11tt28 pdf.indd

Komentáře

Transkript

11tt28 pdf.indd
Cad/cam software Radan
ve výrobě výtahů v Liftcomp a. s.
S
polečnost LIFTCOMP a. s.,
sídlící v Ostravě, má již dvacetiletou tradici ve výrobě výtahů.
V roce 2010 byla otevřena nová hala a LIFTCOMP a. s. díky tomu
rozšířila výrobní kapacity a zakoupila
nové CNC stroje, aby mohla lépe uspokojit poptávku svých zákazníků a většinu komponent výtahů a zvedacích
plošin si dokonce vyrábět sama. Aby
tyto CNC stroje mohly být efektivně
a produktivně využity, bylo nezbytné
vybrat špičkový CAD/CAM software
pro jejich programování. Výběrovým
mováním CNC tvářecích strojů
v LIFTCOMP a. s. bude odpovídat
pan Martin Lipowský, technolog.
 Jakými CNC tvářecími stroji společnost LIFTCOMP a. s. disponuje?
Naše firma používá několik CNC
tvářecích strojů. Jedním z nej-
řízením s přísnými kritérii byl zvolen
CAD/CAM software Radan vyvinutý
anglickou společnosti Planit Software
Ltd. (nyní Vero Software Ltd.), jejímž
výhradním partnerem a distributorem
v České a Slovenské republice je společnost NEXNET, a. s.
Na otázky související s progra-
starších, který je u nás používaný, je děrovací lis Euromac MTX
1250/30-2000, ten nejnovější je
plazmový pálicí stroj MGM Arrow
1700 x 3000. Další technologie
používané v naší společnosti jsou
dva ohraňovací lisy Baykal APHS
a soustruh AC2160.
 Které funkce Radanu jsou pro
vaši práci důležité?
Vezmu-li to postupně při programování, tak to je automatické
osazení nástroji komponentu, automatizace rozložení komponentů
do zadaného plechu (Nesting) dle
3D modelování a Autocad na 2D práci. Propojení s Radanem v současné
době nevyužívám, ale v rámci zrychlování a zlepšování výroby plánujeme
toto propojení zařadit.
 Projevilo se v časových či jiných úsporách nasazení Radanu
v LIFTCOMPu?
Jak už jsem uvedl v předchozích odpovědích, šlo o zrychlení a odstranění
chyb vznikajících při programování.
 Měli jste před nákupem nějaké
zkušenosti s tvářecími stroji a CAD/
/CAM softwarem?
Ano, měli jsme zkušenosti s programem pro děrovací lis Fabriwin a programem pro plazmový pálicí stroj
SAPSproW. Dále pracujeme se softwarem přímo v ostatních CNC strojích.
 Jaká kritéria pro vás při výběru
CAD/CAM systému byla důležitá?
Hlavními a rozhodujícími kritérii
pro nás byly kompatibilita, a to jak
s nejnovějšími OS Win7, tak s ostatním CAD/CAM softwarem. Také je
pro nás rozhodující stálý vývoj a ak­
tua­lizace, aby byl program kompatibilní pro různé stroje a celkové zefektivnění práce.
Ukázka dílce s technologií vytvořenou v Radanu
Zakoupili jsme dvě plovoucí licence v pokročilé úrovni. Jednu určenou
pro děrovací lis, druhou pro plazmový
pálicí stroj.
 Jak probíhala a jaké přínosy měla implementace CAD/CAM
softwaru Radan do vaší výroby?
Nasazení Radanu proběhlo opravdu rychle a práce v novém systému
byla snadnější, než jsme očekávali.
Technik společnosti Nexnet přijel
k nám do firmy, Radan nainstaloval,
odladil postprocesory a na práci s tímto programem nás během několika
dnů proškolil.
Přínosem bylo zrychlení a zjednodušení programování, omezila se chybovost lidského faktoru díky grafické
přehlednosti a nastavitelným funkcím.
 Kolik licencí Radanu a v jaké
konfiguraci jste si zakoupili?
CNC plazmový pálicí stroj MGM Arrow Ultracut 100
stanovených hodnot, využití podprogramů pro správný sled obrábění. Po předchozích zkušenostech
také oceňuji zoom.
 Jaký CAD systém používáte
v konstrukci? Využíváte výhodu
propojenosti konstrukce a technologie v prostředí Radanu v případě
změnových řízení?
CADovým systémem využívaným
v naší firmě je Autodesk Inventor pro
 Využíváte služeb aktualizace
a technické podpory od společnosti
NEXNET? Jste s nimi spokojeni,
popř. co vám přinášejí?
Radan máme relativně krátkou dobu, ale pokud jsem vznesl dotaz nebo připomínku jak po telefonu, tak
e-mailem, vše bylo rychle vyřešeno,
a to také díky využití vzdálené správy
počítače. 
Bc. Petra Slatinová
NEXNET, a. s.
Společnost NEXNET, a. s., je tradičním dodavatelem CAD/CAM řešení pro
efektivní strojírenskou výrobu. Kromě CAD/CAM softwaru Radan pro tváření
plechu má NEXNET ve svém portfoliu CAD/CAM software Edgecam pro obrábění kovů, Alphacam pro obrábění dřeva a kovů, Cabinet Vision pro návrh
a výrobu nábytku, CAD software SpaceClaim pro přímé 3D modelování a software Eureka pro simulaci obrábění. www.nexnet.cz

Podobné dokumenty

Více v článku

Více v článku systémy Autodesk Inventor pro 3D modelování a Autocad na 2D práci. Propojení s Radanem v současné době nevyužívám, ale v rámci zrychlování a zlepšování výroby plánujeme toto propojení zařadit. Proj...

Více