InterContinental Hotels Group

Komentáře

Transkript

InterContinental Hotels Group
IHG
InterContinental Hotels Group
Společnost
InterContinental
Hotels
Group
patří
k dalším
vlastníkům
mezinárodních
hotelových řetězců. Do jejího portfolia spadá hned několik nemalých hotelových značek, které jsou
známé a úspěšně provozované po celém světě. IHG provozuje hotely třemi různými způsoby –
některé přímo vlastní, do některých pouze dosadí své manažery a některé jsou řízeny na základě
poskytnuté franšízy. To společnosti umožňuje řídit a spravovat veliké hotelové impérium. Jaké však
byly samotné začátky IHG?
Rychlá fakta

Zakladatel: William Bass

První vlastněná hotelová značka byla Holiday Inn

Dnes, více jak 4 900 hotelů

V téměř 100 zemích

8 vlastněných značek (počítáme-li všechny Holiday Inn jako jedinnou značku)
Hodnoty společnosti
Strategie celé společnosti vychází z cíle stát se jedničkou na trhu a být první volbou pro
potenciální hosty. IHG tomu přizpůsobuje i své každodenní konání a definuje několik zásad
a hodnost, které se staly určitými normami v rámci celé společnosti. Je evidentní, že řízení se podle
daných zásad není úplně od věci, jelikož se společnosti daří a zaznamenává úspěchy v plnění svých
vytyčených cílů.
„Do the Right Thing“ je prvním dodržovaným pravidlem. Společnost jedná podle toho,
čemu opravdu věří a co považují za správnou věc, i když to mnohdy nemusí být úplně jednoduché.
Za svými činy si stojí a nesou za ně plnou odpovědnost. Dalším důležitým bodem je individuální
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
přístup k hostům – spokojenost hosta je tím nejdůležitějším ovlivňujícím faktorem a je proto
nanejvýš žádoucí, aby společnosti ležely na srdci požadavky, připomínky nebo stížnosti hostů.
Nedávat si zbytečně malé cíle je obecně říkaná rada, kterou se IHG řídí také. V rámci
společnosti jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky, což vyplývá i z hlavního cíle – být nejlepší
hotelovou společností na trhu. Neustálé zlepšování, průběžné vzdělávání v dané oblasti nebo
vzájemná motivace je tak samozřejmostí.
Dalším specifickým rysem společnosti je kladení důrazu na kulturní rozdíly jednotlivých
destinací. Hotely se jim přizpůsobují do nejvyšší možné míry ať už vzhledem, vybavením či
samotným jednáním zaměstnanců. Unifikace a standardizace v tomto ohledu příliš neplatí. Součástí
je i práce na nejrůznějších projektech, které mají za cíl pomoci a usnadnit život místním
komunitám
V neposlední řadě je velice důležitá týmová práce a spolupráce, protože bez ní by jen
těžko bylo možné vybudovat takové velké hotelové impérium. Vzájemná důvěra, podpora a ochota
pomoci mezi jednotlivými zaměstnanci i majiteli jsou tedy klíčové praktiky k dalšímu úspěšnému
rozvoji společnosti.
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
Vlastněné značky
Společnost IHG vlastní hned několik světově známých hotelových značek. Patří mezi ně
InterContinental Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts,
Hotel Indigo, EVEN Hotels, Holiday Inn Hotels & Resorts, pod kterou dále patří Holiday Inn Express,
Holiday Inn Resort a Holiday Inn Club Vacations, Staybridge Suites a Candlewood Suites.
HUALUXE Hotels & Resorts patří mezi prestižnější hotely specializované na čínskou
klientelu. Hotely jsou plně v souladu s čínskou kulturou. Především je kladen důraz na etiketu,
hodnoty a přesvědčení vycházející z dané kultury.
EVEN Hotels se orientují na wellness – svým hostům nabízejí odpočinek, relaxaci a péči o
jejich zdraví. V současné době jsou pod touto značnou v provozu hotely dva, nicméně další jsou
v projektové fázi
Staybridge Suites a Candlewood Suites cílí na klientelu, která plánuje dlouhodobý
pobyt v zahraničí. Hosté jsou ubytováváni v luxusně zařízených apartmánech, a mohou využívat
velikého množství služeb, aby se cítili jako doma
Hotely Indigo si zakládá na autenticitě – každý hotel ve svém vybavení a uspořádání
reflektuje kulturu dané oblasti. Proto žádné dva Indigo hotely nejsou stejné, kromě nabízených
standardů služeb.
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
Holiday Inn patří k hotelům s mnohaletou tradicí. Nabízí ubytování střední třídy pro
všechny kategorie hostů po celém světě. Holiday Inn Resort se specializují na rodiny – poskytují
komfortní ubytování společně s přátelskou a rodinnou atmosférou. Holiday Inn Club Vacations
nabízí ubytování v prostorných vilách, které se nacházejí v dosahu zajímavých turistických atrakcí,
jako například golfových hřišť, klidných pláží nebo hor. Jméno Holiday Inn v sobě nese také značka
Holiday Inn Express, která provozuje hotely, nabízející jednoduché ale přesto útulné a pohodlné
ubytování. Součástí jsou i meetingové prostory, nebo relaxační zařízení, jako bazény nebo fitness
centra a tak si každý návštěvník přijde na své.
Hotely Crowne Plaza se zaměřují na business klientelu a proto ve svých prostorách
zajišťují veškeré potřebné vybavení k úspěšnému pořádání meetingů a konferencí.
Pod značkou InterContinental se skrývají luxusní „hotelové paláce“, které svým hostům
nabízejí tu nejvyšší kvalitu služeb. Nacházejí se především ve známých luxusních destinacích.
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
Příběh InterContinental Hotel Group …
Počátky společnost InterContinental Hotel Group by se
daly datovat až do 18. století, konkrétně do roku 1777. Zrovna
tehdy byl panem Williamem Bassem v Anglii založen pivovar,
který
se
postupem
času
stal
součástí
jedné
z největších
pivovarských společností, operujících ve Velké Británii. Název
nesla po svém zakladateli – „Bass“ a dařilo se jí po mnoho let velice dobře. Roku 1989 však přišly
legislativní změny a snížil se počet pivovarů a hospod, které může společnost přímo vlastnit. Právě
proto se nyní do popředí zájmu společnosti dostává také orientace na hotelnictví.
Nicméně, již celý rok před legislativními změnami společnost zvažovala vstup na trh se
zájmem vlastnit hotely. Proto bylo dané omezení bráno jako určitý popud, aby v této činnosti
společnost Brass pokračovala. Přelomovým okamžikem byl tedy již rok 1988, kdy společnost
zakoupila Holiday Inns International, mezinárodní síť hotelů Holiday Inn. Vlastnění a správa hotelů
se zdála být velice lukrativním přínosem a proto se v následujících letech zájem o hotelnictví
v rámci společnosti stále prohluboval. O pár let později, konkrétně v roce 1991 Bass zakládá novou
hotelovou značku při společnosti Holiday Inn – Holiday Inn Express. Dalším významnými okamžiky
v historii budování hotelového portfolia společnosti Bass je spuštění značky Crowne Plaza nebo
StayBridge Suites při Holiday Inn.
Roku 1998 společnost odkupuje značku InterContinental. Společnost InterContinental
vznikla v roce 1946 jakožto součást letecké společnosti Pan American Airways. Původní vize
spočívala v poskytování vysoce standardního ubytování pro účastníky letů právě této společnosti.
První InterContinental hotel byl otevřen v Brazílii a odtud se zanedlouho rozšířil po celém světě.
Během více jak 40 let společnost vystřídala další dva vlastníky a nakonec byla odkoupena Bass.
V roce 2000 Bass prodává své pivovarské portfolio belgické společnosti Interbrew a přejmenovává
se na Six Continents. Nové jméno tak lépe reflektovalo nové podnikatelské zaměření, protože
jméno Bass bylo po mnoho let spojováno s pivovary a asociuje rozsáhlost
sítě vlastněných hotelů.
O
dva
samostatné
roky
celky
–
později
prvním
se
je
Six
Continents
společnost
s již
rozděluje
na
dva
známým
jménem
InterContinental Hotel Group, která se zaměřovala především na hotelový
business a druhým Mitchells & Butlers, specializovaný na oblast restaurací,
hospod a barů.
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
V následujících letech společnost, nyní již zvaná IHG, ještě více expandovala a na trh
uvedla další nové hotelové značky, jako například Hotel Indigo, EVEN Hotels nebo HUALUXE Hotels
& Resorts. Další změnu také zaznamenává již vlastněná značka Holiday Inn – byly obměněny
některé koncepty včetně nového loga.
V současnosti společnost IHG patří k předním provozovatelům hotelových sítí na světě. Její
portfolio zahrnuje téměř 5 000 hotelů a stále roste. O její úspěšnosti také svědčí pozitivní
hodnocení poskytovaných služeb či řada přidělených ocenění a cen.
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1
Timeline
Přehled nejvýznamnějších událostí při budování společnosti InterContinental Hotel Group
1777
William Bass zakládá svůj první pivovar v Anglii
1876
Bass se ve Velké Británii stává registrovanou značkou
1988
Bass kupuje hotelovou síť Holiday Inn
1989
V platnost vychází legislativní omezení, týkající se přímého vlastnictví hospod
1991
Bass zakládá značku Holiday Inn Express
1994
Spuštění značky Crowne Plaza
1997
Založení nové hotelové značky Staybridge Suites
1998
Bass odkupuje společnost InterContinental
2000
Bass prodává své pivovarské portfolio a přijímá nové jméno – Six Continents
2002
Rozdělení společnosti Six Continents na InterContinental Hotel Group a Mitchells &
Butlers
2004
Uvedení nové hotelové značky Hotel Indigo
2006
InterContinental zahajuje spolupráci s All Nippon Airways, což znamená velký
průnik na Japonský trh
2007
Celosvětové obnovení značky Holiday Inn
2009
Spuštění programu „Green Engage“, který hotelům pomáhá řídit provoz více
efektivně a šetrně k okolnímu prostředí
2012
Spuštění značky EVEN Hotels a HUALUXE Hotels & Resorts
Karolína Skalová
Researcher
Zdroje:




http://www.ihgplc.com/index.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/InterContinental_Hotels_Group
http://www.hotelnewsresource.com/article75369.html
http://www.hospitalitynet.org/organization/17000716.html
Dream Job – personální agentura segment hospitality & gastronomy, kontaktní osoba: Karolína Skalová
E-mail:[email protected] , web: www.dream-job.cz, tel: +420 606 904 355, 28. října 1001/3 , 110 00 Praha 1

Podobné dokumenty

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print se k obrovským klamům. Nikdy by jim nepřišlo na mysl vytvořit kolosální nepravdy a nevěřili by, že někdo jiný by měl tu drzost pokřivit pravdu tak hanebně. I když se jim jasně předloží fakta, která...

Více

Zpráva podtrhuje celosvětový růst hotelů

Zpráva podtrhuje celosvětový růst hotelů Zdroj: MKG Consulting 6/2004 Žebříčkový postup Intercontinental Hotels Group byl zapříčiněn ve větší míře hlavně akvizicí amerických Candlewood Suites, které skupina převzala od dlouholetého favori...

Více

Světová výstava Titanic v Praze

Světová výstava Titanic v Praze v češtině, angličtině nebo němčině podrobný výklad k jednotlivým exponátům. Dále jsou pro zvídavé návštěvníky a především pro skupiny studentů připraveny speciální pracovní listy s názorným přehled...

Více

cenik audix1

cenik audix1 Audix. VX10 je schopen bez zkreslení zpracovat i velmi dynamické signály o maximální hodnotě až 140 dB a současně nabízí až –20 dB útlum pro signály snímané mimo osu, což mimo jiné zaručuje slušnou...

Více