REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM

Komentáře

Transkript

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM
REGULAČNÍ
REGULAČNÍ
REGULAČNÍ
REGULAČNÍ
KLAPKA RKM
KLAPKA TĚSNÁ RKTM
KLAPKA KRUHOVÁ RKKM
KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM
V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
II 2Gc
dle ČSN EN 13463-1:2002; ČSN EN 13463-5:2004
NÁVOD K POUŽITÍ
č. 009 Z1
Adresa výrobce:
MANDÍK a.s.
267 24 Hostomice 555
Česká republika
Tel.: 311 706 706
Fax: 311 584 810, 311 584 382
e-mail: [email protected]
www.mandik.cz
PLATÍ OD: 1. 9. 2014
1
I. VŠEOBECNĚ
1. Popis
1.1. Klapky sestávají z rámu listů a ovládacích mechanizmů. Slouží k regulaci průtoku vzduchu
škrcením průřezu.
1.2. Klapky jsou určeny pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům třídy 3K5
s rozsahem pracovních teplot -20°C až +40°C, bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu a bez
vody i z jiných zdrojů než z deště dle ČSN EN 60 721-3-3 a prostředí s nebezpečím výbuchu
skupiny a kategorie II 2Gc dle ČSN EN 60079-10. V případě osazení klapky elektrickými
prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků. Skupina
nevýbušnosti klapky s elektrickými prvky je závislá na nevýbušném provedení instalovaných
elektrických prvků na klapce.
1.3. Klapky nejsou určeny pro vzdušiny s mechanickými, prašnými, vláknitými a lepivými
příměsemi.
2. Provedení
Klapky jsou dodávány v těchto nevýbušných provedeních:
2.1. Ovládání ruční
2.2. Ovládání pro osazení servopohonu
2.3. Provedení klapek se označuje dvojčíslím za číslem TP (tab.č. 1)
Tabulka č. 1
Provedení klapky – typ ovládání
ruční
servopohonem 24…230V AC/DC – otevřeno-zavřeno, 3 bodový
servopohonem 24…230V AC/DC – otevřeno-zavřeno, 3 bodový, signalizace polohy
servopohonem 24…230V AC/DC – spojité řízení 0…10V DC nebo 3 bodový
servopohonem 24…230V AC/DC – s havarijní funkcí (zpětná pružina)
servopohonem 24…230V AC/DC – s havarijní funkcí (zpětná pružina), signalizace
polohy
Dvojčíslí za číslem TP
. 02
. 70
. 71
. 72
. 73
. 74
3. Umístění,montáž
3.1. Klapky jsou určeny pro instalaci do vzduchotechnického potrubí. Provozní poloha je
libovolná.
3.2. Minimální prostor pro ovládací zařízení je 200 mm (v ose otáčení listů).
3.3. U kruhových klapek je nutné respektovat při montáži do potrubí přesah otevřeného listu „a“
(tab.č. 2).
3.4. Klapky v nevýbušném provedení je nutno uzemnit jedním ze zemnících šroubů, které
jsou umístěny vně a uvnitř tělesa klapky (obr. č.1a, 1b ).
obrázek č. 1a
obrázek č. 1b
2
4. Rozměry, názvosloví
4. 1. Konstrukční řešení
Klapky čtyřhranné RKM, RKTM
POZICE:
1. těleso regulační klapky
2. dělící příčka
3. list klapky
4. ovládací mechanismus
5. páka ovládání (ruční)
6. ztužující svorník
Klapka s ovládáním ručním
Klapka s ovládáním ručním
s dělící příčkou a ztužujícím svorníkem
obrázek č. 2b
obrázek č. 2a
Klapka pro osazení servopohonu je opatřena čtvercovým čepem o průřezu 8 x 8 mm, na
který se servopohon připevní přímo nebo za pomocí přechodky. Čep přesahuje přírubu
klapky o 30 mm.
Klapky kruhové RKKM, RKKTM
POZICE:
1. těleso regulační klapky
2. list klapky
3. páka ovládání (ruční)
Klapka k napojení na kruhové potrubí s přírubami dle ON 120517
Klapka s ovládáním ručním
obrázek č. 3a
3
Klapka k napojení na spiro
POZICE:
1. těleso regulační klapky
2. list klapky
3. čep
4. páka ovládání (ruční)
5. páka ovládání (strojní)
Klapka s ovládáním ručním
obrázek č. 3b
Klapka pro osazení servopohonu
obrázek č. 3c
Klapka pro osazení servopohonu je opatřena válcovým čepem o průměru 16 mm
a délce 50 mm.
4
4. 2. Rozměry
Klapky čtyřhranné se vyrábí v rozměrové řadě (A x B):
- RKM a RKTM od 200 x 200 mm do 2000 x 2000 mm
Délka klapek je 150 mm.
Tabulka č. 2
Velikost
AxB
200x200
200x250
200x315
200x400
200x500
250x200
250x250
250x315
250x400
250x500
250x630
315x200
315x250
315x315
315x400
315x500
315x630
315x800
400x200
400x250
400x315
400x400
400x500
400x630
400x800
400x1000
500x200
500x250
500x315
500x400
500x500
500x630
500x800
500x1000
500x1250
630x200
630x250
630x315
630x400
630x500
630x630
630x800
630x1000
L
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
p
2
2
3
4
5
2
2
3
4
5
6
2
2
3
4
5
6
8
2
2
3
4
5
6
8
10
2
2
3
4
5
6
8
10
12
2
2
3
4
5
6
8
10
Klapky čtyřhranné RKM a čtyřhranné těsné RKTM
Servopohon
Velikost
Servopohon
RKM
RKTM
AxB
L
p
RKM
RKTM
ExMax-5.10 ExMax-5.10 630x1250 150 12 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 630x1400 150 14 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x200 150 2
ExMax-5.10
ExMax-5.10
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x250 150 2
ExMax-5.10
ExMax-5.10
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x315 150 3
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x400 150 4
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x500 150 5
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x630 150 6
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10
800x800 150 8
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 800x1000 150 10 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 800x1250 150 12 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 800x1400 150 14 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 800x1600 150 16 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 800x1800 150 18 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 800x2000 150 20 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x200 150 2
ExMax-5.10
ExMax-5.10
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x250 150 2
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x315 150 3
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x400 150 4
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x500 150 5
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x630 150 6
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x800 150 8
ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x1000 150 10 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x1250 150 12 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x1400 150 14 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1000x1600 150 16 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x1800 150 18 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1000x2000 150 20 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1250x400 150 4
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1250x500 150 5
ExMax-5.10
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1250x630 150 6
ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1250x800 150 8
ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1250x1000 150 10 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1250x1250 150 12 ExMax-15.30
ExMax-15.30
ExMax-15.30 ExMax-15.30 1250x1400 150 14 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1250x1600 150 16 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1250x1800 150 18 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-5.10 1250x2000 150 20 ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1400x500 150 5 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1400x630 150 6 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1400x800 150 8 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1400x1000 150 10 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30
ExMax-5.10 ExMax-15.30 1400x1250 150 12 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
5
Velikost
AxB
1400x1400
1400x1400
1400x1600
1400x1800
1400x2000
1600x630
1600x800
1600x1000
1600x1250
1600x1400
1600x1600
1600x1800
1600x2000
1800x630
L
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Klapky čtyřhranné RKM a čtyřhranné těsné RKTM
Servopohon
Velikost
Servopohon
p
RKM
RKTM
AxB
L
p
RKM
RKTM
14 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 1800x800 150
8 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
14 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 1800x1000 150 10 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
16 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 1800x1250 150 12 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
18 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30 1800x1400 150 14 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
20 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30 1800x1600 150 16 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
6 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30 1800x1800 150 18 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
8 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30 1800x2000 150 20 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
10 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 2000x800 150
8 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
12 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 2000x1000 150 10 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
14 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 2000x1250 150 12 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30
16 2x ExMax-15.30 2x ExMax-15.30 2000x1400 150 14 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
18 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30 2000x1600 150 16 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
20 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30 2000x1800 150 18 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
6 2x ExMax-5.10 2x ExMax-15.30 2000x2000 150 20 2x ExMax-15.30 4x ExMax-15.30
„p“ počet listů
Atypické rozměry klapek čtyřhranných RKM a těsných RKTM je třeba předem
projednat s výrobcem.
Klapky kruhové RKKM a těsné RKKTM se vyrábí od průměru 80 mm do 630 mm.
Tabulka č. 3
Velikost
D
80
100
110
125
140
150
160
180
200
225
250
280
300
310
315
355
400
450
500
560
630
Klapky kruhové RKKM a kruhové těsné RKKTM
Napojení na kruhové potrubí s
Napojení na spiro potrubí
Servopohon
přírubami
L
a
d
n (otv.)
 D1
L1
a
RKKM
RKKTM
150
110
4
79
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
130
4
99
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
140
4
109
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
155
8
124
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
170
8
139
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
149
240
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
195
8
159
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
10
215
8
179
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
20
235
8
199
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
32,5
260
8
224
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
45
285
8
249
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
60
315
8
279
300
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
70
335
12
299
350
ExMax-5.10
ExMax-5.10
309
350
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
77,5
350
12
314
350
ExMax-5.10
ExMax-5.10
150
97,5
390
12
354
350
ExMax-5.10
ExMax-5.10
200
95
445
12
399
450
ExMax-5.10 ExMax-15.30
200
120
495
12
449
450
ExMax-5.10 ExMax-15.30
200
145
545
16
499
450
25
ExMax-5.10 ExMax-15.30
200
175
605
16
559
450
55
ExMax-15.30 ExMax-15.30
200
210
680
16
629
450
90
ExMax-15.30 ExMax-15.30
„a“ přesah listu
Atypické rozměry klapek kruhových RKKM a těsných RKKTM se nevyrábí.
6
4. 3. Připojení na potrubí
Klapky čtyřhranné - příruby o šířce 30 mm jsou v rozích opatřeny oválnými
otvory (obr. č. 4 ).
obrázek č. 4
Klapky kruhové - připojení na:
- kruhové potrubí s přírubami - příruby dle ON 120517
- spiro potrubí - klapky dodávány bez přírub pro možnost připojení vnějšími spojkami
(bez břitového těsnění)
- spiro potrubí s břitovým gumovým těsněním (nutno uvést v objednávce).
II. TECHNICKÉ ÚDAJE
5. Schémata zapojení
7
6. Materiál, povrchová ochrana
Rámy, listy i ovládací mechanizmus klapek jsou vyrobeny z pozinkovaného, respektive
nerezového plechu, čepy listů jsou u čtyřhranných klapek plastové, u kruhových ocelové
pozinkované, respektive nerezové.
Klapky jsou dodávány bez další povrchové úpravy.
III. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA
7. Klapky se přepravují volně ložené krytými dopravními prostředky. Po dohodě
s odběratelem je možné klapky přepravovat na paletách nebo v latění. Při manipulaci po
dobu dopravy a skladování musí být klapky chráněny proti mechanickému poškození.
V případě použití obalů jsou tyto nevratné a jejich cena není zahrnuta v ceně klapky.
8. Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání
klapek dopravci.
9. Klapky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů
a prachu.V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až  40 °C a relativní
vlhkost max. 80 %.
10. Výrobce poskytuje na klapky záruku 24 měsíců od data expedice.
11. V rozsahu dodávky je kompletní klapka v provedení dle objednávky.
Při poškození klapek dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro
možnost pozdější reklamace.
IV. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA, KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI
12. Montáž spočívá v instalaci klapky do vzduchotechnického rozvodu.
8

Podobné dokumenty

Chladící stoly a vitríny

Chladící stoly a vitríny Cena : 46 260,00 Kč (bez DPH)

Více

butt fussion machines automatické spojování

butt fussion machines automatické spojování AUTOMATICKÉ ZAØÍZENÍ PRO SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO PRO PRÙMÌRY TRUBEK od 63 do 400 mm SOUDURE BOUT A BOUT- MACHINE AUTOMATIQUE 63-400 MM

Více

duplex 2000

duplex 2000 Kompaktní jednotka v základní sestavě obsahuje přívodní a odtahový radiální ventilátor s pružně uloženým elektromotorem, vyjímatelný křížový rekuperační výměník z tenkostěnných plastových desek, vý...

Více

Orientační ceník plošných materiálů k nahlédnutí - Sklopne

Orientační ceník plošných materiálů k nahlédnutí - Sklopne Kontakty filiálky VYŠKOV plošné materiály: překližky: dýhy: truhlářské řezivo: stavební řezivo: fax: e-mail:

Více

OU a Prš v Hostinném - sociálky - 2.etapa Objekt : Výkaz výměr

OU a Prš v Hostinném - sociálky - 2.etapa Objekt : Výkaz výměr SP Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/2" červený 103. 722290215 SP Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí hrdlové nebo přírubové, do DN 100 104....

Více

Ceník zábradlí 2015

Ceník zábradlí 2015 křížová kotva nerez prutu Ø 10/12 mm AISI 316 kloubová spojka nerez prutů Ø 10 mm AISI 304 kloubová spojka nerez prutů Ø 12 mm AISI 304 spojka nerez prutů 3D Ø 10 mm AISI 304 spojka nerez prutů 3D ...

Více

Helma 365 2017 pdf

Helma 365 2017 pdf Lepenkový obal pro exclusivní kalendáře 315x630 a 630x315

Více

Doplňkový elektrotechnický list EL velikost M

Doplňkový elektrotechnický list EL velikost M kondenzátory, v závislosti na materiálu a délce kabelu. Z důvodu citlivosti elektroniky univerzálního napájení servopohonů ExMax, RedMax, InMax reagují motory již od napětí 15 V. Pokud dojde vlivem...

Více