komunálního odpadu. Bioodpad už nebude končit na skládkách, ale v kompostárnách.
Obec Postřelmov na základě své žádosti obdržela od Státního fondu životního prostředí
ČR dotaci na nákup 500 kusů kompostérů o objemu 800 litrů z programu OPŽP – prioritní osy č. 4, oblasti podpory 4.1. „Zkvalitnění nakládání s odpady“, ve výši 617.463,- Kč,
tj. 90 % celkových nákladů na projekt. Cílem projektu je likvidace veškerého bioodpadu
ze zahrad a domácností v místě jeho vzniku, tzn. na vlastním pozemku.
Organizace převzetí kompostérů
Obec bude kompostéry občanům předávat bezúplatně na základě podpisu smlouvy
o výpůjčce, která stanoví podmínky pro využití kompostérů. Kompostéry budou
v majetku obce po dobu 5 let, následně budou přenechány občanům do vlastnictví. Na
výpůjčku není právní nárok. Smlouvy budou uzavírány postupně do vyčerpání zajištěného množství kompostérů (500 ks). Přednostně s občany, kteří formou odpovědi na
anketu nebo přímo na OÚ projevili o výpůjčku zájem. Podmínkou je, že výpůjčitel vlastní nebo užívá na základě uzavřené smlouvy na k. ú. Postřelmov pozemek (zahradu).
Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít na OÚ Postřelmov od 1. 4. 2015 u Marcely Peksové. Výpůjčiteli bude následně kompostér vydán pracovníkem obce u kotelny v ul. Závořická
(sběrné místo elektrozařízení) ve čtvrtek 2. 4. a 16. 4. 2015 od 13.00 do 17.00 hod.
Stanoviště kontejnerů pro biologický odpad
Ze stejného operačního systému SFŽP obdržela obec Postřelmov finanční prostředky
ve výši 429.363,- Kč na pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelných odpadů –
profesionální štěpkovač a 6 kusů kontejnerů.
Celkové náklady projektu činí 493.073,- Kč. Kontejnery budou v měsících dubnu – říjnu 2015, pravidelně rozmísťovány na různých stanovištích v obci. Lze do nich ukládat
trávu, listí a jiné rostlinné odpady ze zahrad a domácností, s výjimkou větví. Větve lze
ukládat na vyhrazené místo u zahrádkářské kolonie.
Stanoviště jsou vyznačena na přiložené mapce. Mohou být během roku měněna dle
aktuální potřeby obce. O změně stanovišť budou občané informováni.




Stálé stanoviště – po celý rok: u zahrádkářské kolonie vedle komunikace k ČOV
(v blízkosti je i místo, vyhrazené pro ukládání větví); u garáží na ul. ČSA; u garáží
na ul. U Mýta; u kotelny ul. Závořická.
Každý pátek - neděle – u KD ul. Klubovní; u kotelny ul. Nová; u bývalé váhy na ul.
Osvobození, u mostu na ul. Mírová.
Každé pondělí – u vjezdu na pole ul. Hradecká; za hasičskou zbrojnicí ul. Prof.
Jursy; parkoviště na ul. Růžová; křižovatka ul. Vyhnálovská a Sadová.
Každé úterý – u kotelny na ul. U Mýta; křižovatka ul. Nová a ČSA; ul. 1.Máje – za
potokem (vjezd do firmy Kavoplyn); ul. V Kopci.
Bioodpad do kontejnerů vhazujte bez obalů (pytlů, různých nádob apod.)!
V letošním roce již nebude prováděn samostatný svoz trávy a listí
pracovníky obce!
3
4
Stálé stanoviště
Víkend (pátek až neděle)
Pondělí
Úterý
Stanoviště kontejnerů na bioodpad
SPORT
TJ POSTŘELMOV – oddíl basketbalu
Krajský přebor muži - oblast Střední Morava 2014/2015
Výsledky odehraných zápasů:
6. 3. 2015 TJ Postřelmov - TJ MEZ Mohelnice B 77 : 58
13. 3. 2015 SBK Valašské Meziříčí B - TJ Postřelmov 75 : 55
20. 2. 2015 BK Obec Olšany - TJ Postřelmov
57 : 60
Tabulka
Pořadí
odehráno
výhry prohry
skóre
body
1. TJ Postřelmov 20 15
5
1281 :1158
35
2. B BK Olomouc
18 15
3
1359 :966 33
3. SBK Valašské Meziříčí B 18 13
5 1254 :963
31
4. TJ Sigma Hranice 19 8
11
1217 :1230 27
5. TJ MEZ Mohelnice B
19
5
14 1021 :1321
24
6. BK Obec Olšany
18 0
18 1001 :1495
18
TJ POSTŘELMOV – oddíl fotbalu
(M. D.)
POZVÁNKA NA FOTBAL
V dubnu se s příchodem jara rozběhnou všechny fotbalové soutěže.
Muži – 1.B třída, sk. C:
Sobota 4. 4. Postřelmov – Vikýřovice 15.30 hod.
Sobota 11. 4. Postřelmov – Nový Malín 16.00 hod.
Sobota 18. 4. Bohdíkov – Postřelmov 16.00 hod.
Sobota 25. 4. Postřelmov – Lesnice 16.00 hod.
Starší žáci – okresní přebor:
Sobota 4. 4. Postřelmov – Velké Losiny B 13.00 hod.
Sobota 18. 4. Postřelmov – Zábřeh B 13.30 hod.
Úterý 21. 4. Zábřeh B – Postřelmov 17.00 hod.
Žáci, mladší přípravka – okresní přebor sk. B:
Sobota 4. 4. Postřelmov – Mohelnice B 10.00 hod.
Sobota 11. 4. Postřelmov – Zábřeh A
14.00 hod.
Neděle 19. 4. Lesnice – Postřelmov 12.30 hod.
(J. N.)
Sobota 25. 4. Postřelmov – Zvole 14.00 hod.
5
ROZHOVOR
6
Známe své sousedy?
Každý člověk je nějakým způsobem výjimečný a jeho život zajímavý. Ale známe své sousedy? Některé ano, jiné méně a mnohé vůbec. Pojďme se nyní seznámit s hudebníkem tělem
i duší Zdeňkem Žouželkou (38 let).
Zdeňku, kdy jsi vlastně začal hrát na kytaru a jaké byly tvé hudební začátky?
Začínal jsem s táborákovými písničkami někdy na druhém stupni základní školy. Sice jsem předtím absolvoval 4 roky v ZUŠ na
flétnu a akordeon, ale na kytaru jsem se učil sám. Mirek Šimák,
který byl můj vedoucí ve skautském oddílu, mě přivedl k Beatles
a spolu s Jirkou Zitou jsme někdy v roce 1991 založili skupinu
Pangea. Netušili jsme, že se z ní postupem času stane plnohodnotný revival band, spíš jsme brali Beatles jako úžasnou možnost
rozšířit si své hudební obzory. Asi po třech letech si Pangea dala
přestávku, které jsem využil k založení folkové skupiny Labyrint,
se kterou jsme byli docela úspěšní na různých Portách, Dostavnících a podobně. Proto jsem také odmítl nabídku se do Pangey
vrátit, když obnovovala svou činnost v roce 1997. Vystřídal jsem
potom ještě další zábavové nebo plesové skupiny jako Sammael,
Nová Olšanka, Menhet a NOA než se kruh uzavřel a já se v roce
2008 zase vrátil do Pangey, která už v té době byla plnohodnotný
The Beatles Revival Band.
S Pangeou už jste hráli mnohokrát i v zahraničí. Mohl bys nám říci,
který koncert byl pro vás klíčový?
Těžko říct, který koncert byl klíčový. Pro každou skupinu hrající Beatles je ale samozřejmě
velká čest moci si zahrát v Liverpoolu, odkud slavná čtveřice pocházela. Nám se to podařilo
jednak v roce 2011, kdy jsme měli 6 vystoupení během akce nazvané Beatleweek. Čtyři
z těchto vystoupení dokonce byly právě v klubu Cavern, kde Beatles odehráli skoro 200
koncertů. Podruhé jsme se do Liverpoolu podívali v lednu 2013, kdy jsme jako jedna ze čtyř
skupin vybraných z celého světa hráli na dvou slavnostních večerech, při kterých probíhal
křest memoárové knihy Angie McCartney.
Jistě není jednoduché vystoupení připravit tak, aby diváci Beatles nejen slyšeli, ale i viděli. Jsou
vaše kostýmy podobné těm co nosili Beatles?
Naše vystoupení je tématicky rozděleno do několika částí, přičemž každá z těchto částí
odpovídá určitému období tvorby Beatles. Proto máme samozřejmě několik přesných kopií
kostýmů, které dojem z našeho vystoupení ještě umocní.
A co nástroje? I ty se snažíte mít těm originálním co nejpodobnější?
Snažíme se, abychom nejen vypadali, ale také zněli jako Beatles. Jejich nástroje a zesilovače
byly tak specifické, že bez nich ani není možné dosáhnout požadovaného zvuku a barvy
tónů. Máme proto mnoho kytar, které během vystoupení nebo nahrávání střídáme podle
toho, jak na ně hráli Beatles. Všechno to jsou originály věhlasných značek jako například
Rickenbacker, Gretsch,, Hofner, VOX a další. Mnohé z nich byl velký problém sehnat, máme
je z celého světa od USA přes Anglii až po Austrálii a o to větší z nich máme radost.
Máte nějaký originální artefakt?
Za nejoriginálnější by se asi
dala považovat bicí souprava značky Ludwig, která je
z roku 1967, tedy z doby,
kdy na takovou ještě hrál
Ringo Starr. V republice je
určitě jediná a myslím, že
i v Evropském měřítku patří k jednomu z mála kusů.
Děkuji za rozhovor a přeji tobě, i všem členům vaší
kapely, mnoho zajímavých
koncertů a ať vám to dál tak
dobře hraje. A za nás všechny doufám, že vás zase v Postřelmově brzy uslyšíme. (P. B.)
Pozn. Pokud i vy máte souseda se zajímavou profesí, koníčkem či životní cestou, posílejte prosím vaše
tipy na adresu: [email protected] Děkujeme.


„TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE“
Víte, že je písemně doloženo, že v Postřelmově byla škola již v letech 1640 –
1650. Je pravděpodobné, že zde existovala i dříve. Díky všem kantorům, kteří
nám zanechali o své práci písemné památky, a kteří se od uvedeného data zasloužili o to,
že si Postřelmov udržel stále český ráz, a že jeho purkmistři a radní byli pokrokoví lidé,
kteří školství v obci podporovali.
(L. N. - čerpáno z publikace Postřelmov 650 let)
VINNÝ SKLÍPEK U KAPLIČKY
Nabízíme kvalitní jihomoravská vína z Velkých Bílovic.
Vína si můžete ochutnat a zakoupit
každý pátek od 15.30 do 19.00 hodin.
Jiří Žouželka, Postřelmov, Pod Lipami 54
7
ZŠ Postřelmov
Ještě v měsíci únoru proběhlo školní kolo biologické a následně i chemické
olympiády žáků 9. ročníku. 6. března se konalo okresní kolo chemické olympiády
v Šumperku, kde naši postupující rozhodně ostudu neudělali, zvláště když více jak polovinu tvořili studenti gymnázia.
5. místo – David Karlík, 6. místo – Lucie Jančíková.
Také malí počtáři si nevedli špatně! Na matematické soutěži žáků 3. a 4. tříd se
umístila Jana Dvořáková (3. tř.) na krásném 2. místě, Radim Sobotka (3. tř.) na 4. místě
a Kryštof Mrázek (4. tř.) také na 4. místě.
Blahopřejeme všem!
Dařilo se i recitátorům! Reprezentovat školu na
okrskové kolo dětské recitace v Šumperku jelo 8
dětí, z nichž 3 postoupily do okresního kola.
0. kateg. 2. místo Radim Vlk (1. tř.), 3. místo Jára
Holínek (1. tř.),
1. kateg. 3. místo Anička Žouželková (3. tř.).
V okresním – pro prvňáčky už nepostupovém kole
– dne 11. dubna malí prvňáčci Radimek a Jaroušek
opět neodjeli domů s prázdnou a oba získali 3. místo. Jen tak dál, kluci!
Do 5. třídy zavítala na besedu maminka jednoho žáka a nebyla to ledajaká návštěva.
Maminka je totiž Ukrajinka a přišla dětem povyprávět o zvycích, tradicích, svátcích a vůbec o životě lidí na Ukrajině. Nechybělo ani povídání o národní kuchyni a nakonec se
děti naučily i písničku v rodném jazyce návštěvy… Velmi příjemně strávené odpoledne!
Lyžařský výcvikový kurz žáků 6. - 9. třídy se tentokrát konal
v Kunčicích u Starého Města pod Sněžníkem. Přestože už začínal březen, jarní měsíc, počasí se vydařilo. První den se chtělo
lyžařům i snowboardistům brečet - déšť, mlha, studený vítr. Ten
však zadul tak mocně, že všechny mraky rozfoukal a dokonce
se ukázalo sluníčko, které už je neopustilo do konce „lyžáku“.
K tomu ještě přes noc napadl „prašánek“, takže třeba ve středu si 29 školáků se 3 instruktory (učitelé I. Petríková, J. Řmot,
P. Hecl) připadalo jako v Alpách… Navíc každodenní příjemný
bonus – doprava skibusem až pod vleky a zpět. Večer pak nechyběla zábava s vtipnými programy i nezbytnou diskotékou!
Na chatě „JUNIOR“ se všem líbilo, takže za rok opět a třeba ještě
ve větším počtu?
Ve čtvrtek 19. března jely svým vystoupením potěšit babičky a dědečky v šumperském domově důchodců naše mažoretky „HVĚZDIČKY“. Svým programem zpestřily
jejich odpolední posezení při hudbě a je jisté, že určitě nezůstane u jediné návštěvy…
Také vystoupení postřelmovských mažoretek v Leštině na karnevalu pro děti se líbilo
a mažoretky sklidily zasloužený potlesk.
(I. P.)
8
KULTURA V OBCI
» DUBNOVÉ Akce «
Turnaj v piškvorkách
Čtvrtek 2. 4. 2015, prezentace od 9.00 do 9.30 hod., malý sál KD
Turnaj je určen dětem od šesti let. Kromě piškvorek
budou k dispozici stolní hry, lego a také promítání.
Oběd bude zajištěn – cena 30,- Kč.
Více se dozvíte na webu, v knihovně nebo na pozvánkách. Těšíme se na vás 
 kinokavárna: co jsme komu udělali
Středa 8. 4. 2015, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
Francie, komedie, 97 min., nevhodné pro děti do 12 let
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun a další
Manželé Verneuilovi jsou svým založením provinční milovníci staré dobré Francie,
silně věřící katolíci a mají čtyři dcery. Při jejich výchově se snažili uplatňovat spíše
konzervativní metody. Přesto se museli postupně smířit s tím, že si dcery vzaly cizince.
První muslima, druhá Žida a třetí Číňana. Poslední nadějí se stává nejmladší dcera,
která potkala spořádaného katolíka. Jenže…
Divácky nejúspěšnější film letošního roku ve Francii. Hodnocení na ČSFD 78 %.
 minigalerie na verandě:
Fotografie HOLOKAUSTU
Pátek 17. 4. 2015, 16.00 hod., minigalerie KD
Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma.
 KURZ PAMĚTI – lektorka Mgr. Vendula Janů
Pátek 17. 4. 2015, 18.00 hod., klubovna č. 7, vstupné 50,- Kč
Paměť nás neustále klame a šidí a to nejčastěji při každodenní činnostech. Každý z nás
se jistě někdy vracel, aby zkontroloval, zda jsou dveře opravdu zamčené či žehlička
skutečně vypnutá. A hledání neustále se ztrácejících klíčů a brýlí již patří ke stereotypu
každého z nás.
Stalo se také obvyklou věcí, že v éře mobilních telefonů si už nikdo nepamatuje telefonní čísla, čísla účtů a často ani rodná čísla. U lékařů, na úřadech, ale i v obchodech jsme
odkázáni na různé elektronické či písemné seznamy, bez kterých jsme ztraceni.
Cílem kurzu trénování paměti je ukázat, jak s naší pamětí pracovat a jak si pamatovat vše, co si pamatovat chceme a potřebujeme. Ukážeme si jednoduché techniky pro zapamatování různých seznamů a telefonních čísel a naučíme svoji paměť
nezapomínat, kde jsme co nechali.
Příjem přihlášek - do 15. 4. 2015, v kanceláři KD nebo mailem na adrese
[email protected] Počet míst je omezen.
9
 Cestopisná beseda: Amerikou na kole I. KUBA a pak dále…
Pondělí 20. 4. 2015, 18.00 hod., velký sál KD, vstupné 50,- Kč
Cyklocestovatelé Renata a Martin Stillerovi vyrazili na půlroční a přesně 7 000 km
dlouhé cykloputování po americkém kontinentě, jehož hlavním cílem bylo proniknout
mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy v daných krajinách.
Jaká byla Kuba ještě za Fidela a vlastně už skoro bez Fidela, to se dozvíte prostřednictvím jejich poutavého vyprávění plného dobrodružných zážitků. Na závěr krátce nakouknete pod pokličku jak jejich cesta dále pokračovala do Mexika a na úžasný scénický
jihozápad USA. Martin Stiller vlastní akreditaci průvodce pro činnost horskou a je také
kvalifikovaným průvodcem cestovního ruchu.
 divadlo: IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ
Pondělí 27. 4. 2015, 18.00 hod., velký sál KD,
vstupné 70,- Kč (dospělí), 30,- Kč (děti)
Kočovné divadlo Ad Hoc, komediální operní drama
Slovo o souboru: kočovné divadlo Ad Hoc je seskupením hudebních a divadelních nadšenců, kteří část
svého volného času věnují prknům, která znamenají
svět. Soubor nemá žádnou domovskou scénu a vyskytuje se pravidelně v různých menších divadlech
a klubech po celé republice.
Slovo o hře: divadelní hra Zmrazovač vtáhne publikum do USA za podivných časů prohibice. Ve třech jednáních vypráví o osudech dobře etablovaného mafiánského klanu
a sleduje cesty přistěhovalců v Novém Světě.
Komediální operní drama plné napětí a morálních dilemat je prošpikováno hudebním
géniem Verdiho, Pucciniho, Bizeta a dalších mistrů.
 Nejlepší divadelní představení Jiráskova Hronova 2014.
» připravujeme v květnu «
 zajímavosti z natáčení Hobita
Pátek 1. 5. 2015, 15.10 hod., KD, vstupné 40,- Kč včetně filmu
Hobit: bitva pěti armád
Promítání dokumentu z natáčení filmu Hobit.
Délka cca 40 minut. Originální znění s českými titulky
 kinokavárna - hobit: Bitva pěti armád
Pátek 1. 5. 2015, 16.00 hod., velký sál KD, vstupné 40,- Kč
USA/Nový Zéland, 2014, dobrodružný/fantasy, 144 min., české znění
Dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků se uzavírá. Když
se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné
muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita
k zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší nebezpečí je čeká…
10
 POSTŘELMOVSKÁ „25“
Sobota 2. 5. 2015, prezentace od 8.00 do 11.00 hod. u KD
Trasy: dětská 5 km, kapličková 10 km, 15 km a 25 km.
Další bližší informace na plakátech. Těší se na Vás pořadatelé!
» Ohlédnutí za březnovými akcemi «
 kONCERT DUO DEŠI
V krásně technicky připraveném a nasvíceném malém sále KD zazněly 7. března zvuky
barytonsaxofonu, klarinetu a didgeridoo, doplněné o perkusní nástroje. Úžasný koncert
pro nás připravilo DUO DEŠI. Oba hudebníci – Lukáš Pilnaj a Eva Žižkovská okouzlují
svou hudbou již řadu let v několika evropských státech. Kořeny ale zapustili především
v Rumunsku a Norsku, kam se pro velký zájem veřejnosti opakovaně vracejí. Návštěvníci koncertu byli velice spokojeni a doufají, že k nám umělci opět zavítají.
(Z. H.)
 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
Ve čtvrtek 19. března proběhla již tradiční Velikonoční
dílnička s Magdou. Pro zvyšující se zájem se akce nekonala v knihovně, ale v přilehlé klubovně. Tentokrát se nás
sešlo již přes čtyřicet. Zajíčci, které děti malovaly na dřevěný podklad, se všem opravdu povedli, a tak tato krásná
dekorace může zdobit mnohé velikonoční stoly.
(P. B.)
 PROSTORY 2015
V sobotu 14. března 2015 se v kulturním domě v Postřelmově konal 1. ročník taneční soutěže PROSTORY 2015. Soubory z celé Moravy představily své choreografie divákům a především odborné porotě, která měla
velmi nelehkou práci, vybrat mezi tolika výbornými tanci jen některé, které ocení. Diváci mohly vidět např. soubory Folí de la Fúl
Šumperk (hosté), Ala Art Brno, D - company
a ZUŠ A. R. Valašské Meziříčí, Taxmen a Taxmínek Krnov, Tornádo Šumperk a „domácí“
tanečníky Intra a MiniIntra.Ti si vedli velmi
dobře a ve velké konkurenci získali umístění:
v I. kategorii (děti) 2. a 3. místo a v kategorii
dospělí vyhráli.
Nakonec však soutěž měla mnohem větší
poslání, a to setkání úžasných lidí a společné
prožití krásného tanečního dne, plného obohacujících zážitků.
Děkuji všem za podporu a pomoc při uskutečnění této kulturní akce.
Lenka Hajduková
11
Lyžařský výcvik
Dětský karneval
Kurz hry na australský nástroj didgeridoo
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Petra Balcárková, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov;
4. číslo vydáno 27. 3. 2015
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na www.postrelmov.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na www.postrelmov.cz
12

Podobné dokumenty

Program kina na měsíc duben

Program kina na měsíc duben Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jan Budař a další ve filmové adaptaci divadelní hry Václava Havla. Nový český film. Vstupné 80,-Kč ( 97 min. ) Mládež...

Více

ČERVENEC - SRPEN 2013 Obecnický ZPRAVODAJ

ČERVENEC - SRPEN 2013 Obecnický ZPRAVODAJ na příští rok, pokud budeme pozváni, rádi se opět zúčastníme.

Více

Králicko - akce leden 2014

Králicko - akce leden 2014 Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž ...

Více