Tomahawk II

Komentáře

Transkript

Tomahawk II
Návod ke stavbě
Svahový kombat Tomahawk II
Tato stavebnice obsahuje:
Polovina křídla z pěnového polypropylénu (EPP) 2 ks
Směrové stabilizátory z plastového sendviče 2 ks
Řídící plochy (dále, i když nepřesně, „křidélka“) z balsy 2 ks
Sada ovládacích pák a vidliček 2 ks
Táhlo řízení křidélek 2 ks
Návod ke stavbě 1 ks
Ke stavbě modelu budete dále potřebovat:
1 roli lepicí pásky o šíři 50 mm (viz text)
1 roli lepicí pásky vyztužené skelnými vlákny o šíři 50 mm (dále „skelná páska“) *
1 malý sprej s lepidlem 3M77* nebo Power UHU
1 malou sadu pěti nebo dvanáctiminutového epoxidového lepidla, nebo středně husté až husté vteřinové lepidlo
RC soupravu s mixérem (DELTA nebo ELEVON)
obvyklé modelářské nástroje jako brusný papír, modelářský nůž, kleště atd…
)* uvedené zboží se dá koupit (a objednat na dobírku) např. v prodejně 3M v Praze 2, Třebízského ul. 4. Požadované
množství vystačí na několik modelů
1. sestavení křídla
Poloviny křídla z EPP zbavíme „vousů“, tj. zbytků po řezání, jsou-li na něm jaké, a lehce je přebrousíme jemným
brusným papírem.
Poloviny křídla slepíme k sobě natupo epoxidem nebo vteřinovým lepidlem. Většina vteřinových lepidel neublíží
EPP, přesto je vhodné malou kapkou vteřinového lepidla to nejprve vyzkoušet.
2. instalace RC soupravy
Je třeba se smířit s tím, že po dobu života modelu bude letová část RC soupravy, v každém případě serva,
neoddělitelnou částí modelu. Jednotlivé části RC soupravy jsou v modelu rozmístěny dle obr. 1. Baterie mohou být
libovolné 270 až 600 mAh. Lépe poslouží baterie 600 mAh, protože nám pomohou vyvážit model užitečnou zátěží a
dovolí nám létat déle. Serva vyhoví standardní, např. Hitec HS 300 nebo HS 303. Mikroserva používat
nedoporučujeme, v kombatu mohou utrpět. Vysílač musí být vybaven příslušným mixem (bývá označen jako elevon,
delta apod.).
Obrysy serv, baterií a přijímače vyřízneme do povrchu pěnové hmoty ostrým nožem, do potřebné hloubky. Plochým
šroubovákem odstraníme materiál tak, aby servo nebo jiná část RC soupravy pasovala těsně do vzniklé prohlubně.
Serva jsou v křídle zapuštěna dle obr. 2 a mohou být zakryta kusem EPP nebo pěnového polystyrénu, který je
obroušen do tvaru horního povrchu křídla. Páky serv se musí volně pohybovat v plném rozsahu a nesmí nikde
narážet, také by neměly přesahovat horní povrch křídla o více než pár milimetrů - jinak mohou být v souboji
uraženy nebo poškozeno servo. Díly RC soupravy (kromě přijímače) omotáme Izolepou nebo jinou plastovou lepicí
páskou a vlepíme je epoxidem nebo tavným lepidlem do vzniklých dutin. Alternativně je možné dutiny vyříznout o
trochu menší, tak aby v nich díly RC soupravy těsně držely i bez lepení. Mezi jednotlivými prohlubněmi vedeme
mělký řez nožem, do kterého se zatlačí příslušné kabely. Anténa přijímače je vedena v mělkém zářezu podél rozpětí
křídla. Pokud chcete mít přijímač snadno vyjímatelný, vyplatí se do křídla zalepit plastovou trubičku (brčko)
odpovídajícího průměru a protáhnout jí anténu, nebo připojit anténu přes konektor.
Nepoužíváme vypínač a necháváme konektor baterií vyvedený ven z trupu a RC soupravu zapínáme propojením
konektorů.
Serva budou běžným způsobem spojena s pákami kormidel (můžeme použít vidličky na straně kormidel a „z“ ohnutí
drátu na straně serva, ale až po potažení křídla).
3. potažení křídla
Izolepou nebo maskovací páskou dočasně zakryjeme díly RC soupravy a křídlo lehce přestříkáme lepidlem 3M 77
ve spreji. Po jeho určitém zavadnutí, asi tak za 15 minut, potáhneme náběžné hrany křídla dle obr. 3 skelnou páskou.
Pásku při přetahování přes náběžnou hranu napínáme, aby materiál pod ní byl poněkud stlačený (náběžná hrana se
po úderech bude ochotněji vracet do původního tvaru).
Dále nalepíme na křídlo výztuhy ze skelné pásky asi 2 cm široké dle obr. 4, střídavě shora i zdola (páska se dá trhat
z klubka v proužcích). Pásku při potahování napínáme, ale zároveň dbáme na to, abychom křídlo nezkroutili. V
případě potřeby pásku můžeme strhnout a nalepit znovu.
Nakonec přelepíme ještě jednou náběžnou hranu skelnou páskou, podle obr. 5. Poté křídlo ještě lehce postříkáme
3M77 a necháme zavadnout. Pak jej potáhneme barevnou izolepou dle svého vkusu. Nejlepší vzhled má izolepa s
bílou lepicí vrstvou, protože není tak transparentní. Pracujeme pečlivě a vyvarujeme se faldů, potahujeme střídavě
shora a zdola a neustále dáváme pozor na zkroucení křídla.
Barevná páska se dá mírně vypnout modelářskou žehličkou, ale většinou to není nutné. Pokud se pro žehlení
rozhodneme, dbáme na to, abychom potah vypínali rovnoměrně z obou stran křídla a nepoužíváme zbytečně velkou
teplotu žehličky. Příliš vypnutý potah může křídlo zkroutit. Také dbáme na to, abychom žehličkou stále pohybovali
a nezastavovali se – to by mohlo poškodit EPP. Drobné vlnky v potahu, které se nechtějí nechat vypnout, budeme
klidně ignorovat.
Náběžnou hranu balsových křidélek sbrousíme dle obr. 6, tak, aby po připevnění ke křídlu měla volnost pohybu
výchylky dolů asi o 45 stupňů.
Nyní potáhneme křidélka (klidně také lepicí páskou nebo nažehlovací folií) a namontujeme ovládací páky. Ke křídlu
křidélka připevníme „bojovými závěsy“, celkem 18 ks vždy ze dvou kusů asi 0,5 cm široké a 2 cm dlouhé skelné
pásky, slepené k sobě lepivou stranou v délce 4 mm (viz obr. 7). Křidélko nelícuje dokonale s koncem křídla, je asi
o 2 mm blíže k jeho středu. Nakonec je spoj mezi křídlem a křidélkem ještě shora přelepen lepicí páskou o šíři 2 až
3 cm. Přelepujeme když je křidélko vychýleno dolů, jinak omezujeme rozsah výchylky.
4. dokončení
Do stabilizátorů vyřízneme dvě štěrbiny a stabilizátory přilepíme skelnou páskou na konce křídla dle obr. 8. Před
tímto lepením je můžeme na konce křídla zafixovat kousky oboustranné (montážní) lepicí pásky, není to ale nutné.
Stabilizátory nesmí bránit křidélkům ve volném pohybu.
Vyrobíme táhla řízení z přiložených drátů. Budou do pák serva připojeny pomocí ohybu ve tvaru „z“, na straně
křidélek budou připojeny do pák řízení pomocí šroubovacích vidliček.
Zkontrolujeme těžiště, které by mělo být 20 cm od špičky modelu. Zde bude určitý prostor pro experimenty, pro
zalétání byste měli ale dodržet uvedenou polohu. Model se dá dočasně vyvážit mincemi, přilepenými na jeho
povrch. Trvale pak např. rybářskými olůvky, vtlačenými do zářezu v potahu a EPP hmotě, nebo samolepicími
vyvažovacími olůvky na automobilová kola.
Neutrální polohy řídících ploch: srovnáme je tak, aby plynule navazovaly na spodní potah křídla, a pak je zvedneme
ještě asi o 2 mm. Při zalétání si pak křídlo vytrimujeme podle svých zvyklostí.
Výchylky: pro zalétání nastavíme výchylky výškovky i křidélek asi 15 stupňů nahoru i dolů. Nastavení mixéru ve
vysílači musí být takové, že při přitažení páky řízení výškovky se obě plochy pohybují nahoru, při potlačení obě
dolů. Při pohybu páky řízení křidélek doprava se plocha na pravém křídle pohybuje nahoru, plocha na levém křídle
dolů. Pokud například naplno přitáhneme a zároveň dáme plnou výchylku křidélek doprava, řídící plocha na pravém
křídle by se měla zvednout asi o 30 stupňů a na levém křídle zůstat přibližně v neutrálu.
Po zalétání můžeme výchylky upravit dle svých představ. Většinou se nastavují s výhodou větší výchylky křidélek
než výškovky. Výchylky výškovky by neměly být tak velké, aby například při plném přitažení výškovky na vysokou
rychlost rozjeté křídlo padalo do vývrtky. Ideální je nastavit výchylky těsně před tuto hodnotu. Je vhodné výchylky
výškovky v poloze "naplno potlačeno" udělat takové, aby model ochotně vybíral ze střemhlavého letu do letu na
zádech.
Další tipy, fotografie ze stavby a létání se svahovými kombaty, registraci do některého z klubů a další informace
najdete na internetových stránkách www.rcmania.cz .
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5

Podobné dokumenty

Pečené Véčko 09 - MK 02 Ostrov

Pečené Véčko 09 - MK 02 Ostrov Každá nepřesnost spotřebuje víc lepidla a přidává na váze. Lepíme (podložené fólií) na kraji stolu tak, že odtokovka přepadává přes hranu stolu dolů, aby spodní strana křídla lícovala s balzou. Nah...

Více