nekonvenční technologie v českém pojetí

Komentáře

Transkript

nekonvenční technologie v českém pojetí
NEKONVENČNÍ
TECHNOLOGIE
V ČESKÉM POJETÍ
Roman Dvořák
Modré logo tvaru vyhloubené korunky společně s nápisem
První housle v elektroerozi, to vše orámováno tóny filharmonika
Karla Šelmeczi – taková je na první pohled firma Penta Trading.
Úsudek si však nedělejme jen z grafického vizuálu a vjemu,
ale podívejme se, co za tímto marketingovým tvrzením stojí.
Nekonvenční technologie | www.mmspektrum.com/150137
V reálu máte tu čest s jedinou tuzemskou firmou v oboru elektroeroze, která disponuje vlastním
výzkumným a vývojovým střediskem a aplikačním centrem, kde
se nově vyvinutá zařízení testují
a osazují technologiemi. Penta
Trading se specializuje na oblast
elektroeroze a HSC obrábění,
kde se zabývá vývojem, výrobou,
prodejem a servisem jak stro-
Technologická centra
Firma byla založena v roce 1991
a o rok později přešla do výhradního vlastnictví Pavla Matošky, jenž
postupně vybudoval tým o více
než 40 lidech. Z toho je třicet zde
v České republice a deset v sesterské společnosti Penta Slovensko v Popradu, kde byla v roce
2009 dostavěna nová moderní
budova. Majitel firmy Ing. Matoš-
V roce 2006 došlo k rozšíření
sítě technologických center elektroeroze o pobočku na Moravě.
Bylo otevřeno Aplikační centrum
Penty v Postřelmově se čtyřmi
stroji, které je zaměřeno na testování, vývoj nových technologií
a zkušební obrábění pro zákazníky. Tato oddělení tak neustále
udržují a rozšiřují svoje technické
a technologické znalosti.
Přes sto strojů vloni
Celkový tržní podíl firmy Penta
Trading v oblasti elektroerozivních strojů v ČR je větší než 65 %,
na Slovensku činí dokonce 85 %.
Za loňský rok 2014 bylo v těchto dvou regionech docíleno historického rekordu v prodeji – své
zákazníky nalezlo více než sto
strojů. Takto vysoké množství instalovaných strojů bezesporu přináší mnoho zkušeností z provozu,
které vývojoví pracovníci zpětně
promítají do návrhu nových zařízení, a servisní technici tyto zkušenosti předávají svým zákazníkům.
Stroje jak vlastní produkce, tak
i zastupovaných značek nacházejí
Majitel firmy Penta Trading
Ing. Pavel Matoška je důkazem
dobře vedené společnosti
po inovati vní stránce.
své použití nejen u malých soukromých firem a živnostníků, ale
i ve většině velkých, často nadnárodních korporací, jako jsou
například Denso, Laird, Brano,
Ronas, Aisan, Molex, ZKL, Česká
zbrojovka a řada dalších. V loňském roce firma provedla svoji
obchodní expanzi na trhy tří světadílů a dodala stroje do Německa,
Itálie, Brazílie a Singapuru. 
Na konci loňského roku vedení společnosti Penta Trading uspořádalo
brífink pro vybrané odborné novináře s cílem nejen referovat
o jejich dosavadních aktivitách a plánech do budoucna, ale i vzájemně
diskutovat nad celou řadou témat, která současný český průmysl pálí.
Foto: Jan Matoušek
jů samotných, tak i jejich příslušenství a spotřebního materiálu.
Vedle těchto činností poskytuje
elektroerozivní obrábění na zakázku, výrobu grafitových elektrod na zakázku a též důležitou
oblast – výzkum a vzdělávání
v oboru elektroeroze a HSC obrábění. Nabídka strojů zahrnuje
drátové řezačky, CNC hloubičky,
HSC frézky i CNC vrtačky. Část
strojů s řídicím systémem Beckhoff pochází z jejich vlastního vývoje a výroby, část od zastupovaných renomovaných značek, jako
Fanuc, Exeron či Chmer.
ka se se svým týmem v roce 2013
přesunul z centra Prahy na její
okraj, do nedalekých Říčan. Zde
se vedle obchodní administrativy
nachází i technologické centrum.
V roce 2000 otevřeli v Lounech další elektroerozivní technologické centrum, které disponuje třemi drátovými řezačkami
a vrtačkou. Poskytují zde poradenství a provozují školicí středisko.
A také provádějí erodování na
zakázku těm zákazníkům, kteří
tuto technologii nevlastní nebo
se o její použitelnosti chtějí přesvědčit.
2015 | 1, 2 |
PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM | 65

Podobné dokumenty

Stáhnout - PENTA TRADING sro

Stáhnout - PENTA TRADING sro loni jich bylo 106,“ říká Pavel Matoška. V produktové nabídce najdeme stroje od předních světových výrobců i vlastní vyvinutá zařízení, jako jsou CNC hloubičky. Podstatnou část obchodních aktivit t...

Více

PENTA News - PENTA TRADING sro

PENTA News - PENTA TRADING sro Řada z nich se na základě předvedení možností modernizace rozhodla na místě, že svoje staré hloubičky libovolné značky, byť jsou v dezolátním stavu, nesešrotují, ale nahradí původní eleltroniku sys...

Více

Řezačka Fanuc Robocut α ie v českých nástRojáRnách Flexibilní

Řezačka Fanuc Robocut α ie v českých nástRojáRnách Flexibilní oproti řadě iD Nová řada nabízí lepší parametry ve vyšší kompaktnosti a lepším přístupu do pracovního prostoru, rychlejší řezání s lepším povrchem. Vylepšené je i navlékání drátu, kdy spodní vodítk...

Více

SdílEné měSTo

SdílEné měSTo Ve spolupr ác i s vyd avate ls tví m P r agma zve me š i r okou ve ř e jn os t d o k n i hkupe c tví N e o L uxor n a autogr ami ád u s vě tozn ámé ho pr i mátor a J ó na G n ar r a, je hož kn i ha...

Více

ihned otevřít a číst

ihned otevřít a číst dílů pro ultralehká letadla a výrobou převodovek a jejich částí pro závodní automobily. Všechno jsou to oblasti, kde přesnost je jednou z  klíčových vlastností společných pro finální výrobky i proc...

Více