Více v článku

Komentáře

Transkript

Více v článku
INFORMATIKA/CAD/CAM/CAE
CAD/CAM SOFTWARE
VE VÝROBĚ VÝTAHU
www.mmspektrum.com/120715
Nexnet
Ostravská firma Liftcomp, a. s., má již dvacetiletou tradici ve výrobě výtahů.
V roce 2010 byla otevřena nová hala a Liftcomp díky tomu rozšířil výrobní kapacity
a zakoupil nové CNC stroje, aby mohl lépe uspokojit poptávku svých zákazníků
a většinu komponent výtahů a zvedacích plošin si vyrábět sám.
Děrovací lis Euromac MTX 1250/30-2000 nasazený ve společnosti Liftcomp
Aby tyto CNC stroje mohly být efektivně
a produktivně využity, bylo nezbytné vybrat špičkový CAD/CAM software pro jejich programování. Ve výběrovém řízení byl
zvolen CAD/CAM software Radan vyvinutý anglickou společnosti Planit Software Ltd.
(nyní Vero Group), jejímž výhradním partnerem a distributorem v České a Slovenské
republice je společnost Nexnet, a. s.
Na otázky související s programováním
CNC tvářecích strojů ve společnosti Liftcomp
odpovídá technolog pan Martin Lipowský,
kterého jsem požádala o rozhovor.
Jakými CNC tvářecími stroji společnost
Liftcomp disponuje?
M. Lipovský: Naše firma používá několik CNC tvářecích strojů. Jedním z nejstarších je děrovací lis Euromac MTX 1250/302000, nejnovějším je plazmový řezací stroj
MGM Arrow 1700x3000. K dalším našim
strojům patří dva ohraňovací lisy Baykal
APHS a soustruh AC2160.
Měli jste před nákupem nějaké zkušenosti s tvářecími stroji a CAD/CAM
softwarem?
M. Lipovský: Ano, měli jsme zkušenosti s programem pro děrovací lis Fabriwin a programem pro plazmový řezací stroj SAPS proW.
Dále programujeme v řídicích systémech
ostatních CNC strojů.
18 | MM Průmyslové spektrum | 7, 8 | 2012
Které funkce Radanu jsou pro vaši práci
důležité?
M. Lipovský: Vezmu-li to postupně, jak je
využívám při programování, tak je to automatické osazení nástroji komponentu, automatizace rozložení komponentů do zadaného plechu (Nesting) podle stanovených
hodnot a využití podprogramů pro správný sled obrábění. Po předchozích zkušenostech také oceňuji zoom.
Jaký CAD systém používáte v konstrukci? Využíváte výhodu propojenosti konstrukce a technologie v prostředí Radanu
v případě změnových řízení?
CNC plazmový řezací stroj MGM Arrow 1700x3000
Jaká kritéria pro vás byla důležitá při
výběru CAD/CAM systému?
M. Lipovský: Hlavním a rozhodujícím kritériem pro nás byla kompatibilita, a to
jak s nejnovějším OS Win7, tak s ostatním
CAD/CAM softwarem. Také je pro nás rozhodující stálý vývoj a aktualizace, aby program bylo možné využívat pro různé stroje a přinesl nám celkové zefektivnění práce.
Jak probíhala a jaké přínosy měla implementace CAD/CAM softwaru Radan
do vaší výroby?
M. Lipovský: Nasazení Radanu proběhlo
opravdu rychle a práce v novém systému
byla snadnější, než jsme očekávali. Technik společnosti Nexnet přijel k nám do firmy, Radan nainstaloval, odladil postprocesory a na práci s tímto programem nás během několika dnů proškolil. Přínosem bylo
zrychlení a zjednodušení programování a omezila se chybovost lidského faktoru díky grafické přehlednosti a nastavitelným funkcím.
M. Lipovský: V naší firmě využíváme CAD
systémy Autodesk Inventor pro 3D modelování a Autocad na 2D práci. Propojení
s Radanem v současné době nevyužívám,
ale v rámci zrychlování a zlepšování výroby
plánujeme toto propojení zařadit.
Projevilo se nasazení Radanu v Liftcompu v časových či jiných úsporách?
M. Lipovský: Jak už jsem uvedl, šlo o zrychlení práce a odstranění chyb vznikajících při
programování.
Využíváte služeb aktualizace a technické podpory od společnosti Nexnet? Jste
s nimi spokojeni, popř. co vám přinášejí?
M. Lipovský: Radan máme relativně krátkou dobu, ale pokud jsem vznesl dotaz nebo připomínku po telefonu či e-mailem, vše
bylo rychle vyřešeno, a to také díky využití
vzdálené správy počítače.
BC. PETRA SLATINOVÁ
Kolik licencí Radanu a v jaké konfiguraci
jste si zakoupili?
M. Lipovský: Zakoupili jsme dvě plovoucí licence v pokročilé úrovni. Jednu určenou
pro děrovací lis, druhou pro plazmový řezací stroj.
Plechový díl v softwaru Radan

Podobné dokumenty

11tt28 pdf.indd

11tt28 pdf.indd softwaru Radan do vaší výroby? Nasazení Radanu proběhlo opravdu rychle a  práce v  novém systému byla snadnější, než jsme očekávali. Technik společnosti Nexnet přijel k nám do firmy, Radan nainstal...

Více