OUTdoor MGM 250

Komentáře

Transkript

OUTdoor MGM 250
Typový list kogenerační jednotky
s plynovým motorem MAN
V kontejeneru
OUTdoor MGM 250
Bioplyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2
 Specifikace dodávky  Technické parametry  Motor a generátor  Řídící systém
 Bilance  Chlazení  Požadavky na stavební řešení  Funkční schéma
Výrobce MOTORGAS s.r.o. Oderská 333/5 19600 Praha 9 Česká republika www.motorgas.cz
(C) MOTORGAS 2012-10
[email protected]
Specifikace dodávky
Kompaktní kogenerační jednotka - vše instalováno do ocelového kontejneru
do venkovního prostředí odolávající vlivu počasí
Kontejner
Ocelový svařovaný přepravitelný kontejner s vnitřním odhlučněním pro vnější umístění
Větrání elektrickým ventilátorem s proměnnými otáčkami, řízeným podle teploty
Uzamykatelné dveře pro usnadnění servisních výkonů
Vnitřní osvětlení a úpravy pro zamezení nebezpečí zmrznutí
Plynové soustrojí motor - generátor
Plynový motor s generátorem
Vzduchový filtr sání
Směšovač plyn - vzduch
Škrtící klapka
Elektronické bezdotykové zapalování
Zařízení pro výrobu tepla
Hlavní výměník voda/voda
Výměník spaliny/voda
Oběhové čerpadlo motorové vody
Pojistný ventil okruhu motorové vody
Expanzomat okruhu motorové vody
Chlazení plnící směsi LT (technologický okruh 50 oC) - pouze pro přeplňované motory TIC 50
Radiátorový chladič plnící směsi
Oběhové čerpadlo okruhu plnící směsi
Pojistný ventil okruhu chlazení směsi
Expanzomat okruhu chlazení směsi
Plynová trať
Plynový filtr
Elektrické uzavírací ventily (2 paralelně umístěné nebo 1 ks dvojitý)
Nulový regulátor tlaku plynu
Manostat – signalizace vysokého/nízkého tlaku plynu
Výfukový systém - plně nerezové provedení
Spalinovod izolovaný textilním pružným tepelně odolným materiálem
Spalinový nerezový výměník v izolační skříni se svislou osou průtoku spalin
Tlumič hluku výfuku (integrovaný uvnitř KJ)
Vlnovcové kompenzátory
Elektrický rozváděč
Řídící systém (samostatný popis následuje)
Silová část s integrovaným stykačem generátoru (pohony vnitřních spotřeb, měření, atd.)
Startovací akumulátory s elektronickým dobíjením v integrované plastové skříni s odpojovačem
OPCE - Volitelné položky za příplatek
Automatická regulace bohatosti plnící směsi AFR
nepřeplňované motory - řízení s lambda sondou ve výfukovém traktu
přeplňované motory - řízení na základě teploty a tlaku v plnícím potrubí
Napojení na topný uživatelský okruh
Oběhové čerpadlo topného okruhu uživatele (integrováno uvnitř KJ)
Regulace teploty zpátečky s trojcestným regulačním ventilem (integrováno uvnitř KJ)
Systém nouzového chlazení na chladícím okruhu motoru
Radiátorový chladič nouzového chlazení
Regulační armatura nouzového chlazení (integrována uvnitř KJ)
Olejové hospodářství
Centrální olejová nádrž o volitelném objemu
Elektrický předehřev motoru
Technické parametry
Palivo – předepsaná kvalita a složení
Jmenovitá výhřevnost plynu
bioplyn
23 MJ/Nm3
Kogenerační jednotka - typ
Výrobce
Jmenovitý elektrický výkon (kW)
Jmenovitý tepelný výkon VT 70 / 90 °C (kW)
Jmenovité napětí - frekvence - otáčky
Jmenovitý účiník
Provozní tlak plynu na vstupu do plynové regulační řady
Tepelný spád topného systému
Celkový průtok vody v topném okruhu (l/s)
OUTdoor MGM 250
MOTORGAS s.r.o.
253
310
400 V - 50 Hz - 1500 ot/min
1
3 - 5 kPa
90 / 70 °C
3,70
Emise škodlivin výfukových plynů
Plnění emisních limitů podle Nařízení vlády ČR č. 146/2007 Sb.
Do hodnoty 200 kW příkonu paliva nejsou emisní limity předepsány
NOx @ 5% O2 suchý plyn (mg/m3)
CO @ 5% O2 suchý plyn (mg/m3)
NMHC @ 5% O2 (mg/m3)
500
650
150
Hlučnost
Průměrná hlučnost stroje ve vzdál.10 m od kontejneru
65 +- 3 dB/A/
Motor
Typ motoru - přeplňovaný turbodmychadlem
Výrobce
MAN E 2848 LE322
MAN Nutzfahrzeuge Nuernberg
Jmenovité otáčky
Počet válců
Vrtání
Zdvih
1500 min-1
8 do V
128 mm
142 mm
Zdvihový objem motoru
Přebytek vzduchu/způsob hoření
Kapacita olejové náplně
Měrná spotřeba oleje při jmenovitém výkonu
Kompresní poměr
Hmotnost motoru (suchá)
14,62 dm3 (l)
1,45/chudá směs
30 - 70 litrů
0,3 g/kWh
12:1
1200 kg
Generátor
Synchronní generátor
Výrobce
Jmenovitý zdánlivý výkon
Jmenovitý činný výkon
Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu
Třída
Provozní účiník cos fí
Jmenovité napětí - frekvence - otáčky
Počet ložisek
Hmotnost generátoru
Účinnost generátoru při cos fí = 1 @ 100% - 75% - 50 %
LEROY SOMER LSAC 47.2 VS2
EMERSON / Leroy Somer
330 kVA
264 kW
40 °C
F / 105 K
0,8 – 1,0
400 V - 50 Hz - 1500 ot/min
jednoložiskový
820 kg
95,4% - 95,5% - 95,1%
Řídicí systém
Charakteristika
Optimální konfigurace pro samostatně stojící soustrojí i skupinu jednotek
Generátory mohou pracovat v paralelním nebo ostrovním režimu (záskok)
Řídicí systém vybaven výkonným grafickým displejem.
Intuitivní ovládání na základě ikon, symbolů a sloupcových grafů.
Na výběr tři druhy zobrazovacího panelu:
Základní: InteliSys panel – plně grafický displej s černobílou obrazovkou
Volitelně: InteliVision 5 – plně grafický zobrazovací panel s 5,7" barevným displejem, rozlišení 320 x 240 px
Volitelně: InteliVision 8 – plně grafický zobrazovací panel s 8" barevným displejem, rozlišení 800 x 600 px
Možnost externích modulů pro přídavná měření nebo programové funkce.
Předdefinované sestavy pro standardní aplikace, případně provozovatelem definované konfigurace pro speciální použití.
Panel InteliSys – základní displej
(s černobílou grafikou)
InteliVision 5 – plnobarevný
grafický displej velikosti 5,7 "
InteliVision 8 – plnobarevný
grafický displej velikosti 8 "
Skupiny zobrazovaných údajů
Měřené hodnoty
Tvorba grafů z naměřených hodnot (pouze v kombinaci s InteliVision 8)
Parametry
Přehled poruch
Historie
Nápověda
Standardní funkce
Automatický start / stop jednotky
Regulace otáček / výkonu
Automatické nafázování generátoru na rozvodnou síť při paralelním provozu
Vyhodnocení poruchy sítě (napětí, frekvence, vektorový skok)
Zpětná wattová ochrana
Měření teplot, tlaků a hladin provozních médií (plyn, voda, olej)
Měření elektrických hodnot (výkonu, napětí, proudů, účiníku, frekvence)
Ochrana při poruše měřicího snímače
Detekce úniku plynu
InteliSys BaseBox – řídicí jednotka
Varování obsluhy před dosažením limitních hodnot
Tvorba trendů z měřených hodnot přímo na displeji (pouze v kombinaci s InteliVision 8)
Automatické odstavení soustrojí při překročení nastavených limitních hodnot
Sedm úrovní ochrany heslem pro přístup uživatelů
Čítače provozních a servisních údajů
Export dat na USB flash disk (pouze v kombinaci s InteliVision 8)
Komunikační rozhraní
16x BI, 16x BO, 4x AI, 1x AO, signály pro vnější komunikaci
Sériová komunikace s řídicím systémem uživatele protokolem Modbus
Volitelná rozšíření
Systém dálkového řízení přes GPRS GSM síť
Funkce ostrovního provozu KJ - dodávka el. energie při výpadku rozvodné sítě
Sériová komunikace s řídicím systémem uživatele jiným protokolem než Modbus
Bilanční tabulka
TIC 50 C
E2848LE322 bioplyn
% zatížení
Příkon v palivu [kW]
Mechanický výkon motoru [kW]
Měrná spotřeba paliva [MJ/kWh]
Spotřeba plynu [m3/h]
Účinnost alternátoru
Elektrický výkon [kW]
Tepelný výkon [kW]
Tepelný výkon z chlazení motoru [kW]
Tepelný výkon z mezichladiče HT [kW]
Tepelný výkon z mezichladiče LT [kW]
Tepelný výkon spalin [kW]
Elektrická účinnost
Tepelná účinnost
Celková účinnost
Množství vzduchu pro spalování [kg/h]
Teplota spalin [°C]
Množství spalin [kg/h]
Tepelné ztráty [kW]
Výhřevnost paliva [MJ/m3]
Teplota spalin na výstupu za výměníkem [°C]
Všechny parametry jsou stanoveny podle ISO 3046
Pro standardní podmínky
Tlak 100kPa, teplota 25°C a relativní vlhkost vzduchu 30%
Spotřeba paliva s tolerancí + 5%
Tepelný výkon s tolerancí +/- 8%
Činný elektrický výkon generátoru (kWe)
Celková účinnost kogenerační jednotky
BIO
BIO
BIO
MGM250
MGM250
MGM250
100,0%
75,0%
50,0%
657
510
350
265
200
132
8,93
9,18
9,55
102,8
79,8
54,8
95,4%
95,5%
95,1%
253
191
126
310
245
176
151
130
105
22
9
0
17
12
11
137
106
71
38,5%
37,5%
35,9%
47,1%
48,0%
50,3%
85,6%
85,4%
86,2%
1177
895
601
470
475
475
1 311
999
673
20
15
11
23
130
252,8
85,6%
191,0
85,4%
125,5
86,2%
Elektrická účinnost
38,5%
37,5%
35,9%
Příkon v palivu 100 %
Tepelná účinnost do VT 70 / 90
47,1%
48,0%
Ztráty
Palivo – předepsaná kvalita a složení
Jmenovitá výhřevnost bioplynu
Metanové číslo paliva
Škodlivá látka v palivu
Koncentrace sulfanu H2S
bioplyn
23 MJ/Nm3
> 80
Limitní povolená koncentrace
Koncentrace sloučenin Chloru
< 0,02% objemově
< 300 mg/Nm3
< 100 mg/Nm3CH4
Koncentrace sloučenin Fluoru
< 50 mg/Nm3CH4
Celková koncentrace sloučenin Fluoru + Chloru
< 100 mg/Nm3CH4
Koncentrace křemíku - Si
Koncentrace amoniaku – NH3
< 5 mg/Nm3CH4
Koncentrace samostatné síry S
Koncentrace olejových par
Velikost pevných částic
Relativní vlhkost paliva
Teplota paliva
< 0,005 % objemově
< 400 mg/Nm3CH4
< 5.10-6 m,< 10 mg/Nm3CH4
< 60%
10 – 30 oC
50,3%
Nouzové chlazení
Chladič
S-GFH 067A/3-N(D)-F6/2P
Výkon
Průtok vzduchu
315 kW
38800 m³/h
Medium
Tlaková ztráta
Průtok
ethylene glycol 34 %(1)
0.082 bar
24,05 m³/h
Ventilátor
Parametry motoru:
Otáčky
Výkon
Proud
3 Kusy 3~400V 50Hz
Hladina hluku
ve vzdálenosti
63 dB(A)(2)
10.0 m
Objem trubek:
Hmotnost (suchá):
46 l
273 kg
Připojení:
Vstup:
Výstup:
76.1*2.00 mm
76.1*2.00 mm
L
S
B
H
R
H1
Rozměry:
L = 2775 mm
B = 1145 mm
H = 950 mm
R = 110 mm
L1 = 2700 mm
H1 = 400 mm
S = 50 mm
1340 min-1
1,63 kW
4,30 A
Ø13
37.5
20
L1
40
Schéma kogenerační jednotky

Podobné dokumenty

OUTdoor MGM 80

OUTdoor MGM 80 ventilátor pro výměnu vzduchu pod kapotou (volitelně s elektronickou regulací otáček) Elektrický předehřev motoru

Více

OUTdoor MGM 500

OUTdoor MGM 500 Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet ložisek Hmotnost generátoru ...

Více

mobil apg 1000

mobil apg 1000 Jmenovitý zdánlivý výkon Jmenovitý činný výkon Maximální teplota okolí při nepřetržitém provozu Třída Provozní účiník cos fí Jmenovité napětí - frekvence - otáčky Počet ložisek Hmotnost generátoru ...

Více

PowerBloc - technický katalog

PowerBloc - technický katalog Rozšířené čištění spalin Oxidy dusíku (NOx) < 80 mg/m3 Oxid uhelnatý (CO): viz. technická data pro 5% zbytkový obsah kyslíku

Více

Czech Cogeneration Units, Gas Engines 4 pgs A4

Czech Cogeneration Units, Gas Engines 4 pgs A4 MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN

Více

Datasheet

Datasheet Sector Carrier Class 5-16 VVH 3x3 SECTOR ANTENNA WITH CARRIER CLASS PERFORMANCE RF elements CARRIER CLASS Sectors are addressing customer requirements for exceptional RF performance, co-location no...

Více

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární Zoli et al. Ann Thorac Surg 2010 – problematika délky překrytí hrudní aorty, <8 párů int. tepen 1.2%; 8-12 párů int. tepen v horní H aortě 3.7%; 8-12 párů int. tepen 15,4%, > 13 párů int. tepen 12,5%

Více

Přehled testů studijních předpokladů

Přehled testů studijních předpokladů Každá úloha má pět možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za  každou správnou odpověď je přičten jeden bod, za špatnou odpověď je odečteno 0,25 bodu. Zůstane-li úloha bez odpovědi,...

Více

Nízké napětí alternátory - 4 pólové

Nízké napětí alternátory - 4 pólové Používání zařízení je omezeno na provozní podmínky (prostředí, otáčky, napětí, výkon...), které odpovídají vlastnostem uvedeným na štítku stroje.

Více

alternátory - Leroy Somer

alternátory - Leroy Somer T vzduchu na vstupu do statoru = T vody na vstupu do výměníku + 15°K

Více